Uiteenzetting strategische partners

333 views
264 views

Published on

Uiteenzetting 'PLOT meets Partners'
10/10/2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • It’snotwhatyou look at whatmatters, it’swhatyousee – Henry David ThoreauEerst werd helder gemaakt wat het PLOT vandaag is.- Vervolgens bekeken we vanuit dit beeld de huidige acties en de gewenste acties - Daarna bekeken we de grote wereld waarin we ons bevinden– daarin de marktsituatie – daarin het PLOT - megatrends werden bekeken: kennisontwikkeling, technologische ontwikkeling, versnelling, stijgende complexiteit, globalisering, commercialisering, economische groei, democratisering, materialisering, individualisering, netwerkeconomie, focus op gezondheid, klimaat, demografie- Via de bril van de PEST-analyse (Politiek, Economisch, Sociaal, Technologisch), aangevuld met de bril “Concurrentie PLOT/toetreders/klanten/leveranciers/substitutie” bekeken we de situatie over 10 jaar.- Uit het voorgaande werden twee voor het PLOT belangrijke assen gedestilleerd: centrale versus regionalaansturing en aangestuurd door de overheid versus aangestuurd door de markt. Dit leverde vier kwadranten (zie foto hieronder). Het PLOT verschuift waarschijnlijk naar de onderste twee kwadranten, wellicht kwadrant nr. 4. Een derde as didactiek versus inhoud werd niet opgenomen omdat dit de zaken erg complex zou maken. Deze as werd wel mee in het achterhoofd genomen in de denkoefening.
 • It’snotwhatyou look at whatmatters, it’swhatyousee – Henry David ThoreauEerst werd helder gemaakt wat het PLOT vandaag is.- Vervolgens bekeken we vanuit dit beeld de huidige acties en de gewenste acties - Daarna bekeken we de grote wereld waarin we ons bevinden– daarin de marktsituatie – daarin het PLOT - megatrends werden bekeken: kennisontwikkeling, technologische ontwikkeling, versnelling, stijgende complexiteit, globalisering, commercialisering, economische groei, democratisering, materialisering, individualisering, netwerkeconomie, focus op gezondheid, klimaat, demografie- Via de bril van de PEST-analyse (Politiek, Economisch, Sociaal, Technologisch), aangevuld met de bril “Concurrentie PLOT/toetreders/klanten/leveranciers/substitutie” bekeken we de situatie over 10 jaar.- Uit het voorgaande werden twee voor het PLOT belangrijke assen gedestilleerd: centrale versus regionalaansturing en aangestuurd door de overheid versus aangestuurd door de markt. Dit leverde vier kwadranten (zie foto hieronder). Het PLOT verschuift waarschijnlijk naar de onderste twee kwadranten, wellicht kwadrant nr. 4. Een derde as didactiek versus inhoud werd niet opgenomen omdat dit de zaken erg complex zou maken. Deze as werd wel mee in het achterhoofd genomen in de denkoefening.
 • Dynamisch = dynamiek, kort op de bal spelen in alsmaar sneller wisselende omstandighedenOpleidingspartner = met PIVO, Vesta, maar ook met hoger onderwijs en met de klantIntegrale veiligheid = deur op een kier naar private veiligheid, ook om financiële middelen te genererenMet naam in Europa: te beginnen in de Euregio
 • Het PLOT wil een innovatieve organisatie zijn als EarlyAdaptorZowel op het vlak van de onderwijsontwikkeling als op het vlak van de technologie wil het PLOT een innovatieve EarlyAdaptor zijn. Op technologisch vlak betekent dit het vroegtijdig opsporen en gebruiken van nieuwe technologieën. Op het vlak van de onderwijsontwikkeling wil dit zeggen dat het PLOT een netwerkende organisatie wil zijn, tendensen wil opvolgen en nieuwe onderwijsstrategieën wil uittesten. Een belangrijke input moet hierbij komen van professionele netwerkende docenten die ook op inhoudelijk vlak aan ontwikkeling doen.  Strategische kaart:1.Toereikende infrastructuur: moderne gebouwen en infrastructuur, uitbreiding infrastructuur, politionele oefensite, aangename onthaalruimte, en refter, … afwijkende klasopstellingen!!!2. Professionele docenten = didactisch en inhoudelijk => netwerken!!3. Netwerkorganisatie: opvolgen wat de conculega’s doen, tendensen opvolgen, nieuwe onderwijsstrategiën uittesten, nieuwe lespaketten ontwikkelen, e-learningpaketten, afstandsonderwijs, …BLOGS, youtube, podcast, game-basedlearning, e-communitys, …Congres Meer blauw op 2.0
