Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Module 3 impacts-tj
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply
Published

Module 3 Taj version

Module 3 Taj version

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Стсенарияҳо ва проексияи таъғирёбии иқлим ва таъсиротҳои эњтимолї Модули 3
 • 2. Маќсади модул• Иќдоми асоси барои ба нақша гирифтани таъғирёбии иқлим• Стсенарияи тағирёбии иклим ва “номуаянї” дар проекцияњо (аксњо)• Таъсиротҳои имконпазири таъғирёбии иқлим• дар сатҳи глобалї ва милли• Оқибатњои номусоиди тағирёбии иқлим барои соњањои асосї
 • 3. Ба нақша гирифтани таъғиребии иқлим• Стсенарияи сатњи имконпазири партовњои газњои гулхонагї (ГГ) дар асоси проексияњои рушди иқтисоди- иxтимоии минбаъда таъсис ёфтааст, ки њамчун СЦЕНАРИЯЊОИ ГЛОБАЛИИ ПАРТОБЊО номида шудаанд. (сценарияхои SRES )• Онхо хамчун асос барои ба накша гири ва бо истифодаи НАМУНАЊОИ ГАРДИШИ ГЛОБАЛИИ умуми (НГГ) хизмат мерасонанд, ки робитаи байни элементхои кураи замин ва чараени иклимиро муаян мекунанд.• НАМУНАЊОИ ИКЛИМИ МИНТАКАВИ (НИМ) дар асосии натичахои (НГГ), таъсис ёфтаанд, ки таъгиребии иклимро бо дакикияти љуѓрофи муаян мекунанд.• Натиxахои ин намунањо нишон медињанд,ки параметрњои иқлимї (њарорат, боришот) дар оянда дар миқёси глобалї ва минтақавї, чї тарз тағир меёбанд.
 • 4. СтсенарияхоиГлобалии Партовхо Намунахои Гардиши Глобалӣ (23 в ГБКТИ) Намунахои Иклими Минтакави
 • 5. Њарорати Глобалї то соли 2050.
 • 6. Боришоти Глобалї то соли 2050.
 • 7. Номуаянї дар проектсия ДараљаиИстилоњоти дақиқият дақиқиятДақиқияти баландтарин 9/10 Дақиқияти баланд 8/10 Дақиқияти миёна 5/10 Дақиқияти паст 2/10 Дақиқияти пастарин Камтар аз 1/10 Le Treut, et al., 2007
 • 8. Сабабњои номуаянї• Қобилият надоштани пешбинии ҳолатҳои ғайриодї• Дараљаи пасти дакикият ва дурустии пишбини дар микёси милли• Дараљаи пасти дакикият дар моделсози боришот
 • 9. Таъсири эњтимолии ТИ ба соњањои асосиПараметрхо/ Омилхои Хочагии кишлок, Захирахои оби Тандурустии инсон Саноат ва Чомеа Иклими хочагии чангал ва экосистемхоТагирёбии ҳарорат - Афзоиши хосил дар - Таъсирот ба - Камшудани фавтЗиёдтар шудани ва минтакахои муътадил захирахои оби вобаста ба сармо - Паст шудани сифатишабонарузхои гарм ва - Камшавии Хосил дар - Таъсирот ба хаво дар шахрхокамтар рузхои ва минтакахои гарм – обтаминкуни Таъсирот ба сайёхатишабонарузхои хунук Афзоиши беморихо ва зимистон паразитхоЗарбаи Гармо - Камшавии хосил дар - Афзоиш ёфтани - Афзоиш ёфтани и - Таъсири гарми баАфзоиши онхо дар хама минтакахои гарм талабот баоб хатари фавти аз калонсолон ва,чо - Хатари табии - Проблемаи сифати зарбахои гарми, кудакон ва ахолии об (масалан, махсусан миени камбизоат растанихои зериоби)ахолии камбизоат (калонсолон, чавонон, беморон)Боришоти сел ва - Зарар ба хосилноки - Пастшавии сифати - Хатари фавт аз -Хатари обхезииборишоти - Бодлесї обхои болои ва касалихои -бинохо,роххо богайримукарари - Заминҳоро об зер зеризамини сирояткунанда (аз он сабаби обхезиАфзоиш ёфтани мекунад чумла бемории - Аз даст додани молуборишот дар пусти бадан мулк нохияхо - Таъсир ба
