Pclt demo-gps in de groenteteelt-bezoekersgids

1,954 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,954
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pclt demo-gps in de groenteteelt-bezoekersgids

 1. 1. BEZOEKERSGIDS
 2. 2. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn plattelandOp al het materiaal is het auteursrecht van toepassing. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ofopenbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook,zonder schriftelijke toestemming van de auteur.BezoekersgidsPagina 2 van 3212-9-11
 3. 3. 1. Enkele algemeenheden .................................................................................................................. 4 Programma ......................................................................................................................4 Plattegrond ......................................................................................................................52. Studiegedeelte ............................................................................................................................... 6 Werking van gps (Steven De Meyer - PCLT) .......................................................................6 Filmfragment: opnames bij enkele pionierstelers (Wim Hubrechts - NPW, Onno Bes – PSKW, Joris De Nies – PSKW, Tomas Van De Sande - Inagro) ..............................................9 Toekomstperspectieven van stuurautomaten (Steven De Meyer - PCLT) .......................... 113. Demonstraties .............................................................................................................................. 13 Witloofwortelteelt en gps-techniek (Wim Hubrechts – NPW) .......................................... 13 Schoffelen met dubbele gps-sturing (Joris De Nies & Onno Bes – PSKW) .......................... 15 Bloemkool planten alles op 1 lijn (Joris De Nies & Onno Bes – PSKW) .............................. 16 Aanplanten en aanaarden van preiplanten met behulp van gps-sturing (Danny Callens & Tomas Van De Sande -Inagro) ......................................................................................... 17 Spuiten met gps (Steven De Meyer - PCLT) ...................................................................... 184. Voorstelling van de constructeurs ................................................................................................ 21 AGIV - FLEPOS (Flemish Positioning Service) .................................................................... 21 AGROMETIUS ................................................................................................................. 22 AG-TEC (CLAAS) .............................................................................................................. 23 AVS Agri ......................................................................................................................... 24 BEYNE ............................................................................................................................ 25 CASE .............................................................................................................................. 26 Cofabel (John Deere) ...................................................................................................... 27 Delvano ......................................................................................................................... 28 LASER CONTROL ............................................................................................................. 29 New Holland .................................................................................................................. 30 SBG Innovatie ................................................................................................................ 31BezoekersgidsPagina 3 van 3212-9-11
 4. 4. 1. ENKELE ALGEMEENHEDENPROGRAMMAStudiegedeelte (12.30u – 14.30u)  Onthaal met koffie en broodjes  Verwelkoming + programmaoverzicht studiegedeelte (Anneleen Volckaert - PCG)  Introductie project (Bart Debussche - ADLO)  Presentatie: werking van gps (Steven De Meyer - PCLT)  Filmfragment: opnames bij enkele telers + vraagstelling (Wim Hubrechts - NPW, Onno Bes – PSKW, Joris De Nies – PSKW, Tomas Van De Sande - Inagro)  Presentatie: toekomstperspectieven (Steven De Meyer - PCLT)  Programmaoverzicht demogedeelte (Anneleen Volckaert - PCG)Demogedeelte (15.00u – 17.00u)  5 demo’s: o Witloofwortelteelt en gps-techniek (NPW) o Schoffelen met dubbele gps-sturing (PSKW) o Bloemkool planten, alles op 1 lijn (PSKW) o Aanplanten en aanaarden van preiplanten (Inagro) o Spuiten met gps (PCLT)  Er wordt in 5 groepen vertrokken richting het demogedeelte. Elke demo wordt 5 keer herhaald zodat elke groep de kans heeft elke demo te zien. Om de 20 minuten gaat een signaal af, waarop de groep zal doorschuiven naar de volgende demonstratie.Beurs (15.00u - …)  De beurs start simultaan met de demonstaties. Vanaf 17.00u (na de demonstraties) kunnen de standhouders vrij rondrijden met een ev. aanwezige machine.  Beurshouders: Agiv (Flepos), Agrometius, Ag-Tec (Claas), AVS Agri, Beyne, Case, Cofabel, Delvano, Laser Control, New Holland en SBG met de firma Hillaire van der Haeghe.BezoekersgidsPagina 4 van 3212-9-11
 5. 5. PLATTEGRONDBezoekersgidsPagina 5 van 3212-9-11
 6. 6. 2. STUDIEGEDEELTEWERKING VAN GPS (STEVEN DE MEYER - PCLT)Gps staat voor Global Positional System en is een plaatsbepalingssysteem dat in de jaren 60 opgericht isdoor en voor het Amerikaanse leger. Ondertussen heeft ook Rusland een systeem namelijk Glonass enwerkt ook Europa aan een eigen plaatsbepalingssysteem Galileo. Een correctere term is eigenlijk GNSS(Global Navigation Satellite Service) wat de verzamelnaam is voor de verschillendeplaatsbepalingssystemen die bestaan en dus ruimer is dan enkel het Amerikaanse gps.De werking van de verschillende systemen is telkens gebaseerd op een afstandsmeting tussensatellieten die in een baan rond de aarde draaien en de ontvanger van het gps toestel. Een satelliet iseigenlijk een heel nauwkeurige klok die signalen uitzendt en opmeet hoe lang die signalen onderwegzijn. De snelheid van de signalen is gekend, namelijk de snelheid van het licht (300 000 km/s) en uit detijdsmeting kan dus eenvoudig de afstand berekend worden. Indien de afstand t.o.v. 1 satelliet gekendis, kunnen de mogelijke posities voorgesteld worden als een boloppervlak met de satelliet alsmiddelpunt. Door verschillende satellieten te combineren komt men tot 1 punt op het aardoppervlak.Om tot een exacte plaatsbepaling te komen zijn minimum 4 satellieten nodig. Hoe meer satellietenbeschikbaar zijn, hoe nauwkeuriger de plaats kan bepaald worden. FIGUUR 1 (LINKS): SATELLIETEN DRAAIEN IN VASTE BANEN ROND DE AARDE OP EEN HOOGTE VAN ONGEVEER 20 000 KM; FIGUUR 2 (RECHTS): 3 SATELLIETEN BEPALEN 2 MOGELIJKE POSITIES, WAARVAN SLECHT 1 OP AARDE ZAL LIGGEN, EEN EXTRA SATELLIET IS NODIG TER CONTROLEOm het signaal van een satelliet te ontvangen