Brošura - Zaustavimo nasilje na društvenim mrežama

2,741 views
2,680 views

Published on

Naslov: Zaustavimo nasilje na društvenim mrežama
Autorica: Lidija Kralj, OŠ Veliki Bukovec

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,741
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,576
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brošura - Zaustavimo nasilje na društvenim mrežama

 1. 1. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI• Ovaj projekt se financira uz podršku sredstava Europske komisije.• Ovaj projekt odražava isključivo stajališta Korisnika i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom provedbe.• “Stajališta izražena u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske”.
 2. 2. 1. MEDIJSKA TVORNICASADRŽAJ:1. MEDIJSKA TVORNICA2. PROJEKT “ZAUSTAVIMO NASILJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA!”3. REZULTATI4. ISKUSTVA SUDIONIKA5. LESSONS LEARNED..NAUČILI SMO..6. ZAHVALA SVIMA7. KONTAKT
 3. 3. Medijska tvornica je organizacija mladih ljudi koji žele pridonijeti razvitku civil-nog društva. Cilj udruge je promicanje, razvijanje i poboljšanje civilnog društva,zaštita ljudskih prava kombiniranjem novih medijskih tehnologija, kulture i audio-vizualne umjetnosti. Svrha djelovanja sastoji se od zalaganja za zaštitu ljudskihprava, prava djece, mladeži, žena i obitelji te borbu protiv svih oblika ovisnosti iinformiranja javnosti o važnosti borbe protiv nasilja, socijalne isključenosti, dis-kriminacije i stereotipa. Također, Medijska tvornica promiče kvalitetu života krozafirmaciju zaštite okoliša, bavljenja športom, poticanje hobija i inovativnog provo-đenja slobodnog vremena. Kroz afirmacijske medijske kampanje i projekte, našaorganizacija želi koristiti potencijale mladih ljudi i pretvoriti ih u pozitivne akcije.U veljači 2011 godine provodili smo projekt u suradnji s Britanskim veleposlan-stvom gdje smo sudjelovali u obilježavanju 50 godina kreativne Velike Britanije(“Love and Money: 50 Years of Creative Britain”).U travnju 2011. godine započeli smo suradnju s poznatim hrvatskim glazbenikomMarkom Lasićem Neredom, glavnim organizatorom Green City projekta. GreenCity Project predstavlja seriju događanja kojima je ideja vodilja senzibilizirati širujavnost o ekološki osvještenom djelovanju. Medijska tvornica je bila zadužena zaizradu svih promotivnih spotova Green City projekta, na što smo osobito ponosnibudući da projekt korelira s više ciljeva naše vizije koju želimo oživiti putem ak-tivnosti unutar udruge: zaštita okoliša, promocija umjetnosti, kulture i kvalitetnogprovođenja vremena.U svibnju 2011. godine Medijska tvornica i njezini članovi se već treću godinu ak-tivno uključuju u projekt Green Cup, nogometno – humanitarni turnir na kojemigraju najbolji igrači malog i velikog nogometa na terenu srednje veličine. Prihodod turnira svake godine ide u humanitarne svrhe za pomoć udruzi Sindrom DownZagreb, sve se to događa u vrlo lijepom okruženju nogometne akademije, a Me-dijska tvornica zadužena je za izradu kratkog promotivnog filma u sklopu turnirakako bi se medijski podržao projekt i dodatno povećala vidljivost.U lipnju 2011. godine, Medijska tvornica je u suradnji s udrugom Sindrom DownZagreb započela sa snimanjem kratkometražnog dokumentarnog filma „Can`tBring Us Down“ u sklopu projekta “Sunčana strana dlana” o 120 štićenika udrugekoja brine o osobama sa sindromom Down. Cilj dokumentarnog filma je podizanjesvijesti o odgovornosti pojedinaca ali i društva za živote osoba s poteškoćama urazvoju.
