Pendlernalysen kystbanen november 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pendlernalysen kystbanen november 2011

on

 • 1,587 views

Pendleranalysen på Kystbanen dec. 2011

Pendleranalysen på Kystbanen dec. 2011

Statistics

Views

Total Views
1,587
Views on SlideShare
1,587
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pendlernalysen kystbanen november 2011 Pendlernalysen kystbanen november 2011 Document Transcript

 • © www.efficiens.nuPendleranalysen på Kystbanen Efterår 2011 Analysen er udarbejdet for: Den 8. december 2011
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Indhold1 - Indledning .............................................................................................................................................. 32 - Metode og respondenter ....................................................................................................................... 33 - Analysens resultater............................................................................................................................... 44 - Analyse november 2011 - Analysens spørgsmål ..................................................................................... 7 Spørgsmål 1: Hvilken station rejser du oftest fra? .................................................................................................... 8 Spørgsmål 2: Hvilken station rejser du oftest til? .................................................................................................... 9 Spørgsmål 3: Hvor ofte rejser du med kystbanen? .................................................................................................10 Spørgsmål 4: Hvordan ankommer du til din afrejsestation? ...................................................................................10 Spørgsmål 5: Hvordan oplever du sammenhængen i forhold til øvrige kollektive transportformer?........................11 Spørgsmål 6: Hvordan oplever du parkeringsforholdene ved stationen? .................................................................11 Spørgsmål 7: Hvordan kommer du videre fra din ankomststation på Kystbanen? ...................................................12 Spørgsmål 9: Oplever du, at trafikken på Kystbanen siden indførelsen af den seneste køreplan er blevet mere præcis i forhold til tidligere?...................................................................................................................................14 Spørgsmål 10: Er du tilfreds med den nuværende køreplan på Kystbanen? ............................................................14 Spørgsmål 11: Hvorfor er du ikke tilfredshed med køreplanen? .............................................................................16 Spørgsmål 12: Hvor tit oplever du, at der er manglende plads i toget på netop din afgang? ...................................20 Spørgsmål 14: Hvordan oplever du standarden i selve toget? ................................................................................21 Spørgsmål 15: Oplever du at der er kommet mere kundefokus gennem det seneste år? ........................................22 Spørgsmål 17: Hvor mange gange ud ad 10 vælger du andre transportformer? ......................................................23 Spørgsmål 18: Hvilke alternative transportformer vælger du?................................................................................23 Spørgsmål 19: Hvad er årsagen til at du vælger andre transportformer? (sæt max. 2 krydser) ................................245 – Respondenternes kommentarer ...........................................................................................................25Analysen er udarbejdet af:Per Østergaard Jacobsen og Christian DaugaardPDF fil af analysen kan bestilles via web: www.efficens.nuEvt. spørgsmål vedr. analysen kan rettes tilPer Østergaard Jacobsen: pja@efficiens.nuTlf.: 2562 4898Vi har valgt at afrunde numeriske data til 1 decimal. Det betyder, at der kan komme små afgivelser i summen af data.Dette påvirker ikke korrektheden af data. 2 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 20111 - IndledningAnalysen er udarbejdet for Pendlerklubben Kystbanen. Denne analyse er en opfølgning på lignendeanalyser fra januar 2010 og i juni 2010.Vi har, der hvor det har været muligt, sammenholdt resultatet fra de tidligere analyser med resultaterne fraanalysen i nov. 2011.Analysen er gennemført i perioden 12. november til 25. november 2011 som et webbaseret survey.Spørgerammen er udviklet i samarbejde med Pendlerklubbens talsmand, Michael Randropp og underhensyntagen til tidligere udsendte spørgerammer.2 - Metode og respondenterPendlerklubbens medlemmer har modtaget en personlig e-mail med individuelt link til webbaseretspørgeramme.Spørgeskemaet er udsendt til 1152 personer, heraf har 746 åbnet spørgeskemaet, svarende til 64,8 %. Derer 722 personer der har besvaret alle spørgsmål, svarende til 62,7 %.Det er en meget flot responsprocent der ligger pæntover niveauet for lignede analyser.Der har samtidigt været mulighed for at besvare spørge-rammen via link på bl. a. pendlerklubbens webside.Det benyttede 319 personer sig af ved at åbne spørge-rammen. Heraf var der 249 personer som besvaredespørgerammen fuldt ud, altså en respons på 78 % af desom havde klikket på link.Websurvey via link var opsat til at undgå dubletsvargennem en browsercookie, der kun gav mulighed for étsvar pr. computer.Samlet er der således 971 respondenter der har be-svaret spørgerammen fuldt ud.I den første analyse var der 976 respondenter og sidste sommer var der 492 respondenter.I slutningen af spørgerammen har respondenterne haft mulighed for at skrive kommentarer i fri tekst. Derer 588 af respondenterne der har benyttet denne mulighed, det svarer til knap 61 %.Dette er en usædvanlighed høj respons, der ligger markant over resultat fra andre analyser.Det vidner om engagement og interesse, når en så stor andel af respondenterne bruger tid på at skrivederes egne kommentarer. Disse kommentarer er medtaget bagerst i analysen.Det skal bemærkes, at kommentarerne er taget direkte og uredigeret fra analysen, og at der kan såledesforekomme stave- og slåfejl i dette materiale. 