Pisana priprema za izvođenje nastave iz informatike

21,640 views

Published on

PISANA PRIPRAVA
ZA IZVEDBU NASTAVNOG SATA

Nastavnica: Vesna Brust
______________________________
Škola: Ekonomska i upravna škola Osijek

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
21,640
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,347
Actions
Shares
0
Downloads
434
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pisana priprema za izvođenje nastave iz informatike

 1. 1. PISANA PRIPRAVA ZA IZVEDBU NASTAVNOG SATANastavnica: Vesna Brust______________________________Škola: Ekonomska i upravna škola OsijekNadnevak: 6.lipnja 2012. Savjetnica: Viktorija Hrţica, viša savjetnica _____________________________________
 2. 2. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVEŠkola: Ekonomska i upravna škola Osijek Mjesto: OsijekNastavni predmet: INFORMATIKA Razred: 2aNastavna cjelina: MS PowerPoint 2007- program za prezentacije Smjer: Ekonomija, trgovina i poslovna administracijaNastavna tema: Ponavljanje i vježbanje o izradi prezentacija i konačna analiza postignućaučenika tijekom nastavne godineBroj nastavnog sata: 69 i 70Nastavnica: Vesna Brust Zanimanje: Upravni referentDatum izvoĎenja oglednog sata: 06. lipnja 2012.1. Podjela: 1.1 . nastavne cjeline na teme: 1.1.1. Program za izradu prezentacija 1.1.2. Konačna analiza postignuća učenika tijekom nastavne godine 1.2. nastavne teme na jedinicepredviĎene za ponavljanje: 1.2.1. Pravila dobre prezentacije 1.2.2. Matrica slajda 1.2.3. Zaglavlje i podnožje slajda 1.2.4. Umetanje slika i crteža 1.2.5. Prijelazi između slajdova i animacija 1.2.6. Prikazi i spremanja prezentacije 1.2.7. Ispis prezentacije 1.2.8. nastavnajedinicaKonačna analiza postignuća učenika tijekom nastavne godine 1.2.8.1.Prezentirati svoju prezentaciju pred razredom i ispisati je 1.2.8.2. Javno objavljivanje ocjena 1.3. nastavna tema/jedinica: Ponavljanje i vježbanje u programu PowerPoint 2007 i konačna analiza postignuća učenika tijekom nastavne godine2. Vrsta metodičke jedinice (tip sata): obrada novih nastavnih sadržaja ponavljanje vježbanje provjeravanje 2Vesna Brust6.06.2012.
 3. 3. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE3. Obrazovna postignuća: Nakon nastavnog sata učenik će biti u stanju samostalno kreirati matricu slajda, znati postaviti elemente u zaglavlje i podnožje slajda,opisati i objasniti postupak umetanja slika i crteža na slajd, znati primijeniti potrebne animacije i prijelaze između slajdova, te konačno promatratiraznovrsne prikaze prezentacija, njihove ispise na papir, te oblike datoteka prilikom spremanja prezentacije. Po završetku drugog nastavnog sata učenik će biti u stanju samostalno prezentirati svoj uradak u PowerPointu, znati održati dobro organizirani govor (predavanje), poslati prezentaciju na ispis. Konačno pri zaključivanju ocjena učenici , uz pomoć nastavnika, trebaju svrhovito prosuditi vrijednosti vlastitog rada.Prosudbe se moraju temeljiti na točno definiranim kriterijima. Obrazovni ciljevi ovog područja su najviši u spoznajnoj hijerarhiji, jer sadrže elemente svih prethodnih razina uz dodatak sposobnosti prosudbe vlastitih vrijednosti.Kroz ove spoznaje učenici razvijaju samokritičnost i samovrednovanje.4. Ključni pojmovi: Matrica slajda, zaglavlja, podnožja, umetanja raznovrsnih objekata na slajd, animacija i prijelazi, prikazi prezentacije , ispis prezentacije, oblici datoteka u MS PowerPoint-u 2007 Prezentiranje pred auditorijem. Samovrednovanje, samoprocjenjivanje.Shvaćanje, prosudba, analiza, zaključci, komentari, prijedlozi, primjena, razlikovanje.5. Cilj nastavne teme/jedinice: Cilj je daučenici ponove najznačajnije pojmoveprograma MS PowerPoint 2007, znajusamostalno kreirati vlastitu prezentaciju sa svim ključnim elementima kroz informatičke primjere i sadržaje iz svakodnevnog života. Samostalno će izložiti vlastiti rad, postati svjesni svoje aktivnosti, znanja i uloženog truda. Prihvatiti završnu ocjenu u zajedničkom međudjelovanju s nastavnikom. 3Vesna Brust6.06.2012.
