SOCIÁLNÍ SÍTĚ 1 <ul><li>© Underline 7-2009 </li></ul><ul><li>David Malina, Pavel Korec </li></ul>
Obsah <ul><li>ÚVOD </li></ul><ul><li>Porovnání sítí </li></ul><ul><li>Metodologie kampaně </li></ul><ul><li>Facebook </li>...
ÚVOD
Proč nás zajímají sociální sítě a virální marketing? <ul><li>1. Sociální sítě </li></ul><ul><li>Kdo není na internetu jak...
Nejdůležitější sociální sítě <ul><li>Celosvětové sociální sítě </li></ul><ul><li>České sociální sítě </li></ul>
Porovnání sítí <ul><li>ne všechny jsou pro nás nyní důležité </li></ul>
Srovnání – Facebook a čs sítě <ul><li>Zobrazení jednotlivých sítí – site:cz </li></ul><ul><li> facebook.com  libimseti...
Srovnání – Facebook a ostatní celosvětové sítě <ul><li>Zobrazení jednotlivých sítí –site:cz </li></ul><ul><li> facebook....
Návštěvnost Českých komunitních serverů   RU měsíc Průměr PV měsíc Návštěvy měsíc Délka návštěvy měsíc Návštěvníci CELKEM ...
Cena sítí (www.websiteoutlook.com/) hodnota hypotetický denní výnos reklamy spoluzaci.cz $1.07 Million USD $1 463 lide.cz...
Metodologie kampaně <ul><li>nejde jen o to co udělat, ale jak… </li></ul>
Metodologie
1. Marketingový cíl <ul><li>Prodej – pro některé komodity reálný (hudba, film) </li></ul><ul><li>Budování značky a loajali...
1. Produkt – který? produkty (příklady) téma (příklady) produkt vázaný na cílovou skupinu obecně známe CS, víme co dělá, c...
1. Zájem o produkty <ul><li>Zájem členů skupin sdílet informace k následujícím výrobkům a službám </li></ul><ul><li>Odpově...
2. Cílová skupina Často je třeba znát o členech skupiny mnohem víc - kulturní rozdíly mezi stejně socio-demograficky začle...
3. Zastoupení CS v komunitách – výběr serveru Vedle početního  zastoupení na komunitním serveru je třeba zohlednit i možn...
3. Zastoupení CS v komunitách – oslovit nebo vytvořit? <ul><li>Možnost vytvořit novou skupinu </li></ul><ul><li>Oslovit či...
4. Ochota cílové skupiny zapojit se… Přál/a byste si mít možnost v rámci sociálních sítí kde máte svůj profil sdílet info...
4. Ochota cílové skupiny zapojit se… Zapojil/a byste se v rámci některé z komunitních sítí do některé komunity, která by ...
4 Mechanika zapojování – matematické modely <ul><li>Pro modelování vlivu a šíření komunikace a postojů se dají použít mat...
4. Poznatky vycházející z modelů sítí <ul><li>Marketing zaobírající zákaznickou hodnotou (výnos/zákazníka po celý jeho ž...
4 Hodnota zákazníka daná jeho vazbami stejný průměrný počet vazeb jako jeho přátelé velký počet vazeb na přátele s malou s...
5 . Primární oslovení, vyvolání pozornosti a zájmu a volba incentivu <ul><li>technicky </li></ul><ul><li>pomocí libovoln...
6 . Motivátory <ul><li>Christy Cheung a Matthew Lee 2009 „ Understanding the sustainability of a virtual community: mode...
6 . Bariéry a útlum komunitního života <ul><li>Negativní zpětné vazby – čím míň, tím hůř, čím hůř, tím míň </li></ul><ul><...
7 . Exekutiva a řízení kampaně <ul><li>Na co nezapomenout: </li></ul><ul><ul><li>náklady na nastartování kampaně (reklama,...
8 . vyhodnocení kampaně <ul><li>Plánování a vyhodnocení kampaně je obtížné, ale úspěšná kampaň zpravidla vždy skýtá přílež...
Příhodný čas <ul><li>Komunitní sítě jsou marketingovou inovací a byť skrývají velký potenciál rozvoje, v takové podobě jak...
FACEBOOK <ul><li>www.facebook.com  </li></ul>
Proč právě Facebook? <ul><li>Přes 250.000.000 uživatelů celosvětově </li></ul><ul><li>Přes 1.1 M uživatelů v ČR a stále ro...
Facebook - vývoj ČR svět UK
Socio dem. údaje Nejrychleji rostoucí komunitou jsou maminky, a to hlavně ty mladé s jedním dítětem. Ty využívají sociální...
Typy marketingu a reklamy na Facebooku <ul><li>Branding </li></ul><ul><ul><li>Začleníme svou značku do sociální sítě (stou...
Facebook page – prostor pro firemní prezentaci <ul><li>Informace o firmě, informace o produktu </li></ul><ul><ul><li>Jakék...
Informace , sdílené s fanoušky <ul><li>Tzv. News feed – co vidí fanoušek na home svého profilu? </li></ul><ul><ul><li>Aktu...
Ostatní aneb co ještě dobře funguje <ul><li>Virální obsah (video, miniaplikace) </li></ul><ul><ul><li>Vděčné téma, pokud j...
Možnosti získání fanoušků <ul><li>Především můžeme oslovit své přátele a zaměstnance </li></ul><ul><ul><li>Požádat je aby ...
Základní kroky <ul><li>Základní stránka na Facebooku (výřez) </li></ul><ul><ul><li>Možnost založit si osobní profil (regis...
Vytvoření S kupiny - návod <ul><li>V jakémkoliv osobním profilu </li></ul><ul><ul><li>Na spodní liště kliknete na „Skupin...
Vytvoření S kupiny - návod <ul><li>Dále již jen vybíráte jméno Skupiny, určujete práva účastníku (zda budou moci vkládat ...
Příklad S kupiny
Vytvoření S tránky - návod <ul><li>Na základní stránce vybereme možnost „Vytvořit Stránku pro celebritu, kapelu nebo firm...
Vytvoření S tránky - návod <ul><li>Dále postupujete dle pokynů. </li></ul><ul><ul><li>Vyberete o jaký podnik, produkt, os...
Vytvoření S tránky - návod <ul><li>Pokud nemáte osobní účet na Facebooku tak na této stránce budete vyzváni aby jste si j...
Vytvoření S tránky - návod <ul><li>Dále již jen vkládáte informace o firmě, produktu,… atd. Podle toho k čemu byla stránk...
Příklad sledování aktivity na Stránce nárůst fanoušků na stránce Underline sledování interakcí (jediná interakce)
PPC reklama na Facebooku <ul><li>Co umí PPC reklama na Facebooku </li></ul><ul><ul><li>Demografické cílení </li></ul></ul>...
Jak zadat PPC reklamu na Facebooku <ul><li>Jsou dvě možnosti </li></ul><ul><ul><li>1. propagace obsahu který je na Faceboo...
Propagovat S tránku /Skupinu reklamou <ul><li>Pokud již máme vytvořenou Skupinu či Stránku, máme po kliknutí na tlačítko...
Propagovat S tránku /Skupinu reklamou <ul><li>Po kliknutí na Pokračovat máme zobrazené cílení, lze vybrat z níže uvedený...
Propagovat S tránku /Skupinu reklamou <ul><li>Třetím krokem je určení ceny, kolik jsme ochotni platit, dle této ceny se ...
Propagovat S tránku /Skupinu reklamou <ul><li>Posledním krokem je platba pomocí kreditní karty. </li></ul>
Inzerce – propagace externí stránky <ul><li>Nejprve se dostanete na stránku kde je množství rad jak inzerát zadávat, co in...
Inzerce – propagace externí stránky <ul><li>Dále nás čekají tři snadné kroky zadání inzerce </li></ul><ul><ul><li>1. Zadám...
Nastavení RSS feed <ul><li>Vyhledáme si miniaplikaci kterou budeme chtít používat. Vybere mi si tu s nejlepším hodnocením...
Nastavení RSS feed <ul><li>Poté, co si otevřeme vybranou miniaplikaci máme možnost jejího nastavení. </li></ul><ul><li>Poj...
Nastavení RSS feed <ul><li>Příklad sledování Twittru pomocí RSS (RSS nastaveno do vlastní záložky) </li></ul>
Zobrazení miniaplikace <ul><li>Jak a kde se nám zobrazí miniaplikace poté co jí povolíme přístup? </li></ul><ul><li>Pro up...
Zobrazení miniaplikace <ul><li>Po kliknutí na kolonku „Upravit stránku“ se nám rozbalí stránka s celou škálou možností úpr...
Zobrazení miniaplikace <ul><li>Opět máme na výběr různá nastavení, pro nás je důležitá záložka „Profil“ která nám udává kd...
Zobrazení miniaplikace <ul><li>Miniaplikace Slideshare nám umožňuje zobrazení všech prezentací, které máme na propojeném ú...
Co je nejen na Facebooku důležité <ul><li>Je důležité sledovat konkurenci a jejich aktivity, co jim funguje a co jim nefun...
TWITTER <ul><li>twitter.com </li></ul><ul><li>podrobné informace </li></ul>
Twitter jako publikační a marketingový nástroj <ul><li>Twitter je mikroblogovací služba. Lze publikovat cosi jako blog s e...
Twitter twitter twitter - ČR
Twitter – výzkum 4.5 M uživatelů <ul><li>ALE </li></ul><ul><li>80% uživatelů nevyplnilo URL svého webu </li></ul><ul><...
Twitter - Smutné zprávy <ul><li>I přes rostoucí počet registrovaných uživatelů začala návštěvnost Twitteru během května st...
Základní stránka <ul><li>Z této základní stránky je možné se registrovat. </li></ul><ul><ul><li>Mezi vytvořením osobního p...
Twitter po přihlášení
Twitter a virální marketing <ul><li>Ze Twitter je možnost odkazovat na jakékoliv stránky. </li></ul><ul><ul><li>Na stránky...
Příklady <ul><li>Propagace Terminátora IV: Úkolem uživatelů je dešifrovat vzkazy kanálu @resistance2018 . Pokud včas zare...
BLOG <ul><li>www.blog.cz  </li></ul>
Blog.CZ <ul><li>blogovací stránky bez dalších služeb </li></ul><ul><li>922 421 uživatelů </li></ul><ul><li>24 805 704 publ...
Blog.cz - sociodemografie <ul><li>více 12-19, svobodných, nepracujících, méně vzdělaných </li></ul>© data NetMonitor 2/2009
Blog.cz
LINKED IN <ul><li>http://www.linkedin.com/  </li></ul>
LinkedIn <ul><li>založena 2002 a start 2003 v Mounttan View v Kalifornii, Reid Hoffman (z PayPal) </li></ul><ul><li>nejpou...
