• Save
Luoti osa1 010212_pl2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,591
On Slideshare
701
From Embeds
890
Number of Embeds
10

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 890

http://luotikoulutus.blogspot.fi 741
http://oppilaitosjohdonkoulutus.blogspot.fi 122
http://luotikoulutus.blogspot.com 15
http://oppilaitosjohdonkoulutus.blogspot.com 3
http://oppilaitosjohdon.blogspot.fi 2
http://feeds.feedburner.com 2
http://luotikoulutus.blogspot.kr 2
http://luotikoulutus.blogspot.ru 1
http://luotikoulutus.blogspot.de 1
http://digg.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. LUOTI koulutus Henkinen ja fyysinen työympäristöOppilaitoksen Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön strategisen kehittämisen haaste Petri Lounaskorpi 1.2.2012
 • 2. ” Yksi harvoja paikkoja, joka yhä toimii pitkälti samoin kuin yli 50 vuotta sitten, on koulu ” Geoffrey Caine
 • 3. ” Maailma, jossa lapsemme aikanaan elävät, muuttuu neljä kertaa nopeampaa vauhtia kuin koulumme. ” Willard Daggett
 • 4. Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2010• Tieto- ja viestintätekniikan tuki oppimisessa: Tekniikan, joka tukee ymmärtävää oppimista ja oppilaiden motivaatiota, tulisi tukea oppimisessa ja oppimisympäristöissä: • Vuorovaikutteisuutta • Monipuolisia kerronnan ja ilmaisun muotoja • Opetuksen ja oppimisen sovittamista yksilöllisiin oppimistyyleihin • Palautteen antamista • Metakognitiivista ja ymmärtävää oppimista • Yhteistyötä ja yhteisöllisyyden kehittymistä
 • 5. 4.2 Oppijan tulevaisuuden osaaminenToimenpide-ehdotukset:1 Hyödynnetään tieto- ja 4 Varmistetaan, että oppilaat saavatviestintätekniikkaa riittävätkansalaisen taitojen oppimisessa siten, valmiudet toimia verkossa sosiaalisesti,että tieto- ja viestintätekniikan luovasti ja eettisesti yhteiskunnan jakäyttötaidot koulunsamalla syvenevät. säännöt sekä turvallisuus huomioiden.2 Vahvistetaan yhteisöllisen 5 Otetaan käyttöön kansalaisentyöskentelyn avaintaitojentaitoja tieto- ja viestintätekniikan avulla. arviointiin soveltuvia yli oppiaineidenHyödynnetään tieto- ja viestintätekniikan meneviätarjoamia yhteisöllistä toimintaa tukevia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviävälineitä ja sovelluksia tiedon arviointikäytänteitäjakamisessaja yhdistämisessä.3 Otetaan käyttöön oppilaanhenkilökohtaisiaoppimispolkuja tukevia tieto- javiestintätekniikanvälineitä ja sovelluksia. Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2010
 • 6. Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2010
 • 7. 4.3 Pedagogiset mallit ja käytänteet • Toimenpideehdotukset: • 1 Otetaan käyttöön uusimpiin tutkimuksiin • perustuvia aktivoivia ja osallistavia työtapoja • ja pedagogisia käytänteitä. • 2 Otetaan käyttöön tieto- ja viestintätekniikan • mahdollistamia yhteisöllistä opiskelua • tukevia työtapoja. Siirrytään tiedon jakamisesta • ideoiden yhteiseen tuottamiseen ja • tiedon yhdistämiseen. • 3 Otetaan käyttöön oppilaiden omaehtoista • tuottamista tukevia tieto- ja viestintätekniikan • välineitä ja sovelluksia. Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2010
 • 8. Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2010
 • 9. Sosiaalisen ajan aamunkoitto• Muutos• Uudet välineet• Uusi talous• Informaatiotulvan hallinta
 • 10. Digitaalinen lukutaito vs. Medialukutaito• Sosiaalisen ajan uudet taidot (skills of 21 century)• Verkottuminen viestintä ja vaikuttaminen• Uudet välineet• Uusi tietotekniikan malli• Kansalaistaitohaaste
