Biblioteken i förändring

890 views
789 views

Published on

InfoTrender 2009

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
890
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
88
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Midtbyens bibliotek i Herning är ett Nyhetsbibliotek
 • Dublin City Public Library via Netvibes
 • Enligt Malin Ögland Johanna Hansson
 • ”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund.” Kartläggning Analys Medarbetare Kund • Huvudprocesserna är nära kopplade till organisationens kärnverksamhet. • Huvudprocesserna realiserar uppdraget. • Tillsammans bildar huvudprocesserna ett system som utgör grunden för verksamheten. Om en tas bort faller verksamheten. Verksamhetsidé, Vision och Mål – Plan
 • Det normativa Vem bestämmer vad det är?
 • Kilskrift Tecknet för luft Smiley Finns det en normativitet?
 • S hakespear sonnett bättre än originalet, vem bestämmer? Det vidgade textbegreppet innefattar "förutom skrivna och talade texter även bilder". Detta vidgade textbegrepp återkommer i kursplanen, både i beskrivningen av ämnets syfte och i de mål undervisningen ska sträva mot. Formuleringarna "litteratur och bildmedier", "olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade" och inte bara läsning utan även "avlyssning, film, video etc." pekar alla mot detta utvidgade textbegrepp.
 • Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Litteratur kan vara böcker, pjäser, filmer mm. Litteraturen kan delas upp i facklitteratur och skönlitteratur.
 • Christer Hermansson ifeelfreaky
 • Papyrusrulle E-bok Talbok Taktil punktskriftsbok Ljudbok på CD Bok på teckenspråk UNESCO har definierat en bok som "en icke-periodisk tryckt publikation bestående av minst 49 sidor". Normen – När Linn Ullman ger ut sin bok Nåd som nr Göteborgs filmfestivals tidskrift Filmkonst nr 79 ör det ingen bok
 • The reading room at the Concord library , Massachussets Barnavdelningen Cerritos Public Library, Kalifornien
 • Vad kallar ni de som använder sig av bibliotekens tjänster? Låntagare Kund Besökare Brukare Användare Vilket är mest relevant? Vilket är bibliotekets viktigaste framgångsfaktor? Personalens kompetens Medierna Lokalerna
 • Finns det ngn maktordning? Finare med schack än dataspel?
 • Trender att bevaka Globalisering Frihetsvärderingar Individperspektiv Mångfald Postmodernitet
 • Det som påverkar samhällsförändringar: Makten över resurser, tillgången till arbetskraft, naturresurser, innovationer, kapital Förväntningar på utbud av varor och tjänster Demografiska förändringar, generationsklyftor, invandring, utflyttning Miljö- och klimatfrågor Mentaliteter – värderingar, attityder Det vill säga en förändring av samlade ATTITYDER, FÖRHÅLLNINGSSÄTT och TANKEMÖNSTER som påverkar och ändrar VÄRDEGRUNDER - mentaliteter (tidsanda, synen på makt, kön, religion etc) i samhället och VISIONER för samhällsutvecklingen - politiska ideologier.
 • Biblioteket i Veberöd ”meröppet” eller sämre service
 • Det traditionella biblioteket Samla ordna tillgängliggöra + bevara Stämmer för t ex Kungl Bibliotekeket men inte för t ex regionbibliotek eller bokbussar
 • Ordna behövs inte i de digitala nätverken på samma sätt som i de analoga Från det tekniska till det mellanmänskliga Från transaktion er till skapa relationer Skapa förundringsrum Biblioteket ingår som en given del i framtidens kulturhus
 • Biblioteken i förändring

