Tm Brochure Hudson NL

448 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tm Brochure Hudson NL

  1. 1. Hudson TalenT ManageMenT ParTner bij HeT selecTeren, MoTiveren en onTwikkelen van Mensen
  2. 2. Mensen zijn HeT HarT van uw succes zakendoen is Mensenwerk. bedrijven die de besTe Mensen aan zicH weTen Te binden, PresTeren beTer. Maar Hoe koMT u aan de juisTe Mensen? Hoe beHoudT u ze? en Hoe HaalT u HeT besTe uiT ze naar boven, zodaT zij uw organisaTie duurzaaM versTerken? Hudson HeefT de kennis en vaardigHeden oM u Te HelPen bij HeT selecTeren, MoTiveren en onTwikkelen van de juisTe Professionals. Hudson is expert in Talent Management. Vanuit úw zowel lokaal als internationaal, of het ontwikkelen van bedrijfsdoelstellingen verbinden wij mens en organisatie. complete wervingscampagnes. Daarbij richten we ons niet alleen op competenties, maar vooral ook op een duurzame, persoonlijke match tussen || Het|selecteren|van|de|juiste|mensen|met|de| uw bedrijf en uw (toekomstige) professionals. gewenste|talenten: Wij helpen u weloverwogen en inzichtelijke selectie – Talent Management volgens Hudson draait om langdurig en promotiebeslissingen te nemen. en betrokken partnership. Wij vervullen daarbij een spilfunctie in de kritische selectie, intensieve begeleiding || Het|ontwikkelen|en|vormgeven|van|talenten: en duurzame ontwikkeling van uw mensen. Altijd met oog Worden uw bedrijfsdoelstellingen steeds moeilijker te voor uw organisatiecultuur en bedrijfsdoelen én met hart realiseren? En wordt nieuw personeel schaars? Dan voor uw medewerkers. Zij zijn immers de drijvende kracht is het van belang de talenten binnen uw organisatie achter uw organisatie: uw human capital. te benutten. Wij helpen u bij de identificatie en ontwikkeling van (high) potentials en organisatiebrede Hudson Talent Management helpt u onder meer met: leiders – en managementcapaciteiten. || Het|vinden|van|talent: || Het|aantrekken,|beheren|en|behouden|van|talent: Afhankelijk van uw vraag werven wij professionals; Wij brengen uw medewerkers in lijn met uw of het nu gaat om het intensief hunten van mensen, bedrijfsstrategie en inspireren hen om het beste uit zichzelf te halen. GEloofT u ook DAT MEnsEn HET HArT Zijn VAn uW succEs? DAn WillEn Wij GrAAG uW TAlEnT MAnAGEMEnTpArTnEr Zijn.
  3. 3. Hudson TalenT ManageMenT: uw ParTner bij HeT vinden en binden van TalenT insPirerende en inTelligenTe werkneMers, Professionals die alTijd een sTaP vooruiT denken. ofwel: Professionals die van groTe Meerwaarde zijn voor uw organisaTie. als u zulke Mensen zoekT, ziT u bij ons goed. MeT TalenT ManageMenT laTen wij Professionals in uw organisaTie ToT bloei koMen. en daar varen zij én u wel bij. om voor uw organisatie de best passende HArT En HoofD VErbonDEn medewerkers te vinden, besteden wij veel aandacht bij Talent Management kijken we niet sec naar de aan het doorgronden en evalueren van uw toekomstige competenties die passen bij uw organisatie. in de eerste professionals. Door gebruik te maken van onze expertise plaats kijken we naar de mens achter uw toekomstige gecombineerd met bewezen psychometrische tools, medewerker. De mens die zich naast zijn professionele krijgt u gevalideerd inzicht in aanwezige capaciteiten en ambities ook privé wil ontwikkelen. onze dienstverlening persoonlijkheidskenmerken. Dat stelt u in staat om in richt zich erop een combinatie te vinden die inspirerend korte tijd de juiste beslissing te nemen. u krijgt daardoor en verrijkend werkt. Het gaat om vervulling, om relaties vooraf al meer inzicht in de kerncompetenties en en om vreugde die je voelt wanneer je een doel bereikt of drijfveren van de professionals die u zoekt. Daarmee kunt een hindernis overwint. Wij zijn van mening dat mensen u slim en gericht investeren in talent voor uw organisatie. die daarin de balans weten te vinden succesvoller zijn. Moderne professionals hechten hier veel waarde aan en zij zullen dan ook loyaler zijn aan een werkgever die daar tijd en aandacht voor heeft.
