Dutch verkenning IdeeRijk

 • 2,448 views
Uploaded on

Dutch voerde een onderzoek uit voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar toepassing van cocreatie bij de rijksoverheid. Vanuit een verkenning van good practices uit …

Dutch voerde een onderzoek uit voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar toepassing van cocreatie bij de rijksoverheid. Vanuit een verkenning van good practices uit de marktsector werd een vertaling gemaakt naar toepassing bij het rijk, uitgewerkt in een model en scenario's voor realisatie.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,448
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
36
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. IdeeRijkeen externe verkenning
 • 2. Inhoud1. Aanleiding & Opdracht2. Kaders3. Good Practices • 21 Case beschrijvingen • Functionaliteiten • Succesfactoren1. Uitvoeringsvorm / functioneel ontwerp IdeeRijk2. Toepassingsvoorbeeld3. Scenario’s voor implementatie IdeeRijk4. Advies voor vervolg IdeeRijk - externe verkenning
 • 3. Context Ambtenaar 2.0 Maatschappelijke IdeeV&W vraagstukken IdeeVROMVernieuwing Rijksdienst Burgers willen meedenken Toegang tot beleidsvorming Overal ontstaan initiatieveninitiatievenmakelaars Help! een burgerinitiatiefAmbtenaar van de toekomst Ongeorganiseerde netwerken bondgenoot van de samenleving ruimte geven, faciliteren en stimuleren IdeeRijk - externe verkenning
 • 4. AanleidingAmbitie:• De Rijksdienst wil bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en lokale problematiek meer doen met ideeën en initiatieven van burgers en ondernemersActie:• de Rijksoverheid zet stappen in deze richting met initiatieven als IdeeVROM en IdeeVenWBeweging:• Na IdeeVenW en IdeeVROM is vastgesteld dat behoefte bestaat aan een IdeeRijk, “een loket waar initiatieven uit de maatschappij terecht kunnen. Het betreft de combinatie van een marktplaats voor ideeën over de publieke zaak en een initiatievenmakelaar.” IdeeRijk - externe verkenning
 • 5. Maatschappelijke vraagstukkenenkele voorbeelden: Dalende criminaliteit Dalende criminaliteit Uitval van jongeren, Uitval van jongeren, cijfers versus een groeiend cijfers versus een groeiend werkloosheid lijkt erfelijk, werkloosheid lijkt erfelijk, gevoel van onveiligheid gevoel van onveiligheid hoe doorbreken we dat? hoe doorbreken we dat? Transitie naar een bio-based Transitie naar een bio-based economie (brandstof, elektriciteit, economie (brandstof, elektriciteit, chemie, farmaceutische industrie, chemie, farmaceutische industrie, etc.). etc.). Kan 30miljard BNP opleveren Kan 30miljard BNP opleveren Krimpgebieden, hoe Krimpgebieden, hoe Invoering van elektrisch vervoer, gaan we om met het gaan we om met het Invoering van elektrisch vervoer, hoe krijgen we industrie, scenario dat scenario dat hoe krijgen we industrie, gemeente, lokale overheid en gemeente/regios gemeente/regios gemeente, lokale overheid en afnemers in een gelijk tempo? krimpen? krimpen? afnemers in een gelijk tempo? NU wacht iedereen op elkaar (Noord-Nederland, delen (Noord-Nederland, delen NU wacht iedereen op elkaar van Limburg) van Limburg) IdeeRijk - externe verkenning
 • 6. Verkenningen• IdeeRijk zal ervoor moeten zorgen dat vraagstukken van de overheid effectief opgelost worden in samenwerking met maatschappij.• Hoe dit IdeeRijk eruit moet komen te zien moet worden vastgesteld (werkvorm, instrument, proces en groeipad).• Voor deze ontwikkeling wil BZK eerst gevoed worden met succesvol bewezen voorbeelden uit de eigen organisatie en daarbuiten.• Hiertoe zijn twee verkenningen gestart: • Verkenning binnen Rijksoverheid: IMI • Verkenning marktsector en lokale overheid: dutch IdeeRijk - externe verkenning
 • 7. Opdracht dutchOpdrachtstelling: • Het opstellen van een uitgeschreven verdieping en selectie van in de private praktijk en lokale overheid succesvol bewezen instrumenten en werkwijzen, die gebruik maken van de creativiteit en het initiatief in de buitenwereld, uitmondend in een advies ter inspiratie voor de tweede fase van het project IdeeRijk.Resultaten: • Longlist good practices marktsector en lokale overheid • Adviesrapport met toelichting op 3 werkvormen, bruikbaar voor rijksoverheid. Tevens beschrijving van gebruik en verspreiding werkvormen. IdeeRijk - externe verkenning
 • 8. Opdrachtnemer dutch• Dutch is een organisatie adviesbureau.• Opgericht 2001, www.dutch.com• Omzet 2009 – EURO 17 Mio, Medewerkers 150.• Propositie: Resultancy & Ondernemerschap.• Ambitie: top-3 organisatie adviesbureau in 2011, betrokken bij de initiatieven die ertoe doen in Nederland.• Klanten: top 100 merken in Nederland, multinationals, ministeries, gemeenten.• Adviseur: Ruben Nieuwenhuis: • Managing Partner Innovatie Dutch. • Expert Open Innovatie & crowdsourcing. • 15 jaar ervaring als adviseur & projectmanager. • Schrijver managementboek ‘Slappe thee is geen thee.’ • Internationaal netwerk van open innovatie (von Hippel, Piller, Tapscott) • Lid van denktank www.futureworkforum.com • Linkedin profiel http://www.linkedin.com/in/rubenrobert IdeeRijk - externe verkenning
 • 9. De wereld die we (ver)kennen innovation challengesmass customization Cocreatie consumer co-productie user innovation consumer communityliving lab feedback platform expertsourching social communitiesWikinomics Crowdsourcinggroup 2.0 focus crowdfunding User Generated Content lead users IdeeRijk - externe verkenning
 • 10. Kader IdeeRijk Vijf kaders: • Speelveld • Ontwikkelcyclus IdeeRijk • Mate van cocreatie • Beleidscyclus • Distincties Platform Wat is het wel en wat niet? IdeeRijk - externe verkenning
 • 11. Kader IdeeRijk: Speelveld IdeeRijk - externe verkenning
 • 12. Kader IdeeRijk: Ontwikkelcyclus IdeeRijk - externe verkenning
 • 13. Kader IdeeRijk: Mate van Cocreatie IdeeRijk - externe verkenning
 • 14. Kader IdeeRijk: Hoofdprocessen en rollen overheid processen overheid: rollen overheid: • politieke organisatie • dienstverlener Besturen • regeltoepasser / handhaver • ontwikkelaar • beheerder bron: Jaring Hiemstra, Presterende Gemeenten, 2003 Dienst- Regelgeven Ontwikkelen Beheren Verlenen handhaven en ordenen rollen burger: • kiezer • belastingbetaler Onder- • klant steunen • co-creator van publieke waarde • participant in het proces bron: Erik Gerritsen, De Slimme Gemeente, 2007 bron: Jocelyne Bourgon, 2009 IdeeRijk - externe verkenning
 • 15. Kader IdeeRijk: Distincties platformmeer dan een IT platform…IdeeRijk is een platform in termen van:Mentaliteit: bijdrage aan het mentaal model van overheid en haar stakeholders om vraagstukken met cocreatie aan te pakkenOrganisatie: organisatorische en procesmatige inbedding, in- en externExpertise: kennisnetwerk en ervaringscommunityTechniek: alle benodigde technische features en functies IdeeRijk - externe verkenning
 • 16. Bouwen aan visie vanuit verkenning* Criteria: toegevoegde waarde of het bewezen succes, eenvoud in het gebruik en herhaalbaarheid, het aantal malen gebruikt, vernieuwende elementen in de aanpak IdeeRijk - externe verkenning
 • 17. Dell Ideastorm good practice good practice where your ideas reign Krachtig omarmen klachten en ombuigen naar medewerking door Krachtig omarmen klachten en ombuigen naar medewerking door het opzetten van een platform. Dialoog aangaan met de community het opzetten van een platform. Dialoog aangaan met de community (communicty management) (communicty management) De betrokkenheid van de crowd isis hoog, men wil graag meedoen De betrokkenheid van de crowd hoog, men wil graag meedoen om producten te verbeteren en om gelijkgestemden te ontmoeten om producten te verbeteren en om gelijkgestemden te ontmoetencase beschrijving case beschrijving voor de fun. voor de fun. Technische platform van Salesforce stond binnen drie weken. Technische platform van Salesforce stond binnen drie weken.Dell had een groot probleem met de reputatie (“Dell Hell”, Jeff Dell had een groot probleem met de reputatie (“Dell Hell”, JeffJarvis). Op internet werd het merk afgebrand om de slechte service. Jarvis). Op internet werd het merk afgebrand om de slechte service.Dell heeft dit omgebogen tot een succes door een van de meest Dell heeft dit omgebogen tot een succes door een van de meestsuccesvolle ideeënplatforms op te zetten, waarop zowel spontane succesvolle ideeënplatforms op te zetten, waarop zowel spontaneideeën worden gepost, als challenges door Dell zelf (Storm sessions). ideeën worden gepost, als challenges door Dell zelf (Storm sessions).Veel van de ideeën leiden ook daadwerkelijk tot productinnovaties of Veel van de ideeën leiden ook daadwerkelijk tot productinnovaties of toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkverandering van dienstverlening. verandering van dienstverlening. Draagt bij aan het genereren van ideeën en het verbeteren van het Draagt bij aan het genereren van ideeën en het verbeteren van het imago van het Rijk. imago van het Rijk.Resultaten tot nu toe (jan 2010): Resultaten tot nu toe (jan 2010): Het mentale platform wordt versterkt met deze strategie. Het mentale platform wordt versterkt met deze strategie.de Dell Community heeft: de Dell Community heeft: Met een dergelijk technisch platform komen de functionaliteiten•13,401 ideeën ingediend Met een dergelijk technisch platform komen de functionaliteiten •13,401 ideeën ingediend goed tot hun recht, zeer volledig en toegankelijk voor gebruikers.•711,128 keer gestemd op ideeën goed tot hun recht, zeer volledig en toegankelijk voor gebruikers. •711,128 keer gestemd op ideeën Communitymanagement isis voor IdeeRijk belangrijk de dialoog•88,533 commentaren geplaatst Communitymanagement voor IdeeRijk belangrijk , , de dialoog •88,533 commentaren geplaatst aangaan met de community. Luisteren en transparant zijn wat er•Dell heeft 391 ideeën geïmplementeerd aangaan met de community. Luisteren en transparant zijn wat er •Dell heeft 391 ideeën geïmplementeerd gebeurt met ideeën. gebeurt met ideeën.functionaliteiten functionaliteitenIdeeën indienen, inzien, ranken Ideeën indienen, inzien, rankenCommentaar leveren Commentaar leveren › ›www.ideastorm.com www.ideastorm.comDelen van informatie met netwerk Delen van informatie met netwerk › ›http://www.businessweek.com/magazine/content/08_09/b4073058449 http://www.businessweek.com/magazine/content/08_09/b407305844Challenges posten, oplossen Challenges posten, oplossen 1 1
 • 18. Starbucks good practice good practice Experience: goede en passende uitstraling van de site. Experience: goede en passende uitstraling van de site. Eenvoud interface, toegankelijkheid Eenvoud interface, toegankelijkheid Goede ideeën krijgen stemmen (thumbs up) door ‘de rest’ van de Goede ideeën krijgen stemmen (thumbs up) door ‘de rest’ van de crowd, voor de moderators helder welke ideeën gesteund worden. crowd, voor de moderators helder welke ideeën gesteund worden. Op een blog wordt gecommuniceerd over geïmplementeerde Op een blog wordt gecommuniceerd over geïmplementeerdecase beschrijving case beschrijving ideeën. ideeën. NB: Sommige zwaar gesteunde ideeën worden toch niet NB: Sommige zwaar gesteunde ideeën worden toch nietStarbucks heeft de brand experience heel sterk vertaald naar het Starbucks heeft de brand experience heel sterk vertaald naar het overgenomen, zonder duidelijke reden. Dit leidt tot heftige reacties overgenomen, zonder duidelijke reden. Dit leidt tot heftige reactiesideeënplatform. Visueel aantrekkelijke site, ontspannen en ideeënplatform. Visueel aantrekkelijke site, ontspannen en en afhaken van de crowd (klanten!). en afhaken van de crowd (klanten!).overzichtelijk. Alsof je bij Starbucks aan de koffie zit, even geen overzichtelijk. Alsof je bij Starbucks aan de koffie zit, even geeninformation overkill. Duidelijke functionaliteiten (share, vote discuss, information overkill. Duidelijke functionaliteiten (share, vote discuss,see) die direct toegankelijk zijn. Vote functie op basis van thumbs up see) die direct toegankelijk zijn. Vote functie op basis van thumbs upthumbs down. Je kunt elkaars ideeën verrijken. Tevens duidelijke thumbs down. Je kunt elkaars ideeën verrijken. Tevens duidelijke toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkfeedback: zien wat er met een idee gebeurt in een aparte blog, Ideas feedback: zien wat er met een idee gebeurt in een aparte blog, Ideas Door de eenvoud voor iedereen te begrijpen en toegankelijk. Door de eenvoud voor iedereen te begrijpen en toegankelijk.in Action. in Action. Geschikt voor ‘niet complexe’ onderwerpen waarbij het vooral gaat Geschikt voor ‘niet complexe’ onderwerpen waarbij het vooral gaatIdeecategorieën: product, experience, involvement (oa CSR). Ideecategorieën: product, experience, involvement (oa CSR). om zoveel mogelijk ideeën/meningen te ontvangen of waarbij erop om zoveel mogelijk ideeën/meningen te ontvangen of waarbij eropResultaten tot nu: bijna 200K ideeën (met ideeën met bijna 100K Resultaten tot nu: bijna 200K ideeën (met ideeën met bijna 100K ideeën gestemd wordt. ideeën gestemd wordt.thumbs up, zegt iets over involvement). tot nu toe >50 ideeën thumbs up, zegt iets over involvement). tot nu toe >50 ideeënuitgevoerd (weinig?) uitgevoerd (weinig?) Visueel en technisch een voorbeeld voor IdeeRijk. Visueel en technisch een voorbeeld voor IdeeRijk. Optimale transparantie en helderheid over vervolgacties. Optimale transparantie en helderheid over vervolgacties. Verwachtingen managen: met welke ideeën wordt iets gedaan (en Verwachtingen managen: met welke ideeën wordt iets gedaan (en met welke niet) en waarom. met welke niet) en waarom.functionaliteiten functionaliteitenIdeeën inname Ideeën inname Ideeën inzage Ideeën inzageIdeeën ranken Ideeën ranken Comment Comment › ›http://mystarbucksidea.force.com/ http://mystarbucksidea.force.com/Delen met Delen met Stemmen Stemmen › ›http://blogs.starbucks.com/blogs/customer/default.aspx http://blogs.starbucks.com/blogs/customer/default.aspxLeaderboard Leaderboard Profiles Profiles › ›http://twitter.com/mystarbucksidea http://twitter.com/mystarbucksideaBlog Blog FAQ FAQ 2 2