moet de satelliet “zichtbaar” zijn. Dit wil zeggen dat erzich geen hindernissen bevinden tussen de satelliet en de ontvanger. Het signaal afkomstig van desatelliet kan immers tegengehouden worden door gebouwen, bomen, of de aarde zelf en is dan nietbruikbaar. In gebieden met veel heuvels, bomen of andere hindernissen is het daarom interessant omook de satellieten van Glonass te kunnen gebruiken om zo meer kans te hebben om voldoendebruikbare satellieten te hebben. Met deze werking (wat het principe is van een TomTom) bekomt meneen nauwkeurigheid tussen de 10 en 20 meter.In vele sectoren, zoals luchtvaart, scheepvaart, wegenbouw, … en ook landbouw is deze nauwkeurigheidechter onvoldoende en is er nood aan een hogere precisie. Een hogere precisie is mogelijk door gebruikte maken van correctiesignalen. Deze correctiesignalen zijn afkomstig van referentiestations, dit zijnstations op aarde waarvan de exacte positie gekend is. Deze stations ontvangen de satellietsignalenzoals ons gps toestel en berekenen analoog hun positie. Ze zullen dan hun berekende positie vergelijkenmet hun gekende positie en aan de hand daarvan in “Real Time” een correctie doorsturen naar het gpstoestel.BezoekersgidsPagina 6 van 3212-9-11
 7. 7. FIGUUR 3: EEN REFERENTIESTATION STUURT IN REAL TIME EEN CORRECTIE DOOR NAAR HET TOESTEL Correctiesignalen worden onderverdeeld in 3 klassen, al naar gelang hun nauwkeurigheid. Voor de nauwkeurigheid wordt een onderscheid gemaakt tussen “pass to pass” en “year to year”. “Pass to pass” betekent “de nauwkeurigheid tussen 2 werkgangen binnen 15 minuten”. Hoe langer de tijd tussen de volgende werkgang, hoe meer de nauwkeurigheid zal afnemen. Indien je een jaar nadien terugkeert om in hetzelfde spoor te rijden zal dit door satellietdrift al tot maximum 1 meter verschoven zijn bij gratis correctiesignalen als EGNOS. Er bestaan ook correctiesignalen waarvoor een abonnement moet betaald worden, deze betalende correctiesignalen (zoals bv. HP Omnistar, XP Omnistar of Star Fire 2) zijn wel al een stuk preciezer. De hoogste nauwkeurigheid en de enige correctie die zijn nauwkeurigheid ook na verloop van tijd behoud is deze met RTK (Real Time Kinematic). RTK kan doorgestuurd worden via een eigen vast of mobiel basisstation, of via GPRS (mobiel internet). In België bestaan er zo 2 gratis netwerken beschikbaar via internet, één in Vlaanderen en één in Wallonië respectievelijk FLEPOS en WALCORS. TABEL 1: OVERZICHT VAN DE MOGELIJKE CORRECTIESIGNALEN MET HUN NAUWKEURIGHEIDCorrectiesignaal Voorbeeld Pass to pass Year to year Gratis EGNOS, SF 1 0-30 cm 0-100 cm Betalend HP Omnistar, XP Omnistar, SF 2 0-10 cm 0-30 cm RTK  Eigen vast of mobiel basisstation 0-2 cm 0-2 cm  Netwerk via GPRS (mobiel internet) via FLEPOS of WALCORS Bezoekersgids Pagina 7 van 32 12-9-11
 8. 8. Wanneer we nu de gps-systemen in de landbouw onder de loep nemen kunnen we een onderscheid maken tussen twee systemen. Enerzijds zijn er de stuurhulpen (guidance of geleiding) die enkel een hulp vormen voor de chauffeur tijdens het sturen. De chauffeur moet dus wel nog zelf sturen maar wordt geholpen/begeleid aan de hand van een scherm en/of lichtbalk. Dergelijke systemen werken met gratis of betalende correctiesignalen. Een hogere nauwkeurigheid dan 10 cm is zinloos aangezien de chauffeur toch nog zelf moet sturen. De sturing gebeurt aan de hand van verschillende patronen, het meest gebruikte patroon is de AB-lijn. Hiervoor plaatst de chauffeur een punt A en een punt B, waarna het toestel hierdoor een rechte lijn trekt en alle werkgangen parallel ten opzichte van deze lijn legt. De AB-lijn kan ook als een gebogen lijn opgenomen worden. Andere mogelijke patronen zijn de contour van het perceel en een cirkelvormig patroon. Het scherm en de antenne worden eenvoudig op de tractor gemonteerd en aangesloten op een 12 Volt aansluiting. Dergelijke toestellen worden vooral gebruikt bij toestellen met grote werkbreedtes als spuitmachines en kunstmeststrooiers om de overlapping tussen de werkgangen te beperken. Bovendien moeten er op die manier geen markeurs meer worden uitgezet en kan er verder gewerkt worden bij slechte zichtbaarheid zoals ’s nachts of bij mist. De eenvoudigste stuurhulpen starten rond de 1000 euro, een iets uitgebreider systeem met scherm kost tussen de 2000 à 3000 euro. Anderzijds zijn er de stuurautomaten (autoguidance of automatische geleiding). Dit zijn systemen die de sturing van de chauffeur overnemen, de tractor stuurt m.a.w. automatisch eens het veld is opgemeten. Hiervoor wordt de contour van het perceel eerst afgereden met de tractor en de hoekpunten worden opgeslagen in de gps, daarna kan een bewerking gekozen worden die men op het perceel wenst uit te voeren. Hierbij geeft men de werkbreedte in van de machine en de perceelszijde ten opzichte van waar de werkgangen moeten liggen. Hierna kan de tractor zelf de werkgangen afleggen. Enkel op de kopakker moet de chauffeur nog handmatig draaien en terug inzetten in het juiste spoor. De opbouw van stuurautomaten is een stuk ingewikkelder dan die van stuurhulpen en maakt meestal gebruik van een hydraulische blok en sensoren. Dit kan zowel af fabriek als op een bestaande tractor opgebouwd worden. Een tweede optie is om met een elektrisch stuurwiel te werken, maar dit is wat minder nauwkeurig. In principe kan een stuurautomaat gebruik maken van de 3 soorten correctiesignalen, maar meestal wordt gekozen voor het nauwkeurigste systemen met betalende correctiesignalen of RTK. Om tot op cm-niveau nauwkeurig te kunnen werken zit in deze stuurautomaten een hellingscorrectie die de fout van de gps, veroorzaakt door een helling, corrigeert. De toepassingen van stuurautomaten zitten vooral in de nauwkeurige bewerkingen zoals zaaien, planten, schoffelen. Indien er een vervolgbewerking nodig is in exact dezelfde werkgang zoals schoffelen, aanaarden, … dan is dit enkel mogelijk met RTK. Richtprijs van een stuurautomaat met RTK is rond de 20 000 euro. TABEL 2: SAMENVATTING Sturen Weergave Opbouw Correctiesignaal BewerkingStuurhulp Begeleiden Scherm Geen Gratis: +/- 30 cm; Grote werkbreedtes: van de en/of Bv.: EGNOS, spuiten, strooien, … chauffeur lichtbalk SF 1, Omnistar VBS, …Stuurautomaat Automatische Scherm Stuurwiel of - Betalend: +/- 10 Smallere machines: sturing hydraulische cm; Bv.: Omnistar HP zaaien, planten, blok en of XP, SF 2, … mechanische sensoren onkruidbestrijding, - RTK: +/- 2 cm … Bezoekersgids Pagina 8 van 32 12-9-11
 9. 9. FILMFRAGMENT: OPNAMES BIJ ENKELE PIONIERSTELERS (WIM HUBRECHTS - NPW,ONNO BES – PSKW, JORIS DE NIES – PSKW, TOMAS VAN DE SANDE - INAGRO) 1. Proefstation voor de Groenteteelt Woonplaats: Sint-Katelijne-Waver Teelt: diverse groenten GPS-systeem: SBG Sturing: trekker en machine Bewerkingen met GPS:  spitten  planten  schoffelen  afdekking leggen (netten + plastiek)  aanaarden  plastiek leggen voor courgette  proefpercelen inmeten  sporen rijden (ieder jaar op dezelfde sporen)  bemesten o rijenbemesting o bandbemesting 2. Marijn Delanote 3. Koen Tersago Woonplaats: Dikkebus (Ieper) Woonplaats: Puurs Teelt: industriegroenten Teelt: bloemkool en prei GPS-systeem: SBG GPS-systeem: Trimble Sturing: trekker en machine Sturing: trekker en machine (enkel de planter) Bewerkingen met GPS: Bewerkingen met GPS:  planten (vierkantsverband)  planten (4 rijen)  grondbewerkingen  schoffelen (8 rijen)  meststoffen strooienBezoekersgidsPagina 9 van 3212-9-11
