• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
TV kombinovane studium
 

TV kombinovane studium

on

 • 1,153 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,153
Views on SlideShare
881
Embed Views
272

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 272

http://vyuka.fs.vsb.cz 272

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  TV kombinovane studium TV kombinovane studium Presentation Transcript

  • TECHNICKÉ VÝPOČTYKatedra automatizační techniky a řízení (352) http://www.352.vsb.cz/
  • Náplň předmětu• Tvorba technických zpráv Využití aplikace MS Word pro tvorbu technické dokumentace• Řešení matematicko-inženýrských úloh a prezentace dat Využití aplikace MS Excel jako základního nástroje pro řešení numerických úloh a zpracování grafů• Základy algoritmizace • Praktické seznámení se základními stavebními kameny programových algoritmů, tedy podstatou proměnných, cyklů, větvením, členěním programu na funkce a podprogramy apod. • Programovací jazyk VBA (Visual Basic for Application) primárně v prostředí MS Excelu
  • Podmínky pro udělení zápočtu• Zpracování 3 praktických úkolů • Tvorba a úprava textového dokumentu (Word) • Práce s daty a jejich vizuální prezentace (Excel) • Základy algoritmizace (VBA Excel)• Závěrečný test (leden 2012) max. 100 bodů, otázky z Word Excel, algoritmizace• Pokusný test
  • Organizace předmětu• E-learning systém FS http://vyuka.fs.vsb.cz/ (Moodle)• Katedra 352 > Technické výpočty – kombinovaná• Přihlášení do systému osobním číslem a heslem• Klíč do kurzu je „SB1BST01K“• Úprava profilu • Doplnění nezbytných údajů • Fotografie studenta
  • Práce v e-learningovém systému• Studijní materiály dle témat• Úkoly • Klepneme na odkaz se zadáním • Vypracujeme úkol • Klepneme na odkaz odevzdání úkolu • Odevzdávejte ve verzi MS Office 2003-2010 • nové odevzdání přepíše předchozí dokument• Hodnocení úkolů • Pouze odevzdal/neodevzdal• Testy • Pokusný • Závěrečný – hodnocení pro klasifikovaný zápočet
  • www.facebook.com/fsostrava
  • TECHNICKÉ VÝPOČTY Práce v prostředí aplikace MS Excel
  • Microsoft Excel• Tabulkový procesor • V buňkách mohou být čísla, texty, vzorce, hypertextové odkazy • Výrazy se mohou odkazovat na jiné buňky • Výrazy jsou při změně vstupních buněk ihned přepočteny• Nástroj pro tvorbu grafů • Z tabulek dat lze tvořit různé typy grafů • Grafy mohou být vkládány do různých dokumentů• Zpracování a analýza dat • Importace dat z textových souborů • Načtení dat z databází • Filtrování dat • Kontingenční tabulky• Programové prostředí • Visual Basic for Application • Ovládací prvky • Tvorba vlastních formulářů
  • Struktura dokumentu a práce s buňkami Sešit List Buňka (*.xlsx) (tabulka)• Výběr buňky/oblasti • Klepnutím nebo tažením myši • Kurzorovými klávesy • Pomocné klávesy CTRL, SHIFT• Adresa buňky• Vložení hodnoty do buňky • Přímým zápisem (ENTER, CTRL+ENTER) • Přes editor vzorců• Vyplňování řad • Číselné a časové řady • Tažením za „ouško“ • Dialog Řady (Domů > Úpravy > Vyplnit > Řady)
  • Vzorce a absolutní a relativní adresace buněk• Vzorce • Začíná znakem = (též možno +) • Operátory: +, -, *, /, ^ • Vkládání adres buněk • Zápisem adresy • Výběrem (klepnutím myši)• Adresa buňky • Relativní – např. =A1 vzorec si jí pamatuje relativně, vůči svému umístění • Absolutní – např. =$A$1 vzorec si ji pamatuje ve skutečné adresaci • Smíšená - např. =$A1 vzorec si část pamatuje absolutně a část relativně• Kopírování vzorců (za ouško, CTRL+C/ CTRL+V)• Funkce (ikona Fx, karta Vzorce )
  • Formátování buněk• Velikost • Šířka/Výška buňky (karta Domů > Buňky > Formát) • Velikost a formát písma• Zarovnání• Formát čísla • Různé druhy předefinovaných formátů • Vlastní formáty (# ##0,0)• Ohraničení• Barva: písma, pozadí, ohraničení• Kopírování formátu buněk (vložit jinak)• Automatický formát• Podmíněné formátování
