Pandox Upgrade - Nr 1 2011 (Sv)

1,486
-1

Published on

UpGrade: Marknadsinformation från Pandox, ett av Europas ledande hotellfastighetsbolag.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,486
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pandox Upgrade - Nr 1 2011 (Sv)

 1. 1. Up 2011 HöstenGradeM A R K N A D S I N F O R M AT I O N F R Å N PA N D O X – E T T A V E U R O PA S L E D A N D E H O T E L L F A S T I G H E T S B O L A G Återhämtning på de flesta marknader T R E N D E R | S O C I A L A M E D I E R A L LT V I K T I G A R E SPOTLIGHT6 8 9 Vart är vi Tema: Ett kanonår på väg? Rapport Sociala för svenskS. från Hot.E! S. projekt S. handboll
 2. 2. ETT ORD PÅ VÄGENFinns det någonny mirakelkur mot krisen? Trenden för de tre senaste huvuddelen av tillväxten består av ett ökat snittpris. ordförande för IFC, International Finance Corpora- konjunkturnedgångarna i Det är hälsosamt för produktiviteten samt resultat- tion. Thunell kommer att beröra de senaste globala hotellbranschen är tydlig. och fastighetsvärderingarna. makroekonomiska trenderna samt ge World Bank Svackorna blir allt djupare Men för nästa år är osäkerheten stor och det Groups och sin egen syn på hur man med aktiva men nedgången blir finns tre huvudscenarier: Optimisten tror på ökad åtgärder kan stödja utvecklingsländer och kampen också kortare. efterfrågan i hotellbranschen och fokuserar på att, för att utrota fattigdom och lidande hos mångaTar vi New York som exempel varade nedgången i minst, behålla sin andel av uppgången. Pessimis- människor. Förresten känner jag till en officiell hem-början av 1990-talet cirka två och ett halvt år. ten förbereder sig för en djup svacka med fokus på lighet om Lars H. Thunell där även Pandox ärSvackan som inträffade i början av 2000-talet att minska bolagets kostnader. Den som står i mit- inblandad. Nyfiken?varade i cirka två år medan den senaste krisen höll ten prognostiserar en viss nedgång 2012 och där-i sig ett och ett halvt år. Det omvända mönstret gäl- efter ställer han eller hon in sin affär på låga tillväxt- Tre M – Megaavtal, Montreal och Mr Harryler för hur djupa svackorna har blivit. Under den förutsättningar de kommande åren. Tillhör du den Stora saker händer också i Pandox. Ett megasam-första nedgången minskade intäkterna med 12 senare kategorin är dina prioriteringar troligen att arbetsavtal har träffats med Scandic där vi uppgra-procent, under den andra blev minskningen drygt öka företagets marknadsandelar. Detta görs inte derar och utvecklar 40 befintliga hotell. Bland20 procent och under den senaste accelererade osannolikt genom en dynamisk pris- och dessa återfinns 30 klassiska väghotell som ska fånedgången till nära 30 procent. segmenteringsstrategi. ett nytt utseende och en helt ny stil. Hyatt i Mont- Vad beror då detta på? De flesta professionella real har också fått en ny kostym med ett nytt ”Foodbedömare menar att det är ett resultat av att de Populär dag med angeläget tema and Beverage”-koncept med en entertainmentpro-ekonomiska obalanserna i världen har ökat. Pro- Den 15 november är det dags för en ny hotellmark- fil. Det är ganska logiskt eftersom hotellet liggerblemen med de gigantiska skuldbergen växer. Det nadsdag – den 16:e i rad på lika många år. Vem mitt i stadens nöjesområde. Sist men inte minst harförkortade händelseförloppet anses vara ett resul- kunde tro det när vi startade konceptet 1996?! vi rekryterat en ny Corporate dog som lyssnar tilltat av att ekonomierna överstimuleras med lägre Anledningen var då att bolaget behövde introduce- namnet Harry, oftast med ett Mister som förstärk-räntor för att motverka lågkonjunkturer. En sofisti- ras till kapitalmarknaden inför börsintroduktionen ning. Mr. Harry är en vältränad boxer med ett sköntkerad form av doping alltså! Nu står vi inför en ny som skedde året efter. Sedan dess har hotellmark- skall. Han kommer att rapportera direkt till vår högtosäker framtid. Och detta trots att de flesta affärs- nadsdagen utvecklats till en dynamisk mötesplats respekterade medarbetare, och tillika förbunds-sektorerna går alldeles utmärkt. Denna gång spö- för hotellsektorn. Ofta har vi glädjen att för fullt hus kapten, Staffan Olsson.kar svaga finanser i vissa länder i södra Europa, hälsa 300 gäster välkomna, varav allt fler frånvilket skapat turbulens i de finansiella systemen marknader utanför Sverige. Det är riktigt kul! Jag Er tillgivne,med slaktade börskurser och nattsvarta rubriker i vill gärna ta tillfället i akt och upprepa att vi på Andersaffärspressen. Nu riskerar epidemin att sprida sig Pandox är mäkta stolta över att så många tar sigtill alla företagssektorer med påtaglig risk att den tid att komma till vårt event. I år handlar seminarietekonomiska aktiviteten minskar och efterfrågan i om CSR, socialt företagande, ett aktuellt ämne PS! Om ni händelsevis har missat det spelarhotellbranschen drabbas. Allt annat vore förvå- som vi alla måste ta på största allvar och ta större handbollsdamerna VM i Brasilien under december.nande. Huvudfrågan som alla bör fundera på är ansvar för. Det är min tro att dessa frågor blir en Kan succén från fjolårets EM upprepas? Herrarnapå vilket sätt ekonomierna ska stimuleras denna naturlig del av alla moderna företags DNA. Det är har sedan först ett EM i Serbien under januari ochgång. Räntevapnet lär inte bli lika effektivt med något som tillhör de värderingar som varje bolag därefter ett OS-kval som går i Göteborg i börjanhänsyn till den redan historiskt låga