Khac phuc hu hong cua dia cung

492
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
492
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Khac phuc hu hong cua dia cung

  1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Kh c ph c hư h ng c a ñĩa c ng N i dung : Máy không tìm th y ñĩa , Máy không tìm th y h ñi u hành , Khi cài ñ t máy báo l i và CASE & NGU N quá trình cài ñ t b gián ño n , Máy ch y hay b treo . MAIN_BOARD . 1. Máy không tìm th y ñĩa VI X LÝ - CPU Bi u hi n : Khi ta kh i ñ ng máy tính, sau khi báo phiên b n BIOS thì quá trình kh i ñ ng d ng l i dòng ch : B NH RAM . Detecting IDE Secondary Slave ... None _HDD, CDROM ðang dò tìm ñĩa trên khe IDE th nhì ....báo None T_B NH P XU T CARD M R NG L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 CÀI WIN2000, XP PARTION MAGIC Bi u hi n máy tính không tìm th y ñĩa khi kh i ñ ng.http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET Dowload G.Trình Ki m tra : Ki m tra l i ñ u c m dây c p ngu n cho ñĩa PH N S / CH A N u có 2 ñĩa c m chung dây cáp tín hi u thì t m tháo dây cáp tín hi u ra kh i ñĩa CD Rom ho c ñĩa c ng còn l i => sau ñó th l i => Lưu ý : n u có 2 ñĩa c m chung m t dây cáp tín hi u thì chú ý Jumper ta ph i thi t l p m t là Master (MS) và m t là Slave (SL) Jumper thi t l p cho là Master (MS) hay Slave (SL) n m gi a Z c c m ngu n và Z c tín hi u Thay th dây cáp tín hi u => sau ñó th l i.http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of Chi u ñ u dây cáp tín hi u gi a và máy => N u ñã làm các thao tác trên mà không ñư c thì ta ph i thay m t c ng khác . 2. Máy không tìm th y h ñi u hành Bi u hi n : Trong quá trình kh i ñ ng, máy d ng l i và ñưa ra thông báo l i như sau : Invalid System Disk Replace the disk, and then press any key ( H th ng ñĩa b h ng Thay ñĩa khác, sau ñó b m phím b t kỳ ) Invalid System Disk Replace the disk, and then press any keyhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of Thông báo l i trong quá trình kh i ñ ng máy Nguyên nhân : ðĩa b l i h ñi u hành ðĩa b h ng các Sector kh i ñ ng trên track s 1(ngoài cùng) ðĩa b bad ( sư c trên b m t ñĩa ) Sector kh i ñ ng trên Track s 1(ngoài cùng) là nơi lưu ño n chương trình m i có nhi m v tìm và n p h ñi u hành Ki m tra và kh c ph c : V i máy c n s d ng Win 98 thì Format l i C sau ñó cài ñ t l i (xem ph n cài ñ t Win 98 ) V i máy cài Win XP thì dùng ñĩa cài ñ t l i, trong quá trình cài ñ t ta chia l i ñĩa và Format v i ñ nh d ng FAT32 ( Xem ph n cài ñ t Winhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of XP ) N u trong quá trình cài ñ t báo l i và không th cài ñ t ñư c thì b n dùng chương trình SCANDISK ( Xem ph n sau ) trong DOS ñ ki m tra b m t ñĩa xem có b Bad không ? 3. Khi cài h ñi u hành thì báo l i và quá trình cài ñ t b gián ño n Nguyên nhân : ñĩa c ng b Bad CD Rom m t ñ c kém ho c ñĩa cài ñ t b sư c . L p 2 thanh RAM không cùng ch ng lo i , gây xung ñ t . Các Card m r ng c m thêm gây xung ñ t ph n c ng . Kh c ph c : Dùng m t CD Rom t t và m t ñĩa CD m i ñ cài ñ t Ch y chương trình SCANDISK ( như các bư c ph n sau )ñ ki m tra b m t ñĩa . N u b m t ñĩa không có v n ñ thì b n c n ki m tra l i RAM và các Card m r ng . 4. Máy ch y thư ng xuyên b treo trong quá trình s d ng Nguyên nhân ñĩa c ng b Badhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  6. 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of Do RAM hay các Card m r ng ho cáp c ng ti p xúc kém Do thi t b ph n c ng b xung ñ t như l p 2 thanh RAM khác lo i, l p thêm Card Vdeo khi Mainboard ñã có Card Onboard v v.. CPU b nóng do qu t h ng ho c quay quá ch m . Kh c ph c C m l i các dây cáp cho ñĩa, c m l i thanh RAM và các Card m r ng ( n u có ) Ki m tra qu t CPU xem t c ñ quay có bình thư ng không ? Ch y SCANDISK ( xem ph n sau ) ñ ki m tra b m t ñĩa , n u ñĩa b Bad n ng thì thay ñĩa . Gi i thi u v c ng HDD Nguyên lý ho t ñ ng c a ô c ng ð nh d ng cho ñĩa HDD Kh c ph c hư h ng c a ñĩa c ng Ki m tra c ng b ng SCANDISK Nguyên lý CD ROM S a ch a CD ROMhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  7. 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×