LinkedIn <ul><li>registrace </li></ul><ul><ul><li>bezplatná </li></ul></ul><ul><ul><li>jméno, zaměstnání, doporučení od už...
LinkedIn – najděte své známé <ul><li>Podobně jako facebook prohledá e-maily (gmail, hotmail, yahoo, gmail) a nabídne oslov...
LinkedIn – skupiny ČR <ul><li>Školy </li></ul><ul><li>Nejrůznější podniky (uzavřené skupiny) </li></ul><ul><li>Banky - Kom...
Profil LinkedIn
LinkedIn <ul><li>díky omezení prostupnosti sítě (uzavřené skupiny, konexe 1,2,3 řádu) je omezeno šíření informací </li></...
LinkedIn <ul><li>Počty denních unikátních návštěvníků se velmi blíží počtu návštěvníků portálu Akademie Věd ČR (mezi 30 00...
Jak využít LinkedIn <ul><li>Asi stejně, jako když se chcete jako náhodný návštěvník odborného kongresu o přestávce zapojit...
MY SPACE <ul><li>http://www.myspace.com/  </li></ul>
<ul><li>My Space je společenský server, založený v roce 2003. </li></ul><ul><li>Jeho sloganem je &quot;A place for friend...
Homepage My Space
Zaměření My Space <ul><li>Zaměření </li></ul><ul><ul><li>Především na hudbu, umělce a jejich fanoušky </li></ul></ul><ul><...
Možnost jakékoliv úpravy profilu <ul><li>Vše umožňuje tzv. Profil 2.0, což je vylepšení od My Sapce, při editaci políček l...
Skupiny na My Space <ul><li>Lze vytvářet různé skupiny stejně jako na Facebook </li></ul><ul><ul><li>Na svém profilu klikn...
Skupiny na My Space <ul><li>Dále se pokračuje dle instrukcí, vyplníme údaje o skupině, podobný postup jako u Facebooku </l...
Osobní a firemní profil <ul><li>My Space nemá, rozdělení jako například Facebook, profil se zakládá pouze jeden, záleží na...
My Space a virální marketing <ul><li>Lze vkládat </li></ul><ul><ul><li>Jakékoliv audio, hudební spoty, vytvářet si playlis...
Myspace vs. Facebook <ul><li>myspace, zal. 2003, přístup 14+ </li></ul><ul><li>facebook, zal. 2004, veřejně přístupný až...
SPOLUŽÁCI <ul><li>www.spoluzaci.cz/  </li></ul>
Spolužáci <ul><li>Napomáhá komunikaci jak mezi spolužáky bývalými, kteří by se pravděpodobně již nikdy nekontaktovali nebý...
Spolužáci CZ <ul><li>Průměrně uživatelů (RU) denně 253 833 (průměr prac dnů v měsíci) </li></ul><ul><li>Průměrně uživatelů...
Spoluzaci - unikátní uživatelé © NetMonitor 5- 2009
vzhledem k internetové populaci: větší zastoupení mladších, více žen, více svobodných, ´více rodin se 4 osobami, méně sin...
LIDE.CZ <ul><li>http://www.lide.cz/  </li></ul>
Lidé <ul><li>Nabízí </li></ul><ul><ul><li>Chat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hojně využívaný, plní stejnou funkci jako di...
Statistiky <ul><li>Průměrně uživatelů (RU) denně 426 001 (průměr prac dnů v měsíci) </li></ul><ul><li>Měsíční zobrazení st...
Lidé – věkové rozložení © NetMonitor 5- 2009 , seznam.cz
vzhledem k internetové populaci: větší zastoupení mladších 12-19, více nepracujících, více klasifikace E3, méně klasifik...
LIBIM SE TI <ul><li>http://libimseti.cz/  </li></ul>
Libimseti <ul><li>Inernetová seznamka </li></ul><ul><ul><li>zájem o seznámení (fotografie, lokalita, …) </li></ul></ul><ul...
Charakteristika <ul><li>Základní funkcí Líbím se ti a tou kterou uživatelé nejvíce používají je nahrávání fotografií k hod...
Libimseti <ul><li>1 200 000 RU měsíčně </li></ul><ul><li>240 000 RU za den, z toho 98 000 ženy </li></ul><ul><li>550 000...
Možnosti využití <ul><li>Možnosti reklamy </li></ul><ul><ul><li>Velká nabídka reklamních ploch, jasně stanoveny ceny dle c...
Příklad reklamní plochy
YOU TUBE <ul><li>http://www.youtube.com/  </li></ul>
Youtube <ul><li>Návštěvnost </li></ul><ul><li>ČR 1/měsíc 62 % uživatelů internetu </li></ul><ul><li>celosvětově 25 % vš...
Youtube – samostatné sekce <ul><li>Samostatné sekce </li></ul><ul><li>MFF Karlovy Vary </li></ul><ul><li>Hudební televize ...
Možnosti You Tube <ul><li>Nabízí možnost uživatelům nahrát video ke sdílení. </li></ul><ul><ul><li>Link tohoto videa se mů...
Statistiky - příklad
You Tube – ostatní postřehy <ul><li>Na stránkách www.youtube.com je veliké množství nahraných videí proto se doporučuje ...
SECOND LIFE <ul><li>http://secondlife.com/  </li></ul>
Second Life úvod <ul><li>„ Second Life je virtuální 3D svět, který od svého vzniku explozivně roste a dnes je obydlen víc...
Second Life <ul><li>V second life existuje oproti jiným komunitám fenomén místa a prostoru (byť virtuálního). </li></ul><...
Drivery – proč je na Second Life? <ul><li>Odložení frustrace </li></ul><ul><li>David de Noon a Jelle Attema 2006 „ Secon...
Profil avatara
Motivátory života v SL - ČR
Doporučení <ul><li>Cílová skupina </li></ul><ul><ul><li>mládež do 24 let </li></ul></ul><ul><ul><li>vzdělanější </li></ul>...
Možnosti Second Life <ul><li>Možnost kompletního začlenění firmy do prostředí </li></ul><ul><ul><li>Jedinečný nástroj pro ...
Základy SL <ul><li>Základem pro vstup do SL je vytvoření si vlastního uživatelského účtu a poté stažení aplikace do PC ze ...
Další kroky <ul><li>Po instalaci základního programu se můžete přihlásit, vytvoříte si prvotního Avatara a dostanete se na...
Ostatní možnosti v SL <ul><li>Navštěvovat kurzy (např. jazykové) </li></ul><ul><li>Chodit na párty, výstavy, sportovat, at...
Slide Share <ul><li>www.slideshare.net  </li></ul>
Slide share <ul><li>www.slideshare.net </li></ul><ul><ul><li>prezentace ve formátu Power Point a podobných </li></ul></ul>...
Slideshare <ul><li>Co můžete dělat? </li></ul><ul><li>vytvořit vlastní profil, nebo profil organizace </li></ul><ul><li>pr...
Postup registrace registrace
Postup vyhledání přátel z e-mailů (yahoo, gmail, …)
Přehled vyhledání přátel vytvoření skupiny prezentace události s datem widget do vlastní stránky správa kontaktů
Vkládání prezentaceí Až 100 MB! Formáty : PowerPoint - ppt, pps, pot, pptx, potx, ppsx; OpenOffice - odp, pdf; Apple Key...
Upload prezentace vhodný název podle klíčových slov se bude především vyhledávat omezení pro všechny prezentace omezení p...
Prezentaci je vhodné dále nastavit - „edit“ povolení/omezení pro uložení prezentace návštěvníkem vždy nastavte typ licence ©
Tím to nekončí <ul><li>prezentaci zájemci naleznou </li></ul><ul><ul><li>podle klíčových slov </li></ul></ul><ul><ul><li>n...
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Ostatní sociální sítě ve světě <ul><li>Hi5 - http://www.hi5.com/  </li></ul><ul><ul><li>Peru, Portugalsko, Salvador, Dom...
Ostatní sociální sítě ve světě <ul><li>Xanga - http://www.xanga.com/  </li></ul><ul><ul><li>Hongkong, USA, Singapur, Mal...
Kde se prezentovat?
Jak a kde se prezentovat? <ul><li>Tradičně </li></ul><ul><ul><li>www stránka </li></ul></ul><ul><ul><li>odkazy v seznamech...
V čem je rozdíl? obsah se rozrůstá, reaguje na přání čtenářů, komunikuje, je dynamický většina obsahu se nemění, update v ...
Děkujeme za pozornost Pavel Korec a David Malina www.underline.cz  Facebook
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Socialní Sitě Underline

4,007 views
3,918 views

Published on

Sociální sítě a praktické návody na využití sociálních sítí. První část tématického cyklu a školení.