  1. 1. Biblioteken i förändring <ul><li>Infotrender 25 november 2009 </li></ul>
  2. 2. Via http:// thisisindexed.com /
  3. 3. Bibliotek?
  4. 4. Bibliotek??
  5. 5. Bibliotek???
  6. 6. Bibliotek????
  7. 7. Bibliotek! <ul><li>skol- gymnasie- universitets- folk- kommun </li></ul><ul><li>företags- arbetsplats- filial- stadsdels- läns- </li></ul><ul><li>region- kungligt- riksdags- departements- </li></ul><ul><li>folkrörelse- slotts- vandrings- uppsökande- barn </li></ul><ul><li>patient- sjukhus- fack- högskole- program </li></ul><ul><li>fängelse- häktes- hybrid- stads- folkhögskole </li></ul><ul><li>socken- stifts- vägkrogs- </li></ul><ul><li>whatever- </li></ul>
  8. 8. BIBLIOTEK Kulturcentrum Kunskapscentrum Socialt centrum Informationscentrum Kultur Kunskap Möten Information UPPLEVELSER - IDENTITET INFORMERADE KUNNIGA MEDBORGARE EKONOMISK TILLVÄXT SOCIAL VÄLFÄRD PÅ FRITIDEN KOMPETENSUTVECKLING
  9. 9. <ul><li>Rummet </li></ul><ul><li>Medierna </li></ul><ul><li>Kompetensen </li></ul>
  10. 10. Processinriktat arbetssätt <ul><li>Stockholms stadsbibliotek Läsa, Lära och Möta/Låna. </li></ul><ul><li>Stockholms Universitetsbibliotek Samlingsuppbyggnad, Tillgängliggörande, Informationssökninga </li></ul><ul><li>Huddinge Kommun Grundlägga ett livslångt intresse för litteratur och ett livslångt lärande </li></ul>
  11. 11. Vad är ett bibliotek? <ul><li>Vad är läsning? </li></ul><ul><li>Vad är en text? </li></ul><ul><li>Vad är litteratur </li></ul><ul><li>Vem är en författare? </li></ul><ul><li>Vad är en bok? </li></ul><ul><li>Vad är ett bibliotek? </li></ul><ul><li>Vad gör en bibliotekarie? </li></ul>
  12. 12. Vad är läsning? 
  13. 13. Vad är en text? <ul><li>shaL I compR thee 2 a sumRz dA? Thou art mo luvlE & mo temperate: Rough winds do shAk d darling buds of mA, & sumR's lease hath aL t% sht a D8 </li></ul><ul><li>” Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate: Rough winds do shake the darling buds of May, And summer's lease hath all too short a date ” </li></ul>
  14. 14. Vad är litteratur? Fan fiction?
  15. 15. Vem är en författare?
  16. 16. Vad är en bok?
  17. 17. Vad är ett bibliotek?
  18. 18. …och spelar det någon roll? <ul><li>Om man kan få låna/ få tillgång till </li></ul><ul><li>Gångstavar </li></ul><ul><li>Datorer </li></ul><ul><li>En musikstudio </li></ul><ul><li>Filmer </li></ul><ul><li>Cyklar </li></ul><ul><li>Informationskompetens </li></ul><ul><li>… är det ett bibliotek eller är det ett ”bibliotek”? </li></ul>
  19. 19. …och spelar det någon roll?
  20. 20. Vad gör en bibliotekarie? <ul><li>Informationskompetens </li></ul><ul><li>Social kompetens – bemötande, deltagande </li></ul><ul><li>Omvärldskunskap </li></ul><ul><li>Pedagogisk kompetens </li></ul><ul><li>Marknadsföringskompetens </li></ul>
  21. 21. Från modernitet till postmodernitet <ul><li>Då Nu </li></ul><ul><li>Nationellt Glokalt </li></ul><ul><li>Trygghetsvärderingar Frihetsvärderingar </li></ul><ul><li>Klass Individ </li></ul><ul><li>Standardlösningar Många lösningar </li></ul><ul><li>Koncentration Spridning </li></ul><ul><li>Hyland 99 kanaler </li></ul><ul><li>Aktuellt/Rapport Nyheter 2.0 </li></ul>
  22. 22. Förutsättningar för det postmoderna biblioteket <ul><li>Billig och tillgänglig teknik </li></ul><ul><li>En kritisk massa användare </li></ul><ul><li>Frihetsvärderingar </li></ul><ul><li>Den globala byn </li></ul><ul><li>Samverkan och dialog är framgångsfaktorer </li></ul><ul><li>Spridning är viktigare än koncentration </li></ul><ul><li>Ingen har monopol på kunskap </li></ul><ul><li>Tillit till kunden </li></ul><ul><li>Klassiska prismekanismer hotas </li></ul><ul><li>Evig ”Beta” – 2.0 </li></ul><ul><li>Behov av nya kompetenser </li></ul>
  23. 23. Postmoderna kompetenser <ul><li>Sociala kompetenser </li></ul><ul><li>Kommunikationsförmåga </li></ul><ul><li>Deltagarkompetens </li></ul><ul><li>Interkulturell kompetens </li></ul><ul><li>Lekfullhet, kreativitet och nyfikenhet </li></ul><ul><li>Företagsamhet </li></ul><ul><li>Problemlösning </li></ul><ul><li>Ansvar för den egna lärprocessen </li></ul>
  24. 24. Postmoderna effekter <ul><li>Fildelning </li></ul><ul><li>Open Source / Access </li></ul><ul><li>Nya sociala nätverk och rörelser </li></ul><ul><li>Wikinomics </li></ul><ul><li>Konsumenten blir medskapare </li></ul><ul><li>Ny syn på kunskap, makt, kön, politik etc </li></ul>
  25. 25. Det postmoderna biblioteket?
  26. 26. Det postmoderna biblioteket?
  27. 27. Det postmoderna i biblioteket? <ul><li>Universe by Jonathan Harris </li></ul><ul><li>We feel fine </li></ul><ul><li>80 Million Tiny Images </li></ul><ul><li>Gnooks </li></ul>
  28. 28. Så vad är bibliotekets kärna? <ul><li>Samla, ordna, tillgängliggöra? </li></ul>
  29. 29. Så vad är det postmoderna bibliotekets kärna? <ul><li>Samla, ordna, tillgängliggöra? </li></ul><ul><li>Folk? </li></ul><ul><li>Delta? </li></ul><ul><li>Bildning? </li></ul><ul><li>Mötesplats? </li></ul><ul><li>Skapa relationer! </li></ul><ul><li>Vara en aktiv del i samhällsutvecklingen! </li></ul>
  30. 30. <ul><li>http://peterals.wordpress.com </li></ul>

  ×