  4. 4. daaroM Hudson de Hudson TalenT ManageMenT consulTanTs adviseren u Hoe u HeT besTe uiT uw Medewerkers naar boven HaalT. door Hun TalenTen ToT bloei Te brengen, kunT u duurzaaM rekenen oP kracHTige en loyale Professionals MeT Passie voor Hun werk. waar veel organisaTies ‘Personeel’ zien als een zwaarwegende kosTenPosT, zien wij HeT als de ‘benefiT’ die van onMisbare waarde is voor uw bedrijfsresulTaTen. Waarom kiest u voor Hudson Talent Management? | onze consultants zijn hoofdzakelijk academisch geschoolde psychologen en gecertificeerd in ons | Een wereldwijd aansprekende visie op Talent eigen Hudson Academy Centre of Excellence. Management in al zijn facetten en gedreven door passie vanuit onze practice leader Marc Timmerman. | u kunt vertrouwen op onze ervaring: de afgelopen 26 jaar hebben wij wereldwijd meer dan 50.000 face- | u kunt rekenen op onze flexibele aanpak en to-face assessments en 450.000 psychometrische oplossingen op maat, afgestemd op uw specifieke tests afgenomen. onze generieke aanpak maakt de organisatiedoelstellingen én bedrijfscultuur. resultaten onderling vergelijkbaar over de hele wereld. | u profiteert van ons grote internationale netwerk met | Wij doen frequent marktonderzoeken en publiceren vestigingen in meer dan twintig landen en een Google white papers binnen de sectoren waarin wij expert zijn. database met meer dan drie miljoen cv’s. Hierdoor én Doel hiervan is om op basis van gefundeerde inzichten door onze lokale relatienetwerken weten wij in ieder te doorgronden wat de uitdagingen in uw markt en uw land en in elke sector de juiste professional voor u te business zijn. vinden. | ons internationaal research & Development centre ontwikkelt continu state of the art oplossingen, producten en online technologie.
  5. 5. GEDrEVEn Door pAssiE bij Hudson zijn wij gedreven door passie voor ons vak. onze visie op Talent Management krijgt wereldwijd erkenning. onze practice leader en topadviseur Talent Management, Marc Timmerman, schreef onder meer een internationaal gewaardeerd boek getiteld: ‘High Potentials, The Competitive Edge Within Your Company’.
  6. 6. onze diensTverlening afHankelijk van uw sPecifieke wensen kunT u bij ons TerecHT voor een uiTgebreid PalleT aan diensTen. of HeT nu gaaT oM HeT vinden van de juisTe Persoon oP de juisTe Plek of HeT onTPlooien van TalenT binnen uw organisaTie. wij sTaan voor u klaar MeT consulTancy, concreTe oPlossingen, iMPleMenTaTies of PrakTiscHe Tools. of een coMbinaTie. alTijd oP MaaT, Precies zoals u wilT. consulTAncy oplossinGEn Tools onze ervaren Talent Management Met wetenschappelijke werkmethoden onze hoogwaardige tools zijn ontwikkeld consultants helpen u bij het vinden van uit ons eigen research & Development voor het inzichtelijk krijgen van oplossingen voor de uitdagingen waar u centre bieden wij u oplossingen knelpunten, het vinden van oplossingen in uw organisatie tegenaan loopt. waarmee u optimaal rendement uit uw en het bieden van ondersteuning bij het Wat uw behoeften ook zijn, wij hebben talent haalt. oplossen van specifieke knelpunten in altijd de deskundige die u kan helpen. in uw organisatie. nederland en daarbuiten.
  7. 7. breng TalenT ToT bloei MeT TalenT ManageMenT wij brengen Mensen en organisaTies in verbinding, zodaT Hun TalenTen ToT bloei koMen. uw organisaTie HelPen wij bij HeT selecTeren, MoTiveren en onTwikkelen van TalenT. voor u beTekenT daT een succesvolle onderneMing MeT geMoTiveerde Professionals. voor uw Professionals beTekenT daT een beTer inzicHT in Hun vaardigHeden en aMbiTies en Tal van MogelijkHeden oM Hun looPbaan – én Persoonlijke onTwikkeling waar Te Maken. MEEr WETEn? oVEr HuDson Wilt u weten hoe wij Talent Management binnen Hudson is wereldwijd een toonaangevende speler úw organisatie succesvol gezamenlijk kunnen op het gebied van Human Capital Solutions voor vormgeven? neem dan voor een vrijblijvende afspraak permanente werving, interim professionals en Talent contact op met de heer joes van Dijk, directeur Management. Wij beschikken in meer dan twintig Hudson netherlands, of een van onze andere Talent landen over circa 2.500 consultants die zich in dienst Management consultants. stellen van opdrachtgevers en kandidaten. Telefoon: (+31) 020-471 11 11 E-mail: joes.van.dijk@hudson.com Internet: http://nl.hudson.com Hoofdkantoor: Emmaplein 8-10, 1075 AW, Amsterdam
  8. 8. as i a Pacifi c | euro P e | no rT H a Merica w w w. Huds o n .co M

×