 • 11. Osallistuvan Kulttuurin Uudet Taidot: Digitaalinen Lukutaito 21. vuosisadalla (Henry Jenkins 2007) OPPIJA OSAA• Pelata - Osaa tutkia ympäristöä ongelman ratkaisun keinoin• Esiintyä - taito eläytyä eri rooleihin improvisoiden ja havainnoiden• Simuloida – taito tulkita ja rakentaa malleja todellisen maailman prosesseista• Omaksua – taito järkevästi muokata ja tuottaa media sisältöjä• Hajautettu keskittyminen - henkilö voi hoitaa useita tehtäviä samanaikaisesti.• Laaja havaintokyky – taito osallistua tehokkaasti välineillä, jotka laajentavat tiedollisia voimavaroja• Yhteisöllinen tiedon jako – kyky yhdistää tiedot ja muistiinpanot ryhmässä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi• Arvioida – kyky arvioida kriittisesti eri tietolähteiden uskottavuutta ja luotettavuutta• Monimedia navigointi – taito seurata tarinan ja tiedon juonta läpi useiden tietolähteiden ja medioiden• Työskennellä Verkoissa – Taito etsiä, yhdistää ja jakaa tietoa• Neuvotella – taito liikkua erilaisissa yhteisöissä arvostelukykyisesti ja kunnioittaen erilaisia näkemyksiä sekä omaksua ja noudattaa vaihtoehtoisia normeja 11
 • 12. Sosiaalinen media on yhteisnimitys internet-palveluille, joissa korostuu vuorovaikutus jayhteisesti tuotettu tieto.(Sanastokeskus TSK ry, http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Sosiaalisen_median_sanasto) avoimuus vuorovaikutus yhdessä tekeminen jakaminen suositukset verkostoituminen
 • 13. Verkko hiipii arkeemme• Pankkipalvelut, julkishallinto ??• Harrastukset, viihde, vapaa-aika• Oppiminen• Työnteko ”Organisaatioilla on tuskaisaa, kun vakiintunut hierarkkinen malli ja sen ympärille kehittyneet toimintamallit eivät yksinkertaisesti taivu sosiaaliseen mediaan ja vastaavasti sosiaalinen media ei taivu vakiintuneisiin käytäntöihin. Varjo-it on sitten yksi ilmentymä toimintamallien kohtaamisesta … Hehkeää tässä on, että esim Suomessa itse asiassa hallinto edistyy sosiaalisen median kanssa ripeämmin kuin liike-elämä. ” Kari A. Hintikka Sometu keskustelussa ”Superverkostojen luominen sosiaalisen median avulla”: http://sometu.ning.com/profiles/blogs/superverkostojen-luominen
 • 14. Ja arki blogiin, Facebookiin, Twitteriin …Lähde:. © Timo Rainio
 • 15. Murrosvaiheiden vaikutukset työhön ja tiedontarpeisiin (Lähde: Harold Jarche, Kanada) • 1800 -luku • 1900 -luku • Tuotteista palveluihin • Yksin tekemisestä yhteistyöhön (yksittäisten ihmisten, mutta myös organisaatioiden tasolla) • Suljetusta avoimeen => aito win-win ajattelu • Alueellisesta => kansalliseen => globaaliin • Suuresta joustavaan • Ylivertaisesta osaamisesta jatkuvaan oppimiseen ”Sosiaalisessa mediassa pienet voivat 2000 luku ? olla suuria, ja suuret voivat olla http://flickr.com/photos/8594424@N07/ ketteriä kuin pienet” (Anne Rongas Sometu keskustelussa ”More learning and less IT-murroksen myötä sihteerit katosivat ja johtajasta juoksupoikaan kaikkien pitää hallita tietotekniikan peruskäyttö. e?”:http://sometu.ning.com/group/sosiaalinenmediayrityksissa/for Siirrytäänkö jatkossa yksin omassa työpisteessä puurtamisesta yhdessä tekemiseen hyödyntäen erilaisten verkkojen um/topics/more-learning-and-less-e)Lähde:. © Timo Rainio (ihmis- ja tietotekniset) mahdollisuuksia
 • 16. Ei tekniikkaa vaan luottamusta synnyttävää vuorovaikutusta • Markkinoinnissa • Viestinnässä • Työyhteisöissä • Johtamisessa • Oppimisessa • YhteistyöverkostoissaLähde:. © Timo Rainio
 • 17. Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_mediaMäärittelyistä katso esim.http://harto.wordpress.com/2009/07/27/sosiaalisen-median-maaritelmia/
 • 18. Ajantasalla pysyminen ja tietotulvan suodattaminen
 • 19. Kotisivut voi olla Facebookissa. Kotisivu voi olla blogi. Jne.