nivån... måste omfamna för att vara attraktiva för kunder, av april. Vi har alltså ett spännande handbollsår medarbetare och talanger som man vill rekrytera. framför oss!Fågel, fisk eller mittemellan Talarlistan på årets hotellmarknadsdag är troli-Tittar vi på nuvarande marknadstrender blir 2011 gen den bästa vi har haft någonsin. Behöver jagtrots allt ett relativt bra hotellår. Speciellt för de nämna att vi är speciellt stolta över vår huvudtalaremarknader som ligger långt framme i konjunktur­ Lars H. Thunell, tidigare bl a VD för SEB ochcykeln såsom New York och London. Metropoler- numera på en internationell topposition inom Worldnas beläggning har nu nått en så hög nivå att Bank Group som Operativ vicedirektör och styrelse­ Pandox Upgrade. Adress: Pandox AB Grafisk form och produktion: Omslagsbild: The Hotel, Bryssel. Marknads­nformation från Pandox i P.O Box 15 Hallvarsson & Halvarsson Upgrade kan beställas från Pandox – utkommer med cirka tre nummer 101 20 Stockholm Foto: Ulf Blomberg, Peter Hoelstad, eller läsas på www.pandox.se per år. Tel: 08-506 205 50 Getty Images, Shutterstock, Redaktion: Anders Nissen, Fax: 08-506 205 70 iStockphoto m fl. Marika Hilldoff, E-post: info@pandox.se Tryck: TMG Sthlm, november 2011. Annelie Sundström Aguilar Besöksadress: Eftertryck endast med Pandox Vasagatan 11, vån 9, Stockholm tillåtelse.2 M A RK N A DS I N F ORM ATI ON F R Å N PA ND O X
 3. 3. Nyheter HOTELLVÄRLDENJULI Elite Hotels köper gamla Grand Hotel SEPTEMBER Victoria Towers, Kista. i Gävle från Diös. Köpeskillingen är 40 MSEK. Fastigheten blir nu åter hotellHome Properties säljer Radisson Blu efter att i 70 år hyst annan verksamhet. Nordens högsta hotell Victoria TowersStrand Hotell, fastigheten Måns Bok 6, Hotellet kommer att öppna hösten 2012 invigs. Fastigheten byggdes av Arthurtill stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stock- under namnet Elite Grand Hotel och Buchardt med Peab som entreprenör ochholm. Det underliggande fastighetsvär- ha 123 hotellrum, restaurang och en rymmer både kontor och hotell med 299det uppgick till rekordhöga 600 MSEK kon­ erensdel med kapacitet för 130 per- f rum. Scandic hyr våningarna 1–22 samt(95 000 SEK/kvm). Radisson Blu Strand soner. Den totala investeringen uppgår 33–34 för konferens. Högst upp blir detHotell har 152 rum och totalt 6 300 kvm. till 150 MSEK. en skybar. ”Det känns fantastiskt att fåSäljaren Home Properties fortsätter vara med och inviga detta nya landmärke.sin strategiska renodling av fastighets­ Nu har Scandic fem hotell mellan Stock-portföljen till att bara äga fastigheter Nya hotellet vid Arenastaden påbörjat. holm och Arlanda och nu är Kista en delsom drivs av Nordic Choice Hotel. Peab har fått uppdraget och startat byg- av Stockholm med en helt ny infrastruk- get av det nya hotellet intill Swedbank tur”, sade Anders Ehrling, koncernchef för Scandic, till Travel News vid invigningen. OKTOBER Arena i Solna. Kontraktssumman uppgårSkanska bygger nytt åt Winn Hotel till 502 MSEK. Hotellet, som blir 94 meterGroup på Lindholmen i Göteborg. Scandic Grand Central – nytt jättehotell hög och får 399 hotellrum, beräknas ståHotellet ska få 266 rum och beräknas Den finska hotellkedjan Omena mitt i Stockholm. Den första helgen i klart i augusti 2013. Byggherre är Pasabstå klart i början av 2013. Winn Hotel Hotels ska öppna ett nytt hotell i Stock- oktober öppnade ännu ett hotell i Stock- Fastighetsutveckling AB, som ägs avGroup har tecknat ett 25-årigt hyresav- holm, närmare bestämt på Torsgatan i holm, denna gång i hörnet Vasagatan/ Petter Stordalen och Arthur Buchardt.tal med Skanska som startar bygget mars 2012. Det nya hotellet kommer att Kungsgatan. Hotellet har 391 rum och Hotellet ska drivas av Nordic Choice Hotell.våren 2012. Investeringen uppgår till ha 251 rum och blir kedjans elfte hotell blir det dyraste av Scandics hotell i sta-cirka 400 MSEK. Offentliggörandet av totalt. Affärsidén bakom Omenahotellen den, men billigare än Nobis och Elite.projektet kommer bara några veckor är självservice-koncept i citylägen, att Scandics målsättning är också att bli ett nytt nöjescentrum och hotellet utlovarefter att Svenska Mässan meddelat attde ska bygga ett av Europas största AUGUSTI erbjuda låga priser genom att minska på personal och annan service. Till exem- gratis konserter 3–5 gånger i veckan.hotell med cirka 1 200 rum i Göteborg. pel finns ingen reception utan kundser- Rica öppnar nytt i Göteborg. Rica Hotel vice sker via telefon. Vid bokning på No. 25 blir namnet när Ricas hotell på nätet får gästen en kod som ger tillgångDiligentia säljer fastigheten Klockan 1 i Burggrevegatan i Göteborg nyinvigs – till det beställda rummet.centrala Stockholm till norska KLP Eien- ett koncepthotell mitt i centrala Göte-dom AS. Fastigheten omfattar 18 600 borg. Hotellet har utökats med ytterligarekvm och innefattar hotellet Scandic en våning där nu samtliga 112 rum är InterContinental tiodubblar i Ryssland.Grand Central med 391 rum, som öpp- nyrenoverade och inredda för att passa InterContinental offentliggör ambitiösanar 1 oktober, samt två butiker. Köpeskil- såväl affärsresenärer som familjer och planer att öppna 100 nya hotell i Ryss-lingen är 1,1 miljarder SEK med möjlighet större sällskap. land till år 2020, vilket är tio gångertill tilläggsköpeskilling. KLP äger sedan så många hotell som kedjan har idag.tidigare även Radisson Royal Viking, som Bland de nya projekten finns Europasligger bara ett stenkast bort. Best Western öppnar