text


    Hela barnet hela dagen
    Ett helhetstänk kring fritids /skolasamverkan       Välkomna till v...
Speakerröst:
Välkomna till Alviksskolans inspirationsplats: Hela barnet hela dagen.
Med vår inspirationsplats vill vi dela...
Vi har en
         Titta in till oss!        dialogisk
                        lära...
Hela barnet hela dagen

Vi som har skapat presentationen hösten 2009
         Hanna Fredman, Ru Hedefalk,
 Ma...
Hela barnet hela dagen


Boka besök        textÄr ni intresserade av att besöka oss?
Skicka ett mail, ett sms ...
Hela barnet hela dagen
                     Speakerröst:
Boka besök                Är n...
Hela barnet hela dagen


Inför besöket
Innan ni kommer på besök till oss rekommenderar vi att ni
utforskar vår presentatio...
Hela barnet hela dagen

Hitta rätt
Vår presentation är skapad som en multimediaproduktion.
Du klickar dig fram via bubblor...
Hela barnet hela dagen


Titta in till oss!  text  Rusans dag    Karins dag  Hannas dag
          ...
Speakerröst:
   Hela barnet hela dagen
               Här kan du följa Rusan, Hanna
           ...
Hela barnet hela dagen
        text


Titta in till oss!

  Rusans dag
               HEM
Hela barnet hela dagen


Titta in till oss!

  Rusans dag           När jag kommer till jobbet på
    ...
Hela barnet hela dagen
       text


Titta in till oss!

  Rusans dag
               HEM
Hela barnet hela dagen


Titta in till oss!

  Rusans dag
           När första passet sätter
      ...
Hela barnet hela dagen
       text


Titta in till oss!

  Rusans dag
               HEM
Hela barnet hela dagen


Titta in till oss!

  Rusans dag
           Idag äter jag pedagogisk lunch
   ...
Hela barnet hela dagen
         text


Titta in till oss!

  Rusans dag
               HEM
Hela barnet hela dagen


Titta in till oss!
           Efter idrotten så planerar jag
  Rusans dag    tills...
Hela barnet hela dagen
        text


Titta in till oss!

  Rusans dag
               HEM
Hela barnet hela dagen


Titta in till oss!

  Rusans dag

           Efter mellanmålet så har jag
      ...
Hela barnet hela dagen
        text

Titta in till oss!

  Karins dag
               HEM
Hela barnet hela dagen


Titta in till oss!

  Karins dag           När jag kommer till skolan så brukar ja...
Hela barnet hela dagen
         text


Titta in till oss!

  Karins dag
               HEM
Hela barnet hela dagen


Titta in till oss!

  Karins dag           Just nu håller vi på med mattuppgifter
...
Hela barnet hela dagen
         text


Titta in till oss!

  Karins dag
               HEM
Hela barnet hela dagen


Titta in till oss!
           På idrott i C-huset, Ojojoj vad kul vi
  Karins dag   ...
Hela barnet hela dagen
         text


Titta in till oss!

  Karins dag
               HEM
Hela barnet hela dagen


Titta in till oss!

  Karins dag
        Just nu så är det rast. Jag leker Bro bro o...
Hela barnet hela dagen
         text


Titta in till oss!

  Karins dag
               HEM
Hela barnet hela dagen


Titta in till oss!

  Karins dag


           På boksamtalen, när vi har läst en bok, ...
Hela barnet hela dagen
         text


Titta in till oss!

  Karins dag
               HEM
Hela barnet hela dagen


Titta in till oss!

  Karins dag
           Nu håller jag på, på fritids, och tryc...
Hela barnet hela dagen
         text


Titta in till oss!

 Hannas dag
               HEM
Hela barnet hela dagen
           Min arbetsdag börjar med att jag går
           in och tänder ljussl...
Hela barnet hela dagen
         text


Titta in till oss!

 Hannas dag
               HEM
Hela barnet hela dagen
           Under det första passet har jag planerat att
           barnen ska f...
Hela barnet hela dagen
         text


Titta in till oss!

 Hannas dag
               HEM
Hela barnet hela dagen
           Efter rasten är det idrott. Idag är
           det Karin och Viktor ...
Hela barnet hela dagen
        text


Titta in till oss!

 Hannas dag
               HEM
Hela barnet hela dagen

           Efter idrotten har jag planering med
Titta in till oss!  Rusan. Vi ska tit...
Hela barnet hela dagen
        text


Titta in till oss!

 Hannas dag
               HEM
Hela barnet hela dagen


Titta in till oss!  När Rusan och jag har haft vår planering så går jag
           in ...
Hela barnet hela dagen
         text


Titta in till oss!

 Hannas dag
               HEM
Hela barnet hela dagen

           Vid halv två är det mellanmål. Då
Titta in till oss!  ska Emma och jag plane...
Hela barnet hela dagen

Vi har en dialogisk lärandemiljö

   Dialogisk lärandemiljö

     Samlärande
       ...
Hela barnet hela dagen

Tillsammans skapar vi inspirerande lärmiljöer
       Hemvist       Våra rum

  ...
Hela barnet hela dagen

Hemvist
Vi i klass 2G har två rum och ett
grupprum som vår hemvist.
Vi har valt att inte kalla rum...
Hela barnet hela dagen

Hemvist
Våra rum är
skapade utifrån
vårt Astrid
Lindgren tema.

Vi har ett
Pippirum och ett
Karlss...
Hela barnet hela dagen

Hemvist
Vi vill att
barnen ska
känna att
det är
deras rum
och allt
material är
lättillgängli
gt un...
Hela barnet hela dagen

Våra rum
Det är väldigt viktigt
för oss hur våra rum
är utformade. Vi vill
att rummen ska
skapa lu...
Hela barnet hela dagen

Våra rum
Utöver klassernas hemvister
finns t.ex. ateljen,
rörelserummet, köket och
bokhörnan tillg...
Hela barnet hela dagen


Tillsammans skapar vi förutsättningar

  Från två verksamheter till
       en
      ...
Hela barnet hela dagen

Tillsammans utvecklar vi vår verksamhet
      Vision

    Teori och praktik

     St...
Hela barnet hela dagen           textNationella ramar
  Juni 1991 regeringens betänkande slog man fast att ...
Hela barnet hela dagen

Nationella ramar

 Redan på 70-talet skrevs tankarna om en samlad att ett
  Juni 1991 regeringen...
Hela barnet hela dagen            textAlviksskolans ramar


  2004 Trappan (Alviksskolans femårsplan)
  ...
Hela barnet hela dagen

Alviksskolans ramar


  2004 Trappan (Alviksskolans femårsplan)
  Mål för år 1: Vi organiserar o...
Hela barnet hela dagen                   textAlviksskolans ramar
2008 gemensam policy för samverkan ...
Hela barnet hela dagen

Alviksskolans ramar
2008 gemensam policy för samverkan fritids - skola Alviksskolan
       ...
Hela barnet hela dagen                 text
G-husets ramar
G-husets arbete är organiserat i arbetslag ...
Hela barnet hela dagen

G-husets ramar
G-husets arbete är organiserat i arbetslag där ett arbetslag ansvarar för en
   ...
Hela barnet hela dagen

Arbetslaget
När vi startade vårt arbetslag för två och ett halvt år sedan
var vi sex pedagoger med...
Hela barnet hela dagen

Arbetslaget
Det tar tid att lära känna varandra
inom arbetslaget och att
tillsammans hitta fram ti...
Hela barnet hela dagen

Arbetslaget och ett halvt år har arbetslagets
Under dessa två
sammansättning förändrats på grund a...
Hela barnet hela dagen

Arbetslaget - ansvarsområden
Utifrån våra kompetenser och
intressen delade vi upp vårt
gemensamma ...
Hela barnet hela dagen

Mentorskap vi skulle vara fyra mentorer i
Vi bestämde att
klassen.

Vårt syfte med ett delat mento...
Hela barnet hela dagen

Mentorskap - mentorsgrupp
Eftersom vi ville att alla barn skulle lära
känna varandra och alla oss ...
Hela barnet hela dagen

Mentorskap
I första klass blev det tydligt för oss att alla
pedagoger inte kände samma trygghet i ...
Hela barnet hela dagen

Styrdokument
Vi bestämde att vi gemensamt skulle tolka vårt
styrdokument, Lpo-94 i syfte att skapa...
Hela barnet hela dagen

Styrdokument
Vi kände oss dock lite frustrerade över att vi inte
tydligt såg i våra styrdokument v...
Hela barnet hela dagen

Styrdokument
 Vi bestämde oss för att fördjupa oss i
skriften: Allmänna råd och kommentarer,
kvali...
Hela barnet hela dagen

Citatmodellen
För att få en text belyst ur flera perspektiv och därmed komma
till en djupare först...
Hela barnet hela dagen

Citatmodellen
Under mötet: Vi delar in oss i smågrupper om tre högst fyra personer.
En av deltagar...
Hela barnet hela dagen

Schema
Under höstterminen i förskoleklassen brottades vi mycket
med att få till ett fungerande sch...
Hela barnet hela dagen

Schema
Då barnen började i första klass fortsatte vi med att dela in
barnens dag hos oss i tre pas...
Hela barnet hela dagen

Redskap
Det som är spännande är att vi som
pedagoger under vår resa använt oss av
många av de reds...
Hela barnet hela dagen

Mötesformer
Under vårt första år hade vi en gemensam mötestid per
vecka då hela arbetslaget samlad...
Hela barnet hela dagen

Mötesformer
 1. Arena


   2. Ramar
               5. Överblick

   3. Struktu...
Hela barnet hela dagen

Mötesformer
 1. Arena


  Planeringsdagar
  Använder vi för:
  att tolka uppdraget ur ett skol...
Hela barnet hela dagen


2. Ramar
 Enhetsmöte
 Använder vi för att arbeta med:
 att tolka uppdraget - få en samsyn,
 grund...
Hela barnet hela dagen3. Struktur
Arbetslagsplanering
Används för :
att tolka uppdraget - få en samsyn utifrån det kon...
Hela barnet hela dagen
4. Detaljer
Planering i ansvarsgrupper, enskilt och i planeringsråd
Använder vi för:
målkonkret...
Hela barnet hela dagen


5. Överblick - kommunikation

Skolwebben
Använder vi för:
information inom skolan och till hemmen...
Hela barnet hela dagen