Published in: Business, Technology
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,007
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Socialní Sitě Underline

 1. 1. SOCIÁLNÍ SÍTĚ 1 <ul><li>© Underline 7-2009 </li></ul><ul><li>David Malina, Pavel Korec </li></ul>
 2. 2. Obsah <ul><li>ÚVOD </li></ul><ul><li>Porovnání sítí </li></ul><ul><li>Metodologie kampaně </li></ul><ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>Twitter </li></ul><ul><li>BLOG </li></ul><ul><li>LinkedIn </li></ul><ul><li>MY SPACE </li></ul><ul><li>Spolužáci </li></ul><ul><li>LIDE.CZ </li></ul><ul><li>LIBIM SE TI </li></ul><ul><li>SECOND LIFE </li></ul><ul><li>SLIDESHARE </li></ul><ul><li>OSTATNÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ </li></ul>
 3. 3. ÚVOD
 4. 4. Proč nás zajímají sociální sítě a virální marketing? <ul><li>1. Sociální sítě </li></ul><ul><li>Kdo není na internetu jako by nebyl…. Kdo není na sociální síti jako by nebyl…. </li></ul><ul><li>Komunikace v rámci sociálních sítí se stává součástí komunikačního mixu </li></ul><ul><li>2. Virální marketing </li></ul><ul><li>Virální marketing je šíření komerčního sdělení sociální sítí. </li></ul><ul><li>Je to plánovaná aktivita, která svojí povahou motivuje příjemce k roli šiřitele </li></ul><ul><li>3. Kde najdete sociální sítě? </li></ul><ul><li>všude </li></ul><ul><li>na Internteu </li></ul><ul><li>na http://www.slideshare.net/ </li></ul>
 5. 5. Nejdůležitější sociální sítě <ul><li>Celosvětové sociální sítě </li></ul><ul><li>České sociální sítě </li></ul>
 6. 6. Porovnání sítí <ul><li>ne všechny jsou pro nás nyní důležité </li></ul>
 7. 7. Srovnání – Facebook a čs sítě <ul><li>Zobrazení jednotlivých sítí – site:cz </li></ul><ul><li> facebook.com  libimseti.cz  lide.cz  spoluzaci.cz </li></ul><ul><li>Zatímco návštěvy českých sítí klesají, facebook.com v ČR roste. </li></ul>
 8. 8. Srovnání – Facebook a ostatní celosvětové sítě <ul><li>Zobrazení jednotlivých sítí –site:cz </li></ul><ul><li> facebook.com  m y space .c om  linkedin .c om  twit t er .c om </li></ul><ul><li>v porovnání s facebookem ostatními sítěmi, je přístup k ostatním zahraničním sítím v ČR zcela zanedbatelný </li></ul>
 9. 9. Návštěvnost Českých komunitních serverů   RU měsíc Průměr PV měsíc Návštěvy měsíc Délka návštěvy měsíc Návštěvníci CELKEM (Květen 2009) RU týden RU den RU pracovní den RU víkend Kategorie 12 - TOTAL 3 680 831 2 117 384 774 451 819 299 680 271 1 323 064 154 86 631 447 0:12:10 blog.cz 2 056 388 820 876 178 953 183 901 168 563 103 594 378 11 492 650 0:07:21 lide.cz 1 898 520 1 057 545 420 493 442 324 374 647 752 974 746 40 152 435 0:16:14 spoluzaci.cz 1 495 991 795 808 246 988 261 322 216 889 164 255 647 16 644 875 0:05:29 idnes.cz|Rajce.net 878 973 328 303 65 627 69 242 58 036 25 190 181 3 734 984 0:05:42 centrum.cz|Chat 270 829 121 987 37 205 38 723 34 019 36 544 205 2 919 477 0:11:20 centrum.cz|Fotoalba 238 259 90 707 22 526 23 063 21 398 30 213 804 1 447 684 0:08:04 stesti.cz 226 787 107 553 41 108 43 496 36 095 116 085 725 3 924 494 0:21:06 warforum.cz 142 635 72 780 24 097 24 336 23 593 15 236 620 1 904 251 0:10:17 seznamka.cz 108 703 43 179 11 915 12 497 10 694 12 663 926 838 493 0:09:28 rande.cz 86 369 39 639 13 743 14 775 11 575 27 412 529 1 206 477 0:16:22 idnes.cz|Ukazse.cz 74 754 26 128 6 103 6 610 5 036 7 553 364 360 592 0:09:00 damokles.cz 70 225 27 936 8 984 9 519 7 860 13 437 787 795 290 0:13:17 seznamit.cz 61 417 24 430 7 610 8 196 6 381 13 122 744 651 522 0:16:04 okoun.cz 42 268 12 182 2 760 2 934 2 396 2 026 435 223 219 0:11:43 najdisime.cz 20 236 5 404 1 044 1 050 1 030 152 746 74 445 0:02:15 vseborec.cz 17 867 10 217 3 221 3 421 2 802 2 459 226 254 692 0:09:26 volny.cz|Komunity 8 587 2 141 311 343 245 28 261 16 805 0:02:03 fofo.cz 7 871 1 916 282 296 252 105 141 14 908 0:03:13 colorplanet.cz 523 145 39 44 27 6 689 1 965 0:02:15
 10. 10. Cena sítí (www.websiteoutlook.com/) hodnota hypotetický denní výnos reklamy spoluzaci.cz $1.07 Million USD $1 463 lide.cz $3.15 Million USD $4 322 libimseti.cz $1.44 Million USD $1 969 blog.cz $1.7 Million USD $2 327 facebook.com $602.25 Million USD $825 003 myspace.com $219 Million USD $300 003 youtube.com $803 Million USD $1 100 003 idnes.cz $1.92 Million USD $2 632 seznam.cz $10.9 Million USD $14 935
 11. 11. Metodologie kampaně <ul><li>nejde jen o to co udělat, ale jak… </li></ul>
 12. 12. Metodologie
 13. 13. 1. Marketingový cíl <ul><li>Prodej – pro některé komodity reálný (hudba, film) </li></ul><ul><li>Budování značky a loajality – velmi silný nástroj, ale obtížně měřitelný (respektive je třeba se zabývat měřením u cílové skupiny) </li></ul><ul><li>Podpora nejrůznějších kampaní a nástrojů marketingového mixu </li></ul><ul><ul><li>doplňková aktivita </li></ul></ul><ul><ul><li>získávání informací o náladě </li></ul></ul><ul><ul><li>ovlivnění cs moderováním diskusí </li></ul></ul><ul><ul><li>virální šíření </li></ul></ul><ul><ul><li>microsite kampaně (zpravidla druhá) </li></ul></ul><ul><li>Omezení účinnost i nekalých kampaní konkurence </li></ul><ul><li>Samostatná (virální) komunikace </li></ul>
 14. 14. 1. Produkt – který? produkty (příklady) téma (příklady) produkt vázaný na cílovou skupinu obecně známe CS, víme co dělá, co ji baví… bydlení, sport, cestování, kulturní akce navazování a udržování vztahů výběr auta, finančního produktu, dovolené, fotografování, recenze elektroniky, daně, návody a postupy pomoc v náročných situacích DYI produkty, potřeby pro chovatele, pojištění PET hobby, kreativita, pěstování zvířat maloobchod hledání výhod, slev kultura, doprava, dovolená hledání zážitků káva, čokoláda, kosmetika, welness, masáže, fitness životní styl – péče o sebe bio potraviny, cererálie, ovoce, léčebné přípravky zdravý životní styl oblečení, sportovní vybavení, obuv moderní životní styl vybavení domova, nábytek, dovolená, nákupy, výchova dětí, dětské plenky, dětská kosmetika, hračky rodina, maminky na mateřské peníze, nákupy, dovolená, lázně život seniorů naučná literatura, zážitkové workshopy, filmy, umění vztahy
 15. 15. 1. Zájem o produkty <ul><li>Zájem členů skupin sdílet informace k následujícím výrobkům a službám </li></ul><ul><li>Odpovědi respondentů </li></ul><ul><li>21% počítače, software, elektronika, fotoaparáty, hry </li></ul><ul><li>15% auta, motorky </li></ul><ul><li>14% značkové oblečení </li></ul><ul><li>14% kosmetika, parfémy. </li></ul><ul><li>Realita </li></ul><ul><li>Coca Cola </li></ul><ul><li>Hudba </li></ul><ul><li>Obama </li></ul>
 16. 16. 2. Cílová skupina Často je třeba znát o členech skupiny mnohem víc - kulturní rozdíly mezi stejně socio-demograficky začleněnými členy různých skupin bývají větší, než z hlediska sociodemografických a etnických kritérií. „ Netnografie“ ( Robert Kozinets )
 17. 17. 3. Zastoupení CS v komunitách – výběr serveru Vedle početního zastoupení na komunitním serveru je třeba zohlednit i možnost nalézt CS soustředěnou v užších skupinách nebo komunitách. Grafy jsou ilustrativní, zastoupení je třeba brát z aktuálních výstupů Net Monitoru, sofistikovaně pak svěřit mediálce. © Mediaresearch 12/2008
 18. 18. 3. Zastoupení CS v komunitách – oslovit nebo vytvořit? <ul><li>Možnost vytvořit novou skupinu </li></ul><ul><li>Oslovit či rozšířit existující skupinu </li></ul><ul><li>kolem školy, podniku, oboru </li></ul><ul><li>společných zážitků (místo kam jezdí na dovolenou, stejný aktivní sport, zážitky z různých víkendových akcí, cestovatelské zážitky) </li></ul><ul><li>politických, kulturních, sportovních, náboženských postojů a zaujetí (literatura, divadla, filmy, evangelíci, slávisti, gender study) </li></ul><ul><li>vztahu ke společenskému tématu (ochrana přírody, homosexualita, euroskepticismus, …) </li></ul><ul><li>image, životní styl , prestige </li></ul><ul><li>uživatelé určité technologie , nebo technologické značky (mobily, počítače, fotoaparáty, TV karty, …) </li></ul><ul><li>příznivci určité značky (oblečení, auta, jídlo) </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 19. 19. 4. Ochota cílové skupiny zapojit se… Přál/a byste si mít možnost v rámci sociálních sítí kde máte svůj profil sdílet informace o značkách, službách, nebo výrobcích? 100 % = majitelé profilu © Mediaresearch 12/2008
 20. 20. 4. Ochota cílové skupiny zapojit se… Zapojil/a byste se v rámci některé z komunitních sítí do některé komunity, která by sdružovala lidi se zájmem o určitou značku, produkt, nebo službu? 100 % = majitelé profilu © Mediaresearch 12/2008
 21. 21. 4 Mechanika zapojování – matematické modely <ul><li>Pro modelování vlivu a šíření komunikace a postojů se dají použít matematické modely . Aby diskrétní matematický model vykázal hodnověrné výsledky, měl by být popsán dostatečně přesnými podmínkami. Nejen počty známých a struktura sítě, ale vztah ke značce a ochotu tento vztah předávat a sdílet. To jsou velmi faktory. </li></ul><ul><li>Přesto mohou matematické modely sloužit jako vodítko zejména: </li></ul><ul><ul><li>k poznání kvalitativních zákonitostí reálné skupiny – toho, jak řádově fungují </li></ul></ul><ul><ul><li>k odhalení slabých stránek mechaniky </li></ul></ul><ul><ul><li>k rozšíření pilotní komunikace na širokou komunitu </li></ul></ul><ul><ul><li>k nové aplikaci získaných dat na nové podmínky </li></ul></ul>