första hotellet i största Holiday Inn, ett 1 000-rums­ otell h Ryssland. Best Western Vega Hotel & som ska öppna i Moskva 2014. Convention Center i Moskva är nu det Första Wyndham Hotel i Turkiet. DetScandic först i Sverige med bokning största av mer än 4 000 Best Western- nya femstjärniga, 21-våningars Wyndhamdirekt på Facebook. Sociala medier har hotell världen över. Hotellet har 970 rum Petek Istanbul, planeras öppna höstenblivit framgångsrika kanaler i hotellbran- och kapacitet att dagligen ta emot över 2012. Hotellet kommer att ligga bekvämtschen. Genom några snabba klick går 1 000 konferensgäster. På hotellet finns beläget mindre än sju kilometer från Istan-det att planera en helg och boka både även flera restauranter, en coffee shop buls internationella flygplats Atatürk.rum och bord på bland annat Scandic och såväl turkiskt bad som finsk bastu.Grand Central. Hotellet hoppas genomdetta nå nya målgrupper som flitigt och Hotellkedjor ökar takten i Kina. Inter-dagligen använder sociala medier. InterContinental fortsätter expandera. nationella hotelloperatörer som Hyatt ICH, med varumärken som InterConti- Hotels och Carlson tävlar nu om nya nental, Holiday Inn, Crowne Plaza och Qatar-företag förvärvar Londons marknader i Kina – främst i mellanpris- Stalybridge, planerar att öppna ytterli- W Hotel. Al Faisal Holding Company segmentet. Hyatt planerar att öppna gare 28 nya hotell I Storbritannien. Bland förvärvar W London Hotel, Leicester med sina varunamn Hyatt Place hotels dessa finns ett nytt InterContinental Square, för närmare 200 miljoner pund, och Hyatt House hotel. Carlson, som flaggskeppshotell vid Westminster samt och genomför därmed en av årets mest även äger Radisson, planerar att intro- ett Holiday Inn och Stalybridge nära det prestigefulla hotelltransaktioner. ducera sitt mellanklasshotell Park Inn. olympiska området. InterContinental har sedan tidigare 269 hotell i Storbritannien.M A RK NADSI NF O R MAT I O N FRÅN PAN DOX 3
 4. 4. FOKUS PÅ MARKNADENFortsatt återhämtning i flertalet större hotellmarknader SNABB ÅTERHÄMTNING OCH ÖKANDE RevPAR TROTS OROLIG OMVÄRLDÖkat affärsresande och ett generellt ökande fri- period 2010. Ökningen har i huvudsak drivits av Elisabeth regerat i 60 år (Diamond Jubilee) är detids- och konferenssegment har lett till stigande höjda priser men även av ett ökat inresande till följd stora händelserna i London nästa år.beläggning och höjda snittpriser i flertalet större av det försvagade pundet. • Relativt få nya hotell och hotellprojekt. Ävenhotellmarknader. Den ekonomiska utvecklingen om konkurrensen är fortsatt hög kunde det varitoch osäkerheten i världskonjunkturen har dock Frågan är nu om det finns någon mer kraft värre. Antalet nya hotellprojekt är begränsadestor betydelse för hotellmarknaderna. Trots i London? troligtvis till följd av en fortsatt svåravmattning i konjunkturen, väntas enligt många Trots att hushållens och företagens syn på ekono- finansieringssituation.bedömare RevPAR fortsätta att stiga, drivet av min försämras i spåren av de oroligare tiderna i • Nya trendiga delmarknader i Östra London.ökade snittpriser. Tillväxttakten väntas dock Europa, finns fortfarande skäl att vara fortsatt opti- London Olympic Stadium och många av OS-avta framöver. mistisk kring hotellmarknaden i London. En rapport arrangemangen kommer att vara i Londons från PwC listar fem orsaker till varför: östra delar. Inför detta byggs det om och nyaFortsatt starkt i USA • Fortsatt ökat affärsresande. Flertalet företag hotell tillkommer. Framför allt väntas de nyaUSA inledde året starkt med en RevPAR-uppgång särskilt inom data- och mjukvaruindustrin ser hotellen ligga inom segmentet för boutique-på 8,5 procent de första två kvartalen jämfört med ljust på framtiden och bedöms fortsätta resa. och designhotell.föregående år, främst drivet av ökad beläggning. • Fritidssegmentet fortsätter attrahera besö-Utvecklingen vände dock ned något efter somma- kare och driver hotellbokningar. Resande Ojämn hotellmarknad i Europaren, mest troligt till följd av läget på världens finans- förblir viktigt för vårt välbefinnande och kommer För Europa är marknaden ojämn med starkastmarknader. RevPAR för de första tre kvartalen att prio­ iteras trots att många kan få det tuffare r utveckling i tillväxtmarknaderna i öst. För flertalet avlandade på 8,3 procent. ekonomiskt. de större hotellstäderna drivs dock utvecklingen New York visar en svagare utveckling än USA- • Stora events under 2012 driver priser och främst av ökade snittpriser. Även beläggningensnittet och RevPAR har gått upp med 6 procent efterfrågan. Sommar-OS, Farnborough flyg- fortsätter att öka till följd av att kapacitetstillskottende tre första kvartalen jämfört med samma period show, Paralympics och firandet av att Drottning varit relativt begränsade. För Europa totalt uppgickföre­ ående år. Priset står för mer än hela tillväxten gdå beläggningen backat något. Tappet i belägg-ning beror i huvud­ ak på att hotellen väljer bort slågprisgrupper eftersom högprismarknaden harökat kraftigt. New York, RevPAR utveckling januari 2010 – september 2011London – hur mycket mer finns att hämta? %London ligger normalt efter New York i konjunktur- 30 Snittpriscykeln, men nu verkar mönstret ha brutits. Åter- Beläggninghämtningen från den senaste nedgången började 25genom att beläggningen vände uppåt hösten 2009 RevPARoch priset följde efter tämligen omgående. Tydligt 20är att nedgången blev kortare och lindrigare änväntat och London ligger fortsatt främst i hotellkon- 15junkturcykeln i Europa. 10 Nuvarande RevPAR i London har passerat enhistorisk toppnivå och låg efter september på 5110£, vilket är nära 10,5 procent bättre än samma 0 Förklaringar: –5 2010 2011 RevPAR = Intäkt per tillgängligt rum –10 ov g g p c p ar ar b b aj n aj n n n YTD = Year-to-date kt r r l l Ap Ap De Au Au Se Se Fe Fe Ju Ju Ju Ju Ja Ja M M M M O N Siffrorna baseras på statistik från STR Global.4 M A RK N A DS I N F ORM ATI ON F R Å N PA ND O X
