Selena Pjesivac - PRiZNANJE 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Selena Pjesivac - PRiZNANJE 2011

on

 • 571 views

 

Statistics

Views

Total Views
571
Views on SlideShare
570
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://pr.org.rs 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • Sadržaj rada: 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • Nivo sofistikacije – specificni kriterijumi DOEP. 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12
 • 10-05-12

Selena Pjesivac - PRiZNANJE 2011 Selena Pjesivac - PRiZNANJE 2011 Presentation Transcript

 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje u oblasti energetske efikasnostiFakultet organizacionih nauka Univerzitet u Beogradu Mentor: prof. dr Aleksandar Marković FON, 7. jun 2010. FON, 2010. 1
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Predmet istraživanja: IDENTIFIKACIJA I ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMENE CSR KONCEPATA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ELEKTRONSKOG POSLOVANJA DRUŠTVENA ODGOVORNOST (CSR)CSR ELEKTRONSKO POSLOVANJE ENERGETSKA EFIKASNOST (EE) E-UPRAVA (E-GOVERNMENT) Kvalitet korišćenja energije i način korišćenja IKT - indikatori razvoja ljudskog društva Energetska efikasnost - kvalitet korišćenja energije u ekonomskom sistemu vrednosti Indikator EE jedne države = Energetski intenzitet (EI)= Konverzija energije BDP Indikator razvoja informacionog društva - broj korisnika Interneta na 100 ljudi? Način korišćenja IKT: kvalitet poslovnih procesa i kreiranje odnosa sa stejkholderima u Web baziranom okruženju; interoperabilnost, e-dostupnost, e-participacija, interaktivnost, slobodan pristup informacijama od javnog značaja; Konverzija informacija znanje FON, 7. jun 2010. FON, 2010. 2
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Predmet istraživanja: IDENTIFIKACIJA I ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMENE CSR KONCEPATA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ELEKTRONSKOG POSLOVANJA CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) CSR - koncept kojim kompanije na dobrovoljnoj osnovi integrišu brigu o društvu i zaštiti životne sredine u svoje poslovne operacije i interakcije sa stejkholderima. (EC, COM 2006) CSR - koncept koji kompanije sprovode izvan okvira svojih profitno-orijentisanih aktivnosti i obavezujućih odgovornosti koje propisuje zakon. CSR i održivost : etički izbor i poslovna filozofija koja priznaje sve socijalne,kulturne i ekološke konsekvence poslovne prakse; obuhvata sve aktivnosti koje vode ka društvenom blagostanju, a koje prevazilaze interese kompanije i obaveze koje proističu iz zakonske regulative. Održivi razvoj : socio-ekonomsko-ekološki projekat sa pozitivnim ciljem unapređenja kvaliteta ljudskog života. FON, 7. jun 2010. FON, 2010. 3
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Predmet istraživanja: IDENTIFIKACIJA I ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMENE CSR KONCEPATA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ELEKTRONSKOG POSLOVANJA ENERGETSKA EFIKASNOST (EE) I ELEKTRONSKO POSLOVANJE Uređaji, tehnologija, infrastruktura: korišćenje IKT niskog energetskog intenziteta (tehničko-tehnološki aspekti) Mere i ponašanje: proces generisanja, čuvanja, razmene, diseminacije i realizacije informacija o energetskog efikasnosti putem Web baziranih tehnologija i e-medija (netehnički aspekti, bihejvioristički pristup, promena modela socijalnog ponašanja) Web bazirane tehnologije - sredstvo i kanal za efikasno upravljanje javnim politikama u oblasti energetske efikasnosti (Issue management) Formiranje mreže multistejkholdera i izgradnja savezništva (komunikološki aspekt, kreiranje odnosa sa širom društvenom zajednicom) 4 FON, 7. jun 2010. FON, 2010.
