Card video card man hinh

549 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
549
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Card video card man hinh

 1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of 1 GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Card Video - Card màn hình N i dung : Nhi m v c a Card Video , Ý nghĩa c a b nh RAM trên Card Video , T c ñ c a Card CASE & NGU N Video , Các lo i Card Video , Kh c ph c hư h ng trên Card Video , Nguyên t c ghi và phát hình trong máy tính . MAIN_BOARD . 1. Nhi m v c a Card Video VI X LÝ - CPU B n ñưa tr chu t vào sơ ñ ñ xem chú thích B NH RAM . _HDD, CDROM T_B NH P XU T CARD M R NG L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 Nhi m v c a Card Video là ñ i d li u s c a máy tính thành tín hi u Analog cung c p cho màn hình. CÀI WIN2000, XP D li u trong máy tính ñư c t n t i dư i d ng nh phân 0,1 khi ta m m t chương trình , d li u c a chương trình ñư c n p lên b nh RAM ñ CPU có th x lý, ñ ng th i n i dung c a nó cũng PARTION MAGIC ñư c sao chép sang b nh RAM c a Card Video ñ hi n th lênhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of 1 TI N ÍCH GHOST màn hình . IC x lý d li u trên Card Video (DAC) s ñ i các bít nh phân thành LAN - INTERNET tín hi u v cư ng ñ sáng c a các ñi m nh trên màn hình . Dowload G.Trình PH N S / CH A Quá trình ñưa d li u ra màn hình thông qua Card Video B nh ROM trên Card Video lưu trình ñi u khi n ñ giúp cho Card video có th ho t ñ ng ñư c khi máy chưa n p h ñi u hành Window, trình ñi u khi n này ñư c n p vào RAM h th ng khi máy kh i ñ ng, ña s các trư ng h p Card video b l i là do chúng không n p ñư c trình ñi u khi n t ROM trên Card video . Khi h ñi u hành Windows ñư c kh i ñ ng , máy s tìm và n p trình ñi u khi n cho Card Video trong h ñi u hành v i m t phiên b n chi ti t và ñ y ñ hơn . 2. Ý nghĩa c a b nh RAM trên Card Video . Tín hi u ñưa ra màn hình ph i là liên t c không ñư c ng t quãng v ihttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of 1 m t t c ñ l n, vì l ñó IC ñ i DAC không th l y d li u tr c ti p t RAM c a máy ñư c (vì chúng ph i ñi qua Bus h th ng có t c ñ ch m) mà chúng l y d li u t RAM ñ t ngay trên Card Video. M i ñi m nh trên màn hình c n có m t v trí nh trên RAM c a Card Video tương ng , m i ñi m nh c n m t s bít nh ñ lưu thông tin v m us c. Thí d : Trong Window n u ta ch n ñ phân gi i cho màn hình là 1024 x 768 ch t lư ng m u là 32 bit thì c n m t b nh như sau : + Màn hình có ñ phân gi i 1024 x 768 nghĩa là có 1024 x 768 = 786.432 ñi m nh + Ch t lư ng m u 32 bit nghĩa là m i ñi m nh c n 32 bit nh phân (tương ñương 4 byte) ñ lưu tr m u s c . + Lư ng thông tin cho c màn hình s là 786.432 x 4 byte = 3.145.728 byte ≈ 3 MB => 3 MB là dung lư ng c n thi t ñ lưu tr m t màn hình có ñ phân gi i 1024 x 768 và ch t lư ng m u là 32bit . + Ghi chú : m u 32 bit là bi u di n ñư c 232 = 4.294.967.296 m u . Trong quá trình x lý nh ñ ng, m i giây có kho ng 30 b c nh ñư c thay th , n u b nh RAM trên Card Video không ch a ñ s b c nh c n thi t thì chúng s ph i ñ i ñư ng truy n, vì v y hình nh s b gi t c c khi phát . Card Video thi u b nh RAM cho hình nh ñ ng gi t c c như trênhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of 1 3. T c ñ c a Card Video T c ñ c a Card Video có nh hư ng ñ n ch t lư ng c a hình nh ñ c bi t là các b c nh có ñ phân gi i cao, t c ñ c a Card chính là t c ñ n p d li u t RAM h th ng lên RAM trên Card Video thông qua Chipset, t c ñ này tính b ng s xung nh p / giây Card Video có t c ñ 66MHz trong 1 giây nó th c hi n ñư c 64 tri u xung nh p . Card Video h tr ñ ho AGP có t c ñ t 66MHz ñ n 533MHz và t c ñ ñư c tính theo b i s c a t c ñ 66MHz + Card 1X có t c ñ 66 MHz + Card 2X có t c ñ 133 MHz + Card 4X có t c ñ 266 MHz + Card 8X có t c ñ 533 MHz + Card 16X có t c ñ 1066 MHz 4.Các lo i Card Video 1. Card Video PCIhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of 1 Card PCI là Card theo chu n cũ c m trên khe m r ng PCI T c ñ Card PCI ch ñ t 33MHz Card PCI ñư c s d ng trong các th h máy cũ trư c máy Pentium 2 2. Card Video AGP 1X Card Video AGP 1X T c ñ 1 x 66MHz = 66Mhz S d ng cho th h máy Pentium 2http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 6. 