Programprohosty
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Programprohosty

on

 • 1,141 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,141
Views on SlideShare
966
Embed Views
175

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

3 Embeds 175

http://www.penzionveskale.cz 104
http://penzion.vujo.cz 67
http://localhost 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Programprohosty Programprohosty Document Transcript

 • Příručka pro hosty
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří Naše osobní tipy na výlet 1) PĚŠÍ TURISTIKA: Blízké okolí Lokte Svatošské skály - Chráněný přírodní výtvor vzniklý v Karlovarském ţulovém masívu působením řeky Ohře s mnoţstvím skalních pilířů, hranolů a jehlanů. Ke Svatošským skalám se váţe pověst o zkamenělém svatebním průvodu. Podle toho jsou - například Ţenich, Nevěsta, Muzikanti, Svědci. Nachází se cca 6,5 km od našeho penzionu. Restaurace Svatošské Skály. Tel.: +420 353 332 595 Provozní doba: 12:00 – 22:00 Výlet na Šibeniční Vrch - Loket byl v dávných dobách krajským popravčím městem. Na vrcholku nad hradem ční Šibeniční Vrch. Je zde k vidění torzo kamenného objektu bývalého popraviště s kruhovým půdorysem o průměru 4,8 m. Šibenice je díky přírodnímu charakteru okolí velmi působivá a asi jen těţko najde u nás srovnání. K dokonalosti uţ chybí jen to nejdůleţitější - houpající se smyčka.http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří2) ZÁMKY A MĚSTSKÁ CENTRA: Mostov – Cheb – Fr. Lázně – Ostroh – Soos -(Vildštejn) Zámek Mostov - Zámek Mostov vám nabízí atmosféru plnou vznešené elegance, prosycenou historií a působivou romantikou. Stranou od ruchu velkoměst a v obklopení udrţovaného parku poskytuje zámecký hotel ideální podmínky k relaxaci a doplnění energie. Otevírací doba: 11:00 – 18:00 Restaurace: v prostorách zámku Město Cheb - Pro svou stavební a architektonickou jedinečnost byl prohlášen roku 1981 městskou památkovou rezervací. Jednou z nejkrásnějších středoevropských románských památek je Chebský hrad s Černou věţí a dvoupatrovou kaplí. Vstupné na Chebský hrad: dospělí 30 Kč/děti 15 Kč Otevírací doba: duben – listopad denně Restaurace: široký výběr restaurací, kaváren a barů Františkovy Lázně - Františkovy Lázně jsou jedním z pilířů tzv. "Západočeského lázeňského trojúhelníku". Přestoţe jsou malé, jsou velmi krásné. Jejich jádrem je dnešní Národní třída s kolonádou a pavilonkem Františkova pramene. Do dnešní doby si zachovaly ráz lázeňského města z přelomu 19. a 20. století, kdy bylo evropské lázeňství na svém vrcholu. Restaurace: široký výběr restaurací, kaváren a barů Hrad Ostroh - Románský ministeriální hrad z konce 12. století byl později přestavěn v gotickém a následně v renesančním slohu. Areál se skládá z vlastního hradu a hospodářského předhradí s hospodářskou budovou a barokní stodolou. Vstupné: dospělí 60 Kč/děti 30 Kč Otevírací doba: březen – listopad denně Restaurace: v prostorách hradu SOOS - V Chebské pánvi se nachází rozsáhlý komplex rašelinných lesů, rašelinišť a slatinišť s mnoha vývěry minerálních pramenů, plynů a známými mofetami. Díky plynným výronům je lokalita obecně známá a navštěvovaná. Nachází se tu rostlinná společenstva, která jsou značně zachovalá a vyskytují se v nich spousty vzácných a ohroţených druhů rostlin. Pro svou rozlohu a silné zamokření je území téměř neprůstupné, a tak zde nachází útočiště mnoho druhů ţivočichů, především ptáků. http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří Vildštejn - Hrad zaloţen v roce 1166 v románském