<ul><li>คุณลักษณะสำคัญของ CAI มี  4 ประการ  </li></ul><ul><li>1.  สารสนเทศ ( Information)  </li></ul><ul><li>2. คว...
สารสนเทศ ( Information)  <ul><li>หมายถึง เนื้อหาสาระที่ได้รับการเรียบเรียง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือได้รับทักษะอ...
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individualization) <ul><li>คือ ลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน...
การให้ผลป้อนกลับโดยทันที ( Immediate Feedback) <ul><li>คือ การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเรี...
<ul><li>1.   องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน  </li></ul><ul><li>2.  การออกแบบบทเรียน   WBI  </li></ul><ul><li>3. การออกแบบ...
องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน <ul><li>-  การพัฒนาเนื้อหา -  ทฤษฎีการเรียนรู้ -  การออกแบบระบบการสอน -  การพัฒนาหลักสูตร -  ...
การออกแบบบทเรียน   WBI <ul><li> 1. ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาภาพรวมรายวิชา ( Course Overview) 2. การเตรียมตัวของผู้เรียนห...
การออกแบบการจัดการเรียนการสอน ด้วยบทเรียน   WBI <ul><li>การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียน   WBI    ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องมี...
<ul><li>แบ่งเป็น 2 ประการดังนี้  </li></ul><ul><li>1.  คุณลักษณะหลัก ( Key Features)  </li></ul><ul><li>2.  คุณลักษณะ...
คุณลักษณะหลัก ( Key Features)  <ul><li>เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บทุกโปรแกรม   เช่น การสนับสนุ...
คุณลักษณะเพิ่มเติม ( Additional Features) <ul><li>เป็นคุณลักษณะประกอบเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับคุณภาพและความยากง่ายของการออกแบบ...
<ul><li>โครงสร้างทั่วไปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>• หน้าปก ( Front Cover) • คำนำ ( Introduc...
 
เนื้อหา  (Content)  <ul><li> “ เนื้อหา ” ในองค์ประกอบแรกของ  e-Learning นี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะสื่อการสอน และ / หรือ คอ...
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  (Learning Management System)  <ul><li>ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ เป็นเสมือนระบบที่รวบรวมเค...
โหมดการติดต่อสื่อสาร ( Modes of Communication) <ul><li>คือ การจัดให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอน วิทยากร ผู้เชี่ย...
แบบฝึกหัด / แบบทดสอบ  (Practice/Test)  <ul><li>การจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการโต้ตอบกับเนื้อหาในรูปแบบของการทำแบบฝึกหัด...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คุณลักษณะของสื่อ1

5,417 views

Published on

Published in: Technology, Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คุณลักษณะของสื่อ1

