Your SlideShare is downloading. ×
JKP Čistoca Novi Sad - PRiZNANJE 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

JKP Čistoca Novi Sad - PRiZNANJE 2011

294
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
294
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Konkurs za godišnja PRiZNANJA za dostignuća u oblasti odnosa s javnošću za 2011. godinu JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE “ČISTOĆA” NOVI SAD Prijava za PRiznanjeKategorija: KOMUNIKACIJA U JAVNOM SEKTORU KAMPANJA„POSTUPI DRASTIČNO, ODVOJI PLASTIČNO“
 • 2. ANALIZA SITUACIJE CILJEVIJKP „Čistoća“ Novi Sad bavi se sakupljanjem,deponovanjem i selekcijom otpada sa teritorijegrada Novog Sada. Upravljanje otpadom prema Ciljevi kampanje “Postupi drastično, odvoji plastično”pravilima Evropske unije i postulatima zaštite postavljeni su u skladu sa vizijom preduzeća:životne sredine postavljeni su kao cilj preduzeća.Srbija je na samom početku razvoja selekcije ireciklaže otpada, a grañani u velikoj meri nisusenzibilisani, niti edukovani o važnosti ponovne Edukacija grañana i javnosti o štetnom uticajuupotrebe korisnih sirovina i neophodnosti nepravilnog postupanja sa otpadom, kao i uvoñenjerazdvajanja otpada u domaćinstvima, kako bi novog načina odlaganja otpada.sačuvali životnu sredinu od negativnog uticajanagomilavanja otpada. Neprekidno povećavanje količine PET amblaže koju grañani odvoje u posebna PET spremišta koja suPreduzeće je opredelilo sredstva za uvoñenje postavljena po gradu.primarne separacije PET ambalaže na teritorijigrada Novog Sada i uporedo sa tim definisalo da je Pozicioniranje JKP “Čistoća” kao uspešnogneophodno sprovoñenje aktivne kampanje, kako bi preduzeća sa liderskom pozicijom u zemlji kada je ugrañani prihvatili novi način odlaganja otpada i pitanju upravljanje otpadomusvojili važnost ovakvog postupanja.Kampanja „Postupi drastično, odvoji plastično“osmišljena je tako da komunicira sa svimjavnostima, a dinamika je planirana u skladu sadinamikom širenja pokrivenosti teritorije gradaspremištima za PET ambalažu.
 • 3. STRATEGIJAU fokusu kampanje „Postupi drastično, odvoji plastično“ je edukacijagrañana kojima želimo da približimo važnost odvajanja PET ambalaže i nataj način smanjenja količine otpada koji završava na gradskoj deponiji.PET ambalaža je tokom poslednjih desetak godina postala dominantnavrsta ambalaže u koju se pakuje sve više proizvoda, od vode iosvežavajućih napitaka, do deterdženata i ulja. Prema podacimaistraživanja, u Novom Sadu se svakoga dana generiše čak oko 20 tona ovevrste otpada, koja se praktično nikada ne može razložiti. Ukoliko ne bismoizdvajali ovu vrstu otpada i ponovo je reciklirali, došli bismo u situaciju dasvakih desetak godina otvaramo nove deponije.Strategija kampanje bila je edukacija o važnosti svakoga od nas na akciju.