 5. 5. Hilton Docklands, London Hotel Berlin, BerlinRevPAR till nära + 7 procent för de första tre kvarta- berg har också gått bra under året. Även företagen Stockholms RevPAR har också påverkats negativtlen jämfört med föregående år. Bäst utvecklas för har ökat sitt resande och konfererande i staden. En av ökad hotellkapacitet. Under helåret 2011 upp-närvarande Istanbul, Venedig, Paris, Amsterdam annan faktor som kan ha påverkat de starka siff- skattas omkring 1 200 nya rum komma ut påoch Göteborg. rorna är tecken på ett säsongsskifte vad gäller kon- marknaden. Bland annat har Scandic öppnat de ferenser och kongresser. Våren 2011 har Göteborg nya hotellen Victoria Tower i Kista och Grand Cen-Uppåt i Skandinavien haft fler och större konferenser än 2010, vilket kan tral i city. Tidigare i år har även All Seasons öppnat iDe nordiska storstäderna uppvisar samtliga en innebära att hösten blir något tuffare. Under febru- Järva Krog, Elite Eden i city och Best Western ipositiv RevPAR tillväxt för årets första nio månader. ari 2012 öppnar också nya Clarion Post med 500 Bromma. I absoluta tal och historiskt sett liggerGöteborgsmarknaden visar den starkaste trenden rum i centrala Göteborg, vilket troligen kommer att dock Stockholm fortfarande bra till. RevPAR liggeroch ligger i topp i Skandinavien med en ökning på märkas i marknaden. i linje med 2010 och 2008 och snittpriserna harhela 13 procent jämfört med föregående år. Köpen- Stockholm visar en relativt svag utveckling under kommit upp i nivå med 2008.hamn kommer därefter med 10 procent, följt av 2011, vilket kan förklaras av att marknaden jämförs Det står klart att kapacitetstillskotten i markna-Helsingfors 6 procent och Oslo 3 procent. Stock- mot ett starkt fjolår. Under 2010 arrangerades bland den kommer att fortsätta. Först ut bland de nyaholm kommer sist i raden med en RevPAR ökning annat en stor kardiologkongress som drev upp hotellen blir troligen Omena Hotel på Torsgatan ipå 1,5 procent. marknaden i augusti. Kongressen var den hittills Stockholms innerstad, som ska invigas i mars största som arrangerats på Stockholmsmässan 2012 med 250 nya rum. Senare framåt hösten ärGöteborg och Stockholm med omkring 27 500 delegater. Även september i det dags för invigning av Clarion Hotel Arlanda medGöteborgsmarknaden har haft en stark utveckling fjol var en stark kongressmånad med bland annat 400 rum i anslutning till Sky City. Det är ännu inteunder de första tre kvartalen. Efterfrågan från både ett stort medicinskt möte kring diabetes. Detta inne- klart när invigning sker av det nya Quality Hotelprivat- och företagsmarknaden har varit god. bar dock ingen större effekt för hotellmarknaden. Arenastaden invid Swedbank Arena i Solna menMånga privatpersoner har fått en bättre ekonomisk Även i år arrangerades en kongress av liknande stor- väntas bli någon gång sent 2012 eller under vårensituation och kunnat unna sig hotellvistelser. Lise- lek, kring temat cancer, i september månad. 2013. Även detta hotell får 400 nya rum.Europa, snittpris och beläggning, förändring från 2010 – YTD september 2011 Skandinaviska huvudstäderna, RevPAR – YTD september 2011Istanbul EuroVenedig 100ParisAmsterdam 80GöteborgAten Beläggning 60BarcelonaLondon SnittprisBryssel 40FrankfurtMadrid 20BerlinEuropa, totalt 0 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 % 2007 2008 2009 2010 2011-YTDSiffrorna baseras på statistik från STR Global. Helsingfors Stockholm Oslo KöpenhamnM A RK NADSI NF O R MAT I O N FRÅN PAN DOX 5
 6. 6. Det står också klart att Stockholmsmässan väntar färre besö- Köpenhamnkare nästa år, efter några starka år med riktigt stora kongres- Köpenhamns hotellmarknad har återhämtat sig snabbt,ser. Både 2012 och 2013 väntas bli svagare sett till antalet primärt drivet av volymer, och nivåerna börjar komma istora kongresser medan antalet mässor däremot väntas bli kapp efter bottenåret 2010. YTD september 2011 liggernågot bättre. Detta då fler av de mässor som hålls vartannat RevPAR 10 procent över 2010 års nivå, jämnt fördelat påår infaller under just 2012. Det återstår dock att se hur allt pris och volym.detta påverkar hotellmarknaden… HelsingforsOslo Även Helsingfors har haft en god återhämtning, men kom-Oslomarknaden domineras, liksom Stockholm, av stark mer dock från låga nivåer. Precis som i Köpenhamn är detinhemsk efterfrågan. Året inleddes starkt till följd av skid-VM framförallt volymerna som har stärkt Helsingforsmarkna-under februari och mars då stora delar av Oslo var fullbokat. den, medan priset släpar efter. Stadens RevPAR liggerUtvecklingen därefter har varit mer ojämn och påverkats av att nära 6 procent upp efter september månad, där 4 procentåret jämförs mot fjolårets starka konferenssommar. En annan kommer från beläggning och 2 procent från ökade priser.bidragande orsak är att det tillkommit flera rum i centrala Oslo.Under 2012 öppnar ytterligare två hotell med totalt 600 nya rum.Skandinavien, RevPAR utveckling, månatlig 2011 % Helsingfors 40 Köpenhamn Oslo 