 • NetwerkeconomieVrije markteconomieHet PLOT wil een klantgerichte organisatie zijnDe gerechtvaardigde verwachtingen van stakeholders staan centraal voor het PLOT. Het kennen van de klanten, zowel individuen als organisaties, en het kennen van hun verwachtingen om vervolgens zoveel mogelijk door maatwerk aan de klantvraag tegemoet te komen , is hierbij belangrijk. Daarvoor zal het PLOT zich verder ontwikkelen als een kwaliteitsbewuste organisatie met respect voor het didactisch model waarbij kwaliteit naar de werkvloer vertaald wordt en waarbij nagegaan wordt of de vooropgestelde kwaliteit gehaald wordt. Daarnaast zal PLOT zich organiseren als een efficiënte en effectieve organisatie, zowel frontoffice als backoffice. Het PLOT zal ook een netwerkorganisatie worden. Op provinciaal, regionaal, interregionaal en internationaal vlak zal netwerking het PLOT in staat stellen kwaliteitsvoller te werken. Naast hechte banden met de beroepssectoren waar het PLOT zich op richt, zal het ook samenwerkingsverbanden sluiten met partners in het publieke onderwijs. Samenwerking met de traditionele partnerscholen in veiligheidsonderwijs zal op termijn leiden tot het bepalen van speerpunten waar het PLOT zich op zal richten. Tot slot zal er fors geïnvesteerd worden in infrastructuur.Kwaliteitsbewuste organisatie: voldoen aan gerechtvaardigde verwachtingen stakeholders- medewerkers meehebben- meten!=> kwalitatieve opleidingen, didactisch model bewaken=> kwaliteit vertalen naar de werkvloerNetwerkorganisatie: - partners zoeken: concullega’s, interregionaal, internationaal, hogescholen en universiteiten, - Imago bepalen : huisstijl, extern communicatieplan, boodschap PLOT bepalen - Partnerschap afbakenen: eigen noden bepalen, speerpunten vastleggen, convenanten en afspraken vastleggenStages efficienter inplannenBehoeftenbepaling alg: behoeften van de partners in de toekomst anders bevragen
 •  Het PLOT wil een voorbeeldorganisatie zijn op het vlak van veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.Door de mens centraal te stellen, door een strakke milieubewuste koers te varen en door het doordacht nastreven van financiële gezondheid en resultaten, wil het PLOT een voorbeeld zijn als het gaat over duurzaamheid. Daarnaast zal het PLOT een voorbeeldorganisatie worden als het gaat over veiligheid van medewerkers en bezoekers.- Milieu: energiezuinig gebouw (energieaudit),paperless, iPads, klimaatbewustwording bij medewerkers, afvalbeleid, elektrisch voertuig, hybride voertuig, …Mens: personeelsbeleid gericht op ontplooiing, kunst van studenten en medewerkers, kunst van verstandelijk gehandicapten, …Resultaat:-- imagobuilding (geen windowdressing) oa via marketing, via sociale media, nieuwe website, boodschap van het PLOT, klantenbinding, -- financieel gezond: transparantie, inkomsten genereren in de private veiligheid om de publieke veiligheid te dienen, … - Veiligheid: arbeidsveiligheid, veiligheid van de bezoeker en cursist, beveiliging, …Zie ook verslag en zie oorzaak-gevolgrelatie in strategische kaart
 • Om dit alles mogelijk te maken zal het PLOT zich ontwikkelen tot een lerende en competente organisatie. Het zal dit doen door het voeren van een consequent strategisch beleid binnen de geschetste krijtlijnen, met bijzondere aandacht voor efficiënte structuren, voor een aangepast personeelsbeleid en voor communicatie.Competente organisatie - competentiemanagementMTOVerhogen van betrokkenheid (intern communicatieplan, duidelijk communiceren, invullen communicatiefunctie, …)Kennistransfer: know-how waarborgen, overdracht van kennis garanderenCommunicatie: overlegstructuur, top-downs beleid vertalenvernieuwing via docenten
 • Door te meten zullen we onze strategische doelen en dus ook onze strategische intentieverklaring bereiken.