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Predmet istraživanja: IDENTIFIKACIJA I ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMENE CSR KONCEPATA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ELEKTRONSKOG POSLOVANJASINTAGMA “DRUŠTVENO ODGOVORNOG ELEKTRONSKOG POSLOVANJAU OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI” (DOEP) OBUHVATA:  diseminaciju/širenje informacija o EE i OIE putem IKT  korišćenje zelenih IKT, deljenje resursa, Cloud computers, virtuelizacija…..  generisanje odnosa sa stejkholderima i multustejkholderima u online okruženju OBLASTI PRIMENE : e-Government Elektronsko poslovanje ≠ e-commerce IKT i održivi razvoj Energetska efikasnost ≠ štednja energije CSR ≠ filantropija, donacije, sponzorstva informaciono društvo Internet ekonomija FON, 7. jun 2010. FON, 2010. 5
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Sadržaj: Poglavlje I – Uvod Poglavlje II – Pregled literature i pravaca istraživanja Struktura - sadržaj Poglavlje III – Korporativna društvena integracija C SR Holistički p Poglavlje IV – Sensemaking Process i ristu p Institucionalizacija CSR-a: Stekholderi, efikasnost , efektivnost, motivacija upravljanje Multistejkholder mrežama Poglavlje V - uticaj IKT i DOEP na održivi razvoj, informaciono društvo, na online sofistikaciju, energetsku efikasnost, državnu administraciju i online reputaciju. Preporuke za izradu FON, 7. jun 2010. Web prezentacija državnih organa 6
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Sadržaj: Poglavlje VI – Monotoring 20 Web sajtova Struktura - sadržaj EVALUACIJA 20 WEB SAJTOVA: G1 - Kampanje o energetskoj efikasnosti na tematskim portalima (4) C SR G2 - Web sajtovi agencija za energiju u Holistički p Evropskoj uniji (7) ristu p G3 - Web sajtovi državne uprave (ministarstva i agencije) u Srbiji (3+2) G4 - Web sajtovi vladinih institucija van Evropske unije (2) G5 – Web sajtovi nevladinih organizacija (2) FON, 7. jun 2010. 7
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Cilj 1: istraživanje i analiza uticaja IKT i elektronskog poslovanja na proces podizanja svesti o energetskoj Struktura - sadržaj efikasnosti (komunikološki, psihološki, bihejviorističlki aspekt) Cilj 2: Cilj istraživanja procena uticaja IKT na održivi razvoj (tehnološki, ekonomski, ekološki i socijalni aspekt) Cilj 3: procena uticaja IKT na razvoj e-Uprave (e-Governance) FON, 7. jun 2010. 8
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Ciljevi istraživanja: FON, 7. jun 2010. 9
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Svrha istraživanja: FON, 7. jun 2010. 10
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Hipoteze H1-H7: H1 - Internet je javna sfera, prostor, kanal i sredstvo za diseminaciju informacija o energetskoj efikasnosti H2 - Elektronsko poslovanje u javnoj upravi pruža korisniku mogućnost da aktivno učestvuje u poslovnim procesima H3 - Elektronsko poslovanje u e-Upravi dovodi do standardizacije i automatizacije poslovnih procesa , od čega najveću korist imaju građani H4 - E-Uprava ima najveći potencijal institucionalizacije energetske efikasnosti putem G2G, G2B, G2C interakcija H5 - Zastupljenost tema iz domena CSR-a, nivo interaktivnosti sadržaja o energetskoj efikasnosti, Networking i proaktivnost korisnika na Internetu doprinose unapređenju i daljem razvoju e-Uprave H6 - Države koje imaju dominantnu ulogu u oblasti energetske efikasnosti prednjače u stepenu razvoja e-Uprave H7 - e-Uprava je najrazvijeniji oblik društveno odgovornog elektronskog poslovanja FON, 7. jun 2010. 11