 22. 22. 4. Poznatky vycházející z modelů sítí <ul><li>Marketing zaobírající zákaznickou hodnotou (výnos/zákazníka po celý jeho životní cyklus) nebere v úvahu síťovou hodnotu zákazníka. Důsledek toho je, že podle Paretova pravidla jsou ti z 20% (co udělají 80 % zisku ) jiní lidé než jsme mysleli. Od nynějška hledáme zákazníky s nejvyšší síťovou hodnotou! </li></ul><ul><li>Co ovlivňuje síťovou hodnotu zákazníka? </li></ul><ul><ul><li>počet vazeb v síti </li></ul></ul><ul><ul><li>vztah ke značce - zákazníci kteří mají vysoký počet vazeb, ale mají záporný postoj ke značce značku při aktualizaci tématu poškozují </li></ul></ul><ul><ul><li>autorita zákazníka (poměr mezi tím, nakolik je ve své síti zdrojem autority a nebo naopak cílem autority svých přátel) – je třeba identifikovat názorové vůdce a učinit z nich opinion leadery značky </li></ul></ul><ul><ul><li>síťová hodnota zákazníka nezávisí na počtu přátel v prvním řádu, spíš na („kvalitě“) II. řádu (zákazník s málo vazbami může mít vysokou síťovou hodnotu, pokud alespoň jeden z jeho přátel má mnoho vazeb </li></ul></ul><ul><ul><li>síťová hodnota zákazníka může být snadno vyjádřena stovkami a nebo desítkami tisíc . Pokud m á zákazník síťovou hodnotu 20 000 a investice do komunikace a incentiv je 1 000 Kč, může to mít stejnou hodnotu jako investice 5 Kč do komunikace na 20 000 lidí. Naopak investice do komunikace 0,05 Kč/hlavu je zpravidla řádově pod hladinou vnímatelnosti. </li></ul></ul>
 23. 23. 4 Hodnota zákazníka daná jeho vazbami stejný průměrný počet vazeb jako jeho přátelé velký počet vazeb na přátele s malou síťovou hodnotou malý počet vazeb na přátele s velkou síťovou hodnotou průměrný člen Nv{ 5, 5, 5 } = 15 6 vůdce slabých Nv{ 10 , 2 , 2 } = 71 partner silných Nv{ 3 , 20 , 10 } = 6 64
 24. 24. 5 . Primární oslovení, vyvolání pozornosti a zájmu a volba incentivu <ul><li>technicky </li></ul><ul><li>pomocí libovolných kanálů marketingového mixu , jinak speciálně: </li></ul><ul><li>bannerová reklama na komunitním serveru </li></ul><ul><li>oslovení e-mailem </li></ul><ul><li>osobní oslovení některých členů diskusních skupin (interní zpráva, e-mail) </li></ul><ul><li>pomocí agentů a opinion leaderů již působících v komunitě </li></ul><ul><li>obsahově </li></ul><ul><li>článek a produktové informace (???) </li></ul><ul><li>virální obsah (zpráva, video, zvuková nahrávka) </li></ul><ul><li>kreativní soutěž s incentivem nebo bez </li></ul><ul><li>spotřebitelská soutěž </li></ul><ul><li>žádost komunity o pomoc, radu, informace… </li></ul><ul><li>anketa </li></ul>
 25. 25. 6 . Motivátory <ul><li>Christy Cheung a Matthew Lee 2009 „ Understanding the sustainability of a virtual community: model development and empirical – proč doporučují komunitu? </li></ul><ul><ul><li>uspokojení </li></ul></ul><ul><ul><li>závazek </li></ul></ul><ul><ul><li>skupinové normy </li></ul></ul><ul><li>Další </li></ul><ul><ul><li>odložení frustrace </li></ul></ul><ul><ul><li>zisk sociálního kapitálu </li></ul></ul><ul><ul><li>zážitek kreativity </li></ul></ul><ul><ul><li>zážitek přijetí </li></ul></ul><ul><ul><li>zážitek ze hry </li></ul></ul><ul><ul><li>moc </li></ul></ul><ul><ul><li>„ hlad po komunitě“ ( Rheingold 1993) – společenství mizí z reality, svět se rozpadl, člověk je sám </li></ul></ul><ul><ul><li>omezená komunikační dispozice v reálném světě </li></ul></ul><ul><ul><li>omezená příležitost sdílení c reálném světě </li></ul></ul><ul><ul><li>vše co je společné v reálném světě - společný zážitek, společné ohrožení… </li></ul></ul><ul><li>Pozitivní zpětné vazby </li></ul><ul><ul><li>čím víc, tím líp, čím líp, tím víc </li></ul></ul>velký význam získávají komunity u uživatele, který si kanál, e-mail anebo zprávy zavede do Outlooku a nebo na plochu počítače (miniaplikace). To je i velká komerční příležitost.
 26. 26. 6 . Bariéry a útlum komunitního života <ul><li>Negativní zpětné vazby – čím míň, tím hůř, čím hůř, tím míň </li></ul><ul><li>Vyčerpaná témata </li></ul><ul><li>Všechny zážitky jsou již objeveny </li></ul><ul><li>O všech přátelích již dost vím </li></ul><ul><li>Je příliš mnoho diskutujících (kreativita padá do bezedné propasti) </li></ul><ul><li>Žádná osobní zpětná vazba </li></ul><ul><li>Není bezpečné prostředí (styl komunikace, absence pravidel) </li></ul><ul><li>Deklasující styl (cílem několika jedinců je zpochybnit, zesměšnit) </li></ul><ul><li>Technika vedení diskuse je morálně zastaralá (e-mailová, fóra chaty) </li></ul><ul><li>Opatření: </li></ul><ul><li>Trvale moderovaná diskuse </li></ul><ul><li>Pravidelně nová témata, nové informace (novinky táhnou média) </li></ul><ul><li>Užitek </li></ul><ul><li>Odstranění bariér - Vidgety </li></ul>
 27. 27. 7 . Exekutiva a řízení kampaně <ul><li>Na co nezapomenout: </li></ul><ul><ul><li>náklady na nastartování kampaně (reklama, primární informace, incentiv, virál…) </li></ul></ul><ul><ul><li>náklady na udržování a řízení kampaně kampaně (inovace) </li></ul></ul><ul><ul><li>diskuse jsou dostupné a působí i dlouho po kampani </li></ul></ul><ul><ul><li>ukončení kampaně (aby se nestalo, že opuštěná diskuse se následně zvrhne) </li></ul></ul><ul><li>Realizace </li></ul><ul><ul><li>mechanika </li></ul></ul><ul><ul><li>produktové informace </li></ul></ul><ul><ul><li>inovace informací </li></ul></ul><ul><ul><li>grafický design </li></ul></ul><ul><ul><li>programování aplikací </li></ul></ul>
 28. 28. 8 . vyhodnocení kampaně <ul><li>Plánování a vyhodnocení kampaně je obtížné, ale úspěšná kampaň zpravidla vždy skýtá příležitost měření. </li></ul><ul><li>M etodika měření úspěšnosti </li></ul><ul><ul><li>růst obratu </li></ul></ul><ul><ul><li>růst počtu diskutujících </li></ul></ul><ul><ul><li>terénní marketingové výzkumy, ankety a jiné aplikace </li></ul></ul><ul><ul><li>otázky „odkud jste se dozvěděl“ při uzavření obchodu </li></ul></ul><ul><ul><li>dotazníky pro zúčastněné </li></ul></ul><ul><ul><li>a nebo bez měření? </li></ul></ul>
 29. 29. Příhodný čas <ul><li>Komunitní sítě jsou marketingovou inovací a byť skrývají velký potenciál rozvoje, v takové podobě jakou známe dnes, se jejich čas naplní. </li></ul><ul><li>2005 - 2008 sociální sítě se rozvíjejí v omezených skupinách, v ČR jen specialisté, marketingové využití omezené </li></ul><ul><li>2008 - 2009 prudký růst uživatelů sociálních sítí, počátek masivního začlenění do marketingu, saturace v některých západních zemích </li></ul><ul><li>2010 – rozvoj marketingu, a témat (skupin) , saturace diskusních skupin </li></ul><ul><li>2011– saturace růstu aktivních uživatelů (noví nenahradí ztrátu zájmu) </li></ul><ul><li>2014 – rozvoj autonomních služeb a IQ internetu </li></ul>
 30. 30. FACEBOOK <ul><li>www.facebook.com </li></ul>
 31. 31. Proč právě Facebook? <ul><li>Přes 250.000.000 uživatelů celosvětově </li></ul><ul><li>Přes 1.1 M uživatelů v ČR a stále roste </li></ul><ul><li>Nejvíce rostoucí síť ve světě i v ČR </li></ul><ul><li>Uživatelský prostředí i v českém jazyce </li></ul><ul><li>Neomezené možnosti využití a rozvoje (otevřené zdrojové kódy) </li></ul><ul><li>Návštěvnost / 100 obyvatel v ČR (10) tj dvojnásobná než v Německu, ale čtvrtinová ve srovnání s Norskem a Dánskem (35). </li></ul>
 32. 32. Facebook - vývoj ČR svět UK
 33. 33. Socio dem. údaje Nejrychleji rostoucí komunitou jsou maminky, a to hlavně ty mladé s jedním dítětem. Ty využívají sociální sítě nejvíce, stejně tak hodně blogují. Mladé maminky dokonce Facebook využívají o 85 procent více než průměrný uživatel. To matky v letech 40 – 50 zase masivně nakupují na Internetu, a na Facebooku představují nejrychleji rostoucí demografickou skupinu. (zdroj Nielsen 2/2009, celý svět)
 34. 34. Typy marketingu a reklamy na Facebooku <ul><li>Branding </li></ul><ul><ul><li>Začleníme svou značku do sociální sítě (stoupá povědomí o značce) </li></ul></ul><ul><li>Loaylity marketing </li></ul><ul><ul><li>Možnost komunikovat s fanoušky, přinášet a nabízet jim něco extra </li></ul></ul><ul><li>Reklama PPC </li></ul><ul><ul><li>Možnosti přímé reklamy společnosti nebo produktu </li></ul></ul><ul><li>Virální marketing </li></ul><ul><ul><li>Nikde se virální marketing nešíří tak jako na sociálních sítí, jediná podmínka je zajímavost a nápad </li></ul></ul>