 • 19. good practice good practice Toegang tot experts over de gehele wereld. Door het grote en Toegang tot experts over de gehele wereld. Door het grote en diverse aanbod van experts isis Innocentive in staat om bijzonder snel diverse aanbod van experts Innocentive in staat om bijzonder snel goede resultaten te boeken. goede resultaten te boeken. Goede oplossingen zijn afhankelijk van een goede vraagstelling. Goede oplossingen zijn afhankelijk van een goede vraagstelling. Innocentive helpt haar opdrachtgevers met het regisseren van de Innocentive helpt haar opdrachtgevers met het regisseren van decase beschrijving case beschrijving challenge: de juiste vraag aan de juiste experts. challenge: de juiste vraag aan de juiste experts. Innocentive biedt de experts erkenning voor hun deskundigheid bij Innocentive biedt de experts erkenning voor hun deskundigheid bijInnocentive isis een uitgebreid netwerk van experts (solvers) in diverse Innocentive een uitgebreid netwerk van experts (solvers) in diverse het juiste publiek. De ranglijst speelt hierbij een grote rol. het juiste publiek. De ranglijst speelt hierbij een grote rol.technologieën. Lossen problemen op van ‘seekers’. Bewezen kracht in technologieën. Lossen problemen op van ‘seekers’. Bewezen kracht inhet snel en effectief oplossen van complexe vraagstukken. het snel en effectief oplossen van complexe vraagstukken.Interessant voor experts door uitdagingen die ertoe doen, erkenning Interessant voor experts door uitdagingen die ertoe doen, erkenningvoor deskundigheid (ranking top solvers) en goede beloning. voor deskundigheid (ranking top solvers) en goede beloning.Solvers kunnen ook samenwerken aan challenges. Dit gebeurt steeds Solvers kunnen ook samenwerken aan challenges. Dit gebeurt steeds toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkvaker, door zelf-organisatie van het netwerk van solvers. vaker, door zelf-organisatie van het netwerk van solvers. IdeeRijk kan fungeren als challenge regisseur. IdeeRijk helpt met IdeeRijk kan fungeren als challenge regisseur. IdeeRijk helpt metIn Project Rooms kan vertrouwelijk info worden uitgewisseld over In Project Rooms kan vertrouwelijk info worden uitgewisseld over expertise om de juiste vraag aan de juiste experts in het juiste expertise om de juiste vraag aan de juiste experts in het juistechallenges en solutions. challenges en solutions. netwerk te stellen. netwerk te stellen.Via Innocentive ONRAMP ook tools verkrijgbaar voor adoptie van Via Innocentive ONRAMP ook tools verkrijgbaar voor adoptie van Voor expertsourcing bij complexe vraagstukken maakt IdeeRijk Voor expertsourcing bij complexe vraagstukken maakt IdeeRijkOpen Innovatie in bedrijven. Open Innovatie in bedrijven. gebruik van bestaande platformen zoals Innocentive. Ideerijk kan gebruik van bestaande platformen zoals Innocentive. Ideerijk kan daarbij optreden als inkooporganisatie voor het Rijk om met deze daarbij optreden als inkooporganisatie voor het Rijk om met deze aanbieders afspraken maken. aanbieders afspraken maken. Ook zorgt IdeeRijk voor de aansluiting van de binnengehaalde Ook zorgt IdeeRijk voor de aansluiting van de binnengehaalde expertise op de interne processen, door organisatorische inbedding expertise op de interne processen, door organisatorische inbedding van Open Innovatie. van Open Innovatie.functionaliteiten functionaliteiten › ›www.innocentive.com www.innocentive.com › ›http://www.cnbc.com/id/15840232?video=1301998977&play=1 http://www.cnbc.com/id/15840232?video=1301998977&play=1 (video CNBC, va. 17:50) (video CNBC, va. 17:50) 3 3
 • 20. Ideas Campaign good practice good practice People’s ideas for economic growth Positieve insteek: nadruk op ideeën en oplossingen. Positieve insteek: nadruk op ideeën en oplossingen. Indeling in categorieën. Duidelijke communicatie over de Indeling in categorieën. Duidelijke communicatie over de implementatie van 17 ideeën, die gesteund worden door de implementatie van 17 ideeën, die gesteund worden door de regering. regering. Het initiatief kent tientallen supporters van bedrijfsleven, Het initiatief kent tientallen supporters van bedrijfsleven,case beschrijving case beschrijving overheidsinstellingen tot kennisinstellingen overheidsinstellingen tot kennisinstellingenDe Ierse overheid vroeg haar burgers mee te denken over De Ierse overheid vroeg haar burgers mee te denken overoplossingen voor economische crisis. In 11 maand haalde ze >5000 oplossingen voor economische crisis. In maand haalde ze >5000ideeën op. ideeën op.Op dit moment worden 17 voorstellen die hieruit door de Op dit moment worden 17 voorstellen die hieruit door deadviesgroep zijn samengesteld geïmplementeerd. adviesgroep zijn samengesteld geïmplementeerd.Alle benodigde informatie werd beschikbaar gesteld. Het rapport met Alle benodigde informatie werd beschikbaar gesteld. Het rapport met toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkde uitgewerkte voorstellen isis inmiddels ook te downloaden. de uitgewerkte voorstellen inmiddels ook te downloaden. Ideerijk dient een breed gedragen platform te zijn. Supporters zijn Ideerijk dient een breed gedragen platform te zijn. Supporters zijnBijkomend doel van de campagne was een groter begrip voor de Bijkomend doel van de campagne was een groter begrip voor de nodig voor de steun voor het initiatief en de uitvoering. Betrek nodig voor de steun voor het initiatief en de uitvoering. Betrekernst van de economische problematiek. ernst van de economische problematiek. belangrijke partijen. Ideerijk isis onderdeel van de strategie van de belangrijke partijen. Ideerijk onderdeel van de strategie van de overheid. overheid. Stel heldere vragen als je een vraag stelt, met de nodige Stel heldere vragen als je een vraag stelt, met de nodige achtergrondinformatie (openheid in overheidsdata!). achtergrondinformatie (openheid in overheidsdata!). Stimuleer een positieve houding. Een goed uitgedragen motto kan Stimuleer een positieve houding. Een goed uitgedragen motto kan hierbij helpen. Ideascampaign gaf aan te zoeken naar creatieve hierbij helpen. Ideascampaign gaf aan te zoeken naar creatieve innovatieve oplossingen en had als motto: innovatieve oplossingen en had als motto: no whinging (niet klagen). no whinging (niet klagen).functionaliteiten functionaliteiten › ›http://www.ideascampaign.ie/ http://www.ideascampaign.ie/ › ›http://www.ideascampaign.ie/wp-content/uploads/2009/02/ideas-camp http://www.ideascampaign.ie/wp-content/uploads/2009/02/ideas-cam › ›http://twitter.com/ideascampaign/ http://twitter.com/ideascampaign/ 4 4
 • 21. good practice good practice De ambitie isis leidend: “meer dan 50% van alle innovatie komt van De ambitie leidend: “meer dan 50% van alle innovatie komt van buiten de eigen organisatie”. Dit creëert de juiste beweging in de buiten de eigen organisatie”. Dit creëert de juiste beweging in de organisatie. er zijn weinig organisaties die een dergelijke organisatie. er zijn weinig organisaties die een dergelijke beleidsuitspraak doen om buitenstaanders te betrekken. beleidsuitspraak doen om buitenstaanders te betrekken. P&G heeft de interne weerstand tegen open innovatie overwonnen P&G heeft de interne weerstand tegen open innovatie overwonnencase beschrijving case beschrijving door het te gaan doen en de resultaten te gebruiken om het proces door het te gaan doen en de resultaten te gebruiken om het proces te versnellen. te versnellen.De uitgesproken ambitie van Procter && Gamble om meer dan 50% De uitgesproken ambitie van Procter Gamble om meer dan 50%van de innovatie van buiten de eigen organisatie te halen heeft tot van de innovatie van buiten de eigen organisatie te halen heeft totresultaat gehad dat R&D productiviteit met 60% isis gegroeid, en de resultaat gehad dat R&D productiviteit met 60% gegroeid, en deflop rate met 50% gedaald. flop rate met 50% gedaald.“Open Innovation starts with aa mindset. If need an idea, or aa new “Open Innovation starts with mindset. If I I need an idea, or newbusiness opportunity or have aa technical problem to solve, someone, toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijk business opportunity or have technical problem to solve, someone,somewhere has what I need. I just need to find them.” somewhere has what I need. I just need to find them.” IdeeRijk helpt projecten en diensten in het formuleren van cocreatie IdeeRijk helpt projecten en diensten in het formuleren van cocreatieBruce Brown, P&G CTO Bruce Brown, P&G CTO beleid. Het beleid isis de ultieme driver van het gebruik van cocreatie beleid. Het beleid de ultieme driver van het gebruik van cocreatie instrumenten. instrumenten.De initiële weerstand in de interne organisatie (met name R&D) isis De initiële weerstand in de interne organisatie (met name R&D) Open innovatie als strategie om sneller en beter maatschappelijke Open innovatie als strategie om sneller en beter maatschappelijkeoverwonnen door het moeilijkste vraagstuk door buitenstaanders overwonnen door het moeilijkste vraagstuk door buitenstaanders vraagstukken op te lossen.. vraagstukken op te lossen..(experts van Innocentive) succesvol te laten oplossen, veel sneller (experts van Innocentive) succesvol te laten oplossen, veel sneller Een scherpe doelstelling dwingt de organisatie zich hierop in te Een scherpe doelstelling dwingt de organisatie zich hierop in tedan de gebruikelijke doorlooptijd. De afdeling R&D heeft zich nu dan de gebruikelijke doorlooptijd. De afdeling R&D heeft zich nu richten. richten.gericht op haar nieuwe rol als integrator. gericht op haar nieuwe rol als integrator. Door het te gaan doen komen er steeds meer gelijkgestemden en Door het te gaan doen komen er steeds meer gelijkgestemden en enthousiastelingen. De succesverhalen als aanjager van het proces. enthousiastelingen. De succesverhalen als aanjager van het proces.functionaliteiten functionaliteitenSturingmechanisme SturingmechanismeBeleid/strategie Beleid/strategie › ›https://secure3.verticali.net/pg-connection-portal/ctx/noauth/PortalHom https://secure3.verticali.net/pg-connection-portal/ctx/noauth/PortalHo › ›http://www.pg.com http://www.pg.com › ›http://hbswk.hbs.edu/archive/5258.html http://hbswk.hbs.edu/archive/5258.html 5 5