3 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 20113 - Analysens resultaterIntroduktion:Analysen har taget udgangspunkt i at få afklaret pendlernes/brugernes oplevelser af Kystbanen somprodukt/service. Formålet med den gennemførte analyser er primært at afdække pendlernes: 1) - Tilfredshed med køreplanen 2) - Oplevelse af rettidighed 3) - Oplevelse af informationer 4) - Oplevelse af service/standard i togetAnalysen i november 2011 er som nævnt gennemført som opfølgning på den analyse der blev foretaget iforbindelse med 1 års dagen for DSBFirst overtagelse af driften på Kystbanen i januar 2010, samt en op-følgende analyse foretaget i juni 2010.Et hurtigt tilbageblik på resultaterne fra jan. 2010.Her var der en gennemgående meget stor utilfredshed med DSBFirst ’s performance. 85 % af pendlerneoplevede at rettidigheden var blevet værre i forhold til tidligere.Pendlerne/brugerne havde som helhed ikkeoplevet det lovede kvalitetsløft i forbindelsemed skiftet fra DSB til DSBFirst.På de fleste områder var oplevelsen faktisk istedet en stigende utilfredshed med produktet/servicen, og i bedste fald en uforandret oplevelsemed produktet/servicen i forhold til perioden hvorDSB forestod driften af Kystbanen.Således var der altså 85 % der ikke havde opleveten større kundeorientering i forhold til tidligere.Blandt respondenterne var der således knap 60 %,der oplevede at DSBFirst som lidt mindre/ meget mindre kundeorienterede i forhold til DSB, og 25 % sagdeat de oplevede det som uændret.Analysen viste, at hele 60 % af pendlerne/brugerne faktisk valgte andre transportformer som et alternativ/supplement til Kystbanen. Blandt de respondenter, der valgte alternative transportformer, var det 50 % dermindst 3 gange ud af 10 gange valgte alternative transportformer. Det primære valg var transport i egen bil.Analysen afslørede desuden, at pendlerne/brugerne ikke var bekendt med de gældende regler omkompensation i forbindelse med forsinkelser, idet kun 17 % af respondenterne kendte de korrekte regler.Hovedkonklusioner fra november 2011Resultater af denne undersøgelse viser, at pendlerne har oplevet en forbedring siden januar 2010.Men dette er altså ikke lig med at pendlerne generelt oplever Kysbanen som tilfredsstillende. Der synesstadig store forbedrings potentialer på en række områder. 4 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 20111) Tilfredshed med køreplanen-> Større tilfredshed – men stadig forbedringspotentialer der kan give flere kunder?Der er nu knap 3 ud af 4 der siger at ”køreplanen passer til mit behov” (45 %) eller at ”den passernogenlunde til mit behov” (29 %). Den sidste fjerdedel er ikke tilfreds med den nuværende køreplan.Det er næppe muligt at stille alle tilfreds. Om end der stadig synes at kunne være et forbedrings potentiale,er der dog her tale om en forbedring i forhold til de tidligere undersøgelser.I juni 2010 var der 68 % af respondenterne der sagde, at de er tilfredse eller nogenlunde tilfredse med dendaværende køreplan. Andre 29 % er direkte utilfredse eller noget utilfredse med køreplanen.I januar 2010 var der 55,2 % af respondenterne der sagde, at de er tilfredse eller nogenlunde tilfredse medden daværende køreplan. Andre 43,6 % er direkte utilfredse eller noget utilfredse med køreplanen.Under spørgsmål 10, side 15, gives et overblik over hvordan besvarelserne omkring tilfredshed fordeler sig iforhold til den aktuelle afrejsestation.De primære årsager til utilfredsheden med køreplanen skyldes ”ændrede tidspunkter” (36 %) og ”antalreducerede afgange” (22 %) – Hele 43 % af de respondenter der ikke var tilfreds med køreplanen harskrevet en kommentar i spørgsmål 11.2) Oplevelse af rettidighed-> Stadig problemer med rettidighed, selv om der er sket en forbedring af pendlernes oplevelseDer er 12 % der oplever, at rettidigheden siden den nye køreplan er blevet ” lidt værre” (8 %) eller ”megetværre” (4 %). Der er 27 % der oplevede rettidigheden som uændret, og endelig er der 57 % der har opleveten forbedring, i større eller mindre grad.I juni 2010 var der en ud af fire der oplevede, at trafikken siden januar 2010 var lidt værre eller megetværre. Der var 41 % der oplevede rettidigheden som uændret og endelig var der 28 % der havde opleveten forbedring,I januar 2010 var der 85,1 % der oplevede, at trafikken gennem det seneste år har kørt lidt værre, ellermeget værre. Heraf var der 67,5 % der direkte oplevede, at det er blevet meget værre. Knap 10 % oplevederettidigheden som uændret.Dette giver også utilfredse og endda meget utilfredse pendlere og det fremmer heller ikke brugsfrekvensen.Lidt mere end halvdelen af pendlerne angiver, at de i større eller mindre grad fravælger Kystbanen.Netop den ”ikke tilfredsstillende rettidighed” har 84 % af respondenterne angivet som årsagen til at devælger alternative transportformer.3) Oplevelse af informationer-> Stadig udfordringer, specielt inden afrejsen.Et af de områder som DSBFirst lovede at forbedre var informationerne til de rejsende. Dette er stadig etmarkant og vigtigt indsatsområde.Knap 2 ud af 3 pendlere oplever at informationerne inden rejsen er ”ikke tilfredsstilende” (27 %) eller”mindre tilfredsstillende” (37 %). Kun lidt flere end hver tredje oplever informationerne som”tilfredsstillende” (34 %) eller ”meget tilfredsstilende” (2 %).Under selv rejsen er der en noget større tilfredshed, idet mere end halvdelen oplever informationerne som 5 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011”tilfredsstillende” (49 %) eller ”meget tilfredsstilende” (5 %.) Hele 44 % oplever dog at informationerneunder rejsen er ”ikke tilfredsstilende” (15 %) eller ”mindre tilfredsstillende” (29 %),Efter rejsen er det knap hver tredje som oplever større tilfredshed, ”tilfredsstillende” (28 %) eller ”megettilfredsstilende” (2 %.) Hver fjerde oplever dog at informationerne efter rejsen er ”ikke tilfredsstilende”(13 %) eller ”mindre tilfredsstillende” (13 %).Netop information om ændringer i rejsetiden mv. er vigtig i en travl hverdag. Man kan undre sig over denstadig ringe performance på dette område, da tidligere analyser også har påpeget dette.Det må formodes, at der næppe er tale om store økonomiske investeringer fra DSBfirst ’s side for at kunnelevere en bedre information. Det er måske mere et spørgsmål om manglende processer og rutiner, samt enevt. manglende servicekultur eller ændringer/justeringer af service.4) Oplevelse af service /standard i toget-> Stadig forbedringsmuligheder - Mobildækningen er det største problem.Det markant største problem er mobildækningen på Kystbanen. Mere end 8 ud af 10 oplever denne som”mindre tilfredsstillende”(21 %) eller ”ikke tilfredsstillende” (63 %).Knap 2 ud af 3 oplever varmen/ventilation som ”tilfredsstillende” (60 %) eller ”meget tilfredsstillende” (5%.) Lidt flere end en ud af tre oplever derimod varme/ventilation som ”mindre tilfredsstillende”(26 %) eller”ikke tilfredsstillende” (9 %).Dørene i toget, der tidligere har været genstand for store problemer, får en pæn vurdering. Der er 2 ud af 3der svarer ”tilfredsstillende” (61 %) eller ”meget tilfredsstillende” (6 %). Knap hver tredje oplever dørenesom ”mindre tilfredsstillende”(23 %) eller ”ikke tilfredsstillende” (9 %).Drikkeautomaterne er der ikke mange der har en mening om, da hele 63 % svarer ”ved ikke”. Knap 3 ud af10 oplever disse som ”mindre tilfredsstillende”(10 %) eller ”ikke tilfredsstillende” (18 %).Mere end halvdelen oplever toiletterne som ”mindre tilfredsstillende”(31 %) eller ”ikke tilfredsstillende”(20 %). Kun lidt mere end hver femte oplever toiletterne som ”tilfredsstillende” (22 %) eller ”megettilfredsstillende” (1 %.).Personalets service opleves derimod markant bedre. Mere end 7 ud af 10 svarer ”tilfredsstillende” (62 %)eller ”meget tilfredsstillende” (10 %.) Knap hver fjerde oplever denne som ”mindre tilfredsstillende”(17 %)eller ”ikke tilfredsstillende” (7 %).Besvarelserne omkring renlighed i toget er mere jævn fordelt mellem ”tilfredsstillende” (50 %) eller ”megettilfredsstillende” (4 %), samlet 54 %. Mod 43 % der oplever denne som ”mindre tilfredsstillende”(32 %) eller”ikke tilfredsstillende” (13 %).Samlet set, er det ikke på nogen måde en prangende vurdering af service/produkt, som pendlerne har givetDSBFirst i november 2011.Mange fravælger Kystbanen engang imellem.Faktisk er det mere en hver anden pendler der fravælger Kystbanen på et eller andet tidspunkt. Knap 7 udaf 10 gør det op til 20 % af de gange hvor de kunne have benyttet Kystbanen. Knap hver femte gør detmellem 30-40 % af de gange de kunne have taget toget.6 % af pendlerne vælger alternative transport former mellem 50-70 % af de gange de kunne have væretkørt med toget. Der er 5 % der vælger andre transport muligheder i mere en 80 % af potentielle ture medKystbanen. Der er således stadigt et pænt potentiale i at få flere passagerer på Kystbanen og dette burdevære et incitament. 6 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Den primære årsag til valg af alternative transportformer er, at ”toget er ofte forsinket/køreruregelmæssigt” hvor 84 % angiver denne årsag. 29 % angiver ”Det er overfyldt” og 22 % begrunder detmed ”Køreplanen passer ikke”. Andre årsager til at vælge andre transportformer er, ”Der er for dyrt” (9 %)og 6 % siger, at det skyldes at ”Der mangler p-pladser ved stationen”.Dette varierer dog noget alt hvilken afrejsestation der er tale om, hvor primært Kokkedal, Rungsted Kyst ogEspergærde synes at have nogle udfordringer med P-pladserne. Se spørgsmål 6.Når pendlerne vælger andre transportformer er det primært bilen der bliver valgt (62 %).KonklusionSelv om knap hver tredje oplever en større kundefokus, mener halvdelen af pendlerne ikke at der er sketnogen forandringer, og 15 % siger at kundefokus er blevet forringet.Udfordringer med rettidighed, plads i toget, og manglende P-pladser (på enkelte stationer) bør jo løseshurtigt, ikke mindst set i relation til de tanker der er omkring en betalingsring rundt om København.Som i den første analyse, viser denne analyse også, at der er et stort potentiale i, at få et større antalrejsende for så vidt at køreplan, rettidighed, information og service bliver forbedret (oplevet somforbedret).Tid er en knaphedsfaktor i vores samfund. Derfor er en oplevelse af, at vente og/eller være forsinket enstærk parameter, ligesom adgang til information er en kritisk succesfaktor, da det direkte er forhold derpåvirker kundetilfredsheden og oplevelsen af produktet/servicen.Dette kommer ikke mindst til udtryk i de mange kommentarer, der var i såvel den første analyse som idenne nye analyse.Det er kundens oplevelse på perronen og i toget der tæller. Det er en af de afgørende faktorer for, om haneller hun vælger toget 10 ud af 10 gange, et mindre antal gange, eller slet ikke.Selvom der i denne analyse kan spores forbedringer, er det stadigt utilfredsstillende, at der i et modernesamfund som vores, ikke kan leveres en bedre kvalitet på Kystbanen! 7 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 20114 - Analyse november 2011 - Analysens spørgsmålVi har sammenlignet respondenternes svar fra denne undersøgelse med svar fra tidligere undersøgelser,hvor der har været identiske spørgsmål, og således en mulighed for at se en evt., udvikling i besvarelsen.Spørgsmål 1:Hvilken station rejser du oftest fra?Hyllie og Triangel er ny stationer på Kystbanen siden sidste analyse og Malmø Syd indgår ikke længere påKystbanens rutenet. 8 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 2:Hvilken station rejser du oftest til?Hyllie og Triangel er ny stationer på Kystbanen siden sidste analyse og Malmø Syd indgår ikke længere påKystbanens rutenet. 9 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 3:Hvor ofte rejser du med kystbanen?Spørgsmål 4:Hvordan ankommer du til din afrejsestation? 