Your SlideShare is downloading. ×
σηρ Γ’ Γτμμαςίξτ
ΣΟ ΢ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ΢!    2
Γ13
ΕΝΣΤΠΩ΢ΕΙ΢Οι εμοειπίερ μαρ αοό σξ Γτμμάςιξ είμαι ετφάπιςσερκαι δτςάπεςσερ. ΢σιρ ετφάπιςσερ ςτγκασαλέγξτμεσξτρ καθηγησέρ μα...
Μακπήρ ΢ψσήπηρ Σξ υεσιμό «σανίδι» με σξ Γ1 ήσαμ με ξύπιξ άμεμξ και ςε ήπεμα μεπά. Καλά οαιδιά, με σα ξοξία είφα μια άπιςση...
Γ26
ΕΝΣΤΠΩ΢ΕΙ΢Η υεσιμή φπξμιά οέπαςε οξλύ γπήγξπα και ατσόςημαίμει όσι μάλλξμ ήσαμ απκεσά ψπαία. Κάμαμεοξλλά και διαςκεδαςσικά...
Θώμξγλξτ Ζψή                 Σξ αοόλτσξ ςκξσάδι ςσα                 μαθημασικά εκσόρ ξλί...
Γ39
ΕΝΣΤΠΩ΢ΕΙ΢Αφ! Σπίση Γτμμαςίξτ...Σόςερ οξλλέρ αμαμμήςειρ…Αμαμμήςειρ οξτ υέπμξτμ φαπά, ςσεμξφώπια,γέλιξ…αμαμμήςειρ και εμστο...
Φιλίοοα ΔιαμάμσηΣώπα, σι μα γπάχψ για σξ Γ3; Ξέπψ οψρ ξικαθηγησέρ δεμ είμαι ςψςσό μα έφξτμεαγαοημέμα σμήμασα, ξύσε μα νεφψ...
Γ412
ΕΝΣΤΠΩ΢ΕΙ΢Ατσό οξτ θα μείμει για οάμσα ςσημ καπδιά μαρείμαι ξι υιλίερ οξτ κάμαμε. Ακόμη κι αμφψπίςξτμε ςσξ Λύκειξ, θα θτμό...
Πατλίδξτ Θεξδώπα                     Αγαοησξί μξτ μαθησέρ,                     ΢...
Γ515
ΕΝΣΤΠΩ΢ΕΙ΢Η υεσιμή ςφξλική φπξμιά ήσαμ γεμάση ετφάπιςσερςσιγμέρ και οειπάγμασα. Δεμ οπόκεισαι μανεφάςξτμε οξσέ σξμ Μήσςξ (...
Κψσίσςα ΝασάςαΉσαμ φαπά μξτ μα διδάςκψ ς’ατσό σξ σμήμα γιασί είφε οαιδιάμε εοίοεδξ και γμώςειρ- όφιατςσηπά και μόμξ ςφξλεί...
ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕ΢ ΜΑ΢!    18
19
΢ΧΟΛΙΚΕ΢20
ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢!΢σιγμέρ αοό ση ςφξλική εκδήλωςη σηρ 25ηρ Μαπσίξτ       21
Η διεύθτμςη σξτ 5ξτ Γτμμαςίξτ Ξάμθηρ, ξςύλλξγξρ σψμ Διδαςκόμσψμ και ξ ςύλλξγξρσψμ Γξμέψμ και Κηδεμόμψμ σξτ ςφξλείξτ,ςαρ εύ...
Μημ νεφάςειρ !΢σιρ 28 Ιξτμίξτ 2014, ημέπα Παπαςκετή και ώπα 8.00 μ.μ. μα είςαι ςσημ Κεμσπική Πλασεία σηρ       Ξάμθ...
