ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2554วัน   หลักสูตร  ปี  รุ่น 8.00-9.00  9.00-10.00    10.00-11.00    11.00-1...
วัน   หลักสูตร  ปี  รุ่น 8.00-9.00  9.00-10.00    10.00-11.00    11.00-12.00     เวชกิจ   2  14   ...
วัน   หลักสูตร  ปี  รุ่น 8.00-9.00  9.00-10.00    10.00-11.00    11.00-12.00     เภสัช   2  26   ...
วัน   หลักสูตร  ปี  รุ่น 8.00-9.00  9.00-10.00    10.00-11.00     11.00-12.00    ทันต    2  32    ...
วัน   หลักสูตร  ปี  รุ่น 8.00-9.00  9.00-10.00    10.00-11.00    11.00-12.00     สสช    2  80   ...
วัน  หลักสูตร  ปี  รุ่น 8.00-9.00    9.00-10.00     10.00-11.00    11.00-12.00   สบ.สสช   1   1  ...
วัน  หลักสูตร  ปี  รุ่น 8.00-9.00  9.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00                       ...
11-กย-5413.00-14.00    14.00-15.00    15.00-16.00    0311103 ชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)        อ...
13.00-14.00   14.00-15.00    15.00-16.00 พว.103 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด  3(2-2-5) อ.ณิชกานต์,วรางคณา    0311...
13.00-14.00   14.00-15.00     15.00-16.00 0512216 การปฐมพยาบาล 2(1-2-3)     อ.พันธ์ณี, กิรณา ศภ.103 ภาษาอัง...
13.00-14.00    14.00-15.00      15.00-16.00     0511107 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)          อ.ชลธิชา,...
13.00-14.00    14.00-15.00      15.00-16.00  0314045 วิจัยเบื้องต้น 2(2-0-4)   อ.เทพไทย,พรรณี,อุทัยวรรณ วิชาเ...
13.00-14.00    14.00-15.00  15.00-16.00อบ ห้องเรียนทันตฯ ปี2 (3301) บห้องเรียนรวมชั้น ๒ ตึกอำานวยการ แทน ะวันตกติดถนน...
13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00                     14
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ร่างตารางสอบปลายภาคนะจ๊ะ เด็กๆ ทั้งหลาย

660 views
581 views

Published on

อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอีกเล็กน้อย ...

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
660
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ร่างตารางสอบปลายภาคนะจ๊ะ เด็กๆ ทั้งหลาย

