Alternatief onkruidbeheer                  Jan Van Bogaert voor het PCLT Roeselare           21...
Waarom is het decreet er                  gekomen?                  Europese waterricht...
• Gevolgen van bestrijdingsmiddelen           verontreiniging van:           grondwater        ...
2008 Het derde actieprogramma             Toepassing van de pesticidentoets verplicht voor          ...
De samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse                 gewest en de gemeenten          ...
Overzicht van de samenwerkingsovereenkomst                   van de Vlaamse gemeenten         ...
Opdrachtgever voor de uitwerking van het                      decreet.           Het Depart...
Uitwerking en coördinatie door                  de Vlaamse milieumaatschappij.Alternatief onkruidbeheer –...
De Vlaamse Milieumaatschappij                      in samenwerking met            Agents...
WWW.zonderisgezonder.be                  Voor openbare besturenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare...
Openbare besturen           Het Vlaamse Parlement besliste in 2001 om het gebruik van chemische bestrijdingsmidd...
Toepassing van de pesticidentoets verplicht voor locaties                      van type 3      ...
Inhoud van de pesticidentoets:                     De groenzones                   ...
Gedoogde chemische gewasbeschermingsmiddelen                     2011             Risico...
Gedoogde chemische gewasbeschermingsmiddelen                     2011                ...
Gedoogde chemische gewasbeschermingsmiddelen                     2011           Gedoogde c...
Gedoogde chemische gewasbeschermingsmiddelen                     2011                ...
De chemische inventaris                  Niet chemische inventarisAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoesela...
Het reductieplan van de gemeenten.                      Stand van zaken.              ...
Info inwoners via de website van de gemeente Beveren                     www.beveren.be        ...
www.beveren.be                  info over het milieubeleidsplan             Info milieubeleid...
Info inwoners via het gemeentelijk informatieblad                Info inwoners via infovergadering     ...
Voorstelling en de uitvoering van het veegplan.                  Het veegplan van Sint-Niklaas.Alternatie...
Voordrachten             beheer van verhardingen zonder pesticiden              in de gemeenten...
Voordrachten gefinancierd door de watermaatschappij                              Provincie Oo...
Info van de overheid naar de gezinnen               Overheidsinformatie voor de gezinnen:          ...
Ongewenste planten op verharding                  Milieuvriendelijk beheer                ...
Ongewenste planten op halfopen verharding           De impact van de bestrijding met chemische         ...
De Velt campagne “Durf tuinieren zonder”               Op 1-2-3 naar een ecotuin             1:...
Nuttige adressen:          •  Www.zonderisgezonder.be          •  http://www.natuurenbos.be     ...
Welke kruidgroei tussen de                 verharding                  •Naargelang de lev...
Moeilijke soorten, veel planten met een                rozet en penwortel.             Goed aa...
Een overzicht van de meest voorkomende soorten         100         90         80        ...
Straatgras                       •Pionier                       •Stresstoleran...
Canadese fijnstraal                         •Pionier                       ...
Grote weegbree                       •tredplant                       •Geen ...
Basterd wederik soorten                     •Pionier en ruigte                    ...
Gewone melkdistel                       •Eenjarig = veel zaden                   ...
Klein kruiskruid                       •Eenjarige pionier                     ...
Madeliefje                      •Graslandplant met                      •Een ste...
gierstgras                      •Graslandplant met                      kruipe...
Smalle weegbree                       •Graslandplant of                       ...
schietwilg                       •Pionier boom                       •Geen pro...
Voorwaarden plantengroei             Wat hebben planten nodig om te groeien?         •zonlicht    ...
Hoe kunnen we plantengroei vermijden?          •  Groeivoorwaarden     •  vermijden van plantengroei   ...
Betreding van 20x/dag                De rust           voldoende verbreken door         ...
Plasvorming                      op verharding voorkomen           Invloed biologische fa...
Thermische onkruidbestrijding: warmteoverdracht en                          warmtetolerantie in ...
Het thermisch doden van de groeipunten bij             planten varieert van soort tot soort.         ...
Thermisch moeilijk te bestrijden         •Grote weegbree         •Absint         •Paardenbloem  ...
Invloed type onkruid op warmteoverdracht door              stroming van omgevingswarmte naar plant.     ...
Waarom leggen we verhardingen aan?               •  intensieve betreding               • ...
Gesloten verhardingen:                          •Onderhoudsvriendelijk             ...
Gesloten verhardingen:                          Enkel kruidgroei in voegen            ...
open verhardingen                          •Meeste kruidgroei te verwachten           ...
Preventieve                        maatregelen                       A. Ont...
1. betreding (ontwerp: ligging en breedte)             -  verharding onderhouden is meer werk dan groenzone ...
Bij weinig betreding, geen verharding maar een gemaaid graspad.          Beperkte betreding, dan groene verhardi...
Beperkte betreding, dan groene verharding:grasdallen            Beperkte betreding, een voldoende smal padAlter...
Preventie en beheer chronologisch                1. betreding (ontwerp: ligging en breedte)        ...
ophoping vermijden door                        luwtes en niveauverschillen te vermijden      ...
materiaalkeuze aanpassen aan betreding               Preventie en beheer chronologisch           ...
3. Beheer vergemakkelijken door ontwerp                     ontwerp is verantwoordelijk voor     ...
bereikbaarheid: goot in het midden van de straat               Preventie en beheer chronologisch      ...
4. kwaliteit van uitvoering                  aanleg en onderhoud is verantwoordelijk voor        ...
Onkruidwerende voegvullingen creëren ongunstige groeiomstandigheden             •    Te zuur,       ...
Preventie en beheer chronologisch                1. betreding (ontwerp: ligging en breedte)        ...
5. Beheer van organisch materiaal                       veegbeheer is verantwoordelijk voor    ...
Preventie en beheer chronologisch                1. betreding (ontwerp: ligging en breedte)        ...
Beeldklasse geeft gewenst eindbeeld weer           • Klasse 1 : geen kruidgroei  • Klasse 2 : geringe kruidgr...
Mechanisch: frezen          • woel t open verhardingen                 om          • bi...
Mechanisch: handgereedschap                            •  Schoffelen, hakken en krabben...  ...
Mechanisch: handgereedschap             Mechanisch: handgereedschap                      ...
Mechanisch: borstelen                          •  Bovengrondse delen verwijderen        ...
Op diverse types               werktuigdragers             Voor lijnvormige          ...
Mechanisch: borstelen                               Bij onaangepaste borsteldruk:     ...
Mechanisch: bosmaaier met draad of borstelkop              Werkt goed rond obstakels en op          ...