Εοιμέλεια : Μαπία Μιφαήλίδξτ , Παύλξρ Παμσελίδηρ   Γπαυικό ενώυτλλξτ : Βαγγέληρ Σάςιξρ  Copyright © 2011 — 5ξ Γτμμάςι...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

5gym yearbook1.5wn

339

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
339
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "5gym yearbook1.5wn"

 1. 1. σηρ Γ’ Γτμμαςίξτ
 2. 2. ΣΟ ΢ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ΢! 2
 3. 3. Γ13
 4. 4. ΕΝΣΤΠΩ΢ΕΙ΢Οι εμοειπίερ μαρ αοό σξ Γτμμάςιξ είμαι ετφάπιςσερκαι δτςάπεςσερ. ΢σιρ ετφάπιςσερ ςτγκασαλέγξτμεσξτρ καθηγησέρ μαρ, οξτ ήσαμ οάμσα ςσξ ολετπόμαρ, αλλά και σιρ εκδπξμέρ μαρ, κτπίψρ ατσή οξτκάμαμε υέσξρ ςσημ Αθήμα. Σξ δτςάπεςσξ ήσαμ όσιείμαςσε ζψηπξί και απκεσξί αοό εμάρ οήπαμεαπκεσέρ αοξβξλέρ. Είφαμε βέβαια και σιρ αςσείερςσιγμέρ μαρ όοψρ, όσαμ κασά ση διάπκεια εμόροειπάμασξρ, γέμιςε όλξ σξ Χημείξ με καομό.Είφαμε πίνει σξ … γέλιξ! ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΑ ΢ΧΕΔΙΑΣα μελλξμσικά μαρ ςφέδια δεμ είμαι ακόμηνεκαθαπιςμέμα. Όλξι θέλξτμε μα σελειώςξτμε σξΛύκειξ, Γεμικό ή Εοαγγελμασικό και μεσά ξκαθέμαρ θα οάπει σξ δπόμξ σξτ είσε ςε κάοξιξοαμεοιςσήμιξ, όοψρ η Εταγγελία οξτ θέλει μαγίμει οαιδίασπξρ, η Ελετθεπία μηοιαγψγόρ, η΢ξυία υιλόλξγξρ, η Σζξύλια ανιψμασικόρ σηρΑςστμξμίαρ, ξ Αλέκξρ ςσπασιψσικόρ ή αςστμξμικόρ,είσε μα ακξλξτθήςξτμ σεφμικά εοαγγέλμασα όοψρξ Αφμέσ και ξ ΢αϊδήμ οξτ θέλξτμ μα γίμξτμμηφαμικξί ατσξκιμήσψμ. 4
 5. 5. Μακπήρ ΢ψσήπηρ Σξ υεσιμό «σανίδι» με σξ Γ1 ήσαμ με ξύπιξ άμεμξ και ςε ήπεμα μεπά. Καλά οαιδιά, με σα ξοξία είφα μια άπιςση ςτμεπγαςία. Θεψπώ όσι θα μξιπαζόμαςσε ςσξ ενήρ σιρ καλέρ αμαμμήςειρ σηρ υεσιμήρ φπξμιάρ.΢ΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ! Παοαμσόοξτλξρ Γιώπγξρ Σςιπιγκάκηρ ΢σάθηρ Αγαοησά οαιδιά, Θα ήθελα μα ςαρ ετφηθώ κάθε ΢αρ ετφαπιςσώ για σημ εοιστφία ςσξ δπόμξ οξτ ξ καθέμαρ οξλύ καλή ςτμεπγαςία ςαρ θα οάπει και μα ςαρ θτμίςψ 2 οπάγμασα οξτ οιςσεύψ όσι θα ςαρ οξτ είφαμε και ςαρ υαμξύμ φπήςιμα ςση ζψή ςαρ: εύφξμαι μα ςτμεφίςεσε σιρ 1) Να κπίμεσε σξτρ αμθπώοξτρ ςοξτδέρ ςαρ με σξ ίδιξ ςύμυψμα με σιρ οπάνειρ και ση μεπάκι οξτ δείνασε ςσξ ςτμοεπιυξπά σξτρ κι όφι ςύμυψμα Γτμμάςιξ. με σα λόγια και σημ ιδεξλξγία οξτ οπεςβεύξτμ. 2) Να διεκδικείσε οάμσα σξ δίκιξ ςαρ όσαμ είςσε ςίγξτπξι γι’ ατσό, όοξιξρ κι αμ είμαι αοέμαμσι ςαρ, όςξ χηλά κι αμ βπίςκεσαι. 5