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 1 Istraživanje i analiza uticaja IKT i elektronskog poslovanja na procesu oblasti energetske efikasnosti podizanja svesti o energetskoj efikasnosti Metod: Analiza sadržaja/ konteksta: Prisustvo određenih pojmova CSR/EE Količina informacija Lokacija informacija Struktura - sadržaj Hijerarhija informacija Izvori informacija : ekspozitivni i Interaktivni:e-mail, specif. e-mail, online upitnik,chat, forum, blog, VC,AC Cilj istraživanja Struktura - sadržaj Način prezentacije informacija Metodologija i tehnika istraživanja FON, 7. jun 2010. 12
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 2 Procena uticaja IKT i elektronskog poslovanja na održivi razvoju oblasti energetske efikasnosti Naučne metode: Analitičko-sintetička metoda Induktivna metoda Deduktivna metoda Struktura - sadržaj Metoda klasifikacije Komparativna metoda Metoda apstrakcije Metoda procene uticaja Cilj istraživanja Struktura - sadržaj Metodologija i tehnika istraživanja FON, 7. jun 2010. 13
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 3 CSR-Institucionalizacija u e-Upraviu oblasti energetske efikasnosti Teorijski modeli: inovativno-difuzna teorija Teorija asimetričnosti informacija Teorija institucionalizacije Struktura - sadržaj Teorija tehnološko-organizacionog prihvatanja Model percepcije e-spremnosti Model organizacione spremnosti Cilj istraživanja Struktura - sadržaj Online sofistikacija /indikatori Metodologija i tehnika istraživanja FON, 7. jun 2010. 14
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Trenutno stanje e-servisa u Srbijiu oblasti energetske efikasnosti Model online sofistikacije javnih servisa Srbija 34, 4% (Capgemini, 2007) FON, 7. jun 2010. 15
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 1 Istraživanje i analiza uticaja IKT i elektronskog poslovanja na procesu oblasti energetske efikasnosti podizanja svesti o energetskoj efikasnosti FON, 7. jun 2010. 16
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 1u oblasti energetske efikasnosti Teme i CSR sadržaji: ekološke teme HIPOTEZE: H1 – H2 teme iz oblasti opšte energetike specifične teme ( kogeneracija, OIE) H1 Internet je javna sfera, prostor, primeri uspešne prakse kanal i sredstvo za diseminaciju informacija o energetskoj efikasnosti √ RQ 1 : Koje teme u vezi sa energetskom efikasnošću su prezentirane na Web sajtovima? RQ2: Koji su resursi korišćeni za prezentaciju informacija o EE ? FON, 7. jun 2010. 17
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 1u oblasti energetske efikasnostiInternet je javna sfera, prostor, kanal i sredstvo za diseminaciju informacija o energetskoj efikasnosti Zaključak 1: Više od 500 različitih tematskih Parametri Rezultati jedinica o EE na portalima o energetskoj Grafika Perceptivna efikasnosti organizacija AQ 1: EE u komunalnoj energetici Navigacija dostupnost EE u industriji Komunikacija Interaktivnost/feed EE u zgradarstvu back EE u transportu CSR sadržaji Pokrivenost ciljnih Novi i obnovljivi izvori energije grupa, outputi: Obuka i obrazovanje u oblasti EE Implicitno vs AQ 2: Ekspozitivni: jednosmerna komunikacija eksplicitno (tekst, grafika, audio-vizuelni sadržaji) prisustvo weblog, AC,VC) Opšti utisak Subjektivna Interaktivni: dvosmerna komunikacija procena: količina, hijerarhija, lokacija ( chat, forum, Facebook, Twitter, weblog) informacija FON, 7. jun 2010. 18
