Card sound card am thanh

464 views
323 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
464
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Card sound card am thanh

  1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Card Sound - Card âm thanh N i dung : Nhi m v c a Card Sound , Nguyên t c x lý tín hi u âm thanh trong máy tính , Cài ñ t CASE & NGU N trình ñi u khi n cho Card Sound . MAIN_BOARD . 1. Nhi m v c a Card Sound VI X LÝ - CPU Card Sound có nhi m v ñ i tín hi u âm thanh t d ng Analog thành B NH RAM . d ng s Digital khi thu tín hi u ho c ñ i ngư c l i t d ng tín hi u s Digital thành tín hi u Analog khi phát . _HDD, CDROM T_B NH P XU T CARD M R NG L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 CÀI WIN2000, XP PARTION MAGIChttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of TI N ÍCH GHOST Card Sound LAN - INTERNET 2. Nguyên t c x lý tín hi u âm thanh trong máy tính . Dowload G.Trình Quá trình ghi và lưu tr âm thanh trong máy tính PH N S / CH A Âm thanh ñư c thu vào thông qua Micro, t Micro ta thu ñư c tín hi u âm t n là tín hi u Analog d ng hình sin. N u âm thanh thu tr c ti p vào máy tính thông qua Micro c m vào Card Video thì quá trình x lý âm thanh ñư c th c hi n như sau : + Tín hi u âm thanh d ng Analog ñư c l y m u t n s 11KHz L y m u tín hi u âm t n L ym u t n s 11KHz t c là v i t n s trung bình c a gi ng nói con ngư i là 1KHz thì t n s l y m u s chia thành 11 ph n . Như v y ngư i ta không lưu l i toàn b hình sin mà ch lưu l i kho ng 10 ñi m cho m i chu kỳ hình sin ( tính theo t n s trung bình là 1KHz ), t i m i ñi m l y m u thi t b s ño ñư c m t giá tr ñi n áp tương ng v i 255 m c t m c th p nh t là 0 ñ n m c cao nh t là 255 , các m u ño ñư c liên t c ñư c g i sang m ch ñ i ADC => Thí d : Sau khi l y m u ño n tín hi u trên ta thu ñư c giá tr t ihttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of các ñi m là A = 130, B = 190, C = 215, D = 205, E = 170, F = 80, G = 40, H = 35, I = 50, K = 110 M ch ñ i ADC ( Analog - Digital Conveter ) S ñ i các giá tr trên thành dãy nh phân ( Xem l i cách ñ i - ph n t ng quát ) A = 130 = 1000 0010 B = 190 = 1011 1110 C = 215 = 1101 0111 D = 205 = 1110 1101 E = 170 = 1010 1010 F = 80 = 0101 0000 G = 40 = 0010 1000 H = 35 = 0010 0011 I = 50 = 0011 0010 K = 110 = 0110 1110 Các giá tr s này s ñư c lưu vào b nh ñ m trên Card sound sau ñó chúng s ñư c ñưa v b nh chính c a máy Khi ta Save l i thì d li u s c a âm thanh ta ghi l i s ñư c lưu vào c ng dư i d ng m t File Quá trình phát l i âm thanh trên máy tính Khi ta m m t File âm thanh mà ta ñã lưu l i trong c ng b ng m t chương trình : Thí d Windows Media Player , d li u s c a File ñư c n p lên b nh chính sau ñó chúng l n lư t ñư c ñưa t i b nh ñ m trên Card sound, t i ñây d li u âm thanh d ng s l n lư t ñư c ñ i v d ng tín hi u Analog thông qua m ch DAC (Digital - Analog Conveter ) Tín hi u sau khi ñ i DAC không th c s là hình sin mà là ñi n áp hình b c thang như hình dư i :http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of Tín hi u âm thanh d ng s Digital sau khi ñ i v d ng Analog Tín hiêu trên sau ñó ñư c khu ch ñ i và ñưa ra loa, tuy nhiên v i tín hi u trên ch t lư ng âm thanh có gi m ñi ñôi chút . ð ghi và phát l i âm thanh có ch t lư ng cao hơn thì trong quá trình l y m u ngư i ta s d ng t n s l y m u kho ng 22KHz ho c 44KHz , khi ñó các b c thang s nh l i và d ng tín hi u sau khi phát l i càng g n v i d ng tín hi u ban ñ u : 3. Trình ñi u khi n cho Card Sound Cũng như Card Video, Card Sound c n có trình ñi u khi n ñ chúng có th giao ti p ñư c v i h ñi u hành Windows Khi cài ñ t h ñi u hành Window 98 ho c Window2000 hay Window XP, bư c sau cùng là ta ph i cài ñ t trình ñi u khi n cho Card Video và Card Sound . Ngo i tr m t s Card Sound s n xu t trư c 2002 ñư c Window XP t nh n còn l i ta ph i s d ng ñĩa Drive ñ cài trình ñi u khi n cho chúng . ðĩa Drive thư ng ñi kèm v i Card Sound khi ta mua Card Sound r i ho c ñư c tích h p trong ñĩa Cài cho Mainboard n u Card Soundhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of ñư c tích h p trên Mainboard . Ki m tra trình ñi u khi n c a Card Sound ð ý góc ph i trên thanh Toolbars n u có bi u tư ng chi c loa là Card Sound ñã ñư c cài trình ñi u khi n . Máy ñã cài Drive cho Card Sound s xu t hi n chi c loa trên thanh Toolbars Máy chưa cài Drive cho Card Sound do ñó không xu t hi n hình chi c loa Ho c b n kích ph i chu t vào My Computer / Ch n Properties / ch n l p Hardware / ch n Device Managerhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  6. 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of Trong màn hình Device Manager n u có dòng như hình dư i là Card Sound ñã ñư c cài ñ t . Cài ñ t trình ñi u khi n cho Card Sound Các bư c cài ñ t trình ñi u khi n cho Card Sound tương t như cài trình ñi u khi n cho Card Video ch khác bư chttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  7. 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of Thay vì b n ch n dòng Display adapters thì b n ch n dòng Sound, video and game controllers Sau ñó ti p t c các bư c như cài trình ñi u khi n cho Card video Sau khi cài ñ t và kh i ñ ng l i, n u góc ph i màn hình trên thanh Toolbars có xu t hi n hình chi c loa là quá trình cài ñ t ñã thành công . Card Video - Card màn hình Cài Drive cho Card Video Card Sound - Card âm thanhhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  8. 8. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×