 • 4. NAČIN IZVOĐENJA, TAKTIKE, AKTIVNOSTIKampanja je definisala taktike i aktivnosti prema odreñenim javnostima i postavljenim ciljevima a. REPUTACIJA PREDUZEĆA CILJ – uspešno preduzeće, okrenuto pametnom postupanju sa otpadom i zaštiti životne sredine, lider u zemlji u svojoj delatnosti AKTIVNOST – učešće rukovodstva na stručnim skupovima, kao i sastancima udruženja preduzeća koja se bave komunalnim delatnostima, potpisivanje ugovora o saradnji sa agencijama iz oblasti reciklaže, priznanja za rad b. CILJNA GRUPA PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI UZRAST DECE CILJ – edukacija o važnosti čuvanja životne sredine i odvajanja PET ambalaže AKTIVNOST– serija EKO –PET radionica u vrtićima i osnovnim školama u Novom Sadu, ulična akcija i radionica u centru grada, akcija Otvoreni dan i poseta dece preduzeću, radionica na sajamskoj manifestaciji c. CILJNA GRUPA OPŠTA POPULACIJA CILJ – edukacija o važnosti čuvanja životne sredine i odvajanja PET ambalaže AKTIVNOST – podeljeno 70 000 edukativnih letaka u poštanske sandučiće, postavljeno 10 000 plakata na ulazima u javne objekte, zgrade, mesne zajednice, CALL CENTAR preduzeća pruža odgovore na sva pitanja i reklamacije, kamioni koji sakupljaju PET ambalažu su brendirani i jasno pokazuju da su namenjeni ovoj vrsti otpada d. CILJNA GRUPA – mediji i novinari CILJ – neprekidno upućeni u napredak projekta, praćenje svih aktivnosti, saveznici u realizaciji projekta AKTIVNOST – konferencije za novinare, redovna saopštenja i dogañaji, informacije na web site-u preduzeća, izjave i intervjui u infomativnim i tematskim programima i tekstovima e. CILJNA GRUPA – osnivač preduzeća, gradsko veće, fondovi za ulaganja u zaštitu životne sredine CILJ - važnost primarne separacije AKTIVNOST – sastanci, zajednički skupovi, posete preduzeću
 • 5. REPUTACIJA PREDUZEĆACILJ:- uvek prvi u novim načinima rada i uvoñenju novih projekata i opreme- liderska pozicija u državi u okviru delatnosti- odgovorni u svim poslovima koje obavljamo- pametno upravljanje otpadom- društveno odgovorno preduzećeAKTIVNOST:- učešće rukovodstva na brojnim stručnim skupovima- potpisan ugovor o saradnji sa SEKOPAKOM- izjave i intervjui rukovodstva u medijima- promovisanje osvojenih priznanja
 • 6. REPUTACIJA PREDUZEĆA – PRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
 • 7. REPUTACIJA PREDUZEĆA – PRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
 • 8. CILJNA GRUPA PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI UZRAST DECE CILJ AKTIVNOSTI- edukacija o važnosti čuvanja - Više od 40 EKO – PET RADIONICA u vrtićima širom grada životne sredine i odvajanja - ULIČNA AKCIJA I RADIONICA u centru grada u javnom PET ambalaže prostoru- odlaganje PET ambalaže u - OTVORENI DAN – deca u poseti preduzeću i gradskoj posebna spremišta deponiji - TEMATSKI ŠTAND NA SAJMU “EKO 10”
 • 9. PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI UZRAST DECEPRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
 • 10. PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI UZRAST DECE aktivnosti
 • 11. CILJNA GRUPA OPŠTA POPULACIJA CILJ- edukacija o važnosti čuvanja životne sredine i odvajanja PET ambalaže- dlaganje PET ambalaže u posebna spremišta AKTIVNOSTI- podeljeno 70 000 edukativnih letaka u poštanske sandučiće- postavljeno 10 000 plakata na ulazima u javne objekte, zgrade, mesne zajednice- CALL CENTAR preduzeća pruža odgovore na sva pitanja i reklamacije- kamioni koji sakupljaju PET ambalažu su brendirani i jasno pokazuju da su namenjeni ovoj vrsti otpada
 • 12. OPŠTA POPULACIJA PRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
 • 13. OPŠTA POPULACIJA PRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
 • 14. OPŠTA POPULACIJA – letak i brendirana oprema
