Anre legislatie gr 3 si 4

1,103 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,103
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anre legislatie gr 3 si 4

 1. 1. ANRE Legislatie gr 3 si 4Nr crtgrd III Enunt Varianta a Varianta b Varianta c si IV energia electricã Încadrarea punctelor de măsurare energia electricã consumatã în puterea maximã aferente locurilor de consum în una anualã contractatã, 1 ultimele 12 luni, contractatã, pentru dintre categoriile A, B, C, se face pentru locurile de pentru locurile de orice loc de consum considerând: consum noi consum existente Trecerea în altă categorie de punct de măsurare pentru locurile de consum se face prin grija + 5% respectiv - +10% respectiv - + 10% respectiv - 2 Operatorului de măsurare, atunci 20% 30% 10% când consumul de energie electrică pentru ultimele 12 luni se abate de la valorile de definiţie cu: Puncte de măsurare de categoria C sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe 3 peste 200 MWh sub 200 MWh peste 300 MWh circuitele care alimentează locuri de consum de energie electrică având un consum anual: Operatorul de măsurare a energiei poate fi oricare poate fi oricare 4 electrice vehiculate prin puncte de este unic furnizor producător măsurare de categoria A: Contorul de energie electrică montat 5 într-un punct de măsurare de un sigiliu două sigilii trei sigilii categoria B trebuie prevăzut cu: contoare În punctele de măsurare de categoria exclusiv contoare exclusiv contoare 6 electronice sau B se utilizează: electronice de inducţie contoare de inducţie Puncte de măsurare de categoria A sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe 7 peste 100 GWh sub 50 GWh sub 100 GWh circuitele care alimentează locuri de consum de energie electrică având un consum anual: Pentru sistemele de măsurare de categoria A, secţiunea şi lungimea circuitelor care asigură legătura dintre transformatoarele de tensiune 8 0,25V 0,05V 0,5V pentru măsurare şi contoare trebuie astfel alese încât căderile de tensiune pe aceste circuite să nu fie mai mari de: În cazul sistemului de citire automată la nivelul punctului 9 400 zile 200 zile 300 zile central, indecşii se stochează în baza de date pe o perioadă de minim: Puncte de măsurare de categoria A sunt cele utilizate pentru măsurarea mai mică de 100 mai mare de 100 10 egală cu 100 MVA energiei electrice vehiculate pe MVA MVA circuite cu putere nominală:
 2. 2. Nr crtgrd III Enunt Varianta a Varianta b Varianta c si IV Puncte de măsurare de categoria B sunt cele utilizate pentru măsurarea mai mică de 100 mai mare de 100 11 egală cu 100 MVA energiei electrice vehiculate pe MVA MVA circuite cu putere nominală: Contorul de energie electrică montat 12 într-un punct de măsurare de un sigiliu două sigilii trei sigilii categoria C trebuie prevăzut cu: Se pot utiliza contoare cu preplată 13 pentru punctele de măsurare de A B C categoria: Pentru sistemele de măsurare de categoria A, este obligatorie inspectarea contoarelor şi a 14 concentratoarelor de către o dată la doi ani o dată pe an o dată la trei ani Operatorul de măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin: Pentru sistemele de măsurare de categoria B, este obligatorie inspectarea contoarelor şi a 15 concentratoarelor de către o dată la doi ani o dată pe an o dată la trei ani Operatorul de măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin: Pentru sistemele de măsurare de categoria C, este obligatorie inspectarea contoarelor şi a 16 concentratoarelor de către o dată la doi ani o dată pe an o dată la trei ani Operatorul de măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin: tensiunile şi curenţii de pe două tensiunile şi curenţii Pentru sistemele de măsurare de curenţii de pe toate sau trei faze şi de pe toate cele trei 17 categoria B măsurarea se face cele trei faze, la tensiunile dintre faze, la joasă, medie folosind: înaltă şi joasă faze, la medie şi înaltă tensiune tensiune tensiune În cazul sistemelor de măsurare de categoria C, pentru consumatorii se face cu acordul 18 este obligatorie nu este obligatorie casnici înregistrarea energiei consumatorului reactive: Pentru sistemele de măsurare de 0,5 pentru energia 0,2S pentru energia 2 pentru energia 19 categoria A se utilizează contoare activă şi 2 pentru activă şi 1 pentru activă şi 3 pentru electronice cu clasa de exactitate: energia reactivă energia reactivă energia reactivă prin intermediul numai prin Pentru sistemele de măsurare de impulsurilor intermediul categoriile B şi C, este permisă numai în format 20 generate de impulsurilor transmiterea informaţiei de la numeric contoare sau în generate de contoare la concentratoare astfel: format numeric contoare
