Revolució industrial 1ª fase

1,721 views
1,614 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,721
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
647
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revolució industrial 1ª fase

 1. 1. El procés d’industrialització Concepte
 2. 2. Concepte <ul><li>Què és una revolució? </li></ul><ul><ul><li>És un canvi ràpid i profun que afecta a les estructures d’una societat </li></ul></ul><ul><ul><li>Normalment implica una acceleració dels aconteixements històrics </li></ul></ul>
 3. 3. Concepte <ul><li>La Revolució Industrial </li></ul><ul><ul><li>Va suposar un trànsit d’una economia agraria i artesanal a una altra basada en la indústria i la producció </li></ul></ul><ul><ul><li>El canvi es va iniciar a Anglaterra a mitjans del segle XVIII . Es va estendre durant el segle XIX a altres llocs del món. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actualment nombrosos països en el món presenten estructures de marcat caràcter preindustrial . Parlem aleshores de països en vies de desenvolupament. </li></ul></ul>
 4. 4. El procés d’industrialització L’economia preindustrial
 5. 5. La economia preindustrial <ul><li>És una economia bàsicament agraria </li></ul><ul><li>La població és camperola i es concentra a zones rurals; hi ha poques ciutats i molt poc desenvolupades. </li></ul>
 6. 6. La economia preindustrial <ul><li>La demografia </li></ul><ul><li>El creixement de la població (criexement vegetatitu) es escàs. Hi ha altes taxes de natalitat que son contrarestades per altes taxes de mortalitat, especialement, infantil. </li></ul><ul><li>En el segle XVIII </li></ul><ul><li>Hi ha un petit canvi en aquesta pauta, ja que en algunes zones (Anglaterra i França), augmenten els excedents alimentaris , la gent està millor alimentada i això provoca la disminució de fam i epidèmies. Una altre factor, encara que no determinant, va ser el progrés en la medicina . </li></ul>
 7. 7. La economía preindustrial <ul><li>El segle XVIII aportarà importants canvis. </li></ul><ul><li>Aquests canvis van ser el precursors de la revolució industrial i reben el nom de protoindustrialització . Se Es van manifestar en: </li></ul><ul><ul><li>L’expansió del comerç a llarga distància va estimular la producció de manufactures i va permetre l’acumulació de capitals que s’invertiran a la neixent indústria moderna. </li></ul></ul><ul><ul><li>El desenvolupament d’una indústria rural denominada &quot;Domestic System&quot; (indústria domèstica). </li></ul></ul>
 8. 8. La economia preindustrial <ul><ul><li>És una indústria de caracter rural que barreja el treball agrícola amb la manufatura cassolana del téxtil. Per tant no es desenvolupa a la fàbrica. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’empresari (capitalista) és generalment un comerciant . Es desarrollada por campesinos. </li></ul></ul><ul><ul><li>El pagament al treballador(a es fa mitjantçant un salari . </li></ul></ul><ul><ul><li>La producció està destinada a la exportació . </li></ul></ul>El “Domestic System”
 9. 9. El procés d’industrialització La primera revolució industrial: Anglaterra
 10. 10. La primera revolució industrial <ul><li>El que coneixem com a 1ª Revolució Industrial es va iniciar a Anglaterra durant la segona meitat del segle XVIII. </li></ul><ul><li>Fou possible gràcies a una sèrie de transformacions : </li></ul><ul><ul><li>Agràries </li></ul></ul><ul><ul><li>Demogràfiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Tècniques </li></ul></ul><ul><ul><li>Comercials, dels transports i de les comunicacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Els principals sectors afectats van ser el tèxtil i el siderúrgic </li></ul></ul>
 11. 11. Per què a Gran Bretanya? <ul><li>El creixement de la població provoca demanda de productes manufacturats. </li></ul><ul><li>Les millores agrícoles produeixen excedent de ma d’obra que marxa a la ciutat a buscar feina </li></ul><ul><li>Degut als invents i als descobriments com la màquina de vapor, la llançadora volant i el carbó de coc. </li></ul><ul><li>La disponibilitat de primeres matèries i fonts d’energia (cotó de les colònies i carbó per generar el vapor). </li></ul><ul><li>La bona xarxa de comunicacions. </li></ul><ul><li>Una burgesia amb capital disposada a invertir en la nova industria. </li></ul>
 12. 12. La primera Revolució Industrial <ul><li>Van tenir essencialment dues causes </li></ul><ul><ul><li>El mantenimiento de altas tasas de natalidad </li></ul></ul><ul><ul><li>El descens de la mortalitat catàstròfica </li></ul></ul><ul><ul><li>                                                             </li></ul></ul><ul><li>Van intervindre dos factors: </li></ul><ul><ul><li>La major disponibilitat d’ aliments i la desaparició de les crisis de subsistència ( Revolución agrícola ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Millores higièniques, sanitàries (asepsia) i mèdiques (exemple la vacuna). </li></ul></ul>Trasnformacions demogràfiques
 13. 13. La primera Revolució Industrial Transformacions demogràfiques
 14. 14. La primera Revolució Industrial <ul><li>Transformacions agràries </li></ul><ul><li>Van precedir i van facilitar les transformacions de la indústria, crean així una verdadera Revolució Agrícola a Anglaterra </li></ul><ul><li>Va ser possibles gràcies a:: </li></ul><ul><ul><li>Una nova estructura de la propietat agrària. Els &quot;open fields&quot; (camps oberts) van ser sustituits per les &quot; enclosures &quot; (tancaments). </li></ul></ul><ul><ul><li>L’abandonament gradual del guaret i la posada en pràctrica del &quot;Sistema Norfolk“ : estabulació del ramat, introducció de nous conreus (blat de moro, patata, plantes forratgeres…) i l’ús de les primeres màquines agrícoles (segadores y trilladores). </li></ul></ul>
