• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Biblioteken i förändring
 

Biblioteken i förändring

on

 • 1,210 views

InfoTrender 2009

InfoTrender 2009

Statistics

Views

Total Views
1,210
Views on SlideShare
1,142
Embed Views
68

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

4 Embeds 68

http://peterals.wordpress.com 41
http://www.infotrender.se 20
http://infotrender.se 6
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Midtbyens bibliotek i Herning är ett Nyhetsbibliotek
 • Dublin City Public Library via Netvibes
 • Enligt Malin Ögland Johanna Hansson
 • ”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund.” Kartläggning Analys Medarbetare Kund • Huvudprocesserna är nära kopplade till organisationens kärnverksamhet. • Huvudprocesserna realiserar uppdraget. • Tillsammans bildar huvudprocesserna ett system som utgör grunden för verksamheten. Om en tas bort faller verksamheten. Verksamhetsidé, Vision och Mål – Plan
 • Det normativa Vem bestämmer vad det är?
 • Kilskrift Tecknet för luft Smiley Finns det en normativitet?
 • S hakespear sonnett bättre än originalet, vem bestämmer? Det vidgade textbegreppet innefattar "förutom skrivna och talade texter även bilder". Detta vidgade textbegrepp återkommer i kursplanen, både i beskrivningen av ämnets syfte och i de mål undervisningen ska sträva mot. Formuleringarna "litteratur och bildmedier", "olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade" och inte bara läsning utan även "avlyssning, film, video etc." pekar alla mot detta utvidgade textbegrepp.
 • Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Litteratur kan vara böcker, pjäser, filmer mm. Litteraturen kan delas upp i facklitteratur och skönlitteratur.
 • Christer Hermansson ifeelfreaky
 • Papyrusrulle E-bok Talbok Taktil punktskriftsbok Ljudbok på CD Bok på teckenspråk UNESCO har definierat en bok som "en icke-periodisk tryckt publikation bestående av minst 49 sidor". Normen – När Linn Ullman ger ut sin bok Nåd som nr Göteborgs filmfestivals tidskrift Filmkonst nr 79 ör det ingen bok
 • The reading room at the Concord library , Massachussets Barnavdelningen Cerritos Public Library, Kalifornien
 • Vad kallar ni de som använder sig av bibliotekens tjänster? Låntagare Kund Besökare Brukare Användare Vilket är mest relevant? Vilket är bibliotekets viktigaste framgångsfaktor? Personalens kompetens Medierna Lokalerna
 • Finns det ngn maktordning? Finare med schack än dataspel?
 • Trender att bevaka Globalisering Frihetsvärderingar Individperspektiv Mångfald Postmodernitet
 • Det som påverkar samhällsförändringar: Makten över resurser, tillgången till arbetskraft, naturresurser, innovationer, kapital Förväntningar på utbud av varor och tjänster Demografiska förändringar, generationsklyftor, invandring, utflyttning Miljö- och klimatfrågor Mentaliteter – värderingar, attityder Det vill säga en förändring av samlade ATTITYDER, FÖRHÅLLNINGSSÄTT och TANKEMÖNSTER som påverkar och ändrar VÄRDEGRUNDER - mentaliteter (tidsanda, synen på makt, kön, religion etc) i samhället och VISIONER för samhällsutvecklingen - politiska ideologier.
 • Biblioteket i Veberöd ”meröppet” eller sämre service
 • Det traditionella biblioteket Samla ordna tillgängliggöra + bevara Stämmer för t ex Kungl Bibliotekeket men inte för t ex regionbibliotek eller bokbussar
 • Ordna behövs inte i de digitala nätverken på samma sätt som i de analoga Från det tekniska till det mellanmänskliga Från transaktion er till skapa relationer Skapa förundringsrum Biblioteket ingår som en given del i framtidens kulturhus