 10. 10. 4. Jan De Coninck 5. Dirk Van Caester Woonplaats: Meulebeke Woonplaats: Arc-Wattripont Teelt: wortelen Teelt: witloofwortels GPS-systeem: SBG GPS-systeem: SBG Sturing: trekker Sturing: trekker en machine Bewerkingen met GPS: Bewerkingen met GPS:  ruggen trekken + zaaien  ruggen trekken  toepassing  toepassing gewasbeschermingsmiddelen gewasbeschermingsmiddelen  vanaf volgend jaar ook rooien  rooi witloofwortels 6. Luc Popelier Woonplaats: Passendale Teelt: courgette, veldsla, aardbeien GPS-systeem: Trimble Sturing: trekker en machine Bewerkingen met GPS:  plastiek leggen  planten  schoffelen tussen plastiek  toepassing gewasbeschermingsmiddelenBezoekersgidsPagina 10 van 3212-9-11
 11. 11. TOEKOMSTPERSPECTIEVEN VAN STUURAUTOMATEN (STEVEN DE MEYER - PCLT)Trends en evolutiesGps in de landbouw kent de laatste jaren een snelle evolutie. De hardware staat ondertussen algrotendeels op punt maar vooral op gebied van software verandert er nog zeer veel. Dit blijkt ondermeer uit de regelmatige updates die door de constructeurs aan hun klanten worden aangeboden.Twee belangrijke trends zijn enerzijds het aanbieden van het correctiesignaal via mobiel internet (viaGPRS en in de toekomst via UMTS), wat als groot voordeel heeft dat de landbouwer zelf geenreferentiestation meer moet aankopen. Bovendien levert het feit dat er internet op de gps zit een helereeks extra mogelijkheden, denk maar aan buienradar en mail op de gps, ondersteuning van deconstructeur van op afstand, fleet management, … Een tweede trend is communicatie via ISOBUS tussentractor, werktuig en gps. Alle constructeurs zijn hier mee bezig maar in de praktijk zijn nog maar enkelesystemen ISOBUS compatibel. Andere mogelijkheden van gps zijn bv. teeltregistratie, wat bij debelangrijkste merken al een tijdje bestaat, maar in de praktijk wordt dit weinig gebruikt door de Vlaamselandbouwer. FIGUUR 4: ISOBUS IS EEN CAN NETWERK DAT WERKT VOLGENS DE ISO 11783 NORMEnkele uitbreidingen die nu reeds voor handen zijn voor een stuurautomaat zijn bv: camera op hetwerktuig, afstandsbediening voor het voertuig, externe toeter voor het kopakkersignaal aan te geven,ultrasone sensoren die de tractor doen stoppen voor een obstakel, Itec Pro van John Deere waarbij detractor zelf draait op de kopakker, …PrecisielandbouwPrecisielandbouw is het inspelen op de variaties in uw perceel, veroorzaakt door verschil inbodemstructuur, vocht, nutriënten, zonlicht, … Door de bewerkingen (spuiten, bemesten, planten,beregenen) aan te passen aan de plaatselijke noden van het gewas. Het doel hierbij is niet om deproductie op uw veld te egaliseren, maar wel het halen van een maximale productie van hoge kwaliteit,rekening houdend met de almaar strenger wordende milieueisen. Precisielandbouw maakt hiervoorgebruik van geavanceerde apparatuur en informatietechnologie: GNSS, sensoren op de machines, in delucht of in satellieten en software.BezoekersgidsPagina 11 van 3212-9-11
 12. 12. De managementcyclus van precisielandbouw bestaat uit drie stappen, die elkaar steeds opnieuwherhalen.Een eerste stap is het verzamelen van gegevens van zowel de bodem, het gewas en de opbrengst. Vande bodem kan een scan gemaakt worden via Elektromagnetische Inductie (EMI) of via natuurlijkegammastraling, eventueel aangevuld met bodembemonstering aan de hand van de eerder verkregenkaartjes. Hiermee krijgen we een zicht op de bodemtextuur, de nutriënten en het vochtgehalte in debodem. Van het gewas kan men door gewasreflectie enerzijds via sensoren op de tractor of anderzijdsvia satelliet of via onbemande vliegtuigjes (UAV) een aantal voorspellingen doen rond biomassa, vocht,opbrengst, … Het uiteindelijke resultaat wordt dan gemeten via opbrengstmeting op de oogstmachine.Bij granen bestaat opbrengstmeting al een tijdje, bij rooigewassen als aardappelen en bieten levert ditdoor de tarra meer problemen.De bedoeling is nu om in een tweede stap al deze gegevens te verwerken, hiervoor bestaatmanagementsoftware. Het cruciale punt blijft echter om al deze kaartjes van uw perceel juist teinterpreteren en er de juiste conclusies uit te trekken. Eens dit gebeurd is, kan uw perceel opgedeeldworden in managementzones met gelijke groeiomstandigheden.Hiervoor wordt dan in een derde stap zogenaamde toepassingskaarten gemaakt worden. Waarbij voorelk van deze zones de verschillende bewerkingen (zaaien/planten, bemesten, spuiten, …) wordenaangepast aan de (opbrengst)mogelijkheden van de zone.Ten slotte moet je evalueren, aan de hand van opbrengstmeting of de maatregelen een goed resultaatopleveren en waar nodig bijsturen. Deze managementcyclus wordt zo seizoen na seizoen herhaald. FIGUUR 5: MANAGEMENTCYCLUS VAN PRECISIELANDBOUWBezoekersgidsPagina 12 van 3212-9-11
 13. 13. 3. DEMONSTRATIESWITLOOFWORTELTEELT EN GPS-TECHNIEK (WIM HUBRECHTS – NPW)Binnen de tuinbouwsector leunt de teelt van witloofwortels het dichtst aan bij akkerbouwteelten.Hierdoor kunnen heel wat werkzaamheden die in de akkerbouw reeds met behulp van gps wordenuitgevoerd ook in de witloofwortelteelt met deze nieuwe techniek worden gedaan. Ploegen enuitvoeren andere grondbewerkingen, meststofgift en volleveldsbespuitingen zijn enkele voorbeelden.Toch zijn er enkele veldbewerkingen die heel specifiek zijn voor witloofwortels en waarvoor eennauwkeurig gps-signaal gekoppeld aan automatische sturing van de trekker en/of machine eenmeerwaarde is.VeldbewerkingenHet trekken van ruggen is de eerste veldbewerking die specifiek voor de witloofwortelteelt met behulpvan gps en een automatische sturing op de trekker en/of op de machine kan uitgevoerd worden. Delandbouwers die momenteel deze techniek gebruiken geven de voorkeur aan het meest nauwkeurigsignaal (RTK: maximale afwijking tot 2 cm). Deze hoge nauwkeurigheid vergemakkelijkt de volgendeveldbewerkingen, zoals zaaien, schoffelen en rooien. Het gebruik van deze technologie bij hetruggentrekken heeft het voordeel dat de beschikbare oppervlakte efficiënter wordt gebruikt. Doordatde ruggen perfect op elkaar aansluiten en volledig evenwijdig lopen ten opzichte van de voorafingestelde lijn, kunnen op grotere percelen vaak 1 of meerdere werkgangen extra gemaakt worden. Eenautomatische sturing op de tractor en op de ruggentrekker verhoogt de nauwkeurigheid, vooral ophellende percelen. De sturing op de ruggentrekker zorgt ervoor dat niet enkel de tractor de perfecte lijnvolgt, maar dat ook de machine bijgestuurd wordt wanneer deze teveel zou afwijken van de perfectelijn.Uit de eerste ervaringen blijkt dat het zaaien van witloof op ruggen die met gps-techniek getrokken zijn,vlotter verloopt. De zaaimachine behoudt beter een goede positie ten opzichte van de ruggen, zodat hetwitloof overal perfect midden op de ruggen zal staan. Het zaaien dient niet noodzakelijk met een tractorof machine met automatische sturing te gebeuren.Bij mechanische onkruidbestrijding biedt de nauwkeurige gps-techniek het voordeel van bovenop deruggen tot zeer dicht tegen de witloofplanten te kunnen schoffelen. Bovendien kan dit tegen een hogeresnelheid gebeuren ten opzichte van de klassieke techniek. De mechanische onkruidbestrijding wordt welbest uitgevoerd met gps-techniek.Op het einde van het seizoen, bij het rooien van de wortels levert een automatische sturing op basis vande gps-techniek verschillende voordelen op. Bij het rooien zijn er 2 opties. Men voorziet enkel eenautomatische sturing op de trekker of zelfrijder, ofwel voorziet men een automatische sturing zowel opde trekker (of zelfrijder) als op het element dat de wortels uit de grond rooit.BezoekersgidsPagina 13 van 3212-9-11
