Activitats tema 4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Activitats tema 4

on

 • 216 views

socials

socials

Statistics

Views

Total Views
216
Views on SlideShare
191
Embed Views
25

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 25

http://casellespau3a.wordpress.com 24
https://casellespau3a.wordpress.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Activitats tema 4 Activitats tema 4 Document Transcript

 • ACTIVITATS TEMA 4 2. Observa les fotografies i identifica-hi elements o les característiquesdels poblaments rural i urbà, respectivament.Rural:En el poble hi menys ciutadans que en la ciutat, al medi rural predominenles activitats agràries, també, els pobles tenen menys extensió territorial que lesciutats.Urbà:A les ciutats hi ha un nombre d’habitants més alt i una densitat depoblació més elevada, a les ciutats, estan relacionades les activitatseconòmiques estan relacionades amb la indústria i els serveis, també lesciutats tenen més extensió territorial que els pobles, a les ciutats hi ha mésavingudes més amples i edificis més alts. Hi ha més vies de comunicació,centres educatius, sanitaris, etc... 3. Quines diferències hi ha entre el poblament concentrat i el dispers?En el poblament dispers la població habita en cases, granges... mentre que enel poblament concentrat els habitatges s’agrupen i formen nuclis de població enquè resideixen els habitants i es localitzen els serveis. 4. Investiga com és la vida en una granja i explica-ho en el quadern.Hi ha que alçar-se molt matí per alimentar els animals i també hi ha quetreballar molt agafant els ous de les gallines, alimentant els porcs...PG-82 8. Investiga i descriu en el teu quadern una casa de camp característicade la teua comunitat autònoma. Explica amb quin material està construïda icom són els tancaments. Pots il·lustrar l’explicació amb una fotografia o undibuix.Les cases de camp característiques de la meua comunitat autònoma estanfetes la majoria de tosca i també solen ser blanques i per últim també solentindre piscina. 9. Observa la graella. Com ha evolucionat la població urbana al món?La població urbana ha evolucionat favorablement ja que ha augmentat molt.L’any 1950 era del 29,1% i en l’any 2005 el percentatge és d’un 48,6%. 12. Esmenta el nom de tres funcions que pot exercir una ciutat i explicaen què consisteix cada una.
 • -Funció residencial:Predominen els habitatges per sobre dels comerços,indústries, monument històrics...-Funció comercial:Abunden les botigues, els grans magatzems, elssupermercats i els centres comercials.-Funció industrial:La indústria estava vinculada a la ciutat, però en l’actualitattendeix a localitzar-se als afores. 13. Imagina que has de visitar Florència; cerca informació i escriu en elteu quadern monuments històrics i artístics que podries visitar.La Basílica de Santa María del Fiore amb la majestuosa cúpula deBrunelleschi,Museo de la Ópera de Santa María del Fiore, Palacio de laSeñoría o Palacio Viejo… 14. Una ciutat pot tenir diverses funcions? Per què?Sí, perquè pot tindre una moltes botigues, magatzems... i a la volta un patrimonihistoricoartístic. 15. Què és l’àrea d’influència d’una ciutat?L’àrea d’influència d’una ciutat és un entorn geogràfic amb el qual té relació. 16. Què és una xarxa urbana?El conjunt de nuclis urbans jerarquitzats i relacionats entre si. 19. Identifica les àrees en què està dividida la teua ciutat o la que hi hajamés a prop; localitza cada zona en un plànol.Hi ha zones verdes com el parc Montaner... També hi ha àrees industrials comalgunes fàbriques del port... Àrees residencials també hi ha com lesurbanitzacions per tot el poble i el centre la plaça on hi més gent. 20. Ara localitza’n l’àrea industrial i respon les preguntes:a) Es troba al centre o a la perifèria?Es troben a la perifèria.b) Hi ha cap via de comunicació que connecte la zona industrial amb la restade la ciutat?Sí. Les carreteres. 21.Què és la contaminació acústica? Com es produeix?La contaminació acústica està causada pel soroll excessiu. Es produeix peltrànsit terrestre (automòbils, camions, autobusos...) i també aeri (avions).
 • 22. Quins problemes relacionats amb el subministrament d’aigua afectenles ciutats?Els problemes que afecten les ciutats són: la sequera i la qualitat. 23. Quan es produeixen les hores punta a les ciutats?Al començament i al final de la jornada laboral. 24. Quina relació tenen les circumval·lacions amb el transport urbà?Permeten accedir-hi sense travessar el centre. 25. Fes una investigació sobre el nucli rural que conegues. Escriu-ne enel teu quadern el resultat, tenint en compte els aspectes següents:Massegoso: Està en la provincia de Albacete, a l’interior de la prensínsula,cases normalment de una o dos plantes no hi ha ninguna construcció alta sinótot cases baixetes, hi ha dos bars, un parc, un llavador antic, un poliesportiu iuna església.És un poble de jubilats majoritàriament, a l’hivern hi haurà de 15 a 20 personesi a l’estiu de 150 a 200 persones. Més afora del poble es veuen una o dosgranjesaixò vol dir que algú del poble o no treballa en la ramaderia, el cas ésque anteriorment és dedicaven a la ramaderia. 30. En quines zones de la Comunitat Valenciana hi ha un grau depoblació concentrat més alt? I de dispers?Es troba al litoral. I el dispers és propi de l’interior de les províncies de Castelló ide València. 32. Anomena dues ciutats valencianes en què predomine cada unad’aquestes funcions: cultural, politicoadministrativa i turística.-Funció cultural:Oriola, Xàtiva.-Funció politicoadministrativa:Alacant i València. 33. Tria una ciutat de la Comunitat Valenciana. Busca informació sobreel seu nucli històric i explica’n els trets més destacats. Activitats Finals 1.Defineix els termes següents:·Poblament: És l’assentament de la població en el territori.