Biblioteken i förändring Biblioteken i förändring Presentation Transcript

 • Biblioteken i förändring
  • Infotrender 25 november 2009
 • Via http:// thisisindexed.com /
 • Bibliotek?
 • Bibliotek??
 • Bibliotek???
 • Bibliotek????
 • Bibliotek!
  • skol- gymnasie- universitets- folk- kommun
  • företags- arbetsplats- filial- stadsdels- läns-
  • region- kungligt- riksdags- departements-
  • folkrörelse- slotts- vandrings- uppsökande- barn
  • patient- sjukhus- fack- högskole- program
  • fängelse- häktes- hybrid- stads- folkhögskole
  • socken- stifts- vägkrogs-
  • whatever-
 • BIBLIOTEK Kulturcentrum Kunskapscentrum Socialt centrum Informationscentrum Kultur Kunskap Möten Information UPPLEVELSER - IDENTITET INFORMERADE KUNNIGA MEDBORGARE EKONOMISK TILLVÄXT SOCIAL VÄLFÄRD PÅ FRITIDEN KOMPETENSUTVECKLING
  • Rummet
  • Medierna
  • Kompetensen
 • Processinriktat arbetssätt
  • Stockholms stadsbibliotek Läsa, Lära och Möta/Låna.
  • Stockholms Universitetsbibliotek Samlingsuppbyggnad, Tillgängliggörande, Informationssökninga
  • Huddinge Kommun Grundlägga ett livslångt intresse för litteratur och ett livslångt lärande
 • Vad är ett bibliotek?
  • Vad är läsning?
  • Vad är en text?
  • Vad är litteratur
  • Vem är en författare?
  • Vad är en bok?
  • Vad är ett bibliotek?
  • Vad gör en bibliotekarie?
 • Vad är läsning? 
 • Vad är en text?
  • shaL I compR thee 2 a sumRz dA? Thou art mo luvlE & mo temperate: Rough winds do shAk d darling buds of mA, & sumR's lease hath aL t% sht a D8
  • ” Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate: Rough winds do shake the darling buds of May, And summer's lease hath all too short a date ”
 • Vad är litteratur? Fan fiction?
 • Vem är en författare?
 • Vad är en bok?
 • Vad är ett bibliotek?
 • …och spelar det någon roll?
  • Om man kan få låna/ få tillgång till
  • Gångstavar
  • Datorer
  • En musikstudio
  • Filmer
  • Cyklar
  • Informationskompetens
  • … är det ett bibliotek eller är det ett ”bibliotek”?
 • …och spelar det någon roll?
 • Vad gör en bibliotekarie?
  • Informationskompetens
  • Social kompetens – bemötande, deltagande
  • Omvärldskunskap
  • Pedagogisk kompetens
  • Marknadsföringskompetens
 • Från modernitet till postmodernitet
  • Då Nu
  • Nationellt Glokalt
  • Trygghetsvärderingar Frihetsvärderingar
  • Klass Individ
  • Standardlösningar Många lösningar
  • Koncentration Spridning
  • Hyland 99 kanaler
  • Aktuellt/Rapport Nyheter 2.0
 • Förutsättningar för det postmoderna biblioteket
  • Billig och tillgänglig teknik
  • En kritisk massa användare
  • Frihetsvärderingar
  • Den globala byn
  • Samverkan och dialog är framgångsfaktorer
  • Spridning är viktigare än koncentration
  • Ingen har monopol på kunskap
  • Tillit till kunden
  • Klassiska prismekanismer hotas
  • Evig ”Beta” – 2.0
  • Behov av nya kompetenser
 • Postmoderna kompetenser
  • Sociala kompetenser
  • Kommunikationsförmåga
  • Deltagarkompetens
  • Interkulturell kompetens
  • Lekfullhet, kreativitet och nyfikenhet
  • Företagsamhet
  • Problemlösning
  • Ansvar för den egna lärprocessen
 • Postmoderna effekter
  • Fildelning
  • Open Source / Access
  • Nya sociala nätverk och rörelser
  • Wikinomics
  • Konsumenten blir medskapare
  • Ny syn på kunskap, makt, kön, politik etc
 • Det postmoderna biblioteket?
 • Det postmoderna biblioteket?
 • Det postmoderna i biblioteket?
  • Universe by Jonathan Harris
  • We feel fine
  • 80 Million Tiny Images
  • Gnooks
 • Så vad är bibliotekets kärna?
  • Samla, ordna, tillgängliggöra?
 • Så vad är det postmoderna bibliotekets kärna?
  • Samla, ordna, tillgängliggöra?
  • Folk?
  • Delta?
  • Bildning?
  • Mötesplats?
  • Skapa relationer!
  • Vara en aktiv del i samhällsutvecklingen!
  • http://peterals.wordpress.com