Nguyen ly cua o cdrom

423
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
423
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nguyen ly cua o cdrom

 1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of 1 GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Nguyên lý CD ROM N i dung : T ng quát v CD Rom , C u t o c a ñĩa CD Rom , Nguyên t c ghi d li u lên ñĩa , CASE & NGU N Nguyên t c ñ c d li u t ñĩa , Sơ ñ kh i c a CD Rom , C u t o c a m t ñ c , Các thành ph n c a b cơ . MAIN_BOARD . 1. T ng quát v ñĩa CD Rom VI X LÝ - CPU ñĩa CD Rom là thi t b có trong h u h t các máy tính hi n nay, nó có ưu ñi m là lưu tr ñư c dung lư ng l n, giá thành ñĩa CD r , có B NH RAM . th di chuy n ñi nơi khác d dàng, CD Rom là ñĩa không th thi u trong quá trình cài ñ t ph n m m cho máy tính _HDD, CDROM Ph n này tác gi s trình bày các nguyên t c ghi và ñ c ñĩa CD Rom, c u t o c a ñĩa CD Rom và cu i cùng là m t s b nh thư ng T_B NH P XU T g p c a ñĩa CD Rom cũng như phương pháp s a ch a kh c ph c CARD M R NG L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 CÀI WIN2000, XP ñĩa CD Rom CD ROM ( Compac Disk Read Olly Memory ) PARTION MAGIC V tiêu chu n ñánh giá ch t lư ng c a CD Rom d a vào các y u thttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of 1 TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET + Ch ng lo i CD Rom + T c ñ ñ c d li u c a CD Rom : Dowload G.Trình T c ñ ñ c d li u c a CD Rom ñư c tính b ng s X 1X có t c ñ truy c p d li u là 150KB PH N S / CH A => 10X s có t c ñ truy c p là 10 x 150K = 1.500KB => 48X có t c ñ truy c p là 48 x 150K = 7200KB => 52X có t c ñ truy c p là 52 x 150K = 7800KB 2. C u t o c a ñĩa CD Rom ðĩa CD Rom ðĩa CD Rom tr ng ñư c ph m t l p hoá h c lên b m t sau c a ñĩa ( b m t dán gi y ) , l p hoá h c này có tính ch t ph n x ánh sáng như l p b c ðĩa CD ñã có tín hi u thì tín hi u ñư c ghi lên ñĩa thành các ñư ng Track hình xoáy chôn c, tín hi u ghi là các ñi m hoá ch t b ñ t cháy m t kh năng ph n x , xen k v i các ñi m có kh năng ph n x .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of 1 B m t ñĩa CD Rom, tín hi u ñư c ghi theo các ñư ng Track Các ñư ng track c a ñĩa CD Rom có m t ñ r t d y kho ng 6000 Track / 1cm vì v y kích thư c c a chúng r t nh . 3. Nguyên t c ghi d li u lên ñĩa CD Rom D li u ghi lên ñĩa CD Rom là d ng tín hi u s 0, 1 ñ u ghi, ngư i ta s d ng súng Lazer ñ ghi d li u lên ñĩa ðĩa quay v i t c ñ cao và súng Lazer s chi u tia lazer lên b m t ñĩa, tia lazer ñư c ñi u khi n t t sáng theo tín hi u 0 hay 1 ñưa vào . => ng v i tín hi u 0 => tia lazer t t => ng v i tín hi u 1 => tia lazer sáng ñ t cháy b m t ñĩa thành 1http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of 1 ñi m làm m t kh năng ph n x . M ch Servo s ñi u khi n t c ñ quay ñĩa cũng như ñi u khi n cho tia lazer h i t trên ñĩa và ghi tín hi u thành các ñư ng tr c hình so n chôn c . 