10 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 5:Hvordan oplever du sammenhængen i forhold til øvrige kollektive transportformer?Dette spørgsmål er kun besvaret af de respondenter der ankom med kollektivtransport = 154respondenter.Spørgsmål 6:Hvordan oplever du parkeringsforholdene ved stationen?Dette spørgsmål er besvaret af de respondenter der ankom med bil = 174 respondenter.Parkeringspladser er typisk en udfordring på Kokkedal og Rungsted stationer, hvor ca. 55 % af respondenterangiver at der sjældent eller aldrig er P-pladser, men også Espergærde hvor der er 14 % der angiver dettesom et problem. Et stigende antal passagerer kan naturligvis ændre på dette forhold, og her kan enbetalingsring i København medvirke til at eskalere dette problem. 11 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011De blå felter i figurens venstre side angiver fordelingen af respondenter der ankommer i bil med fordeltefter afrejsestation, og deres oplevelser af muligheden for at få en P-plads. 12 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 7:Hvordan kommer du videre fra din ankomststation på Kystbanen?Spørgsmål 8:Hvordan oplever du sammenhængen i forhold til øvrige kollektive transportformer?Dette spørgsmål er kun besvaret af de respondenter, der rejser videre med kollektivtransport= 485 respondenter. 13 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 9:Oplever du, at trafikken på Kystbanen siden indførelsen af den seneste køreplan, er blevet merepræcis i forhold til tidligere?Spørgsmål 10:Er du tilfreds med den nuværende køreplan på Kystbanen? 14 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Fordelingen af svar opdelt efter afrejsestation i forhold til tilfredshed med køreplanen.De blå felter i figurens venstre side angiver fordelingen af respondenternes afrejse station. 15 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 11:Hvorfor er du ikke tilfredshed med køreplanen?Respondenter der har svaret nej eller delvist nej i spørgsmål 10 = 252 respondenter.Besvarelser angivet i fritekst under andet: (Gengivet i uredigeret form) 13 minutter mellem 2 afgange er for meget 2 afgange med 3 min. mellemrum og så 20 min. ventetid på igen 2 afgange med 3 min. mellemrum 2 afgange med få minutters mellemrum hver 20.minut - burde være sprede med 10 in. mellem hver afgang. afgangene ligger så tæt at det svarer til 20 min drift. Der mangler myldretidstog. afgangstider 02 05 er i princippet det samme som 20 min drift. afgangstiderne ligger for tæt på hinanden f. ex 19 22 og 39-42 osv fra nivå det samme fra østerport. Det sker at toget afgår for tidligt alt for tit forsinkelser ALTID forsinkelser fra Lufthavn til Helsingør når man skal tilbage ;o( At der nu reelt er 20 minutters drift imellem kokkedal og nørreport pga de nye 8 minutters ventetid på hovedbanen kun er indført på nogen af afgangene. 07:42 fra kokkedal kommer oftere som 1 togsæt end som 2, hvilket betyder at der bliver efterladt imellem 50 og 100 mennesker på stationen At togene fortsat skal til Sverige og forsinkes i Sverige at toget ikke videreføres syd på - hvilket gør min transporttid længere. Øresundstog i retning af Helsingør stÅr nu 6 min. på Hovedbanegaarden. Jeg har misted forbindelsen til bus og i øvrigt kommer hjem 15 min. senere. dårlig korrespondance med busserne De 2 tog der kører fra Nivå ligger tæt på hinanden i afgang så vi har faktisk kun 3 tog i timen. De 9 minutters ophold på Hovedbanegården er irriterende. Var ikke nødvendigt i DSB tiden De afgange der er, er for tæt på hinanden De extra 7 min på Kbh H nordgående De kører stadig ikke til tiden, dvs. om morgenen går det bedre pt. men om eftermiddagen/aften kør det jævnligt ikke til tiden De nye afgangstider betyder på forunderlig vis, at der ofte er meget lidt plads om bord. Står man på senere end Humlebæk kan man meget vel risikere at skulle stå op. Det samme gælder for turen hjem. De to tog, hurtig og bumle, kører lige efter hinanden, så der opstår lang ventetid. Den lange ventetid på kbh K Den nuværende køreplan giver kun 20 minutters drift mellem Espergærde og Hellerup, det ville hjælpe hvis myldretidstogene stoppede i Hellerup. der burde være større mellemrum mellem â€?alle stop togene€? og de hurtige toge uden stop kokkedal-hellerup, for at sprede afgangene jævnt 16 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011ud på timen sÃ¥ de ik kommer med minutters forskel som de gør nu. desuden ville en ordning som s-togene med mulighed for at tage toget omnatten i hverdagene være tiltrængt, en gang i timen kan gøre det.Der er afgang med minuttal 02,05,22,25,42 og 45 - dvs, at der i realiteten er 20 minutters drift. Det ville være bedre med 10 minutters driftDer er enter 3 min eller 17 min mellem afgang, lang tid at vente, når det er de 17 min.Der er for få afgange fra min station (Kävlinge) om morgenen.Der er for uregelmæssige intervaller mellem tiderne: Fra Nivå 59 og næste allerede 02, derefter 17 minutter til næste afgangDer er ikke 10 min. imellem togene, da de fx kører 02 og 05 og derefter først 22. Man kan således komme til at vente længe, specielt når man skalhjem, da man ikke altid kan gå lige præcis til tidenDer er ikke reduceret som sådan. Igen - igen kan man ikke regne med afgangstiderne.Der er jo med den nuværende køreplan kun 20 minutters driftDer er kun 3 min. mellem de mulige afgange mod Nivå, derfter 20 min. ventetid. Tidligere var der afgang hver 10. minut.der er kun 3 minutter mellem afgangene fra hhv. Nivå og København H mod Nivå: det svarer reelt til 20 min-drift og ikke til 10 min-drift og er enklar forringelse for min transportDer er kun 6-7 min mellem myldretidstog og alm tog fra Østerport. 