stylu. Malý a velký rytířský sál v historickém gotickém stylu - hosté zde mohou hodovat, neboť hrad má svou bohatou kuchyni s rytířským menu. Proto si zde kaţdý můţe připadat jako král. Vstupné: 20 Kč Otevírací doba: 11:00 – 22:00 Restaurace: v prostorách hradu Aquaforum Františkovy Lázně - Nově otevřený vodní svět Vám nabízí jedinečnou moţnost odpočinku a uvolnění. Doporučujeme navštívit toto aquacentrum zejména ve večerních hodinách, kdy je vodní plocha nádherně osvětlena. Kontakt: Tel.: +420 354 206 500 Otevírací doba: 09.00 - 21.00 hod. Vstupné: 2 hod. 120 Kč, 4 hod. 200 Kčhttp://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří3) CYKLISTIKA: Horní Slavkov-Krásno-Prameny-KladskáKola nejsou problém: uložíte si je v místnosti od které dostanete klíč. Rozhledna Krásno - Krásenská rozhledna je jedna z nejpodivuhodnějších rozhleden v zemi. Věţ je zajímavá spirálovitým schodištěm, které neobvykle vede po vnějším obvodu pětadvacetimetrové věţe. Z vyhlídkové věţe jsou vidět kopce Krušných hor, Doupovské vrchy, Tepelská vrchovina či nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa. Kladská - Vesnička ve výšce 814 m n. mořem byla vystavěna r. 1875 kníţetem Schönburgem ve stylu švýcarských dřevěných srubů. Naučná stezka kolem Kladského rybníka s typickými rašeliništními porosty v sousedství přírodní rezervace Kladské rašeliny. Restaurace: Lovecký zámeček Kladská Tři kříže - Kříţe podle pověsti na hadcové skalce vztyčila v roce 1859 šťastná rodina jako dík za uzdravení tří nemocných bratrů. Polohou mají připomínat Kalvárii, k níţ také v minulosti směřovala poutní procesí. Dnes k nim uţ procesí nechodí, protoţe v místě rostou vzácné rostliny, z nichţ nejvzácnější je roţec kuřičkolistý. V sousedství se rozprostírá upolínová louka, národní kulturní památka.Pronájem horských kol – Nabízíme moţnost pronájmu kvalitních horských kol. Tuto sluţbu poskytujeCyklocentrum Vondráček Karlovy Vary, kam směrujte i Vaše objednávky. Kola budou připravena kpřevzetí v našem penzionu. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovatTel.: +420 353 229 566Náš osobní TIP pro Vaše cyklotrasyJá jezdím na kolo do oblasti Slavkovský les – lokalita KLADSKÁ. Je to oblast, která byla vojenskýmúzemím (raketové základny) a jsou tam všude asfaltky v lesích – je to stejné jako na Šumavě alenejsou tam žádní lidé, protože o této oblasti téměř nikdo neví. Lokalita Kladská je cca 900m vysoko,takže příroda je zde stejná jako na Šumavě – rašelinová jezírka, květena atd. …Na Kladské najdetekrásný dřevěný zámeček a 2x restaurace + naučná stezka kolem jezera, atd…Kousek od Kladské se nachází obec Prameny (jedná se o oblast, kde se stáčí Karlovarská vodaMagnesia). Za obcí Prameny směr Nová Ves je lokalita Tři kříže (nachází se zde Úpolínová louka –žluté vzácné rostlinky – evropská rarita) a dále se dostanete až do Krásna, kde najdete rozhlednu vetvaru Babylonské věže (při dobrém počasí jsou vidět až ALPY) !!! http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohříhttp://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří4) Hrad-zámek a klášter: Bečov, Teplá – Krásno Hrad a zámek Bečov - Gotický hrad, který byl renesanční přestavbou obohacen kamennými portály a nástěnnými malbami, je situován na nejvyšším bodě skalní ostroţny. Ze zahradních teras je malebný výhled do údolí a na městskou památkovou zónu. Vstupné: dospělí 40-80 Kč/děti 30-60 Kč Otevírací doba: březen – listopad kromě pondělí denně Restaurace: Restaurant U Zámku Klášter Teplá - Klášterní kostel Zvěstování Páně vystavěn v l. 1193- 