 14. 14. Het voordeel bij de eerste keuze ten opzichte van de klassieke techniek is dat de persoon die debewerking uitvoert, zich enkel moet concentreren op de bediening van het rooi-element en niet op desturing van de trekker of zelfrijder. Uiteraard kan dit enkel wanneer de ruggen eveneens met gps-techniek getrokken zijn en men beschikt over deze gegevens. De landbouwers die hier reedsondervinding mee hebben, ervaren dit als een zeer groot voordeel. De kwaliteit van de gerooide wortelsneemt toe, de zithouding is beter en het werk minder vermoeiend. Hierdoor wordt het werk een stukaangenamer.Wanneer ook het rooi-element automatisch gestuurd wordt, moet de chauffeur enkel de rooidieptebijsturen. Hierdoor wordt het rooiwerk dus nog meer verlicht.SamenvattingGps-techniek gecombineerd met automatische sturing kan bij de teelt van witloofwortels toegepastworden bij verschillende bewerkingen. De meerwaarde bestaat vooral uit:  een efficiëntere benutting van de oppervlakte  nauwkeurigere uitvoering van veldbewerkingen  aangenamere werkomstandigheden op de trekkerBezoekersgidsPagina 14 van 3212-9-11
 15. 15. SCHOFFELEN MET DUBBELE GPS-STURING (JORIS DE NIES & ONNO BES – PSKW)ProefopzetVoor de demo werden kolen geplant die later geschoffeld zullen worden. De kolen zijn geplant met eentractor gestuurd op gps en met een 2 rijige Perdu plantmachine die m.b.v. een side-shift aan de Accord-bok ook gestuurd wordt door gps. Door met dubbele gps-sturing te planten is schoffelen met dubbelegps-sturing mogelijk. FIGUUR 6: ACCORD-BOK EN WATERPASBOXWerking gps-sturing bij het schoffelenDe tractor wordt gestuurd door gps volgens de referentielijnen bij het planten werden gebruikt. Deschoffelmachine heeft een dubbele balk die als side-shift dient. De side-shift stuurt de schoffel en werdvoorheen met een olieventiel achterop de schoffel door een persoon bediend. De side-shift wordt nudirect gestuurd door de terminal in de tractor. Op de schoffel bevindt zich een gps-antenne enwaterpasbox. Deze waterpasbox voert constant metingen uit en geeft deze metingen door aan determinal. Die signalen van de waterpasbox samen met de positiesignalen van de gps-antenne regelen desturing van de schoffelmachine.Door deze dubbele gps-sturing (tractor + machine) is er een duidelijke besparing op de manuren. Zondergps zijn 2 personen nodig. Eén persoon op de tractor en één persoon op de schoffel. De persoon op deschoffel is bij dubbele gps-sturing niet meer nodig.Een ander voordeel is dat er sneller gereden kan worden. Door bepaalde parameters in te stellen kanmen ingeven op welke afstand er steeds een correctie moet gebeuren. Hierdoor volgen bij een hogeresnelheid de correcties ook sneller achter elkaar. Dit zorgt voor een goede nauwkeurigheid ook bij hogeresnelheden.Bij schoffelmachines die breder zijn als de plantmachine zal men met behulp van een dubbele gps-sturing geen problemen meer hebben met aansluitrijen (bv. 4 rijen planten en 8 rijen schoffelen).Tevens wordt er gebruik gemaakt van een obstakelbeveiliging. Een detector voor op de tractor zal detractor doen stoppen als er iets wordt waargenomen voor de tractor. Dit geeft als voordeel dat er nogbeter werk geleverd kan worden, omdat de bestuurder de volle aandacht kan richten op de machine.De totale besturing en de obstakelbeveiliging gebeurt met een systeem van SBG Innovatie.BezoekersgidsPagina 15 van 3212-9-11
 16. 16. BLOEMKOOL PLANTEN ALLES OP 1 LIJN (JORIS DE NIES & ONNO BES – PSKW)ProefopzetAlle bewerkingen worden gedaan in 1 werkgang. De tractor wordt gestuurd op GPS, daarachter volgt despitmachine en daarachter de op GPS gestuurde plantmachine. Deze Perdu-plantmachine is zoaangepast dat er over het hele perceel zowel langs als dwars op één lijn geplant wordt. FIGUUR 7: PROEFOPZET DEMONSTRATIE BLOEMKOOL PLANTEN, ALLES OP 1 LIJNBij het kolenoogsten wordt gebruik gemaakt van een brede oogstband. Een groot voordeel van zowellangs als dwars op het perceel alles op één lijn te planten, is dat er bij het oogsten gemakkelijk en vlotdwars (langs de oogstband) tussen de bloemkolen gelopen kan worden en op deze manier is het zeergemakkelijk te onthouden welke kolen al bezien zijn en welke nog niet.De besturing van tractor en plantmachine gebeurt met een systeem van Trimble. De Perdu-plantmachine is aangepast door AVS Van Schoor.BezoekersgidsPagina 16 van 3212-9-11
 17. 17. AANPLANTEN EN AANAARDEN VAN PREIPLANTEN MET BEHULP VAN GPS-STURING(DANNY CALLENS & TOMAS VAN DE SANDE -INAGRO)Ter illustratie van het gebruiksgemak en de hoge werkingssnelheid die gepaard gaat met het gebruik vangps-sturing in de groenteteelt wordt een demonstratie gegeven van het ponsen van plantgaten voor enhet aanaarden van prei. Het gebruik van gps-gestuurde systemen in de vollegrondsgroenteteelt bewijstvooral zijn nut wanneer verschillende bewerkingen na elkaar uitgevoerd kunnen worden. Doordat derijpaden bij de eerste bewerking reeds uitgezet en vastgelegd werden kunnen de daaropvolgendebewerkingen zeer snel en met grote nauwkeurigheid uitgevoerd worden.ProefopzetOm een het gemak van opeenvolgende bewerkingen met gps-sturing te demonstreren zal een simulatieuitgevoerd worden van de aanplant, en daaropvolgend het schoffelen en aanaarden van prei. Dedemonstratie zal gebeuren met proefveldpiketten die preiplanten moeten voorstellen. Zo kunnen beidebewerkingen direct na elkaar uitgevoerd worden. Jonge preiplantjes zijn vlak na de aanplant immers nogniet stevig genoeg om direct aangeaard te worden. Bovendien zorgen de piketten voor een beterezichtbaarheid van de bewerkingen, wat de aantonende waarde van de demonstratie enkel doettoenemen.VoordelenGps-sturing in de vollegrondsgroenteteelt bewijst zijn voordeel vooral door tijdswinst en hogerenauwkeurigheid die behaald kunnen worden bij opeenvolgende bewerkingen. Hoe meer opeenvolgendebewerkingen aan de hand van gps-sturing uitgevoerd worden, des te hoger het voordeel dat men uit hetgps-gebruik kan halen. De kosten die gepaard gaan met de aanschaf van een gps-sturingssysteemkunnen terugverdiend worden