6. Egen reflektion

Loggbok, medarbetarportfolio och medarbetarsamtal
Används för:
reflektion öve...
Hela barnet hela dagen


Teori & praktik
Citatmodelle
   n


               HEM
Hela barnet hela dagen

Citatmodellen
För att få en text belyst ur flera perspektiv och därmed komma
till en djupare först...
Hela barnet hela dagen

Citatmodellen
Under mötet: Vi delar in oss i smågrupper om tre högst fyra personer.
En av deltagar...
Hela barnet hela dagen

Teori & praktik
”Det tycks dock inte vara
samverkan eller samarbetet i sig
själv som utgör problem...
Hela barnet hela dagen

Teori & praktik
Vårt dialogiska arbetssätt
inspirerades initialt av att några
av lärarna deltog i
...
Hela barnet hela dagen

Teori & praktik
”Den insikt om den egna
undervisningen som gruppen får
genom självreflektion och d...
Hela barnet hela dagen

Teori & praktik
”Elevperspektivet, dvs. elevernas
tänkande relativt ett visst
innehåll, hans möjli...
Hela barnet hela dagen

Teori & praktik
”Barns dialoger är ett kollektivt utbyte av
idéer mellan jämlikar, där barn genom
...
Hela barnet hela dagen

Teori & praktik
Vad är aktionsforskning?
” …Det handlar med andra ord om att
utveckla och förändra...
Hela barnet hela dagen


Teori & praktik
”På många håll kompletterar nu de olika
yrkesgruppernas sätt att möta lärande
och...
Hela barnet hela dagen

Mötet mellan fritids skola – ett möte mellan två traditioner

    S              ...
Hela barnet hela dagen

Mötet mellan fritids skola – ett möte mellan två traditioner

    S              ...
Hela barnet hela dagen

Mötet mellan fritids skola – ett möte mellan två traditioner

    S              ...
Hela barnet hela dagen

Mötet mellan fritids skola – ett möte mellan två traditioner

    S              ...
Hela barnet hela dagen
Från två verksamheter till en
                        text


2007 /2008 Arb...
Hela barnet hela dagen
Från två verksamheter till en

2007 /2008 Arbetslaget som bas i verksamheten
 Fritidshemmet   A...
Hela barnet hela dagen
Från två verksamheter till en
                                text

...
Hela barnet hela dagen
Från två verksamheter till en

2007 /2008 Arbetslaget som bas i verksamheten
 Fritidshemmet   A...
Hela barnet hela dagen
Från två verksamheter till en
                                   ...
Hela barnet hela dagen
Från två verksamheter till en

2007 /2008 Arbetslaget somatt formulera gemensamma
  2008 var vi re...
Hela barnet hela dagen

2008 gemensam policy för samverkan fritids - skola Alviksskolan
Gundtanken bakom fritids-skolasamv...
Hela barnet hela dagen

Alviksskolans vision – En bra start på livet
 Våra elever är väl förberedda för ett livslångt lära...
Hela barnet hela dagen        text


Från irrbloss…        till  …
aktionslärande
   aktion
     ...
Hela barnet hela dagen

Från irrbloss…        till    …
aktionslärandeatt man startar utvecklingsprojekt som i...
Hela barnet hela dagen

Alviksskolans strategi för verksamhetsutveckling   text Alviksskolan - en lärande
 organis...
Hela barnet hela dagen

Alviksskolans strategi för verksamhetsutveckling
                      2008 ...
Hela barnet hela dagen

Alviksskolans strategi för verksamhetsutveckling
 Mål för år 2010
 All personal använder redskap...
Hela barnet hela dagen

Alviksskolans strategi för verksamhetsutveckling
 Pedagogernas roll
 Varje pedagog deltar aktivt...
Hela barnet hela dagen

Alviksskolans strategi för verksamhetsutveckling
 Skolledarens roll
 Skolledaren har en handleda...
Hela barnet hela dagen

Alviksskolans strategi för verksamhetsutveckling
 Redskap:
 • dialogen (samtalet)
 • loggboken
...
Hela barnet hela dagen

Lyssna till föräldrar, barn och pedagoger
  Teodors   Malins     Claras pappa
  mamm...
Hela barnet hela dagen

Lyssna till föräldrar, barn och pedagoger
       När jag kom hit, ny till ett arbetslag som ...
Hela barnet hela dagen

Lyssna till föräldrar, barn och pedagoger
Jag ser det som oerhört positivt att
pedagogerna följer ...
Hela barnet hela dagen
Lyssna till föräldrar, barn och pedagoger
Jag ser en röd tråd mellan fritids och skola. Samarbetet
...
Hela barnet hela dagen
Lyssna till föräldrar, barn och pedagoger
        En stor fördel i att arbeta tillsammans fr...
Hela barnet hela dagen
Lyssna till föräldrar, barn och pedagoger
På dagarna i skolan så brukar vi jobba
med olika saker. I...
Hela barnet hela dagen

 Lyssna till föräldrar, barn och pedagoger

          För de mindre skolbarnen är det en...
Hela barnet hela dagen
Lyssna till föräldrar, barn och pedagoger
         Vi har haft sjörövartema och i det temat...
Hela barnet hela dagen

Vi har en dialogisk lärandemiljö
        ”Det flerstämmiga klassrummet
        inn...
Hela barnet hela dagen

Vi har en dialogisk lärandemiljö
Att vi är ett arbetslag som
tillsammans skapat en helhet kring
ba...
Hela barnet hela dagen

Pedagogrollen
Som pedagog får vi inte vilseledas att tro
att den dialogiska lärandemiljön som utgå...
Hela barnet hela dagen

Pedagogrollen
 Vi pedagoger har en handledande funktion där vi agerar
 som byggnadsställningar...
Hela barnet hela dagen

Närmaste utvecklingszonen
Den närmaste utvecklingszonen är ett begrepp som Vygotskij
använder ...
Hela barnet hela dagen

Närmaste utvecklingszonen
Genom att låta barnen förklara
för varandra hur de har tänkt
kring ett p...
Hela barnet hela dagen

Samlärande och utvecklandet av barnens sociala kompeten
Samlärandet mellan barn
ger barnen mycket....
Hela barnet hela dagen

Samlärande och utvecklandet av barnens sociala kompeten
Denna metakunskap (läran om det egna läran...
Hela barnet hela dagen

Ringsamtal
I vår verksamhet använder vi
oss av ringsamtal (reflekterande
samtal med ett speciellt ...
Hela barnet hela dagen

Ringsamtal
Samtalet är utgångspunkten för allt vi
gör.
I ringsamtalet övar barnen sig i att vara
a...
Hela barnet hela dagen
                    text

Tematiskt arbetssätt
 Genom att arbeta tematiskt har v...
Hela barnet hela dagen

Tematiskt arbetssätt
 Genom att arbeta tematiskt har vi
 ett verktyg för hur en grupp
 pedagoger k...
Hela barnet hela dagen

                 text
Tematiskt arbetssätt
 Varje temaområde är barn och
 föräldra...
Hela barnet hela dagen

Tematiskt arbetssätt
 Varje temaområde är barn och
 föräldrar med och planerar via
 planeringsråd....
Hela barnet hela dagen
             text
Planeringsråd
I vår verksamhet är
elevernas delaktighet
i fokus. Det...
Hela barnet hela dagen
             Är Vasa ett sjörövarskepp?
Planeringsråd       Finns det riktiga sk...
Hela barnet hela dagen
               text
Planeringsråd
Utifrån våra styrdokument Lpo-94
samt Allmänna råd ...
Hela barnet hela dagen
Barnen får vara med och bestämma!
Planeringsråd
Varje gång när vi börjar med ett nytt tema
 Utifrån...
Hela barnet hela dagen

Loggbok och reflektion
 Loggboken är ett verktyg
 som barnen kan använda
 sig av för att kunna
 sy...
Hela barnet hela dagen

Loggbok och reflektion
Ytterligare ett syfte med
loggboken är att den ger eleven
möjligheter att r...
Hela barnet hela dagen

Respons
Vi låter barnen ge varandra
respons kring olika arbeten de
skapar. Att få kamraters
bekräf...
Hela barnet hela dagen

Respons
Vi tränar barnen medvetet i
en responsmodell där vi
väljer ett fokus för responsen,
form e...
Hela barnet hela dagen

Respons
Vi samtalar om att det är
spännande för allas vårt lärande
om vi både vågar säga det vi
ty...
Hela barnet hela dagen

Mål ochatt det är viktigt att utvecklings-
Vi tycker dokumentation
samtalet blir ett trepartssamta...
Hela barnet hela dagen

Mål och dokumentation
Vi arbetar kontinuerligt med
konkretisera läroplanens
olika mål tillsammans ...
Hela barnet hela dagen

Mål och dokumentation
Tankekartan får barn och
föräldrar med sig hem inför
utvecklings-samtalet. V...
Hela barnet hela dagen

Mål och dokumentation
Vi vill att barnen ska vara i fokus under
utvecklingssamtalet och vi tränar ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

G:\Ke Avd Inspirationsplatser\Pedagogiskadokumentationer Insp Platser\Alviksskolan091119\Hela Barnet Hela Dagen Presentation\Hela Barnet Hela Dagen Presentation Klart 091209

1,442 views
1,347 views

Published on

Published in: Self Improvement, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,442
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

G:\Ke Avd Inspirationsplatser\Pedagogiskadokumentationer Insp Platser\Alviksskolan091119\Hela Barnet Hela Dagen Presentation\Hela Barnet Hela Dagen Presentation Klart 091209

