Case Study - Retro Marketing

2,720
-1

Published on

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,720
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Case Study - Retro Marketing

 1. 1. “Retro Marketing” What is Retro Marketing? การตลาดแบบย้อนยุค Retro มีรากศัพท์มาจากคาว่า Retrospective คือ การหวนระลึกถึง ความหลัง เมื่อนารากศัพท์นี้มาใช้กับกล ยุทธ์การตลาดหรือที่เรียกว่า "Retro Marketing" จึงหมายถึง การตลาดแบบย้อน ยุค การตลาดแบบย้อนยุค เป็นกลยุทธ์ในการ ทาตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปแบบ ของการสร้างให้เกิดการย้อนสมัย การระลึก ถึงอดีต โดยการนาเอาผลิตภัณฑ์เก่ามาใช้ ใหม่หรือการสร้างเลียน แบบ หรือการสร้างIntroduction ให้มีความคล้ายคลึง หรือมีกลิ่นอายของ สินค้าหรือบริการที่ใช้กันในยุคนั้นๆ ด้วยการ “...ทุกวันนี้สังคมช่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ชีวิตที่ต้องเร่งรีบและแข่งขันกับเวลา ผสมผสานบรรยากาศ วัฒนธรรม ประเพณีทาให้ฉันคิดถึงช่วงเวลาในอดีตกับ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ทาให้ผู้ใช้เกิดอารมณ์ประสบการณ์ที่แสนประทับใจเสมอ จะมีสัก ความรู้สึกว่ากาลังได้ใช้สินค้าหรือบริการที่มีวันไหมที่ฉันจะสามารถใช้เวลาในเมืองกับ จาหน่ายอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นเพื่อนในวัยเยาว์กับบรรยากาศเก่าๆ อีกครั้งหนึ่ง...” กระแส Retro นอกจากจะเกิดขึ้นมาจาก อารมณ์ของการหวนระลึกถึงความหลังของความรู้สึกข้างต้นคงเป็นความรู้สึกที่ตรงใจ มนุษย์แล้ว ยังเกิดจากการกระตุ้นของภาคกับใครหลายคน ด้วยเหตุนี้ Retro ธุรกิจ ซึ่งมีบ่อยครั้งที่นักการตลาดเลือกที่จะMarketing หรือ การตลาดแบบย้อนยุค จึง หยิบเอาอดีตมาปัดฝุุนทาใหม่ เพราะส่วนถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ หนึ่งเกิดจากการที่ยังไม่สามารถคิดหาของผู้บริโภคที่ต้องการย้อนเวลากลับไปสัมผัสช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตนเองอีกครั้ง ของใหม่มานาเสนอผู้บริโภค เลยต้องนาเอาซึ่งถึงแม้การตลาดแบบถวิลหาอดีตอาจจะดู กลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกเป็นอะไรที่ขัดแย้งและสวนทางกับการ อย่างในวันวานจะสามารถนามาทาการตลาดเติบโตและ Lifestyle ของผู้บริโภคใน ย้อนยุคได้เสมอไป สินค้าหรือบริการไหนที่ปัจจุบันที่ต่างใช้การพึ่งพาเทคโนโลยีเป็น เคยประสบความสาเร็จในอดีต มักจะถูกหลักค่อนข้างมาก แต่ในความเป็นจริง นามาทาการย้อนยุค เพราะสิ่งเหล่านี้ได้เคยปัญหาเรื่องนี้กลับไม่มีผลกระทบกับวิธีการ ผ่านการพิสูจน์ว่าสาเร็จมาแล้ว จึงยังมีคนที่ทาตลาดในรูปแบบนี้เลยด้วยซ้าแถมยังไปกันได้ด้วยดีอีกต่างหาก จึงทาให้ทางกลุ่ม โหยหาอยากจะได้สัมผัสอีกครั้งสนใจที่จะศึกษาและนาวิธีการตลาดแบบย้อนยุคนี้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านอาหารใจกลางเมืองเพื่อสร้างเรื่องราวของวันวานให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
 2. 2. Types of Retro marketing  ของที่ทาให้เรากลับไปอยู่ใน ช่วงเวลาแห่งความสุข ความสนุกในRetro – Retro อดีตคือ การทาการตลาดที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือ Generation Y (2525-2538)บริการที่มีมาแต่เดิม และยังมีจัดจาหน่ายอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้ขายยังคงพยายามรักษา  Never Dieบรรยากาศ วิธีการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ความโบราณ ประมาณยุค 60’s,ให้เหมือนเดิม เพื่อให้สามารถขายสินค้าได้ 70’s หรือ 80’sในสมัยที่เปลี่ยนไป  ความคลาสสิก มีรูปแบบเป็นของ ตนเอง แตกต่างRetro – Novaเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นมา How to succeed Retro Marketingใหม่ โดยพยายามที่จะคงรูปร่าง หน้าตาหรือกลิ่นอายของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อยู่ 1. ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อมาแต่เดิม แต่ผลิตภัณฑ์หรือบริการย้อนยุค เนื่องจากสินค้าและบริการบางนั้นจะได้รับการปรับปรุงในมิติของคุณสมบัติ ประเภทก็ไม่เหมาะที่จะนาการตลาดทั้งในเรื่องการใช้งาน ระบบการทางาน หรือ แบบย้อนยุคมาใช้ เพราะผู้บริโภคอรรถประโยชน์ของการใช้งานอื่นๆ เพื่อ อาจไม่รู้จักหรือไม่มีความรู้สึกร่วมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุค ฉะนั้นการทา Retro ควรต้องเลือกปัจจุบันให้มากขึ้นและดีขึ้นกว่าแต่เดิมที่มีมา สิ่งที่เคยได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ประสบความสาเร็จมาก่อนซึ่งจะช่วย ให้ง่ายต่อการทาการตลาดความคิดเห็นของคนแต่ละช่วงวัยต่อคา 2. สินค้าและบริการควรเป็นสิ่งที่ว่า „Retro‟ เกี่ยวข้องหรือสามารถนามาใช้ได้ในGeneration B or Baby Boomer (2488- ชีวิตประจาวัน2508) 3. ราคาที่คนส่วนใหญ่เอื้อมถึงหรือ สัมผัสได้จริง อย่าคิดเพียงแค่ว่าของ  ของเก่าดั้งเดิมที่ไม่มีเทคโนโลยีเข้า เก่าต้องแพงเสมอไป การเข้าถึงคน มาเกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์ หมู่มากจะช่วยให้โอกาสการตลาด  สินค้าหรือบริการที่มีการสื่อสาร เพิ่มขึ้น เข้าถึงตัวผู้บริโภค 4. ผู้ทาการตลาดย้อนยุคให้สาเร็จได้  เหมือนของเก่าที่เคยใช้ในอดีตตอน จะต้องมีความรู้จริง ต้องศึกษา เป็นหนุ่มๆสาวๆ เรื่องราวนั้นๆให้ถี่ถ้วน 5. คุณค่าของสินค้าและบริการ (Value)Generation X (2508-2524) ต้องไม่ด้อยกว่าของคู่แข่งขันใน  ของเก่าที่เคยฮิตและเป็นที่นิยมใน ปัจจุบัน อดีต แล้วของนั้นกลับมาฮิตอีกครั้ง 6. Concept การย้อนยุคต้องก่อให้เกิด  สร้างแฟชั่นรูปแบบใหม่ โดยใช้ ความคิดในแง่บวก และที่สาคัญต้อง รูปแบบการตลาดแบบย้อนยุคทาให้ สร้างความสุข ความสนุกสนานและ รอยยิ้มให้กับผู้ที่ได้สัมผัส แตกต่าง
 3. 3. Success story of Retro MarketingPathe ( ปาเต๊ะ ) ร้านอาหารสไตล์ย้อนยุคปี 60’s –70’s ซึ่งเป็นยุคที่แฟชั่นสมัยนั้นเป็นกางเกงขาบานๆ , ฟังเพลง Elvis และเครื่องเล่น เริ่มแรกตั้งร้าน ปาเต๊ะ นั้นเกิดจากสเตอริโอก็เป็นสไตล์แผ่นเสียง โดยร้าน ลุงเปี๊ยก โดยลุงเปี๊ยกเริ่มเก็บของเก่าชิ้นปาเต๊ะ จะมีสาขาอยู่ 3 สาขา คือ แรกซึ่งเป็นของเล่นสังกะสีสมัยที่คุณปูุให้ไว้ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงท่าน หลังจากนั้นลุงเปี๊ยก1.สาขาปากทางลาดพร้าว เริ่มเก็บสะสมมาเรื่อยๆจนกลายเป็นของที่มี คุณค่า จนกระทั่งวันหนึ่งลุงเปี๊ยกคิดจะทา2.สาขากระทรวงมหาดไทย ร้านขายของเก่า แต่ก็เกิดความรู้สึกเสียดาย3.สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตรงข้ามสวน คิดว่าน่าจะทาอะไรที่ให้คนอื่นได้มาชื่นชมสันติภาพ ของสะสมของตนได้มากกว่าการขายไปใน ครั้งเดียว จึงเกิดแนวคิดทาร้านอาหารขึ้น คาว่า ปาเต๊ะ มาจากชื่อของบริษัท โดยนาของเก่าของโบราณที่สะสมมาแผ่นเสียงชื่อดังของประเทศเบลเยี่ยม ซึ่ง ออกมาตั้งโชว์ให้คนที่รักของเก่าได้ร่วมชื่นเป็นแรงบันดาลใจให้ลุงเปี๊ยก ( เจ้าของร้าน ชม ซึ่งของสะสมส่วนใหญ่ก็มีอายุเกือบร้อย) นามาใช้เป็นชื่อร้านอาหารของตน เมื่อเข้า ปี เช่น วิทยุเก่าๆ , แผ่นเสียง , ปูายโฆษณาไปในร้านสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาลูกค้าก็คือ สังกะสีโบราณ , นาฬิกาแขวน , ของเล่นแผ่นเสียงโบราณจานวนมากที่ประดับอยู่ สังกะสี , โคมไฟ รวมถึงโทรศัพท์ที่เก่าแก่ภายในร้าน ( ฝาผนัง ) อีกทั้งยังมีวิทยุเก่าๆ เป็นต้น โดยของโบราณต่างๆเหล่านี้ถูก, ลาโพงขนาดใหญ่ , เครื่องเล่นแผ่นเสียง , นามาจัดเรียงอย่างสวยงามภายในร้านแผ่นปูายโฆษณาสังกะสีโบราณ และของ เพื่อให้ดื่มด่ากับบรรยากาศอย่างเต็มที่เล่นโบราณ เป็นต้น ซึ่งไม่เพียงแต่โดดเด่น ตั้งแต่เดินเข้ามาภายในจะเห็นตู้โชว์ใส่ของด้วยของตกแต่งร้าน ทางร้านยังเปิดเพลง เก่าต่างๆประกอบกับแผ่นเสียงที่ติดเรียงรายเก่าๆยุค 60’s – 70’s ให้ฟังเบาๆคลอตามไป ตลอดหน้าเคาน์เตอร์ทาอาหาร รวมถึงโต๊ะด้วย เก้าอี้ที่ใช้ก็ทาเป็นสไตล์โบราณ ( ปูโต๊ะด้วย