9 minutters ventetid på Hovedbanegården er MEGET. Dørlukningsprocedurenvirker hel uforsvarlig.Der er nu 17 og 3 min mellem togene på Kokkedal. Det er ØV !Der er nu ca 20 minutters drift, dog med 2 tog i hælende på hinanden. Et tog hvert 10. minut er langt at foretrække, for så skal man heller ikkevente så længe, hvis der er forsinkelser!Der er stadig 6 afgange i timen mellem Nivå og Nørreport i dagtimerne, hvilket egentlig er rigtig fint. Men det er ærgerligt, at de ligger klumpetsammen to og to. Tidligere var de spredt mere jævnt i tid.Der er stadig ofte ændringer og uregelmæssighederDet er forvirrende at ikke alle tog stopper på større stationerDet er godt at der nu er 6 afgange til Malmø, men irriterende at det kun er 2 afgange i timen i myldretiden der kører videre til Höör (jeg ved godtat det ikke er Kystbanen, men alligevelDet er ikke så smart at de langsomme og de hurtige tog kører med så kort interval i mellem sig.Det er på ingen måde smart at togene kører med hhv 3 minutters mellemrum fra Kokkedal mod Hellerup (og så går der 17 minutter inden detnæste kommer) og retur med 2 minuttters mellemrum.Det er træls, at der er så få tog, der stopper i Hellerup. Man skal hele tiden time det. Da der var 10 minutters drift tænkte jeg ikke så meget overdet.Det er urimeligt, at det ALTID er Rungsted Kyst, der får fjernet tog fordi pendlerne nord for Kokkedal skal tilgodeses.Det går langsommere og langsommereDet gir ikke mening, at togene kører så tæt på hinanden for at vi kan holde på sporet fordi forreste tog er en smule forsinket - det er ikkehurtigtog(myldretidstog)Det kører som et hul i jorden. Der er ingen sammenhæng mellem busser og andre togDet kunstige ophold på København H er en vittighed. Jeg føler mig til grin og hvis det er måden at opnå rettidighed kan jeg også lave togdrift. Deter en klar ommer.Det lange ophold på Hovedbanegården.Det nye, lange ophold på Hovedbanegården er meget irriterende for rejsende fra Ørestad - og formentlig også fra Lufthavnen - mod stationer nordfor Hovedbanegården. Da opholdet er motiveret med, at man skal indhente forsinkelser fra Sverige, burde det i stedet ske på MalmöCentralstationDet tager længer og længer tid at komme fra Helsingør til Nørreport, bare så man kan overholde en køreplan. Det burde være muligt at kommehurtigere til Nørreport.Det ville være værdifuldt hvis der var ca. 10 min. mellem hver afgang i stedet for 3 min. som nu. Det er begge veje.Det virker som om der er kommet flere korte tog.Efter Kystbanens ændrede køreplan i august blev det værre - nåede ofte ikke min bus i Snekkersten pga få minutter - tidl. køreplan var der 10 minmellem tog og bus - nu kun 2-3 min - og da toget var tit forsinket, så jeg ikke kunne nå min bus - var nødt til at vente til næste bus kom. Værre,hvis det er om aftenen - kun hver time - føler mig ikke tryg, hvis jeg skulle gå hjem fra stationen. Det skulle være 10 min før bussen kommer.Er ikke tilfreds med 20 minutters driftFlere stop. Det meget hurtige tog fra Helsingør til KBH på ca 40-45 min er der ikke mere. Jeg er glad for at der ikke er forsinkelser fra sverige, menjeg savner at komme hurtigere på arbejde og især hurtigere hjem.For få toge, for langsomt fra A til BFor korte tog fører til overbelægning 50% af tiden om morgenenFor meget ventetid ved skiftFor store pauser mellem togafgange fra Nivå. ENTEN 3 min. ELLER 17 min. - det er åndsvagt!Forøget ventetid på Kbh. H + det forhold, at myldretidstogene stopper så tidligtForbindelsen Helsingør-Skodsborg blev så dårlig, at jeg nu kører i bil til arbejde, og kun bruger tog i fritidenfordi myldretidstogene ikke standser i Hellerup - jeg savner 10-minutters driftfordi togene ikke kommer og kører til tiden. Kan godt affinde mig med, at der er færre tog. Men så skal de køre til tiden, og der er vogne nok til, atalle kan få en siddepladsForsinkelserForsinkelser og andre dårlige undskyldninger!forsinkelserneFra Nivå kan man vælge mellem hurtig-toget eller eller Nivå-toget som stopper ved alle stationer. Problemet er bare at hurtigtoget om morgenen 17 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011er så overfyldt når det når til NIvå, at det ikke er et tilfredsstillende transport tilbud - ofte kan man slet ike få en siddeplads. Det betyder at denreelle togforbindlese fra Nivå er langsom .... ! Desuden virker det meget lidt gennemtænkt, at de to forbindelser mellem KBH og Nivå kører med 3min. mellemrum. Det betyder at hvis man er forsinket skal man vente næsten tyve minutter før det næste tog kommer!Grundet bl.a. sporarbejde på Kystbanestrækningen, oplever jeg hele tiden, at Kystbanen ankommer forsinket til den station jeg skal af på, hvilketbetyder, at bussen jeg skal med allerede er kørt, da Movia i forbindelse med planlægning af busafgange koordinerer det med de officiel t udmeldteankomsttider på stationerne -> det er sjældent jeg når min bus til tiden, og må derfor planlægge ekstra rejsetid.Grundet opholdet på 9 min på Hovedbanegården inden toget fortsætter nordpåHænger ikke sammen med lokalbanenHellerup station indgår ikke i køreplanen for myldretidstog. Rejsende fra Helsingør, Snekkersten, Espergærde og Humlebæk til/fra Hellerup kankun benytte 3 tog i timen i stedet for 6. Nivå + Kokkedal er langt bedre dækket ind. Hellerup er et stort knudepunkt, og jeg begriber ikke, atstationen er sÃ¥ overset. For nogle år siden var Hellerup meget bedre betjent. aler med rigtig rigtig mange, der ligesom mig har et indtrængendeønske om, at Hellerup igen kommer med i myldretidskøreplanen. Taler med rigtig rigtig mange, der ligesom mig har et indtrænge nde ønske om, atHellerup igen kommer med i myldretidskøreplanen.Hjemrejsen med den ventetiden på Kbh. H er en ulempe (for at indhente forsinkelser). Hvorfor kan toget ikke bare køre præcist?Hvornår får vi reelle hurtigtog som kører uden stop kbh-Helsingør? Og hvornår får vi den direkte forbindelse mellem Helsingør- Roskilde ellerHelsingør-Ringsted tilbage som det var før DSB First ødelagde de supergode forbindelser i myldretiden?i dag 20-minutters drift (to afgange fra Kokkedal med 3 min. interval), hvor tidligere ca. 10-minutters drift.ingen direkte tog Espergærde-Vedbæk førend sent om aftenenJeg er folkepensionist og kan først rejse hjem efter kl. 17, hvor jeg oplever at folk af og til må stå op. Hvis der ikke var spærr etid, ville vi ikke skullerejse sammen med folk der netop skal med toget efter kl. 17jeg finder det tåbeligt at togene kører med 3/17 min interval - det betyder at første tog er totalt overfyldt og det næste halt fyldt - det havdeværet smartere