 3. 3. Nr crtgrd III Enunt Varianta a Varianta b Varianta c si IV măsurarea energiei electrice şi a În operarea sistemelor de măsurare, mărimilor specifice achiziţionarea Operatorii de măsurare a energiei furnizarea energiei 21 pentru valorilor mărimilor electrice îndeplinesc următoarele electrice determinarea măsurate funcţii de bază: serviciilor de sistem tehnologice Contoarele cu preplată trebuie 22 inspectate de către Operatorul de o dată la doi ani o dată pe an o dată la trei ani măsurare şi citite local cel puţin: Codul tehnic al reţelelor electrice de Prin Ordin al distribuţie (Codul RED), Prin Hotărâre a ministrului Prin Decizie a 23 reglementare ce este parte Guvernului Economiei şi preşedintelui ANRE. constitutivă a legislaţiei secundare, României. Comerţului. este aprobat: De a promova si De a promova si impune regulile şi impune regulile şi cerinţele de ordin cerinţele de ordin De a promova si tehnic minimale tehnic minimale impune regulile şi pentru o funcţionare pentru o funcţionare cerinţele de ordin Scopul “Codului tehnic al reţelelor sigură, stabilă şi sigură, stabilă şi 24 tehnic si comercial electrice de distribuţie” este: economică a economică a în vederea bunei reţelelor electrice de reţelelor electrice funcţionări a pieţei distribuţie, în de transport în de energie electrică beneficiul tuturor beneficiul tuturor utilizatorilor utilizatorilor acestora acestora Stabilirea Stabilirea unui set Stabilirea unui set responsabilităţilor şi de reguli şi norme de reguli şi norme obligaţiilor Printre obiectivele Codului tehnic al în vederea în vederea operatorilor de 25 reţelelor electrice de distribuţie asigurării accesului asigurării accesului distribuţie şi ale (Codul RED) se regăsesc: utilizatorilor la utilizatorilor la tuturor utilizatorilor reţelele electrice de reţelele electrice de reţelelor electrice de distribuţie. transport. distribuţie. Stabilirea unui set Stabilirea cerinţelor Stabilirea de reguli şi norme tehnice pentru Standardului de Printre obiectivele Codului tehnic al în vederea racordarea performanţă pentru 26 reţelelor electrice de distribuţie asigurării accesului utilizatorilor la serviciul de (Codul RED) se regăsesc: utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie a reţelele electrice de distribuţie. energiei electrice. transport. 27 Printre obiectivele Codului tehnic al Stabilirea Stabilirea unui set Stabilirea reţelelor electrice de distribuţie cerinţelor pentru de reguli şi norme în interfeţelor şi a (Codul RED) se regăsesc: dezvoltarea vederea asigurării fluxurilor reţelelor electrice accesului informaţionale de distribuţie. utilizatorilor la dintre operatorii de reţelele electrice de distribuţie şi transport. operatorul de transport şi de sistem şi utilizatorii reţelelor electrice
 4. 4. Nr crtgrd III Enunt Varianta a Varianta b Varianta c si IV de distribuţie tuturor operatorilor Codul tehnic al reţelelor electrice de la care acţionar la care acţionar de distribuţie, 28 distribuţie reglementează activitatea principal este statul majoritar nu este indiferent de operatorilor de distribuţie: român. statul român. acţionarul majoritar. Operatorii de distribuţie prestează serviciul Operatorii de public pentru toţi distribuţie prestează Operatorii de utilizatorii reţelelor serviciul de distribuţie asigură Atribuţiile principale ale electrice de distribuţie doar serviciul public de operatorilor de distribuţie, conform distribuţie, pentru utilizatorii distribuţie a 29 prevederilor Codului tehnic al permiţând accesul reţelelor electrice de energiei electrice reţelelor electrice de distribuţie nediscriminatoriu distribuţie cu care doar (Codul RED), sunt: la reţelele electrice au încheiat un consumatorilor de de distribuţie contract de energie electrică oricărui solicitant furnizare a energiei vulnerabili care îndeplineşte electrice cerinţele tehnice prevăzute în Cod ANRE - Autoritatea Codul tehnic al reţelelor electrice de SC ELECTRICA CN Naţională de 30 distribuţie (Codul RED) este SA, în calitate de TRANSELECTRICA Reglementare în administrat de: elaborator SA domeniul Energiei a cărui realizare a ale cărui activităţi ale cărui activităţi fost concesionată de specifice se specifice se către autorităţile desfăşoară în desfăşoară în administraţiei conformitate cu Serviciul de distribuţie a energiei conformitate cu 31 publice locale de pe condiţiile licenţei de electrice este un serviciu public: prevederile Legii raza cărora sunt distribuţie acordate serviciilor publice amplasate reţelele de ANRE, în baza de gospodărire electrice de legii energiei comunală distribuţie. electrice
