Raport PM Experts - Kompetencje miekkie w zarzadzaniu projektami

1,222 views

Published on

Raport zawiera podsumowanie wyników badania dotyczącego znaczenia kompetencji miękkich w zarządzaniu projektami. Zostało ono przeprowadzone w listopadzie i grudniu 201 przez PM Experts. Zapraszamy do lektury!

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport PM Experts - Kompetencje miekkie w zarzadzaniu projektami

  1. 1. www.pmexperts.pl
  2. 2. Piotr Plewiński, PMP Prezes zarządu PM Experts PMI REP Program Advisor EMEAKompetencje miękkie są nieodłącznym elementem życia projektowego. Silnie wpływają na stylnaszej pracy i jej efektywność. Tematyka związana z nimi coraz częściej pojawia się na wszelkiegorodzaju konferencjach branżowych, w prasie, czy w Internecie. Wynika to z koniecznościwykształcenia w kierownikach projektów i członkach zespołów projektowych umiejętnościefektywnej współpracy z interesariuszami projektu. Podkreśla to także fakt, że nowa, piąta już 2edycja PMBOK®, wzbogacona została o dziesiąty obszary wiedzy – Zarządzanie Interesariuszami.Na niebagatelne znaczenie kompetencji miękkich w projektach zwraca także uwagę jeden zczłonków założycieli Project Management Institute Russel Archibald, który przygotował komentarzdo naszego raportu prezentowany poniżej. O potrzebie stałego doskonalenia kompetencji miękkichw środowisku projektowym świadczą także wyniki naszego badania, w którym aż 74%respondentów wskazało, że kompetencje miękkie są bardzo istotne w sukcesie projektu. Mamyprzyjemność zaprezentować je Państwu w niniejszym raporcie. Dziękuję wszystkim respondentomza uczestnictwo w badaniu. Państwa opinie i komentarze są cennym wkładem w rozwój polskiegośrodowiska zarządzania projektami. Zapraszam do lektury. Russel Archibald, PMI Fellow Współtwórca PMI®, członek założyciel stowarzyszenia z legitymacją o nr 6. Jego prezentacja była częścią spotkania otwierającego stowarzyszenie 9 października 1969 roku. Kierownik projektów i programów z ponad 60-letnim stażem. Przeszedł ścieżkę od kierownika projektu, przez dyrektora koordynującego portfele projektów spółek po konsultanta PM. Realizował projekty w 16 krajach na 4 kontynentach. W 1989 roku przyznano mu honorowy tytuł PMI Fellow.Dojrzałość projektowa organizacji jako całości dotyka poziomu efektywności każdego pojedynczegoprojektu i jest wypadkową dwóch głównych czynników: • autorytetu kierownika projektu, jego potencjału, wiedzy oraz indywidualnych kompetencji przywódczych – czyli kompetencji miękkich, • zdolności do kontrolowania projektu w obszarach definiowania, planowania, szacowania i monitorowania celów, zakresu, harmonogramu, kosztów, ryzyk i zasobów – czyli kompetencji twardych.Wielu odnoszących sukcesy kierowników projektów rozpoczynało swoją karierę bazując nakompetencjach twardych związanych z zarządzaniem i kontrolą. Szybko jednak, aby zapewnićrealizację celów projektu, musieli rozwijać w sobie kompetencje miękkie. Cytując fragment mojejprezentacji przeprowadzonej na spotkaniu założycielskim PMI® 9 października 1969 roku:Zarządzanie projektami wymaga dwóch podstawowych rodzajów kompetencji, które są relatywnienowe, przynajmniej w niektórych sektorach gospodarki. Należą do nich: • kompetencje typowe dla zarządzania projektem, oraz • kompetencje związane z budową i rozwojem środowiska projektowego wspierającego działania kierownika projektu. Rozwój tych kompetencji powinien następować równolegle, lecz niestety często o tym zapominamy.Kompetencje miękkie w zarządzaniu projektami 2013
  3. 3. Wyniki badania PM Experts1. Istotność kompetencji miękkich w zarządzaniu projektami 3Według wyników badania, aż 74% respondentów wskazało, że kompetencje miękkie są bardzoistotne w sukcesie projektu, natomiast jedynie 1% badanych uznało te kompetencje za mało istotne.2. Wyzwania w obszarze kompetencji miękkich w zarządzaniu projektamiGłówne wyzwania w obszarze kompetencji miękkich w zarządzaniu projektami wymienione przezrespondentów dotyczyły efektywnej komunikacji z interesariuszami oraz motywowania członówzespołu projektowego (również tych, którzy nie podlegają bezpośrednio kierownikowi projektu).3. Kompetencje miękkie w zarządzaniu projektamiKompetencje miękkie w zarządzaniu projektami 2013