 4. 4. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE6. Obrazovna postignuća: Kognitivna Psihomotorička Afektivna (spoznajna – materijalna) (funkcionalna) (odgojna) Učenici će moći: Učenici će moći Razvijati kod učenika: - Izvesti pravilno izlaganje - izvesti različite strukturne - povezati naučeno sa vlastite prezentacije pred prikaze slajdova, zadacima iz svakodnevnog auditorijem, - postaviti matricu slajda života i struke - definirati matricu slajda kao - umetati i ažurirati objekte na - kreativnost i inicijativu u radu elementa ujednačavanja slajdu - osjećaj zadovoljstva, izgleda prezentacije - primijeniti stečena znanja i samopouzdanja i povjerenja - prikazati svrhu zaglavlja i kreativno rješavati u vlastite sposobnosti podnožja na slajdu postavljene zadatke iz - radne navike i organizacijske - nabrojati mogućnosti različitih područja struke vještine te sposobnost samo umetanja različitih elemenata - znati otvoriti i poslati procjene na slad nastavnikuzadani kviz u - strpljivost, sustavnost i - primijeniti animacije i Edmodu upornost u radu s programom prijelaze u prezentaciji - uočiti razne oblike za izradu prezentacija - koristiti različite načine prezentacije - koncentracija, preciznost i prikaza prezentacije - umetati i oblikovati urednost u radu - baratatiispisom prezentacije slike,crteže i ostale objektena - uvažavanje i pozitivan odnos na papir po različitim slajdu prema novim tehnologijama zahtjevima - spremiti svoju prezentaciju u - jasno artikulirati osnovu za - Izvesti pravilno izlaganje različitim tipovima datoteka budući rad u uredu, vlastite prezentacije pred - upravljati ispisom - osjećaj zadovoljstva, auditorijem, prezentaciju na papir samopouzdanja i povjerenja - Procjenjivati i tumačiti - biti sposoban poslati svoju u vlastite sposobnosti rezultate pismenih uradaka i prezentaciju na društvenu - prihvaćanje postignute ocjene vježbi mrežu kao mjerila rezultata vlastitog - biti vješt u radu s - primijeniti stečena znanja i znanja i aktivnosti tijekom programom EDMODO kreativno rješavati nastavne godine postavljene zadatke iz - jasno steći sliku o dubini različitih područja struke znanja i vještina koju - analizirati vlastite rezultate iz posjeduju informatike tijekom nastavne godine7. Oblici rada: Individualni oblik rada, frontalni oblik,rad u paru8. Nastavne metode: Metoda poučavanja,učenje otkrivanjem, oluja ideja, metoda razgovora, metoda praktičnog rada na računalu, metoda demonstracije,metoda igra i rad, metoda poticanja , pomaganja 4Vesna Brust6.06.2012.