 1. 1. text Hela barnet hela dagen Ett helhetstänk kring fritids /skolasamverkan Välkomna till vår Inspirationsplats! Alviksskolan 2009 HEM
 2. 2. Speakerröst: Välkomna till Alviksskolans inspirationsplats: Hela barnet hela dagen. Med vår inspirationsplats vill vi dela med oss av vår process, både tankar, erfarenheter, vinster, dilemman, förhållningssätt och redskap. Vi vill gärna Hela barnet hela dagen träffa er för ett ömsesidigt utbyte där vi får spegla varandras tankar och arbetssätt och helhetstänk kring fritids /skolasamverkan Ett på så sätt fortsätta utveckla våra verksamheter. Vår presentation är gjord som en multimediaproduktion. Du klickar dig fram via bubblorna i vår tankekarta och via knapparna i våra Välkomna till vår undermenyer. Undvik piltangenter och andra sätt som du brukar ta dig fram i en Power Point presentation och använd istället knapparna. Framåt och bakåtknappen är flickorna uppe i hörnen på sidorna i presentationen. Inspirationsplats! Längst ner till höger hittar du knappen som tar dig tillbaka till tankekartan, som är vår huvudmeny. Klicka på flickan så kommer du till tankekartan. Alviksskolan 2009 HEM
 3. 3. Vi har en Titta in till oss! dialogisk lärandemiljö Tillsammans utvecklar vi vår Tillsammans verksamhet Boka skapar vi besök inspirerande lärmiljöer Tillsammans skapar vi Lyssna till förutsättningar föräldrar, barn Hitta rätt och pedagoger Om oss Hela barnet hela dagen
 4. 4. Hela barnet hela dagen Vi som har skapat presentationen hösten 2009 Hanna Fredman, Ru Hedefalk, Maria Johansson, Gunilla Vigert, fritidspedagog lärare/förskollärare barnskötare skolledare/lärare Våra kollegor samt övriga elever i 2G och deras föräldrar har också aktivt bidragit med sina Karin, Fahad, Moa, tankar, bilder och arbeten. elev 2G elev 2G elev 2G HEM
 5. 5. Hela barnet hela dagen Boka besök text Är ni intresserade av att besöka oss? Skicka ett mail, ett sms eller ring: Gunilla.vigert@utbildning.stockholm.se Arbetslaget 08 – 508 07 178 Gunilla 08 – 508 07 1207 102 SMS 076 – 12 07 102 Fundera redan nu på vilka områden som ni vill få belysta vid ert besök! HEM
 6. 6. Hela barnet hela dagen Speakerröst: Boka besök Är ni intresserade av att besöka oss! Vá kul! Är ni intresserade av att besöka oss? Vi vill gärna träffa er för ett ömsesidigt utbyte där vi får Skicka ett mail, ett sms eller ring: spegla varandras tankar Gunilla.vigert@utbidlning.stockholm.se och arbetssätt och på så sätt fortsätta utveckla våra Arbetslaget 08 – 508 07 178 verksamheter. Skicka ett mail eller ring oss Gunilla 08 – 508 07 1207 102 så letar vi efter ett lämpligt SMS 076 – 12 07 102 datum. Fundera redan nu på vilka områden som ni vill få belysta vid ert besök! HEM
 7. 7. Hela barnet hela dagen Inför besöket Innan ni kommer på besök till oss rekommenderar vi att ni utforskar vår presentation och utifrån denna väljer ut några fokusområden som vi tillsammans ska fördjupa oss i under besöket. Vi är även tacksamma för att få en kort beskrivning av hur ni arbetar med fritids/skolasamverkan på er skola och om ert syfte med besöket. Vi planerar varje besök utifrån de önskemål vi får in. Samtalet kommer att vara centralt och vi kommer att använda några av de redskap som vi använder i vårt vardagsarbete med barn och vuxna. Vi hoppas att ni kan avsätta 2 – 3 timmar till besöket. HEM
 8. 8. Hela barnet hela dagen Hitta rätt Vår presentation är skapad som en multimediaproduktion. Du klickar dig fram via bubblorna och knapparna I menyerna och använd bakåtknappen och framåtknappen HEM Hemknappen tar dig alltid tillbaka till tankekartan/ huvudmenyn. Klicka på ljudsymbolen text när du vill lyssna på speakerrösterna. Pratbubblan finns när speakerrösten har ett annat innehåll än texten på sidan, klicka så kan du läsa vad som sägs. PS: Undvik att klicka på piltangenter och andra varianter som ni brukar använda för att navigera i Power Point. HEM
 9. 9. Hela barnet hela dagen Titta in till oss! text Rusans dag Karins dag Hannas dag HEM
 10. 10. Speakerröst: Hela barnet hela dagen Här kan du följa Rusan, Hanna eller Karin under en vanlig dag på Alviksskolan. Klicka på bilderna! Titta in till oss! Rusans dag Karins dag Hannas dag HEM
 11. 11. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Rusans dag HEM
 12. 12. Hela barnet hela dagen Titta in till oss! Rusans dag När jag kommer till jobbet på morgonen brukar jag göra någon lugn aktivitet inne i Pippirummet. Idag spelar jag och Viktor och Donja Sjörövarspelet. HEM
 13. 13. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Rusans dag HEM
 14. 14. Hela barnet hela dagen Titta in till oss! Rusans dag När första passet sätter igång har jag och Maria planering. Vi planerar och förbereder eftermiddagens skapande. Idag ska vi trycka sjörövarflaggor. HEM
 15. 15. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Rusans dag HEM
 16. 16. Hela barnet hela dagen Titta in till oss! Rusans dag Idag äter jag pedagogisk lunch tillsammans med barnen. Vi är alltid två pedagoger som äter tillsammans med barnen. HEM
 17. 17. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Rusans dag HEM
 18. 18. Hela barnet hela dagen Titta in till oss! Efter idrotten så planerar jag Rusans dag tillsammans med Hanna. Vi planerar Sjörövartemat och utgår från tankekartan som barnen har gjort på planeringsrådet. Det roliga är att det är så naturligt att det som barnen kommer fram till gäller både skola och fritids, så vi har inte två planeringsråd ett för skola och ett för fritids och det tycker jag är toppen. HEM
 19. 19. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Rusans dag HEM
 20. 20. Hela barnet hela dagen Titta in till oss! Rusans dag Efter mellanmålet så har jag skapande med några barn i Pippirummet. Idag har vi textiltryck. Vi ska göra trycka dödsskallar på svart tyg som vi ska göra ett flaggspel av som vi ska hänga upp på våran sjörrövarvägg. HEM
 21. 21. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Karins dag HEM
 22. 22. Hela barnet hela dagen Titta in till oss! Karins dag När jag kommer till skolan så brukar jag sitta och läsa eller ibland så brukar jag leka med mina kompisar. Eller så brukar jag gå runt där lite i skolan och halv nio börjar skolan. HEM
 23. 23. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Karins dag HEM
 24. 24. Hela barnet hela dagen Titta in till oss! Karins dag Just nu håller vi på med mattuppgifter om sjörövare. Min uppgift höll jag och Ludvig på med men just nu håller Fahad och jag på att samarbeta och fixar i ordning uppgiften. HEM
 25. 25. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Karins dag HEM
 26. 26. Hela barnet hela dagen Titta in till oss! På idrott i C-huset, Ojojoj vad kul vi Karins dag har! Vi brukar börja med uppvärmning sen kör vi igång med självaste idrotten. Till sist så har vi avslutning. Det finns en del barn som ansvarar. Det är olika barn som ansvarar. Vi jobbar två och två. Ibland så brukar barn vara sjuka då får man jobba själv. HEM
 27. 27. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Karins dag HEM
 28. 28. Hela barnet hela dagen Titta in till oss! Karins dag Just nu så är det rast. Jag leker Bro bro och Breja med några kompisar. När rasten är slut så går vi in. HEM
 29. 29. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Karins dag HEM
 30. 30. Hela barnet hela dagen Titta in till oss! Karins dag På boksamtalen, när vi har läst en bok, så brukar vi samtala om boken, om vad som var bra i boken, vad som var konstigt som man inte förstod. På ett boksamtal håller man på att diskuterar om sakerna i boken, om vad som var bra, som var dåligt, om det var konstigt om det var något man inte förstod. HEM
 31. 31. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Karins dag HEM
 32. 32. Hela barnet hela dagen Titta in till oss! Karins dag Nu håller jag på, på fritids, och trycker sjörövarflaggor. Jag ska trycka en gång till för att det ska synas lite tydligare. HEM
 33. 33. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Hannas dag HEM
 34. 34. Hela barnet hela dagen Min arbetsdag börjar med att jag går in och tänder ljusslingan och några Titta in till oss! ljuslyktor i Pippirummet. Teodor och Moa brukar komma samtidigt som Hannas dag mig. Idag är de ivriga att fortsätta med pysslet som de gjorde igår eftermiddag. HEM
 35. 35. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Hannas dag HEM
 36. 36. Hela barnet hela dagen Under det första passet har jag planerat att barnen ska få fortsätta att skriva på sina sjörövarmatematikberättelser som de håller Titta in till oss! på att skapa två och två. Jag tänker inleda med att visa tankekartan som vi gemensamt Hannas dag skapat kring vad som är viktigt att tänka på när vi skapar matematikberättelser. Barnen är så kloka, de tycker t.ex. att det är viktigt att matematikuppgiften hänger ihop med själva berättelsen och att det är viktigt att använda fantasin och ha roligt. De har också kommit fram till att bra matematikuppgifter ska vara lagom svåra och att det är bra om det finns olika sätt att lösa matematikuppgiften på. Efter matematik och svenska har jag rastvakt. Vi turas om att vara utomhuspedagoger i vårt arbetslag. HEM
 37. 37. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Hannas dag HEM
 38. 38. Hela barnet hela dagen Efter rasten är det idrott. Idag är det Karin och Viktor som Titta in till oss! ansvarar för idrotten. Vi ska spela basket. Barnen har på ett Hannas dag planeringsråd varit med och planerat upp hela terminens idrottslektioner utifrån de lokal mål vi har i ämnet idrott. Barnen har varit med och planerat och ansvarat för idrotten ända sedan förskoleklassen. Det känns så inspirerande att arbeta med elevdelaktighet på det här sättet eftersom barnen blir aktörer. HEM