 4. 4. 1. MEDIJSKA TVORNICAU kolovozu 2011. započela su dva nova projekta Medijske tvornice za koje je dobilafinanciranje domaćeg i inozemnog donatora.Prvi projekt pod nazivom „SNIMI OVO!“ odabran je kao jedan od 8 pobjedničkihprojekata na natječaju Svjetske banke. “SNIMI OVO!” je inicijativa mladih za mla-de koja potiče kvalitetno provođenje vremena te osposobljava mlade u domovimaza nezbrinutu djecu putem medijske radionice koja se sastoji od aktivnosti kojepromiču participaciju, te daju priliku mladima da usvoje nova znanja i vještine kojeće im olakšati proces socijalizacije u zajednicu. Nove vještine polaznici će moćiprimijeniti u produkciji edukacijskih i promotivnih TV spotova o pravima djece izdomova za djecu i mladež na obrazovanje i zapošljavanje. TV spotovi prikazivati ćese na Internetu te na 24SATA TV, Hrvatskoj televiziji, Novoj TV, RTL-u, Jabuci i Z1televiziji.Projekt “Snimi Ovo!” proveo se uz suglasnost Ministarstva obrazovanja, znanostii športa, i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, preporuku Agencije za odgoj iobrazovanje, te pokroviteljstvo gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina MilanaBandića, a voditeljica projekta Valerija Novak bila je nominirana za Dobrotvorkugodine 2011. vezano uz angažman upravo na ovom projektu.Drugi projekt pod nazivom “Život dostojan čovjeka” izabran je kao je-dan od sedam pobjedničkih projekata na HOLCIM natječaju za sponzor-stva i donacije. “Život dostojan čovjeka” je medijska kampanja s ciljem edu-kacije, informiranja i osvješćivanja javnosti o problemima gotovo 25.000zaposlenih koji danas u Hrvatskoj, na različite načine, ne primaju plaću i/ili im poslodavci ne plaćaju pune doprinose. Opći cilj projekta je podizanje svi-jesti o odgovornosti državnog i privatnog sektora za živote svojih zaposlenika.Projekt se sastoji od upečatljivog TV spota, grupa podrške koje vode razni struč-njaci iz polja psihologije, prava, ekonomije i emocionalne inteligencije, te webstranice koja omogućuje interaktivnu komunikaciju sa stručnjacima. TV spot seprikazuje na Z1 televiziji, Jabuci i Hrvatskoj televiziji.U sklopu projekta “Sunčana strana dlana” održana je projekcija filma i koncertpovodom Međunarodnog dana sindroma Down, 19. ožujka 2012. godine u kazali-štu Kerempuh na kojem su nastupili poznati glazbenici poput grupe Luke Nižeti-ća, Natali Dizdar, Colonie, Ivane Kindl, Sandija, Aerodroma, Sanea, i Teške indu-strije koja je ujedno napravila i službenu pjesmu projekta “Sunčana strana dlana”.
 5. 5. 2. O PROJEKTU “ZAUSTAVIMO NASILJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA!”“Zaustavimo nasilje na društvenim mrežama!“ je viralna kampanja za osvješći-vanje javnosti (prvenstveno djece i mladih) o nasilju na društvenim internetskimmrežama.Opći cilj projekta je podizanje svijesti o odgovornosti roditelja za ponašanje djecei mladih kako u realnom tako i u virtualnom svijetu. Nužna je edukacija i informi-ranje djece, mladih i roditelja te ostalih aktivnih djelatnika u odgojno-obrazovniminstitucijama o nasilju koje je itekako prisutno na Internetu. Želimo usmjeriti dje-lovanje i donošenje odluka članova društva u prepoznavanju socijalno negativ-nog ponašanja te promicati osviještenost u stavovima i ponašanju djece, mladihi roditelja svaki puta kada se imaju prilike susresti s pojmom „cyber bullyinga“odnosno internetskog nasilja. Planiramo ući u javnu sferu i ponuditi argumente iporuke koje će motivirati ciljnu skupinu na način koji će predstavljati izazov za po-stojeće obrasce nasilja na Internetu, točnije društvenim mrežama poput Faceboo-ka ili You Tubea koje se nerijetko koriste kao instrument zlouporabe, objavljivanjai prikazivanja osobnih podataka, fotografija ili videozapisa u svrhu maltetiranja,ismijavanja ili zlostavljanja drugod djeteta ili mlade osobe.Specifični ciljevi:1. kazati na različite vrste nasilja, kao što je „cyber bullying“ (ismijavanje djece i U mladih, osnivanje raznih fan stranica na Facebooku pod nazivima „Svi koji mi- sle da je XY glup, ružan ili dosadan“ ili bilo koji drugi oblik zlostavljanja putem postavljanja video zapisa na YouTubeu i ostavljanja negativnih komentara).
