Łódzka Akademia
        PO KL
Zasada  zrównoważonego rozwoju w projektach
     realizowanych w ramach PO KL

...
Plan prezentacji
• Przedstawienie założeń warsztatu, analiza potrzeb uczestników,

  wprowadzenie zakresu pojęć, podstaw...
Kryteria horyzontalne w PO KL
  Ogólne kryteria horyzontalne zostały wskazane
  w załączniku nr 1 Uchwały nr 18 Pre-Komi...
Kryteria horyzontalne w PO KL

Kryteria horyzontalne zgodnie z przyjętym systemem
wdrażania są weryfikowane metodą „0-1” c...
Kryteria horyzontalne w PO KL

Ocena wniosku o dofinansowanie pod kątem
spełnienia kryteriów horyzontalnych wymaga
zapozna...
Zasady wdrażania funduszy strukturalnych
 •  Koncentracji
 •  Koordynacji
 •  Komplementarności
 •  Partnerstwa
 •  P...
Zasada zrównoważonego rozwoju Cele funduszy są zgodne z celami
uzyskania zrównoważonego rozwoju,
  ochrony i poprawy ...
Rozwój zrównoważony

Rozwój zrównoważony (ekorozwój) to takie
projektowanie rozwoju społeczno-
gospodarczego, które zakład...
Rozwój zrównoważony – podstawy prawne
•  Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (prawo pierwotne)
•  Rozporządzenie 1083/20...
Rozwój zrównoważony w PO KL

W rozumieniu PO KL zrównoważony rozwój to
prawo do zaspokajania aspiracji rozwojowych
obecnej...
Rozwój zrównoważony w PO KL
Kryterium zrównoważonego rozwoju powinno
być w szczególności spełniane w kontekście
wzajemnego...
Rozwój zrównoważony w PO KL

  PO KL poprzez realizację wskazanych
  w nim typów projektów powinien
  przyczyniać si...
Rozwój zrównoważony w PO KL

•  Zapewnienie szkoleń dla kadry zarządzającej
  w zakresie zarządzania środowiskowego
  ...
Zrównoważony rozwój w PO KL


Sugerowane pola we wniosku, w których
projektodawca może się odnieść do zasady
zrównoważoneg...
Zrównoważony rozwój w PO KL – przykłady (1)

Firma konsultingowa realizuje projekt szkoleniowo-doradczy
dla MSP. Jednym z ...
Zrównoważony rozwój w PO KL – przykłady (2)

W ramach szkolenia ukierunkowanego na uzyskanie
uprawnień spawalniczych, prze...
Zrównoważony rozwój w PO KL – przykłady (3)

 W ramach projektu edukacyjnego dla dzieci
 w wieku przedszkolnym w gminie ...
Zrównoważony rozwój w PO KL – przykłady (4)

Dzięki wypracowaniu nowatorskiego narzędzia
promocyjnego oraz publikacjom
o c...
„Nic na siłę”
Istnieją projekty realizowane w ramach PO
KL, w których trudno jest znaleźć
bezpośrednie odniesienie do poli...
Ćwiczenie

W oparciu o dokumentację konkursową
wybranych działań PO KL zaproponuj cele
i działania z uwzględnieniem zasady...
Źródła informacji
1. Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
  Warszawa, 9 lipca 2007 r.
2. Przewodnik po kryteriach wyboru pro...
Dziękuję za uwagę
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C02 Zrównoważony Rozwój

7,300 views
7,112 views

Published on

C02 Zrównoważony Rozwój

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,435
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C02 Zrównoważony Rozwój