 • Uiteenzetting strategische partners

  1. 1. slideshare Plot meets Partners#PMP101011 10.10.11
  2. 2. twintigduizend (20.000)
  3. 3. Plot op 1.3.2011 POB Seveso Oefen- POAH terrein Ped Directie Cel onderst. POP PB
  4. 4. Personeel Situatie 1 maart 2011 FTE Adm. Fysieke Reden bezetting bezetting45 44,39 -12,58 Ter40 beschikking +4,8 36,61 -7,14 0 835 stelling 31,81 federale politie30 29,47 Toerisme25 Limburg 0 0,520 Detachering15 brandweer 0 110 Seveso 1,5 0 5 Zwangerschap 1 0 0 Langdurig ziek 1 0 Afwijking 1 0,8 Foute 1,5 0,5 vermelding Totaal 6 10,8 VERSCHIL 4,8
  5. 5. Plot – fysieke bezettingFTE Spreiding 36,61 FTE Situatie 1 maart 20111210 11,1 8 10,67 6 7,5 4 2 4,87 0 0,83 0,83 0,8
  6. 6. Ambulancierschool Badge 100 Permanente recyclage DGH (profit en non-profit) POB Seveso Oefen- POAH terrein Ped Directie Cel onderst. POP PB
  7. 7. Brandweer In service brandweer B/NL Gebrevetteerde brandweer- opleidingen 7de jaar veiligheid (60 st./jaar) Bedrijfsbrandweer Opleiding brandploegen profit en non-profit-sector POB OBS Oefen- POAH terrein Ped Directie Cel onderst. POP PB
  8. 8. Open aanbodBestuursschool In service Studiedagen Kinderopvang Gidsenopleiding POB Seveso Oefen- POAH terrein Ped Directie Cel onderst. POP PB
  9. 9. Politieschool POB Seveso Oefen- POAH terrein Ped Directie Cel onderst. Voortgezette opl.federale/lokale politie (operationelen en Calog) Basisopleiding POP PB basiskader middenkader
  10. 10. Activiteiten van PLOT-politieschool (jaarbasis) Aantal Aantal Totaal aantal Waarvan Waarvan Soort opleiding uren deelnemers opleidingsuren theorie praktijk 1. BASISOPLEIDING(1) Basisopleiding agent en 1.350 105 141.750 115.570 26.180(2) inspecteur Basisopleiding 900 25 22.500 16.792 5.708(2) hoofdinspecteur 2. VOORTGEZETTE OPLEIDING (3) Functionele NR 190 19.630 15.666 3.964 opleiding Niet-functionele NR 1.715 37.367 27.675 9.692 opl. Gecertificeerde NR 159 4.680 4.680 0 opl. GPI-48training 20 608 12.160 0 12.160 Overige NR 92 9.072 256 8.816 TOTAAL NR 5.326 247.159 180.639 66.520(1) Gebaseerd[ op het gemiddeld aantal studenten in de periode 2005 tot en met 2009.(2) Dit aantal bevat enkel de situationele training op de sites van de 1.648 uren per 443 uren per politieschool, hierin zijn de oefeningen op de openbare weg en de schooldag (206 pers.) schooldag (55 pers.) stages niet inbegrepen. zonder verhuur! zonder verhuur!(3) Gebaseerd op het werkjaar 2010.NR: Niet Relevant
  11. 11. accreditatie • Overheids- financiering • Homologatie van diploma’s • Studie- ZER financiering voor studentenVisitatie 4-5-6mei 2011 5 december 2011
  12. 12.   
  13. 13. Prognose activiteiten van PLOT-politieschool 2015 (jaarbasis) Aantal Aantal Totaal aantal Waarvan Waarvan Soort opleiding uren deelnemers opleidingsuren theorie praktijk 1. BASISOPLEIDING Basisopleiding agent en 2000? 2 x 150? 600.000? 480.000? 120.000? inspecteur Basisopleiding 1000? 35? 35.000? 28.000? 7000? hoofdinspecteur 2. VOORTGEZETTE OPLEIDING Functionele NR 190 19.630 15.666 3.964 opleiding Niet-functionele NR 1.715 37.367 27.675 9.692 opl. Gecertificeerde NR 159 4.680 4.680 0 opl. GPI-48training 20 1.500? 30.000? 0 30.000? Overige NR 92 9.072 256 8.816 TOTAAL NR 5.326 735.929 180.639 179.472 NR: Niet Relevant 4.906 uren 1.196 uren 300% per schooldag (613 personen) per schooldag (150 personen)
  14. 14. Pedagogische cel POB Seveso Oefen- POAH terrein Ped Directie Cel onderst. POP PB 14
  15. 15. Directie & ondersteuning POB Seveso Oefen- POAH terrein Ped Directie Cel onderst. POP PB
  16. 16. Euregio Vesta Pivo Genees- kundige hulp Seveso Brandweer- school Ped Cel Politie- FTE +PB school Directie onderst.Bestuurs- school
  17. 17. TrajectPLOT Samen 2011Start! 2020
  18. 18. Groot Uitdagend Beklijvend Doel
  19. 19. Groot Uitdagend Beklijvend Doel 1 BHAG 15 meer cursisten 4 klantgerichte organisatie (2) 3 Innovatieve organisatie (3) 2 Voorbeeldorg (5) 20 Veiligheid 17 Duurzame organisatie 6 kwaliteitsbewuste 19 milieu org ... (6) 5 Financieel gezond 18 mensgericht 14 Toereikende (13) infrastructuur (10) 10 Effectieve en efficiënte org (1) 16 netwerkorganisatie 7 Professionele 8 kwalitatieve opl docenten (7) 13 Lerende organisatie (9) 11 strategiegerichte 12 betrokken organisatie (14) medewerkers (12)
  20. 20. Strategische intentieverklaring Het PLOT zal de dynamische opleidingspartner in integrale veiligheid zijn met naam in Europa.