 1. 2. <ul><li>คุณลักษณะสำคัญของ CAI มี 4 ประการ </li></ul><ul><li>1.  สารสนเทศ ( Information) </li></ul><ul><li>2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individualization) </li></ul><ul><li>3. การโต้ตอบ ( Interaction) </li></ul><ul><li>4.  การให้ผลป้อนกลับโดยทันที ( Immediate Feedback) </li></ul>
 2. 3. สารสนเทศ ( Information) <ul><li>หมายถึง เนื้อหาสาระที่ได้รับการเรียบเรียง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือได้รับทักษะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ผู้สร้างได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ การนำเสนออาจเป็นไปในลักษณะทางตรง หรือทางอ้อมก็ได้ ทางตรงได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ เช่นการอ่าน จำ ทำความเข้าใจ ฝึกฝน ตัวอย่าง การนำเสนอในทางอ้อมได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมและการจำลอง </li></ul>
 3. 4. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individualization) <ul><li>คือ ลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันทางการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อประเภทหนึ่งจึงต้องได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่ตอบสนองต่อความแตก ต่างระหว่างบุคคลให้มากที่สุด </li></ul>
 4. 5. การให้ผลป้อนกลับโดยทันที ( Immediate Feedback) <ul><li>คือ การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเรียน การสอนรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ สอนได้มากที่สุด </li></ul>
 5. 6. <ul><li>1.   องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>2.  การออกแบบบทเรียน   WBI </li></ul><ul><li>3. การออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียน   WBI </li></ul>
 6. 7. องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน <ul><li>-  การพัฒนาเนื้อหา -  ทฤษฎีการเรียนรู้ -  การออกแบบระบบการสอน -  การพัฒนาหลักสูตร -  มัลติมีเดีย -  ข้อความและกราฟิก -  ภาพเคลื่อนไหว -  การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ -  เครื่องมือในอินเทอร์เน็ต -  เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร </li></ul>
 7. 8. การออกแบบบทเรียน   WBI <ul><li> 1. ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาภาพรวมรายวิชา ( Course Overview) 2. การเตรียมตัวของผู้เรียนหรือการปรับพื้นฐานผู้เรียน 3. เนื้อหาบทเรียน 4. กิจกรรมที่มอบหมายให้ทำพร้อมทั้งการประเมินผล การ กำหนดเวลาเรียน การส่งงาน 5. แบบฝึกหัดที่ผู้เรียนต้องการฝึกฝนตนเอง 6. การเชื่อมโยงไปแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า 7. ตัวอย่างแบบทดสอบหรือรายงาน 8. ข้อมูลทั่วไป ( Vital Information) 9. ส่วนแสดงประวัติของผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 10. ส่วนของการประกาศข่าว ( Bulletin Board) 11. ห้องสนทนา ( Chat Room) </li></ul>
 8. 9. การออกแบบการจัดการเรียนการสอน ด้วยบทเรียน   WBI <ul><li>การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียน   WBI    ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนเข้าไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ที่ให้บริการเครือข่าย   (File Server)  และเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเว็บ   (Web Server)  เป็นการเชื่อมโดยระยะใกล้หรือระยะไกลผ่านทางระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ต   </li></ul>
 9. 10. <ul><li>แบ่งเป็น 2 ประการดังนี้ </li></ul><ul><li>1.  คุณลักษณะหลัก ( Key Features) </li></ul><ul><li>2.  คุณลักษณะเพิ่มเติม ( Additional Features) </li></ul>
 10. 11. คุณลักษณะหลัก ( Key Features) <ul><li>เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บทุกโปรแกรม   เช่น การสนับสนุนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน ผู้สอน หรือบุคคลอื่น   การนำเสนอบทเรียนในลักษณะของสื่อประสม  การนำเสนอบทเรียนระบบเปิด ( Open System) หรืออนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งการที่ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนได้ด้วยตนเอง </li></ul>
 11. 12. คุณลักษณะเพิ่มเติม ( Additional Features) <ul><li>เป็นคุณลักษณะประกอบเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับคุณภาพและความยากง่ายของการออกแบบเพื่อนำมาใช้งานและการนำมาประกอบกับคุณลักษณะหลักของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ เช่น ความง่ายในการใช้งานของโปรแกรมระบบป้องกันการลักลอบข้อมูล   ระบบให้ความช่วยเหลือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   และความสะดวกในการปรับปรุงโปรแกรม เป็นต้น </li></ul>
 12. 13. <ul><li>โครงสร้างทั่วไปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>• หน้าปก ( Front Cover) • คำนำ ( Introduction) • สารบัญ ( Contents) • สาระของหนังสือแต่ละหน้า ( Pages Contents) • อ้างอิง ( Reference) • ดัชนี ( Index) • ปกหลัง ( Back Cover) </li></ul>
 13. 15. เนื้อหา (Content) <ul><li> “ เนื้อหา ” ในองค์ประกอบแรกของ e-Learning นี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะสื่อการสอน และ / หรือ คอร์สแวร์ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงส่วนประกอบสำคัญอื่น ๆ ที่ e-Learning จำเป็นจะต้องมีเพื่อให้เนื้อหามีความสมบูรณ์ เช่น คำแนะนำการเรียน ประกาศสำคัญต่าง ๆ ผลป้อนกลับของผู้สอน เป็นต้น </li></ul>
 14. 16. ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) <ul><li>ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ เป็นเสมือนระบบที่รวบรวมเครื่องมือซึ่งออกแบบไว้เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการจัดการกับการเรียนการสอน ออนไลน์ </li></ul><ul><li>เครื่องมือที่ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ต้องจัดหาไว้ให้กับผู้ใช้ ได้แก่ พื้นที่และเครื่องมือสำหรับการช่วยผู้เรียนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน พื้นที่และเครื่องมือสำหรับการทำแบบทดสอบ แบบสอบ ถาม การจัดการกับแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ </li></ul>
 15. 17. โหมดการติดต่อสื่อสาร ( Modes of Communication) <ul><li>คือ การจัดให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอน วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ รวมทั้งผู้เรียนด้วยกัน ในลักษณะที่หลากหลาย และสะดวกต่อผู้ใช้กล่าวคือ มีเครื่องมือที่จัดหาไว้ให้ผู้เรียนใช้ได้มากกว่า 1 รูปแบบ รวมทั้งเครื่องมือนั้นจะต้องมีความสะดวกใน การใช้งาน ( user-friendly) ด้วย ซึ่งเครื่องมือที่ e-Learning ควรจัดหาให้ผู้เรียน ได้แก่ การประชุมทางคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail) </li></ul>
 16. 18. แบบฝึกหัด / แบบทดสอบ (Practice/Test) <ul><li>การจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการโต้ตอบกับเนื้อหาในรูปแบบของการทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบความรู้ </li></ul><ul><li>1. การจัดให้มีแบบฝึกหัดสำหรับผู้เรียน เพื่อการตรวจสอบว่าตนเข้าใจและรอบรู้ ในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองมาแล้วเป็นอย่างดีหรือไม่ อย่างไร </li></ul><ul><li>2. การจัดให้มีแบบทดสอบผู้เรียน แบบทดสอบสามารถอยู่ในรูปของแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรือหลังเรียนก็ได้ </li></ul>

×