1009 – 2009 m (ivykiai)

1,171 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,171
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1009 – 2009 m (ivykiai)

 1. 1. 1009 – 2009 M.20 lemiamų įvykių
 2. 2. LIETUVOS VARDO PAMINĖJIMAS RAŠYTINIUOSEŠALTINIUOSE – 1009 Taip, kaip Kolumbas atrado Ameriką, taip šv. Brunonas – Lietuvą, rašė prof. dr. Alfredas Bumblauskas. Bet dar svarbiau ne tai, kad 1009-aisiais Kvedlinburgo analuose užfiksuotas misionieriaus Brunono nužudymas Lietuvoje, bet kad pirmasis čia atvykęs krikščionybės skleidėjas rado iš genties valstybe jau betampančią Lietuvą.
 3. 3. MINDAUGO KARŪNAVIMAS –1253.07.06 Mindaugas tapo pirmuoju ir vieninteliu suverenios ir tarptautiniu mastu pripažintos Lietuvos valstybės valdovu. Jis įveikė Lietuvos politinę izoliaciją, užmezgė pirmuosius nuolatinius diplomatinius santykius su kaimynais ir žengė pirmą žingsnį į Europą. Kita vertus, Mindaugo karūnavimas turėjo ir savo kainą. Tai buvo duoklė Livonijos ordinui, į kurio priklausomybę patekęs naujasis karalius buvo priverstas atiduoti Žemaitiją ir kitas svarbias žemes.
 4. 4. KRĖVOS SUTARTIS – 1385 Krėvos sutartis leido suvienyti lietuvių ir lenkų jėgas kovai su kryžiuočiais ir paspartino Europos civilizacijos atėjimą į Lietuvą per Lenkiją. Kita vertus, tai paspartino ir LDK feodalizaciją, mat lenkų feodalams sutartis suteikė teisinį pagrindą laikyti Lietuvą Lenkijos dalimi, o Jogailai tapus karaliumi Lietuvoje apskritai neliko valstybingumą įkūnijančios institucijos. Istoriko Alvydo Nikžentaičio teigimu, kaip tik todėl net ir XIV a. Lietuvoje Krėvos unija vertinama kaip istorinė klaida ir valstybingumą ribojantis aktas.
 5. 5. LIETUVOS KRIKŠTAS – 1387 Lietuvos krikštas, nors ir prievartinis, pakreipė Lietuvos istoriją Vakarų Europos kultūros link. Be to, Lietuva liko vienintelė Rytų Baltijos regiono tauta, atsilaikiusi prieš kryžiaus žygius, kurių imtis po Lietuvos krikšto ordinas nebeturėjo jokio moralinio pagrindo. Kita vertus, krikščionybė įtvirtino luomų sistemą, mat privilegijos buvo suteiktos tik dvasininkijai, o valstiečiai liko už vakarietiškos kultūros borto.
 6. 6. ŽALGIRIO MŪŠIS – 1410.07.15 Žalgirio mūšyje Lenkijos ir Lietuvos kariuomenė galutinai sumušė Kryžiuočių ordino kariuomenę, o pats mūšis įrašytas į didžiausių ir reikšmingiausių Europos kovų istoriją. Šią dieną Lietuva ne tik galutinai sustabdė Vakarų agresiją, bet ir tapo tikrąja Vidurio Rytų Europos ir lotyniškosios Vakarų civilizacijos dalimi.
 7. 7. M. MAŽVYDO KATEKIZMAS – 1547 79 puslapių giesmynėlis “Katekizmo prasti žodžiai”, kurį sukūrė ir pats Karaliaučiuje išleido Martynas Mažvydas, tapo pirmąja lietuviška knyga ir kartu lietuvių raštijos, gramatikos, terminijos ir net pasaulietinės lietuvių poezijos bei muzikos istorijos pradžia. Iki šiol yra išlikę du pirmosios knygos egzemplioriai: vienas saugomas Vilniaus, kitas – Lenkijos Torunės universitetuose.