 39. 39. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Hannas dag HEM
 40. 40. Hela barnet hela dagen Efter idrotten har jag planering med Titta in till oss! Rusan. Vi ska titta på tankekartorna som vi gjorde på planeringsrådet Hannas dag inför sjörövartemat. HEM
 41. 41. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Hannas dag HEM
 42. 42. Hela barnet hela dagen Titta in till oss! När Rusan och jag har haft vår planering så går jag in i Pippirummet och fortsätter arbeta med barnen. Vi ska gemensamt läsa ett kapitel ur Bullerbyboken. Hannas dag Därefter ska barnen få skriva ner tankar om svåra ord eller meningar som de inte förstått eller tyckt mycket om i syfte att lyfta tankarna i boksamtalet vi ska ha. Jag tycker att det är berikande för barnens lärande att både muntligt och skriftligt få sätta ord på sina tankar. Loggboken är superbra fatt använda sig av ör att göra allas röster hörda i samtalet. Vi går varvet runt så att alla får läsa upp sina tankar. Jag tror i och för sig att jag ska börja med att lyfta upp våra gemensamma samtalsstrategier eftersom samtalet igår inte fungerade så bra. HEM
 43. 43. Hela barnet hela dagen text Titta in till oss! Hannas dag HEM
 44. 44. Hela barnet hela dagen Vid halv två är det mellanmål. Då Titta in till oss! ska Emma och jag planera hur vi ska arbeta vidare med vårt Astrid Hannas dag Lindgrentema. HEM
 45. 45. Hela barnet hela dagen Vi har en dialogisk lärandemiljö Dialogisk lärandemiljö Samlärande Planeringsråd Ringsamtal Tematiskt arbete Reflektion Närmaste utvecklingszonen Respons Mål & dokumentation HEM
 46. 46. Hela barnet hela dagen Tillsammans skapar vi inspirerande lärmiljöer Hemvist Våra rum HEM
 47. 47. Hela barnet hela dagen Hemvist Vi i klass 2G har två rum och ett grupprum som vår hemvist. Vi har valt att inte kalla rummen för klassrum eftersom barnen vistas i rummen under hela dagen. HEM
 48. 48. Hela barnet hela dagen Hemvist Våra rum är skapade utifrån vårt Astrid Lindgren tema. Vi har ett Pippirum och ett Karlssonrum. HEM
 49. 49. Hela barnet hela dagen Hemvist Vi vill att barnen ska känna att det är deras rum och allt material är lättillgängli gt under Inga dörrar är stängda mellan de hela olika hemvisterna. Alla är dagen. välkomna att delta i de aktiviteter som pågår i de olika rummen. HEM
 50. 50. Hela barnet hela dagen Våra rum Det är väldigt viktigt för oss hur våra rum är utformade. Vi vill att rummen ska skapa lust att lära, kreativitet och inspiration. Vi har, tillsammans med barnen, skapat rum De teman som vi har använt utifrån det som inspiration under barnens övergripande temat första tre år i skolan är Maja, som vi arbetar med Mulle Meck, Pippi och under läsåret. Karlsson. HEM
 51. 51. Hela barnet hela dagen Våra rum Utöver klassernas hemvister finns t.ex. ateljen, rörelserummet, köket och bokhörnan tillgängliga för alla klasser i huset under hela dagen. HEM
 52. 52. Hela barnet hela dagen Tillsammans skapar vi förutsättningar Från två verksamheter till en Ramar Arbetslaget Mentorskap Schema HEM
 53. 53. Hela barnet hela dagen Tillsammans utvecklar vi vår verksamhet Vision Teori och praktik Styrdokument Strategi för verksamhetsutveckling Mötesformer Redskap HEM
 54. 54. Hela barnet hela dagen text Nationella ramar Juni 1991 regeringens betänkande slog man fast att ett närmande mellan de båda verksamheterna var önskvärt och att de skulle styras av samma organisation samt ha ett gemensamt måldokument. 1998 beslutade regeringen att fritidshemmen även skulle omfattas av läroplanen Lpo 94. År 1998 övertog Utbildningsdepartementet ansvaret för fritidshemmen från Socialdepartementet och sedan samma år är Skolverket tillsynsmyndighet på kommunnivå. HEM
 55. 55. Hela barnet hela dagen Nationella ramar Redan på 70-talet skrevs tankarna om en samlad att ett Juni 1991 regeringens betänkande slog man fast skola fram i SIA-utredningen menverksamheterna innan närmande mellan de båda det har tagit tid var önskvärt intentionerna fått styrasi av samma organisation samt ha ett och att de skulle fäste verksamheten. gemensamt måldokument. Beslutet om att skapa en gemensam läroplan och att samla beslutade regeringen att fritidshemmen även skulle 1998 båda verksamheterna under samma departement läroplanen Lpo 94. för att förverkliga omfattas av ökade möjligheterna den1998 övertog Utbildningsdepartementet ansvaret för År samlade skoldagen även om det inte finns någon tvingande text kring Socialdepartementet och sedan samma fritidshemmen från hur samverkan ska organiseras. år är Skolverket tillsynsmyndighet på kommunnivå. HEM
 56. 56. Hela barnet hela dagen text Alviksskolans ramar 2004 Trappan (Alviksskolans femårsplan) Mål för år 1: Vi organiserar oss för samverkan fritids – skola. HEM
 57. 57. Hela barnet hela dagen Alviksskolans ramar 2004 Trappan (Alviksskolans femårsplan) Mål för år 1: Vi organiserar oss för samverkan fritids – skola. På vår skola skrev vi in fritids/skolasamverka som ett av målen i vår femårsplan 2004. Vi är en stor skola med fem F-3 enheter och vägen till förverkligande av detta mål har varit olika lång i olika enheter. HEM
 58. 58. Hela barnet hela dagen text Alviksskolans ramar 2008 gemensam policy för samverkan fritids - skola Alviksskolan Gundtanken bakom fritids-skolasamverkan: Ett team av pedagoger ansvarar för en grupp barns lärande och utveckling under hela dagen. Teamet ansvarar för att skapa trygga lärmiljöer där alla känner sig delaktiga. Pedagogerna i teamet har ett gemensamt ansvar för att arbeta mot samma mål. Vad innebär det i praktiken? • Teamet tolkar gemensamt uppdraget. • Barnens mål är levande för alla: barn, föräldrar och pedagoger. • Alla i teamet bidrar med sin unika kompetens. • Teamet ansvarar gemensamt för planering, genomförande och uppföljning. • Teamet har rutiner för dokumentation. • Teamet reflekterar regelbundet kring sitt arbete • Teamet ansvarar för att analysera och följa upp elevernas resultat. HEM
 59. 59. Hela barnet hela dagen Alviksskolans ramar 2008 gemensam policy för samverkan fritids - skola Alviksskolan 2008 hade vi kommit så långt att vi Gundtanken bakom fritids-skolasamverkan: Ett team av pedagogerkunde enas gruppgemensammautveckling under ansvarar för en om barns lärande och riktlinjer hela dagen. Teamet ansvarar för att skapa trygga lärmiljöer där alla känner sig för fritids/skola samverkan. delaktiga. Pedagogerna i teamet har ett gemensamt ansvar för att arbeta mot samma mål. Vad innebär det i praktiken? • Teamet tolkar gemensamt uppdraget. • Barnens mål är levande för alla: barn, föräldrar och pedagoger. • Alla i teamet bidrar med sin unika kompetens. • Teamet ansvarar gemensamt för planering, genomförande och uppföljning. • Teamet har rutiner för dokumentation. • Teamet reflekterar regelbundet kring sitt arbete • Teamet ansvarar för att analysera och följa upp elevernas resultat. HEM
 60. 60. Hela barnet hela dagen text G-husets ramar G-husets arbete är organiserat i arbetslag där ett arbetslag ansvarar för en årskurs. Arbetslagen består av olika yrkesgrupper: lärare, förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare och barnskötare. Arbetslaget har gemensamt ett helhetsansvar för en grupp barns utveckling och lärande under hela dagen i samverkan med barnens föräldrar. Arbetslaget ansvarar också för att samverka: • inom enheten • med kompisklass på Manillaskolan • med kompisklass på Tranan • inom G-huset Arbetslaget använder i sitt arbete de gemensamma redskap vi har på Alviksskolan som t.ex. planeringsråd, Skolwebb, portfolio, loggböcker. HEM
 61. 61. Hela barnet hela dagen G-husets ramar G-husets arbete är organiserat i arbetslag där ett arbetslag ansvarar för en I vår enhet har vi organiserat oss årskurs. Arbetslagen består av olika yrkesgrupper: lärare, förskollärare, årskursvis. Varje arbetslag har ett fritidspedagoger, fritidsledare och barnskötare. helhetsansvarar för alla eleverna i årskursen. Arbetslagen har stor Arbetslaget har gemensamt ett helhetsansvar för en grupp barns utveckling och lärande under hela dagen i samverkan med barnens föräldrar. frihet att planera och genomföra Arbetslaget ansvarar också för att samverka: sitt arbete utifrån vision, • inom enheten • med kompisklass på Manillaskolan och vår strategi för styrdokument verksamhetsutveckling. • med kompisklass på Tranan • inom G-huset Arbetslaget använder i sitt arbete de gemensamma redskap vi har på Alviksskolan som t.ex. planeringsråd, Skolwebb, portfolio, loggböcker. HEM
 62. 62. Hela barnet hela dagen Arbetslaget När vi startade vårt arbetslag för två och ett halvt år sedan var vi sex pedagoger med olika utbildning, två barnskötare, en fritidspedagog och tre lärare. Tre av oss hade haft ett nära samarbete tidigare och två av pedagogerna var helt nya på vår skola. Vi hade ett tydligt uppdrag utifrån Alviksskolans riktlinjer kring Fritids/skolasamverkan, att skapa ett fungerande helhetstänk kring Fritids/skolasamverkan som hos oss på Alviksskolan kallas ”Hela barnet hela dagen”. HEM
 63. 63. Hela barnet hela dagen Arbetslaget Det tar tid att lära känna varandra inom arbetslaget och att tillsammans hitta fram till en samsyn kring uppdrag och arbetssätt. Vi försöker därför låta samma pedagoger följa barnen under flera år. Ibland byts någon pedagog efter ett par år och ersätts av någon som kan följa gruppen vidare upp i år fyra och fem. Vi vill på det sättet göra övergångarna mellan år tre och år fyra så smidig som möjligt. HEM