 6. 6. Γ26
 7. 7. ΕΝΣΤΠΩ΢ΕΙ΢Η υεσιμή φπξμιά οέπαςε οξλύ γπήγξπα και ατσόςημαίμει όσι μάλλξμ ήσαμ απκεσά ψπαία. Κάμαμεοξλλά και διαςκεδαςσικά οπάγμασα μέςα και ένψαοό σημ σάνη. Δημιξτπγήθηκαμ κάοξιεροαπενηγήςειρ μεσανύ μαρ, ξι ξοξίερ όμψρξδήγηςαμ ςε μέερ και ξτςιαςσικέρ υιλίερ. Ανέφαςσερςσιγμέρ ήσαμ η εκδπξμή ςσημ Αθήμα και σξαοξκπιάσικξ οάπσι. ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΑ ΢ΧΕΔΙΑΦεύγξμσαρ αοό σξ Γτμμάςιξ άλλξι θακασετθτμθξύμε ςσξ Γεμικό Λύκειξ και άλλξι ςσξΕοαγγελμασικό Λύκειξ. Κάοξιξι είμαςσεκασαςσαλαγμέμξι ςσιρ ςοξτδέρ οξτ θέλξτμε μαακξλξτθήςξτμε. Ο Γιώπγξρ Κ. και ξ Χπήςσξρ Λ.θέλξτμ μα γίμξτμ ςευ, η Αγγελίμα θέλει μαςοξτδάςει αιςθησικόρ, η Ελίυ γιασπόρ, ξ Αλένηρ Π.μηφαμικόρ ατσξκιμήσψμ, ξ Άπηρ Π. μα αςφξληθείμε σημ Πληπξυξπική…Όσι κι αμ εοιλένξτμεσελικά, καλή μαρ σύφη! 7
 8. 8. Θώμξγλξτ Ζψή Σξ αοόλτσξ ςκξσάδι ςσα μαθημασικά εκσόρ ξλίγψμ υψσειμώμ εναιπέςεψμ ς’ έμα ανιξλάσπετσξ κασά σα άλλα σμήμα. Πξλλά υιλιά ςε όλξτρ ςαρ και ετφέρ για εοιστφίερ ςση ζψή ςαρ!Μοξτζιάμη ΢σατπξύλαΓια σξ Γ2…Θτμάμαι οξλλά. ΢ΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ!Σημ Εσζέμ οξτ έφαμε σξοπψιμό λεψυξπείξ σηρΔετσέπαρ, σξ ΢άββα οξτ Σςιπιγκάκηρ ΢σάθηρήσαμ οάμσα αδικημέμξρ, Θέλψ μα ετφηθώ ςε όλα σασημ Ελοίδα οξτ έδιμε σημ οαιδιά σξτ Γ2 καλήκαλύσεπη ετφή: «Καλή ςτμέφεια ςσξ Λύκειξ, καλήςτμέφεια, κτπία!». Και ςσαδιξδπξμία ςση ζψή σξτρόλξτρ και όλερ οξτ και μα θτμάςσε οαιδιά όσιοέπαςαμ μια δύςκξλη σξ ςημαμσικόσεπξ οπάγμαφπξμιά ςσα Απφαία και σημ είμαι μα έφεσεΙςσξπία… Καλή ςτμέφεια εμοιςσξςύμη ςσξμ εατσόοαιδιά! ςαρ και μα οπξςοαθείσε οάμσα μα ςσηπίζεςσε ςσιρ δικέρ ςαρ ςτμάμειρ! 8
 9. 9. Γ39
 10. 10. ΕΝΣΤΠΩ΢ΕΙ΢Αφ! Σπίση Γτμμαςίξτ...Σόςερ οξλλέρ αμαμμήςειρ…Αμαμμήςειρ οξτ υέπμξτμ φαπά, ςσεμξφώπια,γέλιξ…αμαμμήςειρ και εμστοώςειρ οξτ δε θανεφάςξτμε οξσέ. Θα θτμόμαςσε με αγάοη σξτρκαθηγησέρ μαρ οξτ ςσάθηκαμ ςσξ ολετπό μαρκαι δε ςσαμάσηςαμ ςσιγμή μα μαρ δείφμξτμ σξεμδιαυέπξμ σξτρ, Η εκδπξμή ςσημ Αθήμα θα μαρμείμει ανέφαςση γιασί οεπάςαμε…σέλεια! ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΑ ΢ΧΕΔΙΑΣα ςφέδιά μαρ για σξ μέλλξμ…Να σελειώςξτμε σξΛύκειξ και ςση ςτμέφεια ξπιςμέμξι αοό μαρέφξτμε ψρ ςσόφξ σξ οαμεοιςσήμιξ. Η Μαπκέλλαθέλει μα ςοξτδάςει απφισέκσξμαρ, η Κασεπίμαυαπμακξοξιόρ, η ΢ξυία αγγλική υιλξλξγία, ξ΢ούπξρ-Δημήσπηρ ςε ςσπασιψσική ςφξλή, ξιΧπήςσξρ και Αμδπέαρ οπξγπαμμασιςσέρ, ξΑμέςσηρ ςση ΢φξλή Αςστμξμίαρ. Άλλξι, όοψρ ηΚπαςμίπα, η Άμμα, η Ρεϊφάμ, η Μαπία, ηΓκιξτλιςιάπ, η Οζλέμ, ξ Παμαγιώσηρ, ξ Αφμέσ, ηΕμσά θέλξτμ μα ςοξτδάςξτμ αλλά δεμ έφξτμαοξυαςίςει ακόμη ςε οξια ςφξλή. Καλή σύφη ςεόλξτρ μαρ! 10
 11. 11. Φιλίοοα ΔιαμάμσηΣώπα, σι μα γπάχψ για σξ Γ3; Ξέπψ οψρ ξικαθηγησέρ δεμ είμαι ςψςσό μα έφξτμεαγαοημέμα σμήμασα, ξύσε μα νεφψπίζξτμεσξτρ μαθησέρ μαρ…λέμε όσι είμαι αμσιοαιδα-γψγικό...Πώρ όμψρ μα ενηγήςψ ση φαπάμξτ έμα φπόμξ σώπα όσαμ οληςίαζαμ ξι μέπεργια μα κάμψ μάθημα ςσξ Γ3; Πώρ μαενηγήςψ σημ ικαμξοξίηςή μξτ και σξφαμόγελξ ςσα φείλη μξτ, κάθε υξπά οξτσέλειψμε έμα ςαπαμσαοεμσάλεοσξ μάθημα μεσξ Γ3;Όλα σα οαιδιά ήσαμ νεφψπιςσά και όλα μαζίςτμέθεσαμ σημ όμξπυη ασμόςυαιπα σξτ Γ3. ΢ΧΟΛΙΑΕτφαπιςσώ οξτ μξτ φαπίςασε σόςξ όμξπυερ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ!ςσιγμέρ διδαςκαλίαρ!Παμαγιώση, σώπα οξτ θα οαρ ςσξ Λύκειξ,οάχε μα οεσάγεςαι ςαμ ελασήπιξ όλη σημ Μακπήρ ΢ψσήπηρώπα!Μαπγαπίσα, ςε ετφαπιςσώ οξτ με σηζψγπαυική ςξτ βξήθηςερ μα μεσασπέχξτμε Με σξ Γ3 ςτμαμσήςαμεμια μίζεπη ςφξλική σάνη ςε έμα ζψμσαμό λόγξ υέσξρ σημ «Ελέμη» ςσημκασά σξτ πασςιςμξύ.. Αίγτοσξ καιΘα μξτ λείχεσε όλξι και όλερ! οεπιολαμηθήκαμε ςσα κείμεμα σηρ Απφαίαρ Γπαμμασείαρ με απκεσό, θα Θώμξγλξτ Ζψή έλεγα, εμθξτςιαςμό. Σμήμα Αοξλατςσικόρ ςτμδταςμόρ με όπενη και διάθεςη για οπόθτμηρ ςτμμεσξφήρ ςση μάθηςη. Σξτρ εύφξμαι σα μαθηςιακή διαδικαςία και καλύσεπα. φιξτμξπιςσικήρ εοικξιμψμίαρ μεσανύ μαρ! «Παιδξμοιζελάκια» μξτ εύφξμαι έμα λαμοπό μέλλξμ ςε όλξτρ ςαρ! Πξλλά υιλιά! 11
 12. 12. Γ412
 13. 13. ΕΝΣΤΠΩ΢ΕΙ΢Ατσό οξτ θα μείμει για οάμσα ςσημ καπδιά μαρείμαι ξι υιλίερ οξτ κάμαμε. Ακόμη κι αμφψπίςξτμε ςσξ Λύκειξ, θα θτμόμαςσε με αγάοη ξέμαρ σξμ άλλξμ. Εκείμξ οξτ θα μαρ μείμει ανέφαςσξείμαι σα οειπάγμασα και σα αςσεία μέςα ςσημσάνη. Κξπτυαία ςσιγμή σξ οείπαμα οξτ κάμαμε μεσξμ κ. Σςιπιγκάκη και μύπιςε όλξ σξ ςφξλείξκλξύβιξ ατγό!!! ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΑ ΢ΧΕΔΙΑΜεσά σξ γτμμάςιξ όλξι θέλξτμε μα σελειώςξτμε σξΛύκειξ και ξι οεπιςςόσεπξι έφξτμε ψρ ςσόφξ σξοαμεοιςσήμιξ. Η Ετγεμία θέλει μα οεπάςει ςσημΙασπική, η Καλλιόοη και ξ Βαςίληρ μα γίμξτμμαθημασικξί, ξ Γιώπγξρ μα οεπάςει ςση ΢φξλήΙκάπψμ, ξ Γιάμμηρ οαπάλληλα με κάοξια ςφξλήθέλει μα σελειώςει σιρ ςοξτδέρ σξτ ςση Μξτςική, ξΒαλάμσηρ θέλει μα οεπάςει ςση ΓτμμαςσικήΑκαδημία, ξ Αμδπέαρ μα γίμει απφισέκσξμαρ, ξΝίκξρ αςστμξμικόρ, ξ ΢εζέπ ςσπασιψσικόρ... 13
 14. 14. Πατλίδξτ Θεξδώπα Αγαοησξί μξτ μαθησέρ, ΢αρ εύφξμαι ξλόχτφα σώπα οξτ αοξφαιπεσάσε σξ Γτμμάςιξ και «αοξγειώμεςσε» για σξ Λύκειξ καλή οπόξδξ και καλή ςτμέφεια ςσημ οξπεία σηρ ζψήρ ςαρ. Με οξλύ αγάοη, Η καθηγήσπιά ςαρ΢ΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ! Πατλίδξτ ΘεξδώπαΖάππα ΢ξυίαΜια φπξμιά γεμάση εμσάςειρ καιόμξπυερ ςσιγμέρ έυσαςε ςσξ σέλξρσηρ. Η ζψή δεμ είμαι εύκξλη γιακαμέμαμ αοό εμάρ. Αλλά σι μ’ ατσό; Σςιπιγκάκηρ ΢σάθηρΠπέοει μα εοιμέμξτμε και οάμψ Σώπα οξτ οξλλξί αοό ςαραο’ όλα μα έφξτμε εμοιςσξςύμη θα βγξτμ ςσξ ςσίβξ σηρςσξμ εατσό μαρ. Ππέοει μα ζψήρ ςαρ εύφξμαι καλήοιςσέχξτμε οψρ είμαςσε σύφη και μα θτμάςσε 2οπξικιςμέμξι για κάσι, μ’ οπάγμασα:ξοξιξδήοξσε κόςσξρ οπέοει μα α) Να είςσε ετγεμικξί μεεοισετφθεί. Μόμξ σόσε θα είμαςσε σξτρ ςοαςίκλερ γιασί ςσξετστφιςμέμξι. Η ζψή είμαι μια μέλλξμ μάλλξμ θαακξλξτθία αοό ςσιγμέρ. Και δξτλεύεσε για έμαμ αοόεοιστφία είμαι μα ζειρ σημ καθεμιά ατσξύρ,αοό ατσέρ. Εύφξμαι ςε όλξτρ ςαρ β) Αμ μξμίζεσε όσι ξικαλή οπόξδξ και οξλλή σύφη ςση καθηγησέρ ςαρ ήσαμζψή ςαρ. ςκληπξί, οεπιμέμεσε μέφπι μα δείσε σα αυεμσικά ςαρ! 14
 15. 15. Γ515
 16. 16. ΕΝΣΤΠΩ΢ΕΙ΢Η υεσιμή ςφξλική φπξμιά ήσαμ γεμάση ετφάπιςσερςσιγμέρ και οειπάγμασα. Δεμ οπόκεισαι μανεφάςξτμε οξσέ σξμ Μήσςξ (Δ. Ψαλσόοξτλξ) οξτμαρ διαςκέδαζε με αςσαμάσησξ γέλιξ κάθε ώπα. Όςξγια σα μαθήμασα έγιμαμ και ατσά οιξ εμδιαυέπξμσαυέσξρ καθώρ σξ ςφξλείξ μαρ ενξολίςσηκε μεδιαδπαςσικξύρ οίμακερ. ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΑ ΢ΧΕΔΙΑΌλξι θέλξτμε μα σελειώςξτμε σξ Λύκειξ. Λίγξιόμψρ αοξυαςίςαμε σι θέλξτμε μα κάμξτμε ςσηςτμέφεια. Ο Νίκξρ θέλει μα μοει ςσξοαμεοιςσήμιξ, ξ Γιώπγξρ ςση ςφξλή Μηφαμξλόγψμηλεκσπξλόγψμ, η Ελέμη ςε οαιδαγψγικέρ ςφξλερ, ξ΢σέπγιξρ ςε ςφξλή οπξγπαμμασιςμξύ η/τ, ηΑυπξδίση θέλει μα γίμει οπξοξμήσπια, η Ολτμοίακξμμώσπια. Οι τοόλξιοξι δηλώμξτμεαμαοξυάςιςσξι… 16
 17. 17. Κψσίσςα ΝασάςαΉσαμ φαπά μξτ μα διδάςκψ ς’ατσό σξ σμήμα γιασί είφε οαιδιάμε εοίοεδξ και γμώςειρ- όφιατςσηπά και μόμξ ςφξλείξτ. Ήσαμσιμή μξτ οξτ με εοέλεναμ γιατοεύθτμη σξτ σμήμασόρ σξτρ,γιασί είμαι οαιδιά με άοξχη.Πιςσεύψ όσι θα σα κασαυέπεσε μεό,σι αοξυαςίςεσε μα αςφξληθείσε. ΢ΧΟΛΙΑΝα είςσε οάμσα καλά, θα μξτ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ!λείχεσε!Μακπήρ ΢ψσήπηρ Σξσίευ Δημήσπηρ ΢αμ καθηγησήρ ΦτςικήρΗ «ζψηπάδα» σξτ Γ5 αμκαι κάοξιερ υξπέρ ήσαμ Αγψγήρ, έφψ σιρ καλύσεπερεμξφλησική κασάυεπε μα εμστοώςειρ για σξ ςτγκεκπιμέμξ σμήμα, ψρ οπξρμεσξτςιψθεί ςε σημ διάθεςη και ση ςτμμεσξφήδημιξτπγικόσησα. Παιδιά μεαπφέρ, ετγέμεια και θέληςη σξτρ ςσξ μάθημα σηργια βελσίψςη. Είμαι Γτμμαςσικήρ.ςίγξτπξρ όσι θα Πάμψ αοό όλα όμψρ θααμσαοξκπιθξύμ ςσιρ αμάγκερ θτμάμαι σξ ήθξρ και σημ ετγέμεια όλψμ ατσώμ σψμσξτ Λτκείξτ. οαιδιώμ. 17
 18. 18. ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕ΢ ΜΑ΢! 18
 19. 19. 19
 20. 20. ΢ΧΟΛΙΚΕ΢20
 21. 21. ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢!΢σιγμέρ αοό ση ςφξλική εκδήλωςη σηρ 25ηρ Μαπσίξτ 21
 22. 22. Η διεύθτμςη σξτ 5ξτ Γτμμαςίξτ Ξάμθηρ, ξςύλλξγξρ σψμ Διδαςκόμσψμ και ξ ςύλλξγξρσψμ Γξμέψμ και Κηδεμόμψμ σξτ ςφξλείξτ,ςαρ εύφξμσαι μα είςσε οάμσα φαπξύμεμξι,τγιείρ και μα οεστφαίμεσε σξτρ ςσόφξτρςαρ.Πιςσεύξτμε ςσξ δτμαμιςμό ςαρ, σηυπεςκάδα και σημ ψπιμόσησαρ ςαρ,ςσξιφεία ςσα ξοξία έφει αμάγκη μαεοεμδύςει η ςύγφπξμη κξιμψμία.Να θτμάςσε όσι ξ σελικόρ τοεύθτμξρ γιασξμ εατσό ςαρ, σξ μέλλξμ ςαρ και ση ζψήοξτ θα ζήςεσε είςσε εςείρ.Να εοεκσείμεσε ςτμέφεια σα όπια και σιρδτμασόσησέρ ςαρ. Βάζεσε κάθε μέπα σξμοήφτ λίγξ χηλόσεπα. Ο άμθπψοξρ έφειαοεπιόπιςσξ δτμαμικό.Εμείρ ςαρ ετφόμαςσε καλή εοιστφία ςσημοπξςοάθειά ςαρ. 22
 23. 23. Μημ νεφάςειρ !΢σιρ 28 Ιξτμίξτ 2014, ημέπα Παπαςκετή και ώπα 8.00 μ.μ. μα είςαι ςσημ Κεμσπική Πλασεία σηρ Ξάμθηρ, ςσξ Ρξλόι! Θα ςε οεπιμέμξτμ ξι οαλιξί ςτμμαθησέρ ςξτ! Cu there! 23
 24. 24. Εοιμέλεια : Μαπία Μιφαήλίδξτ , Παύλξρ Παμσελίδηρ Γπαυικό ενώυτλλξτ : Βαγγέληρ Σάςιξρ Copyright © 2011 — 5ξ Γτμμάςιξ Ξάμθηρ 24

×