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of 1 3. Card Video AGP 2X Card Video AGP 2X T c ñ 2 x 66MHz = 133Mhz S d ng cho th h máy Pentium 3 4. Card Video AGP 4X Card Video AGP 4X T c ñ 4 x 66MHz = 266Mhz S d ng cho th h máy Pentium 4 5. Card Video AGP 8Xhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 7. 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of 1 Card Video AGP 8X T c ñ 8 x 64MHz = 533Mhz S d ng cho th h máy Pentium 4 6. Card Video PCI Express 16X Card Video PCI Express 16X T c ñ 16 x 66MHz = 1066 MHz S d ng trong các máy Pentium 4 ñ i m i nh t . 7. Card Video on board Là Card Video ñư c tích h p trên Mainboard, thông thư ng các lo i card onboard không có RAM mà s d ng m t ph n RAM c a hhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 8. 8. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of 1 th ng do v y b nh dành cho card on board thư ng gi i h n kho ng 8MB ñ n 16MB Card onboard là gi i pháp nh m gi m chi phí cho ngư i s d ng máy tính n u không có nhu c u x lý ñ ho . Lưu ý : S d ng lo i Card Video có t c ñ bao nhiêu là ph thu c vào Mainboard, còn dung lư ng b nh RAM trên Card Video thì càng l n càng t t . 5. Kh c ph c hư h ng trên Card Video Các máy có Card onboard thư ng ít b l i Card Các máy có Card video r i có t l h ng cao hơn, khi h ng Card Video chúng thư ng có bi u hi n : => Khi b t ngu n, máy kêu m t ti ng bíp dài và ba ti ng bíp ng n , không lên màn hình . ( Bíp......................Bíp.Bíp.Bíp. ) Ki m tra : + Tháo Card Video ra kh i Mainboard, dùng xăng v sinh s ch s chân c m, sau ñó th l i . + N u hi n tư ng không ñ i thì b n c n thay m t Card Video khác + Lưu ý m t s trư ng h p l i RAM cũng không lên màn hình và có các ti ng bíp loa, thông thư ng thì l i RAM phát ra ba ti ng bíp dài loa .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 9. 9. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 9 of 1 6 . Nguyên t c ghi và phát hình trong máy tính . ð ghi hình cho máy tính ta ph i s d ng máy nh s ho c Webcam hay Camera s . Gi s b c nh c a b n gái ñư c ch p b ng máy nh s v i ñ phân gi i 200 x 300 Pixelshttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 10. 10. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 10 of 1 Ch p như v y nghĩa là máy nh ñã chia nh b c hình trên thành 200 x 300 = 60.000 ñi m nh Trong m i ñi m nh ( t 60.000 ñi m trên ) l i có ba c m bi n r t nh (Sensor) ño l i cư ng ñ sáng c a 3 m u cơ b n là -M uñ (R) - M u xanh lá cây ( G ) - M u xanh da tr i ( B ) Cư ng ñ sáng thu ñư c có giá tr t Min = 0 ñ n Max = 255 Cư ng ñ sáng thu ñư c t các Sensor ñư c ñưa vào m ch ñ i ADC ( Analog - Digital Conveter ) ñây giá tr ñ sáng c a các ñi m m u ñư c ñ i thành dãy nh phân 0,1 ( g i là tín hi u s c a nh ) Tín hi u s c a b c nh ñư c ghi vào th nh ho c ñư c truy n v máy tính. Khi ta m b c nh ra , d li u s c a b c nh ñư c n p lên b nh chính c a máy, ñ ng th i chúng ñư c sao sang b nh trên Card Video và hi n th lên màn hình , n u ta Save b c nh thì d li u s ñư c ghi vào c ng dư i ñ nh d ng m t File nh .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 11. 11. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 11 of 1 Card Video - Card màn hình Cài Drive cho Card Video Card Sound - Card âm thanh Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×