Your SlideShare is downloading. ×
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Slides ebp  healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Slides ebp healthcare tender day - hilde vermolen en sofie logie

566

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
566
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. HOE HET BOUWBUDGET RESPECTEREN ? Healthcare Tender Tay Brussel, 22.11.2012Sofie Logie Hilde VermolenAdvocaat-vennoot Architect-vennoot
 • 2. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 2INLEIDING • GUNNINGSFASE • UITVOERINGSFASE
 • 3. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 3HOE HET BOUWBUDGET RESPECTEREN ? Uitgangspunt : correcte raming Gunningsvoorschriften Gunningscriteria Aard van de gunningsprocedure Opvolging tijdens de uitvoering
 • 4. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 4HOE HET BOUWBUDGET RESPECTEREN ?Uitgangspunt : correcte raming correcte raming  plan realistisch in functie van bouwbudget  voldoende duidelijke technische bepalingen – risico-verdeling  aansprakelijkheid architect ?
 • 5. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 5HOE HET BOUWBUDGET RESPECTEREN ?Uitgangspunt : correcte raming Rekening houdende met de principes van het overheidsopdrachtenrecht Art. 1 W. 24.12.1993 – hernomen in art. 6 § 1 W. 15.06.2006 “De overheidsopdrachten worden geplaatst op forfaitaire basis”  opdracht voor een globale prijs  FH  opdracht volgens prijslijst  VH  gemengde opdracht  FH + VH Welke prijsbepaling ?
 • 6. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 6HOE HET BOUWBUDGET RESPECTEREN ?Uitgangspunt : correcte raming MAAR :  tegenstrijdigheden / leemten in het bestek/plannen/meetstaat  prijsherziening (art. 13 AAV)  meerwerken (art. 42 AAV)  zgn. fouten aanbestedende overheid (art. 16 § 1 AAV)  onvoorziene omstandigheden (art. 16 § 2 AAV) Uitsluitbaar ?  Afwijking van artikel 16 AAV moet uitdrukkelijk in het bestek gemotiveerd worden (art. 3, tweede lid AUR)  Wellicht van openbare orde
 • 7. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 7HOE HET BOUWBUDGET RESPECTEREN ?Gunningsvoorschriften Maximumprijs ?  juridisch mogelijk  wat indien een inschrijver niet voldoet ?  in principe op straffe van onregelmatigheid  prijs = essentiële voorwaarde van de opdracht (art. 89 KB 8.01.1996)  MAAR : titel VI. De offertes en de gunning bij aanbesteding en de offerteaanvraag  aangewezen om in het bestek het gevolg van overschrijding te bepalen  indien geen offerte werd ingediend of indien geen enkele offerte voldoet OPZBKM of OPMBKM
 • 8. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 8HOE HET BOUWBUDGET RESPECTEREN ?Gunningsvoorschriften Varianten ?  facultatieve variant  verplichte variant  vrije variant  Kan AO bij de gunning vrij voor al dan niet variant kiezen ?  Aanbesteding : de opdracht moet gegund worden aan de inschrijver die de laagste regelmatige offerte heeft ingediend op grond van één enkele rangschikking van de basisoffertes en de varianten. (art. 113, eerste lid KB 8.01.1996)
 • 9. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 9 Varianten : randvoorwaarden omschrijven  handhaven kwaliteitsniveau bestek  handhaven voorwaarden stedenbouwkundige vergunning  motiveren van aantoonbare voordelen inzake prijs, planning en kwaliteit …
 • 10. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 10HOE HET BOUWBUDGET RESPECTEREN ?Gunningsvoorschriften Verschillende opdrachtnemers – één opdrachtnemer ?  Vrije keuze AO  Overheidsopdracht : “De overeenkomst onder bezwarende titel gesloten tussen een aannemer enerzijds en een AO anderzijds, en die betrekking heeft : - Hetzij op de uitvoering, hetzij op de uitvoering samen met het ontwerp van werken in verband met de in bijlage 1 vermelde werkzaamheden of van een werk ; - hetzij op het laten uitvoeren, met welke middelen ook, van een werk dat aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde eisen voldoet.”  Mogelijkheid van percelen