 4. 4. ผ้าลายสก๊อตหนาๆ ) ตัดกับสีเหลืองของผนังที่ใช้เป็นสีประจาของร้าน ซึ่งมีความหมายถึงความมั่งคั่งและทาให้ของเก่าดูขลังและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งทางร้านยังสร้างบรรยากาศด้วยเสียงเพลงเก่าๆจากแผ่นเสียงของจริงที่แทบจะมีครบทุกวงในสมัยนั้น - ระหว่างทานอาหารถ้าน้าแข็งหมด ทางร้านก็จะนามาเติมให้เอง หรือถ้าโต๊ะ ไหนสั่งเบียร์มาดื่ม ทางร้านก็จะมีเบียร์แช่ เย็นพร้อมเกล็ดน้าแข็งในก้นแก้วไว้คอย ให้บริการ เมื่อความเย็นลดลงก็จะมีคนมา คอยเปลี่ยนแก้วให้ตลอด และที่สาคัญลุง เปี๊ยกหรือเจ้าของร้านมักจะมานั่งคุยกับ ลูกค้า จนหลายคนติดใจคุยกับลุงอย่าง สนุกสนาน เพราะลุงชอบเล่าเรื่องราวเก่าๆ ให้ฟังจนรู้สึกเพลิน ( มีเฉพาะที่สาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ) สาหรับเรื่องของอาหาร ลุงเปียกได้ ๊ให้ลูกชายไปฝึกเรียนทาอาหารจากโรงแรมแล้วนากลับมาปรับปรุงเป็นสูตรของทางร้านเอง ซึ่งต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่นานจนกว่าจะเป็นที่พอใจจึงนาออกมาเสิร์ฟลูกค้าได้กลยุทธ์ ปาเต๊ะ1. ธุรกิจร้านอาหาร ( ธุรกิจบริการ ) ต้องให้ความสาคัญกับลูกค้าทุก Touch point - จุดแรกตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาที่ร้าน - จุดสุดท้ายเมื่อลูกค้าเรียกเก็บเงินทางร้านจะนาถั่วลิสงทอดรสชาติดีมาเสิร์ฟ ทางร้านก็จะนาน้าชาร้อนๆมาให้ดื่มเป็นการให้ลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะสั่งอาหาร โดยไม่ ล้างปากไปในตัว โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายคิดค่าใช้จ่าย และเมื่อถั่วลิสงทอดหมดทาง และขอเติมได้เรื่อยๆเช่นเดียวกับถั่วลิสง ซึ่งร้านก็จะนามาเติมให้หรือสามารถขอเติมได้ นับว่าเป็นการปิดท้ายความสุขก่อนที่จะออกเรื่อยๆ เพื่อให้ลูกค้าไม่รู้สึกเบื่อเวลาที่รอ จากร้านปาเต๊ะไปอาหารมาเสิร์ฟ 2. การสร้างเอกลักษณ์ของร้านผ่าน Sensory Branding ลุงเปี๊ยกแนะนาว่า “ทา ร้านอาหารมันต้องมีแสง , สี และเสียง ดึง
 5. 5. ให้ลูกค้าเข้าร้าน ถ้าทาร้านเฉยๆไม่มีอะไรไม่ ที่ทุกคนชื่นชอบ ในส่วนของบริการลุงเปี๊ยกมีใครมาเข้าร้านหรอก” จะพยายามให้บริการลูกค้าด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด ทุกครั้งที่ - Visual Identity แสงและสี ทาง บริการลุงเปี๊ยกมักจะคิดว่าเหมือนมีเจ้านายร้านพยายามใช้แสงไฟสีอ่อนๆ เพื่อให้ คอยมองอยู่ ตนต้องทาให้ดีที่สุด เพื่อที่จะภาพลักษณ์ของร้านดูเก่าและดูขลัง เชิญ ได้มีโอกาสก้าวหน้า ถ้าพนักงานเป็นผู้ชวนให้ลูกค้าที่ชอบบรรยากาศแบบนี้หรือ บริการลูกค้า ลุงเปี๊ยกก็จะให้คิดว่าเหมือนมีชอบของเก่าๆให้เดินเข้ามาในร้าน ในส่วน ลุงคอยมองอยู่ต้องทาให้ดี เพื่อจะได้มีของสีทางร้านก็ใช้สีเหลือง ที่เข้ากับของ โอกาสก้าวหน้าไปเป็นเจ้าของร้านตกแต่งภายในร้านได้ดี ทาให้ร้านยิ่งดูมีบรรยากาศเก่าๆและดูขลังมากขึ้นไปอีก 4. ทาธุรกิจต้องมีคุณธรรม ลุงเปียกบอกว่า ๊ “ถ้าเรามีคุณธรรม แล้วนาคุณธรรมมาใช้กับ พนักงานในร้านและกับลูกค้า พนักงานและ ลูกค้าก็จะมีคุณธรรมกับเราและเราก็จะได้สิ่ง ตอบแทนเป็นสิ่งดีๆกลับมา” - มีคุณธรรมกับตนเอง ยึดมั่นใน อริยสัจ 4 ( ทุกข์ , สมุทัย , นิโรธ และมรรค ) ใช้คุณธรรมข้อนี้ในการทาธุรกิจ เมื่อมีทุกข์ หรือมีปัญหาภายในร้าน ก็มองหาสาเหตุแล้ว แก้ที่ต้นเหตุ - มีคุณธรรมกับพนักงาน ใช้พรหม วิหาร 4 ( เมตตา , กรุณา , มุทิตา และ อุเบกขา ) เพราะบางครั้งต้องปล่อยวาง เพราะพนักงานไม่ได้เก่งเหมือนเราหรือมี ความรู้เท่าเรา มนุษย์ทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์ แบบ บางเรื่องก็ต้องมีความเมตตากรุณา - มีคุณธรรมกับลูกค้า ให้ความ จริงใจกับลูกค้า ถ้าลูกค้าต้องการคาแนะนา หรือความช่วยเหลือต้องให้ด้วยความเต็มใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วเราก็จะมีความสุขใน - Sonic Identity เสียงที่เป็น การให้เอกลักษณ์ของร้านคือ เสียงเพลงเก่าๆยุค60’s – 70’s เช่น How Deep Is your Love 5. มีกฎเกณฑ์ภายในร้าน ให้ทุกคนและ I Can’t Smile Without You เป็นต้น (เจ้าของร้าน , พนักงาน และลูกค้า ) ปฏิบัติ เหมือนกันหมด โดยกาหนดให้ภายในร้าน3. ร้านอาหาร Key Success Factor คือ เหมือนกับสนามฟุตบอล มีกติกาคือรสชาติกับบริการ ลุงเปี๊ยกให้ความสาคัญกับ คุณธรรม ทุกคนที่อยู่ในร้านต้องมีคุณธรรมรสชาติอาหาร ลงทุนให้ลูกชายไปเรียน ต่อตนเองและผู้อื่น ใครไม่ปฏิบัติตามกฎก็ทาอาหารจากโรงแรมแล้วนามาปรับปรุงเป็น เปรียบเสมือนทาลูกบอลออกนอกสนามต้องสูตรของทางร้าน ซึ่งต้องพิถีพิถัน ลองผิด นาลูกบอลกลับเข้ามาในสนามและใช้กฎที่ลองถูกอยู่นานกว่าจะได้ออกมาเป็นรสชาติ ร้านมีอยู่ในการอยู่ร่วมกันภายในร้าน
