• Like
Jezus in 40 meter  4 boeken over jezus leven en werk - preek rijnwaarde 12 jan 2014 - peter wierenga
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Jezus in 40 meter 4 boeken over jezus leven en werk - preek rijnwaarde 12 jan 2014 - peter wierenga

 • 215 views
Published

De 4 evangeliën over Jezus .. Zijn leven en werk in grote lijnen en inzoomend op de 3 jaar rondtrekkend door Israël en Samaria. Dus de tijd tussen Kerst en Pasen. …

De 4 evangeliën over Jezus .. Zijn leven en werk in grote lijnen en inzoomend op de 3 jaar rondtrekkend door Israël en Samaria. Dus de tijd tussen Kerst en Pasen.
Met extra aandacht voor de perspectieven van Mattheus, Markus, Lukas en Johannes.
In de presentatie wordt gebruik gemaakt van schema's uit Het NT in grote lijnen (J Klapwijk) en de Canon van de Bijbel (Kaartspel) en powerpoint-werk van Hans Boekema

Published in Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
215
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Jezus in 40 meter
 • 2. Waarom kunnen we weten • • • • • • • • Wie Jezus is Wat hij heeft gedaan Hoe hij stierf Wat hij vraagt van zijn leerlingen Hoe hij mensen toesprak Hoe hij leefde Waarom hij opstond Wat zijn boodschap is
 • 3. Uit 4 boekrollen van ± 10 meter elk HET GOEDE NIEUWS VOLGENS … MMLJ
 • 4. de grote lijn
 • 5. De lijn van Jezus leven
 • 6. De lijn van Jezus leven O - 11
 • 7. De lijn van Jezus leven O - 11 33 jr
 • 8. De lijn van Jezus leven O - 11 33 jr
 • 9. De lijn van Jezus leven O - 11 33 jr Naar de hemel
 • 10. De lijn van Jezus leven ? O - 11 33 jr Terug?
 • 11. De lijn van Jezus leven WAT LEES JE OVER DEZE 3 JAREN? ± 30 ± 33
 • 12. interessante weetjes
 • 13. Jezus’ geboorte en jeugd, totdat Hij met zijn werk begint Jezus’ werk, vanaf de doop in de Jordaan, tot de dag voor zijn sterven Het laatste avondmaal, het verraad, zijn dood en opstanding 30 jaar 3 jaar 3 dagen Matteüs 1 – 2 Marcus (niets) Lucas 1 - 2 Johannes 1:1-18 Matteüs 3 – 25 Marcus 1 - 13 Lucas 3 - 21 Johannes 1:19 - 12 Matteüs 26 - 28 Marcus 14 - 16 Lucas 22 - 24 Johannes 13 – 21 5% 59 % 36 %
 • 14. Klopt de tekst wel? Waar weten we dat door? boek geschreven in 488-428 v. Chr. oudste gevonden manuscript 900 na Chr. aantal jaar na het schrijven 1300 aantal gevonden manuscripten 8 Herodotus, Historiën Tacitus, Annales Caesar, Gallische oorlogen 100 na Chr. 1100 na Chr. 1000 20 58-50 v. Chr. 900 na Chr. 950 10 Nieuwe Testament 40-100 na Chr. 130 na Chr. (compleet in het jaar 350) 300 5.000 in het Grieks, 10.000 in het Latijn, 9.300 in andere talen
 • 15. En de leeftijd? Dateringen die onderzoekers hanteren - Geschreven na Jezus' dood (na 34) - Marcus is het oudste (tussen 50 en 80) - Johannes de jongste (tussen 90 en 120) - Mattheus en Lukas gebruikten misschien delen van Marcus bij het schrijven…
 • 16. Vier perspectieven
 • 17. 4 mannen Mattheus Marcus Lukas Wie zijn het eigenlijk? Johannes
 • 18. geboorte en jeugd Matteüs Marcus geboorte 1–2 Lucas Johannes voorbereiding 1 periode voorwoord 1:1-18 geboorte 2:1 -3 9 jeugd 2:40-52 Johannes de Doper 3:1 – 4:11 Johannes de Doper 1:1-13 Johannes de Doper 3:1 – 4:13 Johannes de Doper Johannes de Doper 1:19-36 Jezus‟ werk vóór Johannes‟ gevangenneming 1:37 – 3:36 Galilea 4:12 – 18:35 Galilea 1:14 – 9:50 Galilea 4:14 – 9:50 op weg naar Galilea 4:1-54 in Jeruzalem 5:1-47 Jezus in Galilea brood des levens 6:1-71 in Jeruzalem 7:1 – 10:21 reis van Galilea naar Judea 9:51 – 14:35 reis naar Jeruzalem Judea 19:1 – 20:34 lijden, dood en opstanding Judea 10:1-52 Judea 15:1 – 19:2 Jeruzalem (en Galilea) 21 – 28 Jeruzalem 11 – 16 Jeruzalem 19:28 – 24:53 Perea 10:22 – 11:16 Judea 11:17-57 Jeruzalem (en Galilea) 12:1 – 21:23
 • 19. geboorte en jeugd Matteüs Marcus geboorte 1–2 Lucas Johannes voorbereiding 1 periode voorwoord 1:1-18 geboorte 2:1 -3 9 jeugd 2:40-52 Johannes de Doper 3:1 – 4:11 Johannes de Doper 1:1-13 Johannes de Doper 3:1 – 4:13 Johannes de Doper Johannes de Doper 1:19-36 Jezus‟ werk vóór Johannes‟ gevangenneming 1:37 – 3:36 Galilea 4:12 – 18:35 Galilea 1:14 – 9:50 Galilea 4:14 – 9:50 op weg naar Galilea 4:1-54 in Jeruzalem 5:1-47 Jezus in Galilea brood des levens 6:1-71 in Jeruzalem 7:1 – 10:21 reis van Galilea naar Judea 9:51 – 14:35 reis naar Jeruzalem Judea 19:1 – 20:34 lijden, dood en opstanding Judea 10:1-52 Judea 15:1 – 19:2 Jeruzalem (en Galilea) 21 – 28 Jeruzalem 11 – 16 Jeruzalem 19:28 – 24:53 Perea 10:22 – 11:16 Judea 11:17-57 Jeruzalem (en Galilea) 12:1 – 21:23
