Mouse chuot

386 views
304 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mouse chuot

 1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of 1 GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Mouse - Chu t N i dung : C u t o và nguyên lý ho t ñ ng c a chu t bi, C u t o và nguyên lý ho t ñ ng c a chu t CASE & NGU N quang . MAIN_BOARD . MOUSE VI X LÝ - CPU Chu t là thi t b tr trên màn hình, chu t xu t hi n trong màn hình Windows v i giao di n ñ hoa, Các trình ñi u khi n chu t thư ng B NH RAM . ñư c tích h p trong các h ñi u hành, hi n nay thì trư ng có 2 lo i chu t ph bi n là chu t bi và chu t quang . _HDD, CDROM T_B NH P XU T CARD M R NG L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 CÀI WIN2000, XP CHU T BI PARTION MAGIC 1. C u t o và nguyên lý ho t ñ ng c a chu t bi.http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of 1 TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET Dowload G.Trình PH N S / CH A C u t o bên trong c a chu t bi C ut o: Bên trong chu t bi có m t viên bi cao su tỳ vào hai tr c b ng nh a ñư c ñ t vuông góc v i nhau, khi ta di chu t thì viên bi quay => làm cho hai tr c xoay theo, hai tr c nh a ñư c g n v i bánh răng nh a có ñ c l , m i bánh răng ñư c ñ t l ng vào trong m t c m bi n bao g m m t Diode phát quang và m t ñèn thu quang.http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of 1 B c m bi n trong chu t bi Diode phát quang phát ra ánh sáng h ng ngo i chi u qua bánh răng nh a ñ c l chi u vào ñèn thu quang, khi bánh răng xoay thì ánh sáng chi u vào ñèn thu quang b ng t quãng , ñèn thu quang ñ i ánh sáng này thành tín hi u ñi n ñưa v IC gi i mã => t o thành tín hi u ñi u khi n cho con tr d ch chuy n trên màn hình. B c m bi n ñ i chuy n ñ ng cơ h c c a viên bi thành tín hi u ñi nhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of 1 Trong chu t bi có hai b c m bi n , m t b ñi u khi n cho chu t d ch chuy n theo phương ngang, m t b ñi u khi n d ch chuy n theo phương d c màn hình . Hai b c m bi n ñưa tín hi u v IC gi i mã , gi i mã thành tín hi u nh phân ñưa v máy tính Bên c nh các b c m bi n là các công t c ñ nh n phím chu t trái hay phím chu t ph ihttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of 1 Công t c ñ nh n trái chu i hai nh n ph i chu t 2. Hư h ng thư ng g p c a chu t bi 1. Khi di chuy n chu t th y con tr di chuy n gi t c c và r t khó khăn Nguyên nhân : Trư ng h p trên thư ng do hai tr c lăn áp vào viên bi b b n vì v y chúng không xoay ñư c Kh c ph c : + Tháo viên bi ra , v sinh s ch s viên bi và hai tr c lăn áp vào viên bi , sau ñó l p l i . 2. Chu t ch di chuy n theo m t hư ng ngang ho c d c Nguyên nhân : + Do m t tr c lăn không quay , có th do b i b n . + Do h ng m t b c m bi n Kh c ph c : + V sinh các tr c lăn bên trong + Tháo viên bi ra và dùng tay xoay th hai tr c, khi xoay tr c nào mà không th y con tr d ch chuy n là h ng c m bi n ăn vào tr c ñóhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 6. 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of 1 => Ta có th s d ng b c m bi n t m t con chu t khác l p sang thay th . 3. Máy không nh n chu t, di chu t trên bàn con tr không d ch chuy n Nguyên nhân : + Trư ng h p này thư ng do ñ t cáp tín hi u + M t s trư ng h p là do h ng IC gi i mã bên trong chu t. Kh c ph c : + Ki m tra s thông m ch c a cáp tín hi u b ng ñ ng h v n năng ñ thang x1Ω , n u có m t s i dây ñ t thì c n thay dây cáp . + N u không ph i do cáp thì b n hãy thay th IC trong chu t. 4. B m công t c chu t trái ho c chu t ph i m t tác d ng . Nguyên nhân : + Nguyên nhân thư ng do công t c không ti p xúc, b n tháo chu t ra và ki m tra s ti p xúc c a công t c khi b m, n u công t c không ti p xúc thì thay công t c + N u công t c v n ti p xúc t t thì nguyên nhân là do h ng IC, b nhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 7. 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of 1 c n thay m t IC m i . CHU T QUANG 1. C u t o c a chu t quang Chu t quang ho t ñ ng theo nguyên t c quang h c, chu t không có bi mà thay vào ñó là m t l ñ chi u và ph n chi u ánh sáng ñ . Chu t quang C u t o bên trong chu t quang + B ph n quan tr ng nh t c a chu t quang là h th ng phát quang và c m quang, Diode phát ra ánh sáng chi u lên b m t bàn, nh b m t s ñư c th u kính h i t , h i t trên b ph n c m quang . + Bên c nh b ph n quang h c là bi xoay và các công t c như chu t thông thư ng . B n ñưa tr chu t vào nh ñ xem chú thíchhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 8. 8. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of 1 Bên trong chu t quang Nguyên t c ho t ñ ng c a chu t quang B ph n quang h c trong chu t quang Diode phát quang phát ra ánh sáng ñ chi u lên b m t c a t m di chu t , nh c a b m t t m di chu t ñư c th u kính h i t lên b m t c a b ph n c m quang, b ph n c m quang s phân tích s d ch chuy n c a b c nh => t o thành tín hi u ñi n g i v máy tính. + Diode phát quang có hai ch ñ sáng, ch ñ sáng y u Diode ñư c cung c p kho ng 0,3V . Ch ñ sáng m nh Diode ñư c cung c p kho ng 2,2V . + Khi ta không di chuy n chu t thì sau kho ng 3 giây Diode s t chuy n sang ch ñ t i ñ gi m cư ng ñ phát x làm tăng tu i th c a Diode .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 9. 9. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 9 of 1 2. Hư h ng thư ng g p c a chu t quang 1. Máy không nh n chu t Nguyên nhân + Trư ng h p này thư ng do chu t b ñ t cáp tín hi u + M t s trư ng h p do h ng IC giao ti p trên chu t Kh c ph c + Dùng ñ ng h v n năng ñ thang 1Ω ño s thông m ch c a cáp tín hi u, n u th y ñ t m t s i thì b n c n thay cáp tín hi u khác . + N u cáp tín hi u b nh thư ng thì c n thay th C giao ti p ( là IC c nh g n b i dây cáp tín hi u) 2. Chu t không phát ra ánh sáng ñ , không ho t ñ ng ñư c . Nguyên nhân + ð t cáp tín hi u làm m t Vcc cho chu t + H ng Diode phát quang Kh c ph c + Ki m tra và thay cáp tín hi u n u ñ t + Ki m tra Diode phát quang ( ño như Diode thư ng) n u ñ t thì thay m t Diode khác Bàn phím - Keyboard Mouse - Chu thttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 10. 10. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 10 of 1 Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×