 8. 8. LIUBLINO UNIJA – 1569 Liublino uniją, arba Žečpospolitą, Lietuvos istorikai dažnai vertina neigiamai, nes kartu su ja Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė neteko savarankiškumo. Kita vertus, Liublino unija sukūrė ne tik unikalų, bet ir pastovų valstybės modelį, padėjusį garantuoti Lietuvai valstybinių institucijų neliečiamumą bei gintis nuo dar didesnių Lenkijos pretenzijų.
 9. 9. VILNIAUS UNIVERSITETAS – 1579 Palyginti su senaisiais Europos universitetais, Vilniaus universitetui atsirasti XVI a. buvo vėlokas metas. Tačiau daugelis Europos mokslo šventovių buvo krikščionybės istorijos padarinys, o Vilniaus universitetas įkurtas praėjus vos dviem šimtams metų po Lietuvos krikšto – palyginti tiek su Vakarų, tiek su Vidurio Europos universitetais, tai nutiko gerokai greičiau.
 10. 10. LIETUVOS STATUTAI1529, 1566, 1588 Trys teisinių dokumentų rinkiniai – Statutai – įtvirtino teisinius Lietuvos valstybės pamatus, o Lietuva savo teisine sistema ne tik prilygo, bet ir pralenkė daugelį Vakarų Europos šalių. Istorikė Jūratė Kiaupienė pastebi, kad Statutuose įtvirtinta lietuviška teisė buvo dar ir ta valstybės gyvenimo sritis, kur įtaka sklido ne iš Lenkijos į Lietuvą, o priešingai – iš Lietuvos į Lenkiją.
 11. 11. GEGUŽĖS 3-IOSIOS KONSTITUCIJA –1791.05.03 Ketverių metų Seimo priimta Konstitucija – vienas unikaliausių teisinių dokumentų viso pasaulio istorijoje. Tai pirmasis Europoje ir antrasis pasaulyje priimtas pagrindinis valstybės įstatymas, apibrėžęs jos politinę ir socialinę santvarką, pagrindinius valstybės institutus bei jų funkcijas. Nors gegužės 3- iosios Konstitucija galiojo tik šiek tiek daugiau nei metus, o istorikai ją laiko mėginimu pasikėsinti į Lietuvos suverenitetą bei atkurti Lietuvos ir Lenkijos valstybę, teisiniu požiūriu šis dokumentas tapo pavyzdžiu net pažangiausių Vakarų Europos valstybių įstatymams.
 12. 12. BAUDŽIAVOS PANAIKINIMAS – 1861 Laisvė nuo baudžiavos, po imperatoriaus Aleksandro II nurodymo įsigalėjusi visoje Rusijos imperijoje, įskaitant ir Lietuvą iki Nemuno, sukūrė sąlygas plėtotis Lietuvos prekybiniams santykiams su kaimynėmis. Tačiau valstiečiams dar ilgokai teko palaukti kitų laisvų ir teisių – tiek pilietinių, tiek ekonominių. Sudėtingos gyvenimo sąlygos paskatino ne tik amatų ir prekybos klestėjimo, bet ir pirmosios lietuvių emigracijos į JAV bangą.
 13. 13. “AUŠRA” – 1883-1886 Pirmasis lietuviškas laikraštis – pogrindinis, vos tūkstančio egzempliorių tiražu leidžiamas mėnraštis “Aušra” – per trejus gyvavimo metus pasitarnavo kaip šviesuomenės tribūna. Iš “Aušros” sklidusios Jono Basanavičiaus, Vinco Kudirkos, Maironio ir kitų to meto inteligentų idėjos tapo lietuvių tautinio sąjūdžio ideologijos pagrindu ir formavo tautinę lietuvių savimonę iki pat Pirmojo pasaulinio karo.