30 Stockholm 20 Göteborg 10 0–10–20–30 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug SepMARKNADEN OM MARKNADENVart är vi på väg?Hot.E! Om hotelltrender I år hölls för första gången positivt med hela 80 procent som uttryckte positiv Framtidstrender Hot.E, hotellseminarium i tilltro till marknadsutvecklingen de kommande tolv Seminariets huvudtalare var Rohit Talwar, VD på London. Under tre dagar i månaderna. Jämfört med en liknande undersök- framtidskonsulten Fast Future Research. Rohit september träffades inves- ning under ALIS konferens i januari är detta är en talade om olika trender, framtidsscenarier och vilka terare, analytiker, rådgivare tydlig förbättring! konsekvenserna kan tänkas bli för hotellindustrin.och fastighetsägare från hotellvärlden för att Bland annat diskuterades den ökade befolknings-diskutera trender och utforska framtida inves- Marknadsöversikt mängden, det växande antalet äldre kunder, kravteringsmöjligheter i Europa. Det stora diskus- Seminariet inleddes med en djupgående analys på hållbarhet, ökande antal kvinnliga beslutsfattare,sionsämnet var skuldproblematiken i Grekland, från STR som kunde konstatera att tillväxten kom- framtida teknik och en växande och resande med-Spanien, Portugal och Irland. Vad blir konse- mit igång i Europa. Volymerna har ökat till nivåer elklass. Nyckelord att ta med sig är att vara innova-kvenserna för hotellindustrin och vilket blir långt högre än före finanskrisen. De större europe- tiv och lära känna sin kund!nästa steg i konjunkturcykeln? iska städerna har nu en beläggning på över 60 pro- cent. London ligger i topp på över 80 procent. Enig panel – Europa förblir fragmenteradPositivt om framtiden Europas prisbild är desto mer splittrad. Venedig Senare under seminariets andra dag startade enInför seminariet fick 100 deltagare svara på frågor och Paris är dyrast med ett snittpris över 230 € per paneldebatt där ledande investerare från Starwoodom framtida hotellutveckling, expansionstakt, pro- natt, att jämföra med Budapest och Prag med Capital Group, London & Regional, Blackstone,jekt och transaktionsaktivitet. Resultat blev slående snittpris på under 70 € per natt. Canyon Equity och Pandox samtliga gav utryck för6 M A RK N A DS I N F ORM ATI ON F R Å N PA ND O X
 7. 7. Scandic Grand Marina, Helsingfors Hotel 27, Köpenhamn Park Aveny, Göteborg Trend: Ökande antal kvinnliga beslutsfattare. Trend: Växande och resande medelklass. Trend: Framtidsteknik.oro över rådande ekonomiska situation i Europa. att gå in och köpa. Homi Vazifdar, VD CanyonFramför allt gäller oron mindre stabila hotellmarkna- Equity, menade i alla fall att det inte är någon idé attder, förorter och regionstäder där återhämtningen försöka pricka in bottenläget utan att istället lita pådröjt och beläggningen fortfarande inte vänt upp. sin analys och våga köpa om investeringsmöjlighe-Panelen var också överens om att tiden för åter- ten möter sina krav. Läget verkar helt enkelt varahämtning efter recessionen kan ta lång tid, upp till som vanligt. Allt är till salu – till rätt pris. Och alla villfem år eller mer för vissa marknader. vi köpa – till rätt pris. Vilka affärer är då intressanta? Ian Livingstone, styrelseordförande i London & Bland de större hotellfastighetsbolagen verkar detRegional, var dock positiv och menade att före- vara skuldfria tillgångar i de högre marknadsseg-tagsresandet och större konferenser kommit till- menten som är står högst i kurs.baka i hög utsträckning och nämner att exempelvisGrand Prix-tävlingen i Monaco drog lika mångabesökare i år som 2008. Så, är det då köpläge i södra Europas krislän-der? Enligt panelen finns det absolut värden ihotelltillgångar för opportunistiska investerare. Frå-getecknen är dock många om när det är rätt lägeM A RK NADSI NF O R MAT I O N FRÅN PAN DOX 7
 8. 8. TEMA SOCIALA PROJEKTHANDBOLL KENYA • Antal invånare: 38 miljoner.I KENYA • Huvudstad: Nairobi (3 miljoner invånare). • Yta: 580 000 kvadratkilometer (Sverige 450 000). • Statsskick: Republik (självständigt sedan 1963). • Språk: Alla kenyaner talar engelska, swahili och ett av de 55 lokala språken. • Religion: Cirka 70 procent kristna, cirka 10 procent muslimer, minoriteter av bahai, hinduer och sikher.Årets tema för Pandox hotellmarknadsdag är mar i åldrarna 4–18 år i staden Nyeri, nordöst om Handbollen i Kenyasocialt företagande och CSR (Corporate social Nairobi. Projektet drivs i samarbete med Partille Handboll är ingen stor sport i Afrika och Kenya ärresponsibility) i hotellbranschen. I linje med Cup, världens största och mest internationella ung- inget undantag. Intresset för handboll i Nyeri tog farttemat presenterar vi här de sociala projekt som domsturnering för handboll. 