GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                    Page 3 of 1      ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                              Pa...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                       Page 6 of 1  ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                            Page 7...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                             Pag...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                          Page 9 of ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                            Page ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chuc nang va linh kien cua main board

1,131 views
1,064 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,131
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuc nang va linh kien cua main board

 1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of 1 GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Ch c năng & L Ki n c a Mainboard N i dung : Ch c năng, sơ ñ kh i và nguyên lý ho t ñ ng c a Mainboard - Các thành ph n trên CASE & NGU N Mainboard . MAIN_BOARD . VI X LÝ - CPU B NH RAM . _HDD, CDROM T_B NH P XU T CARD M R NG L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 CÀI WIN2000, XP 1. Ch c năng c a Mainboard PARTION MAGIC B n ñưa tr chu t vào sơ ñ ñ xem chú thíchhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of 1 TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET Dowload G.Trình PH N S / CH A Mainboard máy vi tính . Mainboard c a máy tính có các ch c năng sau ñây : Là b n m ch chính liên k t t t c các linh ki n và thi t b ngo i vi thành m t b máy vi tính th ng nh t . ði u khi n t c ñ và ñư ng ñi c a lu ng d li u gi a các thi t b trên . ði u khi n ñi n áp cung c p cho các linh ki n g n ch t ho c c m r i trên Mainboard . 2. Sơ ñ kh i c a Mainboard . B n ñưa tr chu t vào sơ ñ ñ xem chú thíchhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of 1 Sơ ñ kh i Mainboard Pentium 4 3 . Nguyên lý ho t ñ ng c a Mainboardhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of 1 Mainboard có 2 IC quan tr ng là Chipset c u b c và Chipset c u nam, chúng có nhi m v là c u n i gi a các thành ph n c m vào Mainboard như n i gi a CPU v i RAM, gi a RAM v i các khe m r ng PCI v v... Gi a các thi t b này thông thư ng có t c ñ truy n qua l i r t khác nhau còn g i là t c ñ Bus. Thí d trên m t Mainboard Pentium 4, t c ñ d li u ra vào CPU là 533MHz nhưng t c ñ ra vào b nh RAM ch có 266MHz và t c ñ ra vào Card Sound g n trên khe PCI l i ch có 66MHz . Gi s ta nghe m t b n nh c MP3, ñ u tiên d li u c a b n nh c ñư c n pt c ng lên b nh RAM sau ñó d li u ñư c x lý trên CPU r i l i t m th i ñưa k t qu xu ng b nh RAM trư c khi ñua qua Card Sound ra ngoài, toàn b hành trình c a d li u di chuy n như sau : + D li u ñ c trên c ng truy n qua c ng IDE v i v n t c 33MHz ñi qua Chipset c u nam ñ i v n t c thành 133MHz ñi qua Chipset c u b c vào b nh RAM v i v n t c 266MHz, d li u t Ram ñư c n p lên CPU ban ñ u ñi vào Chipset b c v i t c ñ 266MHz sau ñó ñi t Chipset b c lên CPU v i t c ñ 533MHz , k t q a x lý ñư c n p tr l i RAM theo hư ng ngư c l i , sau ñó d li u ñư c g i t i Card Sound qua Bus 266MHz c a RAM, qua ti p Bus 133MHz gi a hai Chipset và qua Bus 66MHz c a khe PCI => Như v y ta th y r ng 4 thi t b có t c ñ truy n r t khác nhau là + CPU có Bus (t c ñ truy n qua chân) là 533MHz + RAM có Bus là 266MHz + Card Sound có Bus là 66MHz + c