Your SlideShare is downloading. ×
0
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Prince2 a jeho prinosy pre senior manazment slovenska verzia

896

Published on

Metodika PRINCE2 a jej prínosy pre Senior manažment..

Metodika PRINCE2 a jej prínosy pre Senior manažment..

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
896
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Účel tejto prezentácieOdpovedať na nasledujúce otázky: Čo je PRINCE2? Aké sú jeho prínosy? Aká je rola senior manažmentu v PRINCE2? Aké sú výhody PRINCE2 pre senior manažment? Aké sú povinnosti senior manažmentu v PRINCE2?
 • 2. Čo je PRINCE2?Projects IN Controlled Environments je štruktúrovaná metóda projektového riadenia založená na skúsenostiach z riadenia tisícok projektov a príspevkoch nespočetného množstva projektových sponzorov, manažérov, projektových tímov, vedcov, trénerov i konzultantov. Často uvádzaná ako najpoužívanejšia metóda projektového riadenia na svete! ©Crown Copyright 2009 Reproduced under licence from OGC
 • 3. Štruktúra metódy PRINCE2Štyri integrované perspektívy PRINCE2 PROSTREDIE PROJEKTU Pokrok Obchodný prípad Organizácia Zmena PRINCE2 PROCESY Kvalita Riziká Plány  7 princípov  7 tém TÉMY PRINCE2  7 procesov  prispôsobovanie PRINCÍPY PRINCE2 PRINCE2 ©Crown Copyright 2009 Reproduced under licence from OGC
 • 4. Princípy PRINCE2Nepretržité obchodné Projekt PRINCE2 musí mať počas celej svojej existencieopodstatnenie obchodné opodstatnenie.Učenie sa zo skúseností Projektové tímy PRINCE2 sa učia z predchádzajúcich skúseností (ponaučenia sú vyhľadávané, zaznamenávané a využívané počas celého projektu).Definovanie rolí a Projekt PRINCE2 má definované a odsúhlasené roly izodpovedností zodpovednosti a organizačnú štruktúru, v ktorej sú zastúpené záujmy biznisu, užívateľov i dodávateľov.Riadenie po etapách (stages) Projekt PRINCE2 je plánovaný, sledovaný a kontrolovaný po jednotlivých etapách (stages).Riadenie podľa výnimiek Projekt PRINCE2 má definované tolerancie pre každý cieľ projektu z dôvodu, určujúce hranice delegovaných právomocí.Zameranie na produkt Projekt PRINCE2 sa sústreďuje na definovanie a dodanie produktov, predovšetkým na naplnenie požiadaviek na ich kvalitu.Prispôsobovanie prostrediu PRINCE2 sa prispôsobuje prostrediu projektu, jeho veľkosti,projektu zložitosti, dôležitosti, spôsobilostiam a rizikám. © Crown copyright 2009. Reproduced under licence from OGC.
 • 5. Témy PRINCE2Obchodný Zriaďuje mechanizmy na hodnotenie, či projekt je (a Prečo?prípad zostáva) potrebný, životaschopný a uskutočniteľný, ako prostriedok na podporu rozhodovania o (pokračovaní v) investovaní doňho.Organizácia Definuje a zriaďuje štruktúru zodpovedností a povinností Kto? v projekte.Kvalita Definuje a implementuje prostriedky, ktorými projekt Čo? vytvorí požadované produkty a overí, že vytvorené produkty sú schopné plniť svoj účel.Plány Podporujú komunikáciu a kontrolu definovaním spôsobov, Ako? Za koľko? ako sa budú vytvárať a dodávať produkty projektu. Kedy?Riziko Identifikuje, hodnotí a kontroluje neistotu s cieľom zvýšiť Čo ak? pravdepodobnosť úspechu projektu.Zmena Identifikuje, hodnotí a kontroluje akékoľvek potenciálne a Aký je dopad? schválené zmeny voči odsúhlaseným základniam (baselines.)Pokrok Zriaďuje mechanizmus na sledovanie a porovnanie Kde sme teraz? aktuálneho stavu projektu s plánovaným za účelom Kam ideme? poskytovať predpovede plnenia cieľov projektu vrátane informácií o pretrvávajúcej životaschopnosti projektu. © Crown copyright 2009. Reproduced under licence from OGC.