 • 22. good practice good practice Eerst eigen organisatie op orde, voor uitrol open innovatie. SaraLee Eerst eigen organisatie op orde, voor uitrol open innovatie. SaraLee heeft zich goed gerealiseerd dat het een veranderingsproces betrof. heeft zich goed gerealiseerd dat het een veranderingsproces betrof. Keuzemogelijkheid tussen open challenge (voor de crowd) en Keuzemogelijkheid tussen open challenge (voor de crowd) en afgeschermde challenge (voor geselecteerde partners). Hierdoor afgeschermde challenge (voor geselecteerde partners). Hierdoor kan de relatie met technologiepartners worden ingevuld en kan per kan de relatie met technologiepartners worden ingevuld en kan percase beschrijving case beschrijving uitdaging de gepaste vorm worden gekozen. uitdaging de gepaste vorm worden gekozen. Dedicated team en begeleiders zorgen voor inbedding innovaties. Dedicated team en begeleiders zorgen voor inbedding innovaties.Sara Lee heeft eerst op concern niveau heel goed doordacht hoe Sara Lee heeft eerst op concern niveau heel goed doordacht hoe Techniek (platform) op concern- niveau ingericht. Merken hebben Techniek (platform) op concern- niveau ingericht. Merken hebbenOpen Innovatie processen in de eigen organisatie ingebed moesten Open Innovatie processen in de eigen organisatie ingebed moesten toegangen tot dit platform met hun eigen merkidentiteit. toegangen tot dit platform met hun eigen merkidentiteit.worden en ontwikkelde van daaruit het benodigde instrumentarium. worden en ontwikkelde van daaruit het benodigde instrumentarium.Sara Lee richt zich op (bestaande en nieuwe) leveranciers, klanten en Sara Lee richt zich op (bestaande en nieuwe) leveranciers, klanten enmedewerkers. medewerkers.Gebruikers / / de crowd kan via de sites van de verschillende brands Gebruikers de crowd kan via de sites van de verschillende brands toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijk(oa DE, Pickwick, Sanex) op het platform van Sara Lee ideeën voor de (oa DE, Pickwick, Sanex) op het platform van Sara Lee ideeën voor de Focus eerst op interne organisatie en zorg dat processen op orde Focus eerst op interne organisatie en zorg dat processen op ordeproducten indienen en challenges oplossen. De site isis eenvoudig en producten indienen en challenges oplossen. De site eenvoudig en zijn om binnengehaalde initiatieven en ideeën te kunnen zijn om binnengehaalde initiatieven en ideeën te kunnendaardoor laagdrempelig. (NB: het aantal geposte ideeën isis beperkt) daardoor laagdrempelig. (NB: het aantal geposte ideeën beperkt) verwerken. verwerken.Geselecteerde (technologische) partners hebben via eigen Geselecteerde (technologische) partners hebben via eigen Binnen IdeeRijk kan (tijdelijk) een team verantwoordelijk zijn voor Binnen IdeeRijk kan (tijdelijk) een team verantwoordelijk zijn voorafgeschermde pagina’s toegang tot toegewezen challenges/needs. afgeschermde pagina’s toegang tot toegewezen challenges/needs. het intern laten landen van externe inbreng. het intern laten landen van externe inbreng.Sara Lee schakelt ook NineSigma in voor bepaalde technologische Sara Lee schakelt ook NineSigma in voor bepaalde technologische Zorg voor keuzevrijheid (afschermingoptie) in het platform, en kies Zorg voor keuzevrijheid (afschermingoptie) in het platform, en kieschallenges challenges vervolgens per uitdaging voor de gewenste openheid en de juiste vervolgens per uitdaging voor de gewenste openheid en de juiste partners/crowd. partners/crowd. Zorg voor voldoende eigenheid (identiteit van departementen of Zorg voor voldoende eigenheid (identiteit van departementen of themahouders) in de toegangspoorten van het centrale platform. themahouders) in de toegangspoorten van het centrale platform.functionaliteiten functionaliteitenManagen veranderingsproces naar Open Innovatie Managen veranderingsproces naar Open InnovatieOpen Innovatie Leaders: zorgen voor assessment ideeën Open Innovatie Leaders: zorgen voor assessment ideeën › ›http://www.slideshare.net/Frankwatching/open-innovation-in-saralee http://www.slideshare.net/Frankwatching/open-innovation-in-saraleeOpen Innovatie Team: begeleidt idee door de interne organisatie. Open Innovatie Team: begeleidt idee door de interne organisatie. › ›https://www.openinnovationsaralee.com/Pages/BrandIdeas.aspx?brandi https://www.openinnovationsaralee.com/Pages/BrandIdeas.aspx?brandFaciliteit: Open én afgeschermde communicatie met crowd en Faciliteit: Open én afgeschermde communicatie met crowd enexperts experts 6 6
 • 23. good practice good practice Unieke samenwerking tussen bedrijven en een communityhouder. Unieke samenwerking tussen bedrijven en een communityhouder. Strakke criteria: oa doelgroep (crowd), jongeren tussen 15 en 25 Strakke criteria: oa doelgroep (crowd), jongeren tussen 15 en 25 jaar, uitsluiting van andere leeftijden. jaar, uitsluiting van andere leeftijden. Gepaste incentive gekozen die doelgroep motiveert en sluit goed Gepaste incentive gekozen die doelgroep motiveert en sluit goed aan bij het imago van betrokken partijen. aan bij het imago van betrokken partijen.case beschrijving case beschrijving De ideeën worden beoordeeld door een gemêleerd gezelschap uit De ideeën worden beoordeeld door een gemêleerd gezelschap uit diverse branches. diverse branches.Creative challenge isis opgezet door KLM en Schiphol samen met Creative challenge opgezet door KLM en Schiphol samen methyves. Jongeren mogen een ‘briljant luchtvaart idee’ achterlaten op hyves. Jongeren mogen een ‘briljant luchtvaart idee’ achterlaten opHyves. ‘Weet jijjij hoe de toekomst van de luchtvaart eruit ziet? Bedenk Hyves. ‘Weet hoe de toekomst van de luchtvaart eruit ziet? Bedenkjijjij een idee waardoor reizen per vliegtuig nog leuker wordt? Of een idee waardoor reizen per vliegtuig nog leuker wordt? Ofwaarmee we nog meer met minder energie kunnen doen? Daarbij waarmee we nog meer met minder energie kunnen doen? Daarbijkan je winnen een business class wereldreis voor twee. Dat isis de kan je winnen een business class wereldreis voor twee. Dat de toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkincentive die jongeren (15 –– 25) over de streep moet trekken om mee incentive die jongeren (15 25) over de streep moet trekken om mee Crowd bepalen isis voor elke vraagstuk een nieuwe vraag. Daarnaast Crowd bepalen voor elke vraagstuk een nieuwe vraag. Daarnaastte doen aan de creative challenge. te doen aan de creative challenge. isis het vaststellen van de incentive ook van essentieel belang. Het het vaststellen van de incentive ook van essentieel belang. HetDit isis een unieke samenwerking tussen een community (Hyves) en Dit een unieke samenwerking tussen een community (Hyves) en niveau van de oplossingen en bruikbaarheid begint bij het niveau van de oplossingen en bruikbaarheid begint bij hettwee bedrijven (KLM en Schiphol), die samen een vraagstuk twee bedrijven (KLM en Schiphol), die samen een vraagstuk vaststellen van de geschikte crowd. vaststellen van de geschikte crowd.neerleggen bij een gedefinieerde groep buitenstaanders. neerleggen bij een gedefinieerde groep buitenstaanders. Community management doe je er niet bij, KLM –Schiphol zijn naar Community management doe je er niet bij, KLM –Schiphol zijn naar buiten gegaan en in het centrum van de grootste community van de buiten gegaan en in het centrum van de grootste community van de doelgroep gaan zitten. doelgroep gaan zitten. Een les voor het rijk isis ook: je hoeft het niet alleen te doen. Bekijk Een les voor het rijk ook: je hoeft het niet alleen te doen. Bekijk de mogelijkheid om consortia te vormen, om samen vraagstukken de mogelijkheid om consortia te vormen, om samen vraagstukken mee aan te pakken. Betrek hierbij ook partijen waar je doelgroep nu mee aan te pakken. Betrek hierbij ook partijen waar je doelgroep nu alal samenkomt. samenkomt.functionaliteiten functionaliteitencommunity management community managementdeelnamecriteria opstellen deelnamecriteria opstellen › ›http://www.marketingfacts.nl/berichten/20091026_klm_en_hyves_crow http://www.marketingfacts.nl/berichten/20091026_klm_en_hyves_crosamenwerking faciliteren samenwerking faciliteren 7 7
 • 24. good practice good practice IBM erkende dat ze beter op een lopende open source ontwikkeling IBM erkende dat ze beter op een lopende open source ontwikkeling kon instappen, dan vele miljoenen per jaar uitgeven aan interne kon instappen, dan vele miljoenen per jaar uitgeven aan interne ontwikkeling. ontwikkeling. Om een rol te mogen spelen in de community, isis IBM begonnen met Om een rol te mogen spelen in de community, IBM begonnen met het investeren van veel resources om zo een serieuze bijdrage te het investeren van veel resources om zo een serieuze bijdrage tecase beschrijving case beschrijving leveren. leveren. Nu plukt IBM de vruchten van de resultaten, door toepassing van de Nu plukt IBM de vruchten van de resultaten, door toepassing van deLinux geldt als archetypisch voorbeeld van hoe wikinomics werkt. Linux geldt als archetypisch voorbeeld van hoe wikinomics werkt. Linux open source software in haar systemen. Linux open source software in haar systemen.Met internet als ‘kantoor’ sleutelde een groep softwareontwikkelaars Met internet als ‘kantoor’ sleutelde een groep softwareontwikkelaarsin hun privétijd een nieuw besturingsprogramma in elkaar. IBM, dat in hun privétijd een nieuw besturingsprogramma in elkaar. IBM, datalal enige tijd zijn aandeel op de servermarkt zag teruglopen, besloot enige tijd zijn aandeel op de servermarkt zag teruglopen, beslootLinux te omarmen. Softwareontwikkeling gebeurde ineens niet meer Linux te omarmen. Softwareontwikkeling gebeurde ineens niet meerbinnen de muren van het bedrijf, maar met een groep onbekenden in binnen de muren van het bedrijf, maar met een groep onbekenden in toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkeen uithoek van het web. Het mes sneed aan twee kanten: Linux een uithoek van het web. Het mes sneed aan twee kanten: Linux IdeeRijk helpt projecten en diensten met hoe ze een rol kunnen IdeeRijk helpt projecten en diensten met hoe ze een rol kunnenkreeg een steun in de rug en IBM kreeg de beschikking over software kreeg een steun in de rug en IBM kreeg de beschikking over software spelen in relevante communities om zodoende lopende initiatieven spelen in relevante communities om zodoende lopende initiatievenwaar het een lucratieve business omheen bouwde. waar het een lucratieve business omheen bouwde. te versnellen en te kunnen profiteren van de resultaten. te versnellen en te kunnen profiteren van de resultaten.IBM heeft zijn plek in de Linux community moeten verdienen door IBM heeft zijn plek in de Linux community moeten verdienen door IdeeRijk heeft inzicht in de incentives van buitenstaanders. IdeeRijk heeft inzicht in de incentives van buitenstaanders.eerst het vuile werk te doen. IBM zette zijn programmeurs en eerst het vuile werk te doen. IBM zette zijn programmeurs en Ook voor de overheid geldt dat ze in veel gevallen als indringer zal Ook voor de overheid geldt dat ze in veel gevallen als indringer zalsoftware in om een groot aantal open issues van Linux op te lossen, software in om een groot aantal open issues van Linux op te lossen, worden gepercipieerd (vgl. IBM). Door eerst zelf het vuile werk in worden gepercipieerd (vgl. IBM). Door eerst zelf het vuile werk inwaarna ze serieus genomen werd en een rol mocht spelen. waarna ze serieus genomen werd en een rol mocht spelen. een community op te knappen, kan ze haar plek verdienen en een een community op te knappen, kan ze haar plek verdienen en eenDoor toepassing van Linux als besturingssysteem, bespaart IBM Door toepassing van Linux als besturingssysteem, bespaart IBM rol van betekenis gaan spelen. rol van betekenis gaan spelen.uiteindelijk naar schatting 900 Miljoen per jaar aan uiteindelijk naar schatting 900 Miljoen per jaar aanontwikkelingskosten. ontwikkelingskosten.functionaliteiten functionaliteitenkennis over incentives kennis over incentives › ›http://www-03.ibm.com/linux/ http://www-03.ibm.com/linux/data beschikbaar stellen data beschikbaar stellen › ›Don Tapscott en Anthony Williams, Wikinomics, 2007 Don Tapscott en Anthony Williams, Wikinomics, 2007deelname in community deelname in community 8 8
 • 25. good practice good practice Zeer visuele applicatie, gebouwd op Google maps. Supersimpel, Zeer visuele applicatie, gebouwd op Google maps. Supersimpel, toegankelijk voor iedereen en informerend over wat er in de buurt toegankelijk voor iedereen en informerend over wat er in de buurt gebeurt. Krachtig in eenvoud, geeft je het gevoel dat je ergens gebeurt. Krachtig in eenvoud, geeft je het gevoel dat je ergens komt. komt. Bewoners kunnen hun krachten bundelen en voor lokale overheid Bewoners kunnen hun krachten bundelen en voor lokale overheidcase beschrijving case beschrijving de uitgelezen mogelijkheid om grote irritaties van buurtbewoners de uitgelezen mogelijkheid om grote irritaties van buurtbewoners op te sporen. Het isis duidelijk welke problemen/ideeën op draagvlak op te sporen. Het duidelijk welke problemen/ideeën op draagvlakVerbeterdebuurt.nl isis een initiatief van CreativeCrowds en is gestart Verbeterdebuurt.nl een initiatief van CreativeCrowds en is gestart kunnen rekenen. kunnen rekenen.om de drempel tot het melden van ideeën en problemen te verlagen om de drempel tot het melden van ideeën en problemen te verlagenen en zo samen met bewoners buurten te verbeteren. en en zo samen met bewoners buurten te verbeteren.Verbeterdebuurt isis geïnspireerd door het Britse FixMyStreet waar Verbeterdebuurt geïnspireerd door het Britse FixMyStreet waarinmiddels vele duizenden meldingen van burgers zijn opgelost! inmiddels vele duizenden meldingen van burgers zijn opgelost!Ideeën en problemen kunnen op het platform via Google maps Ideeën en problemen kunnen op het platform via Google maps toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkgeplaatst worden. Voor andere buurtbewoners isis er de mogelijkheid geplaatst worden. Voor andere buurtbewoners er de mogelijkheid IdeeRijk faciliteert in applicaties waarbij een koppeling kan worden IdeeRijk faciliteert in applicaties waarbij een koppeling kan wordendeze problemen/ideeën de erkennen/steunen. deze problemen/ideeën de erkennen/steunen. gemaakt met Google maps of andere databases. gemaakt met Google maps of andere databases. De crowd kan eerst onderling bepalen wat belangrijk isis door het De crowd kan eerst onderling bepalen wat belangrijk door het steunen van ideeën en/of problemen in een thema, waarna een steunen van ideeën en/of problemen in een thema, waarna een desbetreffende departement of dienst in actie komt. Stakeholders desbetreffende departement of dienst in actie komt. Stakeholders en overheid zijn complementair. Stakeholders signaleren en nemen en overheid zijn complementair. Stakeholders signaleren en nemen trekken daarmee een deel van het primaire proces naar zich toe. trekken daarmee een deel van het primaire proces naar zich toe.functionaliteiten functionaliteitenPlatform maakt gebruik van de geodata van Google maps Platform maakt gebruik van de geodata van Google mapsBurgers en gemeente zijn complementair, primaire proces gemeente Burgers en gemeente zijn complementair, primaire proces gemeente › ›www.verbeterdebuurt.nl www.verbeterdebuurt.nldeels belegd bij burger deels belegd bij burger › ›http://twitter.com/verbeterdebuurt http://twitter.com/verbeterdebuurt 9 9
