• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Card sound card am thanh
 

Card sound card am thanh

on

 • 345 views

 

Statistics

Views

Total Views
345
Views on SlideShare
345
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Card sound card am thanh Card sound card am thanh Document Transcript

  • GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Card Sound - Card âm thanh N i dung : Nhi m v c a Card Sound , Nguyên t c x lý tín hi u âm thanh trong máy tính , Cài ñ t CASE & NGU N trình ñi u khi n cho Card Sound . MAIN_BOARD . 1. Nhi m v c a Card Sound VI X LÝ - CPU Card Sound có nhi m v ñ i tín hi u âm thanh t d ng Analog thành B NH RAM . d ng s Digital khi thu tín hi u ho c ñ i ngư c l i t d ng tín hi u s Digital thành tín hi u Analog khi phát . _HDD, CDROM T_B NH P XU T CARD M R NG L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 CÀI WIN2000, XP PARTION MAGIChttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  • GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of TI N ÍCH GHOST Card Sound LAN - INTERNET 2. Nguyên t c x lý tín hi u âm thanh trong máy tính . Dowload G.Trình Quá trình ghi và lưu tr âm thanh trong máy tính PH N S / CH A Âm thanh ñư c thu vào thông qua Micro, t Micro ta thu ñư c tín hi u âm t n là tín hi u Analog d ng hình sin. N u âm thanh thu tr c ti p vào máy tính thông qua Micro c m vào Card Video thì quá trình x lý âm thanh ñư c th c hi n như sau : + Tín hi u âm thanh d ng Analog ñư c l y m u t n s 11KHz L y m u tín hi u âm t n L ym u t n s 11KHz t c là v i t n s trung bình c a gi ng nói con ngư i là 1KHz thì t n s l y m u s chia thành 11 ph n . Như v y ngư i ta không lưu l i toàn b hình sin mà ch lưu l i kho ng 10 ñi m cho m i chu kỳ hình sin ( tính theo t n s trung bình là 1KHz ), t i m i ñi m l y m u thi t b s ño ñư c m t giá tr ñi n áp tương ng v i 255 m c t m c th p nh t là 0 ñ n m c cao nh t là 255 , các m u ño ñư c liên t c ñư c g i sang m ch ñ i ADC => Thí d : Sau khi l y m u ño n tín hi u trên ta thu ñư c giá tr t ihttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  • GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of các ñi m là A = 130, B = 190, C = 215, D = 205, E = 170, F = 80, G = 40, H = 35, I = 50, K = 110 M ch ñ i ADC ( Analog - Digital Conveter ) S ñ i các giá tr trên thành dãy nh phân ( Xem l i cách ñ i - ph n t ng quát ) A = 130 = 1000 0010 B = 190 = 1011 1110 C = 215 = 1101 0111 D = 205 = 1110 1101 E = 170 = 1010 1010 F = 80 = 0101 0000 G = 40 = 0010 1000 H = 35 = 0010 0011 I = 50 = 0011 0010 K = 110 = 0110 1110 Các giá tr s này s ñư c lưu vào b nh ñ m trên Card sound sau ñó chúng s ñư c ñưa v b nh chính c a máy Khi ta Save l i thì d li u s c a âm thanh ta ghi l i s ñư c lưu vào c ng dư i d ng m t File Quá trình phát l i âm thanh trên máy tính Khi ta m m t File âm thanh mà ta ñã lưu l i trong c ng b ng m t chương trình : Thí d Windows Media Player , d li u s c a File ñư c n p lên b nh chính sau ñó chúng l n lư t ñư c ñưa t i b nh ñ m trên Card sound, t i ñây d li u âm thanh d ng s l n lư t ñư c ñ i v d ng tín hi u Analog thông qua m ch DAC (Digital - Analog Conveter ) Tín hi u sau khi ñ i DAC không th c s là hình sin mà là ñi n áp hình b c thang như hình dư i :http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  • GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of Tín hi u âm thanh d ng s Digital sau khi ñ i v d ng Analog Tín hiêu trên sau ñó ñư c khu ch ñ i và ñưa ra loa, tuy nhiên v i tín hi u trên ch t lư ng âm thanh có gi m ñi ñôi chút . ð ghi và phát l i âm thanh có ch t lư ng cao hơn thì trong quá trình l y m u ngư i ta s d ng t n s l y m u kho ng 22KHz ho c 44KHz , khi ñó các b c thang s nh l i và d ng tín hi u sau khi phát l i càng g n v i d ng tín hi u ban ñ u : 3. Trình ñi u khi n cho Card Sound Cũng như Card Video, Card Sound c n có trình ñi u khi n ñ chúng có th giao ti p ñư c v i h ñi u hành Windows Khi cài ñ t h ñi u hành Window 98 ho c Window2000 hay Window XP, bư c sau cùng là ta ph i cài ñ t trình ñi u khi n cho Card Video và Card Sound . Ngo i tr m t s Card Sound s n xu t trư c 2002 ñư c Window XP t nh n còn l i ta ph i s d ng ñĩa Drive ñ cài trình ñi u khi n cho chúng . ðĩa Drive thư ng ñi kèm v i Card Sound khi ta mua Card Sound r i ho c ñư c tích h p trong ñĩa Cài cho Mainboard n u Card Soundhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  • GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of ñư c tích h p trên Mainboard . Ki m tra trình ñi u khi n c a Card Sound ð ý góc ph i trên thanh Toolbars n u có bi u tư ng chi c loa là Card Sound ñã ñư c cài trình ñi u khi n . Máy ñã cài Drive cho Card Sound s xu t hi n chi c loa trên thanh Toolbars Máy chưa cài Drive cho Card Sound do ñó không xu t hi n hình chi c loa Ho c b n kích ph i chu t vào My Computer / Ch n Properties / ch n l p Hardware / ch n Device Managerhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  • GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of Trong màn hình Device Manager n u có dòng như hình dư i là Card Sound ñã ñư c cài ñ t . Cài ñ t trình ñi u khi n cho Card Sound Các bư c cài ñ t trình ñi u khi n cho Card Sound tương t như cài trình ñi u khi n cho Card Video ch khác bư chttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  • GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of Thay vì b n ch n dòng Display adapters thì b n ch n dòng Sound, video and game controllers Sau ñó ti p t c các bư c như cài trình ñi u khi n cho Card video Sau khi cài ñ t và kh i ñ ng l i, n u góc ph i màn hình trên thanh Toolbars có xu t hi n hình chi c loa là quá trình cài ñ t ñã thành công . Card Video - Card màn hình Cài Drive cho Card Video Card Sound - Card âm thanhhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  • GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200