 6. 6. 2. Senzibilizirati javnost u prepoznavanju postojećih oblika nasilja među djecom i mladima u Hrvatskoj, te ih navesti da reagiraju kada se susretnu s oblikom internetskog nasilja.3. Potaknuti rasprave, i društvenu odgovornost te pokrenuti poboljšanja u posto- jećim politikama i programima koji će osigurati bolji sustav prevencije nasilja među djecom i mladima na InternetuNaš je pristup borbi protiv internetskog nasilja usmjeren na viralnu obrazovnukampanju koja ujedno ima cilj podizanje svijesti, uključujući djecu i mlade kaokrajnje korisnike projekta „Zaustavimo nasilje na društvenim mrežama!“ u iz-gradnju zdravih odnosa, tolerancije i nenasilja. Koristeći različite aktivnosti,uključujući i viralnu kampanju s dva edukativna video spota, želimo promijenitidestruktivne obrasce ponašanja kao i stavove javnosti o „cyber bullyingu“. Neop-hodno je sustavno raditi na podizanju svijesti o ovom problemu što je prije mogu-će, te pristupiti djeci i mladima upravo na tim istim društvenim mrežama kojimase koriste svakodnevno (Facebook i YouTube) te ih senzibilizirati da donesu infor-mirane odluke u njihovim sadašnjim i budućim pravima na zaštitu i privatnost.Aktivnosti:1. Istraživanje2. Viralna kampanja3. PR aktivnosti putem glasnogovornika4. Evaluacija projektaKrajnji korisnici:djeca i mladi - aktivni korisnici društvenih mreža, roditelji, odgojne i obrazovneinstitucije, udruge koje se bave zaštitom prava djece i mladih, te šira javnost.Mjesto provedbe:Internet (društvene mreže Facebook, Twitter ali i internetski news i ostali relevan-tni portali na području RH).
 7. 7. 2. O PROJEKTU “ZAUSTAVIMO NASILJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA!”Projekt „Zaustavimo nasilje na društvenim mrežama!“ pomaže spriječavanju iborbi protiv predrasuda, rasizma, i svih stavova koje vode isključenosti na načinna promiče zalaganje mladih za borbu protiv društveno važnog pitanja nasilja.Uzmemo li u obzir da je nasilje prisutno u svim oblicima neovisno o rasi, vjeri,spolu ili seksualnoj orjentaciji, ovakvim projektom doprinosimo stvaranju osjeća-ja jednakosti među mladima i shvaćanjem da je nasilje na Internetu, ali i općenitonasilje, oblik neprihvatljivog ponašanja pred kojim smo svi jednaki te trebamojednaku prevenciju i zaštitu. Također, projekt razvija osjećaj tolerancije i razumi-jevanja različitosti jer u svojim aktivnostima promovira podjednako sudjelovanjemladih djevojaka i muškaraca, a poruka viralne kampanje na kojoj će raditi ovimladi ljudi implicira i zagovara kulturu tolerancije, međusobnog razumijevanja tenenasilnog riješavanja sukoba među djecom i mladima na društvenim mrežamana Internetu.3. REZULTATI PROJEKTA• Povišena svijest o percepciji i razumijevanju pojma internetskog nasilja• 10 000 djece i mladih stekli nova znanja o novim obrascima ponašanja• 150 000 roditelja dobili osnovne informacije putem web stranice Medijske tvornice• Povećana suradnja između Medijske tvornice i drugih udruga koje se bave aktivnostima mladih, te nadležnih institucija• 2 različita video spota s porukom kampanje• Jumbo plakati, city lights i novinski oglasi,• 10 000 letaka,• 250 majica podijeljeno• 10 brošura• 500 DVD-a koji sadrže video spotove kampanje distribuirani• 500 CD-a lessons learned distribuirani
 8. 8. 4. ISKUSTVA SUDIONIKADavid Tešić, 26 god., snimatelj i redatelj spotova:“Pojavom društvenih mreža se ujedno pojavio novi oblik psihičkog nasilja, stogaje itekako potrebno obrazovati djecu da budu svjesni tog problema. Čast mi je bilasudjelovati u ovom projektu i nadam se da će potaknuti ljude, pogotovo djecu, dabudu obzirniji pri korištenju društvenih mreža.”Valentina Ruklić, 29 god., voditeljica PR aktivnosti:“Zadovoljna sam što su napori cijele ekipe urodile plodom. Vjerujem da će se oovoj kampanji još dugo govoriti te da ćemo uskoro ponoviti naše druženje na ne-kom drugom, jednako vrijednom projektu.”Tanja Miljuš, 29 god., organizator snimanja:“Prvi put sam imala priliku sudjelovati u ovakvom projektu na koji sam ponosna izviše razloga. Prvo, što smo se svi bolje upoznali s problemom cyber-bullyinga, adrugo, što smo se svi skupa družili i jedni drugima pomagali.”Valerija Novak, 28 god., – voditeljica projekta:“Od početka do kraja sam vjerovala u projekt na koji sam posebno ponosna budućida je teško probijati medijske barijere s temom poput ove. Mi smo ipak uspjeli, apodrška od četiri televizije za kampanju koja je prvenstveno trebala biti samo naInternetu, i više je nego odličan uspjeh. Čestitam svim svojim prijateljima, sudion-icima i volonterima!”Maja Puhovski, 30 god., – asistent voditeljice projekta:“Nasilje na društvenim mrežama vrlo je delikatna tema o kojoj se ne govori do-voljno. Naša udruga želi to promjeniti, makar svojim malim doprinosom. Vrlo samsretna i zadovoljna da smo popratili ovu temu i nadam se da nećemo stati samo natome. Iznimno sam ponosna na naša dva video spota i drago mi je da je naša superekipa odradila ovako vrijedan posao!”Daniela Trbović, glasnogovornica projekta:“S radošću i svjesna odgovornosti sam se uključila u kampanju. Svi obrasciponašanja prisutni u svakodnevici, grubost, agresivnost, bullying preselili su se i uvirtualni svijet. Mladi i djeca prisutni su na društvenim mrežama i naša je dužnostukazati im na neprihvatljivo ponašanje i zaštititi ih. Ohrabriti ih i potaknuti danipošto ne pristaju na ulogu žrtve i pojasniti im kako reagirati kad ih netko zlostav-lja na društvenim mrežama.”