 • 6. Procesy PRINCE2 © Crown copyright 2009. Reproduced under licence from OGC.
 • 7. Súvisiace štandardy OGC Common Glossary Models Guides Refresh pending Portfolio, Programme and Project Gateway® M_o_R® ITIL Portfolio, Office Programme and (P3O™) Project Management Maturity Model Portfolio Guide (PfM) (P3M3™) MSP™ (programme ) PRINCE2™ Maturity Model (P2MM) PRINCE2™ (project ) ©Crown Copyright 2009 Reproduced under licence from OGC
 • 8. Prínosy PRINCE2 1/2 zahŕňa najlepšie osvedčené postupy z praxe môže byť aplikovaný na akýkoľvek typ projektu je voľne použiteľný poskytuje spoločný slovník jednoznačne určuje zodpovednosti je zameraný na produkt (Čo? Prečo? Kedy? Kým? Pre koho? projekt prinesie) plánuje zo zreteľom na potreby rôznych úrovní manažmentu založený na riadení podľa výnimiek účastníci sa zameriavajú na životaschopnosť projektu zavedenie PRINCE2 podporuje učenie a neustále zlepšovanie organizácie
 • 9. Prínosy PRINCE2 2/2 podporuje konzistentnosť projektovej práce a schopnosť opätovne využívať aktíva projektu uľahčuje mobilitu personálu a redukuje dopad personálnych zmien PRINCE2 je cenný diagnostický nástroj, ktorý uľahčuje riešenie problémov, vykonávanie auditov a hodnotenie stavu prác na projekte definuje dôkladnú a súčasne hospodárnu štruktúru správ (reportov). zapája účastníkov projektu do plánovania a rozhodovania aktualizácia z roku 2009 robí z PRINCE2 najmodernejší štandard pre riadenie projektov celosvetovo uznávaný certifikačný systém
 • 10. PRINCE2 vs. „Body of Knowledge“PRINCE2 Body of Knowledge (napr. PMI) rozsiahla zbierka „dobrých praktík“metóda riadenia projektov pre riadenie projektovnariaďujúci nenariaďujúciintegrovaný súbor procesov a tém (procesy každá tematická oblasť môže byť použitáa témy nie sú izolované, a teda nemôžu byť samostatneaplikované oddelene od ostatných)pokrýva všetky roly projektového zameraná na projektových manažérovmanažmentunepokrýva interpersonálne zručnosti pokrýva interpersonálne zručnostiodkazuje na techniky popisuje techniky ©Crown Copyright 2009 Reproduced under licence from OGC
 • 11. Povaha práce senior manažmentu na projektoch Výzvy senior manažmentu: • ich rozsah zodpovedností je omnoho širší než riadiť len jeden alebo pár projektov • nemôžu sa venovať každému detailu • sú zodpovední za prácu na projekte, s ktorým majú relatívne málo každodenného kontaktu Princípy riešenia ponúkaného PRINCE2: • rozdelenie zodpovedností medzi korporátny a programový manažment, projektový výbor (Project Board), projektového manažéra a tímových manažérov • koncepcia riadenia podľa výnimiek (Management by Exception)
 • 12. Organizačná štruktúraprojektu podľa PRINCE2 Podnikový alebo programový manažment Projektový výbor Hlavný používateľ/ia Výkonný riaditeľ Hlavný dodávateľ/ia Odborné Autorita pre zmenu zabezpečenie projektu Projektový manažér Podpora projektu Vedúci tímu/ov Členovia tímu V rámci riadiaceho tímu Od zákazníka/ov Od dodávateľa/ov Čiary autority Zodpovednosť projektového zabezpečenia Čiary podpory/poradenstva © Crown copyright 2009. Reproduced under licence from OGC.
 • 13. Povinnosti projektového výboru podľa PRINCE2  je zodpovedný za projekt  určuje jednotné smerovanie  efektívne deleguje  uľahčuje integráciu medzi jednotlivými funkčnými oblasťami  prideľuje zdroje  zabezpečuje efektívne rozhodovanie  podporuje projektového manažéra  zabezpečuje efektívnu komunikáciu