 5. 5. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE9. Nastavna sredstva i pomagala: Prezentacije u PowerPointu , društvena mreža Edmodo, kviz znanja , radni listići sa zadacima, rezultati razreda računalo, LCD projektor ,pisač, školska ploča10. Korelacija: Hrvatski jezik, Engleski jezik, Marketing, Poduzetništvo, Poslovne komunikacije11. Literatura i izvori: Darko Grundler, Sanda Šutalo, „Računalstvo“, udžbenik i radna bilježnica za četverogodišnje strukovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 2010. Darko Grundler, Sanda Šutalo, CD uz udžbenik Računalstvo, Školska knjiga, Zagreb, 2010. S. Babić, V.Galešev i autori „Informatika i računalstvo“ udžbenik i zbirka zadataka iz informatike i računalstva za srednje škole i gimnazije, SysPrint 2009. Zagreb Literatura Računalstvo/Informatika, Gvozdanović,Ikica,Kos i autori,Udžbenik sa DVD- za om za 1.2.3. razred strukovnih škola, Varaždin,2009. nastavnicu www.edmodo.com http:// pup.skole.hr priručnik za učenje i poučavanje ( nastavnik/učenik) Portal „Suradnici u učenju“ i e- časopis „ Pogled kroz prozor“ http://racunalstvo.info – web stranica namijenjena nastavnicima informatike (autori Grundler, Blagojević, Šutalo) Bloomova taksonomija Tomislav Grgin „ Školska dokimologija“,Naklada Slap, Jastrebarsko, 1994. Darko Grundler, Sanda Šutalo, Računalstvo, udžbenik i radna bilježnica za četverogodišnje strukovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 2007. Darko Grundler, Sanda Šutalo, CD uz udžbenik Računalstvo, Školska Literatura knjiga, Zagreb, 2007. za http://www.edmodo.com učenike http://pup.skole.hr 5Vesna Brust6.06.2012.
 6. 6. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE ORGANIZACIJA NASTAVNOG SATAETAPA NASTAVNA SREDSTVA I NASTAVNE METODENASTAVNOGA ARTIKULACIJA 1. NASTAVNOG SATA VRIJEME (MIN)SATA POMAGALA AKTIVNOST AKTIVNOST SADRŢAJ NASTAVNIKA UČENIKA ORGANIZACIJA NASTAVNOG SATA (detaljno razraditi) Priprema za sat. Upisati sat i Prijaviti Dijaloška Dnevnik, Priprema odsutne učenike. odsutne metoda , računalo, nastavnih Pripremiti računalo učenike. pozdravljanje projektor, materijala. i projektor za rad. Učenici će prisutnih, nastavni Priprema Logirati se na uključiti najava materijali, računala i EDMODO računala , današnje učenički1. PRIPREMA projektora. Priprema potrebnih logiraju se na nastavne pribor za materijala (radnih program jedinice rad 3min1.1. M ATERIJALNO listića, tekstova) Edmodo, Školska– TEHNIČKA Napisati naslov na pripremaju pločaPRIPREMA ploču: „Ponavljanje bilježnicu i o PowerPoint pribor, prezentacijama“ otvaraju MS PowerPoint 2007. 6 Vesna Brust 6.06.2012.
 7. 7. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Osnovne Učenici Ponavljanje Prezentaci obavijesti o Nastavnik razmišljaju o dosad ja u temi nastavnog otvarasvoju tome što usvojenog PowerPoi sata. PowerPoint nastavnik gradiva iz MS ntu koja Ponoviti s prezentaciju u kojoj govori. PowerPoint- sadrži učenicima što je se vide osnovni Prisjećaju se i a, uz osnovne multimedijalna pojmovi koje su javljaju za praktičan rad pojmove iz prezentacija i u učenici već usvojili dijalog u kojem na računalu. gradiva o kojim prilikama o programu ponavljamo Metoda PowerPoi ćemo se njome PowerPoint. najvažnije razgovora, ntu, koristiti pojmove poučavanja, školska 5 min1.2. SADRŢAJNA Koja su pravila Kratak dijalog sa programa. oluja pločaPRIPREMA dobre učenicima o mozgova, prezentacije i postavkama poticanja prezentiranja programa . Upoznati učenike da ćemo tijekom sata samostalno izraditi prezentaciju, uključujući dosad usvojene pojmove Motivirati Asociranje učenika Kolektivna Metoda Kviz u učenike za da odgovore na aktivnost poticanja, Edmodu, pristupanje 5 pitanjau kvizu na (koncentracija, praktičnog projektor, minutnom kvizu, način kako smo to razmišljanje, rada na računalo kako bi ponovili već učinili odgovaranje, računalu, nastavnu cjelinu ponavljajući o zaključivanje) o programu elementima Excel- Učenici čekaju1.3. PSIHOLOŠKA 3 min PowerPoint. a. na pristizanjePRIPREMA UČENIKA Učenici se kviza u(MOTIVACIJA) potiču na programu razmišljanje, Edmodo i nastavnik šalje otvaraju ga. pripremljeni kviz i objašnjava postupak rada sa istim. 7 Vesna Brust 6.06.2012.