 64. 64. Hela barnet hela dagen Arbetslaget och ett halvt år har arbetslagets Under dessa två sammansättning förändrats på grund av mammaledighet och organisatoriska orsaker. I dagsläget är vi fyra pedagoger som ingår i arbetslaget, tre av oss har följt gruppen från förskoleklass. Under uppstartsveckan inför Förskoleklassen kom vi fram till några viktiga punkter som vi ville samverka och skapa en samsyn kring: mentorsskap, tematiskt arbetssätt & en dialogisk lärandemiljö, ansvarsområden, styrdokument och Verktyg för livet (hörselklassernas profilmål). Dessa punkter har vi sedan dess fortsatt att fördjupa oss i och försökt förbättra. HEM
 65. 65. Hela barnet hela dagen Arbetslaget - ansvarsområden Utifrån våra kompetenser och intressen delade vi upp vårt gemensamma arbete i olika ansvarsområden. Vi var i ett tidigt stadie överens om att fritids/skolasamverkan inte handlade om att byta arbetsuppgifter med varandra, utan att istället skapa en helhet för de barn vi har i vår klass. HEM
 66. 66. Hela barnet hela dagen Mentorskap vi skulle vara fyra mentorer i Vi bestämde att klassen. Vårt syfte med ett delat mentorskap, oavsett utbildning var att alla pedagoger i arbetslaget skulle känna sig delaktiga i barnens utveckling och lärande. I mentorsskapet ingick det att ansvara för föräldrakontakten till de barn man är mentor för, vara sammankallande till utvecklingssamtal och andra möten kring barnet och att tillsammans med barnet förbereda utvecklingssamtalet. HEM
 67. 67. Hela barnet hela dagen Mentorskap - mentorsgrupp Eftersom vi ville att alla barn skulle lära känna varandra och alla oss pedagoger såg vi det som att tryggheten i den lilla mentorsgruppen skulle skapa förutsättningar för barnen att till en början våga uttrycka sina tankar och känslor i den lilla mentorsgruppen, för att så småningom våga delta i större sammanhang tillsammans med ytterligare en mentorsgrupp. HEM
 68. 68. Hela barnet hela dagen Mentorskap I första klass blev det tydligt för oss att alla pedagoger inte kände samma trygghet i att ansvara för utvecklingssamtalet på samma sätt som vi gjort i förskoleklassen, eftersom de olika målen som vi har i skolans ämnen mest arbetades med på de pass där lärarna ansvarade för. Vi beslutade då att lärarna ansvarar för att leda utvecklingssamtalen tillsammans med barnet från år ett. I övrigt är mentorsrollen oförändrad. HEM
 69. 69. Hela barnet hela dagen Styrdokument Vi bestämde att vi gemensamt skulle tolka vårt styrdokument, Lpo-94 i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt till den värdegrund som fritids och skola vilar på. Vi ville hitta former för vad vi skulle samverka kring. Till en början fördjupade vi oss i värdegrunden och de lokala kursplaner vi har på Alviksskolan. På våra arbetslagsmöten använde vi oss av citatmodellen som samtalsmodell i syfte att koppla ihop teori och praktik samt skapa ett gemensamt förhållningssätt till den gemensamma värdegrunden som fritids och skola har. HEM
 70. 70. Hela barnet hela dagen Styrdokument Vi kände oss dock lite frustrerade över att vi inte tydligt såg i våra styrdokument vad vi kunde samverka kring. Det blev för mycket mål och ”skoltänk” och det upplevdes som att vi lärare hade lite tolkningsföreträde eftersom vi har en större vana att tolka strävansmål och uppnående mål. Detta tyckte inte vi skapade lika förutsättningar inför vårt samarbete. Förutom det gemensamma arbetet kring att utveckla våra barns sociala kompetens ville vi hitta konkreta exempel på vad Fritidshemmets uppdrag är. HEM
 71. 71. Hela barnet hela dagen Styrdokument Vi bestämde oss för att fördjupa oss i skriften: Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i Fritidshem. Där hittade vi samarbetsområden såsom att låta barnen lära känna sin närmiljö och att ”uppmuntra och väcka intresse hos barnen att utveckla fritidsintressen som de senare kan delta i när de slutar på fritidshemmet” (s.23, Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i fritidshem). HEM
 72. 72. Hela barnet hela dagen Citatmodellen För att få en text belyst ur flera perspektiv och därmed komma till en djupare förståelse av det vi läst om använder vi oss av olika samtalsmodeller. Citatmodellen är en av våra favoritmodeller. Den har vi bl.a. använt för att skapa en samsyn kring våra styrdokument. Så här gör vi: Innan mötet: Hela arbetslaget läser en gemensam text t.ex. ett intressant kapitel ur en bok eller en artikel. Alla väljer ut vars två citat ur texten och reflekterar kring denna i sin loggbok. HEM
 73. 73. Hela barnet hela dagen Citatmodellen Under mötet: Vi delar in oss i smågrupper om tre högst fyra personer. En av deltagarna börjar med att läsa upp ett av sina citat. De andra reflekterar kring citatet i sina loggböcker. I tur och ordning delger berättar var och en om vilka tankar de fått av citatet. Den som valde citatet berättar sist. Alla lyssnar utan att avbryta. När alla givit sin reflektion kan man ha ett kort samtal om frågor som dök upp. Sen går man vidare till nästa person och nästa citat. Avsluta gärna med en runda där alla får berätta vad de lärt sig under samtalet. HEM
 74. 74. Hela barnet hela dagen Schema Under höstterminen i förskoleklassen brottades vi mycket med att få till ett fungerande schema, där både barn och vuxna skulle få en bra pedagogisk verksamhet i form av olika gruppkonstellationer och planeringstid. Att starta samverkan mellan fritids/skola redan i förskoleklassen gav oss utrymme att inte låta skolämnena styra vår verksamhet. Vi delade in barnens dag i tre pass. Vi delade sen också upp vilka pedagoger som hade ansvar för de olika passen. På detta sätt skapade vi utrymme för planeringstid för oss pedagoger i olika konstellationer. HEM
 75. 75. Hela barnet hela dagen Schema Då barnen började i första klass fortsatte vi med att dela in barnens dag hos oss i tre pass. Pass ett 8.30- 11.40 ansvarade lärarna för. Pass två 11.40-13.30 ansvarade alla pedagoger för . Pass tre 13.30 – 15.30 ansvarade fritidspedagog/barnskötare för. Detta har varit en viktig förutsättning för oss att skapa en helhet i barnens dag. Då vi inte är ansvariga för ett pass har vi planering med en kollega. Denna modell arbetar vi även efter nu när barnen går i andra klass. HEM
 76. 76. Hela barnet hela dagen Redskap Det som är spännande är att vi som pedagoger under vår resa använt oss av många av de redskap som vi själva använder oss av i vår pedagogiska verksamhet tillsammans med barnen: loggbok, reflekterande samtal, samlärande, skuggning, litteratur. Vi har haft en skolledare som har haft en handledande och stöttande funktion i vår process. Detta har gjort att vi lever som vi lär - tillsammans har vi skapat en verksamhet som inte hade varit möjlig att uppnå i en segregerad skola och fritidsverksamhet. HEM
 77. 77. Hela barnet hela dagen Mötesformer Under vårt första år hade vi en gemensam mötestid per vecka då hela arbetslaget samlades. Då skulle allt hända. Tolkning av updraget, reflektion kring vår praktik , samarbete med det andra arbetslaget i enheten, övergripande planering, diverse information och APT- punkter trängdes om utrymmet. Vi insåg att det måste till ytterligare ett tillfälle per vecka för att hinna allt. Det kommande året införde vi en arbetslags-planering en gång i veckan. Torsdagsmötena kunde sedan användas för övergripande frågor. Klicka vidare om du vill veta mer om vår mötesstruktur. HEM
 78. 78. Hela barnet hela dagen Mötesformer 1. Arena 2. Ramar 5. Överblick 3. Struktur 6. Egen reflektion 4. Detaljer HEM
 79. 79. Hela barnet hela dagen Mötesformer 1. Arena Planeringsdagar Använder vi för: att tolka uppdraget ur ett skolövergripande perspektiv, verksamhetsutveckling ur ett skolövergripande perspektiv, kompetensutveckling ur ett skolövergripande perspektiv. HEM
 80. 80. Hela barnet hela dagen 2. Ramar Enhetsmöte Använder vi för att arbeta med: att tolka uppdraget - få en samsyn, grundstruktur / ansvarsfördelning, samverkansstrategier/-former andra gemensamma frågor (APT) övergripande riktlinjer för t.ex. teman, värdegrund barnfrågor, övergripande reflektion och analys verksamhetsutveckling HEM
 81. 81. Hela barnet hela dagen 3. Struktur Arbetslagsplanering Används för : att tolka uppdraget - få en samsyn utifrån det konkreta, målkonretisering, övergripande planering av t.ex. arbetsformer, teman, värde-grundsarbete etc, samordning mellan ansvarsområden, barnfrågor, konkret, reflektion kring arbetet, praktiska gemensamma frågor. HEM
 82. 82. Hela barnet hela dagen 4. Detaljer Planering i ansvarsgrupper, enskilt och i planeringsråd Använder vi för: målkonkretisering inom ansvarsområdet detaljplanering av ansvarsområdet utvärdering av arbetet Dokumentation reflektion kring arbetet praktiska frågor utvecklingssamtal etc. HEM
 83. 83. Hela barnet hela dagen 5. Överblick - kommunikation Skolwebben Använder vi för: information inom skolan och till hemmen samordning mellan olika delar av skolan praktiska frågor av allmänt intresse HEM
 84. 84. Hela barnet hela dagen 6. Egen reflektion Loggbok, medarbetarportfolio och medarbetarsamtal Används för: reflektion över sitt eget arbete och över sin egen professionella utveckling, att sätta upp egna mål för sin professionella utveckling, reflektion kring arbetssituation och samverkan. HEM
 85. 85. Hela barnet hela dagen Teori & praktik Citatmodelle n HEM
 86. 86. Hela barnet hela dagen Citatmodellen För att få en text belyst ur flera perspektiv och därmed komma till en djupare förståelse av det vi läst om, använder vi oss av olika samtalsmodeller. Citatmodellen är en av våra favoritmodeller. Den har vi bl.a. använt för att skapa en samsyn kring våra styrdokument. Så här gör vi: Innan mötet: Hela arbetslaget läser en gemensam text t.ex. ett intressant kapitel ur en bok eller en artikel. Alla väljer ut vars två citat ur texten och reflekterar kring denna i sin loggbok. HEM