Thermisch: branden                             •  za den (preventie!) en planten      ...
Thermisch           Voordelen:           • Op bijna alle verhardingen toepasbaar           •...
Thermisch: stootbrander                  •  Open vlam                    veel rendeme...
Thermisch: branden                                      met vlam          T...
Thermisch: stoom of heetwatermethode          •  Werking ~ brander          •  Met spuitlans of balk...
Thermisch: branden                                   •  Direct na branden: geen    ...
Welke methode waar?          •  Afhankelijk van :             • Soort verharding (gesloten, halfope...
Verhardingsty pe    Klasse  Preventie  Freq  Methode 1  Freq.  Methode 2  Freq.                ...
Kruidbeheer in groenzonesAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare                      86
Inhoud          • Preventief            – Inrichting            – Beheer         ...
Beplantingsconcept          • Beplantingsconcept = successiestadium            –  Stadium 1: pionier...
•  De natuur laat geen          •  stukje aarde          •  onbedekt,          •  enkel ...
Successie in de natuur                   • pioniersvegetatie                  Successie...
Successie in de natuur                   • pioniersvegetatie                   • grasl...
1. planten uit eenzelfde successiestadium bij elkaar             4 successie-stadia en afgeleiden in openbaar...
De pioniersvegetatie                  Verstoren is de boodschap                     ...
Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare             94
Graslandplanten          • Éénjarig          • doorlevend          • worteluitloper of penwo...
De graslandvegetatie              Planten uit grasland – beheren door te maaien               ...
Ruigtevegetatie          Doorlevende planten die zich          verspreiding door zaad en       ...
Ruigtevegetatie             Planten uit ruigten – maaien met lage frequentie                 ...
Bosvegetatie                Struweel – en bosvegetatie                  Bos en struweel –...
•  Kruidachtige bosplanten  •  Houtachtige bosplanten             overwegend doorlevend     werpen sc...
Het gevolg van successie         • onkruid bestaat niet, ongewenste kruidgroei wel         • bodem verstor...
Onkruid bestaat niet, ongewenste kruidgroei wel               Bodem verstoren leidt tot kruidgroei     ...
Bodem verstoren leidt tot kruidgroei             • schoffelen      • bodem met rust laten        ...
Universele bodembedekkers bestaan niet            •  De bodem bedekken met            •  Planten...
Tijdelijke bodembedekking                    is tijdelijk.Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare  ...
Wat is (on)kruid?           Wat is (on)kruid of is het ongewenste                  kruidgroei?...
213                  Wat is ‘onkruid’?            = plant die op een welbepaalde plaats niet ...
‘onkruid’: niet voor iedereen hetzelfde           Kruidgroei is niet overal mogelijk.            cen...
Kruid of onkruid?                  Kruid of onkruid?Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare      ...
Kruid of onkruid?                  Kruid of onkruid?Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare      ...
Kruid of onkruid?Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare                       111
Kruid of onkruid?                  Kruid of onkruid?Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare      ...
Kruid of onkruid?                  Kruid of onkruid?Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare      ...
Beplantingsconcept          • Stadium 1: Pioniersvegetatie            – Accidenteel         -...
Beplantingsconcept          • Stadium 3: Ruigte            – Overblijvende ruigteplanten       ...
Beplantingsconcept          • Stadium 4: Bos en bosrand            – Gelaagdheid binnen het bos   ...
Aandachtspunten bij de inrichting          • Stadium 2: Grasland            – Vanuit bestaande grasbe...
Aandachtspunten bij de inrichting          • Stadium 3: Ruigte            – éénlagig met kruidachtige...
Aandachtspunten bij de inrichting          • Stadium 3: Ruigte            – éénlaag met kruidachtigen...
Aandachtspunten bij de inrichting          Uiterlijk van een plant vertelt veel over de omgeving waarin hij thui...
Aandachtspunten bij de inrichting          • Stadium 3: Ruigte            – Kritieke pijnpunten inza...
Aandachtspunten bij de inrichting           Heb aandacht voor plantafstand  Plantdichtheid is crusiaal    ...
Aandachtspunten bij de inrichting             Maak gebruik van tijdelijke             hindernissen...
Beplantingsconcept          • Stadium 4: bos en bosrand            1. aandacht voor gelaagdheid   ...
Aandachtspunten bij de inrichting          • Stadium 4: bos en bosrand            – Struikenlaag   ...
Beplantingsconcept          • Opbouw van de lagen            – Kruidlaag              • ...
Beplantingsmethode           Aandacht habitus: verticale en horizontale gelaagdheid           - Vertic...
Beplantingsmethode           • Eindbeeld bij lagenopbouw: overzicht                Beplantingsme...
Eindbeeld: traditioneel                bosrandpatroon               Eindbeeld: traditioneel ...
