Een fout in de gunning wat hangt de gemeente boven het hoofd (Publius)

1,396 views
1,194 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Een fout in de gunning wat hangt de gemeente boven het hoofd (Publius)

 1. 1. Sofie Logie Eke, 11.06.2012 EEN FOUT IN DE GUNNINGWat hangt de gemeente boven het hoofd ?
 2. 2. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 2 Donderdag 18 augustus 2011Nieuwe corruptiezaken in Vlaamse ambtenarijHet Antwerpse gerecht voert twee nieuwe onderzoeken naar corruptie bij diensten van deVlaamse overheid.Een onderzoek gaat over de Antwerpse afdeling Gebouwen van de Vlaamse overheid waar tweeambtenaren zich zouden hebben laten omkopen door aannemers in ruil voor overheidsopdrachten.Ze zouden de overheid te veel hebben gefactureerd om de corruptie te compenseren.(…)Bron: belga
 3. 3. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 31. Inleiding GUNNING UITVOERINGbenadeelde inschrijver extracontractueel contractueel opdrachtnemer extracontractueel derden BURGERRECHTELIJK omkoping STRAFRECHTELIJK
 4. 4. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 4• Inleiding GUNNING• Wettelijk kader• Gemeente = wetgeving O.O. ? extracontractueel• Ratio legis O.O.  een fout = …• BURGERRECHTELIJK Rechtsherstel• Aansprakelijkheid binnen de gemeente benadeelde inschrijver• Verhaalbaar op een derde ?• Besluit en enkele tips
 5. 5. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 5 2. Wettelijk kader – wat is … Klassieke Speciale sectoren Speciale sectoren Defensie en sectoren - publiek - privé veiligheidWet Wet 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommigeGunning + opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en dienstenuitvoeringKB KB 8/01/1996 betreffende KB 10/01/1996 betreffende KB 18/06/1996 betreffende de overheidsopdrachten de overheidsopdrachten de mededinging in hetGunning voor aanneming van voor aanneming van raam van de Europese werken, leveringen en werken, leveringen en Gemeenschap van diensten en de concessies diensten in de sectoren sommige opdrachten voor voor openbare werken water, energie, vervoer en aanneming van werken, [postdiensten] leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en [postdiensten]KB KB 26/09/1996 tot bepaling van de algemene gemeen rechtUitvoering uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met in bijlage AAV
 6. 6. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 6 2. Wettelijk kader – wat wordt … Klassieke Speciale sectoren Speciale sectoren Defensie en sectoren - publiek - privé veiligheidWet Wet 15/06/2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor Specifieke wetPlaatsing + werken, leveringen en diensten 13/08/2011uitvoeringKB KB 15/07/2011 Specifiek besluit – Specifiek besluit – Specifiek besluit –Plaatsing Plaatsing in voorbereiding in voorbereiding 23/01/2012 overheidsopdrachten klassieke sectorenKB KB Algemene Uitvoeringsregels – in gemeen recht KB AlgemeneUitvoering voorbereiding uitvoeringsregels – in voorbereidingWet Wet betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten enRechtsbescherming bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten – in voorbereiding
 7. 7. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 7 RATIONE3. Gemeente = wetgeving O.O. ? PERSONAE WAT IS … WAT WORDT …• Staat, Gemeenschappen, Gewesten, • Staat provincies, gemeenten, • territoriale lichamen verenigingen gevormd door een of • publiekrechtelijke instellingen meerdere van deze • RP – behoeften van algemeen belang• organismen van openbaar nut die niet van industriële / commerciële• publiekrechtelijke verenigingen aard zijn – overheidsinvloed• OCMW’s• besturen beheer temporaliën• RP – behoeften van algemeen belang die niet van industriële / commerciële aard zijn – overheidsinvloed• privaatrechtelijke universitaire instellingen• verenigingen gevormd door AO
 8. 8. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 8 RATIONE3. Gemeente = wetgeving O.O. ? MATERIAE WAT IS … WAT WORDT …• overheidsopdracht • overheidsopdracht  werken  werken  leveringen  leveringen  diensten  diensten• promotieovereenkomst • promotieopdracht  werken  werken  leveringen • concessie van openbare werken• concessie van openbare werken
 9. 9. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 9 4. Ratio legis O.O. –> een fout is … = GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN gunningswijze gunningscriteria gekozen inschrijver aanbesteding prijs laagste regelmatige inschrijver offerteaanvraag vrij te kiezen criteria meest voordelige regelmatige offerteonderhandelingsprocedure prijs / vrij te kiezen criteria laagste regelmatige inschrijver concurrentiedialoog vrij te kiezen criteria meest voordelige regelmatige offerte