door kleine verbeteringen in de teelt die samenhangen met een beteraansluiten van de werkgangen, een toename aan werkbare uren omdat ook in het donker gewerkt kanworden, en een lichte besparing op bestrijdingsmiddelen. De extra inkomsten/besparingen door deaanschaf van nieuwe technieken hangen natuurlijk af van de beginsituatie. Iemand die heel precies zijnrijbanen uitzet bij kunstmeststrooien, spuiten, poten en zaaien zal minder voordelen hebben in de vormvan een efficiënter gebruik van kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, pootgoed en zaaizaad maarjuist weer meer tijd besparen.MateriaalDeze demonstratie wordt uitgevoerd met behulp van de SBGuidance Twin van de firma SBG. Dezestuurmodule werd gebouwd op de MF 5455 trekker van inagro en stuurt tegelijk de trekker als demachine aan. Deze combinatie stuurt kleine afwijkingen van de machine bij om tot kaarsrechte rijen enperfecte aansluitrijen te komen. Idealiter wordt elke machine voorzien van stuurschijven en eenhydraulische unit. Omwille van een breed machine park en de eerder beperkte oppervlakte ontwikkeldeinagro in overleg met Vanhoucke Machinebouw en SBG een tussenbok waarop de stuurunit voor demachinesturing werd gebouwd. Via een driepuntsnelkoppeling kunnen de verschillende machines in eenmum van tijd opgepikt worden. Deze opstelling heeft als voordeel dat één enkele unit gebruikt kanworden in combinatie met verschillende machines en bij verschillende bewerkingen. Het nadeel van ditsysteem is dat een klein deel van de nauwkeurigheid verloren gaat.BezoekersgidsPagina 17 van 3212-9-11
 18. 18. SPUITEN MET GPS (STEVEN DE MEYER - PCLT)Proefopzet FIGUUR 8: WERKGANG WORDT GESPOTEN VAN LINKS NAAR RECHTS MET 3 STUKKEN DIE REEDS GESPOTEN ZIJN, WAAR DE SECTIES DUS ZULLEN UITSCHAKELENDe proef bestaat uit het spuiten van 1 werkgang van 15 meter breed, hierin zitten 3 zones die reedsgespoten zijn: de twee kopakkers en een schuine kant. De spuitsecties moeten dus inschakelen na deeerste kopakker en na de schuine kant en moeten uitschakelen bij de schuine kant en bij de kopakker ophet einde. Om dit alles visueel wat te kunnen controleren, worden kegels gezet op de lijn waar desecties moeten uitschakelen. Om onderlapping te vermijden wordt wel altijd een minimale overlappingvan 30 cm ingesteld.Spuiten met gpsMet het veralgemenen van de gps-stuurhulpen op de trekker is ook het startschot gegeven voor deautomatische sectieaansturing bij spuitmachines. In Nederland worden nu reeds de meeste van deverkochte spuitmachines uitgerust met gps-sectieaansturing. Vooral de grotere bedrijven en deloonwerkers maken er gebruik van niettegenstaande een meerprijs van 3000 tot 7000 euro. FIGUUR 9: SPUITEN MET GPS EN AUTOMATISCHE SECTIEAFSLUITINGBezoekersgidsPagina 18 van 3212-9-11
 19. 19. Dit is toch een hoge prijs in vergelijking tot de aanschafprijs van de spuit. Daar staat tegenover dat,volgens proeven in Nederland, jaarlijks 10 tot 15 % aan bestrijdingsmiddelen kan bespaard worden.Proeven in Duitsland tonen dan weer dat dankzij gps met sectieafsluiting ongeveer 7 tot 8% spuitmiddelkan bespaard worden. De besparing hangt eigenlijk vooral af van de grootte en de vorm van het perceel,op kleine onregelmatige percelen valt procentueel de meeste winst te halen. Bij handmatige bedieningkiest een teler immers voor de zekerheid dat al het gewas geraakt wordt. Met de nodige overlap opgeren en kopakkers als gevolg. Deze overlappingen kunnen met gps-toepassingen al naar gelang denauwkeurigheid van het toestel teruggedrongen worden.Voordelen naar gewasbeschermingsmiddelenAls we spreken over besparing op product in het spuiten, dan is dit door een combinatie van hogerenauwkeurigheid (waardoor er minder overlapping is tussen de werkgangen) en automatischesectieafsluiting (waardoor bespaard kan worden bij geren en op de kopakker). Daarnaast wordt doornauwkeuriger te werken de marge op spuitvloeistof naar beneden gehaald en wordt op die manier deoverschot na de bespuiting beperkt. Bovendien kan door het groter werkgemak meer aandacht besteedworden aan het spuiten zelf, waardoor verstopte doppen, een onregelmatig spuitbeeld of lekken vluggeropgemerkt worden. Door minder fouten in de spuittechniek bij bescherming tegen ziekten en plagen zijnook minder corrigerende maatregelen (veel intensiever spuitschema, bijvoorbeeld tegen deaardappelziekte) nodig. FIGUUR 10: HOGERE NAUWKEURIGHEID RESULTEERT IN BETERE AANSLUITING TUSSEN DE WERKGANGEN FIGUUR 11: AUTOMATISCHE VERSUS HANDMATIGE SECTIEAFSLUITING (BRON: ARVALIS - INSTITUT DU VÉGÉTAL, C. DESBOURDES)BezoekersgidsPagina 19 van 3212-9-11
 20. 20. Daarnaast zijn er nog andere voordelen rond de omgang met gewasbeschermingsmiddelen. Door deoppervlakte die dubbel bespoten wordt te reduceren, wordt ook de kans op gewasschade enoverschrijding van milieunormen beperkt. Bovendien wordt door een hogere nauwkeurigheid ook dekans op onbespoten plaatsen, met verminderde opbrengst tot gevolg, gereduceerd.Wat ook belangrijk kan zijn bij spuittechniek is dat er door gps toepassingen verder kan gewerkt wordenbij beperkte zichtbaarheid, zoals ’s avonds bij invallende duisternis, bij mist, … Op die manier kan hetideale moment om te spuiten, met optimale werking van het product, aanzienlijk verlengd worden. Aldeze zaken leiden er toe dat met gps-toepassing hetzelfde perceel met minder product kan gespotenworden, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen in het leefmilieu terecht komen en de kans opvervuiling zo vermindert.Andere voordelenBesparing op manuren is een ander voordeel. Hoofdzakelijk doordat er geen markeurs meer moetenuitgezet worden. Daarnaast wordt door de hogere nauwkeurigheid minder overlapt tussen deverschillende werkgangen waardoor op het einde van het perceel soms een werkgang uitgespaard kanworden. Dit betekent ook een besparing op manuren, brandstof, afschrijving, onderhoud en slijtage vanmachine en tractor, …Daarnaast blijven natuurlijk de algemene voordelen van gps zoals hoger comfort, automatisch rechtrijden (bij stuurautomaten), minder gespecialiseerd personeel nodig, werken met hogere snelheden, …Heel wat van de hierboven opgesomde voordelen moet men eigenlijk bedrijf per bedrijf bekijken enonderzoeken hoe relevant ze zijn. Men moet met andere woorden van het eigen bedrijf opstellen watde knelpunten zijn die kunnen opgelost worden met de invoering van gps.BezoekersgidsPagina 20 van 3212-9-11