 5. 5. Nr crtgrd III Enunt Varianta a Varianta b Varianta c si IV Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor Aprobarea tarifelor electrice aflate în de distribuţie a Printre activităţile desfăşurate de Dispecerizarea patrimoniu (linii energiei electrice, 32 operatorul de distribuţie se numără energiei electrice la electrice, staţii de stabilite în funcţie şi următoarele activităţi: nivel naţional transformare, de structura puncte de cheltuielilor alimentare, posturi de transformare, instalaţii de protecţie şi automatizare etc) Gestionarea, exploatarea, Asigurarea Printre activităţile desfăşurate de mentenanţa, tranzitării energiei operatorul de distribuţie, precizate în modernizarea şi Dispecerizarea electrice prin 33 Codul reţelelor electrice de dezvoltarea energiei electrice la reţelele electrice de distribuţie (Codul RED), se numără instalaţiilor proprii nivel naţional. 110 kV aflate în şi următoarele activităţi: din reţelele patrimoniu propriu electrice de distribuţie. Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile Administrarea calendaristice de la documentaţiei primirea unei Asigurarea tehnice şi normelor solicitări de integrală, din surse care reglementează contractare a proprii de Responsabilităţile operatorului de proiectarea, serviciului de producere a distribuţie precizate în Codul funcţionarea, 34 distribuţie din energiei electrice, reţelelor electrice de distribuţie întreţinerea şi partea unui titular cantitatea (Codul RED) includ: dezvoltarea de licenţă sau corespunzătoare instalaţiilor consumator eligibil pierderilor tehnice componente ale racordat la RED, să din reţele. reţelelor electrice facă o ofertă şi în de distribuţie cazul acceptării acesteia, să încheie contractul
 6. 6. Nr crtgrd III Enunt Varianta a Varianta b Varianta c si IV Obligaţia ca în termen de maximum Administrarea 7 zile calendaristice documentaţiei de la primirea unei tehnice şi a Asigurarea solicitări de normelor care integrală, din surse contractare a Printre responsabilităţile şi reglementează proprii de serviciului de obligaţiile operatorului de distribuţie proiectarea, producere a distribuţie din 35 precizate în Codul reţelelor electrice funcţionarea, energiei electrice, partea unui titular de distribuţie (Codul RED) sunt întreţinerea şi cantitatea de licenţă sau incluse: dezvoltarea corespunzătoare consumator eligibil instalaţiilor pierderilor tehnice racordat la RED, să componente ale din reţele. facă o ofertă şi în reţelelor electrice cazul acceptării de distribuţie acesteia, să încheie contractul Obligaţia ca în Obligaţia ca în Obligaţia ca în termen de maximum termen de maximum termen de maximum 30 zile 45 zile 7 zile calendaristice calendaristice de la calendaristice de la de la primirea unei primirea unei primirea unei solicitări de solicitări de solicitări de contractare a contractare a contractare a Printre obligaţiile operatorului de serviciului de serviciului de serviciului de distribuţie precizate în Codul distribuţie din 36 distribuţie din distribuţie din reţelelor electrice de distribuţie partea unui titular partea unui titular partea unui titular (Codul RED) sunt incluse: de licenţă sau de licenţă sau de licenţă sau consumator eligibil consumator eligibil consumator eligibil racordat la RED, să racordat la RED, să racordat la RED, să facă o ofertă şi în facă o ofertă şi în facă o ofertă şi în cazul acceptării cazul acceptării cazul acceptării acesteia, să încheie acesteia, să încheie acesteia, să încheie contractul contractul contractul Asigurarea Debranşarea Standardul de performanţă pentru Racordarea continuităţii în consumatorilor rău- serviciul de distribuţie stabileşte utilizatorilor la alimentarea cu 37 platnici de la indicatorii şi nivelurile de reţelele electrice de energie electrică şi reţelele electrice de performanţă privind: distribuţie; a calităţii energiei distribuţie electrice distribuite; Debranşarea Standardul de performanţă pentru Racordarea consumatorilor rău- serviciul de distribuţie stabileşte utilizatorilor la Furnizarea energiei 38 platnici de la indicatorii şi nivelurile de reţelele electrice de electrice reţelele electrice de performanţă privind: distribuţie; distribuţie Întreruperile Debranşarea Standardul de performanţă pentru programate, ca consumatorilor Soluţionarea serviciul de distribuţie stabileşte urmare a lucrărilor 39 rău-platnici de la sesizărilor indicatorii şi nivelurile de planificate de relele electrice de utilizatorilor; performanţă privind: exploatare şi distribuţie mentenanţă;
 7. 7. Nr crtgrd III Enunt Varianta a Varianta b Varianta c si IV Debranşarea Standardul de performanţă pentru consumatorilor Soluţionarea serviciul de distribuţie stabileşte Furnizarea energiei 40 rău-platnici de la sesizărilor indicatorii şi nivelurile de electrice relele electrice de utilizatorilor; performanţă privind: distribuţie Evenimentele Întreruperile Debranşarea Standardul de performanţă pentru accidentale produse programate, ca consumatorilor rău- serviciul de distribuţie stabileşte de terţi asupra urmare a lucrărilor 41 platnici de la relele indicatorii şi nivelurile de reţelelor electrice planificate de electrice de performanţă privind: din patrimoniul exploatare şi distribuţie public mentenanţă; Asigurarea Evenimentele continuităţii în Debranşarea Standardul de performanţă pentru