 1. 1. ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2554วัน หลักสูตร ปี รุ่น 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00จันทร์ สสช 1 81 0312108 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5)10 ต.ค.54 อ.ใบศรี, พรรณี,อภิญญา(ธ) ทันต 1 33 0412108 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5) อ.รุ่งเพชร, ภวัต เภสัช 1 27 0512108 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5) อ.พันธ์ณี, สุพรรณ เวชกิจ 1 14 ชว.1041 การบริการการแพทย์ฯ1 3(2-2-5) อ.วรวุฒ, วรางคณา ิ สบ.ท. 1 2 4021109เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) อ.วรรณศรี,อ.บัณฑิต สบ.สสช 1 1 4221110 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) อ.สดใส,กิรณา สสช 2 80 0313227 อนามัยสิ่งแวดล้อม2 3(3-0-6) อ.เศรษฐพงศ์,ประภาพร, ชมพูนทุ ทันต 2 32 0411207 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) อ.วรรณศรี, สุพัตรา เภสัช 2 26 0513222 เภสัชวิทยา3 3(3-0-6) อ.อุ้มชู, สุกัณฑา 1
 2. 2. วัน หลักสูตร ปี รุ่น 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 เวชกิจ 2 14 ชว.1022 การดูแลรักษาผู้เจ็บ ป่วยฯ4(4-0-8) อ.บุญฐิตา, พรมมาอังคาร สสช 1 81 0311106 คอมพิวเตอร์ฯ 2(2-0-4)11 ต.ค.54 อ. สิริภักดิ์,จารีลักษณ์,อมร ทันต 1 33 0412110 จิตวิทยา 2(2-0-4) อ.รัชนีวรรณ, อรัญญา เภสัช 1 27 0513120 เภสัชวิทยา1 2(2-0-4) อ.พิมพ์ศิริ, สุพรรณ เวชกิจ 1 14 สม.101 จิตวิทยา 2(2-0-4) อ.จิระนันท์, ฐิติกานต์ สบ.ท. 1 2 4021102 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ 3(3-0-6) อ.ศิริภา,โสรยา สบ.สสช 1 1 4221102 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ 3(3-0-6) อ.อภิญญา (ธ),นิตยา สสช 2 80 0312113 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 2(1-2-3) อ.สดใส,ประภาพร,ชมพูนุท ทันต 2 32 2
 3. 3. วัน หลักสูตร ปี รุ่น 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 เภสัช 2 26 เวชกิจ 2 14 ชว.2023 การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฯ 4(3-2-7) อ.กชกร, อัจฉรา (ส).พุธ สสช 1 81 0312109 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)12 ต.ค.54 อ.กัลยา, อโนราช,กิรณา ทันต 1 33 0413117 ทันตกายวิภาคศาสตร์ฯ 4(3-2-7) อ.อภิญญา (ย), อโนชา เภสัช 1 27 0513117 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 3(2-2-5) อ.หทัยรัตน์, ชลธิชา เวชกิจ 1 14 ชว.10212 การยกและการเคลื่อนย้าย 2(1-2-3) อ.ฐิติกานต์, วรยา สบ.ท. 1 2 4021105 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) อ.จุฬนาริน,สุพัตรา สบ.สสช 1 1 4221105 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) อ.อุทัยวรรณ,พรรณี สสช 2 80 0313217 การแก้ปัญหาและพัฒนาฯ 3(2-2-5) อ.เศรษฐพงษ์, ชมพูนท, สิริภักดิ์ ุ 3
 4. 4. วัน หลักสูตร ปี รุ่น 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 ทันต 2 32 เภสัช 2 26 0513123 การบริหารเวชภัณฑ์2(1-2-3) อ.หทัยรัตน์,กาญจนา(จ) เวชกิจ 2 14 ชว.2042 การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 2 3(2-2-5) อ.วรางคณา, กชกรพฤหัสบดี สสช 1 81 0311104 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตฯ 3(3-0-6)13 ต.ค.54 อ.ชมพูนุท, อมร,อรัญญา ทันต 1 33 0411104 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตฯ 3(3-0-6) อ.นิตยา,อโนชา เภสัช 1 27 0511104 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตฯ 3(3-0-6) อ.หทัยรัตน์, อุ้มชู เวชกิจ 1 14 วค.103 การใช้คอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) อ.วรวุฒ,จิระนันท์ ิ สบ.ท. 1 2 4021104 ทักษะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) อ.วีระชาติ,วรรณศรี สบ.สสช 1 1 4221104 ทักษะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) อ.พรรณี,สุขุมาล 4
 5. 5. วัน หลักสูตร ปี รุ่น 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 สสช 2 80 0312212 ชีวสถิติ 3(2-2-5) อ.เทพไทย,สุรพล,เสาวลักษณ์ ทันต 2 32 0412215 บริหารงานสาธารณสุข 2(1-2-3) อ.สุพัตรา, รุ่งเพชร เภสัช 2 26 0512215 บริหารงานสาธารณสุข 2(1-2-3) อ.คนธ์พงษ์, วงค์วฤณ เวชกิจ 2 14 พว.208 บริหารงานสาธารณสุข 2(2-0-4) อ.กชกร,เพ็ญศิริศุกร์ สสช 1 81 0311101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)14 ต.ค.54 อ.พรรณี, วีระพงษ์, จีรภา ทันต 1 33 0411101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) อ.อภิญญา(ย), ประไพจิตร เภสัช 1 27 0513126 การควบคุมและป้องกัน โรคฯ2(2-0-4) อ.ชลธิชา , กาญจนา(จ) เวชกิจ 1 14 ชว 1011 เทคนิคหัตถการสำาหรับเวชกิจฉุกเฉิน 4(2-4-6) อ.ฐิติกานต์,วรางคณา สบ.ท. 1 2 5