 10. 10. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 101) wettelijke bepalingen2) beginselen van behoorlijk bestuur3) opdrachtdocumenten GUNNING AAN DE INSCHRIJVER DIE ER RECHT OP HEEFT
 11. 11. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 11Bevoegdheid binnen de gemeente ? GEMEENTERAAD • Keuze gunningsprocedure •Goedkeuring bestek • Niet-selectiebeslissing COLLEGE VAN • Beslissing tot onregelmatigverklaring BURGEMEESTER offerte EN • Beslissing aanduiding voorkeursbieder SCHEPENEN • Gunningsbeslissing • Stopzetting gunningsprocedure
 12. 12. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 12Een fout = …1) het niet naleven van de wettelijke bepalingen− overheidsopdrachtenreglementering en Gemeentedecreet− wet legt een bepaald gedrag op discretionaire beoordelingsvrijheid− gunningswijze !
 13. 13. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 13Een fout = …2) het niet naleven van de beginselen van behoorlijk bestuur− ongeschreven basisregels in het overheidshandelen− gelijkheidsbeginsel = ratio legis van de overheidsopdrachtenreglementering− zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel− motiveringsplicht
 14. 14. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 14Een fout = …3) het niet naleven van de opdrachtdocumenten− principe patere legem quam ipse fecisti− art. 23, 21° wet 15/06/2006 = “de documenten die op de opdracht toepasselijk zijn, met inbegrip van alle aanvullende en andere documenten waarnaar deze verwijzen. In voorkomend geval omvatten ze de aankondiging van opdracht, het bestek dat de bijzondere bepalingen bevat die op de opdracht toepasselijk zijn en de door de partijen ondertekende overeenkomst. Bij een ontwerpenwedstrijd worden deze documenten wedstrijddocumenten genoemd en bij een concessie voor openbare werken concessiedocumenten.”
 15. 15. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 155. Rechtsherstel Ten onrechte niet gekozen inschrijver uitvoering in natura schadevergoeding
 16. 16. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 165. Rechtsherstel UITVOERING IN NATURA SCHADEVERGOEDING • burgerlijke rechter • vordering tot schadevergoeding • 5 jaar • art. 1382 BW : fout, schade, oorzakelijk verband Eventueel op basis van vernietigingsarrest van de Raad van State (60 dagen)
 17. 17. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 175. Rechtsherstel • verzoekschrift - verzoekende partij • dagvaarding • antwoordnota - verwerende partij • conclusies - beide partijen • standpunt auditeur en pleidooi • pleidooi • arrest • vonnis • mogelijkheid tot hoger beroep SCHORSINGSARREST GUNSTIG VONNIS UITVOERING IN NATURA SCHADEVERGOEDING
 18. 18. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 185. Rechtsherstel • aanbesteding : 10 % van het inschrijvingsbedrag (excl.btw) • andere procedures : bewezen schade SCHADEVERGOEDING • procedurekosten : € 175 • procedurekosten : dagvaarding + RPV (€ 150 tot € 15.000) • [advocatenkosten : GwH 16 juli 2009] • [advocatenkosten] KOSTEN KOSTEN RECHT OP SCHADEVERGOEDING BIJ TERGEND EN ROEKELOOS GEDING = max 5 % van het opdrachtbedrag (excl. btw)
 19. 19. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 19 6. Aansprakelijkheid binnen de gemeente GEMEENTERAAD • Keuze gunningsprocedure •Goedkeuring bestek • Niet-selectiebeslissing COLLEGE VAN • Beslissing tot onregelmatigverklaring BURGEMEESTER offertesecretaris EN • Beslissing aanduiding voorkeursbieder SCHEPENEN • Gunningsbeslissing • Stopzetting gunningsprocedure financieel beheerder Financieel visum GEMEENTE COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
 20. 20. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 207. Verhaalbaar op een derde ? GEMEENTE contractuele aansprakelijkheid vordering in vrijwaring STUDIEBUREAU / ARCHITECT taakomschrijving visie rechter resultaats/middelenverbintenis enkel rekenfouten beslissingsvrijheid gemeente
 21. 21. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 218. Besluit en enkele tips …1) Maak duidelijke opdrachtdocumenten2) Motiveer voldoende het gunningsverslag3) Hoger risico op veroordeling tot betaling schadevergoeding bij aanbesteding4) Omschrijf afdoende de taken van de derde in het gunningsproces
 22. 22. Sofie Logie / 11.06.2012 / Overheidsopdrachten / 22 Sofie LogiePres. Kennedypark 6 bus 24 8500 Kortrijk t 056 74 56 00 slogie@publius.be www.publius.be

×