Účel tejto prezentácieOdpovedať na nasledujúce otázky: Čo je PRINCE2? Aké sú jeho prínosy? Aká je rola senior manažment...
Čo je PRINCE2?Projects IN Controlled Environments je štruktúrovaná metóda projektového riadenia založená na skúsenostiac...
Štruktúra metódy PRINCE2Štyri integrované perspektívy PRINCE2        PROSTREDIE PROJEKTU        Pokrok  Ob...
Princípy PRINCE2Nepretržité obchodné      Projekt PRINCE2 musí mať počas celej svojej existencieopodstatnenie    ...
Témy PRINCE2Obchodný   Zriaďuje mechanizmy na hodnotenie, či projekt je (a         Prečo?prípad    zostáva)...
Procesy PRINCE2         © Crown copyright 2009. Reproduced under licence from OGC.
Súvisiace štandardy OGC           Common Glossary  Models              Guides  Refresh pending ...
Prínosy PRINCE2 1/2  zahŕňa najlepšie osvedčené postupy z praxe  môže byť aplikovaný na akýkoľvek typ projektu  je v...
Prínosy PRINCE2 2/2 podporuje konzistentnosť projektovej práce a schopnosť opätovne využívať aktíva projektu uľahčuje m...
PRINCE2 vs.     „Body of Knowledge“PRINCE2                   Body of Knowledge (napr. PMI)    ...
Povaha práce senior manažmentu     na projektoch Výzvy senior manažmentu: • ich rozsah zodpovedností je omnoho širší...
Organizačná štruktúraprojektu podľa PRINCE2          Podnikový alebo programový manažment            ...
Povinnosti projektového výboru    podľa PRINCE2  je zodpovedný za projekt  určuje jednotné smerovanie  efektívne ...
Tri roly zastúpené  v projektovom výbore 1/3Výkonný riaditeľ projektu (Executive)• menovaný korporátnym alebo programový...
Tri roly zastúpené  v projektovom výbore 2/3Senior užívateľ• reprezentuje záujmy všetkých, ktorí budú:  • využívať prod...
Tri roly zastúpené  v projektovom výbore 3/3Senior dodávateľ• reprezentuje záujmy tých, ktorí navrhujú, vyvíjajú,obstará...
Prínosy PRINCE2 z pohľadu   senior manažmentuPRINCE2 rieši problémy senior manažmentu: • efektívnym systémom delegovani...
PRINCE2 manuálpre senior manažment  Directing Successful Projects with  PRINCE2
Ponuka služieb firmy POTIFOB   v oblasti PRINCE2 • akreditované kurzy PRINCE2  • certifikačný kurz PRINCE2: 2009 Found...
Certifikačné úrovne PRINCE2Certifikát   Cieľová skupina   Požiadavky     SkúškaPRINCE2    projektoví     ...
Kontaktné údaje
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia

1,100 views
976 views

Published on

Metodika PRINCE2 a jej prínosy pre Senior manažment..

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,100
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia

 1. 1. Účel tejto prezentácieOdpovedať na nasledujúce otázky: Čo je PRINCE2? Aké sú jeho prínosy? Aká je rola senior manažmentu v PRINCE2? Aké sú výhody PRINCE2 pre senior manažment? Aké sú povinnosti senior manažmentu v PRINCE2?
 2. 2. Čo je PRINCE2?Projects IN Controlled Environments je štruktúrovaná metóda projektového riadenia založená na skúsenostiach z riadenia tisícok projektov a príspevkoch nespočetného množstva projektových sponzorov, manažérov, projektových tímov, vedcov, trénerov i konzultantov. Často uvádzaná ako najpoužívanejšia metóda projektového riadenia na svete! ©Crown Copyright 2009 Reproduced under licence from OGC
 3. 3. Štruktúra metódy PRINCE2Štyri integrované perspektívy PRINCE2 PROSTREDIE PROJEKTU Pokrok Obchodný prípad Organizácia Zmena PRINCE2 PROCESY Kvalita Riziká Plány  7 princípov  7 tém TÉMY PRINCE2  7 procesov  prispôsobovanie PRINCÍPY PRINCE2 PRINCE2 ©Crown Copyright 2009 Reproduced under licence from OGC
 4. 4. Princípy PRINCE2Nepretržité obchodné Projekt PRINCE2 musí mať počas celej svojej existencieopodstatnenie obchodné opodstatnenie.Učenie sa zo skúseností Projektové tímy PRINCE2 sa učia z predchádzajúcich skúseností (ponaučenia sú vyhľadávané, zaznamenávané a využívané počas celého projektu).Definovanie rolí a Projekt PRINCE2 má definované a odsúhlasené roly izodpovedností zodpovednosti a organizačnú štruktúru, v ktorej sú zastúpené záujmy biznisu, užívateľov i dodávateľov.Riadenie po etapách (stages) Projekt PRINCE2 je plánovaný, sledovaný a kontrolovaný po jednotlivých etapách (stages).Riadenie podľa výnimiek Projekt PRINCE2 má definované tolerancie pre každý cieľ projektu z dôvodu, určujúce hranice delegovaných právomocí.Zameranie na produkt Projekt PRINCE2 sa sústreďuje na definovanie a dodanie produktov, predovšetkým na naplnenie požiadaviek na ich kvalitu.Prispôsobovanie prostrediu PRINCE2 sa prispôsobuje prostrediu projektu, jeho veľkosti,projektu zložitosti, dôležitosti, spôsobilostiam a rizikám. © Crown copyright 2009. Reproduced under licence from OGC.
 5. 5. Témy PRINCE2Obchodný Zriaďuje mechanizmy na hodnotenie, či projekt je (a Prečo?prípad zostáva) potrebný, životaschopný a uskutočniteľný, ako prostriedok na podporu rozhodovania o (pokračovaní v) investovaní doňho.Organizácia Definuje a zriaďuje štruktúru zodpovedností a povinností Kto? v projekte.Kvalita Definuje a implementuje prostriedky, ktorými projekt Čo? vytvorí požadované produkty a overí, že vytvorené produkty sú schopné plniť svoj účel.Plány Podporujú komunikáciu a kontrolu definovaním spôsobov, Ako? Za koľko? ako sa budú vytvárať a dodávať produkty projektu. Kedy?Riziko Identifikuje, hodnotí a kontroluje neistotu s cieľom zvýšiť Čo ak? pravdepodobnosť úspechu projektu.Zmena Identifikuje, hodnotí a kontroluje akékoľvek potenciálne a Aký je dopad? schválené zmeny voči odsúhlaseným základniam (baselines.)Pokrok Zriaďuje mechanizmus na sledovanie a porovnanie Kde sme teraz? aktuálneho stavu projektu s plánovaným za účelom Kam ideme? poskytovať predpovede plnenia cieľov projektu vrátane informácií o pretrvávajúcej životaschopnosti projektu. © Crown copyright 2009. Reproduced under licence from OGC.
 6. 6. Procesy PRINCE2 © Crown copyright 2009. Reproduced under licence from OGC.
 7. 7. Súvisiace štandardy OGC Common Glossary Models Guides Refresh pending Portfolio, Programme and Project Gateway® M_o_R® ITIL Portfolio, Office Programme and (P3O™) Project Management Maturity Model Portfolio Guide (PfM) (P3M3™) MSP™ (programme ) PRINCE2™ Maturity Model (P2MM) PRINCE2™ (project ) ©Crown Copyright 2009 Reproduced under licence from OGC
 8. 8. Prínosy PRINCE2 1/2 zahŕňa najlepšie osvedčené postupy z praxe môže byť aplikovaný na akýkoľvek typ projektu je voľne použiteľný poskytuje spoločný slovník jednoznačne určuje zodpovednosti je zameraný na produkt (Čo? Prečo? Kedy? Kým? Pre koho? projekt prinesie) plánuje zo zreteľom na potreby rôznych úrovní manažmentu založený na riadení podľa výnimiek účastníci sa zameriavajú na životaschopnosť projektu zavedenie PRINCE2 podporuje učenie a neustále zlepšovanie organizácie
 9. 9. Prínosy PRINCE2 2/2 podporuje konzistentnosť projektovej práce a schopnosť opätovne využívať aktíva projektu uľahčuje mobilitu personálu a redukuje dopad personálnych zmien PRINCE2 je cenný diagnostický nástroj, ktorý uľahčuje riešenie problémov, vykonávanie auditov a hodnotenie stavu prác na projekte definuje dôkladnú a súčasne hospodárnu štruktúru správ (reportov). zapája účastníkov projektu do plánovania a rozhodovania aktualizácia z roku 2009 robí z PRINCE2 najmodernejší štandard pre riadenie projektov celosvetovo uznávaný certifikačný systém
 10. 10. PRINCE2 vs. „Body of Knowledge“PRINCE2 Body of Knowledge (napr. PMI) rozsiahla zbierka „dobrých praktík“metóda riadenia projektov pre riadenie projektovnariaďujúci nenariaďujúciintegrovaný súbor procesov a tém (procesy každá tematická oblasť môže byť použitáa témy nie sú izolované, a teda nemôžu byť samostatneaplikované oddelene od ostatných)pokrýva všetky roly projektového zameraná na projektových manažérovmanažmentunepokrýva interpersonálne zručnosti pokrýva interpersonálne zručnostiodkazuje na techniky popisuje techniky ©Crown Copyright 2009 Reproduced under licence from OGC