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert

1,323 views
1,168 views

Published on

Uiteenzetting van Jan Van Bogaert rond alternatief onkruidbeheer

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PCLT demodag alternatief onkruidbeheer - presentatie Jan Van Bogaert

 1. 1. Alternatief onkruidbeheer Jan Van Bogaert voor het PCLT Roeselare 21 december 2001 Het decreet vermindering van bestrijdingsmiddelen Vanaf december 2001 •Vermindering gebruik van bestrijdingsmiddelen. •Voor openbare diensten. •Opmaak van een reductieprogramma. Vanaf 1 januari 2004 •Verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen Voor gemeenten zonder reductieprogramma.Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 1
 2. 2. Waarom is het decreet er gekomen? Europese waterrichtlijn: Dat zegt dat de kwaliteit van het water de komende jaren moet verbeteren! Zuiver water is cruciaal voor al wat leeft ! Beleid van de overheid Het grootste deel van de bestrijdingsmiddelen gebruikt op verhardingen komt in het water terecht ! Bedoeling: 1. ↓ gebruik van bestrijdingsmiddelen moet dalen 2. ↓ milieuvervuiling vermindert 3. waterkwaliteit gaat erop vooruit Maar ook: 1. Informatieverstrekking 2. Sensibiliseren van bevolking 3. Voorbeeldfunctie van steden en gemeenten 4. Privésector hinkt nog achterAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 2
 3. 3. • Gevolgen van bestrijdingsmiddelen verontreiniging van: grondwater oppervlaktewater+verdamping bodem ( doden van nuttige schimmels en bacteriën) residu’s op groenten en fruit →kanker →vruchtbaarheidsproblemen →genetische afwijkingen →allergieën Gevolg van langdurige blootstelling aan kleine hoeveelheden vanuit landbouw en privé versus openbare besturen Het decreet vermindering van bestrijdingsmiddelen Met een reductieprogramma is er een afbouw mogelijk met gebruik van bestrijdingsmiddelen tot 2014 Financiële middelen via de samenwerkingsovereenkomst voor informatiecampagnes naar de inwoners toe.Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 3
 4. 4. 2008 Het derde actieprogramma Toepassing van de pesticidentoets verplicht voor locaties van type 3 5-sporenbeleid • sensibilisatie medewerkers • risico-evaluatie van gebruikte middelen • sensibilisatie burgers • beheer van verhardingen • beheer van groenzonesAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 4
 5. 5. De samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest en de gemeenten Vlaamse gemeenten engageren zich tot samenwerking op verschillende niveaus.Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 5
 6. 6. Overzicht van de samenwerkingsovereenkomst van de Vlaamse gemeenten 88.3% van de Vlaamse gemeenten hebben een overeenkomst afgesloten. 85 gemeenten op basisniveau 1 187 gemeenten op onderscheidingsniveau 2 Overzicht van het engagement van de lokale overheden.Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 6
 7. 7. Opdrachtgever voor de uitwerking van het decreet. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) de centrale leefmilieuadministratie ven de Vlaamse overheid. Openbaar onderzoek tot 15 november 2012Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 7
 8. 8. Uitwerking en coördinatie door de Vlaamse milieumaatschappij.Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 8
 9. 9. De Vlaamse Milieumaatschappij in samenwerking met Agentschap voor Opleidingscentrum Natuur en Bos Inverde Vereniging Ecologische Leefwijze Vereniging Voor Openbaar Groen en Tuinieren Het draaiboek voor de afbouw van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten.Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 9
 10. 10. WWW.zonderisgezonder.be Voor openbare besturenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 10
 11. 11. Openbare besturen Het Vlaamse Parlement besliste in 2001 om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor het beheer van de openbare ruimte drastisch te verminderen. Dit principe werd vastgelegd in het Decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse gewest. Er kon gekozen worden voor een nulgebruik vanaf 2004 of een stapsgewijze afbouw. Uiterlijk op 31 december 2014 moeten alle openbare ruimten pesticidenvrij beheerd en onderhouden worden. Op 1 juli 2009 rapporteerden al 10 gemeenten een nulgebruik. 2004 Grobbbendonk, Hasselt, Retie, Zelzate, Horebeke 2005-2008 Destelbergen, Drogenbos, Herstappe, Schelle 2009 Gent De openbare besturen die kiezen voor een stapsgewijze afbouw, mogen niet alle door de federale overheid (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) erkende producten gebruiken. Jaarlijks wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij in januari de lijst gepubliceerd met de nog toegestane bestrijdingsmiddelen: de gedoogde producten. De probleemoplosser bevat heel wat informatie en tips om het openbaar domein pesticidenvrij te beheren. Rapportering Openbare besturen moeten jaarlijks volgende rapportering indienen: een inventaris van de gebruikte hoeveelheden chemische bestrijdingsmiddelen en/of alternatieve bestrijdingswijzen in de online inventaris pesticidengebruik. de pesticidentoets voor de omvormingsprojecten. de datum vanaf wanneer een openbaar bestuur een nulgebruik toepast over het volledige openbaar domein. De pesticidentoets – leidraad en rapporteringAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 11
 12. 12. Toepassing van de pesticidentoets verplicht voor locaties van type 3 Inhoud van de pesticidentoets: De verhardingAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 12
 13. 13. Inhoud van de pesticidentoets: De groenzones Checklist pesticidentoetsAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 13
 14. 14. Gedoogde chemische gewasbeschermingsmiddelen 2011 Risico analyse van de gedoogde producten. Aan de hand van de POCER-indicatorAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 14
 15. 15. Gedoogde chemische gewasbeschermingsmiddelen 2011 •Ongew enste dieren •Ongew enste planten •Ziekten en plagen •Niet gedoogde producten 2010- 2011Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 15
 16. 16. Gedoogde chemische gewasbeschermingsmiddelen 2011 Gedoogde chemische gewasbeschermingsmiddelen 2011Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 16
 17. 17. Gedoogde chemische gewasbeschermingsmiddelen 2011 Inventaris pesticidengebruik en de toegepaste alternatievenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 17
 18. 18. De chemische inventaris Niet chemische inventarisAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 18
 19. 19. Het reductieplan van de gemeenten. Stand van zaken. De uitwerking op lokaal niveauAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 19
 20. 20. Info inwoners via de website van de gemeente Beveren www.beveren.be Info over de samenwerkingsovereenkomst.Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 20