 35. 35. Facebook page – prostor pro firemní prezentaci <ul><li>Informace o firmě, informace o produktu </li></ul><ul><ul><li>Jakékoliv informace, třeba i bulvární povahy můžou firmu polidštit, </li></ul></ul><ul><ul><li>důležité je sdílet, informovat a pochlubit se – od toho je profil na Facebook </li></ul></ul><ul><li>Odkazy na firemní web, blog, atd. </li></ul><ul><li>Fotky, video, prezentace </li></ul><ul><ul><li>Sdílení videa a fotek je důležité, každý si raději prohlídne video nebo fotografie než aby četl jakýkoliv dlouhý článek </li></ul></ul><ul><li>Novinky a aktuality z firmy, nabídky služeb a produktů </li></ul><ul><ul><li>Můžeme uvádět cokoliv co nás napadne, nový produkt, nová služba, změn sídla, atd… </li></ul></ul><ul><li>Články, RSS feed z firemního webu, blogu, atd. </li></ul><ul><ul><li>Využití RSS feed je důležité, ulehčuje práci se sdílením informací </li></ul></ul><ul><li>Reference, ankety, diskuze </li></ul><ul><ul><li>Sami si můžeme vytvářet obsah na stránce, pomocí anket a diskuze můžeme lehce získávat feedback a ostatní informace o fanoušcích, které lze dále využívat </li></ul></ul><ul><li>Soutěže, pozvánky na akce </li></ul><ul><ul><li>Můžeme zakládat různé soutěže, pozvánky na akce a mnoho dalšího </li></ul></ul>
 36. 36. Informace , sdílené s fanoušky <ul><li>Tzv. News feed – co vidí fanoušek na home svého profilu? </li></ul><ul><ul><li>Aktualizace </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dříve tuto službu měli pouze soukromé profily, nyní toto mohou využít i firmy </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Publikace jakýchkoliv nových obsahů na stránce </li></ul></ul><ul><ul><li>Direct mail (interní Facebooku) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Možnost demografického cílení </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lze informovat o čemkoliv, o nové soutěži, novém produktu nebo třeba jen požádat o vyplnění ankety či přidělení hodnocení </li></ul></ul></ul>
 37. 37. Ostatní aneb co ještě dobře funguje <ul><li>Virální obsah (video, miniaplikace) </li></ul><ul><ul><li>Vděčné téma, pokud je zajímavé šíří se velmi rychle </li></ul></ul><ul><li>Doplňkové aplikace </li></ul><ul><ul><li>Nepřeberné množství možností, od propojení jednotlivých sítí po zdokonalení své nebo firemní stránky </li></ul></ul><ul><li>Vlastní aplikace </li></ul><ul><ul><li>Možnost programovat vlastní aplikace, například agentura na zprostředkování zaměstnání http://www.spravnykrok.cz/ má přímé propojení pomocí své aplikace na Facebook, která Vám pomůže najít zaměstnání. </li></ul></ul>
 38. 38. Možnosti získání fanoušků <ul><li>Především můžeme oslovit své přátele a zaměstnance </li></ul><ul><ul><li>Požádat je aby si vytvořili profil a staly se fanoušky </li></ul></ul><ul><li>Informace zákazníků poslat direct mailem </li></ul><ul><ul><li>Za přidání tzn. „Stát se přítelem“ nabídnout například slevu, nebo soutěž, atd. </li></ul></ul><ul><li>Zadáním PPC reklamy na Facebooku </li></ul><ul><ul><li>Tato možnost bývá hojně využívána </li></ul></ul><ul><li>Odkazem na stránky z webu, blogu, e-mailu, atd. </li></ul><ul><ul><li>Je nutné mít odkazy všude, na všech internetových mediích </li></ul></ul><ul><li>Pořádejte soutěže na Facebooku </li></ul><ul><ul><li>Opět možnost využití soutěží, slev, atd. </li></ul></ul><ul><li>Propagace stránek i v offline reklamě </li></ul><ul><ul><li>Například Radio, TV, tištěná média, atd., např. na Evropě 2 neustále slyšíme že jsou na Facebooku a kolik už mají fanoušků – tzn. každý si najde svůj kanál jak propagovat </li></ul></ul>
 39. 39. Základní kroky <ul><li>Základní stránka na Facebooku (výřez) </li></ul><ul><ul><li>Možnost založit si osobní profil (registrace zdarma). </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Po založení osobního profilu lze vytvářet tzv. Skupiny a Stránky </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lze vytvořit Stránku pro celebritu, kapelu nebo firmu. </li></ul></ul>
 40. 40. Vytvoření S kupiny - návod <ul><li>V jakémkoliv osobním profilu </li></ul><ul><ul><li>Na spodní liště kliknete na „Skupiny“ </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozbalí se Vám stránka Skupin, v pravém horním rohu je tlačítko „Vytvořit novou skupinu“ </li></ul></ul>
 41. 41. Vytvoření S kupiny - návod <ul><li>Dále již jen vybíráte jméno Skupiny, určujete práva účastníku (zda budou moci vkládat příspěvky, videa, odkazy, atd.) </li></ul><ul><ul><li>Skupina může být veřejná a neveřejná (vstup do Skupiny pouze po odsouhlasení správcem) </li></ul></ul>
 42. 42. Příklad S kupiny
 43. 43. Vytvoření S tránky - návod <ul><li>Na základní stránce vybereme možnost „Vytvořit Stránku pro celebritu, kapelu nebo firmu“. </li></ul><ul><ul><li>Takzvaná Stránka může být veřejná, nebo uzamčená (v tomto případě mají přístup na stránku pouze administrátoři) </li></ul></ul>
 44. 44. Vytvoření S tránky - návod <ul><li>Dále postupujete dle pokynů. </li></ul><ul><ul><li>Vyberete o jaký podnik, produkt, osobu nebo skupinu se jedná </li></ul></ul><ul><ul><li>Zadáte název </li></ul></ul><ul><ul><li>Potvrdíte tzv. elektronickým podpisem že máte oprávnění vytvořit tuto Stránku </li></ul></ul>
 45. 45. Vytvoření S tránky - návod <ul><li>Pokud nemáte osobní účet na Facebooku tak na této stránce budete vyzváni aby jste si jej založili, pokud jej máte, pouze se přihlásíte. </li></ul>
 46. 46. Vytvoření S tránky - návod <ul><li>Dále již jen vkládáte informace o firmě, produktu,… atd. Podle toho k čemu byla stránka vytvořena. </li></ul>
 47. 47. Příklad sledování aktivity na Stránce nárůst fanoušků na stránce Underline sledování interakcí (jediná interakce)
 48. 48. PPC reklama na Facebooku <ul><li>Co umí PPC reklama na Facebooku </li></ul><ul><ul><li>Demografické cílení </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Podle pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav, sexuální orientace </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Cena za proklik </li></ul></ul><ul><ul><li>Cena za zobrazení </li></ul></ul><ul><ul><li>Nastavení denního limitu (v penězích) </li></ul></ul><ul><li>Co můžete propagovat pomocí PPC reklamy na Facebooku </li></ul><ul><ul><li>Stránku na Facebooku – přitáhneme fanoušky </li></ul></ul><ul><ul><li>Firemní web, blog, fórum, atd. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sortiment, produkty, služby, slevy, dárkové kupóny </li></ul></ul><ul><ul><li>Soutěže, eventy, ankety, diskuze, setkání….. </li></ul></ul>
 49. 49. Jak zadat PPC reklamu na Facebooku <ul><li>Jsou dvě možnosti </li></ul><ul><ul><li>1. propagace obsahu který je na Facebooku (Propagovat Stránku reklamou) </li></ul></ul><ul><ul><li>2. propagace externí stránky (Inzerce) </li></ul></ul>
 50. 50. Propagovat S tránku /Skupinu reklamou <ul><li>Pokud již máme vytvořenou Skupinu či Stránku, máme po kliknutí na tlačítko „Propagovat stránku reklamou“ již předepsané kolonky. </li></ul><ul><li>Pokud chceme můžeme upravit text, či změnit obrázek. </li></ul>
 51. 51. Propagovat S tránku /Skupinu reklamou <ul><li>Po kliknutí na Pokračovat máme zobrazené cílení, lze vybrat z níže uvedených možností, které nám zaručí nejpřesnější cílení. </li></ul>
 52. 52. Propagovat S tránku /Skupinu reklamou <ul><li>Třetím krokem je určení ceny, kolik jsme ochotni platit, dle této ceny se vypočítává frekvence zobrazení našeho inzerátu. </li></ul>
 53. 53. Propagovat S tránku /Skupinu reklamou <ul><li>Posledním krokem je platba pomocí kreditní karty. </li></ul>
 54. 54. Inzerce – propagace externí stránky <ul><li>Nejprve se dostanete na stránku kde je množství rad jak inzerát zadávat, co inzerce na Facebooku nabízí, atd. </li></ul><ul><li>Kliknete na „Vytvořit inzerát“ </li></ul>
 55. 55. Inzerce – propagace externí stránky <ul><li>Dále nás čekají tři snadné kroky zadání inzerce </li></ul><ul><ul><li>1. Zadáme externí URL adresu, název, logo nebo obrázek, text inzerátu </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Stejně jako u předchozího případu máme možnost cílení </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Platba </li></ul></ul>
 56. 56. Nastavení RSS feed <ul><li>Vyhledáme si miniaplikaci kterou budeme chtít používat. Vybere mi si tu s nejlepším hodnocením (stejně postupujeme při výběru jakékoliv miniaplikace). </li></ul><ul><li>Mnoho aplikací není vyráběno Facebookem a proto je potřeba si přečíst hodnocení, popřípadě příspěvky od uživatelů, abychom se vyhnuli miniaplikacím se špatnou funkčností. </li></ul>
 57. 57. Nastavení RSS feed <ul><li>Poté, co si otevřeme vybranou miniaplikaci máme možnost jejího nastavení. </li></ul><ul><li>Pojmenujeme tzv. RSS </li></ul><ul><li>Nastavíme si až 5 různých RSS kanálů (zadáme URL adresy ze kterých se bude čerpat) </li></ul><ul><li>Možnost nastavení časových intervalů. </li></ul>
 58. 58. Nastavení RSS feed <ul><li>Příklad sledování Twittru pomocí RSS (RSS nastaveno do vlastní záložky) </li></ul>
 59. 59. Zobrazení miniaplikace <ul><li>Jak a kde se nám zobrazí miniaplikace poté co jí povolíme přístup? </li></ul><ul><li>Pro upravení zobrazení aplikací na tzv. Page, se musíme podívat do kolonky „Upravit stránku“. </li></ul>
 60. 60. Zobrazení miniaplikace <ul><li>Po kliknutí na kolonku „Upravit stránku“ se nám rozbalí stránka s celou škálou možností úprav. </li></ul><ul><li>Pro upravení zobrzení miniaplikací musíme ke každé miniaplikaci přistupovat zvlášť. </li></ul><ul><li>Uvedeme si příklad na miniaplikaci „Slideshare“, která nám umožňuje přímé propojení na náš účet na síti Slideshare. </li></ul><ul><li>Rozklikneme si znaménko a klikneme na „Upravit nastavení“ </li></ul>