 8. 8. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Učenici u Učenici Metoda, Pomoć u programu Individualni rad. koristeprogra praktičnog Wordu, Edmodo m Edmodo za rada na dokument odgovaranje otvaraju Kviz ( računalu, u Wordu, na pitanja koji je vremenski kviza. Dijaloška projektor, ograničen na 5 Predaju metoda u računalo, min) i profesoru kojoj se Power2. RJEŠAVANJE preko mreže objašnjavaju 10 min KVIZA I odgovaraju na Point pitanja tipa: rezultate rezultata prezentaci ANALIZA višestruki odabir kviza. kviza ja, Samostalan ili samo jedan nastavni rad. točan odabir. listić Rezultati se Po završetku objavljuju. odgovaranja, Kolektivna i šalju rješenje individualna kviza profesoru. aktivnost Nakon kratke analize kviza, najavljuje se kreiranje Učenici prezentacije otvaraju nastavni listić prema sa sadržajem postavljenim zadataka, Zadatak Nastavnik dijeli Metoda3. PRAKTIČAN zadacima na odabiru jedan na radnom 19 min radne listiće i daje praktičnog RAD NA pripremljenom zadatak po listiću, upute učenicima za vlastitom rada na RAČUNALU radnom projektor, rad. izboru i računalu listiću.Tijekom računalo započinju rada učenici će samostalan uvježbati i rad ponavljati najvažnije postupke izrade prezentacije Učenici Učenici spremaju završavaju svoju Zajednički se prezentaciju prezentaciju i diskutira o na radnu nejasnoćama površinu i šalju je preko šalju je preko pitanjima, Metoda Društvena Edmodo-a problemima. društvene praktičnog mreža, 5 min4. PROVJERAVA profesoru na Zajednički pratimo mreže NJE uviĎaj. pristigle Edmodoprofe rada na projektor, Razgovor o prezentacije preko soru računalu računalo projektora Zapisivanje rezultatima i Zadavanje domaćeg razjašnjavanje domaćeg uratka uratka nejasnoća Samostalan rad 8 Vesna Brust 6.06.2012.
 9. 9. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE2. TIJEK NASTAVNOGA PROCESA 1.sat2.1. Uvod ( 11 min)Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Danas na satu imamo goste koji će pratiti naš rad:gospodin ravnatelj, gospoĎa savjetnica i gospoĎa pedagog. Tijekom ove školske godine učili smoWord, Excel i programiranje, a naša posljednja tema bilesuprezentacije u PowerPointu.S obziromda je ovo zadnji sat prije zaključivanja ocjena, ponovit ćemo kroz praktične zadatke sve što znamoo PowerPointu.Učenici su zamoljeni da uključe računala , logiraju se na program Edmodo, pripreme bilježnicu i pribor zarad,Otvaraju program MS PowerPoint 2007.Najavljujem današnju nastavnu jedinicu i ispisujem naslov na ploču: „Ponavljanje o PowerPointprezentacijama“Postavljam nekoliko pitanja:Što znači pojam prezentacija?Da li ste imali prilike prisustvovati nekoj prezentaciji pomoću računala? Gdje?Kako vi doživljavate prezentaciju na multimedijalni način?Što mislite o razlici u doživljavanju nove vijesti pomoću novina u odnosu na multimedijalni način?Navedi nekoliko pravila dobre prezentacije u PowerPointu?Može li se naučiti kako treba predstaviti svoju prezentaciju auditoriju?Što znaš o tome?Sada ćemo ponoviti sve što smo učili o načinu izrade prezentacije pomoću PowerPointa, a potomćemo sami napraviti i predstaviti kratku prezentaciju.Otvaram PowerPoint prezentaciju koja sadrži osnovne naredbe za rad sa programom. Učenici sejavljaju, kako bi ponovili gradivo. Ističem da ćemo se posebno sjetiti slijedećih nastavnihjedinica:Pravila dobre prezentacije,Matrica slajda,Zaglavlje i podnožje slajda, Umetanje slika icrteža ,Prijelazi izmeĎu slajdova i animacija, Prikazi i spremanja prezentacije, Ispis prezentacije Sadržaj prezentacije u PowerPointu 9Vesna Brust6.06.2012.