 87. 87. Hela barnet hela dagen Citatmodellen Under mötet: Vi delar in oss i smågrupper om tre högst fyra personer. En av deltagarna börjar med att läsa upp ett av sina citat. De andra reflekterar kring citatet i sina loggböcker. I tur och ordning delger berättar var och en om vilka tankar de fått av citatet. Den som valde citatet berättar sist. Alla lyssnar utan att avbryta. När alla givit sin reflektion kan man ha ett kort samtal om frågor som dök upp. Sen går man vidare till nästa person och nästa citat. Avsluta gärna med en runda där alla får berätta vad de lärt sig under samtalet. HEM
 88. 88. Hela barnet hela dagen Teori & praktik ”Det tycks dock inte vara samverkan eller samarbetet i sig själv som utgör problemet, det är snarare hur organiserandet och formaliseringen sker som framträder som problemet.” sid.74 Arbetslag och lärande är en guldgruva för alla som vill få arbetslaget att fungera som nav i verksamheten. Här belyses Arbetslag och lärande samverkan inom ett arbetslag ur många perspektiv. Jon Olsson (Red.) HEM
 89. 89. Hela barnet hela dagen Teori & praktik Vårt dialogiska arbetssätt inspirerades initialt av att några av lärarna deltog i Dialogprojektet, ett nationellt utvecklingsprojekt under ledning av Ann-Christine Wennergren. Om du är intresserad kan du läsa mer om projektet i hennes Dialogkompetens i skolans vardag doktorsavhandling eller på hemsidan Ann-Christine Wennergren www.dialogprojektet.se HEM
 90. 90. Hela barnet hela dagen Teori & praktik ”Den insikt om den egna undervisningen som gruppen får genom självreflektion och dialog kommer naturligtvis att kunna ta sig i uttryck i praktiken och vid planering av den kommande undervisningen. På detta sätt utvecklas kompetensen cykliskt mot en allt större insikt. (sid. 65) Vägar till lärares lärande Lendahls & Runesson (Red.) HEM
 91. 91. Hela barnet hela dagen Teori & praktik ”Elevperspektivet, dvs. elevernas tänkande relativt ett visst innehåll, hans möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och sitt lärande genom problemlösning och reflektion, är några av de didaktiska teman som löper som en röd tråd genom bokens olika kapitel.” (Sid 14). Vägar till lärares lärande Lendahls & Runesson (Red.) HEM
 92. 92. Hela barnet hela dagen Teori & praktik ”Barns dialoger är ett kollektivt utbyte av idéer mellan jämlikar, där barn genom kommunikationen blir introducerade i nya tankesätt. Barns egna tankar påverkas av det tankeutbyte som sker dem emellan. Barn införlivar själva den kommunikativa processen, vilken de erfar i samspelet med kamraterna och de bygger på så sätt in verktyg för tänkandet… Det är alltså genom Barns samlärande samarbete och samvaro som barn lär Williams, Sheridan & Pramling och utvecklas.” (sid.99) (2000) HEM
 93. 93. Hela barnet hela dagen Teori & praktik Vad är aktionsforskning? ” …Det handlar med andra ord om att utveckla och förändra verksamheten men också om att skaffa sig kunskap om hur denna förändring går till och vad som sker under arbetets gång., vilket då kan relateras till den vuxnes lärande. Centrala moment blir att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en Aktionsforskning i praktiken handling, följa processen och reflektera över va dom där sker. (sid.13). Rönnerman (red.)(2000) HEM
 94. 94. Hela barnet hela dagen Teori & praktik ”På många håll kompletterar nu de olika yrkesgruppernas sätt att möta lärande och kunskapsarbete varandra så att barnen gynnas. Är nästa steg i utvecklingen av skolsamverkan att också de vuxna drar nytta av samarbetet för att vidga yrkesskickligheten och få nya infallsvinklar?”( sid. 272) Skriver Anna Längsjö i kapitlet: Vad gör fritidspedagogen i skolan? Reflektion och praktik i läraryrket Brusling och Strömqvist (Red.) HEM
 95. 95. Hela barnet hela dagen Mötet mellan fritids skola – ett möte mellan två traditioner S F K R O UTVECKLING I LÄRANDE L T A I D S HEM
 96. 96. Hela barnet hela dagen Mötet mellan fritids skola – ett möte mellan två traditioner S F K R O INFORMELLT I FORMELLT LÄRANDE L T LÄRANDE A I D S HEM
 97. 97. Hela barnet hela dagen Mötet mellan fritids skola – ett möte mellan två traditioner S F K R O LUSTSTYRT I MÅLSTYRT T L A I D S HEM
 98. 98. Hela barnet hela dagen Mötet mellan fritids skola – ett möte mellan två traditioner S F K R OREFLEKTERAT I O L REFLEKTERAT T A I D S HEM
 99. 99. Hela barnet hela dagen Från två verksamheter till en text 2007 /2008 Arbetslaget som bas i verksamheten Fritidshemmet Alviksskolan Akka HEM
 100. 100. Hela barnet hela dagen Från två verksamheter till en 2007 /2008 Arbetslaget som bas i verksamheten Fritidshemmet Alviksskolan För oss har det tagit tid att hitta Akka formen för vår fritids/skolasamverkan. Trots att vårt fritidshem redan när det bildades 1980 hade ett utökat ansvar för samverkan fritids/skola utifrån SIA-utredningen så var det två helt skilda verksamheter som hade viss samverkan med varandra. HEM
 101. 101. Hela barnet hela dagen Från två verksamheter till en text 2007 /2008 Arbetslaget som bas i verksamheten Fritidshemmet Alviksskolan Akka 2004 Alviksskolans trappa / G-huset byggt för fritids-skolasamverkan F 1 2 3 Fritids F-1 Fritids 2-3 HEM
 102. 102. Hela barnet hela dagen Från två verksamheter till en 2007 /2008 Arbetslaget som bas i verksamheten Fritidshemmet Alviksskolan Akka 2004 tog Alviksskolan ett beslut om att vi skulle gå över till en organisation 2004 Alviksskolans trappa / G-huset byggt för fritids-skolasamverkan F 1 2 3 där man såg barnens hela dag som en Fritids F-1 Fritids 2-3 verksamhet. Vi flyttade detta år också in i en helt ny skolbyggnad, som var byggd utifrån helhetsperspektivet. HEM
 103. 103. Hela barnet hela dagen Från två verksamheter till en text 2007 /2008 Arbetslaget som bas i verksamheten Fritidshemmet Alviksskolan Akka 2004 Alviksskolans trappa / G-huset byggt för fritids-skolasamverkan F 1 2 3 Fritids F-1 Fritids 2-3 2007 /2008 Arbetslaget som bas i verksamheten Gemensam F 1 2 3 ma riktlinjer HEM
 104. 104. Hela barnet hela dagen Från två verksamheter till en 2007 /2008 Arbetslaget somatt formulera gemensamma 2008 var vi redo bas i verksamheten riktlinjer för samverkan och efter det övergick dialogen från ifrågasättande Fritidshemmet Alviksskolan till att gälla hur vi skulle hitta former för samverkan. Efter hand Akka flyttade pedagogerna sin tillhörighet till arbetslagen och idag är arbetslagen hemvist för trappa / lärare byggt fritidspersonal. 2004 Alviksskolans både G-huset och för fritids-skolasamverkan Både barn och pedagoger upplever att de arbetar i en F 1 2 3 verksamhet, inte två. Fritids F-1 Fritids 2-3 2007 /2008 Arbetslaget som bas i verksamheten Gemensam F 1 2 3 ma riktlinjer HEM
 105. 105. Hela barnet hela dagen 2008 gemensam policy för samverkan fritids - skola Alviksskolan Gundtanken bakom fritids-skolasamverkan: Ett team av pedagoger ansvarar för en grupp barns lärande och utveckling under hela dagen. Teamet ansvarar för att skapa trygga lärmiljöer där alla känner sig delaktiga. Pedagogerna i teamet har ett gemensamt ansvar för att arbeta mot samma mål. Vad innebär det i praktiken? • Teamet tolkar gemensamt uppdraget. • Barnens mål är levande för alla: barn, föräldrar och pedagoger. • Alla i teamet bidrar med sin unika kompetens. • Teamet ansvarar gemensamt för planering, genomförande och uppföljning. • Teamet har rutiner för dokumentation. • Teamet reflekterar regelbundet kring sitt arbete • Teamet ansvarar för att analysera och följa upp elevernas resultat. HEM
 106. 106. Hela barnet hela dagen Alviksskolans vision – En bra start på livet Våra elever är väl förberedda för ett livslångt lärande. De har goda kunskaper och användbara redskap för ett fortsatt lärande. Vår gemensamma värdegrund genomsyrar elevernas förhållningssätt till varandra och sin omvärld. Vi arbetar utifrån ett synsätt där:  Eleven är aktör och tar ansvar för sitt eget lärande och för andras välmående.  Eleven känner arbetsglädje och gemenskap. Vi arbetar i en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt inom tydliga ramar. HEM
 107. 107. Hela barnet hela dagen text Från irrbloss… till … aktionslärande aktion aktion aktion reflektion problem observation problem observation aktion aktion aktion reflektion problem problem HEM
 108. 108. Hela barnet hela dagen Från irrbloss… till … aktionslärandeatt man startar utvecklingsprojekt som i början Det är lätt aktion väcker intresse och engagemang men som man sedan aktion släpper för att starta nya utvecklingsprojekt, det blir aktion irbloss istället för långsiktiga utvecklingsprocesser. Så reflektion problem det varit på vår skola. De senare åren har vi arbetat har observation med att problem för att våra utvecklingsarbeten hitta former observation istället ska leda till förändringar i praktiken. Vår strategi aktion aktion aktion för verksamhetsutveckling bygger på aktionslärande och reflektion vill starta långsiktiga processer där man fullföljer alla faserna i förändringsarbetet: initiering, implementering, institutionalisering och spridning. problem problem HEM
 109. 109. Hela barnet hela dagen Alviksskolans strategi för verksamhetsutveckling text Alviksskolan - en lärande organisation Vi strävar efter att alla arbetsenheter ska fungera som samarbetande kulturer där alla medarbetare är aktörer i verksamhetsutvecklingsprocessen utifrån vision, styrdokument och aktuell forskning. HEM
 110. 110. Hela barnet hela dagen Alviksskolans strategi för verksamhetsutveckling 2008 arbetade vi fram Alviksskolan - en lärande en gemensam strategi organisation för verksamhetsutveckling Vi strävar efter att alla arbetsenheter på Alviksskolan. ska fungera som samarbetande Den kom till som ett kulturer där alla medarbetare är naturlig led i en lång aktörer i process där vi bl.a. verksamhetsutvecklingsprocessen arbetat med dessa utifrån vision, styrdokument och frågor i två stora aktuell forskning. projekt. HEM
