Publikuj nebo zhyň!fekt

394 views

Published on

prezentace 4přednáška do předmětu Elektronické informační zdroje pro vědeckou práci na fakultě FEKT VUT

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Publikuj nebo zhyň!fekt

 1. 1. Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak? Petra Dědičová, Ústřední knihovna VUT, dedicova@lib.vutbr.cz 1
 2. 2. • Tipy k struktuře a vzhledu článku • Tipy a triky pro výběr • Výběr časopisu • Hodnocení VaV v ČR • Web of Science • Scopus 2
 3. 3. Výběr tématu aneb co hledají editoři a recenzenti časopisů • • • • • • • • • Originalitu – nové řešení, zpracování výsledků? Relevantnost k dané oblasti a rozšíření daných poznatků Postavení Vaší práce – přispívá k existující teorii, dává novou perspektivu? Metodologie výzkumu – platné a objektivní závěry? Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní – komunikuje Vaše práce dobře? Logická posloupnost argumentů. Teoretické a praktické uplatnění Aktuálnost a relevance zdrojů/citací Mezinárodnost / globální zájem Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt 3
 4. 4. Autoři • Konzistentnost vlastního jména • Uvést všechny autory • Mít souhlas všech s publikováním v konkrétním časopise • Uvést autory ve správném pořadí 4
 5. 5. Název instituce Brno University of Technology 5
 6. 6. Nadpis • Atraktivní, krátký, výstižný • Reflektující obsah článku a informativní • Bez zkratek a technického žargonu • Prodiskutovaný • Splňuje podmínky daného časopisu Vyvarujte se slov jako: A Study of…, Action of … 6
 7. 7. Abstrakt • Splňuje podmínky daného časopisu • Zajímavý, pochopitelný, stručný, konkrétní • Neobsahuje zkratky a žargon, citace a odkazy na tabulky a obrázky v textu • Obsahuje popis: problému, metody, výsledků a závěrů 7
 8. 8. 8
 9. 9. Klíčová slova • Jednoslovné i víceslovné • Často součástí názvu/ synonyma • Vystihují obsah textu • Používané výrazy • Splňuje podmínky daného časopisu 9
 10. 10. Úvod • • • • • • Stručný, obsažný Jeden až dva odstavce Publikovaný abstrakt nebo předběžná zpráva - ocitovat v úvodu Vysvětleny zkratky a specifické termíny Psán v přítomném čase Obsah: definice problému (hypotézy, popis) zasazení do kontextu (shrnutí výsledků jiných studií na dané téma) výzkumná metoda (základní popis, vysvětlit její volbu) cíle výzkumu 10
 11. 11. Materiály a metody • Seznamte se s podmínkami daného časopisu • Vysvětlit použitou metodu • Zdůvodnit její výběr • Umožnit rekonstrukci výzkumu Nová metoda - detailní popis Již použitá metoda - stručný popis s odkazy 11
 12. 12. Výsledky • Souhrnný popis základních zjištění • Jasnost a srozumitelnost výsledků • Dílčí výsledky v textu • Větší počet dat – tabulka nebo graf • Konkrétní výsledky formou tabulky/grafu (odkazujeme v textu na konkrétní tabulku: tabulka 1.2, ilustrace 10 apod.) 12
 13. 13. Diskuse • Shrnutí a interpretace poznatků z výzkumu • Extrémní rozdíly ve výsledcích nezamlčovat • Interpretace výsledků v kontextu předešlých studií • Vysvětlete teoretický/praktický přínos • Stanoviska nesmějí přesáhnout tvrdá data • Vyvarujete se nepřesným vyjádření „higher temperature“ 13
 14. 14. Závěr • Neopakujte abstrakt • Obecné a specifické závěry z Vašeho výzkumu • Výčet možných užití Vámi vyzkoumaných dat • Doporučení pokračování výzkumu, nebo dalších experimentů • Závěr a Diskuse může být jedena podkapitola 14
