Rom bios va ram cmos

964 views
851 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rom bios va ram cmos

  1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . ROM BIOS & RAM CMOS N i dung : Khái ni m v ROM BIOS, Bi u hi n khi h ng ROM BIOS , RAM CMOS và chương trình CASE & NGU N CMOS SETUP MAIN_BOARD . VI X LÝ - CPU 1. Khái ni m v ROM BIOS B NH RAM . ROM BIOS ( Read Olly Memory Base Input Output System - B nh ch ñ c Lưu các chương trình vào ra cơ s ) _HDD, CDROM + ROM BIOS là m t IC ñư c g n c ñ nh trên Mainboard (thư ng g n nhưng không hàn ), và thư ng giao ti p tr c ti p v i Sourth T_B NH P XU T Bridge . + Là b nh ch ñ c nên ta không th ghi d li u vào ROM ñư c, CARD M R NG tuy nhiên khi n p l i ROM ta v n có th ghi vào ROM b ng các thi t b ñ c bi t . L P RÁP M.TÍNH D li u trong ROM ñư c các nhà s n xu t Mainboard n p s n, d li u này không b m t khi m t ñi n, nó bao g m : CÀI WINDOW 98 + Các câu l nh hư ng d n cho CPU th c hi n quá trình POST máy ( Power On Self Test - B t ngu n và ki m tra ) CÀI WIN2000, XP + Các thông báo l i b ng ti ng bíp hay b ng ký t trên màn hình khi nó ki m tra và phát hi n l i . + B n ( Default) thi t l p c u hình máy - CMOS Setup PARTION MAGIC + Trình ñi u khi n bàn phím và các c ng vào ra .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET Dowload G.Trình PH N S / CH A ROM BIOS là IC ñư c g n trên Mainboard ROM BIOS là IC vuông chân c m g n chipset c u nam 2. Bi u hi n khi h ng ROM BIOS Khi h ng ROM BIOS thì CPU không th l y ñư c d li u ñ th c hi n quá trình POST máy và cũng không ñưa ra ñư c thông báo gì và như v y bi u hi n s là => Máy không có ti ng bíp cũng không lên màn hình . N u ta dùng Card Test Main ñ ki m ta thì th y ñèn BOIS s không sáng .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of Dùng Card Test Main ki m tra th y ñèn BIOS không sáng là bi u hi n c a h ng BIOS 3. RAM CMOS và chương trình CMOS SETUP Khái ni m v RAM CMOS Là m t chíp r t nh n m tích h p trong Chipset c u nam, RAM CMOS ñư c nuôi b ng ngu n Pin 3V vì v y d li u trong RAM CMOS không b m t khi t t máy . Nhi m v c a RAM CMOS + Nhi m v chính c a RAM CMOS là lưu b ng thi t l p c u hình c a máy ñ cung c p cho CPU trong quá trình kh i ñ ng . + Khi ta b t máy tính, quá trình POST máy b t ñ u, CPU s ñ c và làm theo các thi t l p trong RAM CMOS, n u RAM CMOS b m t dhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of li u ( ví d khi ta tháo Pin ra ) thì CPU s ñ c b n CMOS m c ñ nh ñư c ghi trên ROM BIOS Quá trình thi t l p c u hình máy - CMOS SETUP + Thi t l p c u hình máy là quá trình b t bu c khi ta th c hi n l p ráp 1 b máy tính ( s nói chi ti t ph n l p máy ) + ð vào chương trình CMOS SETUP ta b m liên t c phím Delete ho c phím F2 ho c phím F10 ( Tuỳ hi u máy ) trong lúc máy ñang kh i ñ ng . + Chương trình CMOS Setup s ñ c và hi n th n i dung ñã có trong RAM CMOS ñ cho ta thi t l p l i, trong trư ng h p là Mainboard m i (Chưa có d li u trong RAM CMOS ) thì chương trình s ñ c và hi n th b n Default ñư c ghi c ñ nh trong ROM BIOS . Nhi m v c a b nh RAM Ch n RAM cho máy Pen2 & Pen3 Ch n DDRam cho máy Pentium 4 ROM BIOS & RAM CMOS Các b nh v RAM Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×