 6. 6. วัน หลักสูตร ปี รุ่น 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 สบ.สสช 1 1 สสช 2 80 0313216 การจัดการสุขภาพฯ2(1-2-3) อ.บุญร่วม, กัลยา, อโนราช ทันต 2 32 เภสัช 2 26 0511101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) อ.พันธ์ณี,ปรียานุช เวชกิจ 2 14 หมายเหตุ 1. รายวิชาเลือกจัดสอบนอกตาราง 2. สถานที่สอบ ใช้ห้องเรียนประจำา ยกเว้น 2.1 หลักสูตร ปวส.สศ.(ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 1 ย้ายจากห้องเรียนรวมมาสอบ ห้องเรียนทันตฯ ปี 2.2 หลักสูตร ปวส.สศ.(ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 2 ย้ายจากห้อง 3301 มาสอบห้องเรียนรวมชั้น ๒ 2.3 หลักสูตร สบ.(สาธารณสุขชุมชน) ชั้นปีที่ 1 สอบอาคาร 2 ชั้น 3 ด้านทิศตะวันตกติดถนน 6
 7. 7. วัน หลักสูตร ปี รุ่น 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 7
 8. 8. 11-กย-5413.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 0311103 ชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) อ.รุจ, อุทัยวรรณ, สิริภกดิ์ ี ั 0411103 ชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) อ.ปรียานุช, เปรมฤดี 0511203 ชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) อ.กาญจนา(จ), คนธ์พงษ์ สม.202 มนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) อ.สุขสรรค์, กชกร 4021101 มนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม 3(1-4-4) อ.ธัญญลักษณ์,อ.โสรยา 4221101 มนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม 3(1-4-4) อ.ใบศรี ,อ.สิริวมล ิ 0312211 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) อ.เบญญาภา, จันทนา, บุญร่วม 0412211 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) อ.วรยา, วีระพงษ์ 8
 9. 9. 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 พว.103 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด 3(2-2-5) อ.ณิชกานต์,วรางคณา 0311102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) อ.อุทัยวรรณ, กิรณา,จุฬนาริน 0411102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) อ.วงศ์วฤณ,ธัญญลักษณ์ 0511102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) อ.พิมพ์ศิริ, สุพรรณ วค.101 เคมีทั่วไป 2(2-0-4) อ.บุญฐิตา,สุพรรณ 4021103 สถานการณ์โลก 3(3-0-6) อ.วีรพงษ์,รุจี 4221103 สถานการณ์โลก 3(3-0-6) อ.เทพไทย ,สิริภักดิ์ 0313226 อนามัยสิ่งแวดล้อม1 3(2-2-5) อ.เศรษฐพงศ์,บุญร่วม, อโนราช 0412216 การปฐมพยาบาล 2(1-2-3) อ.รัชนีวรรณ, อรัญญา 9
 10. 10. 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 0512216 การปฐมพยาบาล 2(1-2-3) อ.พันธ์ณี, กิรณา ศภ.103 ภาษาอังกฤษสำาหรับเวชกิจฯ 2(2-0-4) อ.ฐิติกานต์, วรางคณา 0411105 การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ 3(4-4-4) อ.ประภาพร,อภิญญา(ธ),นิตยา 0411105 การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ 3(4-4-4) อ.รุ่งเพชร, วงค์วฤณ 0511205 การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ 3(1-4-4) อ.คนธ์พงษ์,โสรยา พว.204จริยธรรมวิชาชีพและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 3(3-0-6) อ.ฐิติกานต์,ยลฤดี 4021108 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน 2(2-0-4) อ.สุขุมาล,อรัญญา 4221108 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน 2(2-0-4) อ.เทพไทย,ชมพูนุท 0313118 ส่งเสริมสุขภาพบุคคลฯ 4(3-2-7) อ.อุทัยวรรณ, กิรณา, พนมพร 10
 11. 11. 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 0511107 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) อ.ชลธิชา,พิมพ์ศริ ิ พว.206 นิติเวชศาสตร์ 2(2-0-4) อ.บุญฐิตา, พรมมา วิชาเลือก (อ.คุมสอบ คือเจ้าของวิชา) วิชาเลือก (อ.คุมสอบ คือเจ้าของวิชา) วิชาเลือก (อ.คุมสอบ คือเจ้าของวิชา) พว.105 กายวิภาคศาสตร์สำาหรับเวชกิจ ฉุกเฉิน 3(3-0-6) อ, บุญฐิตา,จีรภา 11
 12. 12. 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 0314045 วิจัยเบื้องต้น 2(2-0-4) อ.เทพไทย,พรรณี,อุทัยวรรณ วิชาเลือก (อ.คุมสอบ คือเจ้าของวิชา) วิชาเลือก (อ.คุมสอบ คือเจ้าของวิชา) 12
 13. 13. 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00อบ ห้องเรียนทันตฯ ปี2 (3301) บห้องเรียนรวมชั้น ๒ ตึกอำานวยการ แทน ะวันตกติดถนน 13
 14. 14. 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 14

×