Resultaten Peiling Heroverwegingen Via Website

365 views

Published on

Resultaten van de enquete door NLingenieurs inzake de voorstellen van de ambtelijke heroverwegingswerkgroepen

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resultaten Peiling Heroverwegingen Via Website

  1. 1. Peiling heroverwegingen; ingevuld via de site van NLingenieurs. Ik ben werkzaam bij: % Overheid 15.1 Advies- en ingenieursbureau dat lid is van NLingenieurs 37.6 Advies- en ingenieursbureau dat geen lid is van NLingenieurs 8.6 Overig bedrijfsleven 16.1 Non-profit organisatie 15.1 Overig 7.5 Opzet peiling Hierna volgen enkele stellingen die zijn opgesteld op basis van de rapporten van de werkgroepen heroverwegingen en die betrekking hebben op de werkterreinen van de advies- en ingenieursbranche. Deze stellingen verwoorden niet de mening van NLingenieurs, maar zijn gebaseerd op punten die in de rapporten worden vermeld. De stellingen zijn ingedeeld naar de thema''s van de ambtelijke werkgroepen. U kunt telkens aangeven of u het eens of oneens bent met de stelling of dat u er geen mening over heeft. Energie en Klimaat Om onze doelstellingen te halen m.b.t. CO2-reductie is kernenergie noodzakelijk. % Eens 50.5 Oneens 39.8 Geen mening 9.7 CO2-opslag onder de grond is maatschappelijk gezien gewenst. % Eens 49.5 Oneens 36.6 Geen mening 14.0 Het Nederlandse energie- en klimaatbeleid moet zich conformeren aan de EU-doelstellingen en er geen schepje bovenop willen doen. % Eens 58.1 Oneens 40.9 Geen mening 1.1
  2. 2. Energiebesparende maatregelen en innovaties moeten worden gestimuleerd door fiscale faciliteiten en kredietgaranties met een open-einde karakter. % Eens 5 Oneens 21.5 Geen mening 5.4 Leefomgeving en Natuur In het milieubeleid dient het beginsel "de vervuiler betaalt" te worden doorgevoerd. % Eens 96.8 Oneens 0.0 Geen mening 3.2 De aankoop van natuur om de ecologische hoofdstructuur (EHS) af te maken dient, ondanks de crisistijd, door te gaan. % Eens 71.0 Oneens 18.3 Geen mening 10.8 Water De waterschappen moeten op het gebied van technische aspecten bij het beheer van installaties meer aan de markt overlaten. % Eens 63.4 Oneens 20.4 Geen mening 16.1 Aanleg en beheer van drinkwater en riolering moeten samengaan in één organisatie, in een nieuw Nutsbedrijf met publiek aandeelhouderschap. % Eens 53.8 Oneens 25.8 Geen mening 20.4 De veiligheidsnormen in het Deltaprogramma zijn te rigide. % Eens 15.1 Oneens 43.0 Geen mening 41.9
  3. 3. Mobiliteit Er kan beter op openbaar vervoer worden bezuinigd dan op het hoofdwegennet. % Eens 18.3 Oneens 74.2 Geen mening 7.5 De gebruikersvergoeding voor het spoor moet kostendekkend zijn (gebruiker betaalt). % Eens 43.0 Oneens 53.8 Geen mening 3.2 Nederland moet inzetten op en investeren in ondergronds parkeren. % Eens 76.3 Oneens 12.9 Geen mening 10.8 De overheid moet pas denken aan kilometerheffing bij voldoende draagvlak. % Eens 45.2 Oneens 50.5 Geen mening 4.3 Het gebruik van een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) is geschikt voor infrastructurele projecten. % Eens 63.4 Oneens 14.0 Geen mening 22.6 Hoger onderwijs De onderwijsuitgaven van Nederland moeten minimaal op het niveau van de OESO worden gebracht. % Eens 87.1 Oneens 1.1 Geen mening 11.8
  4. 4. Het bedrijfsleven moet financieel bijdragen aan het wetenschappelijk onderwijs. % Eens 69.9 Oneens 28.0 Geen mening 2.2 De overheid moet meer investeren in de toptalenten in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. % Eens 86.0 Oneens 9.7 Geen mening 4.3 De 3 TU’s dienen bestuurlijk onder één dak te komen. % Eens 29.0 Oneens 48.4 Geen mening 22.6 Innovatie en Toegepast Onderzoek De door het Innovatieplatform bepleitte extra investeringen in innovatie en toegepast onderzoek moeten worden gefinancierd door verhoging van de vennootschaps- en/of inkomensbelasting. % Eens 20.4 Oneens 64.5 Geen mening 15.1 Voor effectieve innovatie is continuïteit in de programma's belangrijker dan het verhogen van de efficiency. % Eens 55.9 Oneens 33.3 Geen mening 10.8 De Nederlandse overheid moet vaker als launching customer optreden. % Eens 78.5 Oneens 5.4 Geen mening 16.1
  5. 5. In het geval van bezuinigingen op onderzoek, is het maken van echte keuzes verstandiger dan alles een beetje minder. % Eens 92.5 Oneens 5.4 Geen mening 2.2 Internationale Samenwerking Ontwikkelingshulp moet meer gericht bijdragen aan ontwikkeling en het zelfredzaam maken van landen (zoals aanbevolen door de WRR) en minder het accent leggen op directe armoedebestrijding. % Eens 88.2 Oneens 6.5 Geen mening 5.4 Gezien de gevolgen van de economische crisis voor ons land moeten we alle ontwikkelingshulp stopzetten. % Eens 11.8 Oneens 86.0 Geen mening 2.2 Een eigen buitenlands postennetwerk is achterhaald; Nederland moet maximaal steunen op het Europese postennetwerk. % Eens 51.6 Oneens 23.7 Geen mening 24.7 Het Nederlandse postennetwerk is belangrijk voor de werkzaamheden van advies-, management- en ingenieursbureaus in het buitenland. % Eens 33.3 Oneens 24.7 Geen mening 41.9
  6. 6. Uitvoering Belasting- en Premieheffing Om de administratieve lasten te verlagen, moeten belasting- en premieheffingen eenvoudiger worden. % Eens 86.0 Oneens 4.3 Geen mening 9.7 Er moet één verplichte elektronische aangifte komen voor alle belastingen. % Eens 75.3 Oneens 10.8 Geen mening 14.0 Er moet één generieke ondernemersfaciliteit komen in plaats van alle bestaande faciliteiten, gecombineerd met een aangiftevrijstelling voor kleine ondernemers. % Eens 63.4 Oneens 11.8 Geen mening 24.7 Omzetbelasting moet één uniform tarief worden. % Eens 33.3 Oneens 41.9 Geen mening 24.7 De regimes winst vanuit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden moeten worden geïntegreerd. % Eens 39.8 Oneens 10.8 Geen mening 49.5 Openbaar Bestuur De Waterschappen moeten worden opgeschaald tot het huidige aantal stroomgebieden (7). % Eens 68.8 Oneens 12.9 Geen mening 18.3
  7. 7. Het aantal provincies en gemeenten moet drastisch worden beperkt. % Eens 55.9 Oneens 34.4 Geen mening 9.7 De structuur van Thorbecke (met Europa, het rijk als nationale bestuurslaag, de provincie als middenbestuur en de gemeenten als lokale bestuurslaag) is anno 2010 volledig achterhaald. % Eens 53.8 Oneens 35.5 Geen mening 10.8

×