 • 20. Marcus De doelgroep: Romeinen (heidenen) Oude kerkvaders zeggen dat Marcus „t schreef in Rome • Veel Latijnse woorden • En uitleg van Hebreeuwse woorden
 • 21. Bisschop Papius (begin 2e eeuw) schrijft “De oudste [de apostel Johannes] zei ook nog: Marcus werd de tolk van Petrus en schreef nauwkeurig, weliswaar niet in volgorde, alles op wat hij zich herinnerde van wat de Heer had gezegd of gedaan. Want hijzelf [Marcus] had de Heer niet gehoord en was hem niet gevolgd. [...]”
 • 22. Mattheus Het evangelie werd waarschijnlijk geschreven aan een gemeente van zowel heidenchristenen als Christen-Joden. mogelijk een relatief welvarende stadsgemeente in Palestina.
 • 23. Mat. 1 - 2 • Inleiding: geschiedenis van de geboorte van Jezus Mat. 3 - 4 • Begin van Jezus’ werk: doop, verzoeking, eerste optreden Mat. 5 - 7 • De 1e rede: de Bergrede De wet van het koninkrijk Mat. 8 - 9 • Jezus gaat door met zijn werk in Galilea: genezingen Mat. 10 • De 2e rede: toerusting van de apostelen De verkondiging van het koninkrijk Mat. 11 - 12 • Nog meer daden in Galilea en confrontatie met de farizeeën Mat. 13:1-52 • De 3e rede: de zeven gelijkenissen Het geheim van het koninkrijk Mat. 13:52 - 17 • Nog meer daden in Galilea; Jezus kondigt zijn lijden aan Mat. 18 • De 4e rede: nederigheid en vergeving De gemeenschap van het koninkrijk Mat. 19 - 23 • Daden van Jezus in Judea en Jeruzalem en groeiende confrontatie met de Joodse leiders Mat. 24 - 25 • De 5e rede: de komst van Gods rijk De voleinding van het koninkrijk Mat. 26 - 28 • Climax: het laatste avondmaal, dood en opstanding Mattheus Opgebouwd! Duidelijke structuur
 • 24. Mattheus wil aansluiten bij de Joodse Bijbel Mat. 1: 22-23  Jesaja 7:14 Een maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal Hem de naam ’Immanuël’ geven. Mat. 2: 6  Micha 5:1-3 Uit Betlehem zal een leider voortkomen, die het volk Israël zal hoeden. Mat. 8: 17  Jesaja 53:4 Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heft genomen. Mat. 21: 5  Zacharia 9:9 Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin. Mat. 26: 31  Zacharia 13:7 Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.
 • 25. • Matteus biedt 65 verwijzingen naar het Oude Testament – 43 citaten: veel meer dan andere evangeliën – 12 keer de formulering: "zo ging in vervulling wat gezegd is [..]", – telkens om aan te geven dat een bepaalde gebeurtenis in Jezus' leven al in een profetie voorzegd was. – Zulke formuleringen vinden we in geen van de andere evangeliën.
 • 26. Overlap en eigenheid in de boeken van Mattheus, Markus en Lukas Matteüs 21: 42-43 Marcus 12: 10-11 (en Lucas 20: 17) Daarop zei Jezus tegen hen: “Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: „De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien‟. Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.” “Hebt u deze Schrifttekst dan niet gelezen: „De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien‟. ” Marcus 16: 7 Matteüs 28: 7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea” En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun:“Hij gaat jullie voor naar Galilea”
 • 27. Geschreven met een doel
 • 28. Lukas wil aan een pas-gelovige uitleggen en feiten aandragen: GETUIGEN Lucas 1:1-4 Handelingen 1:1-3 Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.
 • 29. 2000 schepping 1000 Abraham Mozes 2000 David Jezus ballingschap 0 90 wij 2000 Johannes op Patmos ? komst van Jezus Jezus naar de hemel Jezus terug naar de aarde de laatste dagen Wij leven nu
 • 30. Hoe spreekt hij JOU aan?
 • 31. Gebruikte bronnen Schema‟s: De grote lijn van het NT Jasper Klapwijk Kaarten: De canon van de Bijbel (uitgeverij Profiel | € 14.90) Gegevens: Veel handboeken, Wikipedia & Thomsons Chain Reference Bible