 10. 10. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE2.2.1. Rješavanje i analiza kviza ( 10 min)Nakon što smo ponovili PowerPoint učenici su zamoljeni da preuzmu preko Edmoda5 minutnikviz. Pitanja su tipa: višestruki odabir ili DA/NE odgovor.Po završetku odgovaranja, šalju rješenje kviza profesoru.Sadržaj kviza: 1. Prezentacija je : A. izlaganje sadržaja pred auditorijem B. izlaganje sadržaja pred auditorijem na multimedijalni način, pomoću računala C. izlaganje sadržaja pred auditorijem pomoću pisanog teksta 2. Prezentacija u PowerPointu sprema se kao datoteka čiji je format A. .pptx B. .ppsx C. .pps 3.Teme prezentacije vizualno usklaĎuju dizajn prezentacije DA/NE 4.Matrica slajda sadrži rezervirana mjesta koja se prikazuju na svakom slajdu DA/NE 5. Što ne pripada izjavi: U prezentaciji mogu se koristiti ove vrste matrica A. Matrice slajda B. Matrice pozadine C. Matrice brošura 6. Kontekstne kartice se prikazuju A. Kada su potrebne za objekt s kojim se trenutno radi B. Kada se postave teme C. Kada se želi spremiti slika 7. Unos teksta u okno bilježaka A. Neće biti vidljiv osobi kojoj se prikazuje prezentacija B. Biti će vidljiv cijelom auditoriju 8. Razvrstavač slajdova služi A. Za prikaz cijele prezentacije B. Za razvrstavanje slika na slajdu C. Za prikaz svih slajdova u minijaturi 9. Prijelaze izmeĎu slajdova možemo urediti A. Pomoću kartice Prikaz B. Pomoću kartice Animacije C. Pomoću kartice Dizajn 10.Ako želim da mi se prilikom ispisa prezentacije prikažu 4 slada na papiru, upotrijebit ću u ispisu zahtjev: ISPIŠI SLAJDOVE DA/NE 11.Odabir prikaza prezentacije vidljiv je na A. Vrpci 10Vesna Brust6.06.2012.
 11. 11. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE B. Oknu bilježaka C. Traci stanja 12. Dijaprojekcija prezentacije koja je spremljena kao "projekcija", znači da će se ona prikazivati: A. Samostalno B. Uz usmeno izlaganje govornika i na "klik" miša 13. Kartica Struktura slajda, sadrži A. Samo tekst slajda B. Slike i tekst na slajduNakon rješavanja kviza učenici pošalju svoj kviz preko društvene mreže Edmodo. Rezultat jeodmah vidljiv i nastavnik zajedno s učenicima komentira rezultate. Uočavaju se učenici sanajvečim i namanjim brojem bodova, kao i pitanja na koja su učenici najbolje/najslabije odgovarali.Moguće je ocijeniti test prema postignutom broju bodova, ali Edmodo osim što prikazuje svakipojedini rezultat, prikazuje i ukupan ostvareni rezultati svih testova tijekom nastavne godine zasvakog učenika. Na taj način ukupan % ostvarenih testova , kvizova i vježbi može poslužiti pridonošenju zaključne ocjene, što ću i učiniti slijedeći sat pri analizi postignuća.. Primjer prikaza rezultata kviza 11Vesna Brust6.06.2012.