 • 26. good practice good practice Een duidelijk beleidsdoel gekoppeld aan een budget. Verder isis de Een duidelijk beleidsdoel gekoppeld aan een budget. Verder de crowd aan zet: projecten indienen en toekenning bepalen. crowd aan zet: projecten indienen en toekenning bepalen. Presentatie: de toolkit isis een sterk voorbeeld van hoe je initiatieven Presentatie: de toolkit een sterk voorbeeld van hoe je initiatieven uitnodigt. Duidelijke eisen, helder proces, aantrekkelijk gebracht. uitnodigt. Duidelijke eisen, helder proces, aantrekkelijk gebracht.case beschrijving case beschrijving Proces dwingt indiener goed te doordenken wat nodig isis aan hulp Proces dwingt indiener goed te doordenken wat nodig aan hulp en funding. Keuze uit $5K, $25K, $50K, $250K. en funding. Keuze uit $5K, $25K, $50K, $250K.Pepsi besteedt dit jaar het geld van reclame Superbowl aan Pepsi besteedt dit jaar het geld van reclame Superbowl aan Belangrijk selectiecriterium: realistisch plan, snel te realiseren. Belangrijk selectiecriterium: realistisch plan, snel te realiseren.stimulering maatschappelijke initiatieven. Met het Pepsi Refresh stimulering maatschappelijke initiatieven. Met het Pepsi RefreshProject zoeken ze ideeën met een positieve impact op de Project zoeken ze ideeën met een positieve impact op desamenleving. Elke maand isis $1,3 Mn beschikbaar, verdeeld over 32 samenleving. Elke maand $1,3 Mn beschikbaar, verdeeld over 32grants (premies), variërend van $5K tot $250K. grants (premies), variërend van $5K tot $250K.De crowd dient projecten in en de crowd bepaalt ook aan welke De crowd dient projecten in en de crowd bepaalt ook aan welke toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkprojecten het geld toegekend wordt. projecten het geld toegekend wordt. IdeeRijk geeft de overheid de kans om de crowd een beleidsdoel en IdeeRijk geeft de overheid de kans om de crowd een beleidsdoel enOpzet, informatie, categorieën en stappenplan zijn allemaal Opzet, informatie, categorieën en stappenplan zijn allemaal een bijbehorend budget te geven om zo zelf resultaten te bereiken. een bijbehorend budget te geven om zo zelf resultaten te bereiken.glashelder en catchy gepresenteerd. Diverse tips om je project zo glashelder en catchy gepresenteerd. Diverse tips om je project zo Moderne invulling van het motto: “Vraag niet wat jouw land voor Moderne invulling van het motto: “Vraag niet wat jouw land voorgoed mogelijk te verkopen. goed mogelijk te verkopen. jou kan doen, maar wat jijjij voor je land kunt doen” jou kan doen, maar wat voor je land kunt doen”Selectiecriteria, het gaat om projecten die: Selectiecriteria, het gaat om projecten die: IdeeRijk helpt om dergelijke campagnes op te zetten, met IdeeRijk helpt om dergelijke campagnes op te zetten, met1: Een positieve bijdrage leveren, 1: Een positieve bijdrage leveren, strategische keuze, beleidsdoel, budget, selectiecriteria, strategische keuze, beleidsdoel, budget, selectiecriteria,2: realistisch zijn en snel starten, 2: realistisch zijn en snel starten, stappenplan, toolkit, PR. stappenplan, toolkit, PR.3: meetbare resultaten opleveren. 3: meetbare resultaten opleveren. Maak het proces van toekenning van middelen laagdrempelig en Maak het proces van toekenning van middelen laagdrempelig en kortcyclisch (in dit geval elke maand enkele ‘grants’). kortcyclisch (in dit geval elke maand enkele ‘grants’). Laat de indieners zelf actie ondernemen om aandacht en support te Laat de indieners zelf actie ondernemen om aandacht en support te krijgen voor hun initiatieven. krijgen voor hun initiatieven.functionaliteiten functionaliteitenStrategie StrategieBudget Budget › ›http://www.refresheverything.com http://www.refresheverything.comCampagne Campagne › ›http://www.youtube.com/watch?v=srY7Wkl2IbI http://www.youtube.com/watch?v=srY7Wkl2IbIProces en Selectiecriteria, toolkit Proces en Selectiecriteria, toolkit › ›toolkit: toolkit:Faciliteren presentatie en support krijgen Faciliteren presentatie en support krijgen http://www.refresheverything.com/docs/idea-toolkit.pdf http://www.refresheverything.com/docs/idea-toolkit.pdf 10 10
 • 27. Springspotters HappySpotting good practice good practice Springwise Deze case isis good practice voor het vroegtijdig signaleren van goede Deze case good practice voor het vroegtijdig signaleren van goede nieuwe initiatieven. Door inzet van de crowd, worden nieuwe nieuwe initiatieven. Door inzet van de crowd, worden nieuwe Trendwatching business ideeën over de hele wereld (170 landen) vroegtijdig en business ideeën over de hele wereld (170 landen) vroegtijdig en efficiënt gespot. efficiënt gespot. Tevens een good practice voor inspiratie. Veel business developers Tevens een good practice voor inspiratie. Veel business developerscase beschrijving case beschrijving checken Springwise om nieuwe ideeën op te doen. De voorbeelden, checken Springwise om nieuwe ideeën op te doen. De voorbeelden, toegepast op de eigen situatie, leiden tot goede nieuwe initiatieven. toegepast op de eigen situatie, leiden tot goede nieuwe initiatieven.Het signaleren van inspirerende ideeën en trends door de crowd, de Het signaleren van inspirerende ideeën en trends door de crowd, deSpotters. Spotters.Deze case betreft een combinatie van 44 sites. Deze case betreft een combinatie van sites.Op Springspotters en HappySpotting worden inspirerende nieuwe Op Springspotters en HappySpotting worden inspirerende nieuwebusiness ideeën gespot door een uitgebreid netwerk van spotters business ideeën gespot door een uitgebreid netwerk van spotters(>8000 van over de hele wereld). De interessante ideeën worden (>8000 van over de hele wereld). De interessante ideeën worden toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkbeloond met punten die kunnen worden ingeruild voor gifts. beloond met punten die kunnen worden ingeruild voor gifts. Geef de crowd een incentive om goede initiatieven, ideeën en Geef de crowd een incentive om goede initiatieven, ideeën enOp Springwise worden deze gespotte ideeën gepubliceerd op een site Op Springwise worden deze gespotte ideeën gepubliceerd op een site samenwerkingsverbanden te spotten en door te geven. samenwerkingsverbanden te spotten en door te geven.en in een wekelijkse nieuwsbrief, die ter inspiratie door veel business en in een wekelijkse nieuwsbrief, die ter inspiratie door veel business Bundel gespotte initiatieven overzichtelijk per thema voor overheid, Bundel gespotte initiatieven overzichtelijk per thema voor overheid,developers, ontwerpers en ondernemers wordt geraadpleegd. developers, ontwerpers en ondernemers wordt geraadpleegd. initiatiefnemers en supporters. Kansen voor themahouders binnen initiatiefnemers en supporters. Kansen voor themahouders binnenDe ideeën worden gebundeld tot trends, die worden gepubliceerd op De ideeën worden gebundeld tot trends, die worden gepubliceerd op het rijk om te bepalen waar ze een rol willen gaan spelen. het rijk om te bepalen waar ze een rol willen gaan spelen.Trendwatching.com, en in trend reports. Trendwatching.com, en in trend reports. Geef initiatiefnemers een showcase voor hun initiatief. Geef initiatiefnemers een showcase voor hun initiatief. Presenteer de nieuwste initiatieven aantrekkelijk en op frequente Presenteer de nieuwste initiatieven aantrekkelijk en op frequente basis, ter inspiratie voor aspirant initiatiefnemers. basis, ter inspiratie voor aspirant initiatiefnemers. Distilleer uit alle initiatieven trends, waar overheid beleid op kan Distilleer uit alle initiatieven trends, waar overheid beleid op kan afstemmen. afstemmen.functionaliteiten functionaliteitenindienen spottings (inspiring new business ideas) indienen spottings (inspiring new business ideas)Punten verdienen (voor gifts) Punten verdienen (voor gifts) › ›www.springspotters.com www.springspotters.comPublicatie op springwise en weekly newsletter, ter inspiratie Publicatie op springwise en weekly newsletter, ter inspiratie › ›www.happyspotting.com www.happyspotting.comShare this Share this › ›www.springwise.com www.springwise.comAggregatie tot trends op trendwatching Aggregatie tot trends op trendwatching › ›www.trendwatching.com www.trendwatching.com 11 11
 • 28. MapShare TM good practice good practice In plaats van zelf een team op de weg te houden om wijzigingen in In plaats van zelf een team op de weg te houden om wijzigingen in het wegennet bij te houden en door te geven, schakelt TomTom de het wegennet bij te houden en door te geven, schakelt TomTom de mensen in die toch alal op de weg zitten, nl. haar gebruikers. Deze zijn mensen in die toch op de weg zitten, nl. haar gebruikers. Deze zijn als geen ander in staat om de kaarten van TomTom up to date te als geen ander in staat om de kaarten van TomTom up to date te houden. Bovendien zijn zij ook degenen die direct de vruchten houden. Bovendien zijn zij ook degenen die direct de vruchtencase beschrijving case beschrijving plukken van de bijdragen van de gehele community. plukken van de bijdragen van de gehele community. Uiteraard moeten techniek en organisatie (snelle controle en Uiteraard moeten techniek en organisatie (snelle controle enTomTom zet haar gebruikers in om kaarten up to date te houden. TomTom zet haar gebruikers in om kaarten up to date te houden. verwerking) op orde zijn om dit te laten werken. verwerking) op orde zijn om dit te laten werken.“Met TomTom’s unieke Map Share-technologie verbeter je de “Met TomTom’s unieke Map Share-technologie verbeter je dekwaliteit van je navigatiebeleving, omdat je in een handomdraai en kwaliteit van je navigatiebeleving, omdat je in een handomdraai enrechtstreeks op je TomTom-navigatiesysteem correcties op je kaart rechtstreeks op je TomTom-navigatiesysteem correcties op je kaartkunt aanbrengen. Bovendien kun je vergelijkbare correcties kunt aanbrengen. Bovendien kun je vergelijkbare correctiesontvangen van de gehele TomTom-community van Map Share- ontvangen van de gehele TomTom-community van Map Share- toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkgebruikers.” gebruikers.” IdeeRijk faciliteert de rijksoverheid bij het betrekken van IdeeRijk faciliteert de rijksoverheid bij het betrekken vanDeze vorm van coproductie leidt tot betere dienstverlening aan Deze vorm van coproductie leidt tot betere dienstverlening aan buitenstaanders (burgers, bedrijven, gebruikers, communities, buitenstaanders (burgers, bedrijven, gebruikers, communities,klanten en een efficiënte operatie (geen ’mannetjes op de weg’). klanten en een efficiënte operatie (geen ’mannetjes op de weg’). belanghebbenden) voor de uitvoering van dagelijkse belanghebbenden) voor de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden, zodat deze efficiënter en sneller tot betere werkzaamheden, zodat deze efficiënter en sneller tot betere resultaten leiden. resultaten leiden. Experts van IdeeRijk helpen bij het signaleren van kansen voor Experts van IdeeRijk helpen bij het signaleren van kansen voor coproductie (welke werkzaamheden kan de rijksoverheid coproductie (welke werkzaamheden kan de rijksoverheid uitbesteden aan de maatschappij), definitie doelgroepen, uitbesteden aan de maatschappij), definitie doelgroepen, technische voorzieningen, integratie en openheid van processen, technische voorzieningen, integratie en openheid van processen, etc. etc.functionaliteiten functionaliteiten › ›http://www.tomtom.com/page/mapshare http://www.tomtom.com/page/mapshare 12 12