 14. 14. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS –1918.02.16 Vasario 16-ąją Antano Smetonos vadovaujama Lietuvos Taryba, remdamasi istorine JAV prezidento Woodrow Wilsono teise, pasirašė vieną svarbiausių Lietuvos istorijos dokumentų – Nepriklausomybės nuo kitų valstybių Aktą. Šis dokumentas visam pasauliui paskelbė, kad atkuriama nepriklausoma, demokratiniais pagrindais sutvarkyta Lietuvos valstybė su sostine Vilniumi.
 15. 15. KLAIPĖDOS SUKILIMAS – 1923 Amerikiečių istorikas Alfredas Erichas Sennas yra pastebėjęs, kad 1923 m. lietuvių žygis į Klaipėdą buvo “drąsiausias tarpukario Lietuvos užsienio politikos žingsnis”, padėjęs atgauti pagal Versalio sutartį prancūzams atitekusį Klaipėdos kraštą.
 16. 16. SKRYDIS PER ATLANTĄ – 1933 Kai 1933 m. liepos 15 d. 6 val. 24 min. Steponas Darius ir Stasys Girėnas nedideliu lėktuvu “Lituanica” pakilo iš Niujorko į Kauną, pasaulio spauda pranešė, jog tai rizikingiausias ir drąsiausias pakilimas per visą transatlantinių žygdarbių istoriją. Deja, iki Kauno likus trims skrydžio valandoms lakūnai žuvo.
 17. 17. SOVIETINĖ OKUPACIJA – 1940-1945 1940 m. birželio 15 – 16 d. Lietuvos teritoriją užėmė raudonoji armija. Nuo tada prasidėjo penkiasdešimt metų trukusi sovietinė okupacija, atskyrusi Lietuvą geležine uždanga nuo Vakarų pasaulio ir, istorikų teigimu, išbraukusi pusę šimtmečio iš Lietuvos gyvenimo, o Lietuvą – pusei šimtmečio iš Vakarų istorijos.
 18. 18. LIETUVOS PARTIZANŲ KOVOSPRADŽIA – 1944 1944-ųjų liepą, prasidėjus antrajai sovietinei Lietuvos okupacijai, tūkstančiai Lietuvos patriotų ėmėsi ginkluotos kovos dėl Lietuvos valstybės atkūrimo. Šis pasipriešinimas, ilgainiui virtęs didžiuliu partizaniniu karu ir pareikalavęs tūkstančių kovotojų aukų, ištisą dešimtmetį skelbė pasauliui apie ryžtą bet kokia kaina atkurti nepriklausomybę.
 19. 19. SĄJŪDŽIO INICIATYVINĖ GRUPĖ –1988.06.03 Sąjūdžio iniciatyvinės grupės susikūrimas 1988 m. birželio 3d. Laikomas tikrąja Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio pradžia. Šis judėjimas ėmė aktyviai siekti tarptautinio Lietuvos palaikymo ir pripažinimo. Didžiosios Britanijos ir JAV politikai ėmė atvirai reikšti palaikymą Lietuvos nepriklausomybės siekiams bei nuolat priminti Lietuvos klausimą SSRS vadovybei.
 20. 20. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMOAKTAS – 1990.03.11 “Lietuva jau laisva. Dvasioje, teisėje laisva”, – iš karto po balsavimo dėl Nepriklausomybės Akto paskelbė Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Nuo šių jo žodžių prasidėjo visiškai nauja laisvos ir nepriklausomos Lietuvos istorija.
 21. 21. LIETUVA TAPO ES IR NATO NARE –2004 Po ilgų ir sudėtingų derybų bei mėginimų tilpti į tarptautinių organizacijų rėmus 2004 m. Lietuva buvo priimta į Europos Sąjungą bei NATO ir kartu pripažinta kaip teisėta Vakarų kultūros ir politikos dalis.
 22. 22. DARBĄ PARENGĖ: TOMAMIKALAUSKAITĖ

×