 61. 61. Zobrazení miniaplikace <ul><li>Opět máme na výběr různá nastavení, pro nás je důležitá záložka „Profil“ která nám udává kde bude miniaplikace zobrazena. </li></ul><ul><li>Miniaplikaci přidáme do tzv. záložky Pole (používá se jako univerzální uložiště) </li></ul>
 62. 62. Zobrazení miniaplikace <ul><li>Miniaplikace Slideshare nám umožňuje zobrazení všech prezentací, které máme na propojeném účtu na síti Slideshare uloženy. </li></ul>
 63. 63. Co je nejen na Facebooku důležité <ul><li>Je důležité sledovat konkurenci a jejich aktivity, co jim funguje a co jim nefunguje. Vyvarovat je jejich chyb. </li></ul><ul><li>Na každém profilu je důležitý dialog, pomocí dialogu se vytváří na sociální síti vztah. </li></ul><ul><ul><li>Osobní přístup </li></ul></ul><ul><ul><li>Přátelský tón </li></ul></ul><ul><ul><li>Interakce </li></ul></ul><ul><ul><li>Ochota poradit a pomoci </li></ul></ul><ul><ul><li>Respekt k publiku (fanouškům) </li></ul></ul><ul><ul><li>A vždy na stránkách nabízet něco extra </li></ul></ul>
 64. 64. TWITTER <ul><li>twitter.com </li></ul><ul><li>podrobné informace </li></ul>
 65. 65. Twitter jako publikační a marketingový nástroj <ul><li>Twitter je mikroblogovací služba. Lze publikovat cosi jako blog s extrémě krátkými, nejvýše 140 znaků dlouhými příspěvky. Díky tomuto ale má Twitter blíže ke komunikační platformě jako je např. ICQ, ovšem s převážně veřejnou komunikací. </li></ul><ul><li>Firmy čím dál častěji používají Twitter k publikování informací, ke své propagaci, komunikaci se zákazníky a budování značky. </li></ul><ul><ul><li>Pro prohlížení obsahu se není potřeba nikam registrovat, stačí obyčejný webový prohlížeč. </li></ul></ul><ul><li>Máli firma nebo produkt vlastní web, může na něm zobrazovat své twíty pomocí některého z hotových kódů (malé prográmky převážně volně ke stažení) </li></ul><ul><li>Twitter jde propojit s Facebookem, takže status (příspěvek), který vložíte na Facebook, se objeví i na Twitteru, nebo naopak. </li></ul>
 66. 66. Twitter twitter twitter - ČR
 67. 67. Twitter – výzkum 4.5 M uživatelů <ul><li>ALE </li></ul><ul><li>80% uživatelů nevyplnilo URL svého webu </li></ul><ul><li>76% uživatelů nevyplnilo stručný životopis v profilu </li></ul><ul><li>69% uživatelů nezadalo své působiště </li></ul><ul><li>56% uživatelů nikoho nesleduje </li></ul><ul><li>53% uživatelů nikdo nesleduje </li></ul><ul><li>55% uživatelů nikdy na Twitter nic neposlalo </li></ul>
 68. 68. Twitter - Smutné zprávy <ul><li>I přes rostoucí počet registrovaných uživatelů začala návštěvnost Twitteru během května stagnovat, ne-li rovnou klesat (odhady mírný pokles nebo mírný nárůst). </li></ul><ul><li>60 % u živatelů se nikdy nevrátí </li></ul><ul><li>v ČR doménou jen některých oborů (IT, marketing,…) </li></ul><ul><li>Twitter zavede ověřené profily pro firmy a celebrity </li></ul>
 69. 69. Základní stránka <ul><li>Z této základní stránky je možné se registrovat. </li></ul><ul><ul><li>Mezi vytvořením osobního profilu, firemního či stránky s produktem se zatím nedělá žádný rozdíl, Twitter toto dělení plánuje. </li></ul></ul>
 70. 70. Twitter po přihlášení
 71. 71. Twitter a virální marketing <ul><li>Ze Twitter je možnost odkazovat na jakékoliv stránky. </li></ul><ul><ul><li>Na stránky firmy, na URL adresu s virálním obsahem ( www.youtube.com ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Často je používané … více informací na Facebooku </li></ul></ul><ul><li>Stejný princip jako Zeď na Facebook </li></ul>
 72. 72. Příklady <ul><li>Propagace Terminátora IV: Úkolem uživatelů je dešifrovat vzkazy kanálu @resistance2018 . Pokud včas zareagují podle vzkazu, získávají body. Informace zde a zde </li></ul><ul><li>N á bor US Arm y - http://twitter.com/AFPAA </li></ul><ul><li>Kanály ODS a dalších stran </li></ul>
 73. 73. BLOG <ul><li>www.blog.cz </li></ul>
 74. 74. Blog.CZ <ul><li>blogovací stránky bez dalších služeb </li></ul><ul><li>922 421 uživatelů </li></ul><ul><li>24 805 704 publikovaných článků </li></ul><ul><li>osobní stránky </li></ul><ul><li>většinou bez reklamy </li></ul><ul><li>Jyxo s.r.o. (100 % vlastn ěná CET21), nekomunikuje, nevyužívá </li></ul><ul><li>Reklama </li></ul><ul><ul><li>reklamnní banery </li></ul></ul><ul><ul><li>ceník zde </li></ul></ul><ul><li>Vývoj den ní návštěvnosti: blog.cz     lide.cz    facebook.com     </li></ul>
 75. 75. Blog.cz - sociodemografie <ul><li>více 12-19, svobodných, nepracujících, méně vzdělaných </li></ul>© data NetMonitor 2/2009
 76. 76. Blog.cz
 77. 77. LINKED IN <ul><li>http://www.linkedin.com/ </li></ul>
 78. 78. LinkedIn <ul><li>založena 2002 a start 2003 v Mounttan View v Kalifornii, Reid Hoffman (z PayPal) </li></ul><ul><li>nejpoužívanější profesně orientovaná síť </li></ul><ul><li>na přelomu roku 18M uživatelů, meziročně +70 % </li></ul><ul><li>průměrný věk 41 let </li></ul><ul><li>muži 64 % </li></ul><ul><li>absolventi V Š 80 % </li></ul><ul><li>vliv na rozhodování a řízení firmy má 49 % </li></ul><ul><li>USA, Indie, GB </li></ul><ul><li>170 oborů ve 200 státech </li></ul>
 79. 79. LinkedIn <ul><li>registrace </li></ul><ul><ul><li>bezplatná </li></ul></ul><ul><ul><li>jméno, zaměstnání, doporučení od uživatelů, vložené osobní prezentace aj. </li></ul></ul><ul><ul><li>„ spojujte se pouze s uživateli, které dobře znáte“ </li></ul></ul><ul><ul><li>import z e-mailových adresářů </li></ul></ul><ul><ul><li>informace od přátel / a nebo částečně i přátel přátel a přátel přátel přátel </li></ul></ul><ul><li>vytváření skupin </li></ul><ul><ul><li>absolventi stejných škol </li></ul></ul><ul><ul><li>profesionálové stejného oboru, segmentu trhu, zemi, regionu </li></ul></ul><ul><ul><li>administrátor skupiny – schvaluje členy </li></ul></ul><ul><li>vyhledávání (klíčových slov, jména, lokace, pozice, společnosti, školy, obory…) </li></ul><ul><li>homepage </li></ul><ul><ul><li>inbox </li></ul></ul><ul><ul><li>aktivity a konexe (přátelé) </li></ul></ul><ul><ul><li>portlet s cílenými reklamami </li></ul></ul><ul><ul><li>portlet „kdo prohlížel můj profil“ </li></ul></ul><ul><ul><li>doporučené události, nabídky zaměstnání </li></ul></ul><ul><ul><li>kladené otázky (uživatelé uživatelům) </li></ul></ul>
 80. 80. LinkedIn – najděte své známé <ul><li>Podobně jako facebook prohledá e-maily (gmail, hotmail, yahoo, gmail) a nabídne oslovení jejich majitelů. Kromě toho z informací uvedených v CV vypisuje seznam vašich dřívějších kolegů. </li></ul>
 81. 81. LinkedIn – skupiny ČR <ul><li>Školy </li></ul><ul><li>Nejrůznější podniky (uzavřené skupiny) </li></ul><ul><li>Banky - Komerční banka, mBank Community </li></ul><ul><li>Média – otevřené skupiny </li></ul><ul><li>Marketing – nové trendy v marketingu, BuzzMag, Marketing & Media, Reklama v Česku / Advertising in Czech, Marketingová komunikace, úspěšné kampaně a Case Studies </li></ul><ul><li>NewsClub by NEWTON Media </li></ul>
 82. 82. Profil LinkedIn
 83. 83. LinkedIn <ul><li>díky omezení prostupnosti sítě (uzavřené skupiny, konexe 1,2,3 řádu) je omezeno šíření informací </li></ul><ul><li>Uživatel může vytvářet diskuse a přispívat do diskuzí skupin kterých se účastní. </li></ul><ul><li>U živatel může položit otázku buď přátelům 1 řádu a nebo všem uživatelům LinkedIn – zde se otázky řadí dle klíčových slov. Uživatelé zodpovězením otázky zviditelňují svůj profil. </li></ul><ul><li>H lavními informacemi, které jsou skrze síť LinkedIn šířeny, jsou profily uživatelů samotných a jejich vazby k dalším uživatelům. </li></ul><ul><li>Uživatel vystavuje svůj profil proto, aby se zviditelnil z důvodů nabídky práce, obchodu, sdílení zkušenosti. </li></ul><ul><li>Seznámení s cílovou osobou lze dosahovat přímo a nebo s využitím konexí. LinkedIn umožňuje dosáhnout velkého počtu relevantních kontaktů, které budou oběma stranami brány jako důležité. </li></ul><ul><li>Jiný přístup umožňují skupiny – schválení administrátorem. Některé skupiny jsou na rozdíl od ohraničovaných komunit otevřenější, stávají se jimi členové kteří nejsou nutně „dobře známí“. </li></ul>
 84. 84. LinkedIn <ul><li>Počty denních unikátních návštěvníků se velmi blíží počtu návštěvníků portálu Akademie Věd ČR (mezi 30 000 a 40 000). </li></ul><ul><li>Využití pro oslovení: velmi úzké cílové skupiny (úzce odborné) </li></ul><ul><li>položením dotazu LinkedIn (multioborový rébus) </li></ul><ul><li>cílenou reklamní plochou (nabídka setkání, kongresů…) </li></ul>
 85. 85. Jak využít LinkedIn <ul><li>Asi stejně, jako když se chcete jako náhodný návštěvník odborného kongresu o přestávce zapojit do diskuse… </li></ul><ul><li>Osloven í odborné veřejnosti reklamou (bannery) </li></ul><ul><li>Hledání informací o potenciální ch hostech konferenc í </li></ul><ul><li>Oslovení odborných kruhů dotazem, zajímavou informací </li></ul><ul><li>Ale také: vytvoření nebo oslovení komunity v určitém oboru a prosazení se v ní </li></ul><ul><ul><li>pokud máte ostatním co říci </li></ul></ul><ul><ul><li>téma musí být jasně vymezené, nepříliš široké (příklady) </li></ul></ul><ul><ul><li>obsah inspirativní, zajímavý, prakticky využitelný </li></ul></ul><ul><ul><li>když jednou začnete, nesmíte po řadu let přestat </li></ul></ul><ul><li>příklady (marketing) </li></ul><ul><ul><ul><li>prepaid kart y </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>marketing léků proti bolesti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>marketing železniční dopravy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>loajalitní marketing cestovních kanceláří </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>přímá reklama v sociálních službách </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul>