accidentale produse alimentarea cu consumatorilor rău- serviciul de distribuţie stabileşte de terţi asupra 42 energie electrică şi platnici de la relele indicatorii şi nivelurile de reţelelor electrice a calităţii energiei electrice de performanţă privind: din patrimoniul electrice distribuţie public distribuite; Evenimentele Asigurarea Întreruperile Standardul de performanţă pentru accidentale produse continuităţii în programate, ca serviciul de distribuţie stabileşte de terţi asupra alimentarea cu urmare a lucrărilor 43 indicatorii şi nivelurile de reţelelor electrice energie electrică şi planificate de performanţă privind: din patrimoniul a calităţii energiei exploatare şi public electrice distribuite; mentenanţă; Au instalaţii Prin regimul lor de electrice care Au contracte de Standardul de performanţă pentru funcţionare nu funcţionează la furnizarea a serviciul de distribuţie se aplică în introduc perturbaţii tensiunea nominală energiei electrice 44 relaţiile dintre operatorul de în alimentarea altor alternativă în gama încheiate cu distribuţie şi utilizatorii reţelelor utilizatori ai 0,4-110 kV şi la operatorul de electrice de distribuţie care: reţelelor electrice de frecvenţa din SEN, distribuţie distribuţie din zonă; de 50 Hz; Au instalaţii Se încadrează în Au contracte de electrice care Standardul de performanţă pentru puterea maximă furnizarea a funcţionează la serviciul de distribuţie se aplică în prevăzută în avizul energiei electrice tensiunea nominală 45 relaţiile dintre operatorul de tehnic de racordare încheiate cu alternativă în gama distribuţie şi utilizatorii reţelelor (ATR) şi respectă operatorul de 220-400 kV şi la electrice de distribuţie care: condiţiile prevăzute distribuţie frecvenţa din SEN, în contract de 50 Hz; Evenimente accidentale Standardul de performanţă pentru Întrerupere determinate de 46 serviciul de distribuţie nu se aplică accidentală a Forţă majoră angajaţii în condiţii de: energiei electrice. operatorului de distribuţie 47 Standardul de performanţă pentru la apariţia unor în cazul în condiţii de forţă serviciul de distribuţie nu se aplică: condiţii întreruperilor în majoră meteorologice alimentarea cu deosebite energie electrică, (inundaţii, planificate de înzăpeziri, operatorul de
 8. 8. Nr crtgrd III Enunt Varianta a Varianta b Varianta c si IV alunecări de teren, distribuţie viscole etc) Evenimente accidentale Standardul de performanţă pentru Evenimente determinate de 48 serviciul de distribuţie nu se aplică Forţă majoră. accidentale angajaţii în condiţii de: determinate de terţi. operatorului de distribuţie 7: racordarea consumatorilor, 5: racordarea racordarea utilizatorilor, producătorilor, contractarea contractarea 3: racordarea serviciului de serviciului de Standardul de performanţă pentru consumatorilor, distribuţie, distribuţie, serviciul de distribuţie a energiei contractarea întreruperile în contractarea 49 electrice defineşte indicatorii de furnizării energiei alimentarea cu furnizării energiei performanţă generali ai serviciului, electrice şi energie electrică, electrice, care sunt în număr de: reclamaţiile calitatea energiei întreruperile în utilizatorilor electrice şi alimentarea cu sesizările energie electrică, utilizatorilor calitatea energiei electrice, sesizările consumatorilor 90 zile 30 zile 15 zile calendaristice de la calendaristice de la calendaristice de la Termenul pentru emiterea avizului înregistrarea 50 înregistrarea cererii înregistrarea cererii tehnic de racordare (ATR) este de: cererii de de racordare la de racordare la racordare la 110 medie tensiune joasă tensiune kV 10 zile 30 zile 20 zile calendaristice de la calendaristice de la calendaristice de la Termenul pentru emiterea avizului înregistrarea înregistrarea cererii 51 înregistrarea cererii tehnic de racordare (ATR) este de: cererii de de racordare la de racordare la racordare la joasă joasă şi medie medie tensiune tensiune tensiune Termenul standard a pentru 10 zile lucrătoare 15 zile lucrătoare de 30 zile lucrătoare încheierea contractului pentru de la depunerea la depunerea de la depunerea 52 serviciul de distribuţia energiei completă a completă a completă a electrice între un operator de documentaţiei documentaţiei documentaţiei distribuţie si un utilizator este de: 24 ore din 10 ore din momentul 2 ore din momentul Operatorul de distribuţie asigură momentul anunţării anunţării anunţării 53 sosirea echipei de intervenţie în întreruperii întreruperii întreruperii mediul rural în maximum: alimentarii cu alimentarii cu alimentarii cu energie electrică energie electrică energie electrică
