Phuong phap kiem tra mainboard

996 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
996
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phuong phap kiem tra mainboard

 1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of 1 GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Phương pháp ki m tra Mainboard N i dung : Nh ng bi u hi n c a Mainboard h ng, các bi u hi n không ph i h ng Mainboard, CASE & NGU N Phương pháp ki m tra Mainboard, Các bư c ki m tra . MAIN_BOARD . 1. Nh ng bi u hi n c a Mainboard h ng VI X LÝ - CPU Bi u hi n 1 : B t công t c ngu n c a Máy tính, máy không kh i ñ ng, qu t ngu n B NH RAM . không quay _HDD, CDROM Bi u hi n 2 : B t công t c ngu n, qu t ngu n quay nhưng máy không kh i ñ ng, T_B NH P XU T không lên màn hình . CARD M R NG Bi u hi n 3 : Máy có bi u hi n th t thư ng, khi kh i ñ ng vào ñ n Win thì Reset l i L P RÁP M.TÍNH ho c khi cài ñ t Win XP ngang ch ng thì báo l i làm b n không th cài ñ t . CÀI WINDOW 98 Lưu ý : CÀI WIN2000, XP Các bi u hi n khi h ng Mainboard r t gi ng v i bi u hi n khi h ng CPU ho c khi ngu n b l i , do v y khi g p các bi u hi n trên b n PARTION MAGIC c n ki m tra ngu n và CPU ñ lo i tr .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of 1 TI N ÍCH GHOST ð lo i tr nguyên nhân do ngu n b n hãy dùng m t b ngu n t t ñ th . LAN - INTERNET ð th CPU b n có th c m th sang m t máy khác, n u là CPU c a máy Pentium2 ho c Pentium3 thì b n c n thi t l p cho ñúng t c Dowload G.Trình ñ BUS c a CPU thì nó m i ch y ( Xem l i ph n thi t l p t c ñ cho CPU ) PH N S / CH A Sau khi b n ñã th và ñã ch c ch n r ng : Ngu n và CPU v n t t nhưng máy v n b các bi u hi n trên thì ch ng t => Mainboard c a b n có v n ñ ! 2. Các bi u hi n sau thư ng không ph i h ng Mainboard Máy vi tính có nhi u b nh khác nhau và b n lưu ý các b nh sau thư ng là không ph i h ng Mainboard . a. Khi b t công t c ngu n, máy không lên màn hình nhưng có ti ng bíp dài . ( Trư ng h p này thư ng do h ng RAM ho c Card màn hình ) b. Máy có báo phiên b n BIOS khi kh i ñ ng trên màn hình nhưng không vào ñư c màn hình Windows ( Trư ng h p này thư ng do h ng ñĩa ) c. Máy hay b treo khi ñang s d ng . ( Trư ng h p này thư ng do l i ph n m m ho c ñĩa b bad ) d. Máy t ñ ng ch y m t s chương trình không theo ý mu n c a ngư i s d ng . ( Trư ng h p này thư ng do máy b nhi m Virut ) 3. Phương pháp ki m tra Mainboard B n hãy th c hi n theo các bư c như sau : Tháo t t c các ñĩa c ng, CD Rom , các Card m r ng và thanh RAM ra kh i Mainboard, ch ñ l i CPU trên Mainboard . C p ngu n, b t công t c và quan sát các bi u hi n sau :http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of 1 Bi u hi n 1 : Qu t ngu n quay, qu t CPU quay, có các ti ng bip dài loa => ði u này cho th y Mainboard v n ho t ñ ng, CPU v n ho t ñ ng, có ti ng bíp dài là bi u hi n Mainboard và CPU ñã ho t ñ ng và ñưa ra ñư c thông báo l i c a RAM ( Vì ta chưa c m RAM ) Bi u hi n 2 : Qu t ngu n và qu t CPU không quay ( ð m b o ch c ch n là công t c CPU ñã ñ u ñúng ) => ði u này cho th y Chipset ñi u khi n ngu n trên Mainboard không ho t ñ ng . Bi u hi n 3 : Qu t ngu n và qu t CPU có quay nhưng không có ti ng kêu loa . => ði u này cho th y CPU chưa ho t ñ ng ho c h ng ROM BIOS n u b n ñã thay th CPU t t vào thì hư h ng là do ROM BIOS ho c Chipset trên Mainboard trên là các bư c giúp b n xác ñ nh là hư h ng do Mainboard hay linh ki n khác c a máy nhưng chưa xác ñ nh ñư c là h ng cái gì trên Mainboard , ñ làm ñư c ñi u này b n hãy xem ti p ph n sau : Phương pháp ki m tra Mainboard b ng Card Testhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of 1 Card Test Mainboard 4. Các bư c ki m tra Mainboard. Ki m tra l i ñ xác ñ nh cho chính xác hư h ng là thu c v Mainboard ch không ph i RAM, CPU hay các Card m r ng . Cách xác ñ nh này làm theo các bư c ph n ki m tra Mainboard Dùng Card Test Main ñ xác ñ nh xem c th là h ng cái gì trên Mainboard . Các bư c ti n hành s a ch a Mainboard Bư c 1 : Ki m tra ñ xác ñ nh hư h ng thu c v Mainboard : Chu n b Mainboard nghi h ng ñ ki m tra ,Dùng m t b ngu n t t ñ th , Dùng CPU t t ñ th . Chưa c m RAM và b t kỳ m t th gì khác ( tr CPU ) vào Mainboard C m z c công t c ngu n c a Case vào Mainboard C p ñi n ngu n và b t công t c Power, quan sát các bi u hi n sau : => Qu t ngu n và qu t CPU có quay, có ti ng bíp dài loa .