 15. 15. Seznam použité literatury • Seznamte se s podmínkami daného časopisu • Vyvarujte se přílišnému autocitování • Vyvarujte se přílišnému citování publikací pouze z Vašeho regionu • Přiměřené množství citací • Co je v seznam literatury musí být i v textu 15
 16. 16. Výběr časopisu • Téma • Prestiž časopisu • Jazyk • Cena • Hodnocení dle metodiky VaV v ČR 16
 17. 17. Hodnocení VaV v ČR Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platná pro léta 2013 až 2015 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=685899 17
 18. 18. Čárkované časopisy • • • • Jimp - časopisy Web of Science - Impakt Faktor Jsc – časopisy Scopus – Scimago Journal Ranking Jneimp – časopisy ERIH Jrec – časopisy Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů 18
 19. 19. Procentní oborové limity Skupina oborů Procentní limity pro jednotlivé druhy publikačních výsledků tj. Pilíř I. Jimp Jsc Jneimp Jrec B, C D 1 SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa 30% 13% 55% 2% 2 SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb 30% 15% 53% 2% 3 SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc 55% 0% 40% 5% 4 TECHNICKÉ a INFORMATICKÉ VĚDY 65% 0% 9% 26% 5 6 7 8 9 10 11 ZEMĚDĚLSKÉ VĚDY VĚDY O ZEMI MATEMATICKÉ VĚDY FYZIKÁLNÍ VĚDY CHEMICKÉ VĚDY BIOLOGICKÉ VĚDY LÉKAŘSKÉ VĚDY 93% 95% 92% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 5% 5% 3% 2% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
 20. 20. Obory a výsledky http://www.vutbr.cz/knihovny/pod pora-publikovani/hodnoceni-vav
 21. 21. Počty časopisů a pokrytí Zdroj: http://www.jisc-adat.com/adat/search_result.pl 21
 22. 22. Springer Journal Selector http://www.springer.com/authors/jour nal+authors/helpdesk?SGWID=01723213-12-817204-0 22
 23. 23. Nejčastější důvody odmítnutí článku Dle editora Paul Haddad z časopisu Journal of Chromatography A: • • • • • • Článek nezapadá do tematické oblasti daného časopisu U článku nejsou dodrženy formální požadavky daného časopisu Autor nedoporučil správné recenzenty, nebo nedoporučil žádné Autor neadekvátně reagoval na požadavky recenzenta nebo nereagoval Špatná angličtina Autor znovu poslal do recenzního řízení neupravený článek Doporučení dle Gerrit Borchard z University v Ženevě: • • • • • • • Pošlete článek pouze do jednoho časopisu Buďte realističtí při výběru Nepublikujte salámové články Dávejte pozor na strukturu článku Dbejte na správnou angličtinu – většinou se píše v trpném rodě Dbejte na pokyny časopisu Dodržujte etické standardy 23
 24. 24. Poslední doporučení • Žádost o přepracování článku je dobrá zpráva! 24
 25. 25. Časová osa přijetí článku • Ideální případ 3 až 3,5 měsíce 25
 26. 26. Citační analýza a h-index Scopus http://www.scopus.com Web of Science http://apps.webofknowledge.com Google Scholar http://scholar.google.com/ 26
 27. 27. Použitá a doporučená literatura BORCHARD, G. How to Publish a World Class Paper. Elsevier, 2012. ELSEVIER. Understending the Publishing Process. Elsevier. KRATOCHVÍL, J. Pravidla pro psaní odborného článku: interaktivní tutoriál [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2012-25-10]. ISBN: 97880-210-5922-1. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/ps11/pravidla/web/index.html MACHKOVÁ, R. Emerald in 2012 [online]. Praha: Emerald, 2012 [cit. 201225-10]. Dostupné z: http://www.scribd.com/doc/111110626/Emerald-in2012-Presentation-Czech?secret_password=1k4yrmfookcg6v3nm7f ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) [online]. 19. června 2013 [cit. 2013-14-11]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=685899 27

×