 12. 12. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE 2.2.2. Praktičan rad na računalu ( 19 min)Nastavnik dijeli radne listiće i daje upute učenicima za rad.Učenici otvaraju nastavni listić sa sadržajem zadataka, odabiru jedan zadatak po vlastitom izborui započinju samostalan rad. Upozoreni su da duljina prezentacije ne smije biti više od 2-3 minute.Naglasak staviti na zadatke, a ne na sadržaj.Tijekom rada učenici će uvježbavati i ponavljati najvažnije postupke izrade prezentacije.Nastavni listić ima slijedeći sadržaj: Pripremi kratku prezentaciju od 5 slajdova. Prvi je naslovni slajd u koji napiši naslov teme i svoje ime i prezime. Drugi je slajd naslov i sadržaj ( slika), a treći naslov i sadržaj( isječak crteža).Sliku zarotiraj 30% po osi X,Y,Z Četvrti i peti kreiraj sam po vlastitom izboru. Na 5.ti slajd postavi bilješku ( jednu rečenicu po izboru) U matrici slajda postavi sliku na naslov, u gornjem desnom uglu, koja će biti vidljiva na svim slajdovima U podnožju svakog slajda stavi svoje ime i prezime i razred, današnji datum i broj slajda. Neka se ne vidi broj slajda na prvom slajdu. Postavi prijelaze izmeĎu slajdova pod imenom „ Razgradi“ Svim slajdovima odredi vrijeme od 7 sekundi. Postavi na trećem i zadnjem slajdu animaciju ULAZ / NASTAJANJE / SREDNJE Spremi prezentaciju kao projekciju i pošalji je preko Edmoda profesoru.Teme za prezentaciju su slijedeće:Zadatak 1Pripremi pregled povijesti razvoja osobnih računala, mikroprocesora, značajnih osoba za razvoj računala.Zadatak 2Zaposlen si u agenciji za prodaju rabljenih automobila. PronaĎi automobile po želji svojega kupca. Za svaki automobilnavedi karakteristike.Zadatak 3Zaposlen si u poduzeću koje se bavi maloprodajom športske odjeće . Potraži ilustracije i cjenike na InternetuZadatak 4Obitelj priprema proslavu. Pripremi prezentaciju mogućeg jelovnika. Koristi se ilustracijama i katalozima na Internetu, 12Vesna Brust6.06.2012.
 13. 13. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVEZadatak 5Zaposlen si u poduzeću koje se bavi prometom nekretnina. Potraži na Internetu ilustracije i kataloge vikendica i kuća usvojoj blizini. Uz svaku nekretninu navedi prednosti i mane.Zadatak 6Zaposlen si u turističkoj agenciji. Pripremi prezentaciju izbora destinacija za maturalno putovanje. Za svaku destinacijunavedi osnovne karakteristike. *Učenici su upozoreni da teme za prezentaciju pronalaze na internetu, jednostavnim pretraživanjem. Drugi nastavni listić:Nastavni listić za ispis prezentacije:Ispisati prezentaciju u PDF formatuIspisati prezentaciju samo drugog slajdaIspisati prezentaciju kao brošure sa 4 slajda po stranici.Ispis prezentacije kao stranicu bilješki.2.3. Ponavljanje (trajanje: 5 min)Po završetku kreiranja prezentacije prikazat ćemo preko projektora pristigle učenički radovi,te ćeučenici i nastavnik dobiti povratnu informaciju o uspješnoj realizaciji vježbe.Učenici dokumente šalju društvenom mrežom, što im omogućuje da i kod kuće dovrše zadatkekoje nisu stigli napraviti u školi.Nastavnik obilazi, pomaže. Nastavnik objašnjavarezultate kviza, razgovara o tome sa učenicima,potiče i motivira na rad.Nastavnik zadaje domaći uradak:Posjetite web stranicu:http://pup.skole.hr/na kojoj proučite područje Prezentacije/ Vodiči, gdje ćetenaučiti sve o kreiranju prezentacija u PowerPointu. 13Vesna Brust6.06.2012.
 14. 14. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE PLAN PLOČE Ponavljanje o PowerPoint prezentacijama Pravila dobre prezentacije Matrica slajda Zaglavlje i podnožje slajda Umetanje slika i crteža Prijelazi između slajdova i animacija Prikazi i spremanja prezentacije Ispis prezentacije http://pup.skole.hr 14Vesna Brust6.06.2012.