 • 20. ” EI OLE SUINKAAN YHDENTEKEVÄÄ, MILLÄ TAVALLA ALA-ASTEEN, YLÄASTEEN,LUKION JA ERITYISOPETUKSEN AIKANAVAIKUTETAAN OPPILAAN TIETOTEKNIIKANORIENTOITUMISPERUSTAN LUOMISEEN.ORIENTAATIOPERUSTAN, ELI AJATTELU- JA TOIMINTAMALLIEN AVULLA OPPILASMUODOSTAA OMANKÄSITYKSENSÄTIETOTEKNIIKASTA,ARVIOI JA KÄSITTELEE SITÄ, SEKÄ RATKAISEE SIIHEN LIITTYVIÄ HAASTEITA. "Jyväskylän maalaiskunnan OPS/ tietotekniikka opetuksessa 1993.
 • 21. LÄHTÖKOHTA STRATEGIAN KEHITYKSELLE:KOULUTUSKAAREN HAHMOTUS• YMPYRÄMALLIN SOVELTAMINEN• KOULUASTEIDEN RAJATAITOJEN MÄÄRITYS JA NIISTÄ SOPIMINEN• TAITOJEN KEHITYKSEN VARMISTAMINEN JA• MOTIVAATION YLLÄPITO• KOULUN OMALEIMAISUUS• KOULUN OPETUSSUUNNITELMA• AJOKORTTI / OPPIMISTASOT• YLÄASTEPIIRIKOHTAINEN KEHITYS, LAITE JA OHJELMISTOSUUNNITELMA• KOULUKOHTAINEN KEHITYSSUUNNITELMA• KOULUKOHTAINEN LAITEHANKINTASUUNNITELMA
 • 22. Yliopistot Työelämä LU+2 aste YA AAAmmattikorkeakoulut Ympäröivä yhteiskunta
 • 23. Strategia ? Sanakirja: Sotasuunnitelma, jossa on määritelty:LÄH RESURSSIT TT AÖ VT OI TEKIJÄT IL TA E
 • 24. KEHITTÄMISSUUNNITELMA / STRATEGIA Alue strategiat Maakunnalliset strategiat Seutukunnalliset strategiat Koulutuskuntayhtymien strategiat KUNNAN KOULUTOIMEN ATK -KEHITTÄMISSUUNNITELMAYLÄASTEPIIRI KOHTAINEN YLÄASTEPIIRI KOHTAINEN YLÄASTEPIIRI KOHTAINENKEHITTÄMIS, HANKINTA JA KEHITTÄMIS, HANKINTA JA KEHITTÄMIS, HANKINTA JA OPETTAJIEN KOULUTUS OPETTAJIEN KOULUTUS OPETTAJIEN KOULUTUS SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA KOULUKOHTAINEN KEHITTÄMIS,HANKINTA JA KOULUTUS SUUNNITELMA
 • 25. TOIMINTAKÄYTÄNTEETPERUSTEET OPS ARVOTASENTEET
 • 26. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA STRATEGIA 2004 OPETTAJIENOPETUSSUUNNITELMA TEKNOLOGIA KOULUTUS YLLÄPITO PEDAGOGINENTUKI TILANNEKARTOITUS TAVOITTEET TAVOITTEET TAVOITTEET 2002 2002 2002 S T R A T E G I A 2 0 158 04
 • 27. Avainkysymyksiä• Kuinka ylläpitää osaamista ICT alalla ?• Kuinka taata yhtäläiset mahdollisuudet kansalaisille hyötyä tietoverkoista ?• Kuinka rakennetaan julkisen hallinnon palvelut kilpailukykyisesti ja helposti toimiviksi kaikkien saataville ?• Miten turvata tasapainoinen ja tasa- arvoinen yhteiskuntakehitys?
