3 jr - mandatarissen en personeel - zonder opmerkingen

392 views
268 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
392
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3 jr - mandatarissen en personeel - zonder opmerkingen

 1. 1. Dirk Van Heuven Leuven, 21 november 2013 Extracontractuele aansprakelijkheid van en voor gemeentemandatarissen en gemeentepersoneel
 2. 2. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 2 Vooraf Over organen en aangestelden − De gemeente is een rechtspersoon − Beslissingen worden genomen en daden worden gesteld door natuurlijke personen − Traditioneel onderscheid tussen organen en aangestelden
 3. 3. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 3 Vooraf Over organen en aangestelden − Orgaan is vertegenwoordiger van de rechtspersoon − Historisch: ‘iedereen’ orgaan eenieder die het overheidsgezag uitoefent – hoe klein ook – of die de overheid tegenover derden kan verbinden − Nu: enkel mandatarissen − Aansprakelijkheid organen: 1382 BW
 4. 4. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 4 Vooraf Over organen en aangestelden Orgaan regres 1382 BW Overheid 1382 BW Schadelijder
 5. 5. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 5 Vooraf Over organen en aangestelden − Aangestelde is in dienst van de rechtspersoon '(…) zij die anderen aanstellen, voor de schade door hun (…) aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben' − Rechtstreekse aansprakelijkheid van aangestelde: 1382 BW − Onrechtstreekse aansprakelijkheid van aansteller: 1384, lid 3 BW
 6. 6. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 6 Vooraf: over organen en aangestelden Aangestelde 1382 BW? Overheid regres? 1384, lid 3BW Schadelijder
 7. 7. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 7 4 grote aansprakelijkheidsregimes − Gemeentemandatarissen − Burgemeester & schepenen − Gemeenteraadsleden − Gemeentepersoneel − Contractueel − Statutair
 8. 8. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 8 Burgemeester & schepenen Evolutie regelgeving − Wet van 4 mei 1999 (wijziging Nieuwe Gemeentewet) − verplichte verzekering, afgesloten door gemeente − overheid betrekken in geschil − burgerrechtelijke aansprakelijkheid geldboetes − Gemeentedecreet van 15 juli 2005 − Reparatiedecreet van 23 januari 2009
 9. 9. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 9 Burgemeester & schepenen Overzicht 1. Schadeaansprakelijkheid • verdeling aansprakelijkheid gemeente – mandataris • verplichte verzekering • inlichten / betrekken van overheid 2. Strafrechtelijke aansprakelijkheid 3. Aansprakelijkheid voor geldboeten 4. Verzekering voor ongevallen
 10. 10. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 10 Burgemeester & schepenen Schadeaansprakelijkheid − De gemeente is uitdrukkelijk aansprakelijk voor schade berokkend bij de normale uitvoering van het mandaat − Burgemeester & schepenen genieten van gedeeltelijke immuniteit en zijn enkel aansprakelijk in geval van: − − − bedrog zware schuld herhaalde fout − Ook voor regres van gemeente op mandataris
 11. 11. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 11 Burgemeester & schepenen Schadeaansprakelijkheid − Verplichte verzekering voor schade berokkend bij de normale uitoefening van het mandaat en die mandataris 'persoonlijk ten laste komt' − Art. 45 e.v. Besluit Vlaamse regering van 19 januari 2007 − − − − − − lichamelijke, materiële of immateriële schade t.o.v. derden, ook gemeente niet enkel per ongeluk ontstane schade rechtsbijstand geen bedragen in besluit Vlaamse regering, maar polis moet plafond vermelden polis mag uitsluitingen bevatten
 12. 12. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 12 Burgemeester & schepenen Schadeaansprakelijkheid − Inlichten van overheid − wat bij miskenning inlichtingsplicht? − Vrijwillige of gedwongen tussenkomst − eerste aanleg of hoger beroep? − Beslissing om schade slechts deels te vergoeden
 13. 13. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 13 Burgemeester & schepenen Schadeaansprakelijkheid 3 belangrijke opmerkingen: − Medebewind − 'Normale uitoefening van het mandaat' − OCMW-voorzitter, districtsschepenen en voorzitter districtsraad