  21. 21. He t wil een1. Early Adaptor
  22. 22. 2. Het PLOT wil eenorganisatie zijn
  23. 23. 3. Het Plot wil een voorbeeldzijn op het vlak van veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijkverantwoord ondernemen.
  24. 24. PLOT wil een competenteLerende organisatieLerende organisatie zijn
  25. 25. Je moet niet zeggenwat je doet,Je moet het doen
  26. 26. Strategische doelen Lopende Plan vanREALISATIES aanpak
  27. 27. Structuur 0,5 FTE1FTE Seveso 1FTE 0,5 FTE POB FTE 0,33 0,83 FTE 0,33 FTE 0,66 FTE Oefen- terrein POAH??? 9,5 FTE 1,83 FTE Interne facturatie 7,5 FTE 1 FTE 1 externe factuur 2 FTE 1 FTE Ped Cel
  28. 28. Personeelsbeleid 1 FTE 2x 0,2 FTE detachering detachering pedago(o)g(e 1FTE Seveso Brandweer- school POAH Ped 5x 0,2 FTE detachering Cel POP Directie onderst. 1 FTE detachering 30
  29. 29. Coördinator vakwerkgroep Verkeerspolitie Gerechtelijke politie Bestuurlijke politieExcellente politiezorg Sociale politie
  30. 30. 3 21958 1
  31. 31. 24.908 m2 18.656 m2 32.617 m2 7,6 ha 1 21958
  32. 32. 1 1958
  33. 33. Strategische doelen Lopende Plan vanREALISATIES aanpak
  34. 34. Analyse van de workflow Dag 3 en 4: 13 en 15.9.2011
  35. 35. PLOT
  36. 36. Procesmodel PLOT Admini- Admini- stratief stratief voor- nazorgen bereiden EvaluerenSturen Praktisch Onder- Inhoude- voor- wijzen lijk bereiden nazorgen Inhoude- lijk voor- Praktisch bereiden nazorgen
  37. 37. Plan van aanpak 1. Communicatie 2. Structuur 3. Automatisatie & vereenvoudigingDag 5 en 620 en 22.9.2011Hoe doen wewat we zeggen?
  38. 38. Plan van aanpak 1. Communicatie 2. Structuur 3. Automatisatie & vereenvoudiging
  39. 39. Structuur
  40. 40. Structuur
  41. 41. Structuur
  42. 42. Plan van aanpak 1. Communicatie 2. Structuur 3. Automatisatie & vereenvoudiging
  43. 43. Vereenvoudiging & automatisatie
  44. 44. Strategische doelen Lopende Plan vanREALISATIES aanpak
  45. 45. Objectief 1: Het PLOT wil financieel gezond zijn1a Resultaat1b Besparing2 Geldstroom3 CapaciteitsbenuttingObjectief 2: Het PLOT wil tevreden klanten en cursisten4 Cursistentevredenheid5 Klachten6 Succes van offertesObjectief 3: Het PLOT wil een lerende organisatie zijn7 Opleidingsdagen8 Dekkingsgraad Best PracticesObjectief 4: Het PLOT vernieuwt9 Input ideeën10 Realisatiegraad ideeënObjectief 5: Het PLOT: veiligheid voor alles11 Opgeloste veiligheidsissues12 Incidenten
  46. 46. Strategische intentieverklaring Het PLOT zal de dynamische opleidingspartner in integrale veiligheid zijn met naam in Europa.
  47. 47. The world hates change.Yet is is the only thing that has brought progress. Charles F. Kettering
  48. 48. Opening Academiejaar 2011-201220u00 Plot

  ×