1232 jako mohutné románsko-gotické trojlodí. Vedle bohosluţeb slouţí i koncertům duchovní hudby. Klášter vlastní jednu z nejstarších a nejvýznamnějších knihoven v Čechách. Vstupné: dospělí 100 Kč/děti 70 Kč Otevírací doba: únor – prosinec denně Restaurace: v prostorách kláštera Rozhledna Krásno - Krásenská rozhledna je jedna z nejpodivuhodnějších rozhleden v zemi. Věţ je zajímavá spirálovitým schodištěm, které neobvykle vede po vnějším obvodu pětadvacetimetrové věţe. Z vyhlídkové věţe jsou vidět kopce Krušných hor, Doupovské vrchy, Tepelská vrchovina či nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohříhttp://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří5) Od roubenky až po lázně: Doubrava – Maria loreto – Kynžvart – Mariánské Lázně–(Kladská) Doubrava - Pozoruhodný soubor chebských hrázděných statků. Ukázkou původní lidové architektury je Rustlerův statek z r. 1751 s expozicí dobového zemědělského nářadí a malovaného nábytku regionu. V bývalém hospodářském stavení se nachází stylová výletní restaurace, v sousedství chov koní s výběhy arabských plnokrevníků. Restaurace: Skanzen Restaurant Otevírací doba: denně 11:00 – 23:00 Maria Loreto - Maria Loreto ve Starém Hrozňatově je loretánská kaple, jejíţ podoba je odvozena od Svaté chýše v italském Loretu. Byla postavena v letech 1664 - 1689 chebskými jezuity zároveň s kříţovou cestou. Postupně se stala významným poutním místem. Zámek Kynžvart - Nad městem Lázně Kynţvart se mezi Šibeničním vrchem a Špičákem vypíná Hradní vrch se zříceninou středověkého hradu. Zbytky obvodových zdí vymezují obvod předhradí a horního hradu s dosud dobře zachovanými zbytky stráţní věţe s hladomornou. Vstupné: dospělí 90 Kč/děti 50 Kč Otevírací doba: duben – listopad denně kromě pondělí (9-17h) Restaurace: Restaurant u Bučků Mariánské Lázně - Světově proslulé lázně s četnými vývěry chladných pramenů s velmi rozdílným minerálním sloţením. Hlavní lázeňskou promenádou a významnou stavební památkou je pseudobarokní litinová kolonáda z roku 1889. Před kolonádou se velké pozornosti těší zpívající fontána. Lázně jsou specifické i svým urbanistickým řešením, prolínáním parků, zástavby a okolních lesoparků. Restaurace: široký výběr restaurací, kaváren a barů http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohříhttp://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří6) Statek Bernard – Sokolov Statek Bernard - V Centru tradičních řemesel je pro Vás připraven Návštěvnický okruh, který Vás provede světem tradičních řemesel. Na statku také působí řemeslníci, u kterých si můţete přímo vyzkoušet své dovednosti, podívat se jak něco vzniká tradičními postupy nebo si zakoupit suvenýr. Otevírací doba: kromě pondělí denně Restaurace: v prostorách statku Zámek Sokolov - Pozdně renesanční a raně barokní sokolovský zámek se nachází ve středu města. Byl vystavěn na místě původní vodní tvrze ze 13. stol. Od roku 1960 se v zámku nachází muzeum se zaměřením na dějiny regionu, historii hornictví, geologii a ekologii. Vstupné: dospělí 20Kč/děti 10 Kč Otevírací doba: celoročně středa - neděle Restaurace: Pizzerie Na Staráku Golf Club Sokolov - Nově vybudované golfové hřiště se nachází v těsné blízkosti měst Sokolov a Loket nad Ohří (5km). 