 21. 21. 4. VOORSTELLING VAN DE CONSTRUCTEURSAGIV - FLEPOS (FLEMISH POSITIONING SERVICE)AchtergrondDe “Flemish Positioning Service” (FLEPOS) is een gratis dienstverlening van de Vlaamse Overheid (AGIVof “Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen”) waarbij GNSS-correctiesignalen, afkomstigvan navigatiesatellieten, via mobiel internet worden verspreid.De Vlaamse overheid financiert de opbouw en het beheer van het FLEPOS-netwerk. Dit netwerk van 37permanent opgestelde GNSS-referentiestations, verzamelt data afkomstig van de navigatiesatellieten enverstuurt deze naar een centrale controlecentrum voor verdere verwerking. Na verwerking wordt eenGNSS-correctiesignaal opgemaakt en verspreid. Dit GNSS-correctiesignaal bevat zowel gps- als Glonass-data zodat ook onder moeilijke omstandigheden (onder bomen, dicht bij bebouwing) een goedenauwkeurigheid kan worden behaald.Oorspronkelijk was FLEPOS bedoeld voor landmeters om via RTK-metingen hun positie metcentimeternauwkeurigheid te bepalen. Sinds enkele jaren is het toepassingsgebied verruimd en wordtFLEPOS ook gebruikt voor toepassingen in de landbouw. Zo gebruikten in 2010 meer dan 500 RTK-systemen FLEPOS op maandelijkse basis. Op piekmomenten maakten tot 120 toepassingen op hetzelfdeogenblik van FLEPOS gebruik.Om een RTK-meting uit te voeren, ontvangt een gebruiker 2 signalen:  GNSS-signalen rechtstreeks afkomstig van de GNSS-satellieten (gratis signaal, m- nauwkeurigheid)  GNSS-correctiesignaal, afkomstig van FLEPOS via een (mobile-)internet verbinding (gratis signaal, tot cm-nauwkeurigheid).De GNSS-correctiesignalen afkomstig van FLEPOS worden kosteloos aangeboden. Enkel decommunicatiekosten via GSM- of GPRS-verbinding (+/- € 20 per maand) zijn ten laste van de gebruiker.U hoeft geen specifieke apparatuur van FLEPOS te kopen, alle RTK-technologie kan werken met FLEPOS.Naast FLEPOS voor Vlaanderen, is er in Wallonië het WALCORS-netwerk dat eveneens GNSS-correctiesignalen gratis aanbiedt. Op die manier zijn voor gans België “gratis” RTK-metingen mogelijk.Meer infohttp://www.flepos.beBezoekersgidsPagina 21 van 3212-9-11
 22. 22. AGROMETIUSMerkbeschrijvingAgrometius is voor de Benelux importeur van Trimble precisielandbouw producten. Trimble is s wereldsgrootste aanbieder van apparatuur en software voor precisielandbouw. Het productgamma bestaat uiteenvoudige systemen voor gps parallel rijden tot aan zeer uitgebreide systemen voor automatischebesturing op trekkers en werktuigen met een nauwkeurigheid van 0-2 centimeter. Daarnaast levertAgrometius ook systemen voor sectiecontrol, variabele afgifte en opbrengstmeting. Doordat deproducten van Trimble modulair zijn, zijn er vele combinaties mogelijk, waardoor wij voor ieder bedrijfeen geschikt systeem kunnen aanbieden. Ook zijn er diverse uitbreidingsmogelijkheden zodat u eeninvestering doet voor de toekomst.PrecisielandbouwAgrometius heeft een team van specialisten die door hun opleiding en eerdere banen ruime kennis enervaring hebben van precisielandbouw. Onze expertise gecombineerd met de uitgebreide productlijnvan Trimble, maakt het mogelijk om precisielandbouw op uw bedrijf succesvol te implementeren.Afhankelijk van uw wensen kan enkel worden gekozen voor sectiecontrol, maar ook is het mogelijk omvariabele afgifte bij zaaien, planten, spuiten en kunstmeststrooien te doen. Voor het inmeten vanbiomassa levert Agrometius de Greenseeker. Deze sensor sluit naadloos aan op het FmX display en biedtvele mogelijkheden voor het optimaliseren van uw teelt. Voor de dataverwerking leveren wij Farmworkssoftware. Deze toonaangevende software biedt u alles voor het beheren van uw percelen, maken vanafgiftekaarten en het analyseren van opbrengst- en bodemdata.Meer infoVoor meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf, kunt u vrijblijvend contact met onsopnemen via +31 884 366 321 of eens een kijkje nemen op onze website www.agrometius.beBezoekersgidsPagina 22 van 3212-9-11
 23. 23. AG-TEC (CLAAS) Rue Grand Champ, 12 5380 FERNELMONT 081/250 909 http://claas.vanderhaeghe.be claas@vanderhaeghe.beMerkbeschrijvingHet CLAAS dochterbedrijf voor precisielandbouw toepassingen “AGROCOM” werd, na bijna 20 jaarervaring, in 2010 volledig geïntegreerd in de CLAAS machine- en tractorenproductie. In de komendejaren zullen alle CLAAS tractoren en machines geleverd kunnen worden af fabriek met (vóór-uitgerust ofgemonteerd) de CLAAS Agrosystems toepassingen zoals: automatische gps-stuurgeleiding, spoorvolgingop basis van cameraherkenning (zie foto 3), opbrengstmeting maar ook applicatiesoftware om al dezegegevens te verwerken in het bedrijfsbeheer, in kaarten om te zetten enz.Gps-stuursystemenCLAAS heeft een zeer ruim aanbod op basis van verschillende correctiemogelijkheden. De “GPS-PILOTS3” (zie foto 1) is het volautomatisch stuurgeleidingsysteem dat werkt op RTK-net correctie via gsmverbinding, met een precisie tot op 2 cm. Deze producten zijn in na-montage, onder de merknaamAGROCOM, ook beschikbaar voor opbouw op tractoren en machines van andere merken. CLAAS heeftondertussen met CEBIS-MOBILE ook een ISOBUS-machinemonitor ontwikkeld die polyvalent inzetbaarzal zijn op alle CLAAS machines gekoppeld aan andere werktuigen.Speciale toepassingenCROP-SENSOR: meten van de biomassa op basis van de reflectie van verschillende lichtgolflengtesCROP-METER: meten van de gewasdichtheid op basis van de mechanische weerstand op een pendel:http://www.agrocom.com/en/precision-farming/spraying-activities.htmlCAM-PILOT (zie foto 2): uiterst precies spoorvolgen, onafhankelijk van gps, op basis van een binoculairecamera die zowel reliëf als kleurcontrasten meet. Tientallen toepassingen mogelijk bij het schoffelen,aanaarden, ruggen leggen voor asperges, boomkwekerijen, zwadherkenning, strooien in aardbeien,groenterooiers, enz. (1) (2) (3)Meer infoDe producten van CLAAS Agrosystems worden in België verdeeld door Hilaire Van der Haeghe nv:http://claas.vanderhaeghe.be - claas@vanderhaeghe.be – Tel: 081/25 09 09. Neem ook een kijkje opCLAAS Agrosystems www.agrocom.com.BezoekersgidsPagina 23 van 3212-9-11
 24. 24. AVS AGRI AVS AGRI bvba Wilgenweg 10 2890 OPPUURS tel: 03/889.04.71 fax: 03/889.24.45 email: info@avsagri.be website: www.avsagri.be ondernemingsnummer: BE 0862.236.859Beschrijving bedrijfAVS AGRI is een CASE IH en STEYR dealer. Tevens verdelen wij allerhande land- en tuinbouwmachines.Onze specialiteit is het ombouwen, verfijnen en automatiseren van bestaande machines. Eveneensbouwen wij verschillende machines en installaties voor de groenteteelt. Ook hebben wij veel ervaringmet afstandbediening en spoorvolgers voor tractoren en machines.GPS systemenWij verdelen TRIMBLE gps-systemen. Het TRIMBLE productgamma bestaat uit eenvoudige systemenvoor gps parallel rijden tot aan zeer uitgebreide systemen voor automatische besturing op trekkers enwerktuigen met een nauwkeurigheid van 0-2 centimeter. Het is mogelijk om tractoren te bestellen die affabriek uitgerust zijn met een gps systeem. Daarnaast kunnen wij een systeem opbouwen op bestaandetractoren of machines. Doordat dit in onze eigen werkplaats gebeurt kunnen wij zeer flexibel inspelenop de wensen van de klant. Ook kunnen wij ervoor zorgen dat de gps sturing eenvoudig te verplaatsen isnaar verschillende voertuigen. Speciale werktuigtoepassingen zoals side shift besturing, wielsturing enploegbesturing zijn eveneens leverbaar. Wij hebben een plantmodule ontwikkeld waardoor het mogelijkis om de plantpositie en plantafstand door gps te bepalen. Hierdoor staan de planten zowel in de lengte-als breedterichting op een lijn. De plantafstand is via het scherm in te stellen.BezoekersgidsPagina 24 van 3212-9-11