 86. 86. MY SPACE <ul><li>http://www.myspace.com/ </li></ul>
 87. 87. <ul><li>My Space je společenský server, založený v roce 2003. </li></ul><ul><li>Jeho sloganem je &quot;A place for friends&quot; (Místo pro přátele). </li></ul><ul><li>Kromě klasických profilů se zde nacházejí i profily umělců (hudba, film, literatura). </li></ul><ul><li>Server je přístupný od 14 let. </li></ul><ul><li>MySpace má svůj vlastní Instant Messenger: MySpaceIM. </li></ul><ul><li>Další funkce serveru: </li></ul><ul><ul><li>chat </li></ul></ul><ul><ul><li>diskusní skupiny </li></ul></ul><ul><ul><li>sdílení videí, TV </li></ul></ul><ul><ul><li>seznamka </li></ul></ul><ul><ul><li>přístup pro mobily </li></ul></ul><ul><ul><li>blogy </li></ul></ul><ul><ul><li>novinky </li></ul></ul><ul><ul><li>aplikace </li></ul></ul><ul><ul><li>bez lokalizace </li></ul></ul><ul><li>Poslední zprávy: MySpace propouští 30 % zaměstnanců (420 lidí) </li></ul>My Space
 88. 88. Homepage My Space
 89. 89. Zaměření My Space <ul><li>Zaměření </li></ul><ul><ul><li>Především na hudbu, umělce a jejich fanoušky </li></ul></ul><ul><li>Výhody </li></ul><ul><ul><li>Možnost si kompletně vytvořit profil dle svého </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Změna pozadí, rozložení jednotlivých polí, hudba v pozadí </li></ul></ul></ul><ul><li>Nevýhody </li></ul><ul><ul><li>Cele rozhraní v AJ </li></ul></ul><ul><ul><li>Nepřehlednost pro začínající uživatele </li></ul></ul>
 90. 90. Možnost jakékoliv úpravy profilu <ul><li>Vše umožňuje tzv. Profil 2.0, což je vylepšení od My Sapce, při editaci políček lze využít i veškeré příkazy HTML jazyka, lze tedy navrhnout stránku přímo na míru. </li></ul>
 91. 91. Skupiny na My Space <ul><li>Lze vytvářet různé skupiny stejně jako na Facebook </li></ul><ul><ul><li>Na svém profilu kliknete na záložku „More“ a déle vyberete „Groups“ </li></ul></ul><ul><ul><li>Dále kliknete na „Create a Group“ </li></ul></ul>
 92. 92. Skupiny na My Space <ul><li>Dále se pokračuje dle instrukcí, vyplníme údaje o skupině, podobný postup jako u Facebooku </li></ul>
 93. 93. Osobní a firemní profil <ul><li>My Space nemá, rozdělení jako například Facebook, profil se zakládá pouze jeden, záleží na jméně a použití. </li></ul><ul><li>Profil může být </li></ul><ul><ul><li>Osobní </li></ul></ul><ul><ul><li>Firemní (kluby, festivaly, výrobky, služby) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tzv. stránka kapely nebo umělce (což je na My Space nejvíce využíváno) </li></ul></ul><ul><ul><li>Například takovou stránku jakou mají Green Day na My Sapce, není zatím ani možné na Facebooku vytvořit, ale to se týká pouze grafického kabátu, v ostatním My Space zaostává) </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezentace nových videoklipů Merchandising </li></ul></ul>
 94. 94. My Space a virální marketing <ul><li>Lze vkládat </li></ul><ul><ul><li>Jakékoliv audio, hudební spoty, vytvářet si playlisty na svých stránkách </li></ul></ul><ul><ul><li>Video (seriály a filmy mají mimořádně dobře provedené své stránky) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Odkazy z Youtube </li></ul></ul></ul>
 95. 95. Myspace vs. Facebook <ul><li>myspace, zal. 2003, přístup 14+ </li></ul><ul><li>facebook, zal. 2004, veřejně přístupný až 2006 </li></ul>uživatelsky přátelský, vstřícný, přátelská značka (825 M USD) přátelský až z donucení a stále ještě pozastává, neoslovil globální trh (300 M USD) foto: www.facebook.com
 96. 96. SPOLUŽÁCI <ul><li>www.spoluzaci.cz/ </li></ul>
 97. 97. Spolužáci <ul><li>Napomáhá komunikaci jak mezi spolužáky bývalými, kteří by se pravděpodobně již nikdy nekontaktovali nebýt serveru, tak i mezi spolužáky současnými. </li></ul><ul><li>Každý má možnost najít svou třídu do které chodil, v případě že jí nenajde má možnost ji vytvořit a ostatní spolužáky do ní pozvat pomocí emilu. </li></ul><ul><li>Uživatelé mohou v rámci třídy psát diskuze, chatovat, vkládat soubory, editovat své profily apod. </li></ul>
 98. 98. Spolužáci CZ <ul><li>Průměrně uživatelů (RU) denně 253 833 (průměr prac dnů v měsíci) </li></ul><ul><li>Průměrně uživatelů (RU) měsíčně 679 580 </li></ul><ul><li>Měsíční zobrazení stránek 160 166 501 </li></ul><ul><li>Průměrný čas strávený uživatelem 1:01:45 / měsíc </li></ul><ul><li>Muži a ženy 42 % mu ži a 58 % ženy </li></ul><ul><li>Pokrytí internetové populace 23 % </li></ul>
 99. 99. Spoluzaci - unikátní uživatelé © NetMonitor 5- 2009
 100. 100. vzhledem k internetové populaci: větší zastoupení mladších, více žen, více svobodných, ´více rodin se 4 osobami, méně singl a párů, více klasifikace E3, méně vyšších klasifikací, více v menších sídlech © NetMonitor 5- 2009
 101. 101. LIDE.CZ <ul><li>http://www.lide.cz/ </li></ul>
 102. 102. Lidé <ul><li>Nabízí </li></ul><ul><ul><li>Chat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hojně využívaný, plní stejnou funkci jako diskuze na Líbím se ti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dochází k interakci uživatelů potkávajících se pravidelně v konkrétní místnosti </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Diskuzní fóra </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogy </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotografie </li></ul></ul><ul><li>Komerční aktivity </li></ul><ul><ul><li>pouze reklama </li></ul></ul><ul><ul><li>v případě nutnosti dynamické aplikace formátu Flash (jako banner) </li></ul></ul><ul><ul><li>reference - neznačkové </li></ul></ul>
 103. 103. Statistiky <ul><li>Průměrně uživatelů (RU) denně 426 001 (průměr prac dnů v měsíci) </li></ul><ul><li>Měsíční zobrazení stránek 726 293 435 </li></ul><ul><li>Průměrný čas strávený uživatelem 5:49:12 / měsíc </li></ul><ul><li>Muži a ženy 49 % mu ži a 51 % ženy </li></ul>
 104. 104. Lidé – věkové rozložení © NetMonitor 5- 2009 , seznam.cz
 105. 105. vzhledem k internetové populaci: větší zastoupení mladších 12-19, více nepracujících, více klasifikace E3, méně klasifikace A , m éně ve velkých sídlech nad 100 000 obyvatel
 106. 106. LIBIM SE TI <ul><li>http://libimseti.cz/ </li></ul>
 107. 107. Libimseti <ul><li>Inernetová seznamka </li></ul><ul><ul><li>zájem o seznámení (fotografie, lokalita, …) </li></ul></ul><ul><ul><li>spárování </li></ul></ul><ul><ul><li>vzájemné posílání vzkazů </li></ul></ul><ul><li>videochat (s web kamerou) </li></ul><ul><li>internetové rádio (Pop, Rock, Dance, Hip-Hop) </li></ul><ul><li>pořádání seznamovacích párty ve velkých městech </li></ul>
 108. 108. Charakteristika <ul><li>Základní funkcí Líbím se ti a tou kterou uživatelé nejvíce používají je nahrávání fotografií k hodnocení. </li></ul><ul><li>Další funkcí jsou diskuze </li></ul><ul><ul><li>Denně jich zde stovky vzniknou a následně také zaniknou </li></ul></ul><ul><ul><li>Mnoho těchto diskuzí je tzv. permanentních, lidé se do nich stále vracení a diskutují </li></ul></ul><ul><ul><li>Téměř jediné využití pro virální marketing </li></ul></ul>
 109. 109. Libimseti <ul><li>1 200 000 RU měsíčně </li></ul><ul><li>240 000 RU za den, z toho 98 000 ženy </li></ul><ul><li>550 000 RU týdně, z toho 200 000 žen </li></ul><ul><li>ženy do 28 let, průměrná doba na portále je 38 minut/den </li></ul><ul><li>15-20 let 42%, 20-35 let 43 %, </li></ul>vývoj denních unikátních uživatelů jako před 2 lety a klesá
 110. 110. Možnosti využití <ul><li>Možnosti reklamy </li></ul><ul><ul><li>Velká nabídka reklamních ploch, jasně stanoveny ceny dle ceníku Líbím se ti </li></ul></ul><ul><ul><li>Cílení podle: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>věku </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>pohlaví </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>regionu (Praha extra) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Možnosti virálního marketingu jsou oproti facebooku omezené, komunita slábne a není dle našeho názoru příliš vhodné na ni směrovat komunikaci, popř. ji spojovat s brandem klienta </li></ul>
 111. 111. Příklad reklamní plochy
 112. 112. YOU TUBE <ul><li>http://www.youtube.com/ </li></ul>
 113. 113. Youtube <ul><li>Návštěvnost </li></ul><ul><li>ČR 1/měsíc 62 % uživatelů internetu </li></ul><ul><li>celosvětově 25 % všech hledání google </li></ul>Tento graf ukazuje vyhledávání (nikoli uživatele) Facebooku a YouTube na Google. Na jaře 2009 je patrný raketový nárůst obou sítí. Youtube na druhé straně je nuceno z důvodů autorských práv sáhnout k řadě omezení v oblasti komerčních videí (studia, nahrávací společnosti, televize), což se již nyní projevuje ve snížení růstu.
