• Save
Grip op ruimtelijke plannen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Grip op ruimtelijke plannen

on

 • 866 views

 

Statistics

Views

Total Views
866
Slideshare-icon Views on SlideShare
866
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Grip op ruimtelijke plannen Grip op ruimtelijke plannen Presentation Transcript

  • Agenda
   • 19.30- 19.45: Ontvangst en introductie
   • 19.45- 20.30: Presentatie ‘Grip op ruimtelijke plannen’
   • 20.30- 20.45: Vragenronde
   • 20.45- 21.00: Pauze
   • 21.00- 22.00: Discussie a.d.h.v. stellingen
  • Grip op ruimtelijke plannen 27 april 2010 Primo-NH Drs. Henk van Paassen/ planoloog Drs. Hans Nienhuis/ planoloog
  • Presentatie ‘Grip op ruimtelijke plannen’
   • Wat zijn uw ervaringen met ruimtelijke plannen?
   • Wie is Amer Ruimtelijke ontwikkeling?
   • Grip op ruimtelijke plannen:
    • Grip op de inhoud (ruimtelijke plannen)
    • Grip op het proces (inspraak en participatie)
   • Vragen
   • Na de pauze:
   • discussie a.d.h.v. stellingen en voorbeelden
  • Amer ruimtelijke ontwikkeling
   • Adviesbureau werkzaam voor provincie, gemeente, ontwikkelaars, particulieren
    • Visie
    • Ontwerp
    • Bestemmingsplan
    • Digitale planpresentatie
    • Beeldkwaliteit
    • Leefbaarheid
  • Ruimtelijke plannen: grip op de inhoud
   • Basis: nWro
    • Decentraal wat kan, centraal wat moet
    • Minder regels
    • Uitvoeringsgericht
    • Efficiëntere besluitvorming
    • Vereenvoudigde rechtsbescherming
   • Visievorming vs. normstelling
   • Rijk, provincie en gemeente
   • Inzoomen op gemeentelijk niveau
  • Plannen op gemeentelijk niveau
   • Visievorming: structuurvisies
   • Normstelling:
    • Bestemmingsplannen
    • Projectbesluiten
    • Beheersverordening
    • Ontheffingen
  • Visievorming: structuurvisie
   • Verplicht: gehele grondgebied
    • Hoofdlijnen over voorgenomen ontwikkelingen in het gebied
    • Hoofdzaken van gemeentelijk ruimtelijk beleid
    • Doel: afwegingskader voor toekomstig ruimtelijk beleid
   • Facultatief: ‘aspecten van het ruimtelijk beleid’ (bijv. Deelgebieden, VAB’s, detailhandelvisie, dorpsvisie e.d.)
   • Ook in samenwerking met aangrenzende gemeenten
  • Visievorming: structuurvisie
   • Aspecten structuurvisie:
   • - basis voor vestigen voorkeursrecht gemeente
   • - verevening bovenplanse kosten
   • - interne werking is zelfbindind
   • - externe werking: communicatie en beleidsvoornemens
  • Visievorming: structuurvisie
   • Aspecten structuurvisie:
   • - procedure- en vormvrij
   • - inspraakverordening of anders afd. 3.4 Awb
   • - digitaal beschikbaar stellen verplicht
  • Visievorming: structuurvisie
  • Visievorming: gebiedsvisie Bergen
  • Normstelling
   • Instrumenten Wet ruimtelijke ordening:
   • Bestemmingsplan
   • Projectbesluit
   • Beheersverordening
   • Ontheffingen
   • Algemeen:
   • regels voor het bouwen en gebruik van
   • gronden en gebouwen:
   • bestemmingen ingetekend op verbeelding
   • juridische regels in de regels
   • onderbouwing en uitleg in de toelichting
   • dus…..
   • regels en verbeelding zijn juridisch bindend
   Bestemmingsplan
  • Bestemmingsplan
   • Voor gehele grondgebied
   • Maximaal 10 jaar geldig, plicht tot herziening
   • Sanctie: geen legesheffing
  • Bestemmingsplan: inhoud
   • Toelichting: verantwoording keuzes, waterhuishouding, uitkomsten overleg, onderzoek, inspraak, uitvoerbaarheid
   • Regels: gebods- en verbodsbepalingen, standaardregels, flexibiliteitsbepalingen
   • Verbeelding: SVBP2008, digitaal
   • Overige vereisten
    • digitale publicatie en vaststelling
    • grondexploitatie
  • www.ruimtelijkeplannen.nl
  • Bestemmingsplan: voorbeeld
  • Bestemmingsplan: procedure
   • Wro en Afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht
    • Inspraak niet verplicht (afh. van inspraakverordening), een ieder
    • Overleg met instanties
    • Zes weken ter inzage: schriftelijke of mondelinge zienswijzen door een ieder
    • Vaststelling door de raad
  • Bestemmingsplan: procedure
   • Wro en Afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht (vervolg)
    • Zes weken beroepstermijn (Raad van State). Alleen beroep voor indieners zienswijzen
    • In werking: daags na afloop beroepstermijn
    • Onherroepelijk: na uitspraak RvSt
    • Electronische én analoge publicatie in alle fasen
    • Gemiddelde doorlooptijd: één jaar.
  • Bestemmingsplan: proceduretabel
  • Projectbesluit: inhoud
   • Ontheffing van het bestemmingsplan ter verwezenlijking van een project van gemeentelijk belang
   • Ruimtelijke onderbouwing: verantwoording keuzes, waterhuishouding, uitkomsten overleg, onderzoek, inspraak, uitvoerbaarheid
   • Voorschriften en kaart facultatief
  • Projectbesluit: inhoud
   • Na inwerkingtreding Wabo: ‘ontheffing van het bestemmingsplan’
   • Procedure nagenoeg gelijk met bestemmingsplan: alleen twee keer beroep mogelijk.
   • Projectbesluit in de praktijk: weinig toegepast
  • Beheersverordening
   • Beheersregeling voor gebieden waar niet of nauwelijks ruimtelijke ontwikkelingen te verwachten zijn
   • Facultatief in plaats van een bestemmingsplan
   • Geen procedurevoorschriften van toepassing
   • Geen bezwaar en beroep
   • Bekendmaking vereist
   • Voorschriften over toegelaten gebruik moet
   • Voorschriften over bebouwing kan
   • Weinig toegepast vanwege discussies over:
    • wat zijn ruimtelijke ontwikkelingen
    • wat is bestaand gebruik
  • Ontheffingen
   • Binnenplans, buitenplans, tijdelijk
   • Gaat vaak om kleine bouwwerken (zgn. kruimelgevallen)
   • Bekendmaking vereist
   • Zienswijzen
   • Beroep bij de rechtbank
  • Grip op het proces: formeel
   • Volgens Wro en Awb:
   • Inspraak (afh. van inspraakverordening)
   • Zienswijzen
   • Inspreekrecht raadscommissie
   • Beroep bij de rechtbank (bij projectbesluit)
   • Beroep bij Raad van State
  • Grip op het proces: participatie
   • Klankbordgroepen
   • Informeel karakter
   • Voorafgaand en tijdens planproces
   • Verschillende rollen: raadplegen, adviseren, coproduceren
   • Burgerinitiatief: verordening moet ten grondslag liggen
  • Aandachtspunten bij participatie
   • Vanuit de gemeente:
   • gemeente motiveert of en zo ja hoe burgers betrokken worden;
   • participatie is een vast onderdeel van het besluitvormingsproces;
   • afzien van participatie bij hoge uitzondering en gemotiveerd;
   • de rol van de burger wordt vooraf bepaald;
   • vorm van inspraak is vooraf geformuleerd
  • Aandachtspunten bij participatie
   • in woord en daad heeft de gemeente een constructieve houding;
   • inbreng burgers wordt zichtbaar gemaakt in besluitvorming;
   • alle burgers doen mee en dus ook de zwijgende meerderheid wordt betrokken;
   • burgers krijgen op tijd informatie;
   • altijd gemotiveerde informatie naar de burger, ook als er ogenschijnlijk niets gebeurt.
   • Bron: Onderzoek Nationale Ombudsman
  • Aandachtspunten bij participatie
   • Vanuit de dorpsraad:
   • Actieve houding, toon initiatief
   • Goede organisatie
   • Duidelijke communicatie met gemeente
   • Neem verantwoordelijkheid
   • Formuleer verwachtingen
   • Maak afspraken over rolverdeling
   • Maar: de gemeente is hoeder van het algemeen belang
  • Handige websites
   • www.ro-web.nl
   • www.vrom.nl
   • www.ruimtelijkeplannen.nl
   • www.minbkz.nl (burgerparticipatie)
  • Stellingen
   • Bewonersparticipatie is goed geregeld
   • Inspraak is een wassen neus
   • Dorpsraad vertegenwoordigt alle dorpsbewoners
   • Er is geen contactpersoon bij de gemeente
  • Vragen?