 • 28. Sivistystoimen strategiaSISÄLTÄÄ:• laitteistohankinnat  nykytila• ohjelmistohankinnat  tavoitetila• verkkoyhteydet vuonna 2015• opettajienkoulutus  toimenpiteet• tekninen tuki tavoitteiden saavuttamiseksi• pedagoginen tuki
 • 29. PROSESSI• ALKUTILANTEEN KARTOITUS• VISION LUOMINEN• TAVOITETASON MÄÄRITYS• VÄLITAVOITTEIDEN MÄÄRITYS• RESURSSITARPEEN ARVIOINTI• AIKATAULUTUS• VASTUUTTAMINEN JA RESURSSOINTI
 • 30. Projektin hallinta - RyhmäytyminenProjektin eteneminen ja aikataulutus - Mitä tehdään ja milloin - Mitkä ovat deadlinet - Kunnallisen päätöksenteon aikataulutProjektin rahoitus - Millä ehdoilla ja millä resursseilla ? - Ovatko tekijänoikeudet ongelma ?Riskien hallinta - Miten sitoutetaan organisaatio - Miten sitoutetaan tekijät
 • 31. Jatkotoimista sopiminen• Projektin seuranta• Strategian päivittäminen• Strategian kehittäminen• Koulutussuunnitelman laatiminen• Koulutustason seuranta• Strategian vaikuttavuuden arviointi=> KUKA, MITEN MILLOIN, MISSÄ, MILLÄ RESURSSEILLA
 • 32. Vision luominen ja tavoitteen asettaminen• Asiantuntijat ja yhteydet muihin oppilaitoksiin• Oppilasennusteet• Rahoitusnäkymät• Mitä tietotekniikan maailmassa tapahtuu ?• Laitteistokehitys• Yhteistyökulttuurin kehittymisnäkymät• Opetussuunnitelman kehitys• Kansalaispalvelujen kehitiys• Tekninen tuki ja pedagoginen tuki
 • 33. OPPILAITOKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN OPETUSKÄYTTÖSTRATEGIAN SISÄLLÖTOMASSA OPSISSA ON AVAIMET STRATEGIAAN !• TYÖTAVAT • KONEKONTAKTIAIKA • LAITTEISTOMÄÄRÄT• SIJAISTAIDOT • OSAPROJEKTIT• JOUSTAVA LAITTEIDEN KÄYTTÖ • KÄYTTÖASTE / TARVE• PERUSTAIDOT/ERIKOISTAIDOT • MITÄ ? , MIKSI ?, MILLOIN ?• YLEISOPETUS/TYÖPAJAT • MISSÄ MENNÄÄN ? JA MINNE ?
 • 34. Verkko-opetuksen läpimurrosta puuttuu vain kolme pientä asiaa:1. Aikaa ……….. tuottaa sisältöjä2. Aikaa ……….. opettaa ja ohjata verkossa3. Aikaa ……….. opiskella verkon välityksellä ONKO AIKA VAIN RAHAA ???????
 • 35. SUKUPOLVET KÄYTTÖÖNOTON HYÖTYSOCIAL AGE / CCC SOS MED ALUSTA JA-wiki, blogi,-Sos-med käyttöliittymä TYÖVÄLINEET-Communication, collaboration, creation S-POSTI FACEBOOK FACEBOOK MODERAATTORIT TUTORIT Y/MILLENIUM YOUTUBE - SMS, mese PUH.NEUV. - Voip, WOW HS ONLINE VID.NEUV. BLOGI WIKI WIKISPACE TAGIT AREENA X-SUKUPOLVI -sähköposti BAMBUSER - www sovellukset BLOGI WIKI EXECUTIVE S-POSTI -Kirjeet -Sanomalehdet --tv
 • 36. The Social Factor; Maria Azua IBMPress 2010
 • 37. Ovatko asenteet muuttuneet (Lähde: David Armano) Ennen Tulevaisuudessa Organisaatioihin Verkostoihin Tukeuduimme => Sitoudumme avoimuus => osallistuminen => yhteisöllisyys luottamus => innostus/intohimo => oppiminen nopeasti, kustannustehokkaasti, joustavasti, 24/7Lähde:. © Timo Rainio
 • 38. INTERNETPILVIPALVELUTTIETOTEKNIIKKA SIIRTYY ”PILVEEN” HALLINTOJÄRJESTELMÄT
 • 39. Pilvi tietotekniikka• Tiedon siirto pilviin• Palvelut pilvissä• Mitä muuta virtuaalista? – Virtuaalimaailmat – Yhteisöt ja reaaliaikaisuus – Uudet neuvottelujärjestelmät – Live lähetys
 • 40. SOSIAALISEN MEDIANVÄLINEET, TYÖVÄLINEETJA PALVELUT ”PILVISSÄ”
 • 41. KIITOSmielenkiinnostanne! Petri Lounaskorpi petri.lounaskorpi@gmail.com