 111. 111. Hela barnet hela dagen Alviksskolans strategi för verksamhetsutveckling Mål för år 2010 All personal använder redskap för att: • synliggöra förhållningssätt och arbetssätt i den pedagogiska verksamheten, • reflektera över praktik och mål, • inleda förändringsarbete utifrån detta i den pedagogiska verksamheten. HEM
 112. 112. Hela barnet hela dagen Alviksskolans strategi för verksamhetsutveckling Pedagogernas roll Varje pedagog deltar aktivt och tar fullt ansvar för alla delar i processen tillsammans med sina arbetskamrater. Alla måste gå in i processen med ett öppet sinne och vara förberedd på att titta på sig själv i sin yrkesutövning och vara öppen för förändring. Pedagogerna har även en viktig roll i att stödja och utmana varandra under processen. HEM
 113. 113. Hela barnet hela dagen Alviksskolans strategi för verksamhetsutveckling Skolledarens roll Skolledaren har en handledande roll och har som sin uppgift att handleda pedagogerna genom processen samt ta fram teori och annat underlag utifrån de frågeställningar som kommer fram under arbetets gång. HEM
 114. 114. Hela barnet hela dagen Alviksskolans strategi för verksamhetsutveckling Redskap: • dialogen (samtalet) • loggboken • respons • handledning • skuggning • föreställningskartor • video • olika samtalsmodeller HEM
 115. 115. Hela barnet hela dagen Lyssna till föräldrar, barn och pedagoger Teodors Malins Claras pappa mamma Maria mamma Fahad Karin & Emma Moa HEM
 116. 116. Hela barnet hela dagen Lyssna till föräldrar, barn och pedagoger När jag kom hit, ny till ett arbetslag som samverkat kring barnen, hela dagen upplevde jag att skolans verksamhetsplan var tydlig för alla och att alla berörda pedagoger hade ett lika stort ansvar för barnens utveckling. Helhetstänket gör att barnens lärande och utvecklingen syns och förtydligas hela dagen då samverkan gör att läroplanens strävansmål kontinuerligt konkretiseras av alla pedagoger. Samverkan gör att vi som arbetslag ständigt reflekterar och samtalar kring undervisningens mål. Jag upplever därför att barnen genom vår samverkan får möjlighet att se mönstret mellan olika ämnen på ett varierande sätt. Lärandet blir bara Emma lekbaserat och problemorienterat och har sin utgångspunkt i deras vardag. Samverkan är därför nödvändig tycker jag för att ge med reskap för ett livslångt lärande HEM
 117. 117. Hela barnet hela dagen Lyssna till föräldrar, barn och pedagoger Jag ser det som oerhört positivt att pedagogerna följer barnet hela dagen. Det skapar kontinuitet och trygghet hos barnen. Det känns skönt att barnen får möjlighet till spännande projekt även på fritid med personer som är engagerade och kan ens barn. Har barnen någon from av funktionsnedsättning känns detta ännu viktigare. Jag har aldrig dåligt samvete när jag jobbar under fritid när man vet att ens Claras pappa barn har det så bra. HEM
 118. 118. Hela barnet hela dagen Lyssna till föräldrar, barn och pedagoger Jag ser en röd tråd mellan fritids och skola. Samarbetet med F-3:orna är toppen. Ni verkar följa upp tema på skoltid som ni pratat om på lektion. Ni pedagoger har ett bra samarbete mellan er och blandar om mellan er pedagoger så att ni lär känna alla barn. Ni ger stort ansvar till barnen med att plocka och prioritera bort, välja aktiveter och så. Barnen är trygga. Finns bra, tillräckligt med pedagoger på eftermiddagen och det är bra för barnen. Bra information om vad barnen gjort på dan. Jag måste bara säga: Ni är bäst! Engagerade! Ni finns Malins mamma alltid när ni behövs. T.ex. vid konflikter, och ni tar tag i det genast på samma dag. HEM
 119. 119. Hela barnet hela dagen Lyssna till föräldrar, barn och pedagoger En stor fördel i att arbeta tillsammans fritids/skola är att vi i arbetslaget kan komplettera varandra , i och med våra olika kunskapsområden. Det känns skönt att vi kan ge stöd åt varandra när vi ställs inför olika dilemman. Det ger också barnen en jättestor trygghet att samma vuxna finns kring dem hela dan och att samma regler och förhållningssätt gäller oavsett om det är på förmiddagen eller på eftermiddagen. Eftersom vi har gemensam planering i arbetslaget så kan vi se till att barnen får en variationsrik Maria inlärningsmiljö. Det blir liksom en röd tråd över hela dagen. HEM
 120. 120. Hela barnet hela dagen Lyssna till föräldrar, barn och pedagoger På dagarna i skolan så brukar vi jobba med olika saker. Ibland brukar vi jobba med matte och ibalnd brukar vi läsa och ibland brukar vi tälja, och ibland brukar vi pyssla, ibland får vi leka fritt. Vi brukar tälja trägubbar precis som Emil i Lönneberga gör. Och så har vi gjort en lek om sjörövare, man.. Nästan som Hela havet stormar, När man blir kullad så klättar man upp på lite stegar och så Karin & Moa säger man Skepp Ohoj! Ja sen bara håller man på så. HEM
 121. 121. Hela barnet hela dagen Lyssna till föräldrar, barn och pedagoger För de mindre skolbarnen är det en stor trygghet när skola och fritids och dess pedagoger samverkar. Samarbetet gör att skol- och fritidsdagen blir en helhet. Det ger bra förutsättningar för personalen att arbeta mot gemensamma mål med såväl enskilda elever som med gruppen. Skolarbetets arbete med olika teman förstärks av att fritids utnyttjar Teodors mamma samma teman i sin verksamhet. HEM
 122. 122. Hela barnet hela dagen Lyssna till föräldrar, barn och pedagoger Vi har haft sjörövartema och i det temat ska vi lära oss om sjörövare. Och en gång gjorde vi tankekarta om sjörövare. Och tankekartan skulle vi säga till Hanna. Hanna är våran fröken, och när vi berättade till henne. På tankekartan var det vad vi ville lära oss, frågor.. Jag och Malin vi kom på att vi skulle ha en jättespännande idé. Det var att vi kunde ha en skattresa till skatten, för våran Fahad lärare Hanna har en skattkarta. En riktig skattkarta. HEM
 123. 123. Hela barnet hela dagen Vi har en dialogisk lärandemiljö ”Det flerstämmiga klassrummet innebär ett klassrum där lärarens röst är en av många röster som lyssnas till, där eleverna också lär av varandra och där muntlig och skriftlig användning av språket står i centrum för inlärningsprocessen.” (Dysthe, 1996, s.13). Som pedagoger har vi ett stort ansvar att fundera över vilka verktyg vi vill att barnen skall få möjlighet att använda sig av under sin heldag i vår verksamhet. HEM
 124. 124. Hela barnet hela dagen Vi har en dialogisk lärandemiljö Att vi är ett arbetslag som tillsammans skapat en helhet kring barnens dag har gett oss en pedagogisk styrka. Att kunna förankra vår verksamhet i både forskning, styrdokument och pedagogisk litteratur har skapat ett pedagogiskt självförtroende. Denna pedagogiska styrka har vi kunnat använda oss av i samtal med våra elever, föräldrar och kollegor. HEM
 125. 125. Hela barnet hela dagen Pedagogrollen Som pedagog får vi inte vilseledas att tro att den dialogiska lärandemiljön som utgår från barnens egna frågor och erfarenheter ställer mindre krav på oss pedagoger och att pedagogrollen förringas. Vi vill påstå att det är tvärtom, när vi som pedagoger låter barnens frågor styra vår undervisning ställs det höga krav på oss. Till exempel att det inte alltid är våra röster som förklarar för barnen eftersom det är viktigt för barnen att få sätta ord på sina tankar i syfte att förstå både sig själv och sina kompisar. HEM
 126. 126. Hela barnet hela dagen Pedagogrollen Vi pedagoger har en handledande funktion där vi agerar som byggnadsställningar (scaffolds) åt barnen och där vi hjälper barnen att fokusera på den aktivitet vi för tillfället arbetar med. HEM
 127. 127. Hela barnet hela dagen Närmaste utvecklingszonen Den närmaste utvecklingszonen är ett begrepp som Vygotskij använder och kan beskrivas som en imaginär plats barnet befinner sig i när det är på väg att internalisera en ny kunskap. Så länge barnet befinner sig i den närmaste utvecklingszonen, behöver den stöttning av en mera försigkommen kamrat eller en pedagog. Men efterhand internaliseras kunskapen och barnet har gjort den till sin egen. HEM
 128. 128. Hela barnet hela dagen Närmaste utvecklingszonen Genom att låta barnen förklara för varandra hur de har tänkt kring ett problem eller en läst text, har vi fått uppleva detta vid många tillfällen. Vi ser hur barnens självförtroende stärks när de ges möjlighet till dialog och samlärande med varandra. Vi har upptäckt att ibland är sig mitt i en kamrats närmaste barnen mycket bättre än oss utvecklingszon. Vi pedagoger har gärna en tendens att få in väldigt mycket information i våra pedagoger på att lägga stöttningar och förklaringar. HEM
 129. 129. Hela barnet hela dagen Samlärande och utvecklandet av barnens sociala kompeten Samlärandet mellan barn ger barnen mycket. De lär sig inte enbart att man kan lära av varandra, utan också att då man förklarar för en kamrat sätter man ord på och synliggör sina egna tankar och får därmed kunskap om sin egen kunskap. HEM
 130. 130. Hela barnet hela dagen Samlärande och utvecklandet av barnens sociala kompeten Denna metakunskap (läran om det egna lärandet) är mycket betydelsefull både för den sociala och kognitiva utvecklingen hos den enskilde individen. Barnen får en vidgad förståelse för att man kan tänka på olika sätt och att det inte endast finns ett rätt sätt att tänka på. För oss är detta ett sätt att arbeta kring den värdegrund som skolan vilar på. Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse Lpo-94, s.2 HEM