  4. 4. W badaniu PM Experts spośród zaproponowanych 15 kompetencji miękkich respondenci wyróżnili7, które są dla nich najbardziej istotne w codziennej pracy przy projektach. Rozkład odpowiedzibadanych osób został przedstawiony na poniższym wykresie. 4Jako najistotniejsze kompetencje w pracy kierownika projektu respondenci wskazali: komunikację(96%), podejmowanie decyzji (79%) i motywowanie (70%).Oprócz kompetencji z listy zaproponowanej przez twórców ankiety, badani wymienili dodatkowonastępujące kompetencje, które są według nich ważne z punktu widzenia pracy w zarządzaniuprojektami:Kompetencje miękkie w zarządzaniu projektami 2013
  5. 5. 4. Potrzeby szkoleniowe kierowników projektów w obszarze kompetencji miękkichW badaniu PM Experts przedstawiono respondentom potencjalne tematy szkoleń. Wykresprzedstawia 7 najistotniejszych tematów wybranych przez osoby uczestniczące w ankiecie. 5Spośród 11 propozycji badani w pierwszej kolejności wskazali na te szkolenia, które rozwijająkompetencje służące radzeniu sobie z wyzwaniami w pracy projektowej. Najczęściej wskazywanona następujące tematy: Komunikacja w projekcie (64%), Motywowanie członków zespołuprojektowego (57%) oraz Budowanie zespołu projektowego (49%).Kompetencje miękkie w zarządzaniu projektami 2013
  6. 6. Metodyka badania:Badanie ankietowe przeprowadzone zostało drogą elektroniczną na platformieMySurveyLab w listopadzie i grudniu 2012 roku. W badaniu wzięło udział 115 kierownikówprojektów oraz pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw z szerokiegoprzekroju branż działających na polskim rynku.Ankieta obejmowała 10 pytań (otwartych i zamkniętych). W pytaniach zamkniętych respondentówproszono o przypisanie wartości poszczególnym kompetencjom lub szkoleniom od najbardziejistotnej/-go do najmniej istotnej/-go w pracy kierownika projektu. W pytaniach otwartychrespondentów proszono o podanie dodatkowych kompetencji oraz szkoleń, które uważają za istotnew pracy kierownika projektu. 6Kompetencje miękkie w przeprowadzonym badaniu były rozumiane jako wiedza teoretyczna,umiejętności praktyczne, postawy i cechy personalne. Przykładowe kompetencje wymienionew badaniu: komunikacja, inspirowanie, kreatywność, motywowanie, delegowanie zadań, pracazespołowa, inicjatywa, proaktywność, prowadzenie spotkań, negocjacje, zarządzanie czasem,rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów, inteligencjaemocjonalna, umiejętność prezentacji.Autorkami raportu są Urszula Siemienowicz, Agnieszka Lisiecka i Martyna Samołyk.Kompetencje miękkie w zarządzaniu projektami 2013
  7. 7. PM Experts jest firmą doradczo-szkoleniową, funkcjonującą na polskim rynku od 2004 roku. Nasząmisją jest kompleksowe wspieranie organizacji biznesowych w rozwoju ich dojrzałości projektowej.Od blisko 10 lat prowadzimy szkolenia, wdrażamy metodyki zarządzania projektami, a takżerealizujemy projekty na zlecenie naszych klientów. Ich powodzenie jest dla nas głównymwyznacznikiem sukcesu.Swoje działania opieramy o akredytacje największych międzynarodowych organizacji branżowychpropagujących profesjonalizm w zarządzaniu projektami – Project Management Institute (PMI®)oraz APMG Group. Jako jedyna polska firma doradcza posiadamy akredytację PMI® RegisteredConsultant. 7Nasze atuty to: • Blisko 10-letnia obecność na rynku i doświadczenie poparte sukcesami i referencjami od naszych klientów • Grupa sprawdzonych konsultantów, praktyków zarządzania projektami z międzynarodowym doświadczeniem • Akredytacja PMI® Registered Consultant • Akredytacja PMI® Global Registered Education Provider • Akredytacja APMG®.Kompetencje miękkieExperts Sp. z o. projektami 2013 Copyright by PM w zarządzaniu o.
  8. 8. 8Adres:PM Experts Sp. z o. o.al. J. Ch. Szucha 800-582 WarszawaNasze telefony:tel. + 48 22 395 64 20tel. + 48 22 395 64 25fax + 48 22 300 10 17e-mail: info@pmexperts.plwww.pmexperts.plKompetencje miękkie w zarządzaniu projektami 2013

×