Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,115
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. รายงาน วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23101 เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า จัดทำโดย เด็กชายวัชรพล ธาตุอินจันทร์ เลขที่ 12 เด็กหญิงจุฑารัตน์ หวานใจ เลขที่ 16 เด็กหญิงปภาณพิศ พินิจสุวรรณ เลขที่ 21 เด็กหญิงปลายฟ้า กล้าเกิด เลขที่ 23 เด็กหญิงศิริกานต์ ทินนา เลขที่ 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เสนอ คุณครู จิราภรณ์ ไชยมงคล โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ปีการศึกษา 2554
 • 2. คำนำ
  • รายงานวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 เรื่อง “ เครื่องใช้ไฟฟ้า ” ต้องการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางความรู้และรู้จักการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง แล้วมีแนวคิดและแก้ปัญหาให้สำเร็จได้
  • ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณทุกท่านได้กล่าวนามข้างต้นไว้ ณ โอกาสนี้
 • 3. สารบัญ
  • คำนำ ก
  • ความหมายเครื่องใช้ไฟฟ้า 4
  • 1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง 5-10
  • 2. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน 11-13
  • 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล 14-15
  • 4. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง 16-19
  • ภาคผนวก 20-24
  • บรรณานุกรม ข
 • 4. ความหมายเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่
  • 1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง
  • 2. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน
  • 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล
  • 4. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง
 • 5. 1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง
  • หลอดไฟ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงสว่างให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ ซึ่ง โธมัส เอดิสัน เป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟเป็นครั้งแรก โดยใช้คาร์บอนเส้นเล็กๆ เป็นไส้หลอดและได้มีการพัฒนาเรื่อยมาเป็นลำดับ
  รูป หลอดไฟของเอดิสัน
 • 6. ประเภทของหลอดไฟ
  • 1. หลอดไฟฟ้าธรรมดา มีไส้หลอดที่ทำด้วยลวดโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูง เช่น ทังสเตนเส้นเล็กๆ ขดเอาไว้เหมือนขดลวดสปริงภายในหลอดแก้วสูบอากาศออกหมดแล้วบรรจุก๊าซเฉื่อย เช่น อาร์กอน ( Ar) ไว้ ก๊าซนี้ช่วยป้องกันไม่ให้หลอดไฟฟ้าดำ ลักษณะของหลอดไฟเป็นดังรูป
  รูป ส่วนประกอบของหลอดไฟฟ้าแบบเขี้ยว
 • 7.
  • หลักการทำงานของหลอดไฟฟ้าธรรมดา
  • กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไส้หลอดซึ่งมีความต้านทานสูง พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ทำให้ไส้หลอดร้อนจัดจนเปล่งแสงออกมาได้ การเปลี่ยนพลังงานเป็นดังนี้
  • พลังงานไฟฟ้า >>> พลังงานความร้อน >>> พลังงาน แสง
 • 8.
  • 2. หลอดเรืองแสง หรือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent) เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงสว่าง ซึ่งมีการประดิษฐ์ในปี ค . ศ . 1938 โดยมีรูปร่างหลายแบบ อาจทำเป็นหลอดตรง สั้น ยาว ขดเป็นวงกลมหรือครึ่งวงกลม เป็นต้น
  รูป หลอดเรืองแสง
 • 9.
  • หลักการทำงานของหลอดเรืองแสง
  • เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านไส้หลอดจะทำให้ไส้หลอดร้อนขึ้น ความร้อนที่เกิดทำให้ปรอทที่บรรจุไว้ในหลอดกลายเป็นไอมากขึ้น เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านไอปรอทได้จะคายพลังงานไฟฟ้าให้ไอปรอท ทำให้อะตอมของไอปรอทอยู่ในภาวะถูกกระตุ้น และอะตอมปรอทจะคายพลังงานออกมาเพื่อลดระดับพลังงานของตนในรูปของรังสีอัลตราไวโอเลต เมื่อรังสีดังกล่าวกระทบสารเรืองแสงที่ฉาบไว้ที่ผิวในของหลอดเรืองแสงนั้นก็จะเปล่งแสงได้ โดยให้แสงสีต่างๆ ตามชนิดของสารเรืองแสงที่ฉาบไว้ภายในหลอดนั้น เช่น แคดเมียมบอเรทจะให้แสงสีชมพู ซิงค์ซิลิเคทให้แสงสีเขียว แมกนีเซียมทังสเตนให้แสงสีขาวอมฟ้า และยังอาจผสมสารเหล่านี้เพื่อให้ได้สีผสมที่แตกต่างออกไปอีกด้วย
 • 10.