  • Grafy• Typy grafů • Pro průběhy matematických a fyzikálních veličin vždy volte XY bodový • Minigrafy• Zdrojová data • V řádcích • Ve sloupcích • Výběr dat včetně záhlaví tabulek = popis řad• Vzhled grafu • Popisky: název grafu, názvy os, názvy řad apod. • Měřítko os, Mřížky • Legenda • Formát písma, barvy apod.• Přidávání nových řad• Úprava grafů (pravé tlačítko myši = menu)• Kopírování a vložení grafů do jiné aplikace
  • Listy a sešity• Práce s listy • Přidávání listů • Přejmenování: nejlépe poklepání na záložku listu • Přesouvání listů: nejlépe tažením myši • Kopírování (tažení myši + CTRL) • Hromadná práce s listy (vkládání, formátování) • Zabezpečení listů• Práce se soubory • Otevíraní, zakládání a ukládání sešitů • Vzorce s odkazem na jiné sešity • Přesun a kopírování listů mezi soubory
  • Řazení a filtrování dat• Seřazení textu, čísel, kalendářních dat • Vzestupně/Sestupně • Vlastní řazení• Filtrování dat • Sloupce tabulky • Zobrazují se řádky odpovídající filtru
  • Ověření dat• Ověřování dat se používá k řízení typu dat nebo hodnot, které do buněk zadává uživatel.• Vkládání dat lze ovlivnit: – poskytnout zprávu před vložením definující očekávaný vstup buňky a pokyny, které uživatelům usnadní odstranění případných chyb – při pokusu o zadání neplatných dat do buňky se zobrazí upozornění
  • Kdy použít ověření dat?• Omezit data na předdefinované položky v seznamu• Omezení čísel mimo určený rozsah (18 – 60 let)• Omezení kalendářních dat mimo určené časové rozmezí (1.1.1950 – 31.12.2011)• Omezení časových údajů mimo určené časové rozmezí (9:00 – 18:00)• Omezení počtu textových znaků (160 znaků)• Ověření dat založených na vzorcích nebo hodnotách v jiných buňkách
  • Kontrolní otázky• Jaké máme typy adresace buněk?• Který symbol musí být na začátku každé funkce v Excelu?
  • TECHNICKÉ VÝPOČTY Uživatelské základypráce s aplikací MS Word
  • Karta Prostředí MS Word Pás karet Skupina Pravítko Dialog skupiny Levý okraj Pravý okraj Způsob zobrazení Lupa – Zoom dokumentu podrobněji karta zobrazení
  • Písmo a odstavce Skupina formátování písma Skupina formátování odstavce Odsazení 1. řádku odstavceLevá zarážka Pravá zarážka odstavce odstavce Odstavec Znak - Konec odstavce Mezera mezi odstavci Znak - ručně zadaný konec řádku Znak - Pevná mezera
  • Oddíly a rozložení stránky• Změna rozložení stránky o Položky na kartě „Rozložení stránky“, skupina „Vzhled stránky “ o Velikost: volíme formát stránky, pozor na schopnosti tiskárny o Okraje: pro vázaný tisk širší levý okraj, pro oboustranný tisk zrcadlové okraje. Podrobné nastavení volbou „Vlastní okraje“• Dokument je možné rozdělit do mnoha oddílů o Každý oddíl může mít jinou velikost, orientací a okraje stránky, záhlaví a zápatí o Každý dokument má min. jeden, další se přidá vložením přes položku „Konce“• Záhlaví a zápatí o Karta „Vložení“, skupina „Záhlaví a zápatí“ o V novém oddíle může být záhlaví stejné nebo nové - funkce „Propojit s předchozím“• Číslování stránek je obvykle součástí záhlaví/zápatí
  • Styly• Styl je sada formátování, pomocí které lze rychle změnit vzhled textu, tabulek a seznamů dokumentů. Použijete-li určitý styl, přiřadíte celou skupinu formátování pomocí jediné snadné úlohy.• Typy stylů: o Styl odstavce řídí všechny prvky vzhledu odstavce, například zarovnání textu, zarážky tabulátorů, řádkování nebo ohraničení, a může obsahovat formátování znaků. o Styl znaku ovlivňuje vybraný text v rámci odstavce, jako je například velikost písma a jeho formátování tučně nebo kurzívou. o Styl tabulky umožňuje dosáhnout jednotného vzhledu ohraničení, stínování, zarovnání a písem v tabulce. o Styl seznamu umožňuje v seznamech použít podobné zarovnání, číslování nebo znaky odrážek a písma.• Styl umožňuje: o Sjednotit formátování celého dokumentu o Snadno změnit formátování celého dokumentu o Ze stylů nadpisů snadno vygenerovat obsah dokumentu
  • Kontrolní otázky• Co rozumíme pojmem „odstavec“ v prostředí textových editorů?• K čemu v editoru MS Word slouží Styly?• Jak zajistím, že v jednom dokumentu budu mít stránky s různým záhlavím a zápatím?