 25. 25. BEYNEBeyne NV Is een Belgische constructeur van getrokken en gedragen veldspuiten. De gedragenveldspuiten gaan van 15 m tot 28 m (Alu) en van 800 l tot 1200 l. De getrokken veldspuiten gaan van 21m tot 40 m en van 2500 l tot 4200 l. Beyne is in staat om de landbouwspuit volledig aan te passen aande wensen van de klant en garandeert een snelle service van hoge kwaliteit. Beyne werkt al 30 jaarsamen met Müller voor het regelen van spuitsystemen. Müller blinkt uit in het maken van robuuste,kwalitatieve spuitcomputers. Beyne maakt al geruime tijd gebruik van hun kennis op het vlak vanISOBUS-systemen.Track-GuideDe Track-guide is een zeer performante stuurhulp, die gebruik maakt van het gratis EGNOS-signaal. Dit iseen robuust apparaat en gemakkelijk te bedienen. Er kan zowel op parallel als op contouren geredenworden. De bestuurder wordt geholpen door een gemakkelijk leesbaar, hoog resolutie kleurenscherm.Er kan gemakkelijk verwisseld worden tussen 2D, 3D of vogelperspectief en men kan gemakkelijk in- ofuitzoomen. Links en rechts zitten de bedieningsknopen en bovenaan kan u kiezen tussen de “light bar”of de “section-view”. Dit geeft u de correcte rijrichting en duidt u perfect aan wanneer u uw sectiesmoet sluiten of openen. Alle gegevens kunnen bewaard worden op het apparaat of op een USB stick, dieu later kan bekijken op uw computer. Hindernissen kunnen worden ingegeven. De Track-guide is eenrobuuste, gemakkelijk in gebruik, nauwkeurige stuurhulp.Comfort-Terminal (ISOBUS)Op getrokken spuiten wordt bijna standaard gekozen voor Isobus uitrusting in combinatie met deComfort Terminal. Dankzij het Isobus platform zijn er tal van mogelijkheden voor het correct besturenvan het toestel. Eerst en vooral gebruikt men de Comfort Terminal voor het bedienen van de veldspuit,openen, dichtvouwen, balans, hoogte, vering, meesturen... De Comfort Terminal kan werken met tal vansignalen: EGNOS (20 - 30 cm), Omnistar (10 cm), RTK (2 – 5 cm). Het navigatie gedeelte is vergelijkbaarmet dat van de Track-guide, maar dankzij het ISOBUS platform zijn er tal van mogelijkheden: de sectieskunnen automatisch worden afgesloten, dankzij de “Section-control”. Ook kan het men perfect de rijenvolgen door middel van “Sonic-control”. Met de “Distance-control” toepassing kan de hoogte van despuitboom automatisch en afhankelijk van elkaar geregeld worden. Ook is er de mogelijkheid om met deTrack-leader top volledig automatisch te sturen doormiddel van een stuurwielmotor. Doormiddel van deTrail-control kan de getrokken spuit perfect het spoor van de trekker volgen. De bediening kan zowel viahet scherm als via de Joystick gebeuren.Meer infowww.beyne.beBezoekersgidsPagina 25 van 3212-9-11
 26. 26. CASEGeavanceerde landbouwsystemen (AFS: Advanced Farming Systems) - zonder twijfel de belangrijkstevooruitgang in de landbouw sinds de komst van de mechanisatie - zijn in hoog tempo de standaard aanhet worden voor professionals die op zoek zijn naar meer controle, meer productiviteit, meer efficiëntieen een grotere precisie door middel van automatisering.Daarom biedt CaseIH een veelomvattende serie oplossingen, compatibel met uw volledige machinepark,die volledig op maat kunnen gemaakt worden. Als u op zoek bent naar een geleidingssysteem: wijhebben eenvoudige "plug and play" lichtbalksystemen tot en met volledig geautomatiseerde engeïntegreerde oplossingen. Welke precisie u nodig hebt, is afhankelijk van uw eisen. Hebt u precisie van15 – 2 0cm nodig voor spuiten en strooien of 1 – 2 cm nauwkeurigheid voor hoogwaardige rijgewassen?RTK (Real Time Kinematic) maakt de laatste tijd een onstuitbare opmars.Gebruik makend van een RTK-signaal kan bij het werken met machines een nauwkeurigheid van minderdan 2 cm worden bekomen, hetgeen een groot voordeel is bij het zaaien, planten en oogsten vangewassen.Welke zijn de doorslaggevende argumenten om te kiezen voor onze RTK-techniek:  Hoogste nauwkeurigheid  Herhaalbaarheid: exacte positie van perceelsgrenzen en lijnen worden door systeem herkend ook na verloop van tijd  RTK is de meest betrouwbare oplossing met gekende en bewezen resultaten  RTK abonnement betaalt u 1 keer per jaar, ongeacht het aantal machines  Bedrijfszekerheid ook in afgelegen gebieden met beperkte GSM ontvangstService gebeurt door uw dealer, er is dus altijd een gekend servicebedrijf in uw buurt.BezoekersgidsPagina 26 van 3212-9-11
 27. 27. COFABEL (JOHN DEERE)COFABEL is sinds 1972 invoerder in België voor JOHN DEERE Landbouwmachines. Met 25 medewerkersen een uniek net van agenten behoort COFABEL tot de marktleiders in het domein van trekkers enlandbouwmachines. Om te kunnen beantwoorden aan de toenemende wereldwijde vraag naarlandbouwproducten voor de voedsel- en energievoorziening, kent de sector van de landbouwmachineseen permanente evolutie naar meer hoogtechnologische functionaliteiten. DEERE & CO, inmiddels ruim165 jaren actief en nummer 1 in de wereld van de Landbouwmachines, investeert circa 5% van zijnomzet in R&D.MerkbeschrijvingOm u in een steeds complexere wereld van landbouwmechanisatie nog beter te kunnen helpen, steltJohn Deere u zijn AMS “systeemoplossing” voor. De AMS producten, gebaseerd op de nieuwstetechnologie, zijn ontworpen om in perfecte harmonie samen te werken.De John Deere GPS-systemen zijn schaalbaar en aanpasbaar aan uw behoeften. De systemen voormanuele geleiding met een Greenstar lichtbalk of via het Greenstar 1800 scherm zijn ideaal voortoepassingen met grotere werkbreedtes, zoals spuiten en bemesten. John Deere biedt in exclusiviteithet SF1-signaal, met een nauwkeurigheid van 20 cm, gratis aan. Het is het signaal met de grootstenauwkeurigheid op de markt dat gratis is. Ook bevat onze StarFire 3000 ontvanger een module methellingscompensatie, wat resulteert in een grotere nauwkeurigheid op hellend terrein.U kunt op elk moment evolueren naar een systeem met grotere nauwkeurigheid voor werkzaamhedendie dit vereisen zoals oogsten, maaien, zaaien en planten. Het SF2 signaal, met een precisie tussen 5 en10 cm, laat u toe deze werkzaamheden uit te voeren en tot meer dan 90% van de overlapping of nietbewerkte oppervlakte te corrigeren. Het automatisch sturen door gebruik te maken van AutoTrac zalhet rijcomfort fel verbeteren zonder rekening te moeten houden met de zichtbaarheid (mist, ’s nachts,...). De kwaliteit van het geleverde werk zal steeds hetzelfde zijn.Voor specifieke toepassingen die een nog grotere nauwkeurigheid vereisen (2 cm), biedt de RTKtechnologie de ultieme oplossing in het aanbod van de verschillende geleidingssystemen.Meer infohttp://nl.johndeeredistributor.be/index.php/Landbouwmachines/Producten/AMSBezoekersgidsPagina 27 van 3212-9-11