 • 10. Таъсири эњтимолии ТИ ба соњањои асоси (давом)Параметрхо/ Омилхои Хочагии кишлок, Захирахои оби Тандурустии инсон Саноат ва Чомеа Иклими хочагии чангал ва экосистемхоБеоби - Деградатсияи - Таъсир ба - Афзоиш ёфтани - Кам шавии обАфзоиш ёфтани заминхо захирахои оби хатари нимгуруснагї барои саноат, ахолимасохат - Зарар ба зироатхо - Афзоиш ёфтани и ва гайрахо. -Афзоиш ёфтани беморихои вобаста ба фавти чорво об. - Афзоиш ёфтани и хатари табиатТундбодхо ва - Зарар ба зироатхои - Вайроншавии - Афзоиш ёфтани - МухочиратиТухфонхо х/к интиколи электрик хатари фавт аз ахолиАфзоиш ёфтани - Нобудшавии ба Афзоиш ёфтани и беморихо, вобаста ба - Аз даст доданиёфтааст дарахтон хатари об молу мулк - Зарар ба обтаъминкуни -Афзоиш ёфтани и мерасонад. стресс аз чарохиАфзоиш ёфтани сатхи - Шуршавии обхои - Камбудихо дар - Хатари фавт аз сабаби - Рахна карданибахр ирригатсиони, системахои обхези инфрасохтор ваБаландшавии обанборхо ва обтаъминкуни бо - Бемори вобаста ба Зарари ахолигайримуккарарии сатхи системаи об сабаби шурнокии об мухочиротбахр таъминкуни
 • 11. Мушоњидањо ва Проексия дар Осиё Дар бисёр мамлакатхои Осиё хосилнокии хочагии кишлок, асосан аз сабаби харорати гарми гайримуккарари ва шароитхои номусоиди обу хаво кам шуд. Кохиш ва Деградатсияи Пряххо дар Осиё аз сабаби гармшавии иклим, афзудаанд. Беморихои вобаста ба иклим ва зарбахои гарми бо сабаби баландшавии харорати хаво ва боришоти гаримуккарари дар Осиёи Миёна, Чануби, Шарки ва Чануби Шарки инчунин АФЗУДААСТ. Cruz et al, 2007
 • 12. Таъсири эњтимолии тағироти иқлим дар Осиё• Дақиқияти миёна: Тағирёбии Иқлим таъсири манфиашро ба рушди хољагии қишлоқ ва норасоии оби мерасонад. Хатари баландшавии сатњи гуруснагї ва норасоии захирањои обї.• Таъғирёбандагии иқлим ва обшавии яхњо инчунин вусъат меёбанд.• Дақиқияти баланд:экосистемањои бањрї ва наздисоњили хеле зарар мебинанд аз сабаби баландшавии сатњи бањр ва њарорати обу њаво.• Дақиқияти баланд: Таъғирёбии Иқлим ба тандурустии ањоли таъсири манфи мерасонад.• Дақиқияти баланд: Зиёдшавии миқдори фавт бо сабаби беморињои сирояткунандаи оқибатњои ТИ дар Осиёи Шимолї, Шимолу Шарқии хоњад шуд.• Дақиқияти баланд :Баландшавии њарорати об дар соњилњо, хатари бемории ваборо дар Осиёи Шимолї меафзояд.
 • 13. Проектсияи тағириёбии иқлим дар Тољикистон Таъғирёбии њарорати њаво дар баландињои куњї Нишондињандањои воқеї аз рўи модели иқлимї
 • 14. Таъғирёбии њаљми пиряхњои Таъсири таъғирёбии иклим ба шоридни дарёхо Тољикистон дар Осиеи Миёна
 • 15. Таъсири таъғироти иқлим ба соњањои асосии Тоxикистон• Дар Тољикистон мувофиқи пешбинињо то соли 2030, њарорати њаво то андозаи 0.2 – 0.4°C баланд мешавад. Афзоиши ҳарорати шиддат ба 2°C дар зимистон эхтимол аст. Хатари аридизатсия дар заминњои водї меафзояд.• Деградасияи пирияхњо давом медињад. (пиряхњои хурд тамоман об мешаванд).• Хатари офатњои табии вобаста ба иқлим афзоиш меёбад.• Таъсири манфї ба соњаи кишоварзи, намудњои гуногуни биологї, хочагии қишлоқ, ва экоссистема меафзояд. (деградатсияи хок, пахншавии беморихо ва паразитхо).• Бемориҳои сирояткунанда ва беморињои вобаста ба сифити об меафзоянд.
 • 16. Кор дар гуруњњо• Ба гуруњњои худ баргардед.• Таъсироти эњтимолии тағириёбии иқлимро интихоб кунед.• Оқибатњои минбаъда/эњтимолии аз таъсирот ба муњит, иқтисодиёт ва рушди иљтимоиро муаян кунед.• Барои њалли ин масъала ба Шумо 20 дақиқа дода шудааст, ва дар муддати 5-7 дақиқа натиљаро пешкаш кунед.