2003, då MSG för första gången skickade ett lag förengagerat Pandox under året och som vi kom- Vi är övertygade om att utveckling av sport i att delta i Partille Cup. Sedan dess har intressetmer att fortsätta att arbeta med framöver. denna del av världen ger goda resultat ur många syn- bara ökat. Trots stor brist på material och tränings- punkter. Genom att satsa på föreningslivet för barn möjligheter har MSG, mycket tack vare passione-Sport spelar roll för barns utveckling! och ungdomar skapas ett större intresse för sporten rade och kompetenta ledare med positiv attityd ochPandox stödjer sedan hösten utveckling av keny- vilket vi tror är en nyckel till stärkt självkänsla, ökad stort engagemang, lyckats att skicka flera lag tillansk handboll genom engagemang och stöd till studiemotivation, aktiv och hälsosam livsstil och möj- Partille Cup. Sommaren 2011 var hela 60 kenyan-föreningen Mount Kenya Sports Group (MSG). lighet att ingå i ett större socialt sammanhang. ska tjejer och killar på plats i Göteborg för att tävlaKlubben tränar omkring 200–400 barn och ungdo- mot andra lag från Sverige och hela världen!FREESET – anställning för frihet i Indien Pandox har även valt att stötta fair trade företaget Josefin Bergqvist från Pandox har tidigare under Freeset i Calcutta genom att köpa in dess produk- året arbetat som volontär i Calcutta. I somras åkte ter. Företaget erbjuder anställning till kvinnor som hon tillbaka för att göra en dokumentärfilm om fastnat i prostitution i Calcuttas största och mest organisationens arbete och för att beställa egen­ ökända område för sexhandel och trafficking – designade produkter till Pandox. Josefin berättar: Sonagacchi. I detta område tvingas över 10 000 ”Att stötta Freeset genom att köpa deras produkter kvinnor varje dag till prostitution. Kvinnorna kom- gör verkligen en otrolig skillnad! Hjälpen går direkt mer främst från Bangladesh, Nepal och den indiska till kvinnorna utan att passera några mellanhänder. landsbygden. Många av dem har fallit offer för traf- Produkterna är miljövänliga, flexibla och går att ficking medan det för andra är enda utvägen ur specialdesigna. Jag ser många användningsområ- svår fattigdom. Genom Freeset ges kvinnorna möj- den inom hotellbranschen och hoppas fler företag lighet att lära sig sy och de får tillverka väskor, tyg- vill göra liknande satsningar”. påsar och t-shirts som sedan säljs till företag. De Freeset startade 1999 och har idag 180 får även chans att lära sig skriva och läsa. anställda. Ambitionen är att expandera och öppna8 M A RK N A DS I N F ORM ATI ON F R Å N PA ND O X
 9. 9. Pandox Youth Handball Movement Vilket år för svensk handboll!Pandox har länge sökt efter ett socialt projekt där vårtnätverk, kunskap och projektledarerfarenhet kananvändas på bästa sätt. Ett projekt vars kärna liggernära Pandox ”DNA” och företagsvärderingar – team spirit,passion, utveckling, kompetens och kreativitet. VM 2011 – hur gick det? Efter ett mycket minnesvärt besök i Nyeri är vi stärkta i vår troatt sport spelar stor roll för barns utveckling. På plats kunde vi uppleva bådeallt det positiva som sporten för med sig och de svåra förhållanden som bar-nen ofta lever under. Vi hoppas nu kunna bidra till klubbens utveckling genomatt bland annat utbilda tränare genom utbytesprogram med svenska klubbar, Handbolls-VM är ett av Europas största sportevenemang ochträningsläger samt bidra med projektledarerfarenhet och annat stöd till lokalt i särklass det största eventet i Skandinavien under 2011. Årets VM,management i Nyeri. Inledningsvis är det även viktigt att säkerställa tillgång till som gick av stapeln i januari, blev det 22:a världsmästerskapeten klubblokal. med deltagare från 24 nationer och samtliga kontinenter. Visionen Pandox är stolta över att kunna bidra med det vi kan för fortsatta fram- hos arrangörerna var hög – att skapa det bästa VM någonsin …!gångar för sporten och därmed bidra till förbättrade livsvillkor för ungdo-marna! På vår hemsida och här i Upgrade kommer vi löpande att berätta om Så hur gick det då?satsningen – Pandox Youth Handball Movement – och hur den utvecklas. • Stort medialt intresse! Cirka 2 miljarder TV-tittare från 160 länder följde matcherna. 1 600 journalister bevakade eventet. Mer än Läs mer på www.msgkenya.com 100 TV-kanaler sände drygt 2 200 timmar. • Publiken och arenorna skapade atmosfären! Omkring 600 000 åskådare på 98 matcher motsvarande 222 000 biljetter i 8 VM-städer;PARTILLE CUP Malmö, Göteborg, Kristianstad, Lund, Jönköping, Norrköping, Linköping• Världens största och mest internationella handbollsturnering. och Skövde.• I år deltog över 1 000 lag, med 20 000 spelare från 50 länder. • Näringslivet upptäckte handbollen! 14 sponsoravtal träffades … • Och det viktigaste – lagen överpresterade! Svenska herrlandslaget• Matcherna spelas på 60 fält i centrala Göteborg under juli. återtog sin plats i det svenska folkhjärtat och blev 4:a. Sverige blev• 35 000 besökare kommer varje dag under tävlingsveckan. under året även EM-två på damsidan, världsmästare på flicksidan och• Partille Cups mission är att sprida intresset för handboll internationellt. VM-bronsmedaljörer på pojksidan! • Ekonomisk succé – överskott på 35 miljoner! Mega-eventet blev också en stor arrangörsmässig succé – sportsligt, publikmässigt, medialt och ekonomiskt! ”Att Världsmästerskapet blev en så stor succé innebär för oss bättre möj- ligheter att på olika sätt förbättra svensk handboll, på alla nivåer, från de allra yngsta ungdomarna till seniorlagen”. Detta säger Hans Vestberg, ordförande i svenska handbollsförbundet och koncernchef för Ericsson, i en sportbilaga till Dagens Industri den 3 oktober 2011. Klart är att Sverige har mycket att vara stolta för i handbollen. Och att vi har ett mycket spännande 2012 framför oss! Omkring 600 000 åskådare på 98 matcher i 8 VM-städerytterligare ett center i norra Calcutta. Läs mer omFreeset på deras hemsida, www.freesetglobal.com. Resultat VM 2011Vill du veta mer om hur ditt företag kan hjälpa 1 Frankrike 9 Norge 17 Slovakieneller för att göra beställningar kontakta gärnaJosefin direkt : 2 Danmark 10 Serbien 18 Österrike 3 Spanien 11 Tyskland 19 RumänienJosefin Bergqvist 4 Sverige 12 Argentina 20 TunisienSenior Analyst Aquisition & Investment 5 Kroatien 13 Sydkorea 21 BrasilienPhone +46 8 506 205 50Direct +46 8 506 205 81 6 Island 14 Egypten 22 ChileMob +46 709 150 581 7 Ungern 15 Algeriet 23 BahrainJosefin.bergqvist@pandox.se 8 Polen 16 Japan 24 AustralienM A RK NADSI NF O R MAT I O N FRÅN PAN DOX 9