18-ti jamkového hřiště s parem 72 se rozkládá na prostoru cca 100 ha. Vhodné jak pro začátečníky, tak pro profesionály. Tel.: +420 352 661 063 http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohříhttp://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří7) Prohlídka Karlových Varů Karlovy Vary - Světoznámé lázeňské středisko, proslulé horkými vývěry minerálních pramenů. Ale nejen lázeňství a populární akce, jako Mezinárodní filmový festival, činí město známým. Celý svět zná karlovarské značky jako je Moser a Becherovka. Svou prestiţ si ve světě získaly i lázeňské oplatky nebo karlovarský porcelán Thun. Restaurace: široký výběr restaurací, kaváren a barů Jelení skok - Jelení skok je vršek, vypínající se nad centrem Karlových Varů. Kovová socha kamzíka z roku 1851 měla zesměšnit smyšlenou pověst o objevení Vřídla, protoţe právě v těchto místech byl podle legendy ten opravdový Jelení skok. Od hotelu Pupp sem jezdí lanovka, která pokračuje na vyšší stanici rozhledny Diana. Restaurace: Restaurace Jelení skok Andělská hora - Na strmé skále jsou ruiny gotického hradu, zaloţeného pány z Oseka na konci 14. Století. Roku 1635 byl hrad vypálen švédskými vojsky, obnoven a obýván do počátku 18. století. Ve stejnojmenné obci se nachází bývalá poutní kaple Nejsvětější trojice na symbolickém půdorysu trojúhelníka.Doporučujeme prohlídku začít na hlavní třídě T. G. Masaryka nebo u Hotelu Thermal. Přes kolonádu,na které se nachází všechny prameny, se dostanete až ke Grandhotelu Pupp. Odtud můžete vyjetlanovkou na Rozhlednu Diana, kde se nabízí krásný výhled na celé město. http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohříhttp://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří8) Aquaparky, bazény Aquaforum Františkovy Lázně - Nově otevřený vodní svět Vám nabízí jedinečnou moţnost odpočinku a uvolnění. Doporučujeme navštívit toto aquacentrum zejména ve večerních hodinách, kdy je vodní plocha nádherně osvětlena. Kontakt: Tel.: +420 354 206 500 Otevírací doba: 09.00 - 21.00 hod. Vstupné: 2 hod. 120 Kč, 4 hod. 200 Kč Bazén Sokolov - Krytý bazén v Sokolově nabízí široké veřejnosti moţnost aktivní formy odpočinku a sportovního vyţití v klidném a příjemném prostředí zámeckého parku poblíţ centra města. Kontakt: Tel.: 352 627 474, 359 808 602 Otevírací doba: pondělí zavřeno, úterý-neděle do 21.00 hod. Vstupné: dospělí 60 Kč/děti 30 Kč, záloha na zámek 50 Kč Thermal Karlovy Vary - V areálu termálního bazénu, který je vybudován ve skále nad městem, můţete navštívit také fitness centrum a saunu, zapůjčit si zdarma pláţové lehátko anebo zahrát kuţelky. Kontakt: Tel.: +420 359 002 315 Otevírací doba: denně 8.00-21.00 hod. Vstupné: dospělí 80 Kč/děti 50 Kč9) Přírodní koupání Koupaliště Michal - Koupaliště Michal je nový komplex, který vyrostl na okraji Sokolova. Kromě příjemného koupání zde najdete mnoho atrakcí - tobogán, plovoucí atrakce: velký ledovec, trampolíny, vodní houpačky… Otevírací doba: Denně 9:30 – 19:30 Vstupné: 60 Kč Rybníky na Kladské - Koupání v drsné přírodě na Kladské je jedinečným záţitkem. Při plavání průzračnou vodou červenohnědého odstínu, způsobeného rašelinou na dně, vám bude společníkem nedotčená příroda. Kladský rybník je obepnut naučnou stezkou a koupání v něm je spíše na rychlé osvěţení. http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří Přehradní nádrž Jesenice - K vyuţití je zde vodní tobogán a dětský koutek, Restaurace, šlapadla; kurty... Svěţí příroda a blízkost lázeňských a historických měst (Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb) poskytují moţnost nevšedních turistických i kulturních záţitků. Koupaliště Rolava Karlovy Vary - V areálu jsou tenisové kurty, okruh pro cyklisty a in-line bruslaře, lezecká stěna, dětská skluzavka a tobogán. Pláţe jsou písčité a travnaté, s pozvolným vstupem do vody. Dále jsou k dispozici