 9. 9. Nr crtgrd III Enunt Varianta a Varianta b Varianta c si IV Termenul minim de anunţare a consumatorilor privind întreruperea 54 48 ore 24 ore 10 ore necesară pentru lucrări planificate de exploatare şi mentenanţă este: În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele în +/- 5% din +/ - 10% din +/ - 12% din 55 care trebuie să se încadreze tensiunea tensiunea tensiunea tensiunea, în 95% din săptămână, contractată contractată contractată sunt: Termenul standard pentru răspuns la 30 de zile 15 zile 56 reclamaţii privind nivelul tensiunii 10 zile lucratoare calendaristice calendaristice este de: Operatorul de distribuţie este obligat La toate sesizările În termen de 30 zile În termen de 5 zile 57 să răspundă la sesizările efectuate de transmise în scris. calendaristice lucrătoare. utilizatorii reţelelor de distribuţie: Operatorul de distribuţie este obligat În termen de 10 zile În termen de 3 zile La toate sesizările 58 să răspundă la sesizările efectuate de lucrătoare lucrătoare transmise în scris utilizatorii reţelelor de distribuţie: Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face pe 59 3 ani 5 ani 7 ani baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă, pe o durată medie de: Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face pe 60 5 ani 10 ani 15 ani baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă pe o durată maximă de: Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice de criteriul economic criteriul stabilităţii criteriul distribuţie, conform prevederilor si criteriul termice si dinamice 61 pierderilor minime Codului tehnic al reţelelor electrice stabilităţii termice în regim de de energie de distribuţie (Codul RED), se face în regim de durata scurtcircuit ţinând seama de: Prognoza de Elaborarea planului de dezvoltare a consum pe o Ofertele de reţelelor electrice de distribuţie, perspectivă de 3 producţie de energie Natura surselor de conform prevederilor Codului tehnic ani, pusă la 62 electrică ale producere a al reţelelor electrice de distribuţie dispoziţie de producătorilor energiei electrice; (Codul RED), are la bază ca date de furnizori şi existenţi; intrare: consumatori eligibili; În 100% din săptămână frecvenţa 50 Hz - 6% … 50 50 Hz - 8% … 50 Hz 50 Hz - 10% … 50 63 trebuie să se încadreze în banda: Hz + 4% + 5% Hz + 4% ANRE, în calitate de Ministerul de Operatorii de administrator al Planificare dezvoltării şi resort, cu distribuţie, titulari Codului tehnic al 64 modernizării reţelelor electrice de consultarea ANRE de licenţe acordate reţelelor electrice distribuţie se face de către: şi a operatorilor de de ANRE de distribuţie distribuţie (Codul RED)
 10. 10. Nr crtgrd III Enunt Varianta a Varianta b Varianta c si IV utilizatorii noi care utilizatorii noi care utilizatorii noi de sunt distribuitori se racordează la tip “consumator sau au grupuri Soluţia de racordare se stabileşte reţelele electrice 65 casnic” individuali, generatoare printr-o fişă de soluţie pentru: având tensiune indiferent de indiferent de nominală de 110 kV puterea solicitată tensiunea reţelei la sau mai mare care se racordează utilizatorii de tip “consumatori” care utilizatorii noi care se racordează la sunt distribuitori reţele electrice de utilizatorii de tip sau au grupuri medie sau joasă “consumator Soluţia de racordare se stabileşte 66 generatoare tensiune, indiferent casnic” individuali, printr-o fişă de soluţie pentru: indiferent de de puterea indiferent de tensiunea reţelei la solicitată, dacă puterea solicitată care se racordează soluţia de racordare este unică şi evidentă utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizatori existenţi utilizare şi/sau al care solicită un utilizatorii noi care proceselor spor de putere ce sunt distribuitori tehnologice, impun poate fi acordat sau au grupuri necesitatea unei Soluţia de racordare se stabileşte 67 prin instalaţiile de generatoare analize pentru printr-o fişă de soluţie pentru: racordare existente, indiferent de stabilirea indiferent de tensiunea reţelei la impactului tensiunea reţelei la care se racordează racordării asupra care sunt racordaţi reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate utilizatorii de tip “consumatori” care utilizatorii noi care se racordează la sunt distribuitori reţele electrice de sau au grupuri medie sau joasă Soluţia de racordare se stabileşte utilizatorii 68 generatoare tensiune, indiferent printr-o fişă de soluţie pentru: perturbatori indiferent de de puterea tensiunea reţelei la solicitată, dacă care se racordează soluţia de racordare este unică şi evidentă