 10. 10. En allt viktigare kanalWord of mo  TRENDER: SOCIALA MEDIER XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIdag utvecklas marknadsföring rekordsnabbt att informera gästerna om pågående events, av ny information så att hotellen får igång snacketoch hotellbranschen är snabb att agera på tren- ombyggnader eller erbjudanden. på sina Facebook-sidor. Nyckelord är att sidan skader. Utvecklingen har de senaste åren gått mer vara välkomnande, ha exklusivt innehåll, fokus påoch mer mot online marketing och användning Bygg image bilder och videos, sociala plug-ins, engagerandeav sociala medier. Ny data visar att pris och Genom att få hotellgäster att dela med sig av sina konversationer och ge besökaren känslan av attläge inte längre är de viktigaste faktorerna när upplevelser sprids rykte och intresse till nya grup- vara en insider.vi väljer hotell – utan istället personliga rekom- per. Undersökningar visar att konversationer ochmendationer och rykte. Så vad betyder det här personliga rekommendationer på Facebook har Hantera recensionerför vår industri? större inverkan för konsumentens val av hotell än Baksidan av online revolutionen är att det i det när- exempelvis de största forumen för hotellrecensio- maste är omöjligt att ha kontroll över sitt varumärkeHotellens aktivitet på Facebook, Twitter, Flickr och ner; TripAdvisor, Google, expedia.com etc. på nätet. Därmed gäller det att ha en klar strategiLinkdn bara fortsätter att öka. Intresset för kom- Detta innebär en otrolig möjlighet att få upp- för hur man bemöter kritik och negativa recensio-mande Google+ är stort. Det råder ingen tvekan märksamhet och nya bokningar, särskilt för obero- ner. Samt hur man går till väga för att öka antaletom att smart kommunikation på sociala medier ende och mindre hotell. För att bygga upp en bra bra recensioner för att därmed få större synbarhetdriver bokningar. Dessutom är det ett utmärkt sätt image på nätet måste det finnas ett ständigt flöde och gott rykte på nätet. Visste du att... Europas tio starkaste turistmagneter När vi väljer sevärdheter på semestern går nöje ofta framför kultur. Varken pyramiderna 1. Grand Bazaar, Istanbul (15 miljoner besökare/år) eller indiska Taj Mahal kvalar in på listan över världens 50 mest besökta turistattraktioner. 2. Notre Dame, Paris  (13,5 miljoner besökare/år) Istället domineras listan av amerikanska nöjesattraktioner. Klassiska Times Square i 3. Disneyland, Paris  (10,5 miljoner besökare/år) New York ligger i topp med 39 miljoner besök per år tätt följt av Central Park med 38 mil- 4. Sacre Coeur, Paris  (10,5 miljoner besökare/år) joner. Det kan exempelvis jämföras med kinesiska muren som varje år besöks av 5. Louvren, Paris  (8,5 miljoner besökare/år) omkring 9 miljoner turister. Det är resemagasinet Travel + Leisure som gått igenom sta- 6. Eiffeltornet, Paris  (7 miljoner besökare/år) tistik från attraktioner, turistbyråer och andra rapporter och sammanställt de mest 7. Versailles, Paris  (6 miljoner besökare/år) besökta attraktionerna. 8. British Museum, London  (6 miljoner besökare/år) 9. Tate Modern, London  (5 miljoner besökare/år) 10. Colosseum, Rom  (4,5 miljoner besökare/år)10 M A RK N A DS I N F ORM ATI ON F R Å N PA ND O X
 11. 11. GÄSTKRÖNIKA I HUVUDET PÅ… uth en motionerande hotellgäst ”Tryck på den rosa knappen för större biceps” var det första som mötte mig när jag klev in i hissen på Scandic-hotellet i Göteborg. Kan det vara så enkelt? tänkte jag. Gårdagens sena middag knorrade lite bakom pannloben, men jag hade bestämt mig. Idag skulle det bli ett pass. Väl inne i gymmet konstaterade jag att där fanns det både handdukar och vatten. Bra! Ingen klocka på väggen och inga plastmuggar. Önskvärt men ingen katastrof. Jag hoppade upp på löpbandet och tryckte på start och det karaktäristiska ljudet av skosulor som möter bandet spreds i lokalen. Nästan lite hemtrevligt. Revinate är ett av många företag vars affärsidé är När jag kollade in alla knapparna fastnade min Vad det handlar om är att skapa bästa möjliga att hjälpa hotellindustrin att maximera kraften i blick på maskinens namn ”Life Fitness”, kanske förutsättningar för att träningen ska bli av. Men sociala medier genom att bland annat kontrollera borde det heta tvärtom, ”Fitness for life”, tänkte som vi alla vet så sitter det i huvudet. Vad jag och följa nätrecensioner samt utvärdera kampanjer jag och ökade försiktigt farten. Värmen började har insett är att ju tidigare på dagen du väljer etc. Enligt, Michelle Wohl, grundare av Revinate, är sprida sig i kroppen och jag visste att jag att jag att träna ju större är chansen att passet blir av. sunt förnuft det viktigaste när det gäller att bemöta hade passerat en viktig tröskel, kanske den Ju längre dagen går ju större risk att vi fastnar recensioner på nätet. En grundsten är att fråga vad allra viktigaste – passet skulle bli av. i latmaskens grepp. Funkar det inte med ett kunden önskar, förstå kundens situation och pro- morgonpass så får vi helt enkelt kila in ett pass blem och utifrån det erbjuda en lösning. Michelle Den bästa träningen är den som blir av. Att få på lunchen och hoppas på draghjälp från kolle- listar nedan grundprinciper för recensioner: till sin träning när man reser är alltid