at fordele belastningerne ligeligt.Jeg har bare 20 minutters drift til Hellerup, hvor jeg skal fange et S-tog, som hundredevis andre.Jeg pendler fra Høje Taastrup med tog. Når togene ind i København er forsinkede om eftermiddagen ender jeg med at skulle vente op til 17 / 20minutter på næste forbindelse til Kokkedal. Reelt har den nye køreplan forlænget min daglige rejsetid med 5 - 10 minutter pga dårligeresammenhæng til næste forbindelse.Jeg savner fortsat stop i Hellerup med de eksisterende myldretidstog, således at stationen betjenes oftere og samtidig afhjælper manglendepladser i tog på strækningen på disse spidsbelastede tidspunkter.Jeg skal til lyngby og de offentlige forbindelser dertil er så langsomme at det er hurtigere at køre i bil - selv om morgenen hvor trafikken påmotorvejen er værstJeg synes det er et stort tilbageskridt da vi jo rent faktisk har fået 20-minutters drift (17-minutter). Det må kunne gøres bedre! 10-minutters driftmå betyde ét tog ca hcer 10. minutKapaciteten om morgenen i myldretiden er for lille fordi myldretidstogene ikke stopper i Kokkedalkommmer ikke til tiden, speciellt på turen mod SkodsborgKun afgang hver 20 minut - ønsker 10 minutters traffik fra Vedbæk ogsåkunne godt bruge tidligerer`hurtigtog` fra kbh.Kystbanen er ofte forsinket i ankomst, selv om tiden skulle passe med min busafgang, og jeg skal så vente 1 time på næste bus og må derfor vælgeat gå til min bopæl en tur på ca. 25 minLange ventetider på København HLangt ophold på Kbh h videre nordpåLangvarige ophold på Københavns hovedbanegårdman kan aldrig stole på tiderne / transport tiden = vi har i praksis fravalgt kystbanen og købt en ekstra bilMange forsinkelser.Manglende regularitet og manglende siddepladser. Desuden ikke fagligt velfunderet personale som ser stort på jernbanesikkerhedmanglene stop i Hellerup på myldretidstogMangler stadig forbindelser til/fra H.Tåstrup - Roskilde UDEN togskift på Kbh Hmellem kl 7 og 8.30 om morgenen skal man kæmpe for at få en siddeplads i toget. Det er for dårligt.myldertidigtog stopper ikke på Hellerup st.Myldrenetogen standser kun på kokkedal på morgen mod helsingör og eftermiddag kun mod köbenhavn, vilket jeg ikke kan förstå hvorfor.myldretidstog standser ikke i Hellerup. Når alm. tog er aflyst er det desuden ret frustrerende at se myldretidstoget drøne forbi.Myldretidstogen kører kun til kl 17.30 det giver problemer dels grundet plads brist og dels grundet den mindskede frekvens på togen.Myldretidstogene burde også stoppe på Nivå station.Myldretidstogene burde stoppe i Hellerup, der for mange er en god skiftestation til S-togMyldretidstogene samt Nivå togene kører for tæt på hinanden, så der bliver hurtig 15 min. ventetid på næste tog.Myldretidstoget er meget tit forsinket - fordi det skal vente på på køre, da Nivåtoget foran har været forsinket. Så ryger hele pointen med at haveet myldretog jo!Myldretidsvinduet hvor togene afgår og stopper på Rungsted hvert 10 minut er for snævert. 20 min drift er bare for ringe frekvensmyldretidtogene stopper ikke på Kokkedal men kun i Rungsted hvor toget kører ind halvtomt.Ofte er toget forsinket mellem 5 minutter og et kvarter.OG de mange og store forsinkelser om aftenen. Det er ikke sjovt at henslæbe sine aftner på en station - og slet ikke om vinteren. Og hvis man såikke får at vide hvornår næste tog kommer, så er det rigtig slemt.Om morgenen skal jeg skifte i Nivå¥ eller Rungsted for at fange et tog der standser i Vedbæk, og bussen er lige kørt når jeg ankommer Vedbæk.Det samme er min returrejse om eftermiddagen. Det forlænger min rejsetid og er et stort irritationsmoment der drøner gennemgående tog 18 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011igennem Vedbæk station når â€?bumletoget til Nivå€? er forsinket eller aflyst (hvilket har været hyppigt)opgiv at forbinde Helsingør & Malmø. Lad folk skifte tog på Kbh. H, som man gør hvis man skal til Jylland eller Tyskland eller...Fyn.P.g.a. at der fortsat er pladsmangel/og eller korte togsæt i toget fra Kokkedal 7.22 og igen 7.42, så jeg må tage 7.02, skal først møde kl. 8.00 - 8.30på Østerbropasser ikke med busser i tilfælde af regnPå aftenafgangenePå grund av att tågen står stilla för länge på Hovedbandegården innan de fortsätterPå vej hjem skal toget nu holde en evighed på København H. Det er ikke særlig smart. Reelt tager turen hjem derfor længere tid nu end før, hvorder ganske vist var forsinkelser, men hvor jeg ved forsinkelser ofte kom med toget før. Der kører jo masser af tog....Pga af tog til Skodsborg enter bliver aflyst eller ikke stopper når der sker det mindste. Dvs at toget kan kommet rettidigt afsted igen far sin næstestart station, men det er blot uden for myldretiden. Derfor STOP nu de tog der er i myldretiden, på de stationer de skal standse på efter planen.Der kan godt gå 40 min mellem tog på skodsborg mellem kl 16 -17!!Reelt er det ikke hensigtsmæssigt at myldretidstogene ikke standser i Hellerup, eftersom utroligt mange mennesker står af i Hellerup. Eroverbevist om, at den øvrige toggang ville blive afviklet bedre, hvis også myldretidstog stoppede i Hellerup. Alene tiden det tager at få alle ud afde andre tog ville jo i den grad blive nedsat.Rigtig dårlig forbindelse mellem Ålsgårde og Espergærde (som er blevet endnu dårligere det seneste år), derfor nødvendigt med ekstra bilRungsted bliver ofte nedprioriteret, så vi sjældent får pladser ved uordenSelvom der er seks afgange i timen, ligger de så parvis tæt, at der reelt er tale om kun tre afgange i timen.Selvom der i princippet er tog fra Nivå 6 gange i timen, så ligger afgangene så tæt på hinanden, at det opleves som 3 gange i timen.Selvom der kører 6 toge om timen, så kører de kun med 2 minutters mellemrum, således at der i realiteten er 20-minutters drift og ikke længere10 minutters drift, som vi havde før.Skiftevis 3og17min. Mellemafgangene er stort set det samme som 20 min. DriftSom køreplanen er nu, er der nærmest 20 minutters drift fr Kokkedal Station, dvs. togene kører kl. 02-05, 22-25 og 42-45, dette er klart