 11. 11. Nr crtgrd III Enunt Varianta a Varianta b Varianta c si IV utilizatorii noi care utilizatorii noi care sunt distribuitori se racordează la sau au grupuri Soluţia de racordare se stabileşte reţelele electrice utilizatorii cu o 69 generatoare printr-un studiu de soluţie pentru: având tensiune putere de 25 kVA indiferent de nominală de 110 kV tensiunea reţelei la sau mai mare care se racordează utilizatorii de tip utilizatori existenţi consumatori care care solicită un spor solicită o putere de putere ce poate fi mai mică de 30 acordat prin Soluţia de racordare se stabileşte utilizatorii 70 kVA, indiferent de instalaţiile de printr-un studiu de soluţie pentru: perturbatori categoria din care racordare existente, fac parte din punct indiferent de de vedere al tensiunea reţelei la activităţii lor; care sunt racordaţi operatorul de orice consultant de 71 Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori distribuţie specialitate utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizatorii de tip utilizare şi/sau al consumatori care proceselor utilizatorii noi care solicită o putere tehnologice, impun se racordează la mai mică de 30 Soluţia de racordare se stabileşte necesitatea unei reţelele electrice 72 kVA, indiferent de printr-un studiu de soluţie pentru: analize pentru având tensiune categoria din care stabilirea impactului nominală de 110 kV fac parte din punct racordării asupra sau mai mare de vedere al reţelei şi a celorlalţi activităţii lor; utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate utilizatorii care solicită utilizatorii de tip modificarea / “consumatori” care utilizatorii de tip îmbunătăţirea se racordează la consumatori care instalaţiilor de reţele electrice de solicită o putere mai racordare existente medie sau joasă mică de 30 kVA, Soluţia de racordare se stabileşte 73 sau creşterea tensiune, indiferent indiferent de printr-un studiu de soluţie pentru: gradului de de puterea categoria din care siguranţă în punctul solicitată, dacă fac parte din punct de delimitare, dacă soluţia de racordare de vedere al lucrările necesare este unică şi activităţii lor; nu pot fi stabilite evidentă prin fişa de soluţie
 12. 12. Nr crtgrd III Enunt Varianta a Varianta b Varianta c si IV utilizatori existenţi care solicită un utilizatorii care se spor de putere ce utilizatorii de tip racordează la poate fi acordat “consumator Soluţia de racordare se stabileşte reţelele electrice 74 prin instalaţiile de casnic” individuali, printr-un studiu de soluţie pentru: având tensiune racordare existente, indiferent de nominală de 110 kV indiferent de puterea solicitată sau mai mare tensiunea reţelei la care sunt racordaţi racordarea racordarea Studiul de soluţie elaborat în vederea utilizatorilor în racordarea utilizatorilor racordării la reţelele electrice se staţii de grupurilor racordaţi la medie avizează atât de operatorul de transformare 75 dispecerizabile la tensiune care deţin distribuţie cât şi de operatorul de 400(220)/110 kV reţelele electrice de în patrimoniu transport şi de sistem în toate prin linii electrice distribuţie receptoare cu puteri cazurile care prevăd: de distribuţie cu totale de 30 kVA tensiunea de 110kV Elaborat de CN Elaborat de ANRE Elaborat de ANRE TEE Transelectrica şi aprobat prin Codul tehnic al reţelei electrice de şi aprobat prin 76 SA şi aprobat prin Ordin al ministrului transport (Codul RET) este: Hotărâre a Ordin al Economiei şi Guvernului preşedintelui ANRE Finanţelor Stabilirea unui set stabilirea cerinţelor de reguli şi norme tehnice pentru stabilirea cerinţelor Printre obiectivele Codului tehnic al pentru conducerea grupurile tehnice pentru 77 reţelei electrice de transport (Codul prin dispecer a dispecerizabile grupurile RET) sunt incluse: Sistemului racordate la nedispecerizabile Electroenergetic reţeaua electrică de Naţional distribuţie serviciul de CN de Transport al Energiei transport al Electrice Transelectrica SA este energiei electrice şi societatea comercială de interes măsurarea energiei serviciul de sistem, administrarea pieţei 78 naţional care desfăşoară activităţi electrice pe piaţa în calitate de de energie electrică specifice precizate în Codul tehnic al en-detail operator de reţelei electrice de transport (Codul transport şi de RET), cum ar fi: sistem (TSO) serviciul de CN de Transport al Energiei măsurarea energiei transport al Electrice Transelectrica SA este măsurarea energiei electrice pe piaţa energiei electrice şi societatea comercială de interes electrice pe piaţa angro de energie serviciul de sistem, 79 naţional care desfăşoară en-detail de energie electrică, în calitate în calitate de următoarele activităţi specifice electrică de operator de operator de precizate în Codul tehnic al reţelei măsurare transport şi de electrice de transport (Codul RET): sistem (TSO) Persoana juridică care are calitatea Autoritatea CN de Transport al Ministerul de administrator al Codului tehnic al Naţională de 80 Energiei Electrice Economiei şi reţelei electrice de transport (Codul Reglementare în Transelectrica SA Finanţelor RET), este: domeniul Energiei