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 1u oblasti energetske efikasnosti Interaktivnost {percepcija interaktivnosti }: Forumi za razmenu mišljenja HIPOTEZE: H1 – H2 blogovi H2 društvene platforme; Web.2.0. (RSS, FB, Twitter, Flicr ) Elektronsko poslovanje u javnoj upravi pruža korisniku G2G, G2B, G2C, P2P mogućnost da aktivno učestvuje u poslovnim procesima √ RQ 3: Koji resursi omogućavaju feedback? FON, 7. jun 2010. 19
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 1u oblasti energetske efikasnosti Elektronsko poslovanje u javnoj upravi pruža korisniku mogućnost da aktivno učestvuje u poslovnim procesima Ekspozitivni resursi (tekst, grafika) su prisutni na svim analiziranim sajtovima 100 % Audio – vizuelni resursi /multimedia prisutni su na 82% analiziranih sajtova FON, 7. jun 2010. 20
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 1u oblasti energetske efikasnosti Interaktivni resursi korišćeni u 71,28% ukupnog broja analiziranih sajtova. Zaključak H2: Mogućnosti interaktivne komunikacije u e-Upravi nisu iskorišćene u dovoljnoj meri FON, 7. jun 2010. 21
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 2 Procena uticaja IKT na održivi razvoju oblasti energetske efikasnosti Efekti Dimenzije Životna sredina Socijalni Ekonomski Primarni: fizičko postojanje IKT uređaja √ Aspekti √Aspekti √Aspekti Sekundarni: posledica korišćenja IKT u skladu sa postojećim obrascima ponašanja za ostvarivanje √Aspekti √Aspekti √Aspekti postojećih ciljeva(Web bazirane aplikacije, e-business) Tercijarni: novi obrasci ponašanja kao posledica korišćenja IKT od strane velikog broja ljudi – NOVI √Aspekti √Aspekti √Aspekti SISTEM VREDNOSTI (CSR) FON, 7. jun 2010. 22
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 2 Procena uticaja IKT na održivi razvoju oblasti energetske efikasnostiEfekti Dimenzije Faza proizvodnje Faza korišćenja Faza odlaganjaGasovi sa efektom staklene bašte 0,19 t 0,45 t 0,22 tOtpad 36 t 108 t 21 tEnergija 3,6 GJ 10 GJ - Primarni efekti uticaja IKT na ekološku održivost (EITO,2002) FON, 7. jun 2010. 23
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 3 Institucionalizacija CSR-a u e-Upraviu oblasti energetske efikasnosti Dostupnost, prisustvo CSR sadržaja i interaktivna komunikacija u korelaciji sa procenom opšteg uticaja na promenu svesti o značaju energetske efikasnosti HIPOTEZE: H1 – H2 kod stejkholdera. U proceni uticaja određenog sajta na H3 kreiranje javnog mnjenja o energetskoj efikasnosti Elektronsko poslovanje u e-Upravi interaktivnost je jedan od dovodi do standardizacije i najuticajnih elemenata. automatizacije poslovnih procesa, Interaktivnost je u 95% slučajeva u od čega najveću korist imaju √ korelaciji sa ocenom opšteg građani utiska. Na ocenu opšteg utiska je, između ostalog, uticao i nivo sofistikacije online servisa. Zaključak H3: Da, ako je nivo sofistikacije online servisa viši od jednosmerne interakcije FON, 7. jun 2010. 24
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 3 Institucionalizacija CSR-a u e-Upraviu oblasti energetske efikasnosti od 20 analiziranih sajtova 90% iz domena e-Uprave 10% čine nevladine organizacije HIPOTEZE: H1 – H2 Web.2.0 ? Networking? Ally Building? E-Uprava ima najveći potencijal institucionalizacije energetske B2B / C2C/B2G/C2G/P2P efikasnosti putem G2G, G2B I G2C interakcija Revizija H4: e-Uprava ima potencijal institicionalizacije EE putem integracije G2G,G2B, G2C interakcija FON, 7. jun 2010. 25