 • Paisatge rural: És el que ha estat alterat per activitats agrícoles, presenta unpoblament escàs i conserva elements del medi natural.Camí rural: Permeten la comunicació entre els nuclis de població i entreaquests i les àrees cultivades.Poblament concentrat: Els habitatges s’agrupen i formen nuclis de població enquè resideixen els habitants i es localitzen els serveis.Agrociutat: És un poble gran en el qual hi ha diversos serveis i elementsurbans, encara que les activitats principals dels habitants són l’agricultura i laramaderia.Poblament urbà: És el resultat d’un procés de concentració de persones enciutats.Àrea metropolitana: Està formada per un nucli central, la metròpolis, i uns altresnuclis urbans no tan grans.Plànol urbà: És una representació gràfica de la distribució dels espais edificats iels espais lliures d’una ciutat.Cortijo: Casa rural característica d’Andalusia, l’organització interna de la qualés disgregada. 2.Quins criteris permeten diferenciar el poblament urbà del rural?El nombre i la concentració d’habitants, les activitats econòmiques de lapoblació, l’extensió territorial, la forma i la grandària dels carrers i dels edificis iles infraestructures i els serveis públics. 3.Segons la distribució de la població, quins tipus de poblament rural hiha?El poblament dispers, poblament concentrat i el poblament intercalar. 5. Observa la fotografia i explica si correspon a un poble concentrat o aun de radial.Radial. 6.A quines àrees geogràfiques correspon les cases de camp fetes defusta? Quins materials es fan servir per a construir habitatges a l’hortavalenciana?A les àrees rurals del País Basc, el Sistema Central i el Sistema Ibèric. Fang ien l’horta valenciana fusta. 7.Quin tipus de poblament rural predomina a Espanya? Quinesdiferències hi ha entre el poblament del sud i el del nord de la península?
 • El concentrat.En el nord, els nuclis rurals no solen ser grans i estan prop els uns dels altres, ien el sud els nuclis rurals són més grans i hi ha més distància entre els uns iels altres. 8.Quina diferència hi ha entre una casa rural compacta i una dedisgregada? On trobem a Espanya aquests tipus d’habitatge?La casa rural compacta totes les dependències se situen davall del mateixsostre i en les disgregades son diferents estances disposades al voltant d’unpati central.Les cases compactes al nord i les disgregades al sud. 9. Copia aquestes columnes en el teu quadern i relaciona amb fletxes lesedificacions del poblament dispers amb la definició corresponent:Conjunt molt reduït de cases de camp, acompanyat d’altres edificiscomplementaris.- MasEdifici aïllat (a vegades amb construccions auxiliars al voltant) en quèresideixen persones i es duen a terme activitats agrícoles o ramaderes.- Casade camp.Unitat de població inferior a un poble, que aplega cases i altres edificis auxiliars(graners, estables, etc...). També hi ha algun carrer i elements d’ús comú(fonts, ermites, camins, pous...)- Llogaret 10.Indica si aquestes afirmacions són verdaderes o falses i corregeix lesfalses en el teu quadern:-Les megalòpolis són grans extensions de terreny, molt poblades, formades perdiverses conurbacions. Verdader.-La major part d ela població mundial viu en nuclis rurals. Fals en nuclis urbans.-La major part de la població mundial viu en nuclis urbans. Verdader-El plànol urbà és una representació gràfica de la distribució dels espaisedificats i els espais lliures. Verdader.-El poblament concentrat predomina a les muntanyes peninsulars. Fals, a lesàrees rurals.-La xarxa urbana espanyola és bicèfala. Fals, pot ser perifèria, bicèfala o es potdividir en eixos i àrees geogràfiques. 11. Esbrina quants contenidors de residus hi ha prop de ta casa, onestan situats i quin tipus de residus s’hi arrepleguen.
 • N’hi ha 6 contenidors, al centre del poble, s’arrepleguen vidre, paper, plàstic iorgànica. 12. Investiga i escriu en el teu quadern un informe breu sobre la localitaton resideixes. Descriu, almenys, els aspectes següents:Xàbia té uns 30000 habitants, el transport públic es l’autobús i els taxis. Hi ha 5centres d’infantil i primària i 2 de secundaria. No te hospitals i té 2 centres desalut. No té ninguna superfície comercial. Té mes o menys uns 7 parcs públics. 14.Quines iniciatives es duen a terme per a revitalitzar nuclis ruralsabandonats o despoblats? En les àrees rurals de muntanya i l’interior: el turisme rural i la repoblació defamílies d’immigrants.Els nuclis rurals situats en àrees costaneres: la població jubilada procedent depaïsos europeus.Les poblacions rurals pròximes a les grans ciutats: els edificis nous amb lescases d’origen rural. 17.Amb quines activitats i amb quins edificis es correspon generalmentel centre de la ciutat?El centre històric: edificis antics d’un gran valor cultural i artístic i àreescomercials i de negocis.Els barris residencials i eixamples: oficines, comerços de luxe.Els antics barris de treballadors: zones verdes, restauració d’edificis i carrers ila construcció de centres culturals i d’oci. 19.Copia i completa en el teu quadern aquesta graella sobre la jerarquiaurbana espanyola.Categoria Característiques ExempleMetròpolis nacionals Superen els 4.9 milions Madrid d’habitants.Metròpolis regionals La població oscil·la entre Saragossa 500000 i 1600000 habitants.Metròpolis subregionals Tenen una població Múrcia entre 250.000 i 500000 habitantsCiutats mitjanes La població oscil·la entre Badajoz 50000 i 250000 habitantsCiutats menudes No arriben a 50000 Plasència habitants