 • 15. CILJNA GRUPA – MEDIJI I NOVINARICILJ AKTIVNOSTI- edukacija predstavnika medija o -svakodnevna komunikacija sa temama važnim za preduzeće medijima- neprekidno informisanje o napretku -konferencije za novinare projekta -redovna saopštenja- saveznici u realizaciji projekta -dogañaji -informacije na web site-u preduzeća, -izjave i intervjui u infomativnim i tematskim programima i tekstovima
 • 16. MEDIJI I NOVINARI – uvek sa nama
 • 17. CILJNA GRUPA – OSNIVAČ PREDUZEĆA -Skupština i gradskoveće Grada Novog Sada I FONDOVI ZA ULAGANJA U ZAŠTITUŽIVOTNE SREDINE CILJ AKTIVNOSTI- važnost sprovoñenja primarne - sastanci separacije otpada u Novom Sadu - zajednički skupovi- pružanje finansijskih sredstava za - posete preduzeću razvoj primarne separacije otpada
 • 18. UČINAK I EVALUACIJA USPEŠNOSTI KOMUNIKACIJE Najegzaktniji pokazatelj uspeha kampanje je podatak da je u januaru 2010. godine na teritoriji grada iz spremišta za PET ambalažu izdvojeno oko 23,5 tone ove vrste otpada, a godinu dana kasnije, u januaru 2011. godine rezultat je oko 44 tone sakupljene PET ambalaže iz spremišta. Veoma uspešan rezultat kampanje pokazalo je istraživanje agencije „Ninamedia“ u Novom Sadu po kojem je u januaru 2011. JKP “Čistoća“ definisana kao najbolje preduzeće u gradu, a rezultati martovskog istraživanja su pokazali da je još veći procenat grañana prepoznao preduzeće kao najbolje i posebno izdvojio projekat primarne separacije PET ambalaže kao najbolji. JKP „Čistoća“ je takoñe dobila u martu nagradu Udruženja potrošača kao najbolje preduzeće, kao i prvomajsku nagradu Saveza sindikata. Preduzeće je dobilo i sredstva pokrajinskog fonda za nabavku novih količina PET spremišta i ulaganje u sistem separacije otpada u Novom Sadu. Sve objave o JKP “Čistoća” su imale pozitivan karakter, a mediji su ispratili sve aktivnosti. Tema primarne separacije PET ambalaže je uvedena kao veoma važna radi zaštite životne sredine, ali i stvaranja profita prodajom na tržištu sekundarnih sirovina. Nakon godinu dana realizacije projekta uočljivo su povećane količine izdvojene PET ambalaže, a preduzeću je otvoren prostor za dalje korake u pravcu razvoja primarne separacije.
 • 19. MEDIJSKE OBJAVE PRIZNANJA
 • 20. KREATIVNOST I INOVATIVNOST U velikom delu naše zemlje ne postoji ni najelementarniji sistem organizovanog odnošenja kućnog otpada, što znači da i danas veliki broj sela i opština nema rešeno pitanje šta i kako raditi sa otpadom. Takoñe, grañani i u onim delovima gde komunalna preduzeća odnose otpad, i dalje nemaju svest o važnosti čuvanja životne sredine i odlaganja otpada na predviñena mesta. Kao rezultat imamo hiljade divljih deponija, tone smeća u rekama i jezerima, na zelenim površinama, smeće se zakopava u zemlju, razbacuje po njivama i veoma često pali. Konstantna edukacija koju sprovodi JKP „Čistoća“ Novi Sad, kao i angažovanje nadležnih komunalnih inspekcija i policija je u Novom Sadu uspela da smanji broj divljih deponija, a kampanja „Postupi drastično, odvoji plastično“ je dodatno postigla da grañani Novog Sada svesno razdvajaju kućni otpad u cilju zdravije životne sredine i okruženja u kojem žive. Projekat “Postupi drastično, odvoji plastično” je doneo novi pristup temi otpada. Novi način odvajanja kućnog smeća postao je za veliki broj Novosañana sinonim za pristojno evropsko ponašanje.
 • 21. BUDŽET Budžet kampanje “Postupi drastično odvoji plastično” spada u kategoriju do 10 000 eura:• Edukativne radionice 37,08%• Dogañaji 5,97%• Dizajn, štampa i distribucija materijala 56,95%
 • 22. HVALA NA PAŽNJI Za dodatne informacije o projektuMilica VlaisavljevićrukovodilacSlužbe marketinga JKP “Čistoća” Novi Sadmilica.vlaisavljevic@cistocans.co.rsTel: 021.443 611Mobi: 064.8 222 717