4. Nguyên t c ñ c tín hi u t ñĩa CD Rom ðĩa có d li u ñư c quay v i t c ñ cao, m t ñ c s ñ c d li u ghi trên ñĩa theo nguyên t c : S d ng tia lazer ( y u hơn lúc ghi ) chi u lên b m t ñĩa d c theo các ñư ng track có d li u , sau ñó h ng l y tia ph n x quay l i r i ñ i chúng thành tín hi u ñi n . Khi tia lazer chi u qua các ñi m trên b m t ñĩa b ñ t cháy s không có tia ph n x => và tín hi u thu ñư c là 0 Khi tia lazer chi u qua các ñi m trên b m t ñĩa không b ñ t cháy s có tia ph n x => và tín hi u thu ñư c là 1 Tia ph n x s ñư c Ma tr n Diode ñ i thành tín hi u ñi n, sau khi khu ch ñ i và x lý ta thu ñư c tín hi u ban ñ u . ðĩa quay và khi tia lazer chi u qua ñi m b cháy s m t tia ph n x => cho ta tín hi u 0, qua ñi m bình thư ng có tia ph n x cho ta tín hi u 1http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of 1 Tín hi u khi ñ c n u ngư c v i khi ghi thì ch vi c cho qua c ng ñ o tín hi u s ñư c ñ o l i . 101 => C ng ñ o => 010 5. Sơ ñ kh i c a ñĩa CD Rom Sơ ñ kh i c a ñĩa CD Rom Lazer pickup : Là m t ñ c, có nhi m v ñ c d li u ghi trên ñĩa và ñ i ra tín hi u ñi n d ng tín hi u s 0,1 . M ch tách tín hi u : khu ch ñ i tín hi u t m t ñ c sau ñó tách ra hai thành ph n => Tín hi u ñi u khi n : Là các tín hi u sai l ch ñư c các tia lazer ph phát hi n cung c p cho m ch t o áp ñi u khi n => Tín hi u s : Là tín hi u chính ta c n thu ñư c, tín hi u này ñư c ñua sang IC s lý tín hi u s trư c khi chuy n v b nh máy tính M ch t o áp ñi u khi n : T o ñi n áp ñi u khi n ñ ñi u khi n m t ñ c hư ng tia lazer ñ c ñúng ñư ng track và h i t ñúng trên bhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 6. 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of 1 m t ñĩa, ngoài ra m ch ñi u khi n còn ñi u khi n t c ñ quay c a ñĩa . M ch khu ch ñ i thúc Moto : Khu ch ñ i tín hi u ñi u khi n ñ cung c p cho Moto và các cu n dây trên m t ñ c . IC x lý tín hi u s : X lý tín hi u thu ñư c t m t ñ c sau ñó g i theo ñư ng Bus v b nh chính c a máy . B n ñưa tr chu t vào nh ñ xem chú thích M ch in trên CD Rom 6. C u t o c a m t ñ chttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 7. 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of 1 C mm tñ cc a ñĩa CD Rom C u t o bên trong c a m t ñ c Cu n Tracking : ði u khi n ñi m h i t l ch theo phương ngang ñ ñ c ñúng tâm ñư ng track Cu n Focus : ði u khi n ñi m h i t lên xu ng theo phương ñúng ñ h i t ñúng trên m t ñĩa . A,B,C,D Là các Diode ñ i ánh sáng lazer thành dòng ñi n, 4 diode này ñ c ra tín hi u chính và phát hi n sai l ch h i t E,F là hai Diode phát hi n sai l ch tracking LD ( Lazer Diode ) là Diode phát ra tia lazer MD (Monitor Diode ) là Diode giám sát báo v cho m ch t ñ ng ñi uhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 8. 8. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of 1 khi n công su t tia lazer Bi n tr : Ch nh ñ kích m t khi tia lazer b y u M ch nguyên lý c a m t ñ c 7 . Các thành ph n c a b cơ B n ñưa tr chu t vào nh ñ xem chú thích.http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 9. 9. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 9 of 1 B cơ c a ñĩa CD Rom B cơ c a ñĩa CD Rom có các b phân chính như sau : B ph n ra vào c a ñĩa - Bao g m : + Mô tơ Loading + Dây cu loa + H bánh răng truy n ñ ng + Khay ñĩa B ph n d ch chuy n c m m t ñ c - Bao g m + Mô tơ Sleed + H bánh răng + Thanh trư t Mô tơ quay ñĩa : Mô tơ Spind C m m t ñ c : Lazer Pickup Gi i thi u v c ng HDDhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 10. 10. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 10 of 1 Nguyên lý ho t ñ ng c a ô c ng ð nh d ng cho ñĩa HDD Kh c ph c hư h ng c a ñĩa c ng Ki m tra c ng b ng SCANDISK Nguyên lý CD ROM S a ch a CD ROM Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×