 13. 13. Nr crtgrd III Enunt Varianta a Varianta b Varianta c si IV restaurarea Serviciul de sistem aflat în funcţionării responsabilitatea operatorului de administrarea pieţei Sistemului funcţionarea în 81 transport şi de sistem (CN de energie electrică, Electroenergetic siguranţă a SEN TRANSELECTRICA SA) are scopul prin OPCOM Naţional după un de a asigura: colaps total sau al unei zone funcţionale, care Serviciile de sistem asigurate de tehnologice, exprimă activitatea 82 operatorul de transport şi de sistem furnizate de auxiliare operaţională a CN (CN TRANSELECTRICA SA) sunt: utilizatorii RET TRANSELECTRICA SA consumatorii Serviciile de sistem tehnologice nedispecerizabili, furnizate Companiei Naţionale care pot fi sistemele de reglaj 83 TRANSELECTRICA SA de către deconectaţi la rezervele de putere primar al frecvenţei utilizatorii reţelelor electrice de dispoziţia CN transport includ: TRANSELECTRIC A SA retehnologizarea compensarea Serviciile de sistem tehnologice, staţiilor electrice consumului propriu reglarea tensiunilor asigurate de operatorul de transport aflate în patrimoniul tehnologic (CPT) 84 în reţeaua electrică şi de sistem (CN TRANSELECTRICA CN din reţeaua de transport SA) includ: TRANSELECTRICA electrică de SA transport Responsabilitatea asigurării orice producător de SC Electrica SA, serviciul de sistem aparţine CN Transelectrica 85 energie electrică inclusiv actuale sau următoarei persoane juridice titulare SA racordat la SEN foste filiale de licenţă: Rezerva de reglaj primar trebuie sa 86 se poată mobiliza automat si integral 10 s 50 s 30 s în: Rezerva de reglaj secundar este abaterea frecventei abaterea soldului abaterea tensiunii 87 rezerva care poate fi integral de la valoarea de SEN de la valoarea de la valoarea mobilizata la: consemn de consemn nominala nivelul consumului calitatea curbelor Sunt parametrii tehnici de calitate ai frecventa în SEN si propriu tehnologic 88 de tensiune si de serviciilor de transport si de sistem: tensiunea în RET (pierderi de energie curent electrica) de valoarea Documentaţia anexata cererii de categoria de capitalului social, de puterea instalata emitere a avizului tehnic de utilizator din care 89 in cazul a echipamentelor racordare are o structura ce depinde face parte persoanelor utilizatorului de: solicitantul juridice Planul de situaţie cu amplasarea in Avizat de către Avizat de către zona a locului de consum, care face organismele operatorul de reţea, 90 parte din documentele necesare Avizat de ANRE. competente, potrivit anterior depunerii solicitării unui aviz tehnic de legii. cererii. racordare, trebuie sa fie:
 14. 14. Nr crtgrd III Enunt Varianta a Varianta b Varianta c si IV bornele de ieşire din contoare, montate bornele de ieşire centralizat , la bornele de ieşire din Punctele de delimitare pentru din contoare, limita zonei de contoare, montate 91 blocurile de locuinţe nou-construite montate in proprietate asupra centralizat, la vor fi la: apartamentele terenului, in parter sau pe palier. blocului. exteriorul construcţiei este obligatorie nu este obligatorie nu este obligatorie Obţinerea avizului tehnic de 92 pentru orice loc pentru o durata mai pentru o putere racordare de către un utilizator: nou de consum mică de 6 luni ceruta sub 100 kW nu este obligatorie nu este obligatorie Avizul tehnic de racordare trebuie pentru orice loc 93 pentru o durata mai pentru o putere obţinut: nou de consum mică de 6 luni ceruta sub 100 kW Solicitanţii se pot adresa prin intermediul direct sau prin operatorului la reţeaua căruia prin intermediul unui titular de intermediul unui 94 doresc să se racordeze, în vederea operatorului pieţei licenţa de furnizare consultant de obţinerii avizului tehnic de de energie electrica în zona specialitate atestat racordare: Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de capacitatea reţelei prin racordare s-ar nu a fost respectat 95 a emite aviz tehnic de racordare si electrice nu permite încălca normele în avizul de motivele justificate ale refuzului in racordarea vigoare amplasament situaţia în care: Pentru utilizatorii permanenţi maximum 20 de ani minimum 20 de ani minimum 25 de ani 96 perioada de valabilitate a avizului de la data emiterii de la data emiterii de la data emiterii tehnic de racordare este de: Eventualele contestaţii ale avizelor de către organele de către operatorul tehnice de racordare emise pentru 97 ierarhice ale de distribuţie care a de către ANRE puteri mai mari de 100 kW se rezolvă emitentului emis avizul astfel: Lucrările pentru realizarea se contractează de instalaţiilor cuprinse între punctul de de către operatorul către operatorul de 98 racordare si punctul de delimitare la de reţea, cu forte de către utilizator reţea cu agenţi racordarea unui utilizator se execută proprii economici atestaţi astfel: în condiţiile legii Regulamentul pentru atestarea Ordin al operatorilor economici care Ordin al ministrului preşedintelui ANRE 99 proiectează şi execută instalaţii Hotărâre de guvern de resort în baza Legii 13/ electrice din sistemul 2007 electroenergetic este aprobat prin: Executarea de lucrări de proiectare Constituie Este permisă pentru sau de executare a instalaţiilor Constituie doar 100 contravenţie şi se instalaţiile electrice electrice fără Atestat valabil emis de abatere sancţionează de utilizare ANRE: Numai la La proiectarea şi Numai la efectuarea Atestatele emise de ANRE pentru proiectarea şi executarea de de lucrări de desfăşurarea activităţilor executarea de 101 lucrări pe niveluri încercări de operatorilor economici în instalaţii lucrări pe niveluri de joasă, medie şi echipamente electrice instituie competenţe: de joasă şi medie înaltă tensiune electrice tensiune