 21. 21. www.beveren.be info over het milieubeleidsplan Info milieubeleidsplan van de gemeente BeverenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 21
 22. 22. Info inwoners via het gemeentelijk informatieblad Info inwoners via infovergadering “Het veegplan van de stad.”Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 22
 23. 23. Voorstelling en de uitvoering van het veegplan. Het veegplan van Sint-Niklaas.Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 23
 24. 24. Voordrachten beheer van verhardingen zonder pesticiden in de gemeenten door Velt lesgevers. Vorming milieuvriendelijk beheer van verhardingen door Velt lesgevers aangeboden door de watermaatschappij.Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 24
 25. 25. Voordrachten gefinancierd door de watermaatschappij Provincie Oost-Vlaanderen Provincie Antwerpen Informatie film op de lokale televisiezender. Ik leef verstandig-magazine Van de Intercommunale Igemo omgeving MechelenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 25
 26. 26. Info van de overheid naar de gezinnen Overheidsinformatie voor de gezinnen: Ongewenste plantenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 26
 27. 27. Ongewenste planten op verharding Milieuvriendelijk beheer van verhardingen Open Halfopen GeslotenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 27
 28. 28. Ongewenste planten op halfopen verharding De impact van de bestrijding met chemische middelen.Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 28
 29. 29. De Velt campagne “Durf tuinieren zonder” Op 1-2-3 naar een ecotuin 1: Zonder is gezonder zonder gebruik van kunstmest of klassieke bestrijdingsmiddelen 2: Een natuurrijke tuin kringloop van groen en water, biodiversiteit en natuur in eigen tuin 3: Een ecologische tuin ecologische materialen, efficiënt water- en energiegebruik,... www.velt.beAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 29
 30. 30. Nuttige adressen: • Www.zonderisgezonder.be • http://www.natuurenbos.be • http://www.vvog.info/ • http://www.velt.be/Joomla/index.php • http://www.inverde.be/ De kruidgroei op verhardingAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 30
 31. 31. Welke kruidgroei tussen de verharding •Naargelang de levenscyclus: •Vooral doorlevende meerjarigen die vaak vegetatief vermeerderen: klaverzuring,paardenbloem, kweek •Enkele éénjarigen: bv. klein kruiskruid, Canadese fijnstraal, straatgras –Soorten met snelle generatieve reproductie –Soorten met gespreide of jaarrond zaadproductie : –Soorten met korte kiemingstijd –Lange afstands- windverspreiders Meer dan planten alleen HOGERE PLANTEN BLADMOSSEN KORSTMOSSENAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 31
 32. 32. Moeilijke soorten, veel planten met een rozet en penwortel. Goed aangepaste soorten. TREDPLANTEN DROOGTETOLERANTE SOORTENAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 32
 33. 33. Een overzicht van de meest voorkomende soorten 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Liggende vetmuur Canadese fijnstraal Paardenbloem Grote w eegbree Mossen •Pionier •Stresstolerant: •Geen problemen met •Lichtgebrek •Droogte •VoedingsbodemAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 33
 34. 34. Straatgras •Pionier •Stresstolerant: •Geen problemen met •Betreding Liggend vetmuur •Pionier •Stresstolerant: •Geen problemen met •Betreding •Droogte •voedingsbodemAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 34
 35. 35. Canadese fijnstraal •Pionier •Eenjarig = veel zaad •Geen problemen met •Droogte •voedingsbodem Paardenbloem •Graslandplant •met penwortel •Geen problemen met •Droogte •voedingsbodemAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 35
 36. 36. Grote weegbree •tredplant •Geen problemen met •betreding •voedingsbodem varkensgras •Pionier = veel zaden •Geen problemen met •betreding •voedingsbodemAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 36
 37. 37. Basterd wederik soorten •Pionier en ruigte •= veel zaden •Geen problemen met •Vochtige bodem •schaduwrijk •voedingsbodem Gewone hoornbloem •Pionier-grasland •Geen problemen met •Droge of natte bodem •voedingsbodemAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 37
 38. 38. Gewone melkdistel •Eenjarig = veel zaden •Geen problemen met •Droge of natte bodem •voedselrijk Gewoon struisgras •graslandplant •Geen problemen met •Droge of natte bodem •voedselrijkAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 38
 39. 39. Klein kruiskruid •Eenjarige pionier •Open ruimte •Geen problemen met •Droge of natte bodem Engels raaigras •graslandplant •Geen problemen met •Natte bodem •Verdichte bodemAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 39
 40. 40. Madeliefje •Graslandplant met •Een stevige •wortelrozet •Geen problemen met •Natte bodem •Verdichte bodem Zachte ooievaarsbek •Graslandplant •Geen problemen met •Zandige droge bodemAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 40
 41. 41. gierstgras •Graslandplant met kruipende wortelstokken •Geen problemen met •Warmte en vocht •C4 planten Witte klaver •Graslandplant •Geen problemen met •droge of natte bodem •Betreding •Zure bodemAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 41
 42. 42. Smalle weegbree •Graslandplant of •Open ruimte •Geen problemen met: •droge of natte bodem •Betreding veldbeemdgras •Graslandplant •Geen problemen met: •droge of natte bodem •Muren en betegelingAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 42
 43. 43. schietwilg •Pionier boom •Geen problemen met: •natte bodem bezemkruiskruid •Invasieve soort •Geen problemen met: •zoutAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 43
 44. 44. Voorwaarden plantengroei Wat hebben planten nodig om te groeien? •zonlicht •rust (geen verstoring) •voedingsbodem •waterAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 44
 45. 45. Hoe kunnen we plantengroei vermijden? • Groeivoorwaarden • vermijden van plantengroei – licht – Afschermen van licht – rust – voldoende betreding – organisch materiaal – ophoping vermijden van – En juiste zuurtegraad organisch materiaal – water – Zorgen dat er geen waterplassen kunnen vormen Door de bodem af te schermen van het licht met rolgrind in nidagravelplaten heeft kruid geen kans.Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 45
 46. 46. Betreding van 20x/dag De rust voldoende verbreken door regelmatige betreding. Ophoping van organisch matriaal vermijden door luwtes en niveauverschillen te vermijdenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 46
 47. 47. Plasvorming op verharding voorkomen Invloed biologische factoren op thermische bestrijding Hoe overleven onkruiden een thermische behandeling? Vermijden: Nat bladoppervlak Afscherming door andere plantdelen Tolerantie onkruidsoort Ligging groeipunten Ontw ikkelingsstadium: kiemlobstadium gevoeligst! Een w aslaag of beharing die bescherming bieden. Mate van verhouting/lignificatie Waterstatus Bladmorfologie: Bladbreedte en -stand (breedbladigen) BladdikteAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 47