 9. 9. 4. ISKUSTVA SUDIONIKADavid Frklić, 8 god., glumac u spotu:“Kad sam trebao glumiti u spotu, bilo me trema, ali čim smo počeli bilo mi jesuper. Dobra tema o kojoj se treba pričati.”Andrej Novak, 13 god., glumac u spotu:“Bilo je zanimljivo i drago mi je da sam sudjelovao jer je bilo poučno. I sam samimao problema na Internetu. Nadam se da će ovaj projekt pobuditi svijest ljudimašto rade i kako se virtualno ponašaju.”Marija Miletić, 14 god., glumica u spotu:“Počašćena sam što sam mogla sudjelovati u snimanju tako plemenite poruke,koja će nadam se doprijeti do tinejdžera diljem Hrvatske. Drago mi je što samupoznala najbolju TV ekipu ikad!”Lea Polić, 14 god., glumica u spotu:“Sretna sam što sam bila dio ekipe koja je ukazala na sve veći problem nasilja nadruštvenim mrežama. Nadam se da smo uspjeli potaknuti mlade na razmišljanje ida će ubuduće biti manje nasilja na Internetu.”
 10. 10. 5. LESSONS LEARNED..NAUČILI SMO..1. Postoji veliki jaz u komuniciranju problema nasilja prema ciljnoj skupini od 11 do 18 godina iz razloga što oni doživljavaju te situacije na svakodnevnoj razini na školskim hodnicima misleći da je to sastavni dio odrastanja koji se samo prenio na Internet i smatraju da to nije nešto o čemu bi se trebalo mnogo razgovarati.2. Zaključili smo kako bi se još više doprijelo do ciljne skupine tako što bi im se posredno komunicirala poruka putem organiziranih tribina po školama u kojima bi se prikazali spotovi, ali i razgovaralo o navedenim temama nasilja na Facebooku i You Tube-u.3. Medijska zainteresiranost za ovaj problem je veća od očekivane. Shvatili smo kroz ovaj projekt kako s pravim izborom teme u spotu, dobrim promotivnim aktivnostima i dovoljno zanimljivim glasnogovornikom možemo polučiti veći odaziv medija, ali i povećanu pozornost ciljne skupine.4. Prilično je teško dobiti podršku nadležnih institucija i medijskih s obzirom da administrativne procedure traju duže od samog projekta.5. Saznali smo da puno djece ne doživljavaju vrijeđanje na društvenim mrežama kao nasilje, kao i to da je svaki od sudionika u našem projektu barem jednom bio izložen tzv. cyber-bullyingu.6. Ako nas podrži jedna “velika televizija”, ostale će slijediti njezin primjer. Tako je, nakon što su Z1, Jabuka TV I 24sata TV počeli prikazivati spotove još u svibnju 2012. i Hrvatska televizija odlučila ustupiti medijski prostor.Ekipa
 11. 11. 6. ZAHVALA SVIMAHvala svima koji su prepoznali i podržali naš projekt:EUROPSKA KOMISIJA PROGRAM MLADI NA DJELU7. KONTAKTMEDIJSKA TVORNICA Predsjednica udruge Valerija NovakHećimovićeva 5 e-mail: valerija@medijska-tvornica.comZagreb tel: +385 91 900 25 01 web: www.medijska-tvornica.com Žiro račun banke: Societe Generale Splitska banka d.d. 2330003 – 1151355595

×