enforringelse - der er IKKE 10 minutters drift.Succeskriteriet bør altid være at togene kommer hurtigtigst muligt frem. Indførelsen af 9 minutters stop på KBH H. er gennemført idiotisk.Hellerer lidt færre tog med flere vogne som er kortere tid om at komme frem til de enkelte stationerTiderne passer dårligt, og det er irriterende at der kun er få minutter mellem hurtig toget og det almindelig togTidligere standsede toget i Hellerup. Det bør det gøre igenTog fra Nivå kører kun 2 min efter toget fra Helsingør. Det burde være min 5-10 min. efter. Det samme gør sig gældende fra Hellerup. Dvs. der kanvære ventetid på ca. 15 min, hvis man ikke når toget.Togene afgår med 3 minutters mellemrum dvs. realiteten 20 min. drift og ikke 6 tog i timenTogene er for korte - jeg vil næsten hellere kun have 4 tog i timen end 6 - hvis jeg så bare kunne sidde nedTogene kører med tre minutter imellem og så er der 17 minutter til næste tog. Det svarer nærmest til 20 min. drift fordi de to tog kører så tætefter hinandenTogene kører tæt op af hinanden, i forhold til tidsplanen.Toget er altid overfyldt i myldretiderne, uden ekstra vogne!!!!!Toget kommer til Ørestad 1min. før bussen kører - dvs næsten 20 min ventetidutilfreds med at myldertidstog ikke stopper i HellerupVarigheden af turen til lufthavnen og den temmelig store risiko der altid er, for ikke at komme frem til tiden. Samt de evige forsinkelser der er, nårman skal tilbage fra lufthavnen.Vente tid på KbhVi har 4 tog i timen i myldretiden, men der er kun 3 min. imellem dem, så hvis man mister nr .2 er der 17 min. til næste togVil gerne uddybe det med tidspunktet. Når jeg nu skal med toget går togene med 3 minutters mellemrum og hvis jeg bare bliver lidt forsinket skaljeg vente et kvarter. Det passede mig meget bedre da jeg kunnet tage toget hver tiende minut.Ville være godt med f.eks. 4 afgange i timen. Mellemstationerne? bliver desværre nedprioriteret til afgange hver 20. min. på trods af mangepassagerer. 19 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 12:Hvor tit oplever du, at der er manglende plads i toget, på netop din afgang?Spørgsmål 13:Hvordan oplever du informationer i forbindelse med rejsen? 20 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 14:Hvordan oplever du standarden i selve toget? 21 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 15:Oplever du at der er kommet mere kundefokus gennem det seneste år?Spørgsmål 16:Er der tilfælde hvor du fravælger at tage Kystbanen og vælger alternativ transportform? 22 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 17:Hvor mange gange ud ad 10 vælger du andre transportformer?Respondenter der har svaret ja til spørgsmål 16 = 501 respondenter.Spørgsmål 18:Hvilke alternative transportformer vælger du? 23 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 19:Hvad er årsagen til at du vælger andre transportformer? (sæt max. 2 krydser) 24 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 20115 – Respondenternes kommentarerPå de følgende sider findes en uredigeret gengivelse af respondenternes kommentar.De er 588 af respondenterne der har benyttet denne mulighed. Det er knap 61 % af respondenterne.Dette er en usædvanlighed høj respons, der ligger markant over resultat fra andre analyser, men det er påniveau med den første analyse som blev gennemført i januar 2010, og den anden analyse der blevgennemført i juni 2010.Det vidner om arrangement og interesse, når en så stor andel af respondenterne, anvender tid på at skrivederes egne kommentarer. 25 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Kommentarer i fritekst (uredigeret)Det er ikke kun myldretidstog der er problemer med. Fx omkring kl. 20 fra Hellerup kommer tog ikke eller det oplyses at et tog er taget ud. Det ermuligt at kommer til at sidde ned, men der er rigtig mange med og især når tog så tages ud.Michael, vi har talt sammen og du har desuden fået min mini-statistik..Forleden aften var jeg desværre nødt til at anmelde DSBFirst for brud på sikkerheden. Togføreren i toget var ligeglad men jeg er ikke sikker på at dekom længere end til Helsingør så han fik en lang aften i stedet.MvhLars LundSæderne er nærmest ødelagte, ulækre og beskidte. Dørene bør lukke hurtigere, sådan at toget bruger mindre tid på dørelukning og åbning. Det erikke nyt at togene ikke køre til tiden.Eftermiddagstrafikken er ofte forsinket, senest i fredags, d. 11 Nov. hvor toget var 1 time forsinket. Jeg synes man skal tillade at fylde første klasseop med almindeligt betalende, når man indsætter for korte tog og folk af den grund står som sild i en tønde. Skulle en person med billet til førsteklasse stige på toget, kan han bede en af de rejsende uden første klasse billet flytte sig for ham. Det er himmelråbende provokerende at køre medfor korte tog og så bede folk om at gå væk fra 1. klasse så toget kan køre igennem med en tom kupe.Der mangler helt sikkert togsæt på morgen- og eftermiddagstogene. Køreplanen dur ikke - jeg oplever det som at have 3 tog i timen, da de 6agange, der reelt er, de ligger så meget oven i hinanden. Vi overvejer at flytte til en s-togsstrækning.Har 2 gange oplevet, at i samme øjeblik toget forlader Nørreport, fås beskeden, at toget desværre i dag ikke kører længere end til hovedbanen.Havde besked været givet inden stop på Nørreport kunne man have taget metroen.Stabil togdrift bør have højste prioritet, måske endda højere ne rejsetid og frekvenser.højttalerne på rungsted station fungerer så dårligt, at jeg ofte simpelthen ikke forstår, hvad der bliver sagt.de eletroniske skilte med afgang og togtider er svære at læse i modlys.og - især på stationerne i city - skifter afgangsskilet ofte først til det aktuelle tog umiddelbart før toget kører ind på perronnen. det er vildtforvirrende!Jeg tjekker ofte topgangen på BaneDanmarks trafikinformations side, men oplever alt for ofte, at den ikke stemmer med de faktiske forhold. Det ervirkelig irriterende, når man prøver at indrette sig efter at minimere sin tid på stationerne ved forsinkelser.Er snart nået det punkt. hvor jeg