 48. 48. Thermische onkruidbestrijding: warmteoverdracht en warmtetolerantie in relatie tot ligging groeipunten ° Afdoding bij Tcel >58°C : denaturatie en aggregatie Beschermd groeipunt van membraaneiwitten + dehydratatie door ° T<58°C verhoogde celpermeabiliteit IN DOORSNEDE UITWENDIG ZICHT GELEIDING HETE VLAM CONVECTIE HETE LUCHT STRALING IRfrarood CONDENSATIE STOOM GELEIDING HEET WATER TRANSPIRATIE STRALING Weinig beschermd groeipunt ° T>58°C GRASSPRUIT Bladschade bij te lage warmte dosering Za chte ooievaarsbek Li ggende vetmuur Ja cobskruiskruid Hopklaver Stra a tgrasAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 48
 49. 49. Het thermisch doden van de groeipunten bij planten varieert van soort tot soort. Gemakkelijk Moeilijk Zeer moeilijk Gemakkelijk thermisch te bestrijden •Kruiskruid •Duizendknoop soorten •Varkensgras •Vogelmuur •Ganzenvoet soorten •Kamille soortenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 49
 50. 50. Thermisch moeilijk te bestrijden •Grote weegbree •Absint •Paardenbloem •Straatgras •Vetmuur •Muurpeper Thermisch zeer moeilijk te bestrijden •Brandnetel •Kweekgras •Zevenblad •Paardenstaart •akkerdistelAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 50
 51. 51. Invloed type onkruid op warmteoverdracht door stroming van omgevingswarmte naar plant. Slechte warmteoverdracht Goede warmteoverdracht Dikke grenslaag: beharing, lage turbulentie Dikke cuticula Dunne grenslaag: geen beharing, hoge Dik blad turbulentie Dunne cuticula warmteoverdracoefficient Dun blad Vogelmuur Zachte ooievaarsbek Kruidbeheer op verhardingenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 51
 52. 52. Waarom leggen we verhardingen aan? • intensieve betreding • gebruiksgemak voor tafel, stoelen, fiets, rolstoel, kinderwagen ... • zware belasting: auto, vrachtwagen • modder, vocht, stof... indien onvoldoende gebruik: verkruiding Soorten verhardingen Gesloten Half-open OpenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 52
 53. 53. Gesloten verhardingen: •Onderhoudsvriendelijk •Duur • Geen waterinfiltratie mogelijk Asfalt, beton Gesloten verhardingen Kasseien met mortel opgevuldAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 53
 54. 54. Gesloten verhardingen: Enkel kruidgroei in voegen en overgangen ( goot, Asfalt, beton bermen, boordsteen) Halfopen verhardingen Betonstraatstenen ( •Duur in aanleg klinkers), betontegels, •Beperkte waterinfiltratie kasseien •Kruidgroei in de voegenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 54
 55. 55. open verhardingen •Meeste kruidgroei te verwachten •Goedkoop bij aanleg Grind, dolomiet, zand, •Water kan goed infiltreren steenslag,boomschors open verhardingen Maar ook: houtschors, houthakseling, rolkeien schelpenpad,…Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 55
 56. 56. Preventieve maatregelen A. Ontwerpfase B. Aanlegfase Zorgen dat kruiden niet kunnen groeien ! C. Onderhoudsfase Preventie en beheer chronologisch 1. betreding (ontwerp: ligging en breedte) 2. mogelijkheid tot ophoping vermijden (ontwerp van vorm, materiaalkeuze) 3. beheer vergemakkelijken (ontwerp van vorm) 4. kwaliteit van uitvoering, herstel (aanleg & beheer) 5. weghalen van organisch materiaal (veegbeheer) 6. weghalen van kruidgroei (kruidbeheer)Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 56
 57. 57. 1. betreding (ontwerp: ligging en breedte) - verharding onderhouden is meer werk dan groenzone onderhouden - is verharden noodzakelijk? - Indien 20x per dag betreden, dan blijft verharding kruidvrij - Indien minder betreding, dan verkruiding - groene verharding mogelijk? Waar mogelijk kiezen voor verhardingen met kruidgroeiAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 57
 58. 58. Bij weinig betreding, geen verharding maar een gemaaid graspad. Beperkte betreding, dan groene verharding: grasdallenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 58
 59. 59. Beperkte betreding, dan groene verharding:grasdallen Beperkte betreding, een voldoende smal padAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 59
 60. 60. Preventie en beheer chronologisch 1. betreding (ontwerp: ligging en breedte) 2. mogelijkheid tot ophoping vermijden (ontwerp van vorm, materiaalkeuze) 3. beheer vergemakkelijken (ontwerp van vorm) 4. kwaliteit van uitvoering, herstel (aanleg & beheer) 5. weghalen van organisch materiaal (veegbeheer) 6. weghalen van kruidgroei (kruidbeheer) 2. Mogelijkheid tot ophoping vermijden ontwerp is verantwoordelijk voor • luwtes en niveaus • aantal obstakels, ligging goten • materiaalkeuzeAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 60
 61. 61. ophoping vermijden door luwtes en niveauverschillen te vermijden ophoping vermijden aantal obstakels te beperkenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 61
 62. 62. materiaalkeuze aanpassen aan betreding Preventie en beheer chronologisch 1. betreding (ontwerp: ligging en breedte) 2. mogelijkheid tot ophoping vermijden (ontwerp van vorm, materiaalkeuze) 3. beheer vergemakkelijken (ontwerp van vorm) 4. kwaliteit van uitvoering, herstel (aanleg & beheer) 5. weghalen van organisch materiaal (veegbeheer) 6. weghalen van kruidgroei (kruidbeheer)Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 62
 63. 63. 3. Beheer vergemakkelijken door ontwerp ontwerp is verantwoordelijk voor • vlotte bereikbaarheid met machines • Gebruik de juiste passtukken Bereikbaar met borstels door afgeronde hoeken.Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 63
 64. 64. bereikbaarheid: goot in het midden van de straat Preventie en beheer chronologisch 1. betreding (ontwerp: ligging en breedte) 2. mogelijkheid tot ophoping vermijden (ontwerp van vorm, materiaalkeuze) 3. beheer vergemakkelijken (ontwerp van vorm) 4. kwaliteit van uitvoering, herstel (aanleg & beheer) 5. weghalen van organisch materiaal (veegbeheer) 6. weghalen van kruidgroei (kruidbeheer)Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 64
 65. 65. 4. kwaliteit van uitvoering aanleg en onderhoud is verantwoordelijk voor • voegen en voegmiddel • aansluitingen • herstel verzakkingen • opkuis na herstellingenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 65
 66. 66. Onkruidwerende voegvullingen creëren ongunstige groeiomstandigheden • Te zuur, • Te basisch • Te grofkorrelig, … werking vermindert door aanvoer van organisch materiaal links: onkruidwerende voegvulling, rechts: standaard brekerzand, 2 jaar na aanleg Onkruidwerend vermogen diverse voegvullingen ten aanzien van grote weegbree (Plantago major) 80% 40% 20% 10% 5% 0% Fijn wit Dansand® Dansand® Stonedust Kalksteen Kalksteen Kalksteen Rompox® zand Zeezand Porfier Porfier Easy 2-6.3 0-6.3 2-6.3 0-6.3 0-2Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 66