 114. 114. Youtube – samostatné sekce <ul><li>Samostatné sekce </li></ul><ul><li>MFF Karlovy Vary </li></ul><ul><li>Hudební televize Óčko </li></ul><ul><li>Sony BMG </li></ul><ul><li>iDnes.cz </li></ul><ul><li>Aktuálně.cz </li></ul><ul><li>bude Česká televize </li></ul>
 115. 115. Možnosti You Tube <ul><li>Nabízí možnost uživatelům nahrát video ke sdílení. </li></ul><ul><ul><li>Link tohoto videa se může umístit na jakékoliv stránky a stále je funkční počítadlo které je u videa zřejmě ta nejzajímavější funkce. </li></ul></ul><ul><li>You Tube nabízí uživatelům kteří nahráli jakékoliv video funkci Insight </li></ul><ul><ul><li>Lze s ním zjistit, jak jsou videa úspěšná v zadaném časovém intervalu, lze je geograficky filtrovat, sledovat odkud lidé na videa přišli, jak moc je bavila a tak dále. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>globální statistiky všech videích nahraných uživatelem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>podrobnosti o vybraném videu </li></ul></ul></ul>
 116. 116. Statistiky - příklad
 117. 117. You Tube – ostatní postřehy <ul><li>Na stránkách www.youtube.com je veliké množství nahraných videí proto se doporučuje umístit link od nahraného video na jiné externí stránky kde nezaniká, např. na Facebook nebo jinou minisite. </li></ul>
 118. 118. SECOND LIFE <ul><li>http://secondlife.com/ </li></ul>
 119. 119. Second Life úvod <ul><li>„ Second Life je virtuální 3D svět, který od svého vzniku explozivně roste a dnes je obydlen více než 17 miliony obyvatel, kteří denně utratí více než 30 mil. Kč.“ </li></ul>
 120. 120. Second Life <ul><li>V second life existuje oproti jiným komunitám fenomén místa a prostoru (byť virtuálního). </li></ul><ul><li>Secon Live – od 18 let, Teen Grid 13-17 let </li></ul><ul><li>SL nabízí možnost, jak prožít svůj druhý život. Je nově objeveným světem, otevřeným prostorem. </li></ul><ul><li>Ekonomika SL odměňuje zručnost, inovace, nebo podstoupené riziko </li></ul><ul><li>Firmy: </li></ul><ul><ul><li>IBM, Adidas, Philips, Dell, Nike , Toyota, Vodafone. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ostrov Czechoslovakia: Telefónica O2, pivovar Staropramen, IBM Česká republika, Policie ČR, Raiffeisenbank (směna Kč za Lindeny), Millward Brown, AC Sparta Praha, Filosofická fakulta UP, CzechTourism , aj. </li></ul></ul><ul><li>Analýza zde a zde </li></ul>
 121. 121. Drivery – proč je na Second Life? <ul><li>Odložení frustrace </li></ul><ul><li>David de Noon a Jelle Attema 2006 „ Second Life, the Second Life of Virtual Reality “ </li></ul><ul><ul><li>Zábava </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnost dělat věci, které v reálném světě dělat nemohu </li></ul></ul><ul><ul><li>Získávání přátel </li></ul></ul><ul><ul><li>učení se, možnost sexu, vydělávání peněž, zlepšování sociálních dovedností , randění </li></ul></ul><ul><li>Angelica Ortiz a Pierre-Etienne Noble 2007 Residents profile, gambling & engagement </li></ul><ul><ul><li>zábava a vzrušení </li></ul></ul><ul><ul><li>svět, ve kterém mohou tvořit a stavět </li></ul></ul><ul><ul><li>dobrý způsob jak poznat lidi po celém světě </li></ul></ul><ul><ul><li>trvalá virtuální komunita, lidé zde mohou relaxovat nebo že zde mohou dělat věci, které v reálném životě dělat nemohou </li></ul></ul><ul><li>další výzkumy (ČR) </li></ul><ul><ul><li>Zvědavost </li></ul></ul><ul><ul><li>Navazování vztahů (přátelské, milenecké) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociální interakce a komunikace (s kýmkoli o čemkoli a zdarma) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pocit přináležitosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Nácvik sociální adaptace </li></ul></ul>
 122. 122. Profil avatara
 123. 123. Motivátory života v SL - ČR
 124. 124. Doporučení <ul><li>Cílová skupina </li></ul><ul><ul><li>mládež do 24 let </li></ul></ul><ul><ul><li>vzdělanější </li></ul></ul><ul><ul><li>kreativnější </li></ul></ul><ul><ul><li>ale ne reprezentativní </li></ul></ul><ul><li>Avataři přítomnost značek a firem v SL neodmítají, někdy dokonce i vítají </li></ul><ul><li>Musí však vnést do SL něco, co je pro avatary užitečné </li></ul><ul><li>Kreativní úkoly v SL fungují </li></ul><ul><ul><li>nelze očekávat všeobecnou účast </li></ul></ul><ul><ul><li>vyšší koncentrace kreativních lidí </li></ul></ul><ul><ul><li>Zuzana Jarkovská, Jaromír Chaloupek Millward Brown </li></ul></ul>
 125. 125. Možnosti Second Life <ul><li>Možnost kompletního začlenění firmy do prostředí </li></ul><ul><ul><li>Jedinečný nástroj pro budování firemní identity v SL </li></ul></ul><ul><li>Lze vytvořit produkty společnosti a představit je veřejnosti v SL </li></ul><ul><ul><li>Ideální při zavádění nového výrobku na trh </li></ul></ul><ul><li>Obchodování s měnou, která má svůj vlastní kurs vůči dolaru, který se určuje dle pohybu na burze. Nově lze převádět přímo koruny na tzv. lindeny. </li></ul><ul><ul><li>Lze obchodovat se vším, téměř stejné možnosti jako v reálném životě. </li></ul></ul>
 126. 126. Základy SL <ul><li>Základem pro vstup do SL je vytvoření si vlastního uživatelského účtu a poté stažení aplikace do PC ze kterého se budeme k SL připojovat. </li></ul>
 127. 127. Další kroky <ul><li>Po instalaci základního programu se můžete přihlásit, vytvoříte si prvotního Avatara a dostanete se na první ostrov. </li></ul><ul><ul><li>Na ostrově se naučíte ovládání Avatara a celé hry, po opuštění ostrova již není možnost se někdy vrátit. </li></ul></ul>
 128. 128. Ostatní možnosti v SL <ul><li>Navštěvovat kurzy (např. jazykové) </li></ul><ul><li>Chodit na párty, výstavy, sportovat, atd. </li></ul>
 129. 129. Slide Share <ul><li>www.slideshare.net </li></ul>
 130. 130. Slide share <ul><li>www.slideshare.net </li></ul><ul><ul><li>prezentace ve formátu Power Point a podobných </li></ul></ul><ul><li>m.slideshare.com </li></ul><ul><ul><li>prezentace pro mobilní telefony </li></ul></ul><ul><li>Nejjednodušší způsob, publikace stránek s grafikou (popř. i vizuálními efekty) na Internetu </li></ul><ul><li>Integrovaný prohlížeč prezentací různých typů </li></ul>
 131. 131. Slideshare <ul><li>Co můžete dělat? </li></ul><ul><li>vytvořit vlastní profil, nebo profil organizace </li></ul><ul><li>profil začlenit do kategorií </li></ul><ul><li>vytvořit komunity resp. skupiny </li></ul><ul><li>vkládat prezentace v různých formátech (nejen Power Point) </li></ul><ul><li>editovat prezentace (přidávat, mazat soubory) </li></ul><ul><li>nastavit klíčová slova pro vyhledávání </li></ul><ul><li>nastavit práva prohlížet prezentace (jen my, nebo všichni) </li></ul><ul><li>povolit stahovat prezentaci (přihlášeným uživatelům) </li></ul><ul><li>vkládat do vlastních stránek, blogů, facebooku (podobně jako videa Youtube) </li></ul><ul><li>posílat odkaz e-mailem </li></ul>
 132. 132. Postup registrace registrace
 133. 133. Postup vyhledání přátel z e-mailů (yahoo, gmail, …)
 134. 134. Přehled vyhledání přátel vytvoření skupiny prezentace události s datem widget do vlastní stránky správa kontaktů
 135. 135. Vkládání prezentaceí Až 100 MB! Formáty : PowerPoint - ppt, pps, pot, pptx, potx, ppsx; OpenOffice - odp, pdf; Apple Keynote - key, zip or pdf. Documents & Spreadsheets : Microsoft Office - doc, docx, rtf, xls; OpenOffice - odt, ods, pdf; iWork Pages. For anything else, saving as pdf usually works.
 136. 136. Upload prezentace vhodný název podle klíčových slov se bude především vyhledávat omezení pro všechny prezentace omezení pro vybrané
 137. 137. Prezentaci je vhodné dále nastavit - „edit“ povolení/omezení pro uložení prezentace návštěvníkem vždy nastavte typ licence ©
 138. 138. Tím to nekončí <ul><li>prezentaci zájemci naleznou </li></ul><ul><ul><li>podle klíčových slov </li></ul></ul><ul><ul><li>na vašich stránkách (widgets) </li></ul></ul><ul><ul><li>ve vaší facebookové skupině </li></ul></ul><ul><li>důležité: </li></ul><ul><ul><li>jedno úložiště, mnoho referencí </li></ul></ul><ul><ul><li>jakákoli úprava se promítne do všech míst </li></ul></ul><ul><li>co můžeme očekávat </li></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>co lze považovat za úspěch </li></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 139. 139. OSTATNÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ
 140. 140. Ostatní sociální sítě ve světě <ul><li>Hi5 - http://www.hi5.com/ </li></ul><ul><ul><li>Peru, Portugalsko, Salvador, Dominikánská republika, Kostarika </li></ul></ul><ul><li>Friendster - http://www.friendster.com/ </li></ul><ul><ul><li>Filipíny, Malajsie, Indonésie, Singapur, Myanmar </li></ul></ul><ul><li>Orkut - www.orkut.com/ </li></ul><ul><ul><li>Brazílie, Paraguay, Indie, Pákistán, Portugalsko </li></ul></ul><ul><li>Last.fm - http://www.last.fm/ </li></ul><ul><ul><li>Finsko, Chorvatsko, Estonsko, Česká republika, Norsko </li></ul></ul><ul><li>LiveJournal - http://www.livejournal.com/ </li></ul><ul><ul><li>Singapur, Rusko, Bělorusko, USA, Filipíny </li></ul></ul>
 141. 141. Ostatní sociální sítě ve světě <ul><li>Xanga - http://www.xanga.com/ </li></ul><ul><ul><li>Hongkong, USA, Singapur, Malajsie, Filipíny </li></ul></ul><ul><li>Bebo - http://www.bebo.com/ </li></ul><ul><ul><li>Irsko, Nový Zéland, Velká Británie, Fiji, Austrálie </li></ul></ul><ul><li>Imeem - http://www.imeem.com/ </li></ul><ul><ul><li>Filipíny, Thajsko, Malajsie, Singapur, Jamajka </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>+ mnoho dalších po celém světě </li></ul></ul></ul>
 142. 142. Kde se prezentovat?
 143. 143. Jak a kde se prezentovat? <ul><li>Tradičně </li></ul><ul><ul><li>www stránka </li></ul></ul><ul><ul><li>odkazy v seznamech firem </li></ul></ul><ul><ul><li>e-mail (připojená vizitka) </li></ul></ul><ul><ul><li>přílepky tiskových zpráv </li></ul></ul><ul><ul><li>vizitka a el. vizitka </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>e-mailem </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>www </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ICQ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>RSS kanál </li></ul></ul><ul><li>Nyní </li></ul><ul><ul><li>LinkedIn </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>profil </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>skupiny </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Facebook </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>profil </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>skupiny </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>SlideShare, Youtube </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>prezentace </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>videa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Second Life </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>diskuse, semináře </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>kreativní soutěže </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>co bude obsahovat vaše vizitka? </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>kde vás najdou? </li></ul></ul></ul></ul>
 144. 144. V čem je rozdíl? obsah se rozrůstá, reaguje na přání čtenářů, komunikuje, je dynamický většina obsahu se nemění, update v velkou prodlevou
 145. 145. Děkujeme za pozornost Pavel Korec a David Malina www.underline.cz Facebook

×