Session 25 Mats Gustafsson

61
-1

Published on

Partikelföroreningar i järnvägstunnlar - finns högemitterande eltåg?

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
61
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 25 Mats Gustafsson

 1. 1. Partikelföroreningar i järnvägstunnlar. Finns högemitterande eltåg? Mats Gustafsson
 2. 2. Disposition • • • • • • Bakgrund Projektet Mätkampanj på Arlanda Central Partiklar och tågtrafik Slutsatser Kort om pågående tester med buller- och partikelmätningar
 3. 3. Bakgrund • Flera stora tunnelprojekt på gång • Höga partikelhalter i tunnlar • Stora skillnader i källor, egenskaper och exponering mellan väg- och järnvägstunnlar • Behov av kunskap om källor för att underlätta optimala åtgärder mot höga partikelhalter Specifikt för järnvägstunnlar • Järnvägstunnlar har ofta höga halter PM10 som domineras av järninnehållande partiklar • Källorna är främst slitage av bromsar, hjul, räler, strömavtagare och spänningsledning Foto: Göran Blomqvist
 4. 4. Projektet • Partikelemissioner i väg- och järnvägstunnlar källor och åtgärder • BVFF (Bana Väg För Framtiden) – Trafikverket, VTI, KTH, Luleå Tekniska Högskola • Samarbetsprojekt • • • • VTI: Göran Blomqvist, Sara Janhäll, Håkan Wilhelmsson SLB-analys: Christer Johansson (även på ITM, Stockholms universitet), Michael Norman, Billy Sjövall KTH: Saeed Abbasi, Ulf Olofsson Lunds universitet: Anders Gudmundsson
 5. 5. Projektes syfte • Att identifiera källorna till partiklar i väg- och järnvägstunnlar och föreslå lämpliga åtgärder Specifika frågeställningar för järnvägstunnel: • Källorna kända, men emitterar alla tåg partiklar, eller bara vissa? • Om bara vissa, vilken roll spelar skillnader i • tågtyp (olika tekniker i olika system) • körsätt • skick (ålder och underhåll?)
 6. 6. Mätkampanj på Arlanda Central Trafikmätning södergående Luftkvalitetsmätning Trafikmätning norrgående
 7. 7. Trafiken på Arlanda C är blandad X2 Foto: Fredrik Tellerup X40 Foto: Markus Tellerup X50-55 Foto: Katarina Sandberg + div. driftfordon X60 Foto: Fredrik Tellerup RC Foto: Fredrik Tellerup Alla foton från järnväg.net
 8. 8. Mätningar på Arlanda Central • PM10 (inandningsbara partiklar) • Partikelstorleksfördelningar (ca 10 nm – 10 µm) • Partikelantal • Provtagning för grundämnesanalys • NOx • Elementärt och organiskt kol • Trafik
 9. 9. Trafikmätning • Fotocellsystem (båda riktningarna) • Ger tidpunkt och hastighet i för och akter av varje tåg • Retardation och tåglängd kan beräknas
 10. 10. Inbromsningsförlopp
 11. 11. Ett dygn på Arlanda C (Tisdag 5/2 2013) södergående norrgående
 12. 12. Ett dygn på Arlanda C (Tisdag 5/2 2013) södergående norrgående
 13. 13. Söndag RC6N1388 OBS preliminärt urval RC61415 RC61419 RC61344 Ingen info Tåg från Duved
 14. 14. Tisdag Dieseldrivet driftfordon RC61419 RC6P1336 RC61342 OBS preliminärt urval RC61419 X60
 15. 15. Möjlig orsak till höga partikelemissioner från RC-tåg • RC-tåg saknar återmatande elbroms och använder alltså endast skivbromsar • Moderna motorvagnar har flera bromssystem och använder skivbroms främst i låga hastigheter Foto från wikipedia.com
 16. 16. Slutsatser (preliminära) • Ja, eltåg kan vara högemitterande och ge upphov till höga PM10-halter • Vissa tåg verkar huvudansvariga för att höja PM10halterna, medan andra inte påverkar alls • Preliminära data tyder på att RC-tåg är en viktig partikelkälla på Arlanda C. • Endast skivbromsar på RC-tåg kan vara en möjlig orsak till emissionerna • Vissa eltåg emitterar även ultrafina partiklar, dock ej lika mycket som dieseldrivna driftfordon • Enskilda tågindivider emitterar olika, såväl avseende PM10 som ultrafina partiklar
 17. 17. Rapportering • • • • • • Arlanda C (järnväg) och Söderledstunneln (väg) Partikeldata och koppling till trafik Storleksuppdelade grundämnesanalyser Elementärt och organiskt kol Käll-receptormodellering Åtgärdsförslag • Rapport på engelska under våren 2014
 18. 18. Buller, partiklar och DoU av tåg och bana Trafikmätning Webkamera Mikrofon Partikelräknare
 19. 19. Buller, partiklar och DoU av tåg och bana Kan olika ljud, som härrör från t.ex. bromsgnissel, hjul/räl-buller etc kopplas till partikelemission? Kan mätning av trafik, ljud och partiklar användas för att identifiera underhållsbehov av tåg och/eller spår?
 20. 20. Tack för uppmärksamheten! mats.gustafsson@vti.se www.vti.se

×