 15. 15. PRILOZI1. Kviz u društvenoj mreži Edmodo2. Nastavni listić za učenike o izradi prezentacije3. Nastavni listić o ispisu prezentacije4. Internet ( pronalaženje sadržaja za odabranu temu prezentacije
 16. 16. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVEETAPA NASTAVNA SREDSTVA I NASTAVNE METODENASTAVNOGA ARTIKULACIJA 2.NASTAVNOG SATA VRIJEME (MIN)SATA POMAGALA AKTIVNOST AKTIVNOST SADRŢAJ NASTAVNIKA UČENIKA ORGANIZACIJA NASTAVNOG SATA (detaljno razraditi) Priprema Logiranje u Prvi učenik Dijaloška Dnevnik, nastavnih Edmodo, priprema metoda , računalo, materijala. otvaranje stranice izlaganje svoje metoda projektor, Priprema 2a razreda. vlastite vježbe u demonstracije nastavni MS PowerPoint- računala i Praćenje pristiglih materijali, u10. PRIPREMA projektora. radova preko učenički preko Edmoda, društvene mreţe. koristeći pribor za 2 min10.1. M ATERIJAL projektor rad.NO – TEHNIČKA PripremaPRIPREMA pisača Kratke obavijesti Učenici Praktičan rad Prezentaci o temi Nastavnik potiče razmišljaju o na računalu. ja u nastavnog sata. učenike na tome što Metoda PowerPoi Još prezentaciju nastavnik razgovora, nt-u koja jednomponoviti vlastitih radova govori. oluja sadrži s učenicima što Ponavlja zahtjeve Prisjećaju se mozgova, osnovne 2 min10.2. SADRŢAJNA je na nastavnom pravila poticanja zahtjeve sPRIPREMA multimedijalna listiću prezentiranja i nastavnog prezentacija i spremni su listića koja su pravila aktivno slušati dobre učenika koji prezentacije i izlaže svoj rad prezentiranja Motivirati Podsjećanje na Kolektivna Metoda Prikazana učenike za brojna izlaganja aktivnost poticanja, prezentac10.3. PSIHOLOŠK pristupanje koja su učenici već (koncentracija, praktičan rad ija uA PRIPREMA prezentiranju. imali prilike vidjeti razmišljanje,) na računalu, Edmodu,UČENIKA na televiziji, projektor, 1 min(MOTIVACIJA) sajmovima i sl. računalo 2 Vesna Brust 6.06.2012.
 17. 17. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Učenici u Učenici Metoda, Računalo, programu Individualni rad. koriste praktičnog Edmodo, Edmodo Grupni rad program rada na Štampač, Edmodo za otvaraju i izlažu računalu, Projektor prezentiranje. svoju Dijaloška 17 min2.DEMONSTRACIJA I Jedna grupaIZLAGANJE prezentaciju. učenika metoda Nekoliko priprema ispis prezentacija se dokumenta na ispisuju na papir papir . Samostalan i grupni rad. Nastavnik najavljuje Nastavnik otvara Učenici prate početak analizu imenik i razred u analiziranja uspjeha, Imenik, 20 min3.ZAKLJUČIVANJE Edmodo-u, te Metoda postignutih diskutiraju, Edmodo,OCJENA analizira uspjeh razgovora rezultata u analiziraju, Projektor svakog pojedinog predlažu učenju na kraju učenika ocjene nastavne godine iz informatike Nastavnik Zajednički se učenicima diskutira o načinu čestita na rada iduće Razgovor 3 min4. ZAVRŠNI Metoda Nastavnikova nastavne godine, nastavnik- riječPOZDRAV postignutom nejasnoćama, razgovora učenici uspjehu i želi im pitanjima lijepe praznike 3 Vesna Brust 6.06.2012.