 15. 15. Nr crtgrd III Enunt Varianta a Varianta b Varianta c si IV Poate efectua doar Operatorul economic aflat în Poate solicita Nu poate solicita de lucrări de 102 reorganizare judiciară, care nu Atestat provizoriu Atestat emis de încercări de deţine atestate emise de ANRE: emis de ANRE ANRE echipamente electrice Durata de valabilitate a Atestatelor Provizorie de la 1 la 103 De la 1 la 5 ani Nelimitată emise de ANRE este: 12 luni Operatorul economic nu Dacă operatorul îndeplineşte una din economic nu obligaţiile definite îndeplineşte ca “esenţiale” de ANRE nu are ANRE poate retrage Atestatul criteriile de către ANRE, competenţa de a 104 acordat: bonitate financiară conform retrage Atestatele corespunzătoare prevederilor emise procedurii Regulamentului aplicabile pentru atestarea operatorilor economici Operatorul Operatorul economic Operatorul economic săvârşeşte săvârşeşte una economic nu ANRE poate aplica sancţiuni una dintre 105 dintre transmite lunar contravenţionale dacă: infracţiunile contravenţiile sinteza activităţii stabilite în legea stabilite în legea desfăşurate energiei electrice energiei electrice ANRE nu poate dispune aplicarea Constatarea şi sancţionarea În condiţiile Legii În condiţiile Legii de amenzi 106 contravenţiilor se fac: nr. 318/ 2003 nr. 13/ 2007 Operatorilor economici, decât cu acordul acestora Operatorul Operatorul economic a economic a executat lucrări prezentat în anexă fără personal ANRE nu poate ANRE poate retrage Atestatul deţinut la cererea de 107 calificat, autorizat dispune retragerea de un operator economic dacă: atestare/ reatestare şi în număr minim Atestatelor emise informaţii corespunzător neconforme cu pentru tipul de realitatea atestat deţinut Operatorul economic a prezentat în anexă Operatorul ANRE nu poate ANRE poate retrage Atestatul deţinut la cererea de 108 economic solicită dispune retragerea de un operator economic dacă: atestare/ reatestare acest lucru Atestatelor emise informaţii neconforme cu realitatea
 16. 16. Nr crtgrd III Enunt Varianta a Varianta b Varianta c si IV Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi Ordin al ministrului Ordin al 109 execută instalaţii electrice din Hotărâre de guvern de resort preşedintelui ANRE sistemul electroenergetic este aprobat prin: Autorizarea electricienilor pentru ANRE, în baza Legii proiectarea şi executarea de Ministerul Operatorul de 110 13/ 2007 şi a unui instalaţii electrice racordate la SEN, învăţământului distribuţie regulament specific se face de către: promovării unui promovării unui concurs de Autorizarea unui electrician se unui interviu în faţa 111 examen de autorizare, cu realizează în urma: unei comisii ANRE autorizare număr limitat de locuri Să transmită la Să transmită la ANRE o cerere şi Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie Electricienii care doresc să solicite ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să autorizarea, pentru a fi acceptaţi la documentaţie anexată, din care să reiasă calificarea si 112 examen trebuie să îndeplinească anexată, din care să reiasă experienţa experienţa următoarele condiţii: reiasă calificarea practică în domeniul profesională în profesională instalaţiilor domeniul electrice instalaţiilor electrice Conform Legii 319/2006, unor norme specifice în Autorizarea electricienilor care Unor norme domeniul securităţii Unor regulamente desfăşoară activităţi de exploatare a specifice aprobate şi sănătăţii în aprobate de 113 instalaţiilor electrice se realizează în prin Hotărâre de muncă, elaborate şi operatorii de baza Guvern aprobate de unitatea distribuţie care deţine în patrimoniu instalaţiile electrice Specialişti atestaţi Electricieni de Ministerul Electricieni Verificarea proiectelor de instalaţii autorizaţi de ANRE Economiei şi autorizaţi de ANRE 114 electrice tehnologice racordate la şi care sunt titulari Finanţelor având şi care sunt titulari SEN se realizează de către: de autorizaţii de tip calitatea de de autorizaţii de tip A “Verificator de B proiecte” Specialişti atestaţi de Ministerul Verificarea instalaţiilor electrice Personalul de Economiei şi tehnologice noi, executate în vederea exploatare din Corpul de control al 115 Finanţelor, având racordării la SEN se realizează de cadrul operatorului ANRE calitatea de către: de reţea “Responsabil tehnic cu execuţia” Electricienii autorizaţi de ANRE 116 pentru proiectare au autorizaţii de A B C tip:

×