ng có Bus là 33MHz ñã làm vi c ñư c v i nhau thông qua h th ng Chipset ñi u khi n t c ñ Bus . Xem chi ti t v Mainboard máy Pentium 4 CÁC THÀNH PH N TRÊN MAINBOARDhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of 1 1. Chipset c u b c (North Bridge ) và Chipset c u nam ( Sourth Bridge ) Nhi m v c a Chipset : K t n i các thành ph n trên Mainboard và các thi t b ngo i vi l i v i nhau ði u khi n t c ñ Bus cho phù h p gi a các thi t b Thí d : CPU có t c ñ Bus là 400MHz nhưng Ram có t c ñ Bus là 266MHz ñ hai thành ph n này có th giao ti p v i nhau thì chúng ph i thông qua Chipset ñ thay ñ i t c ñ Bus Chipset North Bridge Khái ni m v t c ñ Bus : ðây là t c ñ try n d li u gi a thi t b v i các Chipset Thí d : T c ñ truy n d li u gi a CPU v i Chipset c u b c chính là t c ñ Bus c a CPU, t c ñ truy n gi a Ram v i Chipset c u b c g i là t c ñ Bus c a Ram ( thư ng g i t t là Bus Ram ) và t c ñ truy n gi a khe AGP v i Chipset là Bus c a Card Video AGP 3 ñư ng Bus là Bus c a CPU, Bus c a RAM và Bus c a Card AGP có vai trò ñ c bi t quan tr ng ñ i v i m t Mainboard vì nó cho bi t Mainboard thu c th h nào và h tr lo i CPU, lo i RAM và lo i Card Video nào ? B n ñưa tr chu t vào sơ ñ ñ xem chú thíchhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 6. 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of 1 Sơ ñ minh ho t c ñ Bus c a các thi t b liên l c v i nhau qua Chipset h th ng . 2. ð c m CPU => Ta có th căn c vào các ñ c m CPU ñ phân bi thttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 7. 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of 1 ch ng lo i Mainboard Khe c m CPU ki u Slot - Cho các máy Pentium 2 : Khe c m này ch có các máu Pentium 2 , CPU không g n tr c ti p vào Mainboard mà g n vào m t v m ch sau ñó v m ch ñó ñư c g n xu ng Mainboard thông qua khe Slot như hình dư i ñây : Mainboard c a máy Pentium 2 ð c m CPU ki u Socket 370 - Cho các máy Pentium 3 : ðây là ñ c m trong các máy Pentium 3 , ñ c m này có 370 chân . ð c m CPU - Socket370 trong các máy Pentium 3 ð c m CPU - Socket 423 - Cho các máy Pentium 4 : ðây là ki u ñ c m CPU trong các máy Pentium 4 ñ i ñ u giành cho CPU có 423 chân .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 8. 8. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of 1 ð c m CPU - Socket 423 trong các máy Pentium 4 ñ i ñ u ð c m CPU - Socket 478 - Cho các máy Pentium 4 : ðây là ñ c m CPU trong các máy Pentium 4 ñ i trung , chíp lo i này có 478 chân . ð c m CPU - Socket 478 trong các máy Pentium 4 ñ i trung ð c m CPU - Socket 775 - Cho các máy Pentium 4 : ðây là ñ c m CPU trong các máy Pentium 4 ñ i m i .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 9. 9. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 9 of 1 ð c m CPU - Socket 775 trong các máy Pentium 4 ñ i m i ð c m CPU - Socket 939 : ðây là ñ c m CPU trong các máy s d ng chip AMD m i nh t g n ñây. ð c m CPU - Socket 939 trong các máyhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 10. 10. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 10 of 1 ñ i m i dùng chíp AMD 3. Khe c m b nh RAM Khe c m SDRam - Cho máy Pentium 2 và Pentium 3 : SDRam (Synchronous Dynamic Ram) => Ram ñ ng có kh năng ñ ng b , t c Ram này có kh năng theo k p t c ñ c a h th ng . SDRam có t c ñ Bus t 66MHz ñ n 133MHz Khe c m SDRam trong máy Pentium 2 và Pentium 3 Khe c m DDRam - Cho máy Pentium 4 : DDRam (Double Data Rate Synchronous Dynamic Ram) => Chính là SDRam có t c ñ d li u nhân 2 . DDRam có t c ñ Bus t 200MHz ñ n 533MHz Khe c m DDRam trong máy Pentium 4 4. Khe c m m r ng 1. ISA ISA ( Industry Standar Architecture => Ki n trúc tiêu chu n công ngh ) ñây là khe c m cho các Card m r ng theo tiêu chu n cũ, hi n nay khe c m này ch còn t n t i trên các máy Pentium 2 và Pentium 3 , trên các máy Pentium 4 khe này không còn xu t hi n .