Peter Fraanje Woning uit de Fabriek

293 views
167 views

Published on

woning uit de fabriek bouw in 2030

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peter Fraanje Woning uit de Fabriek

  1. 1. Vrijdag23 november 2012 D E B 0 U liV 1 N 2 0 3 0 5 Woning uit de fabriek In de artikelenreeks ‘De Bouw in 2030’ schetsen opinieleiders hun visie op de toekomst van de sector. Vandaag deel 22: Peter Fraanje, directeur van het Nederlands Verbond Toele vering Bouw (NVTB). Peter Fraanje. Het bouwen zal wezenlijk zijn veranderd in 2030. Woningen worden compleet op maat gemaakt in de fabriek en in ultrakorte tijd geassembieerd op de plaats van bestemming. Bouwbedrijven en toeleveranciers zijn klantgerichte dienstverleners geworden die samen veel meer te bieden hebben dan bouwen alleen. Het moderne bouwbedrijf is eenfull-service provider geworden. U koopt woon- en gebruikscomfort in per uur, per dag, per maand, per jaar, net zo lang als u wilt. Bedrijven voorzien heeft zich georganiseerd rond prestatie-eisen en wensen, zodat de warmtebehoefte en koeling in ontworpen en bouwsystemen u van alle comfort: warmte, marktgerichte concepten. creativiteit en de inventiviteit van multifunctionele gebouwen wordt daglicht, water, koeling, uitzicht, aangepast op hergebruik en Bouwen wordt assembleren. Zwaar veel meer mensen kan worden verzorgd door regionale exploitatie- cascadering. De huizen van de groen en natuurlijk oolc internet, of gevaarlijk werk bestaat niet meer ingezet. Dat leidt tot een betere maatschappijen die warmte en toekomst bevorderen de gezond bewaking, vervoer, verzorging en dankzij sterk doorgevoerde woonkwaliteit en levert geld op. koude uit de bodem of oppervlakte heid en het welzijn van de alle andere denkbare diensten prefabricage en robotisering van de In 2030 heeft het overgrote deel van water halen. Het fossiele-energiege bewoner en het 2lste-eeuws gerelateerd aan de gebouwde risicovolle delen van het productie- de bouw de sprong gemaakt van bruik is geminimaliseerd. Ontwik bouwen leidt tot een grotere omgeving en de infrastructuur. U proces. projectmatige invuloefeningen kelaars, bouwers en toeleveranciers biodiversiteit en een gezonde betaalt voor gebruik, niet voor De nieuwe generatie bouwers is veel naar integrale gebiedsontwikke investeren in betere energiepresta leefomgeving. bezit. meer gericht op samenwerking, op ling. Bewoners en belangenorgani ties en verdienen de extra investe Over achttien jaar is Nederland In 2030 worden er op grote schaal het delen van ideeën en vaardighe saties worden nauw betrokken bij ringen terug in de exploitatiefase. aantrekkelijker en mooier nieuwe gebouwen geproduceerd, den. Samen vormgeven aan onze de gebiedsontwikkeling. Energie De economie is beter bestand geworden dan het nu is. De maar dan als plug&plciy eindpro omgeving vanuit de eigen discipline voorziening, schoon water, groenbe geworden tegen plotselinge Nederlandse Delta is mede duct met een vaste (lease)prijs. Die en met respect voor elkaar. Bouwers heer, logistiek, service enzovoorts, veranderingen in de mondiale dankzij de modernisering en nieuwe woningen of andere van de 2iste eeuw zijn zich bewust het wordt allemaal op gebiedsni economie. Oolc de concurrentieposi verduurzaming van de bouw één gebouwen vervangen in rap van hun maatschappelijlce verant veau ontwikkeld op basis van een tie is versterkt, omdat de energie van de meest aantrekkelijke tempo en op grote schaal oude, woordelijkheid en hun bijdrage aan breed gedragen ontwikkelingsvisie kosten sterk verlaagd zijn. landen om je al dan niet tijdelijk monofunctionele en energieon een duurzame leefomgeving. De voor meerdere decennia en—uiter — zuinige massabouw en verouder —te vestigen. Baggeraars, bou bouw is in 2030 geen mannenbol aard in