 11. 11. Povaha práce senior manažmentu na projektoch Výzvy senior manažmentu: • ich rozsah zodpovedností je omnoho širší než riadiť len jeden alebo pár projektov • nemôžu sa venovať každému detailu • sú zodpovední za prácu na projekte, s ktorým majú relatívne málo každodenného kontaktu Princípy riešenia ponúkaného PRINCE2: • rozdelenie zodpovedností medzi korporátny a programový manažment, projektový výbor (Project Board), projektového manažéra a tímových manažérov • koncepcia riadenia podľa výnimiek (Management by Exception)
 12. 12. Organizačná štruktúraprojektu podľa PRINCE2 Podnikový alebo programový manažment Projektový výbor Hlavný používateľ/ia Výkonný riaditeľ Hlavný dodávateľ/ia Odborné Autorita pre zmenu zabezpečenie projektu Projektový manažér Podpora projektu Vedúci tímu/ov Členovia tímu V rámci riadiaceho tímu Od zákazníka/ov Od dodávateľa/ov Čiary autority Zodpovednosť projektového zabezpečenia Čiary podpory/poradenstva © Crown copyright 2009. Reproduced under licence from OGC.
 13. 13. Povinnosti projektového výboru podľa PRINCE2  je zodpovedný za projekt  určuje jednotné smerovanie  efektívne deleguje  uľahčuje integráciu medzi jednotlivými funkčnými oblasťami  prideľuje zdroje  zabezpečuje efektívne rozhodovanie  podporuje projektového manažéra  zabezpečuje efektívnu komunikáciu
 14. 14. Tri roly zastúpené v projektovom výbore 1/3Výkonný riaditeľ projektu (Executive)• menovaný korporátnym alebo programovým manažmentom• jedna osoba• hlavná osoba zodpovedná za úspech projektu• kľúčová osoba, ktorá rozhoduje (projektový výbor nie jedemokracia riadená hlasovaním)Úloha:• navrhnúť a vymenovať zvyšok projektového tímu• zaistiť, že projekt: • je počas celého života zameraný na dosahovanie cieľov a dodávanie produktov, ktoré poskytnú plánované prínosy • vytvára hodnoty • je nákladovo efektívny
 15. 15. Tri roly zastúpené v projektovom výbore 2/3Senior užívateľ• reprezentuje záujmy všetkých, ktorí budú: • využívať produkty projektu • prevádzkovať produkt po ukončení projektu Úloha:• špecifikovať požiadavky užívateľov produktu projektu• je sprostredkovateľom medzi užívateľmi a projektovým tímom• sledovať, či navrhované riešenia budú spĺňať požiadavkyužívateľov z pohľadu kvality, funkčnosti a jednoduchosti použitia• prideľovať užívateľské zdroje a sledovať súlad produktovs požiadavkami.
 16. 16. Tri roly zastúpené v projektovom výbore 3/3Senior dodávateľ• reprezentuje záujmy tých, ktorí navrhujú, vyvíjajú,obstarávajú a implementujú produkt projektu.Úloha:• zodpovedný za: • kvalitu produktov, ktoré sú odovzdané dodávateľom • technickú celistvosť projektu• poskytuje projektu dodávateľské zdroje• zaisťuje, že návrhy na dizajn a vývoj produktov súuskutočniteľné a realizovateľné.
 17. 17. Prínosy PRINCE2 z pohľadu senior manažmentuPRINCE2 rieši problémy senior manažmentu: • efektívnym systémom delegovania • systémom controllingu • riadením podľa výnimiek (Management by exception) • systémom správ spúšťaných udalosťami i časom • podporuje preberanie zodpovednosti projektovým výborom • jasnou organizačnou štruktúrou s definovanými rolami • plánovacími nástrojmi • prepracovaným rámcom zodpovedností • komunikačným systémom
 18. 18. PRINCE2 manuálpre senior manažment Directing Successful Projects with PRINCE2
 19. 19. Ponuka služieb firmy POTIFOB v oblasti PRINCE2 • akreditované kurzy PRINCE2 • certifikačný kurz PRINCE2: 2009 Foundation (3 dni) • certifikačný kurz PRINCE2: 2009 Practitioner (2 dni) • kombinovaný certifikačný kurz PRINCE2 Foundation + Practitioner (3 + 2 dni) • kurzy prispôsobené na mieru potrebám zákazníka • poradenstvo, mentoring a coaching pri zavádzaní metodiky PRINCE2 i riadení projektov podľa nej Sme najväčší akreditovaný poskytovateľ PRINCE2 na slovenskom a českom trhu.
 20. 20. Certifikačné úrovne PRINCE2Certifikát Cieľová skupina Požiadavky SkúškaPRINCE2 projektoví •certifikát •9 otázok k prípadovej štúdii vo formátePractitioner manažéri Foundation „objektívneho testu“ (typ multiple choice) •odporúčajú sa •každá z 9 otázok je hodnotená 12 bodmiplatnosť 5 skúsenosti s •na zloženie skúšky sa vyžaduje celkovérokov riadením skóre min. 55% projektov •skúška trvá 2,5 hodiny + 40 min. ak kandidát nepíše skúšku v rodnom jazyku •skúška „s otvorenou knihou“ – povolený je iba PRINCE2 Manuál (a papierový slovník)PRINCE2 projektoví •žiadne formálne •multiple choice formátFoundation manažéri požiadavky •75 otázok - iba 70 bodovaných tímoví manažéri •na zloženie skúšky je potrebných min. 35neobmedzená členovia správnych odpovedíplatnosť projektových •skúška trvá 1 hodinu + 15min. ak tímov kandidát nepíše skúšku v rodnom jazyku podporný •nie sú povolené žiadne pomôcky (okrem personál projektu papierového slovníka) línioví manažéri
 21. 21. Kontaktné údaje

×