 67. 67. Preventie en beheer chronologisch 1. betreding (ontwerp: ligging en breedte) 2. mogelijkheid tot ophoping vermijden (ontwerp van vorm, materiaalkeuze) 3. beheer vergemakkelijken (ontwerp van vorm) 4. kwaliteit van uitvoering, herstel (aanleg & beheer) 5. weghalen van organisch materiaal (veegbeheer) 6. weghalen van kruidgroei (kruidbeheer)Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 67
 68. 68. 5. Beheer van organisch materiaal veegbeheer is verantwoordelijk voor • het al dan niet aanwezig zijn van organisch materiaal • Als preventieve maatregel, maar ook pas gekiemde kruiden te verwijderen Alternatieve methoden om kruiden te verwijderen mechanisch thermisch frezen branden maaien heet water handgereedschap stoom borstelenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 68
 69. 69. Preventie en beheer chronologisch 1. betreding (ontwerp: ligging en breedte) 2. mogelijkheid tot ophoping vermijden (ontwerp van vorm, materiaalkeuze) 3. beheer vergemakkelijken (ontwerp van vorm) 4. kwaliteit van uitvoering, herstel (aanleg & beheer) 5. weghalen van organisch materiaal (veegbeheer) 6. weghalen van kruidgroei (kruidbeheer) 6. Beheer van ongewenste kruidgroei kruidbeheer is verantwoordelijk voor • verwijderen van ongewenste kruidgroei • in functie van de gewenste beeldklasseAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 69
 70. 70. Beeldklasse geeft gewenst eindbeeld weer • Klasse 1 : geen kruidgroei • Klasse 2 : geringe kruidgroei • Klasse 3 : matige kruidgroei • Klasse 4 : zware kruidgroei Mechanische toepassingen op verhardingenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 70
 71. 71. Mechanisch: frezen • woel t open verhardingen om • bi j droog weer: uitdroging va n de wortels va n ongewenste kruidgroei • bi j na t weer: herstel i s mogelijk Mecha nisch: dolomietfrees, (rotor)eg Voordelen: • Resultaat direct zichtbaar • Stabiliteit blijft gewaarborgd Nadelen: • stofhinder bij droog weer • Beschermdoek kan beschadigd worden Efficiëntie hangt af van • Rijsnelheid • werkdiepteAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 71
 72. 72. Mechanisch: handgereedschap • Schoffelen, hakken en krabben... • Handig op moeilijk bereikbare plaatsen (losgewerkt materiaal opvegen!)Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 72
 73. 73. Mechanisch: handgereedschap Mechanisch: handgereedschap Voordelen: • Geen investering nodig • Op moeilijk bereikbare plaatsen • Soms sneller met de hand Nadelen: • Zeer arbeidsintensief • Niet altijd ergonomisch • Niet voor grote oppervlakten • Laag rendementAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 73
 74. 74. Mechanisch: borstelen • Bovengrondse delen verwijderen • Voor gesloten en halfopen verhardingen • Zowel stijve als felxibele borstels • Efficiëntie hangt af van: • Onkruidklasse • T oerental van de borstels • Borsteldruk • Schuinstand van de onkruidborstel • De rijsnelheid Mechanisch: borstelen Horizontale borstel Verticale borstelAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 74
 75. 75. Op diverse types werktuigdragers Voor lijnvormige toepassingen Voor oppervlakten Borstel op eenassig trekkersAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 75
 76. 76. Mechanisch: borstelen Bij onaangepaste borsteldruk: beschadiging van verharding Mecha nisch: borstelen Voordelen: • Voor geringe tot zware kruidgroei • Resultaat direct zichtbaar • Zowel voor gesloten als halfopen verharding Nadelen: • Moet nadien opgeruimd worden • Stofhinder bij droog weer • Kans op beschadingingen van verharding • Voegvulling kan losgebortseld worden • Emissie van staalborstelsAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 76
 77. 77. Mechanisch: bosmaaier met draad of borstelkop Werkt goed rond obstakels en op halfverhardingen maar groot gevaar voor wegvliegende steentjes !! Gevaar voor voorbijgangers, auto’s , vensters Thermische toepassingen op verhardingenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 77
 78. 78. Thermisch: branden • za den (preventie!) en planten worden verhit en sterven af • wortel sterft niet a f (dus: herhalen tot pl a nt uitgeput is) • op el ke verharding mogelijk • Vers chillende systemen mogelijk Thermisch: branden • 1 tot 3 km/uur afhankelijk van weersomstandigheden , type toestel, onkruidklasse • Drukproef : donkergroene vlek = OKAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 78
 79. 79. Thermisch Voordelen: • Op bijna alle verhardingen toepasbaar • Onkruidzaden wordt hun kiemkracht ontnomen • Geen stofhinder Nadelen: • Brandgevaar bij stoot, infrarood en heteluchtbranders • Minder effectief bij regen en wind • Vrij hoog brandstofverbruik • Droge bladeren dienen vooraf verwijderd te worden Thermisch: infraroodbrander • Voor grotere oppervlaktenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 79
 80. 80. Thermisch: stootbrander • Open vlam veel rendementsverlies bij wind meeste brandgevaarAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 80
 81. 81. Thermisch: branden met vlam Thermisch: met hete lucht Voordeel: hoger rendement, brandgevaar is minder maar nog steeds aanw ezig Nadeel: niet erg wendbaar, duurderAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 81
 82. 82. Thermisch: stoom of heetwatermethode • Werking ~ brander • Met spuitlans of balk • Geen brandgevaar • Op elk soort verharding • Watervoorraad moet meegevoerd worden Thermisch: heetwatermlethode met infraroodsensor • Minimale watergift • Water wordt op 98° verhit ( juist niet koken, anders te veel energieverlies ) • tot 6 maal per dag vullen met oppervlaktewaterAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 82
 83. 83. Thermisch: branden • Direct na branden: geen verschil • Na een weekje: onkruid verwelkt • Resten verpulveren • 4 tot 8 maal per jaar Enige alternatieve methoden die ook zaden doden: brander, stoomapparaat Preventie en beheer omgekeerd: kunnen we beheer aanpassen? 1. weghalen van kruidgroei (kruidbeheer) 2. weghalen van organisch materiaal (veegbeheer) 3. kwaliteit van uitvoering, herstel (aanleg & beheer) 4. beheer vergemakkelijken (ontwerp van vorm) 5. mogelijkheid tot ophoping vermijden (ontwerp van vorm) 6. betreding (ontwerp: ligging en breedte)Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 83
 84. 84. Welke methode waar? • Afhankelijk van : • Soort verharding (gesloten, halfopen, open) • Gewenste kwaliteit (welke klasse?) • Bereikbaarheid • Combineren van methoden is meestal beste: voorbeeld: 1 x borstelen na winter 4 x vegen per jaar 2 x branden per jaar om zaden te doden • Elke situatie is verschillend ! • Weersomstandigheden spelen een grote rol, hier dient op ingespeeld te worden. • Ook de aanvoer van organisch materiaal speelt een rol • Plaats ( open- schaduw)Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 84