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 3 Institucionalizacija CSR-a u e-Upraviu oblasti energetske efikasnosti Prisustvo CSR sadržaja implicitno u 75% slučajeva. U 25% slučajeva na analiziranim sajtovima pojmovi CSR i održivi razvoj su HIPOTEZE: H1 – H2 eksplicitno prisutni, dok se samo u jednom analiziranom sajtu doslovno spominje koncept TBL. Zastupljenost tema iz domena CSR-a, Tri četvrtine ukupnog broja analiziranih nivo interaktivnosti sadržaja o EE, sajtova rezervisalo je prostor Networking i proaktivnost za probleme u vezi sa CSR konceptom, iako se CSR ne korisnika na Internetu, - doprinose pojavljuje eksplicitno, najčešće unapređenju i daljem razvoju √ se i ne imenuje kao CSR. servisa e-Uprave Zaključak H5: Eksplicitno prisustvo CSR sadržaja ili posebno rezervisanih sekcija o CSR-u nije od uticaja na kvalitet CSR sadržaja. Kvalitet izuzetnosti CSR-a na Web-u : a) viši nivo sofistikacije online servisa FON, 7. jun 2010. b) stepen umrežavanja stejholdersa 26 (Networking, Ally Building)
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 3 Institucionalizacija CSR-a u e-Upraviu oblasti energetske efikasnosti Identifikovani problemi: Energy Intensity= ukupno potrošena energija: GDP HIPOTEZE: H1 – H2 e-spremnost % GDP koji se odvaja za IKT Države koje imaju dominantnu ulogu % GDP koji se u Srbiji odvaja za nauku: u oblasti energetske efikasnosti nedovoljno investiranje u istraživanja u oblasti društvenih prednjače u stepenu razvoja nauka koja bi mogla da posluže servisa e-Uprave kao podloga za kreiranje javnih politika Revizija H6: Mnoge zemlje sa visokim stepenom online sofistikacije su lideri u oblasti energetske efikasnosti. FON, 7. jun 2010. 27
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 3 Institucionalizacija CSR-a u e-Upraviu oblasti energetske efikasnosti  Države koje prednjače u uvođenju potpuno dostupnih online servisa … FON, 7. jun 2010. 28
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 3 Institucionalizacija CSR-a u e-Upraviu oblasti energetske efikasnosti  Austrija, Nemačka, Švedska, Danska, Norveška Finska, imaju veći indeks e-spremnosti i pokazuju i bolje rezultate u pogledu ostalih indikatora održivog razvoja ( EE, EI, OIE) Energetska efikasnost u EU 15 u periodu od 1990-2004 FON, 7. jun 2010. 29
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 3 Institucionalizacija CSR-a u e-Upraviu oblasti energetske efikasnosti Identifikovani problemi: Društvena odgovornost preduzeća vs društvena odgovornost javne uprave HIPOTEZE: H1 – H2 Korporativno se ne odnosi samo na korporacije E-Uprava je najrazvijeniji oblik društveno odgovornog Mogućnosti e-Uprave nisu dovoljno elektronskog poslovanja iskorišćene Revizija H7: e-Uprava ima potencijal za implementaciju društveno odgovornog elektronskog poslovanja (interoperabilnost , IOJZ, institucionalizacija ) FON, 7. jun 2010. 30
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Zaključci:u oblasti energetske efikasnosti POTVRĐENE HIPOTEZE: H1,H2,H3,H5 H1 - Internet je javna sfera, prostor, kanal i sredstvo za diseminaciju informacija o energetskoj efikasnosti √ H2 - Elektronsko poslovanje u javnoj upravi pruža korisniku mogućnost da aktivno utiče u poslovnim procesima √ H3 - Elektronsko poslovanje u e-Upravi dovodi do standardizacije i automatizacije poslovnih procesa , ako je nivo sofistikacije veći od jednosmerne komunikacije √ H5 - Zastupljenost tema iz domena CSR- a, nivo interaktivnosti sadržaja o EE, Networking i proaktivnost korisnika na Internetu, - doprinose unapređenju i daljem razvoju servisa e-Uprave √ FON, 7. jun 2010. 31