 131. 131. Hela barnet hela dagen Ringsamtal I vår verksamhet använder vi oss av ringsamtal (reflekterande samtal med ett speciellt fokus). Då vi fick barnen i förskoleklass skapade vi tillsammans samtalsstrategier för gruppen. Genom att vi skapat ett metaspråk (talar med barnen om hur vi gör när vi samtalar) kring hur vi ska gå tillväga när vi har ringsamtal har vi alltid en ram att förhålla oss till. Dessa samtalsstrategier är användbara som scaffolds (byggnadsställningar) tills barnen själva internaliserat strategierna. HEM
 132. 132. Hela barnet hela dagen Ringsamtal Samtalet är utgångspunkten för allt vi gör. I ringsamtalet övar barnen sig i att vara aktiva lyssnare, ett exempel på detta är att istället för att räcka upp handen så ”fångar vi ordet”. Det gör att barnen måste lyssna på varandras tankar och försöka att fånga ordet när en paus uppstår. Vi tycker att det är viktigt att barnen tränar sig i att ge ordet till varandra genom att ställa en öppen fråga till en kompis som ännu inte sagt något i samtalet. HEM
 133. 133. Hela barnet hela dagen text Tematiskt arbetssätt Genom att arbeta tematiskt har vi ett verktyg för hur en grupp pedagoger kan ansvara och samarbeta kring en grupp barn hela dagen. I och med att vi inte låter läromedlen styra vår undervisning får vi pedagoger möjlighet att i planeringen av våra teman reflektera över hur vi arbetar med skolans värdegrund, kursplanernas strävansmål och de lokala mål vi har på Alviksskolan. HEM
 134. 134. Hela barnet hela dagen Tematiskt arbetssätt Genom att arbeta tematiskt har vi ett verktyg för hur en grupp pedagoger kan ansvara och samarbeta kring en grupp barn hela dagen. I och med att vi inte låter läromedlen styra vår undervisning får vi pedagoger Astrid Vi har .. Vad heter det? möjlighetLindgren tema faktiskt, hela dagarna. att i planeringen av våra teman reflektera över hur vi vi inte med det. Men ibland så jobbar arbetar med skolans värdegrund, saker som vi Ibland har vi olika andra kursplanernas strävansmål och de och så. jobbar med och tar reda på lokala mål vi har på Alviksskolan. HEM
 135. 135. Hela barnet hela dagen text Tematiskt arbetssätt Varje temaområde är barn och föräldrar med och planerar via planeringsråd. Planeringsråden ligger till grund för hur vi pedagoger sedan planerar upp barnens heldag. Barnen får via ämnesintegreringen och verksamhetsintegreringen (fritids/skola) möjlighet att se mönster mellan de olika ämnen de har och deras kunskap utvecklas med ett kontrastivt perspektiv då vi går från helheten till delarna. HEM
 136. 136. Hela barnet hela dagen Tematiskt arbetssätt Varje temaområde är barn och föräldrar med och planerar via planeringsråd. Planeringsråden det temat ska vi lära oss om Vi har haft sjörövartema och i ligger till grund för hur vi gjorde vi tankekarta om sjörövare. sjörövare. Och en gång pedagoger sedan planerar upp till Hanna. Hanna är våran Och tankekartan skulle vi säga barnens heldag. Barnen får via henne. På tankekartan var det fröken, och när vi berättade till vad vi ville lära oss, frågor.. Jag och Malin vi kom på att vi ämnesintegreringen och skulle ha en jättespännande idé. Det var att vi kunde ha en verksamhetsintegreringen (fritids/skola)till skatten,att se skattresa möjlighet för våran lärare Hanna har en skattkarta. En riktig skattkarta! mönster mellan de olika ämnen de har och deras kunskap utvecklas med ett kontrastivt perspektiv då vi går från helheten till delarna. HEM
 137. 137. Hela barnet hela dagen text Planeringsråd I vår verksamhet är elevernas delaktighet i fokus. Det är viktigt att vi utgår från barnens erfarenheter och tankar då vi planerar ett temaområde i syfte att fånga barnens intresse men även för att ringa in barnens förkunskaper. HEM
 138. 138. Hela barnet hela dagen Är Vasa ett sjörövarskepp? Planeringsråd Finns det riktiga skatter i världen och var I vår verksamhet är finns dom? elevernas delaktighet Varför gömde dom skatterna? i fokus. Det är viktigt Varför började sjörövarna röva? att vi utgår från barnens erfarenheter Varför gick man på planka? och tankar då vi Jag vill lära mig varför de krigade! planerar ett Vi vill lära oss att fäktas. temaområde i syfte Vi vill göra en sjörövarkoja som alla får vara att fånga barnens i. intresse men även Vi vill ha skattjakt. för att ringa in barnens Vi vill göra matteuppgifter om sjörvare. förkunskaper. Jag vill ha en sjörövardag som man får klä ut sig. HEM Det var allt planeringsråd!
 139. 139. Hela barnet hela dagen text Planeringsråd Utifrån våra styrdokument Lpo-94 samt Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem konkretiserar vi målen tillsammans med barnen. Utifrån dessa ramar får barnen ha ett planeringsråd där de kommer med idéer kring vad och hur de vill lära sig de olika målen. Vi låter även föräldrarna vara med och skapa mål inom våra olika temaområden. HEM
 140. 140. Hela barnet hela dagen Barnen får vara med och bestämma! Planeringsråd Varje gång när vi börjar med ett nytt tema Utifrån våra styrdokument Lpo-94 så har vi ett planeringsråd. Och planeringsråd, jagråd och samt Allmänna kan förklara vad planeringsråd är. Det är att i kommentarer för kvalitet man fritidshem konkretiserar vi målen planerar, man har frågor vad man vill tillsammans med barnen. Utifrån göra om det. Och när vi började med dessa ramar får barnen ha ett sjörövartema så hade vi massor av frågor. Och frågorna de kommervi ville planeringsråd där det vara att med göra svärd av stål. Och såde vill en idéer kring vad och hur har vi lära fråga till. Finns det riktiga skatter i sig de olika målen. världen? Frågade vi och då ska vi få reda på det härföräldrarna vara medom Vi låter även i sjörövarfaktaböcker, det finns eller inte. Och våra olika Hanna och skapa mål inom våran lära hon köper mycket faktaböcker. Barnen temaområden. får vara med och bestämma om faktaböckerna. HEM
 141. 141. Hela barnet hela dagen Loggbok och reflektion Loggboken är ett verktyg som barnen kan använda sig av för att kunna synliggöra sina egna tankar. I loggboken finns inga formella krav på formen utan fokus ligger på innehållet. Loggboken har bland annat som syfte att åskådliggöra barnens resa genom ett ämne. Det är av stor vikt att barnen känner att de inte är tvungna att synliggöra sina tankar för kompisarna om de inte vill. Loggboken kan vara en privat bok som endast läses av pedagogen och barnet, där dessa kan utbyta tankar med varandra. HEM
 142. 142. Hela barnet hela dagen Loggbok och reflektion Ytterligare ett syfte med loggboken är att den ger eleven möjligheter att reflektera kring det egna lärandet. Barnen ska känna att de egna tankarna duger och är viktiga. Loggboken är också ett sätt att förmedla skrivandets viktigaste funktion, att kunna meddela sig med någon (Sandström Madsén, 1996). Vi låter även barnen skriva i loggboken som en förberedelse inför ett ringsamtal i syfte att allas röster ska bli hörda. HEM
 143. 143. Hela barnet hela dagen Respons Vi låter barnen ge varandra respons kring olika arbeten de skapar. Att få kamraters bekräftelser och utmaningar på hur jag har skrivit, löst ett framför ett arbete enskilt eller tillsammans med en kamrat anser vi är att lära för livet. HEM
 144. 144. Hela barnet hela dagen Respons Vi tränar barnen medvetet i en responsmodell där vi väljer ett fokus för responsen, form eller innehåll kopplat till de mål som vi för tillfället fokuserar på. HEM
 145. 145. Hela barnet hela dagen Respons Vi samtalar om att det är spännande för allas vårt lärande om vi både vågar säga det vi tycker var bra (bekräftelse) men också vad som var svårt att förstå (utmaningar). Det är även mycket spännande att låta barnen själva tala om för kamraterna vad de vill att de ska fokusera på i responsgivandet. HEM
 146. 146. Hela barnet hela dagen Mål ochatt det är viktigt att utvecklings- Vi tycker dokumentation samtalet blir ett trepartssamtal där alla parter är väl förberedda (elev, förälder och pedagog). Utvecklingssamtalet har två fokus, dels att ge barn, föräldrar och pedagog en nuläges- beskrivning av barnets utveckling i förhållande till de mål som vi arbetat med dels att vara ett framåtsyftande samtal. Vad vill barn, förälder och pedagog att vi tillsammans ska arbeta vidare med för att barnet ska fortsätta att utvecklas i sitt lärande? HEM
 147. 147. Hela barnet hela dagen Mål och dokumentation Vi arbetar kontinuerligt med konkretisera läroplanens olika mål tillsammans med våra elever. Inför utvecklings-samtalet får barnen utifrån de konkretiserade målen skapa egna tankekartor kring vilka mål de vill bli ännu bättre på och om de vill skapa nya egna mål utifrån de mål vi har i läroplanen. HEM
 148. 148. Hela barnet hela dagen Mål och dokumentation Tankekartan får barn och föräldrar med sig hem inför utvecklings-samtalet. Vi vill att de tillsammans ska titta på tankekartan samtala om vilka mål de tycker är viktiga att arbeta vidare med i den individuella utvecklingsplanen. Föräldrarna uppmuntras också att läsa det skriftliga omdömet som vi mentorer har skrivit digitalt i Skolwebben. HEM
 149. 149. Hela barnet hela dagen Mål och dokumentation Vi vill att barnen ska vara i fokus under utvecklingssamtalet och vi tränar dem i att våga leda utvecklingssamtalet själva. Vi låter barnet hälsa föräldrar och pedagog välkomna till utvecklings-samtalet och därefter visa sina utvalda arbeten i visningsportfolion. De utvalda arbetena är uttryck för något som känner att den har lärt sig och/eller något som den är extra stolt över. Därefter läser vi gemensamt vad vi skrev i föregående IUP och samtalar om hur arbetet kring den fortgått och efter det blickar vi framåt och sammanfattar våra tankar i nya mål i den IUP som skapas under just detta utvecklingssamtal. HEM

×