 1. 1. Łódzka Akademia PO KL Zasada zrównoważonego rozwoju w projektach realizowanych w ramach PO KL C02 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: dr Monika Słupińska
 2. 2. Plan prezentacji • Przedstawienie założeń warsztatu, analiza potrzeb uczestników, wprowadzenie zakresu pojęć, podstawy prawne, uwarunkowania; • Prezentacja dobrych i złych praktyk – przykładów wyselekcjonowanych w ramach złożonych i ocenionych przez IP wniosków; • Zajęcia warsztatowe - analiza przypadków, możliwości przedstawienia we wniosku o dofinansowanie zagadnień dotyczących przedmiotowej polityki; 2 •
 3. 3. Kryteria horyzontalne w PO KL Ogólne kryteria horyzontalne zostały wskazane w załączniku nr 1 Uchwały nr 18 Pre-Komitetu Monitorującego PO KL 22 września 2007 roku i związane są z koniecznością zapewnienia przebiegu projektów zgodnie z celami strategicznymi Programu. Składają się na nie: 1. Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym; 2. Zgodność z prawodawstwem krajowym; 3. Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 3
 4. 4. Kryteria horyzontalne w PO KL Kryteria horyzontalne zgodnie z przyjętym systemem wdrażania są weryfikowane metodą „0-1” co oznacza, że brak ich uwzględnienia w projekcie, jak również zawarcie zapisów wskazujących na sprzeczność projektu z zasadami wspólnotowymi, obowiązującym prawem bądź Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, powoduje automatyczne odrzucenie projektu składanego w trybie konkursowym. 4
 5. 5. Kryteria horyzontalne w PO KL Ocena wniosku o dofinansowanie pod kątem spełnienia kryteriów horyzontalnych wymaga zapoznania się z całym wnioskiem. Wynika to z faktu, że kryteria mają charakter przekrojowy, tak więc w formularzu wniosku nie przewidziano odrębnego pola, w którym należy wskazać sposób realizacji zagadnień wynikających z wymagań kryteriów horyzontalnych. 5
 6. 6. Zasady wdrażania funduszy strukturalnych • Koncentracji • Koordynacji • Komplementarności • Partnerstwa • Programowania • Zgodności • Spójności • Proporcjonalności • Równości i niedyskryminacji • Zrównoważonego rozwoju 6
 7. 7. Zasada zrównoważonego rozwoju Cele funduszy są zgodne z celami uzyskania zrównoważonego rozwoju, ochrony i poprawy środowiska naturalnego 7
 8. 8. Rozwój zrównoważony Rozwój zrównoważony (ekorozwój) to takie projektowanie rozwoju społeczno- gospodarczego, które zakłada zachowanie równowagi pomiędzy wszystkimi elementami środowiska, w którym bytuje człowiek, tak aby przy racjonalnym wykorzystaniu potencjału przyrodniczego możliwe było zaspokajanie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. 8
 9. 9. Rozwój zrównoważony – podstawy prawne • Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (prawo pierwotne) • Rozporządzenie 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności • Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności wraz z załącznikiem – Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007-2013 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 7 września 2007 r. i Komisję Europejską w dniu 28 września 2007 r. • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydany przez Ministra Rozwoju Regionalnego 9
 10. 10. Rozwój zrównoważony w PO KL W rozumieniu PO KL zrównoważony rozwój to prawo do zaspokajania aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez naruszania zdolności do zaspokajania potrzeb i rozwoju przyszłych pokoleń. Oznacza to, iż rozwój gospodarczy i cywilizacyjny nie powinien odbywać się kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i niszczenia środowiska. 10
 11. 11. Rozwój zrównoważony w PO KL Kryterium zrównoważonego rozwoju powinno być w szczególności spełniane w kontekście wzajemnego rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska naturalnego, z tego względu, że rozwój obu tych dziedzin pociąga za sobą zmiany w naturalnym otoczeniu człowieka. Projekty wdrażane w ramach PO KL mogą realizować tę zasadę poprzez uwzględnienie w programach edukacyjnych, (szkoleniowych, doradczych) tematyki związanej z ochroną środowiska. 11