 • 29. Ideeënmakelaar good practice good practice gemeente Zwolle Door praktisch meedenken isis de makelaar de brug tussen Door praktisch meedenken de makelaar de brug tussen initiatiefnemer en mogelijke partners en subsidie/fondsverlener initiatiefnemer en mogelijke partners en subsidie/fondsverlener waardoor het project gerealiseerd kan worden. waardoor het project gerealiseerd kan worden. Goed in het zoeken van de combinatie van grote en kleine partijen Goed in het zoeken van de combinatie van grote en kleine partijen om de initiatieven te verwezenlijken. Kleine partijen zijn vaak de om de initiatieven te verwezenlijken. Kleine partijen zijn vaak decase beschrijving case beschrijving motor en zorgen voor snelheid. motor en zorgen voor snelheid.Helpt initiatiefnemers binnen de gemeente Zwolle om ideeën om te Helpt initiatiefnemers binnen de gemeente Zwolle om ideeën om tezetten naar projecten door praktisch mee te denken en bijvoorbeeld zetten naar projecten door praktisch mee te denken en bijvoorbeeldde initiatiefnemer in contact te brengen met andere organisaties en de initiatiefnemer in contact te brengen met andere organisaties ente ondersteunen bij financiering van het project. Het doel isis het te ondersteunen bij financiering van het project. Het doel hetontwikkelen van de stad Zwolle. ontwikkelen van de stad Zwolle.De ideeënmakelaar neemt het initiatief niet over. Wie een idee heeft, De ideeënmakelaar neemt het initiatief niet over. Wie een idee heeft, toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkblijft zelf verantwoordelijk voor het succes. blijft zelf verantwoordelijk voor het succes. Kennis van subsidie en fondsen isis nodig binnen IdeeRijk. Kennis van subsidie en fondsen nodig binnen IdeeRijk. Financiering isis van essentieel belang en kan op diverse manieren. Financiering van essentieel belang en kan op diverse manieren. Focus op houding en gedrag van ambtenaren. Een dienstverlenende Focus op houding en gedrag van ambtenaren. Een dienstverlenende houding isis niet elke ambtenaar eigen. Om een IdeeRijk stevig neer houding niet elke ambtenaar eigen. Om een IdeeRijk stevig neer te zetten isis wellicht training van de ambtenaren nodig en een te zetten wellicht training van de ambtenaren nodig en een doordacht communicatieplan (wat wordt er van je verwacht, waar doordacht communicatieplan (wat wordt er van je verwacht, waar ligt welke verantwoordelijkheid, etc). ligt welke verantwoordelijkheid, etc).functionaliteiten functionaliteiten › ›http://www.samenmakenwedestad.nl/index.asp?hid=248&pid=33&soort http://www.samenmakenwedestad.nl/index.asp?hid=248&pid=33&soo › ›http://www.samenmakenwedestad.nl/index.asp?hid=1 http://www.samenmakenwedestad.nl/index.asp?hid=1 13 13
 • 30. buurtcoach good practice good practice De buurtcoach spoort de initiatieven van de buurtbewoners op en De buurtcoach spoort de initiatieven van de buurtbewoners op en faciliteert zodat het initiatief kan landen. Initiatiefnemer blijft faciliteert zodat het initiatief kan landen. Initiatiefnemer blijft eigenaar van het initiatief en voert het zelf uit. Empowerment staat eigenaar van het initiatief en voert het zelf uit. Empowerment staat centraal. centraal. De coaches gaan door een pittige selectieprocedure. Het zijn De coaches gaan door een pittige selectieprocedure. Het zijncase beschrijving case beschrijving empatische, sterke persoonlijkheden. In Engeland isis al eerder empatische, sterke persoonlijkheden. In Engeland al eerder bewezen dat dit een good practice is. bewezen dat dit een good practice is.Kan wél! omarmt initiatieven van buurtbewoners door te zorgen voor Kan wél! omarmt initiatieven van buurtbewoners door te zorgen voor In eerste instantie isis Kan wél! opgezet en uit dit initiatief is Kan wel In eerste instantie Kan wél! opgezet en uit dit initiatief is Kan welbegeleiding, financiering en publicitaire aandacht. De buurtcoach begeleiding, financiering en publicitaire aandacht. De buurtcoach jongeren opgezet omdat duidelijk werd dat jongeren een grote rol jongeren opgezet omdat duidelijk werd dat jongeren een grote rolspoort bewoners met ideeën op en helpt ze met het vormgeven en spoort bewoners met ideeën op en helpt ze met het vormgeven en spelen binnen de initiatieven die Kan wél! spot. spelen binnen de initiatieven die Kan wél! spot.uitvoeren. Hiervoor wordt samengewerkt met de uitvoeren. Hiervoor wordt samengewerkt met dewoningcorporatie(s) en/of de gemeente. woningcorporatie(s) en/of de gemeente.Kan wél! gaat uit van de eigen kracht en competenties van bewoners. Kan wél! gaat uit van de eigen kracht en competenties van bewoners.De initiatiefnemer blijft zelf eigenaar van het idee. Hij/zij voert het De initiatiefnemer blijft zelf eigenaar van het idee. Hij/zij voert het toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkzelf uit (alleen of met andere bewoners). zelf uit (alleen of met andere bewoners). Empowerment van initiatiefnemers. Empowerment van initiatiefnemers.Via een lokale campagne in de wijken en de al bestaande netwerken Via een lokale campagne in de wijken en de al bestaande netwerken Goede, betrokken medewerkers zijn belangrijk. Focus op Goede, betrokken medewerkers zijn belangrijk. Focus opworden andere actieve bewoners opgespoord en uitgedaagd om ook worden andere actieve bewoners opgespoord en uitgedaagd om ook selectieprocedure. Een onafhankelijk partij kan sneller resultaten selectieprocedure. Een onafhankelijk partij kan sneller resultatenhun ideeën in te dienen. hun ideeën in te dienen. behalen. behalen. Kan wel jongeren als spin-out van Kan wel isis een voorbeeld van een Kan wel jongeren als spin-out van Kan wel een voorbeeld van eenEr zijn 500 a a 600 projecten afgerond van bewoners in 22 Er zijn 500 600 projecten afgerond van bewoners in 22 initiatief waar men gedurende de weg tegen een nieuwe weg initiatief waar men gedurende de weg tegen een nieuwe wegaandachtswijken in Nederland. aandachtswijken in Nederland. aanloopt die uiteindelijk zeer succesvol is. Zorg dat er ruimte isis tot aanloopt die uiteindelijk zeer succesvol is. Zorg dat er ruimte tot aanpassingen op alle vier vlakken. aanpassingen op alle vier vlakken. Maak duidelijk wat de criteria zijn om deel te nemen. Maak duidelijk wat de criteria zijn om deel te nemen.functionaliteiten functionaliteiten › ›http://www.kanwel.nl http://www.kanwel.nl 14 14
 • 31. Living Labs good practice good practice Synergetische samenwerking tussen alle belanghebbenden: Synergetische samenwerking tussen alle belanghebbenden: gebruikers, bedrijven, kennisinstellingen en overheid. gebruikers, bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Ontwikkelen en testen in realistische, afgebakende context, met Ontwikkelen en testen in realistische, afgebakende context, met echte gebruikers in hun eigen leefwereld. Match resultaten en echte gebruikers in hun eigen leefwereld. Match resultaten encase beschrijving case beschrijving behoefte isis geborgd. behoefte geborgd.In Living Labs worden initiatieven in een realistische, afgebakende In Living Labs worden initiatieven in een realistische, afgebakende Leren door te doen. Ontwikkelde kennis en tools direct toepasbaar Leren door te doen. Ontwikkelde kennis en tools direct toepasbaarcontext (bijv. een wijk) ontwikkeld en getest. Living Labs zijn context (bijv. een wijk) ontwikkeld en getest. Living Labs zijn en getest binnen living lab netwerk. en getest binnen living lab netwerk.samenwerkingen tussen gebruikers, bedrijven, kennisinstellingen, samenwerkingen tussen gebruikers, bedrijven, kennisinstellingen,overheid. overheid.De Living Lab projecten zijn erg divers. Overeenkomsten in de De Living Lab projecten zijn erg divers. Overeenkomsten in deaanpak: Ontwerpgericht, gebruikers- en mensgericht, iteratief, aanpak: Ontwerpgericht, gebruikers- en mensgericht, iteratief, toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkinnovatief. innovatief. IdeeRijk adopteert de Living Labs aanpak voor zowel de projecten IdeeRijk adopteert de Living Labs aanpak voor zowel de projectenDe ontwikkelde tools worden gedeeld binnen het Living Lab netwerk. De ontwikkelde tools worden gedeeld binnen het Living Lab netwerk. die het helpt initiëren, als voor de ontwikkeling van het platform die het helpt initiëren, als voor de ontwikkeling van het platformThema’s: zorg, ontwikkelingshulp, democratie, duurzaamheid. Thema’s: zorg, ontwikkelingshulp, democratie, duurzaamheid. zelf. zelf.Veel belangen gelijktijdig gediend: Producten sluiten beter aan op Veel belangen gelijktijdig gediend: Producten sluiten beter aan op IdeeRijk helpt coalities te vormen van stakeholders. IdeeRijk helpt coalities te vormen van stakeholders.behoeften, time to market verkort, efficiënter innoveren, effecten behoeften, time to market verkort, efficiënter innoveren, effecten IdeeRijk creëert projecten met voldoende ruimte voor het IdeeRijk creëert projecten met voldoende ruimte voor hetinnovaties meetbaar maken, kennis benutten, ideeën toetsen, innovaties meetbaar maken, kennis benutten, ideeën toetsen, experiment, waardoor vernieuwende oplossingen gevonden kunnen experiment, waardoor vernieuwende oplossingen gevonden kunnennieuwe samenwerkingsverbanden voor een efficiëntere overheid. nieuwe samenwerkingsverbanden voor een efficiëntere overheid. worden. worden.De aanpak en het netwerk van de Living Labs isis in het leven geroepen De aanpak en het netwerk van de Living Labs in het leven geroepen IdeeRijk faciliteert met expertise en begeleiding de toepassing van IdeeRijk faciliteert met expertise en begeleiding de toepassing vanom de Lissabon strategie voor banen en economische groei aan te om de Lissabon strategie voor banen en economische groei aan te Living Lab methodologie. Living Lab methodologie.jagen. jagen.functionaliteiten functionaliteiten › ›www.openlivinglabs.eu www.openlivinglabs.eu › ›http://www.frankwatching.com/archive/2009/03/31/living-labs-hoop-of- http://www.frankwatching.com/archive/2009/03/31/living-labs-hoop-o 15 15
 • 32. Apple good practice good practice Developer Program Apple faciliteert het ontwikkelen van applicaties door de crowd Apple faciliteert het ontwikkelen van applicaties door de crowd door een toolkit met oa. API’s beschikbaar te stellen, toegangen tot door een toolkit met oa. API’s beschikbaar te stellen, toegangen tot de Apple brondata en software. de Apple brondata en software. Door deze brondata en de functionaliteiten van de iPhone (GPS, Door deze brondata en de functionaliteiten van de iPhone (GPS, bewegingssensor, etc.) ook nog te combineren met andere data uit bewegingssensor, etc.) ook nog te combineren met andere data uitcase beschrijving case beschrijving bijv. Google Maps, ontstaat toegevoegde waarde voor gebruikers. bijv. Google Maps, ontstaat toegevoegde waarde voor gebruikers. De applicaties (apps) biedt Apple aan in de Appstore. Ontwikkelaars De applicaties (apps) biedt Apple aan in de Appstore. OntwikkelaarsApple faciliteert het ontwikkelen van applicaties voor iPhone en Mac Apple faciliteert het ontwikkelen van applicaties voor iPhone en Mac profiteren mee van de verkoop van de apps. profiteren mee van de verkoop van de apps.door gebruikers. Met Developer Programs biedt Apple een compleet door gebruikers. Met Developer Programs biedt Apple een compleeten geïntegreerd proces voor het ontwikkelen, testen en distribueren en geïntegreerd proces voor het ontwikkelen, testen en distribuerenvan applicaties. In de toolkit: de source code, simulator, instruments, van applicaties. In de toolkit: de source code, simulator, instruments,interface builder, etc. Apple stelt diverse API’s beschikbaar, interfaces interface builder, etc. Apple stelt diverse API’s beschikbaar, interfacestot de brondata en software van Apple, waardoor de door tot de brondata en software van Apple, waardoor de door toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkbuitenstaanders ontwikkelde applicaties werken op de producten van buitenstaanders ontwikkelde applicaties werken op de producten van IdeeRijk helpt diensten API’s te ontwikkelen, zodat derden hierop IdeeRijk helpt diensten API’s te ontwikkelen, zodat derden hieropApple. Apple. zinnige applicaties kunnen ontwikkelen. In deze applicaties worden zinnige applicaties kunnen ontwikkelen. In deze applicaties wordenGebruikers van over de hele wereld (particulieren en bedrijven) Gebruikers van over de hele wereld (particulieren en bedrijven) combinaties (mashups) van toegankelijk gemaakte overheidsdata combinaties (mashups) van toegankelijk gemaakte overheidsdatamaken hier gebruik van en hebben gezamenlijk inmiddels >200k maken hier gebruik van en hebben gezamenlijk inmiddels >200k met bijvoorbeeld geodata uit Google Maps API’s gemaakt, hetgeen met bijvoorbeeld geodata uit Google Maps API’s gemaakt, hetgeenapplicaties ontwikkeld. In totaal zijn er nu 33 Mld Apps verkocht! applicaties ontwikkeld. In totaal zijn er nu Mld Apps verkocht! leidt tot toegevoegde waarde voor overheid, burgers en leidt tot toegevoegde waarde voor overheid, burgers enGoogle doet hetzelfde door via API’s toegang te geven tot Google doet hetzelfde door via API’s toegang te geven tot maatschappelijke partners. maatschappelijke partners.bijvoorbeeld de data in Google Maps. Door deze geodata in nieuwe bijvoorbeeld de data in Google Maps. Door deze geodata in nieuwe IdeeRijk stimuleert en helpt buitenstaanders met het ontwikkelen IdeeRijk stimuleert en helpt buitenstaanders met het ontwikkelenapplicaties te koppelen aan andere databases (mashups), ontstaan applicaties te koppelen aan andere databases (mashups), ontstaan van deze applicaties. van deze applicaties.nieuwe functionaliteiten, zoals bij Verbeterdebuurt.nl . . nieuwe functionaliteiten, zoals bij Verbeterdebuurt.nl IdeeRijk biedt een platform voor het uitwisselen van de apps, door IdeeRijk biedt een platform voor het uitwisselen van de apps, door het opzetten van een IdeeRijk(of BZK-) Appstore. het opzetten van een IdeeRijk(of BZK-) Appstore.functionaliteiten functionaliteitenAPI’s ontwikkelen voor toegang tot brondata API’s ontwikkelen voor toegang tot brondata › ›http://developer.apple.com/iphone/program/ http://developer.apple.com/iphone/program/Toolkit (incl API’s) beschikbaar stellen aan buitenwereld Toolkit (incl API’s) beschikbaar stellen aan buitenwereld › ›http://www.apple.com/nl/iphone/apps-for-iphone/ http://www.apple.com/nl/iphone/apps-for-iphone/Support voor crowd: Forum, Howto’s, Library Support voor crowd: Forum, Howto’s, Library › ›http://nl.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface http://nl.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interfacePlatform voor aanbieden Apps (Appstore) Platform voor aanbieden Apps (Appstore) 16 16