 14. 14. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 14 Burgemeester & schepenen Schema schadeaansprakelijkheid
 15. 15. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 15 Burgemeester & schepenen Strafrechtelijke aansprakelijkheid − de strafrechtelijke immuniteit van de gemeente − Artikel 5 Strafwetboek − Redenen − de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de mandataris − Voorbeelden − Verzekeringsdekking?
 16. 16. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 16 Burgemeester & schepenen Geldboeten voor misdrijven Gemeente is aansprakelijkheid voor geldboeten voor misdrijven begaan door mandatarissen bij de normale uitoefening van het mandaat − principe − 'normale uitoefening van het mandaat' − herhaling − inbreuken op verkeersreglementering − regres − medebewind
 17. 17. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 17 Burgemeester & schepenen Verzekering voor ongevallen − Bescherming van burgemeester en schepenen − Ongevallen overkomen in de normale uitoefening van hun mandaat
 18. 18. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 18 Gemeenteraadsleden Een aansprakelijkheidsregeling light − Gemeenteraadslid is geen orgaan − Gemeenteraadslid kan wel schade veroorzaken − Gemeenteraadslid kan wel ongeval overkomen − Volledig nieuwe regeling − inspiratie in OCMW-decreet
 19. 19. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 19 Gemeenteraadsleden Een aansprakelijkheidsregeling light − Geen uitdrukkelijke aansprakelijkheid gemeente of gedeeltelijke immuniteit van gemeenteraadslid − Wel verzekering voor persoonlijke aansprakelijkheid bij de normale uitoefening van het mandaat − Gemeente burgerrechtelijke aansprakelijk voor geldboeten − Verzekering voor ongevallen − Ook voor leden van districtsraad
 20. 20. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 20 Gemeentepersoneel Evolutie − Contractueel gemeentepersoneel − bescherming art. 18 WAO − Statutair gemeentepersoneel − vaak als orgaan − geen bescherming − Grondwettelijk Hof: schending van gelijkheidsbeginsel
 21. 21. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 21 Contractueel gemeentepersoneel − Contractueel personeelslid is aangestelde van de overheid − Artikel 18 WAO: bescherming personeelslid − enkel aansprakelijk in geval van: − bedrog − zware schuld − gewoonlijke lichte schuld − geldt tegenover derden én gemeente − Verzekeringsdekking?
 22. 22. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 22 Contractueel gemeentepersoneel Regres? Bescherming 18 WAO Personeelslid 1382 BW? Bescherming 18 WAO Overheid 1384, lid 3BW Schadelijder
 23. 23. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 23 Statutair gemeentepersoneel − Wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen − Algemeen principe: aansprakelijkheid zoals aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door hun aangestelden − Bescherming personeelslid naar analogie met art. 18 WAO Enkel aansprakelijk in geval van: − − − bedrog zware schuld gewoonlijke lichte schuld
 24. 24. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 24 Statutair gemeentepersoneel − Enkele bijzonderheden in de wet van 10 februari 2003 − regresvordering enkel ontvankelijk na aanbod tot minnelijke schikking − overheid kan beslissen dat schade slechts deels moet worden vergoed door personeelslid − inlichten en betrekken van overheid − Verzekeringsdekking?
 25. 25. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 25 Gemeentepersoneel Strafrechtelijke aansprakelijkheid − de strafrechtelijke immuniteit van de gemeente … − … impliceert de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gemeentepersoneelsleden − Voorbeelden − Verschil met madatarissen: gemeente is niet aansprakelijk voor geldboeten! − Verzekeringsdekking?
 26. 26. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 26 Besluit − Een steeds groter wordende bescherming voor gemeentemandatarissen en gemeentepersoneel − impact van besef problematiek − impact van gelijke behandeling − soms geruisloos − Voor de gemeente blijft de aansprakelijkheidsimpact groot
 27. 27. Dirk Van Heuven / 21 november 2013 / 27 referenties Dirk Van Heuven Cogels Osylei 61 2600 Antwerpen t 03 270 33 50 dvanheuven@publius.be www.publius.be

×