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 11. 11. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 11 of 1 2. PCI PCI ( Peripheral Component Interconnect => Liên k t thi t b ngo i vi ) ðây là khe c m m r ng thông d ng nh t có Bus là 33MHz, cho t i hi n nay các khe c m này v n ñư c s d ng r ng rãi trong các máy Pentium 4 3. AGP AGP ( Accelerated Graphic Port ) C ng tăng t c ñ ho , ñây là c ng giành riêng cho Card Video có h tr ñ ho , t c ñ Bus th p nh t c a khe này ñ t 66MHz <=> 1X, 1X = 66 MHZ ( Cho máy Pentium 2 & Pentium 3 ) 2X = 66 MHz x 2 = 133 MHz ( Cho máy Pentium 3 ) 4X = 66 MHz x 4 = 266 MHz ( Cho máy Pentium 4 ) 8X = 66 MHz x 8 = 533 MHz ( Cho máy Pentium 4 ) 16X = 66 MHz x 16 = 1066 MHz ( Cho máy Pentium 4 )http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 12. 12. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 12 of 1 5. Các thành ph n khác 1. B nh Cache : Là b nh ñ m n m gi a b nh RAM và CPU nh m rút ng n th i gian l y d li u trong lúc CPU x lý, có hai lo i Cache là Cache L1 và Cache L2. V i các máy Pentium 2 Cache L1 n m trong CPU còn Cache L2 n m ngoài CPU T các máy Pentium 3 và 4 Cache L1 và L2 ñ u ñư c tích h p trong CPU Không như b nh RAM, b nh Cache ñư c làm t RAM tĩnh có t c ñ nhanh và giá thành ñ t . 2. ROM BIOS ( Read Only Memory Basic Input/Output System => B nh ch ñ c, lưu tr các chương trình vào ra cơ s ) => ðây là b nh ch ñ c ñư c các nhà s n xu t Mainboard n p s n các chương trình ph c v các công vi c : ** Kh i ñ ng máy tính và ki m tra b nh Ram, ki m tra Card Video, b ñi u khi n ñĩa , bàn phím ... ** Tìm h ñi u hành và n p chương trình kh i ñ ng h ñi u hành . ** Cung c p chương trình cài ñ t c u hình máy ( CMOS Setup ) Khi b n vào chương trình CMOS Setup, phiên b n Default c a c u hình máy ñư c kh i ñ ng t BIOS, sau khi b n thay ñ i các thông s và Save l i thì các thông s m i ñư c lưu vào RAM CMOS và ñư c nuôi b ng ngu n Pin 3V, RAM CMOS là m t b nh nh ñư c tích h p trong Sourth Bridgehttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 13. 13. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 13 of 1 3. Các c ng giao ti p B n ñưa tr chu t vào xem chú thích * ð u c m ngu n 4. Jumper và Switch Trong các Mainboard Pentium 2 và Pentium 3 có r t nhi u Jumper và Switch, ñó là các công t c giúp cho ta thi t l p các thông s như : + Thi t l p t c ñ Bus cho CPU + Thi t l p s nhân t c ñ c a CPU + Clear ( Xoá ) chương trình trong CMOS ...http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 14. 14. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 14 of 1 Các Jumper trên Mainboard M t b ng hư ng d n thi t l p Jumper trên Mainboard Lưu ý : Các Jumper ch còn xu t hi n trên các máy Pentium 2 và Pentium 3 , trong các Mainboard Pentium 4 r t ít xu t hi n các Jumper hay Switch là vì máy Pentium 4 các ti n trình này ñã ñư c t ñ ng hoáhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 15. 15. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 15 of 1 Ch c năng & L Ki n c a Mainboard ð c ñi m c a các ñ i Mainboard Các m ch cơ b n trên Mainboard Phương pháp ki m tra Mainboard Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×