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of 1 => ði u này là bi u hi n Mainboard v n bình thư ng . => Qu t ngu n và qu t CPU không quay ho c các qu t quay nhưng không có ti ng bíp loa . => Bi u hi n này cho th y hư h ng thu c v Mainboard, ñ xác ñ nh rõ hơn b n dùng Card Test Main ñ ki m tra . Bư c 2 : Ki m tra Mainboard b ng Card Test Main 1 - Gi i thi u Card Test Main Card Test Main : Card Test Main này b n có th mua t các Công ty cung c p thi t b tin h c B n có th c m Card Test Main vào khe PCI ho c ISA ( Main ñ i cũ m i có khe ISA ) ñ ki m tra .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 6. 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of 1 K t qu ki m tra s ñư c hi n th b i các ñèn Led ho c ñ ng h báo s theo ki u s Hecxa ( h 16) Dãy ñèn Led và ñ ng h báo k t qu ki m tra * Chú thích các ñèn Led : + 5V : Báo có ñi n áp + 5V ðèn này phát sáng khi b t công t c ngu n, n u ñèn này không sáng thì do ch p ñư ng ngu n +5V trên Mainboard . 3,3V : Báo có ñi n áp 3,3V ( Tương t ñư ng 5V ) - 12V : Báo có ñi n áp - 12V ðèn này phát sáng khi b t công t c ngu n, n u ñèn này không sáng thì do ch p ñư ng ngu n - 12V trên Mainboard . + 12V : Báo có ñi n áp + 12V ( Tương t ñư ng - 12V ) RST : Báo tín hi u Reset : ðèn này ch ch p sáng r i t t khi ta b m nút Reset OSC : Báo tín hi u dao ñ ng c a CPU, n u ñèn này không sáng nghĩa là CPU không ho t ñ ng . BIOS : ðèn báo BIOS : ñèn này không sáng nghĩa là CPU không ñ c d li u trên BIOS ho c BIOS h ng . CLK : ðèn báo xung Clock c a Mainboard, ñèn này sáng thư ng xuyên k c khi không có RAM và CPU, n u ñèn này không sáng nghĩa là Chipset trên Mainboard không ho t ñ ng .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 7. 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of 1 2 - Các bư c th c hi n ki m tra Mainboard Tháo t t c các thi t b ra kh i Mainboard k c RAM và CPU . C m Card Test Main vào khe PCI ( Vì khe này có 2 múi nên ta không th c m ngư c ) G n Card Test Main vào khe PCI C p ñi n ngu n cho Mainboard và b t công t c Power ( ð u dây Power vào ñúng v trí - xem ch d n trên Main ) Lúc này ch có dãy ñèn Led sáng, d a vào các ñèn Led cho ta bi t tình tr ng Mainboard như sau : * Tr ng thái bình thư nghttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 8. 8. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of 1 Các ñèn ngu n báo sáng, ñèn CLK báo sáng cho th y các ch ñ ñi n áp c a Mainboard ñã có ñ và Chipset ñã ho t ñ ng * Tr ng thái ch p ngu n ho c Chipset không ho t ñ ng . Mainboard b m t ñư ng ngu n 5V, n u là ngu n t t thì có th do ch p ñư ng 5V trên Mainboard Mainboard b m t ñư ng ngu n 3,3V Mainboard b m t ñư ng ngu n 12V, có th do ch p ñư ng 12V tren Mainboardhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 9. 9. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 9 of 1 Có ñ các ñi n áp nhưng chipset không ho t ñ ng, không có xung CLK --------------------------------------------- * N u Mainboard ki m tra tr ng thái bình thư ng , ta l p CPU và RAM vào và b t ngu n ki m tra l i . T t c các ñèn báo sáng, ñ ng h d ng l i FF cho th y Mainboard và các linh ki n ñã ho t ñ ng bình thư ng ðèn BIOS và OSC không sáng cho th y CPU chưa ho t ñ ng, n u ñã thay CPU t t thì hư h ng do m ch n áp ngu n cho CPU, ho c thi t l p sai t c ñ BUS cho CPUhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 10. 10. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 10 of 1 Các ñèn báo sáng nhưng ñ ng h d ng l i C1 cho bi t máy b l i b nh , có th l i b nh RAM ho c l i b nh Cache g n trên Mainboard. S A CH A MAINBOARD ( Chương cu i ) Ch c năng & L Ki n c a Mainboard ð c ñi m c a các ñ i Mainboard Các m ch cơ b n trên Mainboard Phương pháp ki m tra Mainboard Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×