 6. 6. บ้านไม้ชายนา (ปากช่อง) ผงซักฟอก , แม้กระทั่งตู้เกมหรือหุ่นยนต์ และโมเดลรถยนต์ในสมัยก่อน เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้รวมกับสิ่งที่ซื้อมาตกแต่งเพิ่มเติม ภายในร้าน ทาให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของ ร้านนี้ไปโดยปริยาย ที่มาของชื่อร้าน “บ้านไม้ชายน้า”มาจากลักษณะของร้านและสถานที่ตั้งร้านซึ่งลักษณะของร้านหรือตัวบ้านจะทาจากไม้ทาให้ได้บรรยากาศบ้านไม้เก่าๆสมัยคุณปูุคุณย่า และสถานที่ตั้งของร้านทีอยู่ริมคลอง ่ลาตะคลอง อาเภอปากช่อง จังหวัด โดยการให้บริการจะมีทั้งให้บริการนครราชสีมา ซึ่งเป็นทาเลที่ได้เปรียบคู่แข่ง ขายอาหาร และให้บริการที่พักอาศัยเพื่อให้ หวนราลึกถึงความหลังครั้งยังเป็นเด็ก รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการให้บริการ อาหาร โดยใช้ Concept “อิ่มของกิน อิน ของเก่า” ซึ่งจุดเด่นของร้านจะอยู่ที่การ ตกแต่งร้านและรสชาติของอาหารที่ทาให้มี การกล่าวถึงเป็นอย่างมาก บ้านไม้ชายน้า ร้านอาหารสไตล์ย้อนยุคปี 2510 - 2520 มีจุดเริ่มต้นมาจากพี่ขวดหรือคุณชาญชัย สถานสถิตย์ ( เจ้าของร้าน ) ซึ่งเป็นคนอัมพวา รักและผูกพันอยู่กับสายน้าและชอบสะสมของเก่า วันหนึ่งพี่ขวดได้มาพบกับบริเวณที่ตั้งร้านในปัจจุบันและได้ตัดสินใจที่จะทาร้านอาหารขึ้นเพื่อรองรับ คุณชาญชัย ได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันที่เวลาที่ตนเกษียณจะได้มาพักอาศัยอยู่ที่นี่ ตนภูมิใจที่สุดตั้งแต่เปิดร้านคือ วันแม่ วันที่ด้วยความที่รักในของเก่า จึงนาของเก่าที่ เขาได้เห็นบรรยากาศของลูกๆหลานๆพาสะสมไว้ตั้งแต่ประมาณอายุ 20 ปี ออกมาตั้ง คุณพ่อและคุณแม่มารับประทานอาหารที่โชว์ภายในร้าน เช่น ของใช้และอุปกรณ์ที่ ร้าน พวกท่านเหล่านั้นก็เหมือนได้กลับมาใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ รถเข็นขายของ พบกับสิ่งที่ผูกพันหลายอย่างที่เป็นของใช้สมัยก่อน , รถสามล้อซาเล้ง , ข้าวของ สมัยท่านยังเด็ก ทั้งที่บางอย่างเราหลายคนเครื่องใช้ต่างๆทั้งสบู่ , แปูง , ยาสีฟัน , อาจยังไม่เคยเห็น ท่านก็จะอธิบายได้อย่าง
 7. 7. ไม่มีวันลืม บางอย่างเป็นความทรงจาที่จะเรียกคืนมาไม่ได้อีกแล้ว แต่พวกเขาก็มาระลึกและเก็บเกี่ยวความทรงจาดีๆเหล่านั้นจากทางร้านกลับไปกลยุทธ์ บ้านไม้ชายน้า1. Word of mouth เนื่องจากเป็นร้านสไตล์Retro ที่เกิดขึ้นเป็นร้านแรกๆ ทาให้กลายเป็นจุดสนใจและบอกต่อๆกันถึงสไตล์การตกแต่งร้านที่ทาให้นึกถึงสมัยเก่า จึงกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของนักท่องเที่ยวที่มาปากช่องว่ามาปากช่องแล้วต้องมากินร้านนี้ให้ได้2. Sensory Branding - Visual Identity โดยร้านจะเน้นในส่วนของการใช้สีในการตกแต่งร้าน ซึ่งจะใช้สีในโทนเหลืองหรือเหลืองอมส้ม เมื่อบวกกับการตกแต่งทีใช้ของเก่าแล้วทาให้ ่บรรยากาศเหมือนสมัยก่อนมากยิ่งขึ้น - Sonic Identity ทางร้านจะเปิดเพลงเป็นเพลงบรรเลงแนวไทยเดิมให้ลูกค้าฟังควบคู่ไปกับการชมของสะสมและรับประทานอาหาร
 8. 8. 11 Gallery ตนเอง เช่น “สวัสดีเจ้าค่ะ ดิฉันชื่อ ทองกวาว เจ้าค่ะ” เป็นต้น ทั้งนีอาหารของ ้ ที่นี่บางเมนูกจะเสิร์ฟในปิ่นโต บ้างก็เสิร์ฟ ็ โดยมีกรวยใบตองพร้อมมาลัย ทาให้เห็น ถึงความใส่ใจในรายละเอียดปลีกย่อย เล็กๆน้อยๆของทางร้าน จากการสัมภาษณ์เจ้าของร้าน คุณ ปฺอปได้ชี้แจงว่า “ต้องการให้ทุกคนมาที่นี่ แล้วได้สัมผัสบรรยากาศในสมัยต้น รัตนโกสินทร์ โดยลูกค้าจะมี ยศถาบรรดาศักดิ์เปรียบเสมือนท่านเจ้าคุณ ที่จะมีข้าทาสบริวารมารับใช้ตลอดเวลา” Concept สัมผัสความเป็นไทยสมัย อีกทั้งยังมีมารยาทแบบไทยๆ ซึ่งพนักงานต้นรัตนโกสินทร์ ที่ร้าน 11 Gallery จะทา จะต้องยกมือไหว้กล่าวสวัสดีและขอบคุณหน้าที่สืบทอดวัฒนธรรมการกินอยู่อย่าง ลูกค้าทุกครั้งไทย ด้วยการตกแต่งร้านด้วยเรือนไม้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทามาหากินของคนในสมัยก่อน เช่น พัดลมทองเหลือง ,กระติกน้าลายสก็อต , ปิ่นโตเถาสีเหลืองไข่ไก่ , ช้อนส้อมทองเหลือง และโต๊ะตู้ต่างๆที่ให้บรรยากาศความเป็นไทย ทาให้หวนราลึกถึงการดารงชีวิตของชาวบ้านในยุคก่อน และในยุคปัจจุบันที่ยังคงเหลือให้ได้พบเห็นบ้างตามชนบท โดยจุดที่ทาให้ดูอบอุ่นที่สุดคือ การจัดมุมที่เป็นการร่วมวงกินข้าวของไทย ทาให้เกิดความรู้สึกนึกถึงปูุย่าตายายที่นั่งร่วมวงรับประทานอาหารพร้อมคุยสนทนาไปด้วยกัน คุณปฺอป ( เจ้าของร้าน ) ได้สร้างเอกลักษณ์ที่ประทับใจลูกค้าทุกรายด้วยการให้พนักงานแต่งตัวด้วยชุดผ้าไทย มีคาพูดคาจาที่ไพเราะเสนาะหู เช่น “เจ้าค่ะ”, “ขอให้เจริญอาหาร สาราญใจนะเจ้าคะ” ,“คุณท่าน” และ “ขอให้บันเทิงรื่นเริงใจ”เป็นต้น ให้ลูกค้าได้ยินตลอดเวลา โดยพนักงานทุกคนก็จะมีชื่อไทยเป็นของ
 9. 9. ดดกกลยุทธ์ 11 Gallery1. เลือกกลุ่มลูกค้าเปูาหมายให้ชัดเจนคุณปฺอปได้ชี้แจงว่าลูกค้าของทางร้าน90% คือชาวต่างชาติที่ต้องการรับประทานอาหารและสัมผัสบรรยากาศแบบไทยๆโดยที่ลูกค้าคนไทยที่เข้ามาทานอาหารในร้านจะต้องรับได้กับราคาอาหารที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปริมาณ เนื่องจากชาวต่างชาติมีกาลังซื้อที่สูงและเป็นกลุ่มลูกค้าเปูาหมายหลักจึงตั้งราคาอาหารไว้สูง ดังนั้นคุณปฺอปจึงไม่ได้ให้ความสาคัญกับลูกค้าคนไทยมากนัก ทั้งนี้ทางร้านยัง - Sonic Identity เสียงที่เป็นเปิดให้บริการตังแต่เวลา 11.00 น. – ้ เอกลักษณ์ของร้านคือ เสียงอันไพเราะของ24.00 น. เนื่องจากต้องการขายให้กับ พนักงาน พร้อมกับคาพูดคาจาที่เป็นชาวต่างชาติที่ออกมาท่องเที่ยวใน เอกลักษณ์ เช่น “เจ้าค่ะ” , “ขอให้เจริญช่วงเวลาตั้งแต่เย็นเป็นต้นไป อาหาร สาราญใจนะเจ้าคะ” , “คุณท่าน”2. Positioning ต้องชัดเจน ต้องสื่อให้ และ “ขอให้บันเทิงรื่นเริงใจ” เป็นต้นลูกค้ารู้ว่าเราต้องการนาเสนออะไร - Olfactory Identity ด้วยการใช้แตกต่างจากร้านอาหารอื่นอย่างไร และเมื่อ Positioning ชัดเจนแล้ว แผนการ กลิ่นน้าหอมหรือน้าอบแบบไทยๆให้หอมไปตลาดทุกอย่างต้องสอดคล้องและทาให้ ทั่วร้านทั้งในส่วนที่เป็นร้านอาหารและในลูกค้าเข้าใจในสิ่งที่ร้านต้องการสื่อให้มาก ส่วนที่เป็นสปาที่สุด 4. People ( 7’P )3. Sensory Branding - People ให้ความสาคัญกับมารยาท - Visual Identity แสงและสี ทาง ของพนักงาน พนักงานทุกคนต้องได้รับการร้านพยายามใช้แสงไฟสีสลัวๆ เพื่อให้ อบรมและฝึกพูดจาให้ไพเราะ อีกทั้งเครื่องภาพลักษณ์ของร้านดูเก่าและดูขลัง เชิญ แต่งกายต้องเป็นชุดไทยเพื่อให้เข้ากับยุคชวนให้ลูกค้าที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ให้เดิน สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเข้ามาในร้าน ทั้งนี้ในร้านยังมีให้บริการสปาโดยมี Concept คือ ไสยศาสตร์ จึงใช้ไฟ 5. การทาตัวให้เป็นข่าว คุณปฺอปบอกว่าและบรรยากาศที่มืดแลดูน่ากลัว การทาตัวให้เป็นข่าวคือ การบริหารสื่อกลัวดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ช่วยเหลือเกื้อกูลกับสื่อ ไม่ใช่สื่อมา สัมภาษณ์แล้วก็จบไป แต่เราต้อง keep
 10. 10. connection ไว้ เช่น เมื่อเราแต่งบ้านทรงจีน Individual Strategy ( Case Study )ก็จะโทรไปถามสื่อว่าสนใจหรือไม่ ถ้าสนใจก็จะนัดมาสัมภาษณ์ เราก็จะได้ลงโฆษณา Strategy บ้านไม้ฟรี เป็นการประหยัดต้นทุน และช่วยเหลือ ปาเต๊ะ 11 Gallery ร้าน ชายน้าซึ่งกันและกัน ต้องการ6. ต้องบอกการทางานให้ชัดเจนแก่ สะสมของ สะสมของ Inspiration สร้างความ เก่า เก่าพนักงาน และวัดและประเมินพนักงานเป็น แตกต่างตัวเลขที่สามารถยืนยันได้ และจะต้อง 60-70’s 65-75’s King Ramaตรวจสอบทัศนคติของพนักงานตลอด Concept Int’l S. Thai S. Vเพื่อให้ได้คนที่ต้องการทางานกับเราจริงๆ Word of Word of Marketing Promote7. ต้องทาให้พนักงานเกิดความเคารพและ mouth mouthยาเกรง เช่น บางครั้งพนักงานทาผิดนิด มารยาท ความเป็น ไม่มีการหน่อย คุณปฺอปก็จะทาเป็นเสียงดัง Training เรียบร้อยพูด กันเอง สอน เพราะเหมือนกับเกิดเรื่องใหญ่ เพื่อให้พนักงานกลัวและไม่กล้าทาผิดอีก เพราะถ้าปล่อยให้ มีระบบ การ ไม่มีระบบ ไม่มีระบบ ควบคุมการครั้งแรกผ่านไป ก็จะมีครั้งที่สองตามมา บริหารงาน ควบคุม ควบคุม ทางาน8. เทคนิคในการได้รอบถี่ๆของร้านอาหาร