 15. 15. La primera Revolució Industrial <ul><ul><li>L’increment dels execedents agraris que van cobrir la demanda d’una població que cada vegada augmentava més. </li></ul></ul><ul><ul><li>La disponibilitat d’excedents de ma d’obra que aniria a treballar a la neixent indústria. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un important flux migratori del camp cap a la ciutat </li></ul></ul><ul><ul><li>L’increment de les rentes (beneficis) dels propietaris rurals, part del quals es van invertir a la indústria </li></ul></ul>Les conseqüències de les transformacions agràries van ser:
 16. 16. La primera Revolució Industrial <ul><li>Innovacions tècniques </li></ul><ul><li>Innovacions que van ser aplicades als sistemes productius </li></ul><ul><li> El millor exemple el constitueix la màquina a vapor de James Watt (1782). </li></ul>Maquina de vapor de James Wat
 17. 17. La primera Revolució Industrial Funcionament de la màquina de vapor i com transmet l’energia a la resta de màquines
 18. 18. La primera Revolució Industrial <ul><li>Expansió comercial </li></ul><ul><li>Es produeix a Anglaterra degut a dos factors </li></ul><ul><li>La ampliació del mercat intern gràcies a: </li></ul><ul><ul><li>El creixement de la població que incrementa la demanda de bens materials </li></ul></ul><ul><ul><li>La millora del sistema de transport i vies de comunicació (canals fluvials, carreteres i, més tard, el ferrocarril). </li></ul></ul><ul><li>L’expansió del mercat exterior, possibilitat per: </li></ul><ul><ul><li>La gran demanda de matèries primeres (cotó) i l’exportació de productes industrials (teixits). </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ajuda d’una potent marina (tant mercant com militar) </li></ul></ul><ul><ul><li>La possessió d’un gran imperi colonial . </li></ul></ul>
 19. 19. La primera Revolució Industrial <ul><li>El sector textil </li></ul><ul><ul><li>Impulsat per la indústria cotonera, que va desplaçar a la llana en importància </li></ul></ul><ul><li> </li></ul><ul><ul><li>En aquest sector es van produir les principals novetats tècniques: </li></ul></ul><ul><ul><li>Llançadora volant de Kay (1773), Spinning Jenny de Hargreaves (1765), Water Frame de Arkwright (1767), Mule Jenny de Crompton (1779). </li></ul></ul><ul><li>Tres fets van contribuir a aquest desenvolupament: </li></ul><ul><ul><li>La prohibició d’importar teixits de cotó de l’India </li></ul></ul><ul><ul><li>La existència de grans plantacions de cotó a Nordamèrica </li></ul></ul><ul><ul><li>La inexistencia de reglamentacions gremials </li></ul></ul>
 20. 20. La primera Revolució Industrial Llançadora Volant de Kay (1773) Mule Jenny de Crompton 1779 Water Frame de Arkwright (1767), Spinning Jenny de Hargreaves (1765)
 21. 21. La primera Revolució Industrial <ul><li>El sector textil </li></ul>
 22. 22. La primera Revolució Industrial <ul><li>Tot això provoca l’aparició del sistema fabril de producció, que consisteix en la concentració d’obrers i de màquines en grans edificis industrials: les fàbriques , on es produeix la divisió del treball , es a dir cada obrer fa només una petita part de la cadena de producció. </li></ul>El sistema fabril (la fàbrica)
 23. 23. La primera revolució industrial <ul><li>El sector siderúrgic </li></ul><ul><ul><li>La indústria del ferro va estar molt vinculada a la mineria del carbó . Fou aquest mineral ( hulla, cock ) el que va substituir a la fusta com a combustible. </li></ul></ul><ul><ul><li>Va tenir menys importància que el tèxtil en aquesta primera fase de la revolució. </li></ul></ul><ul><ul><li>Al seu desenvolupament van contribuir diverses innovacions tècniques, com el pudelatge del ferro (Henry Cort, 1783). </li></ul></ul><ul><ul><li>Menció especial mereix l’ús del ferrocarril com dinamitzador del sector. </li></ul></ul>
 24. 24. El procés d’industrialització Extensió de la 1ª Revolución Industrial
 25. 25. Extensió de la 1ª Rev. Industrial <ul><li>A Europa continental </li></ul><ul><li>S’ha de distingir entre: </li></ul><ul><li>Els “First Comers” ( Els primers en arribar a la industrialització després d’Anglaterra) : </li></ul><ul><ul><li>Bélgica (després de la seva independència al 1830). </li></ul></ul><ul><ul><li>Francia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alemania. </li></ul></ul><ul><li>Els països perifèrics (ho van fer més tard i de manera desigual): </li></ul><ul><ul><li>Al Mediterrani: Catalunya (Espanya) i Piamonte (Italia). </li></ul></ul><ul><ul><li>A l’Imperii Austríac: Moravia y Bohemia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Al Nord: Dinamarca y Suecia. </li></ul></ul><ul><ul><li>A l’Est: Rússia </li></ul></ul>
 26. 26. Extensió de la 1ª Rev. Industrial <ul><li>Fora d’Europa </li></ul><ul><li>Destaquen dues potències </li></ul><ul><li>Estats Units </li></ul><ul><li>La seva industrialització s’accelera al finalitzar la Guerra Civil i al finalitzar el segle XIX atrapa a Anglaterra. </li></ul><ul><li>Japó </li></ul><ul><li>El seu desenvolupament es va produïr a l’últim terç de segle XIX quan es van produïr els canvis socials i pol´tics que van desmantellar les estructures medievals </li></ul>

×