 85. 85. Verhardingsty pe Klasse Preventie Freq Methode 1 Freq. Methode 2 Freq. . Goot in kasseien 1 Vegen 18 1 2 vegen 8 borstelen 2 3 Vegen 2 Borstelen Dolomietweg in 1 Branden 5 Heet water 1 het park 2 Branden 5 Heet water 1 2 branden 3 Heet water 2 Parking in klinkers 1 Vegen 26 en kasseien 1 vegen 13 Heet water 1 1 Vegen 13 Borstelen 3 2 vegen 8 Heet water 2 3 Vegen 2 borstelen 2 Voetpad in dallen 1 vegen 26 2 Vegen 8 Branden 5 2 vegen 8 branden 3 Heet water 1 3 Vegen 2 Heet water 2 Moeilij k bereikbare 1 Voegen Heet water 1 v erhardingen dich Verhardingen en begraafplaatsenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 85
 86. 86. Kruidbeheer in groenzonesAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 86
 87. 87. Inhoud • Preventief – Inrichting – Beheer • Aangepast beheer • Bijplanten/aanplanten • Dunning • Curatief – bestrijding vs. beheersing • Praktische probleemstellingen Inrichting Beheermatig ontwerpenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 87
 88. 88. Beplantingsconcept • Beplantingsconcept = successiestadium – Stadium 1: pioniers met eenjarige planten – Stadium 2: grasland met overblijvende graslandplanten – Stadium 3: ruigte met overblijvende ruigteplanten – Stadium 4: bos met lagen van houtige gew assen en kruidlaag • Componenten – Bomen – Houtachtigen: heesters – Vaste planten – Graslandplanten – Éénjarige planten De successie of opeenvolging van plantengemeenschappenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 88
 89. 89. • De natuur laat geen • stukje aarde • onbedekt, • enkel de mens. Successie is overal ! •nieuwbouw •verstoorde grond •kamille en klaproos •afgebroken huis •verstoorde grond •Canadese fijnstraalAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 89
 90. 90. Successie in de natuur • pioniersvegetatie Successie in de natuur • pioniersvegetatie • graslandvegetatie •Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 90
 91. 91. Successie in de natuur • pioniersvegetatie • graslandvegetatie • ruigtekruidenvegetatie • Successie in de natuur • pioniersvegetatie • graslandvegetatie • ruigtekruidenvegetatie • bosvegetatieAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 91
 92. 92. 1. planten uit eenzelfde successiestadium bij elkaar 4 successie-stadia en afgeleiden in openbaar groen • pioniers • bloemenakker • gazon, bollengrasland, bloemenweide, • grasland bloemenmassieven • ruigte • bloemenmassief • haag, heg, solitaire boom, bosje, • bos schaduwborder Pioniers eenjarig kiemen enkel in licht + verstoring klein wortelgestel razendsnelle verspreiding via zaden bedekken snel de bodemAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 92
 93. 93. De pioniersvegetatie Verstoren is de boodschap 185Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 93
 94. 94. Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 94
 95. 95. Graslandplanten • Éénjarig • doorlevend • worteluitloper of penwortel • verspreiding door zaad en worteluitlopers • bladrozet om gras in de schaduw te zettenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 95
 96. 96. De graslandvegetatie Planten uit grasland – beheren door te maaien 191Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 96
 97. 97. Ruigtevegetatie Doorlevende planten die zich verspreiding door zaad en Worteluitlopers. Zetten gras in de schaduw, waardoor gras verdwijntAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 97
 98. 98. Ruigtevegetatie Planten uit ruigten – maaien met lage frequentie 195Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 98
 99. 99. Bosvegetatie Struweel – en bosvegetatie Bos en struweel – niets doen 198Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 99
 100. 100. • Kruidachtige bosplanten • Houtachtige bosplanten overwegend doorlevend werpen schaduw kruipende wortelstokken, meerjarig voorjaarsbollen verspreiding door worteluitlopers en zaadAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 100
 101. 101. Het gevolg van successie • onkruid bestaat niet, ongewenste kruidgroei wel • bodem verstoren leidt tot kruidgroei • universele bodembedekkers bestaan niet • beheer van een groenvorm is voorspelbaal • tijdelijke bodembedekking is tijdelijkAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 101
 102. 102. Onkruid bestaat niet, ongewenste kruidgroei wel Bodem verstoren leidt tot kruidgroei naakte bodem in stand houden is utopieAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 102
 103. 103. Bodem verstoren leidt tot kruidgroei • schoffelen • bodem met rust laten • eenjarigen groeien • eenjarigen verdwijnen Universele bodembedekkers bestaan niet elke plant is bodembedekkend • Lavendel • gele lis • maagdenpalmAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 103
 104. 104. Universele bodembedekkers bestaan niet • De bodem bedekken met • Plantencombinaties. Klimop, maagdenpalm en hertshooi en narcissen Universele bodembedekkers bestaan niet • De bodem bedekken, • met de juiste plant • op de juiste plaatsAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 104
 105. 105. Tijdelijke bodembedekking is tijdelijk.Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 105
 106. 106. Wat is (on)kruid? Wat is (on)kruid of is het ongewenste kruidgroei? •Afhankelijk van: • De plantensoort •De standplaats •De hoeveelheid plantenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 106
 107. 107. 213 Wat is ‘onkruid’? = plant die op een welbepaalde plaats niet gewenst is omdat functionaliteit in gedrang komt: –fietsers en voetgangers –(regen)water afvoeren –esthetische redenenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 107
 108. 108. ‘onkruid’: niet voor iedereen hetzelfde Kruidgroei is niet overal mogelijk. centrumfunctie parkfunctie Verkeerstechnisch groen natuurontwikkeling 216Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 108
 109. 109. Kruid of onkruid? Kruid of onkruid?Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 109
 110. 110. Kruid of onkruid? Kruid of onkruid?Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 110
 111. 111. Kruid of onkruid?Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 111
 112. 112. Kruid of onkruid? Kruid of onkruid?Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 112
 113. 113. Kruid of onkruid? Kruid of onkruid?Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 113
 114. 114. Beplantingsconcept • Stadium 1: Pioniersvegetatie – Accidenteel - Opzettelijk Beplantingsconcept • Stadium 2: Grasland – Gras- en kruidachtigenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 114
 115. 115. Beplantingsconcept • Stadium 3: Ruigte – Overblijvende ruigteplanten • Grasachtigen • Hoge half verhoute kruidachtigen Beplantingsconcept • Stadium 4: Bos en bosrand – Gelaagdheid binnen het bos Gelaagdheid aan de bosrand Boomlaag Struiklaag Kruidlaag StrooisellaagAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 115