 • 33. good practice good practice Adoptie van initiatieven; adequate inzet van netwerk en middelen. Adoptie van initiatieven; adequate inzet van netwerk en middelen. Duidelijke selectie: alleen samenwerkingsverbanden. Strakke Duidelijke selectie: alleen samenwerkingsverbanden. Strakke toetsing bijdrage van plannen aan doelstellingen. toetsing bijdrage van plannen aan doelstellingen. Focus op deploy en testfase: aantonen in afgebakende, reële Focus op deploy en testfase: aantonen in afgebakende, reële context dat een bepaalde levert, voor opschaling naar brede context dat een bepaalde levert, voor opschaling naar bredecase beschrijving case beschrijving toepassing. toepassing. Samenstelling van consortia van partijen met belangen bij de Samenstelling van consortia van partijen met belangen bij deSmart City isis een samenwerkingsverband tussen Amsterdammers, Smart City een samenwerkingsverband tussen Amsterdammers, resultaten. Inbreng van kleine spelers voor dynamiek en daadkracht. resultaten. Inbreng van kleine spelers voor dynamiek en daadkracht.bedrijven en overheid met als doel te laten zien hoe, nu en in de bedrijven en overheid met als doel te laten zien hoe, nu en in de Effectief orgaan om subsidies snel op de goede plaats terecht te Effectief orgaan om subsidies snel op de goede plaats terecht tetoekomst, slimmer energie kan worden gebruikt. toekomst, slimmer energie kan worden gebruikt. laten komen. laten komen.Gestart door Liander en Amsterdam Innovatie Motor, en inmiddels Gestart door Liander en Amsterdam Innovatie Motor, en inmiddelsheeft een toenemend aantal nieuwe partners zich aangemeld. heeft een toenemend aantal nieuwe partners zich aangemeld.Optelsom van innovatieve technologie, gedragsverandering bij de Optelsom van innovatieve technologie, gedragsverandering bij debevolking en duurzame economische investeringen. Door partners bevolking en duurzame economische investeringen. Door partners toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijksamen te brengen en kleinschalige projecten lokaal op te zetten, samen te brengen en kleinschalige projecten lokaal op te zetten, IdeeRijk faciliteert dat samenwerkingsverbanden tot stand komen. IdeeRijk faciliteert dat samenwerkingsverbanden tot stand komen.creëert ASC de mogelijkheid deze initiatieven te testen. Zijn deze op creëert ASC de mogelijkheid deze initiatieven te testen. Zijn deze op IdeeRijk zorgt dat de startfasen van deze projecten gefund worden. IdeeRijk zorgt dat de startfasen van deze projecten gefund worden.alle fronten effectief, dan kunnen ze vervolgens grootschalig worden alle fronten effectief, dan kunnen ze vervolgens grootschalig worden IdeeRijk vormt een platform dat goede initiatieven kan adopteren IdeeRijk vormt een platform dat goede initiatieven kan adoptereningevoerd. Op deze manier vormt ASC een versneller voor klimaat- en ingevoerd. Op deze manier vormt ASC een versneller voor klimaat- en en verder helpen met middelen, netwerk, expertise en verbinding en verder helpen met middelen, netwerk, expertise en verbindingenergieprogramma’s. Doel: reductie CO2 uitstoot (A’dam: -40% tov energieprogramma’s. Doel: reductie CO2 uitstoot (A’dam: -40% tov met andere partners. met andere partners.1990). 1990). IdeeRijk kent een strak selectiebeleid met heldere criteria. Sterke IdeeRijk kent een strak selectiebeleid met heldere criteria. SterkeBinnen 22 jaar wordt groot aantal projecten opgezet ogv Duurzaam Binnen jaar wordt groot aantal projecten opgezet ogv Duurzaam focus op bijdrage aan de doelstellingen. focus op bijdrage aan de doelstellingen.Werken, Wonen, Mobiliteit en Publieke Ruimte. Werken, Wonen, Mobiliteit en Publieke Ruimte. IdeeRijk zorgt dat projecten de ruimte krijgen om te IdeeRijk zorgt dat projecten de ruimte krijgen om te experimenteren en ontwikkelingen te testen in echte omgevingen. experimenteren en ontwikkelingen te testen in echte omgevingen. Klein beginnen en dan opschalen. Klein beginnen en dan opschalen.functionaliteiten functionaliteitenpartijen selecteren en samenwerkingsverbanden smeden partijen selecteren en samenwerkingsverbanden smedenadoptie van initiatieven adoptie van initiatieven › ›http://www.amsterdamsmartcity.nl/#/nl/home http://www.amsterdamsmartcity.nl/#/nl/hometoetsing plannen initiatieven toetsing plannen initiatieven › ›http://www.amsterdamsmartcity.nl/data/media/files/factsheet_lancering_Amste http://www.amsterdamsmartcity.nl/data/media/files/factsheet_lancering_Amsinzet van netwerk inzet van netwerktoekenning van subsidies (voor deploy && testfase) toekenning van subsidies (voor deploy testfase) 17 17
 • 34. good practice good practice Het organiseren van ideeën competitie isis een specifieke expertise. Het organiseren van ideeën competitie een specifieke expertise. IdeaCrossing heeft zich hier volledig op toegelegd en heeft alle IdeaCrossing heeft zich hier volledig op toegelegd en heeft alle kennis in huis: welke vraag stel je (hoe open/gesloten), aan wie, met kennis in huis: welke vraag stel je (hoe open/gesloten), aan wie, met welke rewards, hoe bereik je de groep. Juist door de competitie heel welke rewards, hoe bereik je de groep. Juist door de competitie heel duidelijk te richten met een scherpe vraag aan gedefinieerde groep, duidelijk te richten met een scherpe vraag aan gedefinieerde groep,case beschrijving case beschrijving worden heel bruikbare resultaten behaald. worden heel bruikbare resultaten behaald. De benodigde techniek, het platform, levert ze white label aan De benodigde techniek, het platform, levert ze white label aanIdeaCrossing organiseert en faciliteert online ideeën-competities op IdeaCrossing organiseert en faciliteert online ideeën-competities op opdrachtgevers. opdrachtgevers.open en op afgesloten forums. Het Innovation Challenge® competitie open en op afgesloten forums. Het Innovation Challenge® competitiemanagement systeem isis op klantspecificatie uit te voeren (white management systeem op klantspecificatie uit te voeren (whitelabel) en kan duizenden voorstellen verwerken, van indienen tot label) en kan duizenden voorstellen verwerken, van indienen totevaluatie. IdeaCrossing organiseert ook jaarlijks werelds grootste evaluatie. IdeaCrossing organiseert ook jaarlijks werelds grootstebusiness innovatie competitie, de Innovation Challenge®, waarin business innovatie competitie, de Innovation Challenge®, waarin toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkhonderden teams MBA studenten reële uitdagingen van global honderden teams MBA studenten reële uitdagingen van global Ook voor de rijksoverheid isis het organiseren van ideeën competities Ook voor de rijksoverheid het organiseren van ideeën competitiesbrands aanpakken. brands aanpakken. een bruikbaar middel om oplossingen voor bepaalde vraagstukken een bruikbaar middel om oplossingen voor bepaalde vraagstukkenDe drie stappen aanpak van IdeaCrossing: De drie stappen aanpak van IdeaCrossing: binnen te krijgen. IdeeRijk helpt met gerichte expertise bij het binnen te krijgen. IdeeRijk helpt met gerichte expertise bij hetDESIGN: Competition Format DESIGN: Competition Format stellen van de juiste vraag aan de juiste groep. IdeeRijk voorziet in stellen van de juiste vraag aan de juiste groep. IdeeRijk voorziet inPRODUCE: Customize Platform PRODUCE: Customize Platform een platform (bijv. via IdeaCrossing) om de competitie te faciliteren. een platform (bijv. via IdeaCrossing) om de competitie te faciliteren.PLAY: Facilitate Participation PLAY: Facilitate Participation IdeeRijk faciliteert bij de interne verwerking van de binnengehaalde IdeeRijk faciliteert bij de interne verwerking van de binnengehaalde ideeën. ideeën.functionaliteiten functionaliteiten › ›www.ideacrossing.com www.ideacrossing.complatform en mgt systeem voor ideeëncompetities (white label) platform en mgt systeem voor ideeëncompetities (white label) › ›http://opensource.com/business/10/1/five-questions-anil-rathi-idea-cros http://opensource.com/business/10/1/five-questions-anil-rathi-idea-crofaciliteren ideeën competitie op IC platform faciliteren ideeën competitie op IC platform › ›http://www.innovationchallenge.com/ http://www.innovationchallenge.com/advies voor vraagstelling, doelgroep, incentives en aanpak advies voor vraagstelling, doelgroep, incentives en aanpak › ›http://www.innovation-point.com/Idea%20Competitions%20and%20Bre http://www.innovation-point.com/Idea%20Competitions%20and%20Br 18 18
 • 35. good practice good practice Gefaseerd wordt een project gefinancierd, waarbij altijd transparant Gefaseerd wordt een project gefinancierd, waarbij altijd transparant isis hoeveel er is gefund door de believers en hoeveel er nog nodig is. hoeveel er is gefund door de believers en hoeveel er nog nodig is. Verder ontstaat een nauwe betrokkenheid waardoor publiciteit op Verder ontstaat een nauwe betrokkenheid waardoor publiciteit op gang komt binnen het eigen netwerk van de believers. gang komt binnen het eigen netwerk van de believers. De incentive voor deelneming isis vooral plezier, “meedoen is het De incentive voor deelneming vooral plezier, “meedoen is het belangrijkste.” belangrijkste.”case beschrijving case beschrijving Combinatie van virtueel helder platform met duidelijke Combinatie van virtueel helder platform met duidelijke functionaliteiten en functionaliteit investeren maakt het technisch functionaliteiten en functionaliteit investeren maakt het technischSellaband Sellaband sterk. sterk.Voor tien dollar kan de crowd een aandeel kopen van hun favoriete Voor tien dollar kan de crowd een aandeel kopen van hun favorieteband of artiest. De mensen die dit doen worden “believers” band of artiest. De mensen die dit doen worden “believers”genoemd: mensen die geloven dat een band of artiest goed genoeg isis genoemd: mensen die geloven dat een band of artiest goed genoegom door te breken en hier dus in willen investeren. Zodra vijfduizend om door te breken en hier dus in willen investeren. Zodra vijfduizendaandelen zijn verkocht, mag deze band een cd opnemen. Het aandelen zijn verkocht, mag deze band een cd opnemen. Het toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkrendement was tot op heden nog niet erg hoog. rendement was tot op heden nog niet erg hoog. Ideeën/initiatieven hebben te allen tijde een kostenaspect. IdeeRijk Ideeën/initiatieven hebben te allen tijde een kostenaspect. IdeeRijkNaast de financiële component, worden ook nog andere beloningen Naast de financiële component, worden ook nog andere beloningen kan faciliteren in het opzetten van crowdfunding projecten. Er valt kan faciliteren in het opzetten van crowdfunding projecten. Er valtuitgekeerd, in de zin van “gratis” downloads, cd’s, t-shirts, uitgekeerd, in de zin van “gratis” downloads, cd’s, t-shirts, ook te denken aan een mengvorm van financiering bijvoorbeeld ook te denken aan een mengvorm van financiering bijvoorbeeldontmoetingen met artiesten etc. Dat isis de werkelijke incentive naast ontmoetingen met artiesten etc. Dat de werkelijke incentive naast deels fondsen, subsidie in combinatie met crowdfunding. deels fondsen, subsidie in combinatie met crowdfunding.het plezier wat de crowd hierin heeft. het plezier wat de crowd hierin heeft. Technisch sterk platform in combinatie met de functionaliteit Technisch sterk platform in combinatie met de functionaliteitDe Nederlandse artieste Hind isis ook te vinden onder de De Nederlandse artieste Hind ook te vinden onder de investeren en mogelijkheid om geïnvesteerd bedrag (tot een investeren en mogelijkheid om geïnvesteerd bedrag (tot een“investeringsopties” van Sellaband. Hind heeft haar eerste album op “investeringsopties” van Sellaband. Hind heeft haar eerste album op vastgesteld moment) terug te halen. vastgesteld moment) terug te halen.deze wijze gefinancierd. deze wijze gefinancierd.functionaliteiten functionaliteiten › ›http://www.sellaband.com http://www.sellaband.com › ›http://www.hind.nl/ http://www.hind.nl/ › ›http://twitter.com/Sellaband http://twitter.com/Sellaband 19 19