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Zaključci:u oblasti energetske efikasnosti NEPOTVRĐENE HIPOTEZE: H4,H6,H7 H4 - E-Uprava ima najveći potencijal institucionalizacije energetske efikasnosti putem G2G, G2B, G2C interakcija Revizija H4: e-Uprava ima potencijal institicionalizacije EE putem integracije G2B2C interakcija H6 - Države koje imaju dominantnu ulogu u oblasti energetske efikasnosti prednjače u stepenu razvoja e-Uprave Revizija H6: Mnoge zemlje sa visokim stepenom online sofistikacije su lideri u oblasti energetske efikasnosti. H 7 - e-Uprava je najrazvijeniji oblik društveno odgovornog elektronskog poslovanja FON, 7. jun 2010. 32 Revizija H7: CSR institucionalizacija
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Zaključci:u oblasti energetske efikasnosti MOGUĆNOSTI PRIMENE CSR KONCEPATA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ELEKTRONSKOG POSLOVANJADEFINICIJA SINTAGME DOEP DOEP – sistem vrednosti koji integriše brigu o zajednici i ekologiji u online aktivnosti organizacija, institucija i kompanija DOEP obuhvata ekonomske, ekološke i socijalne aspekte transakcija i diseminacije informacija u Web baziranom okruženju; DOEP je skup vrednosnih koncepata u javnoj sferi Interneta (online aktiva, socijalni kapital)  DOEP je vid socijalne inovacije sa velikim potencijalom transformacije državne administracije u dobru e-Upravu (e-Governance) FON, 7. jun 2010. FON, 2010. 33
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Zaključci:u oblasti energetske efikasnosti Progresivni razvoj dovodi do transformacije poslovanja uz simultano unapređenje ekonomskih, ekoloških i socijalnih parametara razvoja društva; Društveno odgovorno elektronsko poslovanje je izraz spremnosti vlade, privrede i društva u celini da proaktivno koristi informacione tehnologije za poboljšanje životnih i radnih uslova svih građana; Društveno odgovorno poslovanje u oblasti energetske efikasnosti je izraz spremnosti vlade, privrede i društva da transformiše energetske resurse u ekonomske i socijalne vrednosti koje čine društveno blagostanje; Društveno odgovorno elektronsko poslovanje u oblasti energetske efikasnosti predstavlja cilj, sredstvo i rezultat diseminacije informacija o energetskoj efikasnosti putem Web baziranih tehnologija i e-medija. FON, 7. jun 2010. 34
 • Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Zaključci:u oblasti energetske efikasnosti PREPREKE I ŠANSE ZA INSTITUCIONALIZACIJU CSR-a U E-UPRAVI Prepreke: Najveći broj istraživanja CSR sadržaja na Web sajtovima obuhvata kompanije Mali je broj istraživanja o CSR-u u oblasti energetske efikasnosti Mali je broj istraživanja o CSR-u u oblasti elektronskog poslovanja Šanse: Raste potreba za integrisanim, holističkim, multidisciplinarnim i interdisciplinarnim pristupom energetskoj efikasnosti i u elektronskom poslovanju Raste potreba za istraživanjinjima IKT i elektronskog poslovanja sa aspekta EE (posebno u društvenim naukama) Saradnja između naučnih institucija i kreatora javnih politika je sve neophodnija FON, 7. jun 2010. 35
 • „Percepcija društvene odgovornostiDruštveno odgovorno elektronsko poslovanje kao kreiranja zajedničkih vrednostiu oblasti energetske efikasnosti nasuprot kontroli nastale štete ili vođenju PR kampanje Nova sintagma ? zahtevaće dramatičnu promenu u načinu razmišljanja i u poslovanju.“ Michael Porter i Mark Kramer (2006) Diskusija CSR Način Diseminacija CSR, CC, SD korišćenja sadržaja o Elektronsko Energetska IKT, energije, energetskoj poslovanje efikasnost energenata efikasnosti na Web-u FON, 7. jun 2010. 36