Uniform มี ไม่มี มีคือ ต้องไล่ลูกค้าแบบสุภาพ เช่น เก็บของที่กินหมดตลอดเวลา เคลียร์โต๊ะให้ว่าง จะได้มีลูกค้าใหม่ๆมานั่งเพราะที่นั่งมีจากัด How to apply Retro Marketing to your businessCommon Strategy ( Case Study ) แนวโน้มธุรกิจร้านอาหาร1. Visual Identity ทุกร้านอาหารจะเน้นที่การตกแต่งร้านทั้งแสงและสีซึ่งจะไปใน มูลค่าธุรกิจร้านอาหารเติบโตขึ้นร้อยทิศทางเดียวกันคือ ใช้แสงและสีในโทนสี ละ 8 เป็น 74,670 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเหลืองอมส้ม ทาให้ของเก่าที่เอามาโชว์ดูมี เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวฟื้นตัว ทาให้มนต์ขลังมากขึ้น และการตกแต่งจะใช้ของ รายได้ของผู้บริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นตกแต่งที่อยู่ในยุคร่วมสมัยเดียวกัน ทาให้ดู ผู้ประกอบการจึงเร่งปรับปรุงร้านให้ทันสมัยกลมกลืนไม่ขัดกันเอง และขยายสาขา ตลอดจนแนะนาเมนูอาหาร2. Sonic Identity ทั้งสามร้านมีส่วน ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและขยายคล้ายคลึงกันในเรื่องการเปิดเพลง ที่เป็น ฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น อย่างไรก็ดีภาวะเงินเพลงตามยุคสมัยในแต่ละร้าน เช่น ปาเต๊ะ เฟูอที่สูงขึ้นจะทาให้ค่าใช้จ่ายในการจะเปิดเพลงสากลยุค 60’s-70’s , บ้านไม้ ดาเนินงานและต้นทุนในการประกอบอาหารชายน้าจะเปิดเพลงบรรเลงสมัยก่อน และ เพิ่มขึ้นตาม ซึ่งจะส่งผลให้การทากาไรมี11Gallery เปิดเพลงบรรเลงเครื่องดนตรี แนวโน้มลดลงไทย เช่น ระนาดและขิม เป็นต้น
 11. 11. SWOT ต้องหาซื้ออาหารและรับประทานอาหารนอก บ้านมากขึ้นStrengths 3. การปรับขึ้นค่าครองชีพของภาครัฐและ1. Relevance เป็นแนวการย้อนยุคที่โดนใจ เอกชน ส่งผลให้รายได้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นกลุ่มลูกค้าเปูาหมายมากที่สุด ( กลุ่มอายุ25 – 35 ปี ) อีกทั้งยังเป็นการเลือกช่องว่าง Threatsของยุคที่ยังไม่มีคู่แข่งรายใดลงมาเล่น 1. ราคาน้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น ทาให้ต้นทุน2. Location ใกล้ออฟฟิศและสานักงาน อีก วัตถุดิบในการประกอบอาหารและค่าใช้จ่ายทั้งซอยอารีย์ยังเป็นแหล่งรวมของ ในการดาเนินธุรกิจสูงขึ้นตามร้านอาหารต่างๆที่มีผู้คนสัญจรไปมามากมาย ประกอบกับในบริเวณนี้ยังไม่มี 2. ปัญหาสารปนเปื้อนในอาหารและการเกิดร้านอาหาร Style นี้ โรคระบาดต่างๆ ทาให้ผู้บริโภคระมัดระวังใน การบริโภคมากขึ้น3. Identity มีลักษณะเฉพาะของร้านที่ชัดเจน ทั้งการแต่งกายของพนักงาน , ที่มา : ธนาคารกรุงไทย กุมภาพันธ์ 2553ลักษณะของเพลงที่เปิด และการตกแต่งร้านด้วยโปสเตอร์และของเล่นต่างๆ ( มุมชัก Retrorantภาพ ) ( นึกถึง Retro นึกถึง Retrorant )4. Variety เนื่องจากมีความหลากหลาย Business Modelของเมนูหรือประเภทของอาหารมากกว่า 50รายการ โดยมีอาหารแนะนาที่โดดเด่นถึง ร้าน RetroRant มีที่มาจาก Retro10 รายการ ( อาหารคาว 5 รายการ และ + Restaurant กลายเป็น “RETRORANT”อาหารหวาน 5 รายการ ) ร้านอาหารแนวย้อนยุคที่ใช้รูปแบบ Retro - Retro ทาให้นึกถึงสมัยวัยเยาว์ของคนรุ่นปีWeaknesses 2528 - 2538 หรือเป็นยุค 85’s – 95’s1. ประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่เพิ่ง นั่นเอง โดยร้านเราจะเน้นขายบรรยากาศ เริ่มต้นเข้ามาในธุรกิจนี้ ซึ่งต้องใช้เวลาใน ไทยๆ เก็บความรู้สึกดีๆและสัมผัส การศึกษาและปรับตัวสักระยะหนึ่ง บรรยากาศที่ดี เมื่อลูกค้าเข้าไปในร้านจะทา2. เงินลงทุนสูงในการตกแต่งร้าน ให้หวนราลึกถึงวันหลังครั้งยังเป็นเด็ก ร้อง3. ไม่มีนวัตกรรม สามารถเลียนแบบได้ง่าย เพลงที่ร้านเปิดได้ทุกเพลง ฟังเพลงแล้วOpportunities สามารถเล่าเรื่องราวของเพลงนั้นๆ ทั้ง เรื่องราวที่เกี่ยวกับศิลปิน หรือว่าละครในยุค1. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของ นั้นๆ แต่ว่าร้านของเราไม่ได้ย้อนกลับไปลึกรัฐบาล เช่น โครงการไทยเข้มแข็ง ซึ่ง ถึงรุ่นพ่อ หรือ แม่ในวัยรุ่น เพราะเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการจ้างงานทาให้ประชาชนมี ไกลเกินกว่าวัยรุ่นสมัยนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายได้และกาลังซื้อมากขึ้น หลักของเราจะสามารถเข้าถึงได้ เรา ต้องการทาให้เข้ามาแล้วยังพอจาได้เป็น2. วิถีการดาเนินชีวิตที่เร่งรีบในการเดินทาง ภาพรางๆว่าเคยเจอสิ่งต่างๆเหล่านั้นตอนและการทางาน ทาให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ไหน อีกทั้งทางร้านยังต้องการให้ที่ร้านเป็น เหมือนที่นัดพบปะสังสรรค์ เหมือนเป็น