samenhang met omlig - Gezondheid wers, architecten, ingenieurs en de en onveilige industrieterrei werk meer; vrouwen zijn werkzaam gende gebieden. Meervoudig Materialen, bouwdelen en dierbare toeleveranciers hebben de handen nen. Snel en zonder overlast, in alle fasen van de bouw, of het nu ruimtegebruik en multifunctioneel gebouwen worden zoveel mogelijlc ineengeslagen en werken over de flexibel, duurzaam en demonta om ontwerp of werkvoorbereiding en flexibel bouwen is vanzelfspre opnieuw benut. De bouw is hele hele wereld aan duurzame bel. gaat of om montage op de bouw kend geworden: wonen, werken, maal gewend om in termen van totaaloplossingen voor dichtbe In 2030 wordt goed samenge plaats en beheer. zorg, recreatie, productie, waterber materiaalkringlopen te denken en volkte delta’s. De maatschappe werkt tussen alle partners en ging en andere functies worden kijkt ook over de grenzen van de lijke oriëntatie en de internatio co-makers om de klant optimaal Aanbiedingen zoveel mogelijk gemengd, waardoor sector voor een eventueel derde of nale component maken de bouw te bedienen. In de jaren na de In 2030 laten bouwers zich niet de hardware (gebouwen, infrastruc vierde leven van grondstoffen. en de toeleverende industrie tot kredietcrisis is insnel tempo een meer door de klant vertellen hoe ze tuur) intensiever wordt benut en de Bestaande gebouwen en kunstwer een aantreklcelijke sector voor nieuwe bouwcultuur ontstaan moeten bouwen, maar komen zij reistijd van gebruikers substantieel ken worden gezien als een waarde nieuwe generaties mannen enwaarin ruimte is voor innovatie zelf, proactief met concrete en voor afneemt. Virtueel contact speelt een volle voorraad van grondstoffen. vrouwen. Bouwt u mee? en duurzaamheid. Architecten, de markt aantrekkelijke aanbiedin steeds grotere rol waardoor Integraal ontwerpen en bouwen enbouwers, installateurs en gen. Nu de schotten tussen de glasvezelkabel belangrijker wordt excellente productieprocessen Peter Fraanjetoeleveranciers werken samen in disciplines zijn weggehaald blijkt er dan asfalt. Ontwerpers en bouwers hebben ertoe geleid dat er veel3D aan integrale oplossingen voor veel meer mogelijk en ook nog eens hebben in samenspraak met de minder materiaal per functionelede klant. Allen richten het vizier tegen een aantrekkelijkere prijs. bewoners en gebruikers de gebouw eenheid nodig is. Met de opkomst Alle in Cobouw verschenen artikelenop de hele levenscyclus van de Projectoverschrijdende samenwer de omgeving en het landschap van het cradie to cradie-concept zijn over de bouw in 2030 staan opgebouwde omgeving. Ontwerp, king maakt een geweldige innova getransformeerd tot een ruimte tal van bouwproducten opnieuw www.cobouw.nl/debouwin2030.materialisatie en beheer worden tie-schaalsprong mogelijk en leidt waar het prettig toeven is. Bewonersals samenhangend geheel bezien, tot een prijsdoorbraak. Dankzij van de gebieden ervaren hunwaarbij de creativiteit van de grootschalige introductie van de omgeving als dierbaar en dragen Dr. ing. Peter Fraanje (1961) is directeur van het Nederlands Verbondontwerper en het vernuft van de principes van lean produceren leert zelf bi] aan de kwaliteit. Toelevering Bouw (NVTB) en was daarvoor werkzaam hij Bouwendingenieur worden gekoppeld aan de bouw met elk project. Opdracht De bouw levert in 2030 per saldo Nederland, TNO Bouw, Universiteit van Amsterdam. TIJ Eindhoven ende innovatiekracht van de gevers en klanten van de bouw energLe. De energievraag is dankzij WE Duurzaam Bouwen Adviseurs. Fraanje werkt sinds 1987 aan eentoeleverancier en de ervaring van hebben ingezien dat de bouw beter uitgekiende ontwerpen en materia duurzame en innovatieve bouwsector.de bouwer. Vrijwel de hele sector uitgedaagd kan worden met lisatie geminimaliseerd. De

×