 • 36. Rotterdam Idee good practice good practice Ideeën worden ingediend en burgers, bedrijven, Ideeën worden ingediend en burgers, bedrijven, belangenorganisaties steunen goede ideeën. Initiatiefnemer blijft belangenorganisaties steunen goede ideeën. Initiatiefnemer blijft eigenaar. Criteria zijn helder voor betrokken partijen helder. eigenaar. Criteria zijn helder voor betrokken partijen helder. Lokale ideeën worden bekend bij lokale overheid. Lokale ideeën worden bekend bij lokale overheid. Online/offline combinatie, de nadruk ligt op virtueel platform en Online/offline combinatie, de nadruk ligt op virtueel platform encase beschrijving case beschrijving daarnaast zijn er ideeteams die ideeën uit de wijken ‘opsporen’. daarnaast zijn er ideeteams die ideeën uit de wijken ‘opsporen’.Elke Rotterdammer kan ideeën indienen om Rotterdam vriendelijker Elke Rotterdammer kan ideeën indienen om Rotterdam vriendelijkeren leefbaarder te maken. Bovendien kunnen ze gelijk andere en leefbaarder te maken. Bovendien kunnen ze gelijk andereRotterdammers vragen mee te doen. Goeie ideeën voor straat, buurt, Rotterdammers vragen mee te doen. Goeie ideeën voor straat, buurt,wijk of stad krijgen een financiële bijdrage als aanmoediging wijk of stad krijgen een financiële bijdrage als aanmoediging(startpremie). (startpremie).De ideeën die de mensen aandragen moeten volledig en praktisch De ideeën die de mensen aandragen moeten volledig en praktisch toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkuitvoerbaar zijn, het zijn volwaardige plannen, dit werkt mee aan de uitvoerbaar zijn, het zijn volwaardige plannen, dit werkt mee aan de Ideeën worden niet alleen financieel gesteund, ook de mogelijkheid Ideeën worden niet alleen financieel gesteund, ook de mogelijkheiduitvoerbaarheid. Ideeën kwamen binnen via de site, bijeenkomsten uitvoerbaarheid. Ideeën kwamen binnen via de site, bijeenkomsten om partijen met het idee te verbinden. om partijen met het idee te verbinden.en ‘ideeteams’. en ‘ideeteams’. Burgers krijgen een actieve rol in het verbeterproces. Burgers krijgen een actieve rol in het verbeterproces. Stel duidelijke criteria. Stel duidelijke criteria. Combineer online en offline om zo doelgroep in z’n geheel te Combineer online en offline om zo doelgroep in z’n geheel te bereiken. bereiken.functionaliteiten functionaliteitenInitiatieven uitlokken Initiatieven uitlokkenInitiatieven ondersteunen:geld Initiatieven ondersteunen:geld › ›http://www.rotterdamidee.nl/ http://www.rotterdamidee.nl/initiatieven (laten) verrijken door in contact te brengen met initiatieven (laten) verrijken door in contact te brengen metmogelijke samenwerkingspartners mogelijke samenwerkingspartnersshowcase voor initiatief (voor initiatiefnemer) showcase voor initiatief (voor initiatiefnemer) 20 20
 • 37. Incubators good practice good practice Philips realiseerde zich dat via de standaardprocessen bepaalde Philips realiseerde zich dat via de standaardprocessen bepaalde kansrijke projecten tussen wal en schip raakten. In de kweekvijver kansrijke projecten tussen wal en schip raakten. In de kweekvijver van de Incubators krijgen ze langer de kans om met passende van de Incubators krijgen ze langer de kans om met passende begeleiding zich te ontwikkelen en te groeien. begeleiding zich te ontwikkelen en te groeien. Door constant de kansen te monitoren en business case te Door constant de kansen te monitoren en business case tecase beschrijving case beschrijving evalueren, vindt een goede selectie plaats. evalueren, vindt een goede selectie plaats.in lijn met de strategie van Philips zijn de speciale Incubator- in lijn met de strategie van Philips zijn de speciale Incubator-kweekvijvers gespecialiseerd in het ontdekken van nieuwe kansen. kweekvijvers gespecialiseerd in het ontdekken van nieuwe kansen.Vervolgens worden deze kansen op basis van nieuwe Philips- Vervolgens worden deze kansen op basis van nieuwe Philips-technologieën omgezet in succesvolle projecten. technologieën omgezet in succesvolle projecten.Binnen een afgeschermde omgeving kunnen de producten/bedrijfjes Binnen een afgeschermde omgeving kunnen de producten/bedrijfjeskiemen. Er isis veel ruimte voor experimenteren. Zodra het bedrijf kiemen. Er veel ruimte voor experimenteren. Zodra het bedrijf toepasbaarheid IdeeRijk toepasbaarheid IdeeRijkvolwassener wordt (na 22 à 3 jaar), kan het ofwel binnen een Philips volwassener wordt (na à 3 jaar), kan het ofwel binnen een Philips IdeeRijk creëert kweekvijveromgevingen waarin initiatieven kunnen IdeeRijk creëert kweekvijveromgevingen waarin initiatieven kunnenwerkmaatschappij worden opgenomen (spin in), ofwel, met hulp van werkmaatschappij worden opgenomen (spin in), ofwel, met hulp van kiemen, om van daaruit zelfstandig (met investering van overheid of kiemen, om van daaruit zelfstandig (met investering van overheid ofVC, op eigen benen staan (spin out). VC, op eigen benen staan (spin out). van buiten) of binnen overheid verder te groeien. van buiten) of binnen overheid verder te groeien. De specialisten van IdeeRijk hebben hun voelsprieten in de De specialisten van IdeeRijk hebben hun voelsprieten in devoorbeelden: voorbeelden: samenleving, waardoor ze de meest veelbelovende kandidaten in samenleving, waardoor ze de meest veelbelovende kandidaten inShapeways, DirectLife, 3D Solutions, Handshake Solutions, Shapeways, DirectLife, 3D Solutions, Handshake Solutions, het kweekvijver programma kunnen uitnodigen. het kweekvijver programma kunnen uitnodigen.CareServant, Polymer Vision (al spin-out) CareServant, Polymer Vision (al spin-out) IdeeRijk zorgt ervoor dat de initiatieven de juiste support krijgen uit IdeeRijk zorgt ervoor dat de initiatieven de juiste support krijgen uit de eigen organisatie. de eigen organisatie. IdeeRijk evalueert regelmatig de ‘business case’ om go/no go IdeeRijk evalueert regelmatig de ‘business case’ om go/no go beslissingen te faciliteren. beslissingen te faciliteren.functionaliteiten functionaliteitenkweekvijvers kweekvijversbegeleiding, support (Marketing, Financial, Engineering) begeleiding, support (Marketing, Financial, Engineering) › ›http://www.philips.nl/about/company/businesses/inn http://www.philips.nl/about/company/businesses/innkenniscentrum en -makelaar kenniscentrum en -makelaar ovationemergingbusinesses/index.page ovationemergingbusinesses/index.pagetoetsing, selectie toetsing, selectieinvestering, VC (spinout) investering, VC (spinout) 21 21
 • 38. Good practices vormen contouren IdeeRijk maken van partnerships halen en faciliteren inbedden van van ideeën coproductie IdeeRijk - externe verkenning
 • 39. Drie hoofdfunctionaliteiten IdeeRijk Initiatieven die bijdragen aan vraagstukken opsporen, uitnodigen en ondersteunen (met geld, beleid, expertise). Koppelen aan lopende initiatieven, partners en uitvoering. maken van partnershipsIdeeën en oplossingen Maatschappelijkevan de buitenwereld stakeholders de(crowd en experts) mogelijkheid geven eenuitvragen, ontvangen constructieve bijdrage teen inbedden binnen halen en faciliteren leveren in het aanpakkenrijksoverheid. inbedden van van vraagstukken van ideeën coproductie IdeeRijk - externe verkenning
 • 40. Halen en inbedden van ideeën: Functionaliteiten• Mentaal: • inspiratie, voorbeelden database, Open Innovatie workshops • beleid maken om buitenstaanders te betrekken, strategie ontwikkelen • campagnes opzetten, in- en extern • begeleiding veranderingsproces• Organisatie: • processen inrichten voor verwerking ideeën(stroom) • functies: ideeënteam, ideeënbegeleider/coach, community manager, jury,.. • inkooporganisatie voor open innovatie diensten en producten• Expertise: • kenniscentrum: vraagstuk vertalen in vraag, welke crowd of welke experts, halen & hoe die bereiken, welke incentives, welk platform gebruiken, welke rol spelen in de community, discussies modereren, … • legal: terms & conditions • tips & tricks forum• Techniek: inbedden • • platform voor ideeën inname, inzien, ranken, commentaar, etc. platform voor challenges en competitie van ideeën • toolkit voor ideeën ontwikkeling, testen, presentatie • automatisering ideeënverwerking, integratie eigen en externe platforms • monitoring, hosting, beheer IdeeRijk - externe verkenning
 • 41. Halen en inbedden van ideeën: Succesfactoren1. Visueel aantrekkelijk en toegankelijk platform2. Functionaliteiten naadloos laten aansluiten: ideeën indienen, stemmen, reageren, inzien, steunen, funden3. Vertaal het vraagstuk in juiste vraag aan de juiste crowd4. Maximale transparantie over proces, resultaten, implementatie of afwijzing5. Maak per vraagstuk de keuze om buiten naar binnen te halen (bijv. eigen platform) of binnen naar buiten (bijv. Innocentive)6. Heldere indeling in categorieën, thema’s halen &7. Luisteren naar en dialoog aangaan met buitenwereld8. Online en offline combineren inbedden9. Passende openheid kiezen (soms juist afschermen)10. Stel duidelijke criteria om deel te nemen11. Ken de incentives van de crowd en speel erop in12. Bereid vooraf interne organisatie voor (snelheid van van ideeën verwerking en terugkoppeling is cruciaal) IdeeRijk - externe verkenning
 • 42. Maken van Partnerships: Functionaliteiten• Mentaal: • doel en vorm samenwerking bepalen (bijv. workshops met stakeholders) • begeleiden leerproces, leren experimenteren (fouten maken mag/moet) • belangen partners synchroniseren • dynamiek van projecten sturen, in beweging houden• Organisatie: • • netwerk inrichten om initiatieven op te sporen en te linken aan support processen inrichten voor samenwerking maken van partnerships • functies: regisseur, programma directeur, kwaliteitsmanager • relaties onderhouden tussen partnerships/projecten • koppelen aan subsidie organen, zorgen voor gestroomlijnde processen toekenning• Expertise: • kennis van fondsen en subsidies, en van private investeerders • kennis van belangensynchronisatie, coalitievorming • kennis van methodologie, oa. living lab • kennis van eerste projectfasen: ontwikkeling en (live) testen • juridische kennis: contractvorming, aansprakelijkheid• Techniek: • systeem voor aanname initiatieven, spotten initiatieven, stemmen op projecten • platformen en faciliteiten voor samenwerken, on- en offline • showcase voor projecten IdeeRijk - externe verkenning
 • 43. Maken van Partnerships: Succesfactoren1. Wees maximaal toegankelijk; simpele procedures en begeleiding beschikbaar2. Betrek de maatschappij bij opsporen initiatieven (spotten)3. Wees zichtbaar aanwezig op de plaatsen waar initiatieven ontstaan of waar over initiatieven wordt gecommuniceerd4. Stel duidelijke criteria om deel te nemen en toets deze maken van5. Zorg dat beschikbare middelen snel en effectief naar de projectactiviteiten kunnen stromen partnerships6. Maximale transparantie over voortgang7. Initiatieven matchen aan elkaar en aan support: maak het eenvoudig om aan te haken als partner of als sponsor8. Geef initiatiefnemers een showcase voor hun project9. Ken de incentives van deelnemers en gebruik ze10. Bereid interne organisatie goed voor (focus op dienstverlenende houding ambtenaren) IdeeRijk - externe verkenning
 • 44. Coproductie faciliteren: Functionaliteiten • Mentaal: • helpen met mindset binnen overheid dat je het niet alleen hoeft te doen • kansen helpen spotten voor coproductie • maatschappelijke partijen, groepen aanzetten tot het leveren van bijdragen • Organisatie: • processen (her)inrichten: open naar buiten, afdelingen van uitvoerend naar regie • deelname in communities (web-team) • Expertise: • kenniscentrum voor overheid: welke ‘taken’ uitbesteden, welke crowd, gebruikers, netwerken uitnodigen om bij te dragen, hoe die bereiken, welke incentives, welk platform gebruiken, welke rol spelen in de community, … • kennis van coproductie processen, kennis over uitbesteding: wat en hoe • kenniscentrum voor buitenwereld: hoe kan ik een bijdrage leveren, wegwijzercoproductie • Techniek: • platform voor coproductie, on- en offline samenwerkingfaciliteren • API’s ontwikkelen en beschikbaar stellen, zodat ontwikkelaars applicaties kunnen bouwen IdeeRijk - externe verkenning
 • 45. Coproductie faciliteren: Succesfactoren 1. Maak het zo laagdrempelig mogelijk om bij te dragen 2. Ken de drijfveren van de crowd (incentives), heb oog voor het persoonlijk belang om mee te doen 3. Verwachtingen deelnemers managen 4. Ga naar de doelgroep toe: integreer in de communities 5. Geef eerst; waar heeft deze community behoefte aan, welk vuile werk moet opgeknapt worden? 6. Geef openheid in relevante overheidsdata (API’s); maak het mogelijk door te bouwen en meerwaarde te creëren 7. Interne organisatie eerst voorbereiden 8. Betrek alle stakeholders: gebruikers, bedrijfsleven,coproductie kennisinstellingen en belangenorganisaties 9. Denk ook klein en lokaal: veel kleine bijdragen kunnenfaciliteren leiden tot grote resultaten IdeeRijk - externe verkenning