en utmaning gorna. Och vet vi att ingen av dessa luckor fun- • Svara på alla negativa kommentarer/ oavsett om man är en kom-i-gångare, vardags- kar så får vi helt enkelt blocka tid i kalendern. nätrecensioner motionär eller en riktig hurtbulle. Så fort vi ändrar Man skulle kunna sammanfatta det som hellre • Svaret ska gärna vara personligt och med våra vardagsrutiner ökar risken att träningen inte ett kort ”dåligt” pass än inget alls och det gamla rätt avsändare, gärna från management blir av. Ta sommaren till exempel. De flesta av slitna uttrycket ”morgonstund har guld i mun” • Säkerställ så feedbacken kommer ut i oss jobbar mindre, vi har semester, vädret är är lika aktuellt som alltid. organisationen bättre och dagarna längre. Gör det att vi tränar • Bjud tillbaka … mer? Nej, tvärtom. Istället administrerar vi famil- Kontinuitet, kvalitet, kvantitet i just den ord- • …och se till att svaret innehåller tack! jen i en ambition att resa jorden runt på 30 ningen. Det viktiga är att vi regelbundet gör dagar, segla i skärgården, steka oss på någon någonting. I andra hand vad vi gör och på vilket exotisk strand eller kanske bara njuta av grillat sätt och i sista hand hur länge vi håller på varje och ett välkylt rosévin i goda vänners lag. Inget gång. Nu ska vi sist prata lite kvalitet. Nästan ont i det, tvärtom. Var sak har sin tid lyder det alla hotell har löpband. De som har ett bra gamla uttrycket. Men när det gäller träning så management har dessutom fungerande löp- 1 leder dessa ändrade vanor till att vi senarelägger band. Personligen har jag slutat lita på att träningen, skjuter upp passet till imorgon eller maskinerna fungerar eller på att gymmet håller i sämsta fall att vi helt avstår från att träna. öppet. Efter att ha checkat in så tar jag därför Märkligt. Lite likadant är det att vara på numera alltid en snabbtitt i gymmet och säker- resande fot. Ursäkterna blir snabbt fler än ställer att prylarna är på plats och fungerar ... argumenten för att få ändan ur vagnen. Att skapa bästa möjliga förutsättningar. Vi har alltid ett val. När jag väljer var jag ska bo så utgår jag såklart ifrån syftet med resan. Är det en business trip premierar jag funktion och läge. Är resan en mer privat getaway lägger jag mer energi och pengar på att söka upp det omskrivna designhotellet som har det där lilla extra. Men som andra kriterium kommer näs- tan alltid hotellets fitnessmöjligheter. Reser jag med familjen på en semestervecka är det ett måste. Inget gym – ingen bokning, helt enkelt! M A RK NADSI NF O R MAT I O N FRÅN PAN DOX 11
 12. 12. Pandoxnytt NYTT FRÅN PANDOX-SFÄREN Scandic och Pandox storsatsar på uppgradering Cirka 1,6 miljarder kronor investeras i upp- gradering och utveckling av 40 befintliga hotell. Jätteprojektet, som går under namnet Shark, är en av Nordens största hotellsats- ningar genom tiderna och kommer att genom­ Löpning till stöd för cancersjuka i Bryssel! föras under de närmaste tre åren. Allt ska Medarbetare och klienter från Hilton Brussels fräschas upp och moderniseras! Drygt hälf- Shark signing: Martin Creydt, Scandic, och Erik Hvesser, City Centre deltog i ett lopp med 20 km löpning Pandox, skålar in det kommande samarbetet på Arholma ten av hotellen som berörs är väghotell och samlade därmed in 14 204 Euro till belgiska i Stockholms skärgård. Scandic kom ut med en delegation medan övriga hotell har centrala citylägen. i taxibåt för påskrift av avtalet under sommaren. cancerfonden. Dessutom gav det 14 cancersjuka barn chans att njuta av ledighet i orten Spa. InterContinental Montreal, en av Pandox Bernard Chênevert, elva operativa verksamheter. hotelldirektör på InterContinental Montreal.Pandox har flyttat! Grattis Bernhard och InterContinental Montreal!Vi har nu flyttat in och stortrivs i våra nya ljusa Bernard Chênevert har utsetts till årets hotelldirektör 2011 inom InterContinental i Amerika. Utmärkelsenlokaler på Vasagatan 11, högt upp på 9e våningen. skedde i samband IHG-konferensen i Las Vegas i oktober. ”Detta hade inte varit möjligt utan mittVi sitter nära Arlanda Express och Centralstationen, teams stora ansträngningar, supporten från Lewis N. Fader och inspirationen från våra ägare påhar gott om konferensutrymmen och en stor och Pandox”, kommenterar Bernhard utmärkelsen.välkom­ ande personallounge – självklart utrustad n InterContinental Montreal har även nominerats till Topp 40 bästa kanadensiska hotell av Condémed egen sittpuff till vår nya Corporate Dog – Nast Magazine i november. Det är första gången som hotellet kvalar in på den prestigefulla listan ochMr Harry. Härligt! är det enda IHG-hotellet i Kanada som finns med. Vi på Pandox är stolta och sänder ett stort grattis till Bernhard och hans team! ’Welcome in ’t Stad’! Under september färdigställdes en större renove- ring och uppgradering som resulterat i ett helt nytt designkoncept för Crowne Plaza Antwerpen. Kon- ceptet – ’Welcome in ’t Stad’ – tar in stadens histo- ria, utformning och arkitektur. Så från och med nu kan stadsturen över Antwerpen börja redan inne på hotellet! Inslag från staden syns i de nya delarna: lobby och reception, nya mötesrum, ny sky bar med panoramavy och även Antwerpens största fitnesscenter med en infinity pool.Zlatan på besök hos Radison Blu i MalmöKändisspaning i Malmö! Zlatan och spelarnai A/C Milan besökte Radison Blu i augusti när de Läs mer nytt från Pandox Den läckra event-poolen på nyaspelade en vänskapsmatch mot Malmö FF. Crowne Plaza Antwerpen. på www.pandox.se

×