 116. 116. Beplantingsconcept • Stadium 4: Bos en bosrand – Gelaagdheid binnen het bos Gelaagdheid aan de bosrand Aandachtspunten bij de inrichting • Stadium 1: Pioniersvegetatie – Is de enige vegetatie waar bodemverstoring gewenst is – Aanleg na aanmaak van vals zaaibed – Selectief onkruidbeheer voorkomt uitzaaiing van ongewenste kruiden op langere termijn – Enkel te combineren met transparante boomlaag – Voorkom inzaaiing van buitenaf – 2 opties: behoud pioniersvegetatie jaarlijks herinzaaien : omschakelen naar graslandvegetatie aangepast mengsel ?Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 116
 117. 117. Aandachtspunten bij de inrichting • Stadium 2: Grasland – Vanuit bestaande grasberm of bloemenakker – Aangepast maaibeheer i.f.v. aanwezige vegetatie • Frequentie • Periode • Al dan niet af voeren – Goede situering: sterke afboording d.m.v. inrichting of beheer – Vermijd uitzaaiing naar andere beplantingsconcepten – Verhoging van de kruidachtigen = sensibilisering – Enkel te combineren met transparante boomlaag – Vermijd bodemverstoring Aandachtspunten bij de inrichting • Stadium 2: Grasland Extensief grasland met een ‘schoonheidsrandje’Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 117
 118. 118. Aandachtspunten bij de inrichting • Stadium 3: Ruigte – éénlagig met kruidachtigen of lage houtachtigen • Plantenkeuze i.f .v. biotische en abiotische f actoren • Beplantingsdichtheid • Beplantingsconcept • Doelstelling van de beplanting – Verkeersgeleidend – Zichtgroen – Structuurbepalend – maximale periode bedekt houden – tools • Vaste planten • Grassen • Bol- en knolgewassen • Lage heesters – Met aandacht voor beheer Beplantingsconcept • Opbouw van de lagen – Kruidlaag • bodembedekker vs. bodembedekkendAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 118
 119. 119. Aandachtspunten bij de inrichting • Stadium 3: Ruigte – éénlaag met kruidachtigen of lage houtachtigen • Plantenkeuze i.f .v. biotische en abiotische f actoren – Bodem: droog/nat – Belichting: zon/halfschaduw/schaduw - variabele belichting • Een correcte standplaats zorgt voor goede conditie -> minder vatbaar voor parasieten geen ijle planten Correct gebruik van vaste planten – Aster en Persicaria als zonneminners op een normale zandleembodem Aandachtspunten bij de inrichting lavendel: zonnig en droog gele lis: nat en zonnig maagdenpalm: schaduwrijk en vochtigAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 119
 120. 120. Aandachtspunten bij de inrichting Uiterlijk van een plant vertelt veel over de omgeving waarin hij thuishoort lavendel: w arm en zonnig kleine blaadjes tegen uitdrogen longkruid: grote bladeren om zoveel mogelijk licht op te vangen in de schaduw vetplant: dikke blaadjes vormen een voorraad w ater in droogte Aandachtspunten bij de inrichting • Stadium 3: Ruigte • Stadium 4: Bos en bosrand Structuurbepalend groen niet aan de rand Bodem bedekkende planten klikken in elkaarAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 120
 121. 121. Aandachtspunten bij de inrichting • Stadium 3: Ruigte – Kritieke pijnpunten inzake beplantingswerkzaamheden • Beplantingsgrootte – bij hout-achtigen • Beplantingsdichtheid • Beplanting t.o.v. rand – Voldoende dicht » Te dicht: zoutschade » Te ver: kale rand Aandachtspunten bij de inrichting • Stadium 3: Ruigte Beplantingsconcept en de functie van de plant • Patching of drif ting – Duidelijk onderscheid tussen structuurplanten en bodembedekkende planten • Mixed border – Gebruik maken van vulplanten • Éénsoortig – Eventueel aangevuld met enkele solitaire kruidachtigen indien het gaat om een éénsoortige kruidlaag – Eventueel aangevuld met enkele solitaire heesters in dien het gaat om een éénsoortige kruid of heesterlaagAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 121
 122. 122. Aandachtspunten bij de inrichting Heb aandacht voor plantafstand Plantdichtheid is crusiaal aan randen Aandachtspunten bij de inrichting Plant grotere Hou aandacht voor plantformaten op plantafstand aan randen hoekpuntenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 122
 123. 123. Aandachtspunten bij de inrichting Maak gebruik van tijdelijke hindernissen bij heraanleg Aandachtspunten bij de inrichting Zorg voor sterke buf f ers tussen 2 circulatielijnen Plaats hindernissen maximaal in plantvakkenAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 123
 124. 124. Beplantingsconcept • Stadium 4: bos en bosrand 1. aandacht voor gelaagdheid • Elke laag heef t invloed op de laag erboven/eronder 2. bodem bedekt houden • Onderste laag is steeds een gesloten laag • In tijd en ruimte • Bedekking door natuurlijke habitus • Af dekmaterialen enkel tijdelijk 3. Eindbeeld in functie van natuurlijke habitussen • minimaal ingrijpend beheer • Plant bepaald zijn vorm, niet de mens 4. planten uit eenzelfde successiestadium bij elkaar • combinatie met hetzelf de beheer Aandachtspunten bij de inrichting • Stadium 4: bos en bosrand – Opbouw van de lagen – Bomenlaag • Habitus zuilvormig, rond, af geplat rond, kegelvormig, eirond, vaasvormig, waaiervormig, treurend • Transparantie en dichtheidAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 124
 125. 125. Aandachtspunten bij de inrichting • Stadium 4: bos en bosrand – Struikenlaag • Habitus zuilvormig, rond, af geplat rond, kegelvormig, eirond, vaasvormig, waaiervormig, treurend • Dichtheid Aandachtspunten bij de inrichting • Stadium 4: bos en bosrand – Struikenlaag • Habitus ≠Alternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 125
 126. 126. Beplantingsconcept • Opbouw van de lagen – Kruidlaag • Bodembedekkend vs. solitaire kruidachtigen Beplantingsmethode • Opbouw van de lagen 1. Begin met de bovenste laag - bepaal het eindbeeld - bepaal de randvoorw aarden Plantenkeuze - bodem, licht, groeiruimte - functie - beheersvorm 2. Bepaal lagen systematisch naar onder - bepaald het eindbeeld - bepaal de randvoorw aarden - bepaal de invloed van de bovengaande laagAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 126
 127. 127. Beplantingsmethode Aandacht habitus: verticale en horizontale gelaagdheid - Verticale gelaagdheid De groeivorm bepaald al dan niet de noodzaak voor een kruidlaag Beplantingsmethode Aandacht habitus: verticale en horizontale gelaagdheid - Horizontale gelaagdheid De densiteit bepaald al dan niet de noodzaak voor een kruidlaagAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 127
 128. 128. Beplantingsmethode • Eindbeeld bij lagenopbouw: overzicht BeplantingsmethodeAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 128
 129. 129. Eindbeeld: traditioneel bosrandpatroon Eindbeeld: traditioneel bosrandpatroonAlternatief onkruidbeheer – PCLTRoeselare 129

×