  • Nové funkce ve Word 2010• Možnosti vložení zkopírovaného textu.• Ukládání dokumentu na webové úložiště (live.com / google cloud connect).
  • Cloud computingCloud computing je na Internetu založený model vývoje apoužívaní počítačových technologií.Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programůuložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nimmohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče neboklienta dané aplikace a používat prakticky odkudkoliv.Uživatelé neplatí (za předpokladu, že je služba placená) za vlastnísoftware, ale za jeho užití. Nabídka aplikací se pohybuje odkancelářských aplikací, přes systémy pro distribuované výpočty, ažpo operační systémy provozované v prohlížečích http://www.youtube.com/watch?v=lm-Vnx58UYo
  • TECHNICKÉ VÝPOČTYTvorba odborného textu
  • Technické zprávy studentů• Programy• Protokoly ze cvičení, měření apod.• Bakalářské a diplomové práce
  • Obecná struktura technických zpráv• Titulní list• Zadání – cíl práce• Obsah (je-li potřeba)• Vlastní technická zpráva strukturovaná do kapitol a podkapitol, obvyklá skladba: • Teoretická část – metodika • Soupis použitých přístrojů a zařízení, či použitých prostředků • Přehled dosažených výsledků • Rozbor dosažených výsledků - naměřených hodnot• Závěr/hodnocení• Použité zdroje (je-li vyžadováno)• Přílohy (je-li potřeba)
  • Struktura bakalářské a diplomové práce Zásady pro vypracování• Titulní list diplomové (bakalářské) práce• Zadání http://www.fs.vsb.cz• Prohlášení diplomanta Studium a výuka > Studijní• Anotace CZ a EN obory > Bakalářské studium• Seznam použitých zkratek a značení• Obsah• Úvod• Vlastní text práce• Závěr/zhodnocení• Použité zdroje• Přílohy (je-li potřeba) + CD
  • Struktura bakalářské a diplomové práce• Úvod (maximálně 2 stránky textu) • Úvod do problematiky, důležitost a aktuálnost téma atd.• Vlastní zpráva členěná do kapitol • Teoretická část: popis technického problému, popis použitých metod, analýza postupu atd. • Praktická část: popis vlastního řešení problému, dokumentace produktu atd.• Závěr (minimálně 1 stránka, maximálně 3 stránky) • shrnutí dosažených výsledků, významné poznatky, popis nedostatků, případně návrh na řešení• Literatura (ČSN ISO 690) http://knihovna.vsb.cz/kurzy/ http://www.citace.com http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/
  • Citace a plagiátorství• Problematika porušování autorských práv• Důsledky plagiátorství • Špatný posudek práce • Obvinění z podvodu (vyloučení z univerzity) • Žaloba• Literatura – použité zdroje • Nezbytné dodržovat formát ČSN ISO 690 • Vždy uvádět všechny použité zdroje i když nebyly prostudovány celé • Seznam je často komisí studován• Odkaz - Citace • Odkaz na zdroj – v (hranatých) závorkách jméno autora dle seznamu literatury viz [NOVÁK, J.], • Doslovná citace – „Vždy se uvádí v uvozovkách“ Na toto téma uvádí [NOVÁK, J.] „Poločas rozpadu …“
  • Časté chyby a nedostatky• Jazykové vyjadřování - sloh• Pravopisné chyby a špatné použití přívlastků (řídící - řídicí)• Krátký nebo špatně formulovaný závěr• Chybně vytvořený seznam použitých zdrojů• Absence odkazů na použité zdroje• Chyby v cizojazyčné (anglické) anotaci• Nesourodé formátování
  • Easter eggVelikonoční vajíčko (easter egg) je skrytá aoficiálně nedokumentovaná funkce nebovlastnost počítačového programu. Většinouse jedná pouze o neškodné hříčky a vtípky,grafické symboly, animace, titulky se jménytvůrců apod. http://www.youtube.com/watch?v=c6nY0QkG9nQ
  • Formát stránky, záhlaví a zápatí• Formát A4 • Okraje vlevo (u hřbetu) širší (nejméně 3 cm) • Volba jednostranného, oboustranného tisku• Záhlaví / zápatí • Vizuálně oddělit od hlavního textu • Různé druhy záhlaví/zápatí pomocí oddílů• Číslování • Stránek, kapitol, obrázků, tabulek, vzorců atd.
  • Titulní list• Název univerzity a fakulty• Název práce a číslo programu• Název předmětu• Jméno a příjmení autora• Studijní skupina• Akademický rok, semestr• Datum: měření, odevzdání• Jména a příjmení spolupracovníků
  • Struktura dokumentu a členění do kapitol• Práci začínáme tvorbou osnovy• Kapitoly první úrovně • Počátek vždy na nové stránce • Numerické číslování (1, 2, 3) • Úvod a Závěr jsou kapitoly první úrovně • Obsah není číslovanou kapitolou • Přílohy se číslují odlišně (A,B,… nebo I, II, III)• Podkapitoly • Navazují na číslování hlavních kapitol (nekončí tečkou) • Členění musí být významové (nejméně dvě podkapitoly v jedné úrovni)
  • Tvorba obrázků a jejich číslování• Dobře zpracovaný obrázek dokáže mnohem přesněji a úsporněji vyjádřit myšlenku než jakýkoliv popisný text.• Vyžaduje maximální pečlivost, přitahuje pozornost.• Různé typy: grafy (nezapomenout na popis os, jednotky), schémata, vývojové diagramy apod.• Lze tvořit přímo v MS Wordu nebo pomocí různých editorů: MS Visio, AutoCAD, Corel Draw spousta dalších.• Kopie obrazovek (screenshot), přímo ve Wordu 2010, klávesa Print Screen nebo ALT+ Print Screen, Výstřižky, případně lze použít speciální programy…• Obrázky mají titulky: číslo + popis (Obr. 1 Vysoká pec)• V závislosti na celkovém počtu je číslování: • Souvislé v celém dokumentu Obr. 1 … Obr. N • Rozděleno podle čísel kapitol Obr. 1.1 … Obr. X.Y
  • Tvorba tabulek a jejich číslování• Více způsobů využití • Seznam položek (klasické použití) • Členění textu (bez vizuální prezentace ohraničení)• Standardní tabulky mají titulek obvykle umístěný nahoře: číslo+popis (Tab. 1 Naměřené hodnoty)• Dodržovat stejné formátování v celém dokumentu• Rozsáhlé tabulky je vhodné vložit do příloh• Tabulka může přetéct pře dvě strany: • Pak je vhodné opakovat záhlaví na nové straně • Zakázat rozdělení jednoho řádku tabulky• V závislosti na celkovém počtu a zvoleného způsobu u obrázků je číslování: • Souvislé v celém dokumentu Tab. 1 … Tab. N • Rozděleno podle čísel kapitol Tab. 1.1 … Tab. X.Y
  • Vzorce a jejich číslování• Pro matematické vztahy vždy používáme speciální editory • Editor rovnic – součást MS Wordu • MathCAD – samostatná aplikace s podporou výpočtů apod.• Číslování je vždy v závorkách uvedeno vpravo od vzorce bez dalšího popisu (1.1)• Pro automatické číslování je vhodné vytvořit speciální titulek• Pro umístění čísla se používají tabulky bez ohraničení• V závislosti na celkovém počtu a zvoleného způsobu u ostatních prvků je číslování: • Souvislé v celém dokumentu (1) ... (N) • Rozděleno podle čísel kapitol (1.1) … (X.Y)• Jednoduché vzorce mohou být bez číslování uvedeny přímo v textu
  • Odkazy na obrázky, vzorce a tabulky• Vhodné využít titulky• Uvádí se pouze číslo obrázku či tabulky• U vzorců se odkaz uvádí včetně závorek
  • Grafy• Optimální velikost, osy volíme tak, aby nebyly delší, než výskyt pokusných bodů.• Tvar grafů, nejlépe čtverec nebo obdélník naležato, každý graf musí mít všechny potřebné náležitosti, tj.: • souřadnicové osy s řádným popisem a měřítkem (rovnoměrně vynesenou stupnici), • viditelně vynesené body naměřené nebo vypočítané závislosti, • vytvořit příslušnou funkční závislost (křivku nebo přímku), • nadpis (titulek), z něhož je patrné, o jaké měření se jedná• Osy musí být popsány označením veličiny včetně jejich jednotek a příslušného měřítka.• Musí mít počátek, osy nemusí vždy začínat nulou.• Je-li graf vytvořen z naměřených bodů, musí být tyto body v grafu vždy dobře patrné.• V textu technických zpráv mají grafy vždy číslovaný titulek (Graf 1.1 Závislost x/y)
  • Přílohy• Psané přílohy oddělit čistým listem s titulem Přílohy• Odlišit záhlaví a zápatí• Rozsáhlé přílohy mají vlastní obsahy• Číslování kapitol přílohy je odlišné• Elektronické přílohy na CD (vždy práce v PDF)• Ostatní přílohy (výkresy, jiná dokumentace)
  • Kontrolní otázky• Kterou normou se řídí bibliografické citace v technických oborech v ČR?• K čemu slouží funkce vložení titulku?