 • 46. Van functies naar gewenst effect betrokken maatschappij subsidies effectief besteedinitiatieven worden gesteund verbinden economischeklachten worden ideeën impuls betereversnelde processen dienstverlening geactiveerde maatschappijoplossingenvoor vraagstukken efficiënte overheid (kosten besparen) draagvlak voor oplossingen IdeeRijk - externe verkenning
 • 47. Functionaliteiten groeien gefaseerd IdeeRijk - externe verkenning
 • 48. Succesfactoren proces van invoering IdeeRijk1. Committeer op hoogste niveau aan een Open Innovatie ambitie en strategie2. Stapsgewijs invoeren: begin praktisch en dicht bij huis en breid van daar uit3. Snelle resultaten zijn aanjagers van proces4. Interne organisatie eerst goed voorbereiden5. Verwachtingen deelnemers (intern en community) managen6. Maximale transparantie, over plannen en stadium ontwikkeling7. Functieprofielen voor IdeeRijk trekkers opstellen, zorg voor ‘goede’ trekkers8. Olievlekken in netwerk, betrek bedrijfsleven, kennisinstellingen belangenorganisaties IdeeRijk - externe verkenning
 • 49. IdeeRijk als groeimodel maken van partnerships halen en faciliteren inbedden van van ideeën coproductie IdeeRijk - externe verkenning
 • 50. “Invoering van elektrisch vervoer, hoe “Invoering van elektrisch vervoer, hoe IdeeRijk faciliteert competitie via platform IdeeRijk faciliteert competitie via platform IdeaCrossing voor nieuwe business modellen IdeaCrossing voor nieuwe business modellen krijgen we industrie, gemeente, lokale krijgen we industrie, gemeente, lokale elektrisch vervoer. elektrisch vervoer. overheid en afnemers in een gelijk overheid en afnemers in een gelijk tempo? tempo? NU wacht iedereen op elkaar” NU wacht iedereen op elkaar” “elektrisch rijden “elektrisch rijden IdeeRijk stelt data over oplaadpunten beschikbaar (API), IdeeRijk stelt data over oplaadpunten beschikbaar (API), economisch met als gevolg dat een creatieve student een website met als gevolg dat een creatieve student een website economisch aantrekkelijker” ontwikkelt, Meet ‘n’ Charge, die je afspraken combineert ontwikkelt, Meet ‘n’ Charge, die je afspraken combineert aantrekkelijker” met oplaadpunten ter plaatse (mashup overheidsdata metde themahouders gaan naar de themahouders gaan naarIdeeRijk om dit vraagstuk met IdeeRijk om dit vraagstuk met IdeeRijk in met oplaadpunten ter plaatse (mashup overheidsdata met data via Google Calendar API en Google maps API) .. data via Google Calendar API en Google maps API) de praktijkcocreatie aan te pakken, cocreatie aan te pakken,gedreven door strategische gedreven door strategischedoelstelling en doelstelling en “proces “processuccesverhalen. succesverhalen. een voorbeeld opladen opladen verbeteren” verbeteren” IdeeRijk start challenge bij Innocentive voor IdeeRijk start challenge bij Innocentive voor technische oplossingen snelladen. technische oplossingen snelladen.IdeeRijk organiseert workshop IdeeRijk organiseert workshopmet cocreatie-experts en met cocreatie-experts en IdeeRijk zet i.s.m. LinkedIn een IdeeRijk zet i.s.m. LinkedIn een IdeeRijk brengt een consortium tot stand in Groningen met IdeeRijk brengt een consortium tot stand in Groningen metbetrokken stakeholders. betrokken stakeholders. creatieve challenge uit bij de groep creatieve challenge uit bij de groep bedrijven, RuG, TNO, gemeente, ANWB, CBR en gebruikers, bedrijven, RuG, TNO, gemeente, ANWB, CBR en gebruikers, werkend NL 30+: werkend NL 30+:resultaat: cocreatie aanpak resultaat: cocreatie aanpak “aangetoond “aangetoond om oplossingen te ontwikkelen en in realistische context te om oplossingen te ontwikkelen en in realistische context te “wat is nodig om automobilist te “wat is nodig om automobilist tebepaald, vraagstuk vertaald in bepaald, vraagstuk vertaald in volwaardig volwaardig testen. Effectieve concepten worden gefaseerd opgeschaald testen. Effectieve concepten worden gefaseerd opgeschaald laten kiezen voor elektrisch rijden ” laten kiezen voor elektrisch rijden ”vragen, doelgroep vragen, doelgroep alternatief” alternatief” van wijk naar stad naar provincie. IdeeRijk zorgt voor van wijk naar stad naar provincie. IdeeRijk zorgt voorgedefinieerd, incentives gedefinieerd, incentives uitkomst: selectie van top 3 uitkomst: selectie van top 3 adequate toekenning van middelen vanuit EZ en V&W. adequate toekenning van middelen vanuit EZ en V&W.bekend, cocreatie coach bekend, cocreatie coach oplossingsrichtingen oplossingsrichtingen IdeeRijk faciliteert in het leerproces. IdeeRijk faciliteert in het leerproces.benoemd. benoemd. IdeeRijk creëert een proeftuin/kweekvijver voor Better IdeeRijk creëert een proeftuin/kweekvijver voor BetterIdeeRijk voegt nieuwe IdeeRijk voegt nieuwe Place, een concept voor elektrisch vervoer dat nu wordt Place, een concept voor elektrisch vervoer dat nu wordtcategorie toe, “elektrisch categorie toe, “elektrisch IdeeRijk helpt V&W een rol te IdeeRijk helpt V&W een rol te getest in Israel en Denemarken. In de proeftuin kan het getest in Israel en Denemarken. In de proeftuin kan hetrijden,” op ideeënplatform rijden,” op ideeënplatform spelen in de open source spelen in de open source concept worden doorontwikkeld op maat voor de concept worden doorontwikkeld op maat voor deIdeeRijk waarop mensen al IdeeRijk waarop mensen al community c,mm,n, voor community c,mm,n, voor Nederlandse context. IdeeRijk zorgt voor toestroom van Nederlandse context. IdeeRijk zorgt voor toestroom vanhun ideeën kunnen posten hun ideeën kunnen posten duurzame (elektrische) mobiliteit. duurzame (elektrische) mobiliteit. support (geld en beleid). support (geld en beleid).en ranken voor realisatie en ranken voor realisatie Welke obstakels kan het Rijk Welke obstakels kan het Rijkvan elektrisch vervoer van elektrisch vervoer wegnemen om deze ontwikkeling wegnemen om deze ontwikkeling te versnellen? te versnellen?
 • 51. Hoe IdeeRijk realiseren?
 • 52. Constatering & scenario’s• Meerdere ‘IdeeRijk-beelden’ mogelijk (kwestie van keuze).• IdeeRijk kan vanuit drie uitgangspunten ontwikkeld worden: • Aanbod gedreven (een full-service model, experts bepalen behoefte en dienstverlening). • Functionaliteiten gedreven (experts bepalen behoefte & dienstverlening met reflectie door ambtenaren). • Vraag gedreven (dienstverlening rondom maatschappelijke vraagstukken, behoefte vloeit voort uit vraag).• Keuze voor scenario heeft invloed op: • Organisatiemodel. • Partnermodel & structuur. • Product & dienstportfolio. • Investerings- & exploitatiemodel. • Overige zaken m.b.t. COPAFIJTH (Commercie, Organisatie, Personeel, Administratie, Financiën, Informatievoorziening, Juridische aspecten, Technologie, Huisvesting).• Er is geen goed/fout (Wel voor/nadelen en consequenties op effect).• Dutch legt daarom 3 IdeeRijk scenario’s voor: • Blauwdruk gedreven, functionaliteit gedreven, vraagstuk gedreven. IdeeRijk - externe verkenning
 • 53. Scenario 1: Blauwdruk gedreven 1 1“IdeeRijk is vanaf de start een full service cocreatie-kenniscentrum waar elkvraagstuk opgelost kan worden met alle denkbare open innovatievetoepassingen”• IdeeRijk is een kenniscentrum met een breed portfolio• De experts van IdeeRijk helpen themahouders uit de verschillende departementen cocreatie in te zetten om hun vraagstukken op te lossen. Alle benodigde expertise, techniek, mentaliteit en organisatie is binnen IdeeRijk voorzien.• Een organisatie van in- en externe adviseurs• Vanaf een functioneel ontwerp, via concept, prototypes tot volwaardig functionerend platform na opening alle features beschikbaar• ++: full service benadering, duidelijk, breed portfolio beschikbaar IdeeRijk - externe verkenning
 • 54. Scenario 2: Functionaliteiten gedreven 2 2“IdeeRijk groeit door implementatie van goed doordachte functionaliteiten.Bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zijn er steeds meer engeavanceerde functionaliteiten beschikbaar.”• Gefaseerd opgebouwd met functionaliteiten• Functionele beschikbaarheid bepaalt de mogelijkheden van IdeeRijk• Het platform wordt in de loop van de tijd voor een breed scala projecten geschikt• Een aantal in- en externe experts is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de verschillende functionaliteiten. Deze ontwikkeling is zodanig open, dat ook derden applicaties kunnen ontwikkelen en toevoegen.• ++: snel eerste functies beschikbaar, beheersbare ontwikkeling IdeeRijk - externe verkenning
 • 55. Scenario 3: Vraagstuk gedreven 3 3“IdeeRijk start als proeftuin en groeit uit tot een cocreatie-kenniscentrummet functionaliteiten, die door continu ontwikkelen en testen naadloosaansluiten op de behoefte aan open innovatietoepassingen.”• Tijdens een aantal pilots werken teams van in- en externe experts zowel aan de oplossing van vraagstukken (i.s.m. maatschappij) als aan de ontwikkeling van het platform IdeeRijk zelf. De ontwikkelde functionaliteit wordt beschikbaar gesteld aan nieuwe en lopende proefprojecten.• Door deze interactie groeit IdeeRijk organisch tot een steeds vollediger platform. Ontwikkeling en testen in de praktijk wisselen elkaar dynamisch af. Vanaf begin wordt IdeeRijk ontwikkeld als een doelgericht middel om vraagstukken op te lossen.• ++: vraagstukken centraal, focus op doen (praktisch), snel resultaten IdeeRijk - externe verkenning
 • 56. Drie IdeeRijk scenario’s (1) 11 22 33 IdeeRijk - externe verkenning
 • 57. Drie IdeeRijk scenario’s (2) 11 22 33 IdeeRijk - externe verkenning
 • 58. Drie IdeeRijk scenario’s (3) 11 22 33 IdeeRijk - externe verkenning
 • 59. Drie IdeeRijk scenario’s (4) 11 22 33 IdeeRijk - externe verkenning
 • 60. Compliancy met opdracht good practices verkend in marktsector en lokale overheid (longlist / shortlist) good practices vertaald naar toepasbaarheid voor IdeeRijk (functionaliteiten, succesfactoren) scenario’s gedefinieerd voor totstandkoming IdeeRijk voeding en inspiratie voor vervolgfase IdeeRijk IdeeRijk - externe verkenning
 • 61. Hoe verder?
 • 62. Advies: Scenario 3Dutch adviseert IdeeRijk te ontwikkelen met scenario 3, vraagstukken.Redenen zijn: • Direct effect (geen ‘kosten’ maar ‘investeringen’). • Voorbeeldgedrag & verleiden met showcase(s) • “Kijk maar” in plaats van “Doe dan!” • Maakt het direct praktisch (geen IdeeRijk verhaal, maar IdeeRijk als toepassing) • Kans om brede coalitie te vormen: • Alle betrokken stakeholders hebben eigen rol • Verscheidenheid aan cocreatie & coproductie initiatieven ontstaan • Betrokken stakeholders kunnen naar eigen inzicht het voortouw nemen • Ontstaan & vernietiging van IdeeRijk onderdelen gaat organisch. Wat werkt blijft. •  Groeimodel van pilot naar alle vraagstukken in organisatie. IdeeRijk - externe verkenning
 • 63. Ontwikkeling scenario 3 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 2011 • zie groeipad in andere ppt: scenarios in beeldverkenningenGood practices Good practices initiatiefaseoverheid en overheid enmarkt, vertaald markt, vertaald Ontwikkeling Ontwikkeling acceleratiefasenaar basisvisie naar basisvisie conceptmodel conceptmodelIdeeRijk. IdeeRijk. IdeeRijk (V0), IdeeRijk (V0), Ontwikkeling platform Ontwikkeling platformScenario voor Scenario voor met invulling met invulling IdeeRijk (V1), door IdeeRijk (V1), door realisatiefaseimplementatie. implementatie. basisfuncties. basisfuncties. toepassen, leren en testen toepassen, leren en testen Doorontwikkeling en inbedding Doorontwikkeling en inbedding inin proeftuinen pilots. proeftuinen / / pilots. IdeeRijk door blijven leren en IdeeRijk door blijven leren en verfijnen bij toepassen IdeeRijk (V2) verfijnen bij toepassen IdeeRijk (V2) inin serie projecten. serie projecten. pilot 33 pilot pilot 22 pilot project 33 project pilot 11 pilot project 11 project project 22 project IdeeRijk - externe verkenning
 • 64. Toelichting vervolgfasen, globaal• Initiatiefase (feb-april ‘10): • Ontwikkeling conceptmodel IdeeRijk (V0) met invulling basisfuncties. • Randvoorwaarden vaststellen, budget, bemensing, taken/verantwoordelijkheden, communicatieplan. • Acceleratie voorbereiden: vraagstukken selecteren voor proeftuinen, organisatievorm bepalen, implementatieplan, team(s) samenstellen, regierol beleggen, etc.• Acceleratiefase (mei-juli ’10): • Ontwikkeling platform IdeeRijk (V1), door toepassen, leren en testen in proeftuinen / pilots• Realisatiefase (aug-dec ‘10): • Doorontwikkeling en inbedding IdeeRijk door blijven leren en verfijnen bij toepassen IdeeRijk (V2) in serie projecten. IdeeRijk - externe verkenning
 • 65. Ruben Nieuwenhuisr.nieuwenhuis@dutch.comJildou Steensmaj.steensma@dutch.comPeter Kuytp.kuyt@dutch.com
 • 66. IdeeRijk - externe verkenning