 12. 12. Rozwój zrównoważony w PO KL PO KL poprzez realizację wskazanych w nim typów projektów powinien przyczyniać się m.in. do: • Podnoszenia świadomości ekologicznej, zarówno wśród młodzieży, osób pracujących, bezrobotnych oraz Przedsiębiorców; • Zapewnienia MSP doradztwa i innych usług w obszarze ekologii, również w zakresie zarządzania ochroną środowiska, wpływu inwestycji na środowisko naturalne oraz planowania przestrzennego. 12
 13. 13. Rozwój zrównoważony w PO KL • Zapewnienie szkoleń dla kadry zarządzającej w zakresie zarządzania środowiskowego i przepisów Prawa; • Promowanie i tworzenie tzw. zielonych miejsc pracy; • Działanie z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu również na obszarach skażonych ekologicznie i peryferyjnych obszarach chronionych; • Wzmocnienie kwalifikacji kadr administracji w obszarze polityk, strategii i stosowania przepisów prawa. 13
 14. 14. Zrównoważony rozwój w PO KL Sugerowane pola we wniosku, w których projektodawca może się odnieść do zasady zrównoważonego rozwoju: • 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cel projektu • 3.3 Działania 14
 15. 15. Zrównoważony rozwój w PO KL – przykłady (1) Firma konsultingowa realizuje projekt szkoleniowo-doradczy dla MSP. Jednym z jego elementów jest szkolenie ogólne z zakresu przygotowywania analizy oddziaływania na środowisko. W oparciu o analizę bieżącej działalności i dzięki identyfikacji planowanych inwestycji firma zaoferowała również doradztwo w zakresie ich realizacji. Obejmuje ono obok zagadnień ekonomicznych, moduły związane ze spełnianiem norm środowiskowych i wymagań przepisów prawa w zakresie działań podejmowanych przez konkretnego przedsiębiorcę. 15
 16. 16. Zrównoważony rozwój w PO KL – przykłady (2) W ramach szkolenia ukierunkowanego na uzyskanie uprawnień spawalniczych, przewidziano treści kształcenia związane z zagrożeniami, które mogą wystąpić w różnych procesach spawania. Uczestnicy projektu zostaną przeszkoleni z zasad wykorzystywania i gospodarowania materiałami mogącymi stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, jak również skutków jakie związane są z ich niewłaściwym wykorzystywaniem. 16
 17. 17. Zrównoważony rozwój w PO KL – przykłady (3) W ramach projektu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym w gminie X (gmina wiejska) obok zajęć wyrównujących braki w edukacji przedszkolnej i przygotowujących do pójścia do szkoły zrealizowane będą zajęcia dotyczące zagadnień środowiskowych, ekologii w ramach modułu „Mój świat – moje środowisko”. 17
 18. 18. Zrównoważony rozwój w PO KL – przykłady (4) Dzięki wypracowaniu nowatorskiego narzędzia promocyjnego oraz publikacjom o charakterze edukacyjnym promowane będą również wartości ekologiczne wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców gmin powiatu X. 18
 19. 19. „Nic na siłę” Istnieją projekty realizowane w ramach PO KL, w których trudno jest znaleźć bezpośrednie odniesienie do polityki zrównoważonego rozwoju. Należy jednak pamiętać, że stawiane w projektach cele i proponowane w ramach nich działania nie mogą naruszać zasady zrównoważonego rozwoju, mogą być – co najwyżej – neutralne wobec środowiska przyrodniczego. 19
 20. 20. Ćwiczenie W oparciu o dokumentację konkursową wybranych działań PO KL zaproponuj cele i działania z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju (o ile jest to możliwe i zasadne), lub – jeśli projekt nie może bezpośrednio wpisywać się w ww. zasadę podaj uzasadnienie i wykaż jego neutralność wobec środowiska CZAS: 35 min 20
 21. 21. Źródła informacji 1. Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Warszawa, 9 lipca 2007 r. 2. Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa, 20 czerwca 2008 r. 3. www.pokl.lodzkie.pl 4. www.efs.gov.pl 5. www.efs.wup.lodz.pl 6. www.funduszeeuropejskie.gov.pl 21
 22. 22. Dziękuję za uwagę

×