  • 3. หลอดนีออน หรือหลอดไฟโฆษณา เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงสว่าง มีลักษณะเป็นหลอดแก้วที่ถูกลนไฟ ดัดเป็นรูปหรืออักษรต่างๆ สูบอากาศออกเป็นสูญญากาศ แล้วใส่ก๊าซบางชนิดที่ให้แสงสีต่างๆ ออกมาได้ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านหลอดชนิดนี้ไม่มีไส้หลอดไฟ แต่ใช้ขั้วไฟฟ้าทำด้วยโลหะติดอยู่ที่ปลายทั้ง 2 ข้าง แล้วต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงประมาณ 10,000 โวลต์ ซึ่งมีความต่างศักย์ที่สูงมาก จะทำให้ก๊าซที่บรรจุไว้ในหลอดเกิดการแตกตัวเป็นนีออนและนำไฟฟ้าได้ เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านก๊าซเหล่านี้จะทำให้ก๊าซร้อนติดไฟให้แสงสีต่างๆ ได้
 • 11. 2. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน
  • หม้อต้มน้ำไฟฟ้า
  • ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน คือ ขดลวดหรือแผ่นความร้อนหรือขดลวดนิโครม ซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างนิกเกิลกับโครเมียม ลวดนิโครมมีคุณสมบัติดังนี้
  • 1. มีความต้านทานไฟฟ้าสูง เพื่อให้เกิดความร้อนสูง
  • 2. มีจุดหลอดเหลวสูงทำให้ขดลวดไม่ขาดเมื่อเกิดความร้อนที่ขดลวด
 • 12.
  • ข้อควรระวังในการใช้เครื่องไฟฟ้าที่ให้ความร้อน
  • กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปริมาณมากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ หลายเท่า จึงควรตรวจสภาพสายไฟ เต้ารีด เต้าเสียบ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เมื่อเลิกใช้ต้องถอดเต้าเสียบออกทุกครั้ง
 • 13.
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนมีหลักการ
  • เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานไฟฟ้าสูง พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ดังนั้น จึงให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดนิโครมหรือแผ่นความร้อนซึ่งมีความต้านทานไฟฟ้าสูง พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนมากแล้วถ่ายเทพลังงานความร้อนไปยังภาชนะ
 • 14. 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลอยู่อย่างมากมาย ได้แก่ พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องเป่าผม และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ ทุกชนิด
 • 15.
  • หลักการทำงานเครื่องใช้ที่ให้พลังงานกล
  • มอเตอร์ไฟฟ้า ทำงานโดยอาศัยหลักการดังนี้ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดตัวนำทางวางงออยู่ระหว่างขั้นเหนือและขั้นใต้ของแท่งแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าขณะไหลผ่านขดลวดจะเกิดการเหนี่ยวนำเกิดสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวด ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กของแท่นแม่เหล็กแบนไป ซึ่งเส้นแรงแม่เหล็กที่เบี่ยงเบนไปนี้จะยึดเส้นแรงออกให้ตรงด้วยเส้นแรงผลักขดลวด เป็นผลให้ขดลวดหมุนได้
 • 16. 4. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง
  • เครื่องรับวิทยุ คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง โดยรับคลื่นจากสถานีส่งแล้วใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขยายสัญญาณเสียงที่อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้าให้แรงขึ้น จนทำให้ลำโพงสั่นสะเทือนเป็นเสียง ดังแผนผัง
  รูป แผนผังการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงของเครื่องรับวิทยุ
 • 17.
  • เครื่องบันทึกเสียง คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง โดยใช้ไดนาโมเปลี่ยนเสียงพูดหรือเสียงร้องเป็นสัญญาณไฟฟ้า แล้วบันทึกสัญญาณไฟฟ้าลงแถบบันทึกเสียงในรูปของสัญญาณแม่เหล็ก เมือนำแถบบันทึกเสียงที่บันทึกมาเล่น สัญญาณแม่เหล็กจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้า และสัญญาณไฟฟ้านี้จะถูกขยายให้แรงขึ้นด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าจนเพียงพอที่จะทำให้ลำโพงสั่นสะเทือนเป็นเสียงอีกครั้งหนึ่ง ดังแผนภาพ
  รูป แผนผังการเปลี่ยนพลังงานของเครื่องบันทึกเสียงขณะบันทึก
 • 18.
  • คลื่นเสียง คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง โดยใช้ไมโครโฟน เปลี่ยนเสียงพูดหรือเสียงร้องเป็นสัญญาณไฟฟ้า แล้วใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ขยายสัญญาณเสียงที่อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้าได้แรงขึ้น จนทำให้ลำโพงสั่นสะเทือนเป็นเสียง
  รูป แผนผังการเปลี่ยนพลังงานของเครื่องบันทึกเสียงขณะเล่น
 • 19.
  • หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าพลังงานเสียง
    เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นๆ หลายรูปได้พร้อมกัน เช่น โทรทัศน์สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง และพลังงานเสียงในเวลาเดียวกัน
 • 20. ภาคผนวก
 • 21. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง
 • 22. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน
 • 23. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล
 • 24. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง
 • 25. บรรณานุกรม
  • ข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • http://www.kr.ac.th/ebook 2/ det/ 02. html
  • รูปภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • http:// www.google.co.th /search