 12. 12. สถานที่นัดชุมนุมของเพื่อนเก่า ที่จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งร้าน Retrorant มีรูปแบบการให้บริการคือ  จาหน่ายอาหารคาว อาหารหวาน โดยมี เมนูพิเศษประจาร้านที่คิดขึ้นมาเองเป็น เมนูแนะนาให้แก่ลูกค้า  บริเวณร้านจะมีมุมขายขนมสมัยก่อน Vision เพือไว้เป็นที่ระลึก เช่น ขนมบุหรี่ , เป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจลูกค้าด้าน ซูกัส , ไข่ไดโนเสาร์ , ขนมสายไหม ร้านอาหารแนว Retro และหมากฝรั่งตรานกแก้ว เป็นต้น Mission ประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยให้ความสาคัญ กับคุณภาพและบริการและสร้างบรรยากาศ ให้ลูกค้านึกถึงเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ( 2528 – 2538 ) STP กลุ่มเปูาหมาย ( Target ) กลุ่มคนที่มอายุ 25 – 35 ปี ซึ่งเป็น ี วัยที่เริ่มต้นทางานและเคยสัมผัสกับ บรรยากาศแบบนี้แล้วในวัยเด็ก ถึงแม้ว่าจะ เคยลืมเลือนไปบ้างแล้วก็ตาม ( เฉพาะ กรุงเทพ จานวนผู้ชาย 430,784 คน และ จานวนผู้หญิง 466,306 คน ) ที่มา : กรมการปกครอง ธันวาคม 2552 โดยมีกลุ่มเปูาหมายรองคือคนทั่วไป และกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เคยพบเจอ กับ บรรยากาศในสมัยนั้นมาก่อน เพราะจะ กลายเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สาหรับพวกเค้า
 13. 13. อาหารหวาน ที่เป็น SignatureValue Curve 1.หวามเค็มลงตัว (ปลากริมไข่เต่า) 60 12 2.พบญาติ (รวมมิตรข้าวเหนียวมูล) 120 10 3.ลอยรัก (บัวลอยเผือก ไข่กล้วยหอม) 50 8 ปาเต๊ะ 4.ฟาดเคราะห์ (ลอดช่อง) 40 6 4 บ้านไม้ชายน้า 2 0 11 Gallery การแต่งตัว หวนให้คิดถึงวันวาน ความเป็นไทย การบริการ RetrorantHolistic Market Strategy1. 7’P - Price : - Product :มีทั้งอาหารไทยทั่วไป และมี อาหารคาว 70-200 บาท อาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทาง อาหารหวาน 40-120 บาท ร้าน Retrorant เท่านั้น ดังตัวอย่างเช่น - Channel : ซอยอารีย์ พญาไท กรุงเทพอาหารคาวที่เป็น Signature 1.คาคา (เมี่ยงปลาทู) 120 - IMC : Sales Promotion เช่น Friday 2.แกงไหลไปตามเวลา 200 Night เพื่อดึงลูกค้าเข้าร้านและกระตุ้น (แกงส้มไหลบัว) ยอดขายของทางร้าน อีกทั้งยังเป็นการ 3.ผักผัก Retro (ใบเหลียงผัดไข่) 90 สร้างให้เป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน 4.ข้าวผัดวันวาน (ข้าวผัดหมูทอด) 90 5.หมกความหลัง (ห่อหมกขนมครก) 120
 14. 14. - Physical Evidence : Website/ การตกแต่งร้านใน Style ย้อนยุค ซึ่ง Walk-in ประกอบด้วย โปสเตอร์ภาพยนตร์เก่าๆที่ คิดเงิน เข้ามาที่ร้าน แปะเรียงรายอยู่ตามผนัง พร้อมกับการเปิด เพลงในยุคสมัยนั้นประกอบกันไปเบาๆ และยังมีมุมขายขนมเก่าๆและมุมถ่ายภาพ ไว้ให้บริการในบรรยากาศที่เป็นกันเองเพือ ่ รับประทาน สั่งอาหาร เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน อาหาร Confirm - People : order การแต่งกายพนักงานชาย : เป็นกางเกง  เปิด Website เป็นสไตล์ย้อนยุค ขาม้า ขากระดิ้งเอวสูง สีสันสดใส และ  สวัสดีลูกค้าทุกคนที่มารับประทาน สวมเสื้อเชิ้ตกระดุมปิดคอสีตัดกัน และ อาหาร รองเท้าหนังส้นตึก เป็นต้น  ก่อนสั่งอาหารจะมีพนักงานนาข้าว เกรียบมาให้รับประทาน การแต่งกายพนักงานหญิง : เป็นเสื้อเด  เมนูที่นามาให้ลูกค้าเลือกจะทาจากไม้ รสกระโปรง คอบัว หรือเป็นกระโปรงบาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน ทรงสุ่ม โดยจะเน้นสี ชมพูบานเย็น ส้ม  สามารถเลือกเพลงที่ต้องการฟังได้ใน เขียว ขาว รองเท้าส้นตึก เป็นต้น ขณะที่รออาหารมาเสิร์ฟ  เสิรฟด้วยจานชามที่มีเอกลักษณ์ พร้อม ์ พนักงานต้องมีอายุใกล้เคียง หรือ ทั้งมี Story ของอาหารบางเมนูไว้ให้ เทียบเท่ากับกลุ่มเปูาหมาย เพื่อแบ่งปัน ลูกค้าได้อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน ประสบการณ์ 2. Buzz Marketing : เดินแจกส่วนลดตาม มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีมารยาท อาคารสานักงานและออฟฟิศต่างๆ เพื่อให้ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกดีและเกิดความ ผู้บริโภครับรู้ถึง Brand ได้อย่างรวดเร็ว ประทับใจ 3. Direct Marketing : Social Network - Process : ผ่านทาง Website และ Facebook CRM เก็บข้อมูลของลูกค้าที่เป็น Growth Strategy ลูกค้าประจา และเป็นลูกค้าชั้นดีของทาง ในอนาคตเมื่อเห็นโอกาสในการ ร้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทาการตลาด ขยายตลาดและขยายฐานลูกค้าเพิ่มก็จะ ต่อไป ขยายสาขาไปยังแหล่งอื่น ให้ความสาคัญกับทุก Touch Point เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และ Contingency Plan กลับมารับประทานอาหารที่ร้านอีกครั้ง ถ้ายอดขายไม่ได้ตามเปูาจะ repositioning โดยเปลี่ยนเป็นร้านแนว Modern แทน
 15. 15. กลยุทธ์ RETRORANT ( ที่ได้จาก ในขณะที่รออาหาร และเมื่อนาอาหารมาการศึกษา Case Study ) เสิร์ฟก็จะเสิร์ฟด้วยจานและชามที่เป็น เอกลักษณ์ของร้าน1. การเลือกกลุ่มลูกค้าเปูาหมายที่ชัดเจนซึ่งเป็นจุดที่สาคัญที่สุด เพราะเราต้องรู้ว่า 4. Word of Mouth โดยการให้ลูกค้าบอกลูกค้าเราคือใคร จึงจะสามารถตอบโจทย์ ต่อๆไปยังกลุ่มเพื่อน และชักชวนให้มาทานของลูกค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ และ อาหารที่ร้าน ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนที่กาหนดเป็นกลยุทธ์ของร้าน ( กลุ่มลูกค้า สุดแต่กลับได้ผลมากและกระจายอย่างเปูาหมายคือ อายุ 25 – 35 ปี ) รวดเร็ว2. Sensory Branding 5. People ( 7’P ) แต่งกายด้วยชุดที่ย้อน ไปในสมัยนั้น เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและ เนื่องจากเห็นด้วยกับทุกๆร้านที่ต้อง เข้าถึงบรรยากาศที่ทางร้านต้องการนาเสนอมีการสร้างบรรยากาศด้วยแสง , สี และเสียง เพื่อให้มีการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาภายในร้าน 6. การใช้คุณธรรมในการทาธุรกิจ ซึ่งต้องมี - Visual Identity ตกแต่งร้านด้วย คุณธรรมทั้งต่อตนเอง , พนักงาน และลูกค้าบรรยากาศย้อนยุคไปยังปี 85’s – 95’sเหมาะกับลูกค้าที่มีอายุ 25 – 35 ปี โดย กลยุทธ์ RETRORANT ( ของกลุ่ม )ตกแต่งร้านด้วยโปสเตอร์หนังในยุคสมัยนั้น 1. Buzz Marketing เดินแจกส่วนลดตามเช่น บุญชู และโลกทั้งใบให้นายคนเดียว อาคารสานักงานและออฟฟิศต่างๆ เพื่อให้เป็นต้น พร้อมทั้งจัดเรียงตั้งโชว์ของเก่าๆที่ ผู้บริโภครับรู้ถึง Brand ได้อย่างรวดเร็วเก็บสะสมมา เนื่องจากร้านอาหารที่เป็นStyle ย้อนยุค จะต้องพยายามทาให้ลูกค้า 2. Sales Promotion เช่น Friday Nightเข้ามาในร้านแล้วเกิดความประทับใจแล้วนึก เพื่อดึงลูกค้าเข้าร้านและกระตุ้นยอดขายถึงบรรยากาศเก่าๆที่ตนเคยผ่านมา ของทางร้าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างให้เป็น เอกลักษณ์ของทางร้าน - Sonic Identity ด้วยการเปิดเพลงที่เคยได้ยินมา เช่น เพราะเธอหรือเปล่า , 3. Social Network ผ่านทาง Website และสบาย สบาย , ใจนักเลง และปาปฺา มาม๊า Facebookเป็นต้น ซึ่งทาให้กลุ่มลูกค้านึกถึงในวัยเด็กของตน เช่น ในสมัยนั้นเราเคยฟังเพลงนี้ 4. ให้ความสาคัญกับการบริการ เนื่องจากและนึกมิวสิกวีดีโอตามไปด้วย เป็นต้น อีก เป็น Key Success Factor ของธุรกิจทั้งยังกลายเป็นหัวข้อสนทนา ร้านอาหาร3. Customer Engagement สร้างความ 5. ตรวจสอบคุณภาพของอาหารและการประทับใจให้กับลูกค้าทุก Touch Point ให้บริการตลอดเวลา ด้วยการวางใบประเมินตั้งแต่เริ่มเข้ามาด้วยการสวัสดีลูกค้าทุกราย รสชาติของอาหารและการบริการของและเมื่อลูกค้าได้ที่นั่งแล้วทางร้านก็จะนา พนักงานไว้ที่โต๊ะรับประทานอาหารของข้าวเกรียบมาแจกให้ลูกค้า หลังจากนั้น ลูกค้าทุกโต๊ะพนักงานจะนาเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน ( เมนูทาจากไม้ ) มาให้ลูกค้าได้เลือกอาหาร และในระหว่างที่รออาหาร ทางร้านจะมีบริการให้เลือกเพลงได้ 1 เพลง เพื่อฟัง

×