 28. 28. DELVANOSinds 1997 is TeeJet werkzaam in het domein van GPS en navigatie techniek via de divisie MidTech envia Velleman EcoSpray sinds 1989 werkzaam op het gebied van elektronische regelsystemen voorlandbouw spuitmachines. De combinatie van beide specialisaties hebben geleid tot de ontwikkeling vannavigatie systemen die voor een breed publiek toegankelijk zijn. De lancering van de Centerline 220 iseen enorm succes geweest: eenvoudig in gebruik een kwalitatief goed product en sterk geprijsd. Deautomatische sectieafsluiting is een discipline apart en is na enige seizoenen uitgegroeid tot een grondiggetest systeem wat perfect werkt. De MATRIX PRO is de laatste generatie navigatie systemen, mettactiel kleuren scherm. In twee groottes leverbaar. De units zijn inzetbaar met EGNOS, DGPS2 (OmnistarHP, XP) en RTK. Automatische sturing is mogelijk, zowel via een hydraulische oplossing als elektrisch).BezoekersgidsPagina 28 van 3212-9-11
 29. 29. LASER CONTROLHet bedrijfLaser Control is een toonaangevende onderneming in verkoop, service & verhuur van meetapparatuuren rioleringstechnieken voor de bouwsector. Onze strategie is simpel: wij verkopen enkel hoogwaardigeproducten die onberispelijk werken in de dagdagelijkse realiteit. Wij zijn verdeler van diverse topmerkenzoals Leica en Trimble en kunnen de beste oplossing zoeken voor uw specifieke vraag. Onze productenbevatten machinesturingen (1D, 2D en 3D), gps, Total Stations, Agro gps, laser instrumenten en nog veelmeer…Door onze jarenlange ervaringen met meetapparatuur en gps technieken bij landmeters, is Laser Controleen sterke speler geworden op het vlak van positiebepaling. Het was dan ook een sterk voordeel omdeze ervaringen te gebruiken bij de stap naar Agro gps bepaling.Uw sterkte op het veldLeica Geosystems heeft een sterke reputatie opgebouwd op het vlak van positiebepaling wereldwijd. Nauitgebreide studies wordt aan het gamma een bijkomende troef aangeboden nl de plaatsbepaling vanuw machine op het veld. Het concept is eenvoudig: een systeem die snel en eenvoudig te gebruiken ismaar groots in prestatie. Naargelang uw vraag, kunnen wij u de oplossing en nauwkeurigheid bieden dieu zelf wil. Ook zijn onze systemen compatibel met verschillende fabrikanten en kunnen deze wordenuitgebreid naar uw specifieke eisen.Meer infoHeeft u interesse, vragen of inlichtingen voor ons of ons product? Dan helpen wij u graag verder meteen persoonlijk contact. U vindt ons op het nummer 09/226.83.29 of via de websitewww.lasercontrol.beBezoekersgidsPagina 29 van 3212-9-11
 30. 30. NEW HOLLANDMerkbeschrijvingNew Holland biedt totaaloplossingen op vlak van GPS besturing, zowel voor tractoren, oogstmachinesals zelfrijdende sproeiers. In ons aanbod zijn de producten ingedeeld in 3 categorieën: manuele,geassisteerde en geïntegreerde sturing. Bij manuele sturing gaat de chauffeur zelf sturen, bijgeassisteerde sturing wordt de besturing overgenomen door een elektrische stuurmotor. Degeassisteerde stuursystemen sturen de trekker volautomatisch via een hydraulisch stuurventiel,rechtstreeks gekoppeld met de stuurcilinders.Op vlak van nauwkeurigheid kunnen de systemen werken met DGPS (EGNOS), OMNISTAR en RTK. Metde schermen FM1000 en FM750 kan bovendien gebruik gemaakt worden van RTK GPS + GLONASS.De nieuwe EZ-remote joystick kan op voorgaande systemen aangesloten worden en heeft als doel deaansturing via het touchscreen-beeldscherm over te nemen wanneer dit verder af gemonteerd staat vande bestuurder. Deze kan dan via de joystick de bediening op een ergonomische wijze overnemen.Een ander nieuw instrument is Field-IQ dat twee hoofdfuncties heeft: de sectiecontrole én variabeleafgifteregeling voor zaad en vloeistof.TrueTracker is een actieve werktuigbesturing (bv. via een hydraulische side-shift of wielbesturing op demachine) via een tweede gps-antenne op het werktuig. Hiermee wordt nog beter de ideale werklijnaangehouden.PrecisielandbouwOpbrengstmeting en vochtmeting op de combines van New Holland bieden de mogelijkheid om deopbrengst van uw perceel overzichtelijk in kaart weer te geven. Dit vormt de noodzakelijke eerste stapnaar precisielandbouw.Meer infoMeer info over de “Precisie Landbouw Management”-systemen van New Holland kan men vinden opwww.newholland.com/plm of via de New Holland dealer in uw regio.BezoekersgidsPagina 30 van 3212-9-11
 31. 31. SBG INNOVATIESBGuidanceSBGuidance is een ontwikkeling van het Nederlandse bedrijf SBG Innovatie. Deze firma is ontstaan bij destart van het project Wieringermeer Precies in Nederland in 2003. SBG Innovatie is gespecialiseerd inRTK-systemen en biedt sinds de start naast trekker- ook werktuigbesturing door middel vanstuurschijven of side-shift-cilinders en ploegbesturing aan. SBGuidance heeft veel ervaring met TWINbesturing (Dubbel GPS). Uitbreidingen zoals automatische sectiebesturing of variabel bemesten behoordtot de mogelijkheden. We bieden u een compleet pakket.Het grote verschil met andere aanbieders is dat het product SBGuidance ontworpen is voor de typischepercelen in de Benelux, en niet vanuit Amerikaanse of Australische grondslag, wat over heel de wereldzou moeten werken. Dit biedt specifieke voordelen, zoals de unieke mogelijkheid om een volledig veldop de perceelsgrens in te meten en de kopakkers te bepalen. Weergave van spuit- of verzorgingspadenen nog veel meer. Met meer dan 450 systemen die op ruim 800 trekkers en zelfrijders passen heeft SBGflinke ervaring in uw gebied en situatie. Gratis software updates houden uw systeem continu bij de tijd.GpsSBGuidance is een RTK-gps systeem, wat inhoud dat er op 2 cm nauwkeurig gewerkt kan worden, en datjarenlang een ingestelde lijn op de juiste locatie blijft liggen. Hiervoor maken we in België gebruik vanhet Vlaamse FLEPOS of het Waalse WALCORS via GSM verbinding (GPRS). Door onze jarenlange kennisen ervaring is dit een bruikbare manier met goede apparatuur. Deze internetverbinding op uw trekkerbiedt meer mogelijkheden zoals hulp op afstand, en vlootbeheer voor grote bedrijven.PrecisielandbouwOok hiervoor bent u aan het juiste adres bij SBG Innovatie, plaatspecifieke toediening van meststoffen,plaatspecifiek gewassen poten, zeer nauwkeurige veld en plantregistratie, achtergrondkaarten inladenen gebruiken, sectieafsluiting, hoogtemetingen e.d. zijn allemaal mogelijke uitbreidingen van hetstandaardsysteem, die geen enorme hoeven investeringen vragen.Meer infoIn België wordt SBG Innovatie sinds augustus 2009 vertegenwoordigd door de firma Hillaire van derHaeghe, die het SBGuidance systeem importeren en met hun dealers ondersteunen door heel België. Endaarbij merkonafhankelijk zijn, dus het systeem op alle trekkermerken plaatsen. Neem contact op methen en vraag naar Thomas, de GPS specialist, of kijk op onze website: www.sbg.nlBezoekersgidsPagina 31 van 3212-9-11
 32. 32. U bent te gast op deSchoolhoeve “Axelwalle” van het Hoogstraat 20 9700 Oudenaarde 055/334680 055/334682 e-mail : info@vlio.be Bezoek onze website : www.vlio.be Wij bieden agrarische middelbaar onderwijs in de richtingen : Landbouw (BSO) Tuinbouw en Groenvoorziening (BSO)Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen (TSO) Planttechnische Wetensschappen (TSO) Biotechnische Wetenschappen (TSO) In aanvraag (2012-2013) Groen- en Natuurtechnische WetenschappenBezoekersgidsPagina 32 van 3212-9-11

×