sprchy, WC, vodní záchranná sluţba, dětské hřiště, či občerstvení se zastřešeným sezením.10) Pohyb a sportovní vyžití Rafty Řeka Ohře - Nedaleko našeho penzionu (300m) se nachází půjčovna raftů a lodí. Můţete si proto s celou rodinou zpříjemnit Váš den jízdou na raftu po řece Ohři z Lokte do Karlových Varů. Řeka Ohře se vine krásnou krajinou, jejíţ dominantou jsou v půli cesty Svatošské Skály. Kontakt: Tel.: +420 606 902 310 Cena: raft na den 800 Kč Bungee-Jumping - Zaţijte nevšední adrenalinový skok z nejvyššího mostu ČR (55m), provozující Bungee-Jumping. Tento silniční most přes řeku Ohři se nachází přibliţně 4 km od našeho penzionu na komunikaci I. třídy č. 6 mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Kontakt: Tel.: 607 232 070 Cena: od 900 Kč Sportovní centrum JILO - Nově otevřené víceúčelové centrum v Hruškové u Sokolova nabízí sportovní a relaxační aktivity. K dispozici jsou kryté tenisové kurty, squashové kurty, bowlingové dráhy, golf – indoor, sauna, stolní tenis, bar, posezení u krbu. Kontakt: Tel.: 352 673 531 Otevírací doba: 7.00 - 23.00 hod. http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří Golf club Sokolov - 18-ti jamkového hřiště s parem 72 se rozkládá na prostoru cca 100 ha. Vhodné jak pro začátečníky, tak pro profesionály. Kontakt: Tel.: +420 352 661 063 Otevírací doba: denně 8.00 - 22.00 hod. Cena: 9 jamek od 750 Kč, 18 jamek od 1200 Kč Astoria Golf Resort Cihelny - 18-ti jamkové hřiště „skotského typu“ s parem 70 se nachází nedaleko Karlových Varů. Kontakt: Tel.: +420 353 972 281 Otevírací doba: denně Cena: 9 jamek od 850 Kč, 18 jamek od 1300 Kč Golf Resort Karlovy Vary - 18-ti jamkové hřiště kopcovitého charakteru má par 72. Samozřejmostí je cvičný bunkr, driving range a putting green. Kontakt: Tel.: +420 353 331 001 Otevírací doba: denně 8.00 - 20.00 hod. Cena: 9 jamek 1200 Kč, 18 jamek 2000 Kč Běžkařské tratě SKI Březová - Nový a prozatím nepřelidněný běţkařský areál, který skýtá jedinečné pohledy na pláně Slavkovského lesa. Za předpokladu dobrého počasí bude pro návštěvníky připraveno přes 40 km tras. Více neţ polovina tratí bude zdvojena a umoţní obousměrný provoz. Při dobrých sněhových podmínkách budou vytvořeny okruhy pro volný styl (bruslení). Lyže a snowboard - Lyţařská střediska: Klínovec, Boţí Dar, Bublava, Pernink, Nové Hamry, Kraslice, atd.http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří11) Restaurace a infocentraDoporučené restaurace pro obědy nebo večeřeRestaurant Švejk – Tradiční česká kuchyněTel.: +420 776 873 472Otevírací doba: Po – Ne 11:00 – 22:00Hradní restaurant Loket – Restaurace se nachází přímo na hraděTel.: +420 775 672 090Otevírací doba: Po a Ne 11:00 – 17:00, ostatní 11:00 – 22:00Infocentrum Loket – Tel.: +420 352 684 123 http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří12) Možnosti platbyPřijímáme platby v těchto měnách: CZK a EURPlatební karty: Nempřijímáme, na náměstí (cca 500 metrů) je automat Komerční BankyFakturace: Jsme plátci DPH. Kontaktujte nás v případě zájmu http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří13) Internetové připojeníINTERNETBezdrátové připojení: Název sítě: Penzion Ve Skale Přístupové heslo není třebaKabelové připojení: Požádejte o účastnický kabel na recepci Připojte účastnický kabel do zásuvky http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 • Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří14) Zákaz kouření ZÁKAZ KOUŘENÍ v celém objektu mimo balkónů Děkujeme za pochopení. http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz