352 - Katedra automatizační     techniky a řízeníTechnické výpočty  Ing. David Fojtík, Ph.D.    A922, kl. 4193
Objekty, třídy a rozhranní
Objekty kolem nás•  Objekt je „černá skříňka“ jenž zapouzdřuje složité interní  procesy a stavy přičemž poskytuje vnějš...
Základy objektové programování ve VB• Objekt je instance třídy. Zabírá paměť, má konkrétní vlastnosti, nachází se v určit...
Vlastnosti (Properties)• Vlastnost zpřístupňuje členské proměnné objektu. Používají se stejně jako běžné proměnné, avšak ...
Metody (Methods)• Metody jsou členské subrutiny nebo funkce objektu, kterými se provádění, případně zahajují nebo ukončuj...
Události (Events)•  Události jsou členské procedury umožňující vyvolávat externí (nečlenské)  subrutiny nebo funkce (ud...
Příklad událostní rutiny
Události listu a sešitu dokumentu           MS Excelu• Události sešitu. –  Activate() –  AddinInstall() –  Ad...
Hierarchie objektů• Složitější reálné objekty jsou často tvořeny sadou podřízených objektů.  •  Například objekt auto ...
Kolekce - pokračování• Pod pojmem kolekce v programovacím jazyce rozumíme objekt, reprezentující skupinu shodných nebo př...
Ošetřování výjimek
Výjimky• Výjimky jsou chyby, které vznikají za běhu programu obvykle důsledkem neplatných hodnot zpracovávaných dat.• Způ...
Příklad ošetření výjimekSub Main() Dim Cislo As Integer  Číselná hodnota pro výpočet faktoriálu Dim i As Integer    ...
Uživatelské dialogy -   formuláře
Formuláře• Formuláře jsou grafické objekty, které zajišťují vizuální interakci s uživatelem.• Třída formuláře se vytváří ...
Příklad uživatelského formuláře
Distribuce maker - doplňky
Osobní sešit maker• Osobní sešit maker je sešit, který (je- li vytvořen) MS Excel automaticky otevírá ihned po spuštění ...
Doplňky• Doplňky jsou připojitelné programové moduly, které rozšiřují funkcionalitu aplikace. Lze je vytvářet:  1. v pro...
??? kontrolní otázky ???• Co je to Rozhranní objektu?• Co znamená chyba Cant assign to read-only property.• Jak se edituj...
352 - Katedra automatizační techniky a řízeníIng. David Fojtík, Ph.D.   A922, kl. 4193
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tv 10 11

2,602 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,695
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tv 10 11

 1. 1. 352 - Katedra automatizační techniky a řízeníTechnické výpočty Ing. David Fojtík, Ph.D. A922, kl. 4193
 2. 2. Objekty, třídy a rozhranní
 3. 3. Objekty kolem nás• Objekt je „černá skříňka“ jenž zapouzdřuje složité interní procesy a stavy přičemž poskytuje vnějšímu okolí Rozhraní pro ovládání a komunikaci s objektem. • Mobilní telefon, Automobil, Počítač – prakticky vše• Rozhraní objektu je vnější schránka objektu, přes kterou se objekt ovládá. Rozhraní tvoří tři skupiny prvků: Vlastnosti, Metody a Události.• Vlastnosti charakterizují objekt a jeho stav. Některé se dají volně měnit, jiné jsou závislé na jiných vlastnostech nebo stavu objektu, další jsou neměnné – dané výrobou. • výška, hmotnost, paměť, melodie vyzvánění, barva, síla signálu, stav baterie, tapeta, spotřeba, motor atd.• Metody jsou funkce kterými se objekt ovládá. • tlačítka: zapnout, vypnout, přijmout hovor, odmítnut hovor, vytočit číslo, plyn, brzda, volant atd.• Události jsou činnosti vyvolané objektem za účelem upozornit na změnu stavu objektu. • Vyzvánění (někdo volá, budík), zvukový nebo visuální signál – upozornění (přišla SMS, naplánovaná schůzka , nebezpečí námrazy, ponechána rozsvícená světla) atd.
 4. 4. Základy objektové programování ve VB• Objekt je instance třídy. Zabírá paměť, má konkrétní vlastnosti, nachází se v určitém stavu (je živý). • Aplikace MS Excel, Sešit, List, Buňka, Graf atd.• Třída je objektový datový typ, který kompletně definuje objekt, jeho vnitřní strukturu, procesy, funkce a také rozhraní.• Objektová proměnná je proměnná typu Třídy objektu, která může mít asociovaný libovolný objekt dané třídy. Ve své podstatě je obálkou objektu poskytující rozhraní. Prázdná (bez asociace) proměnná má hodnotu Nothing. Objekt může být asociovaný s více proměnnými, avšak minimálně s jednou. Objekt ihned zaniká ztratí-li všechny asociace. • Syntaxe: Založení proměnné Dim ObjektovaPromenna As TridaObjektu • Syntaxe: Asociace proměnné s objektem Set ObjektovaPromenna = AsociovanaObjektovaPromenna Set ObjektovaPromenna = New TridaObjektu • Zrušení asociace proměnné s objektem (je-li poslední objekt zanikne) Set ObjektovaPromenna = Nothing
 5. 5. Vlastnosti (Properties)• Vlastnost zpřístupňuje členské proměnné objektu. Používají se stejně jako běžné proměnné, avšak mohou být omezeny pouze pro čtení nebo pouze pro zápis. Vlastnost může být libovolného datového typu včetně jiné třídy objektu. • Syntaxe: Přečtení hodnoty vlastnosti promenna = ObjektovaPromenna.Vlastnost • Syntaxe: Přiřazení hodnoty vlastnosti ObjektovaPromenna.Vlastnost = hodnota
 6. 6. Metody (Methods)• Metody jsou členské subrutiny nebo funkce objektu, kterými se provádění, případně zahajují nebo ukončují požadované činnosti objektu. Interně jsou tvořeny subrutinami nebo funkcemi. Metody mohou být procedurálního nebo funkcionálního typu a mohou mít argumenty, kterými se upřesňují požadované činnosti. Obvykle jsou tyto argumenty nepovinné neboť požadovaná data jsou převážně součástí objektu ve formě členských proměnných. • Syntaxe: Volání procedurální metody ObjektovaPromenna.Metoda ObjektovaPromenna.Metoda Argument1, Argument2 • Syntaxe: Volání funkcionální metody promenna = ObjektovaPromenna.Metoda() promenna = ObjektovaPromenna.Metoda(Arg1, Arg2)
 7. 7. Události (Events)• Události jsou členské procedury umožňující vyvolávat externí (nečlenské) subrutiny nebo funkce (událostní rutiny) na specifické změny stavu objektu. V podstatě jde o způsob, jak může objekt nezávisle informovat nadřízený kód o nastalé situaci. Počet podporovaných událostí je konečný a je dán definicí třídy objektu. Mnoho objektů události vůbec nepodporuje. Také nadřízený kód nemusí všechny události využívat, nebo může využívat pouze některé.• Událostní rutiny (procedury) vytváří programátor užívající objekt. Rutiny musí mít přesně definované názvy a argumenty podle definice třídy. Umístění musí být v modulu třídy (nemohou být ve standardním modulu), nebo v modulu objektu (pouze u vizuálních objektů: list, sešit, formulář).• Název událostní rutiny je tvořen názvem objektové proměnné, podtržítkem a názvem události s argumenty. Nevizuální objektová proměnná musí být deklarovaná na úrovni modulu s klíčovým slovem WithEvents. Pro generování názvu lze použít rozbalovací seznamy modulu. Private WithEvents ObjPromenna As TridaObjektu Sub ObjPromenna_Udalost(Arg as Typ) End Sub Function ObjPromenna_Udalost(Arg as Typ) As Typ End Function
 8. 8. Příklad událostní rutiny
 9. 9. Události listu a sešitu dokumentu MS Excelu• Události sešitu. – Activate() – AddinInstall() – AddinUninstall() – AfterXmlExport(ByVal Map As XmlMap, ByVal Url As String, ByVal Result As XlXmlExportResult) – BeforeClose(Cancel As Boolean) – BeforePrint(Cancel As Boolean) – BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) – BeforeXmlExport(ByVal Map As XmlMap, ByVal Url As String, Cancel As Boolean) – BeforeXmlImport(ByVal Map As XmlMap, ByVal Url As String, ByVal IsRefresh, Cancel) – Deactivate() – NewSheet(ByVal Sh As Object) – Open() – PivotTableCloseConnection(ByVal Target As PivotTable) – PivotTableOpenConnection(ByVal Target As PivotTable) – RowsetComplete(ByVal Description As String, ByVal Sheet As String, ByVal Success As Boolean) – SheetActivate(ByVal Sh As Object) – SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) – SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) – SheetCalculate(ByVal Sh As Object) – SheetDeactivate(ByVal Sh As Object) – SheetFollowHyperlink(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Hyperlink) – SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) – SheetPivotTableUpdate(ByVal Sh As Object, ByVal Target As PivotTable) – SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) – Sync(ByVal SyncEventType As Office.MsoSyncEventType) – WindowActivate(ByVal Wn As Window) – WindowDeactivate(ByVal Wn As Window) – WindowResize(ByVal Wn As Window)
 10. 10. Hierarchie objektů• Složitější reálné objekty jsou často tvořeny sadou podřízených objektů. • Například objekt auto má podřízený objekt motor, převodovku, podvozek, palubovku atd. Podvozek má kolekci objektů poloos, kol, ložisek atd.• U softwarových objektů tomu není jinak. Podřízené objekty jsou přístupné přes vlastnosti. • Například objekt Application (MS Excel) má podřízenou kolekci WorkBooks (sešity) složenou z objektů WorkBook (Sešit), který obsahuje kolekci WorkSheets (listy). Application.Workbooks("Soubor.xlsx").Worksheets("List1").Name
 11. 11. Kolekce - pokračování• Pod pojmem kolekce v programovacím jazyce rozumíme objekt, reprezentující skupinu shodných nebo příbuzných objektů. Prvek (element, člen) kolekce je právě jeden dílčí objekt kolekce.• Typické vlastnosti a metody kolekcí – Count – Pouze pro čtení - vrací počet elementů v kolekci – Add(…) – Přidá nový prvek do kolekce – Remove(…) – Odstraní prvek z kolekce• Příklady kolekcí v MS Excelu: – Workbooks (elementy: Workbook - Otevřené soubory) – WorkSheets (elementy: WorkSheet – Listy souboru) – Cells (elementy: Range – buňky listu) – Selection (elementy: Range – uživatelem vybrané buňky)• Přístup k objektu kolekce: ‒ Pomocí indexu (pořadového čísla), obvykle jsou objekty seřazeny podle pořadí vzniku. Index nemá stálou vazbu na objekt. Kolekce(Index) WorkBooks(1). WorkSheets(3) ‒ Pomocí klíče (názvu), klíč je v kolekci jedinečný. Objekt se vybere nezávisle na jeho pořadí. Není-li objekt nalezen vzniká výjimka. Kolekce(Klic) Workbooks("Sešit.xls").WorkSheets("List1")
 12. 12. Ošetřování výjimek
 13. 13. Výjimky• Výjimky jsou chyby, které vznikají za běhu programu obvykle důsledkem neplatných hodnot zpracovávaných dat.• Způsoby ošetřování • Předcházením vzniku. Snažíme se vzniku výjimek vyvarovat kontrolou dat před provedením požadovaných operací. Náročné, mnohdy nelze všechny chyby odhadnout. Často nezpřehledňuje kód. • Zachycením vzniku. Ošetřujeme až vznik výjimky.• Zapnutí a vypnutí zachytávání výjimek On Error Goto Navesti – Vznikne-li skočí na návěstí On Error Resume Next – Pokračuje následujícím příkazem On Error Goto 0 – Ukončí zachytávaní• Návěstí: je identifikátor na samostatném řádku v rámci jednoho algoritmu ukončený dvojtečkou: Navesti: Při skoku na návěstí se začnou provádět příkazy uvedené za návěstím. Je možné odskakovat oběma směry. Pro skok na návěstí se používá příkaz GoTo .• Ošetřující kód výjimky je ohraničená část programu, ve které se provádí operace vzniklé při vzniku výjimky. Informaci o výjimce jsou k dispozici u objektu ERR. ERR.Number – číslo chyby; ERR.Description – popis chyby• Resume – návrat z ošetřujícího kódu zpět na příkaz, který výjimku způsobil s odstraněním záznamu o chybě. Pozor na zacyklení!• Resume Next – návrat na následující příkaz kódu s odstraněním záznamu• Resume Navesti – skok na návěstí s odstraněním záznamu o chybě
 14. 14. Příklad ošetření výjimekSub Main() Dim Cislo As Integer Číselná hodnota pro výpočet faktoriálu Dim i As Integer Iterační pomocná proměnnáOn Error GoTo CHYBA Zapnutí ošetřování výjimek Nacteni hodnoty pro výpočet faktoriálu Cislo = InputBox("Zadej číslo:", "Výpočet Faktoriálu") Výpis výsledku - je rekurzivně volaná funkce Faktorial MsgBox Cislo & "! = " & Faktorial(Cislo), , " Výpočet Faktoriálu"Exit Sub Tento příkaz se vykoná pouze když nevznikla žádná výjimkaCHYBA: Select Case Err.Number Case 6 Přetečení MsgBox "Výsledná hodnota je příliš velká, " & _ "než aby jej program mohl vyčíslit!", _ vbExclamation, "Program nemohl výpočet uskutečnit..." Case 13 Nesoulad typů MsgBox "Nebyla zadaná platná číselná hodnota!" & vbNewLine & vbNewLine & _ "Opakuj zadání...", vbExclamation, "Chyba zadání..." Resume Case Else Neznámá chyba MsgBox "Neošetřená chyba č. " & Err.Number & vbCrLf & _ Err.Description, vbExclamation, "Chyba během provádění programu" End SelectEnd Sub
 15. 15. Uživatelské dialogy - formuláře
 16. 16. Formuláře• Formuláře jsou grafické objekty, které zajišťují vizuální interakci s uživatelem.• Třída formuláře se vytváří visuálně v prostředí jazyka Visual Basic for Application a programově se doplňují událostní rutiny. • Vložíme formulář – Nejlépe přes kontextové menu okna Project • Přidáme ovládací prvky. Myší zvolíme prvek v panelu „Toolbox“ a tažením vložíme (nakreslíme) ovládací prvek na formulář. • Doplníme událostní rutiny. Postup je shodný jako u událostí listů nebo sešitu.• Formuláře se spouštějí nejlépe přes subrutinu (makro) metodou Show() – Modálně Formular.Show vbModal – Modálně Formular.Show vbModeless – Není-li způsob uveden, je pak závislý na vlastnosti ShowModal (Ttrue/False)
 17. 17. Příklad uživatelského formuláře
 18. 18. Distribuce maker - doplňky
 19. 19. Osobní sešit maker• Osobní sešit maker je sešit, který (je- li vytvořen) MS Excel automaticky otevírá ihned po spuštění jako skrytý.• Používá se jako úložiště maker používaných nezávisle na aktuálně otevřeném sešitu. MS Excel automaticky povoluje makra.• Vždy je pojmenován jako Personal.xlsb (do verze 2003 personal.xls) a musí být umístěn do složky profilu uživatele AppDataRoamingMicrosoftExcel XLStart• Nejsnadněji se vytvoří metodou záznamu s výběrem Uložit makro do: „Osobní sešit maker“• Každý uživatel má jeden osobní sešit maker, ale je možné do téže složky přidat další XLSM soubory, které se budou automaticky otvírat.
 20. 20. Doplňky• Doplňky jsou připojitelné programové moduly, které rozšiřují funkcionalitu aplikace. Lze je vytvářet: 1. v prostředí MS Excelu –v podstatě jde o soubory MS Excelu, 2. v profesionálním programovacím jazyce – obvykle se instalují jako samostatné aplikace.• Vytvoření doplňku 1. V prostředí MS Excelu vytvoříme dokument s požadovanými makry, funkcemi a dialogy. 2. Přidáme klávesové zkratky, případně pro daný dokument přidáme zástupce v panelu Rychlý přístup. 3. Uložíme soubor „jako“ doplněk aplikace xlam.• Připojení doplňku 1. Karta „Soubor“ nabídka „Možnosti“ a v dialogu „Možnosti aplikace Excel“ položka „Doplňky“. V seznamu „Spravovat“ vybrat položku „Doplňky aplikace Excel“ a tlačítko „Přejít…“ 2. V dialogu „Doplňky“ procházením vybereme soubor, nebo (je-li doplněk již v seznamu) zatrhneme položku a potvrdíme „OK“.
 21. 21. ??? kontrolní otázky ???• Co je to Rozhranní objektu?• Co znamená chyba Cant assign to read-only property.• Jak se edituje hodnota vlastnosti a jak se volá metoda?• Jaký je rozdíl mezi událostí a událostní rutinou?• Kde se zapisují událostní rutiny?• Jak lze přistupovat k prvkům kolekcí?• Co je to návěstí a jak se používá?• Jak lze ošetřit vznik výjimky?• K čemu slouží soubor Personal.XLSB?• Jak vytvořit doplněk XLAM?
 22. 22. 352 - Katedra automatizační techniky a řízeníIng. David Fojtík, Ph.D. A922, kl. 4193

×