 18. 18. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE2. TIJEK NASTAVNOGA PROCESA 2.sat2.1. Priprema ( 5 min)Prvi učenik se priprema za izlaganje svoje vježbe u MS PowerPoint-u preko Edmoda, koristeći projektor.Nastavnik potiče učenike na prezentaciju vlastitih radova. Ponavlja zahtjeve koji su postavljeni nanastavnim listićima.Još jednomučenicima ponavljaju što je multimedijalna prezentacija i koja su pravila dobre prezentacije iprezentiranjaPonovimo što je važno pri izradi prezentacija s obzirom na : - količinu sadržaja na slajdovima - animacije - ujednačenosti izgleda - fontove Što je važno pri samom prezentiranju: - sigurnost nastupa - voditi računa o publici - ne čitanje teksta sa slajdova , već prepričavanje u razgovoru sa sudionicimaMotivirati učenike za pristupanje prezentiranju, kroz podsjećanje na brojna izlaganja koja su učenici većimali prilike vidjeti na televiziji, sajmovima, u školi i sl.2.2. Demonstracija i izlaganje (17 min)Učenici u programu Edmodo otvaraju i izlažu svoju prezentaciju. Nekoliko prezentacija ( učenicidvije grupe po dva učenika) ispisuju prezentaciju na papir, kako je to zahtijevano na nastavnomlistiću.Oluja mozgova: Dok pojedini učenici izlažu prezentaciju, ostali prate i postavljaju pitanja, donosezaključke o dobrom prezentiranju, kao i zastupljenosti traženih elemenata u prezentaciji. Učeniciprave bilješke, komentare.S obzirom da po zahtjevu, duljina prezentacije nije trebala biti više od 2-3 minute, moguće jeuključiti do 5 učenika u samostalno prezentiranje.Dvije grupe učenika ispisuju svoju prezentaciju na papir i pokazuju ostalim učenicima uradak.NAPOMENA: Učenici koji nisu stigli dovršiti prezentaciju , to imaju prilike učiniti kod kuće, paćemo zajednički pregledati slijedeći sat. 4Vesna Brust6.06.2012.
 19. 19. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE2.3. Analiza postignuća učenika na kraju nastavne godine(20 min)Nastavnik najavljuje početak zaključivanja ocjena na kraju nastavne godine. Otvara imenik i razredu Edmodo-u, te javno objavljuje ocjene za kraj nastavne godine. Svi učenici pažljivo pratezaključivanje, diskutiraju, analiziraju uspjeh, predlažu ocjene.( s obzirom da će se nastava u ovomrazredu održati još 2 sata ( 71. I 72. sat), konačno zaključivanje u „kućicu“ izvršit će se slijedeći tjedan.Dragi učenici, došao je trenutak koji pretpostavljam svi željno očekujete, a to je konačna analizarezultata vašeg rada i zaključivanje ocjena na kraju nastavne godine.Znam da ste bili vrijedni( neki više, neki manje), ali sada je potrebno samokritički i objektivnozaključiti vaše ocjene! Vodit ćemo računa o radu tijekom cijele godine, a poslužit ćemo se svimpostignutim ocjenama u usmenim radovima, testovima, vašim aktivnostima i zalaganju na satu.Pred nama su ocjene iz imenika ( elementi ocjenjivanja bili su : usvojenost sadržaja i primjenaznanja), rezultati vašeg rada preko Edmoda, kao i aktivnosti koje sam u obliku beĎeva dodjeljivalana Edmodu.Nastavnik razgovara sa svakim pojedinim učenikom i objavljuje završnu ocjenu. Rezultati uspješnosti pismenih i praktičnih vježbi za svakog učenika u razredu 5Vesna Brust6.06.2012.
 20. 20. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Primjer praćenja aktivnosti u obliku beĎeva2.4. Završni pozdrav (trajanje: 3 min)Nadam se da ste zadovoljni objavljenom ocjenom iz informatike. Molim vas da u konstruktivnojdiskusiji, iznesemo naše prijedloge za slijedeću nastavnu godinu, kako bi naš zajednički rad biojoš uspješniji!Diskusija i razgovor nastavnika i učenika.*** U koliko ostane još vremena učenicima treba ponuditi kao nagradu kratku igricu, koja se otvarapreko Edmoda, link: http://www.gamedesign.jp/flash/chatnoir/chatnoir.swf 6Vesna Brust6.06.2012.
 21. 21. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE PLAN PLOČE Ponavljanje o PowerPoint prezentacijama Pravila dobre prezentacije Matrica slajda Zaglavlje i podnožje slajda Umetanje slika i crteža Prijelazi između slajdova i animacija Prikazi i spremanja prezentacije Ispis prezentacijehttp://pup.skola.hr Analiza postignuća tijekom nastavne godine 7Vesna Brust6.06.2012.
 22. 22. PISANA PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE PRILOZI 1. Imenik 2. Društvena mrežaEdmodo 3. Ispisi prezentacija na papiru 8Vesna Brust6.06.2012.

×