 • 14. Tri roly zastúpené v projektovom výbore 1/3Výkonný riaditeľ projektu (Executive)• menovaný korporátnym alebo programovým manažmentom• jedna osoba• hlavná osoba zodpovedná za úspech projektu• kľúčová osoba, ktorá rozhoduje (projektový výbor nie jedemokracia riadená hlasovaním)Úloha:• navrhnúť a vymenovať zvyšok projektového tímu• zaistiť, že projekt: • je počas celého života zameraný na dosahovanie cieľov a dodávanie produktov, ktoré poskytnú plánované prínosy • vytvára hodnoty • je nákladovo efektívny
 • 15. Tri roly zastúpené v projektovom výbore 2/3Senior užívateľ• reprezentuje záujmy všetkých, ktorí budú: • využívať produkty projektu • prevádzkovať produkt po ukončení projektu Úloha:• špecifikovať požiadavky užívateľov produktu projektu• je sprostredkovateľom medzi užívateľmi a projektovým tímom• sledovať, či navrhované riešenia budú spĺňať požiadavkyužívateľov z pohľadu kvality, funkčnosti a jednoduchosti použitia• prideľovať užívateľské zdroje a sledovať súlad produktovs požiadavkami.
 • 16. Tri roly zastúpené v projektovom výbore 3/3Senior dodávateľ• reprezentuje záujmy tých, ktorí navrhujú, vyvíjajú,obstarávajú a implementujú produkt projektu.Úloha:• zodpovedný za: • kvalitu produktov, ktoré sú odovzdané dodávateľom • technickú celistvosť projektu• poskytuje projektu dodávateľské zdroje• zaisťuje, že návrhy na dizajn a vývoj produktov súuskutočniteľné a realizovateľné.
 • 17. Prínosy PRINCE2 z pohľadu senior manažmentuPRINCE2 rieši problémy senior manažmentu: • efektívnym systémom delegovania • systémom controllingu • riadením podľa výnimiek (Management by exception) • systémom správ spúšťaných udalosťami i časom • podporuje preberanie zodpovednosti projektovým výborom • jasnou organizačnou štruktúrou s definovanými rolami • plánovacími nástrojmi • prepracovaným rámcom zodpovedností • komunikačným systémom
 • 18. PRINCE2 manuálpre senior manažment Directing Successful Projects with PRINCE2
 • 19. Ponuka služieb firmy POTIFOB v oblasti PRINCE2 • akreditované kurzy PRINCE2 • certifikačný kurz PRINCE2: 2009 Foundation (3 dni) • certifikačný kurz PRINCE2: 2009 Practitioner (2 dni) • kombinovaný certifikačný kurz PRINCE2 Foundation + Practitioner (3 + 2 dni) • kurzy prispôsobené na mieru potrebám zákazníka • poradenstvo, mentoring a coaching pri zavádzaní metodiky PRINCE2 i riadení projektov podľa nej Sme najväčší akreditovaný poskytovateľ PRINCE2 na slovenskom a českom trhu.
 • 20. Certifikačné úrovne PRINCE2Certifikát Cieľová skupina Požiadavky SkúškaPRINCE2 projektoví •certifikát •9 otázok k prípadovej štúdii vo formátePractitioner manažéri Foundation „objektívneho testu“ (typ multiple choice) •odporúčajú sa •každá z 9 otázok je hodnotená 12 bodmiplatnosť 5 skúsenosti s •na zloženie skúšky sa vyžaduje celkovérokov riadením skóre min. 55% projektov •skúška trvá 2,5 hodiny + 40 min. ak kandidát nepíše skúšku v rodnom jazyku •skúška „s otvorenou knihou“ – povolený je iba PRINCE2 Manuál (a papierový slovník)PRINCE2 projektoví •žiadne formálne •multiple choice formátFoundation manažéri požiadavky •75 otázok - iba 70 bodovaných tímoví manažéri •na zloženie skúšky je potrebných min. 35neobmedzená členovia správnych odpovedíplatnosť projektových •skúška trvá 1 hodinu + 15min. ak tímov kandidát nepíše skúšku v rodnom jazyku podporný •nie sú povolené žiadne pomôcky (okrem personál projektu papierového slovníka) línioví manažéri
 • 21. Kontaktné údaje

×