 • 11. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 11HOE HET BOUWBUDGET RESPECTEREN ?Gunningsvoorschriften Bouwteam  Aannemer, AO en architect kijken „gelijkwaardig‟ samen naar besparingen.  „open boekhouding‟  Cyclisch in plaats van lineair proces.  Niet uitdrukkelijk geregeld in de overheidsopdrachtenreglementering. Geïntegreerde overheidsopdracht – ontwerpen en bouwen in één contract (ev. met exploitatie)  Ontwerpen in functie van bouw- en onderhoudskost  Lange duur  Financiële meerkost ?  Niet uitdrukkelijk geregeld in de overheidsopdrachtenreglementering
 • 12. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 12 Bouwteam  maximum budget  open boek  bijsturing tijdens de werf
 • 13. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 13HE HET BOUWBUDGET RESPECTEREN ?Gunningsvoorshriften
 • 14. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 14HOE HET BOUWBUDGET RESPECTEREN ?Gunningscriteria Budgetbewaking als gunningscriterium  aanbesteding : inschrijvingsprijs is enige relevante criterium (art. 15 W. 24.12.1993)  offerteaanvraag : ook andere criteria mogelijk die “betrekking hebben op de opdracht” (art. 16 W. 24.12.1993) Bijv. garanties van de inschrijver om het bouwbudget te respecteren?
 • 15. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 15 Aanbesteding  openbare  beperkte
 • 16. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 16 Aanbesteding  openbare  beperkte  gunningscriterium = prijs
 • 17. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 17 Aanbesteding  openbare  beperkte  gunningscriterium = prijs  let op bij lage inschrijvingsprijs
 • 18. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 18 Offertevraag  algemeen  beperkt  selectiecriteria  gunningscriteria
 • 19. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 19 Gunningscriteria : voorbeelden  kostprijs  methodiek om kostprijs te handhaven  plan van aanpak  uitvoeringstermijn en planningsmethodiek …
 • 20. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 20 Methodiek om kostprijs te handhaven  voorstellen van garanties dat budget niet wordt overschreden  mechanismen van budgetbewaking  bonusmechanismen bij prijsvermindering  boetemechanismen bij verschrijding van de totale prijs …
 • 21. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 21HOE HET BOUWBUDGET RESPECTEREN ?Aard van de gunningsprocedure Aanbesteding / offerteaanvraag  geen onderhandelingen mogelijk Onderhandelingsprocedure  wettelijke rechtsgrond nodig (art. 17 W. 24.12.1993) Wat met inschrijvingsprijzen die significant hoger liggen dan de initiële raming / bouwbudget ?  AO kan de opdracht uitvoeren  AO kan de opdracht stopzetten (RvS 4.03.2004, nr. 128.792)  AO kan de opdracht stopzetten en een nieuwe opdracht uitschrijven (RvS 30.11.1994, nr. 50.550, nv Wegebo) (art. 18 W. 24.12.1993)
 • 22. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 22 Onderhandelingsprocedure  niet mogelijk om op voorhand een globale prijs vast te stellen  uitvoeringsmethode en –volgorde hebben rechtstreeks invloed op het in werking blijven van het gebouw  uitvoeringsmethode heeft financiële consequenties die vooraf niet in te schatten zijn  maximum budget is opgegeven …
 • 23. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 23HOE HET BOUWBUDGET RESPECTEREN ?Aard van de gunningsprocedure “Onaanvaardbare prijzen” + oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk gewijzigd  AO raadpleegt alle inschrijvers die voldoen aan de minimumeisen op beroeps-, economisch en technisch vlak en die een formeel regelmatige offerte indienden  OPZBKM (art. 17 § 2, 1°, d W. 24.12.1993)  AO raadpleegt niet alle inschrijvers die voldoen aan de minimumeisen op beroeps-, economisch en technisch vlak en die een formeel regelmatige offerte indienden  OPMBKM (art. 17 § 3, 1° W. 24.12.1993)
 • 24. 22.11.2012 / Healthcare Tender Day EBP / 24HOE HET BOUWBUDGET RESPECTEREN ?Aard van de gunningsprocedure Onderhandelen over de prijs ?  ja, maar gelijkheids- en vertrouwelijkheidsbeginsel Wijzigen van de technische voorwaarden van de opdracht ?  ja, maar geen substantiële wijzigingen …  delicaat, wanneer de wijzigingen tot gevolg hebben dat de rangschikking onder de inschrijvers gewijzigd wordt
 • 25. Dank u voor uw aandacht !Sofie Logie Hilde VermolenAdvocaat-vennoot Architect-vennootPres. Kennedypark 6 bus 24 Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 108500 Kortrijk 2020 Antwerpenslogie@publius.be hilde.vermolen@osar.be056/74.56.00 03/226.37.70

×