opgiver Kystbanen.Burte vel være muligt, at lave direkte Tog.F.eksHelsingør - Espergærde - Kokkedal - Hellerup - Nørreport - Kbh H.Varigehed på Ca 30-35 minutterDe burte altid opprioter Lyntoge/myldertids toge først, og lad øresunds toge vente.Få nu givet Lokalbanen lov til til få 2 faste spor, hvor de er sammenhænge.Så lokalbanen i Helsingør ka køre ring. hele vejen rundt i 1 tog.Til få fat i 300S og 330E til Helsingør.Andre forbinelser til helsingør også.Ville ønske at ekstratogene stoppede i Kokkedal, trods alt et stort knudepunkt hvor man gerne vil nå en bus. Oplever tit at skulle vente op til 20minutter på et tog og det er ikke tilfredstillende.... :-(((((Flere afgange der stopper på Kävlinge Station i Sverige. Der er en del der står af og på på denne station.I betragtning af, hvor ofte det meddeles (når de ulejliger sig med at meddele noget), at en af de utallige forsinkelser skyldes "forsinkelser i Sverige",vil jeg ønske, at tog kører Helsingør/Nivå til Københabnm H og et andet tog fra København H og videre. Glæden ved en direkte forbindelse tillufthavnen er alligevel begrænset, når man altid skal beregne en ekstra time til DSBFirsts forsinkelser. Jeg er af samme grund overgået til de ret dyretaxaer, når jeg skal flyve. Jeg er muligvis uheldig, men min statistik er, at 2 ud af 3 tog, jeg tager, er væsentligt forsinkede. Reelt har togdriften ikkeværet i orden, siden man begyndte at køre til Sverige. Det er også trættende, at de kan aflyse 1-2 Nivåtog uden at lade Helsingørtoget standse vedalle stationer.Ifm nye / ændrede køreplaner er det et problem at man ikke kan få dem på stationen. I efterårsferien oplevede jeg flere gange på Espergærdestation, at der i højttaler blev informeret om at køre planen var ændret og henviste til at hente en køreplan på stationen. I 7-eleven billetsalgethavde de imidlertid ikke disse særkøreplaner. 26 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Det er ikke kundevenligt at henvise myldretidspassagerer til efterfølgende øresundstog. Sæt i stedet flere vogne på toget. Myldretidstogenes vogneer mere behagelige, så det er klart, at mange foretrækker dem.Det ville være fortryllende at opleve samme interesse for at give kunderne en "transportoplevelse" som i S-togene.Cykler er gratis i S-toget, i Lokalbanen og hos Scandlines, Helsingør-Helsingborg. Hvornår følger Kysbanen efter?Det er fortsat aldeles utilfredsstillende, at kommunikationen mellem DSBFirst og BaneDanmark ikke er tilstrækkelig koordineret.Det må være muligt at sikre, at meldingerne på de tavler der styres af BaneDanmark giver samme information som de der styres af DSB/DSBFirst.Frekvensen på Rungsted er for dårlig og når så Nivå togene er forsinkede eller aflyste så er man dårligt hjulpet da fleksibil iteten ikke rækker til atstoppe Helsingør togene på Rungsted istedet.Det må da være muligt at finde et højtalersystem som virker selv på en banegård ?Det er nærmest surrealistisk så ofte tog fra Kbh. H. mod Helsingør er forsinket eller aflyst. Ligesom der oftest sættes korte tog ind både til og fraKbh. H. netop, når der har været aflysninger/forsinkelser, dvs. man står som sild i en tøndeNu har jeg rejst med kystbanen i mange år. Jeg tror at jeg har opgivet at have de store forventninger Hvis man kan få mere stabilitet med færreafgange så vil jeg gerne have det.Det er en god idé at togene på Kystbanen kun kører i Danmark. Med andre ord: forbindelsen til Sverige skal stoppes. Det er ofte problemer iSverige, der giver forsinkelser i Danmark. Hvis man skal nå noget til en bestemt tid, må man altid tage et tog 20 min. før nødvendigt for at værenogenlunde sikker på ikke at komme al for sent.Der kunne indføres 10 minutter drift i myldretiden med tilstrækkelig mange togvogne.I øjeblikket er der ofte korte tog i myldretiden, så mange må stå op. Hvis togene kørte mellem Helsingør og Kastrup eller Køb enhavnsHovedbanegård og vendte der, kunne det være en fordel. Alle togpassagererne taler jo dagligt om, hvor håbløs situationen er på Kystbanen.Informationstavlerne viser ikke de reel forsinkelser - f.eks kan forsinkelserne vokse hvert minut man venter efter at toget skulle være ankommet.Få nu tilstrækkeligt antal togsæt på kystbanenRegulariteten er fortsat latterlig i myldretiden; fejl og nedbruds omfang er uacceptabelt;jeg har kørt på strækningen siden 1 975 - siden udbuddet afstrækningen er bunden i kvalitetsniveau nået. Strækningen burde aldrig være sendt i udbud, medmindre formålet var at ødelægge DSB. Det måman jo sige er nået på passagerernes bekostning.Der mangler information, når toget pludselig standser. Der kan gå virkelig lang tid, før end der er nogen form for meddelelse om, hvad der sker oghvornår toget kan køre videre.Det skete senest fredag den 11.11. hvor toget stod stille omkring 40 min. efter Hellerup og omkring Svanemøllen. Toget var ikke ved perron, ogingen kunne komme af og det var bare at vente, til der kom besked over højttaleren om hvad tidshorisonten var for viderekørsel.Lad være med at indsætte korte tog i myldretiden. Det er ikke sjovt at stå som sild i en tønde.Hvornår falder taksterne?Information vedr. forsinkelser er stadig dårlige.Har lagt mærke til, at hvis der står, at der f.eks. er en forsinkelse på 3 min., så flytter "uret" sig ikke, selvom toget er mere forsinket. Er det for at fåstatistikkerne til at se bedre ud?Helheds indtrykket er bestemt ikke godt. Det er lige fra tidsangivelsen på forsinkelser, der med jævne mellemrum bliver sat op med et tal mellem 2-5 minutter, hver gang den forrige tidsangivelse er udløbet. Til det meget slidte interiør i togene, som til dels ser beskidt ud, ødelagt og ikke særligimødekommende. Til den efterhånden overvejende svensk talende besætning, som efter min mening ikke udtrykker særlig god servi ce bevidsthed, iforhold til børn kan det direkte være et problem, da de kan have svært ved at forstå svensk, så i tilfælde af en vigtig service meddelelse vil et barnblive nød til at henvende sig til andre rejsende, for at få dækket informationsbehovet som personalet ikke kan yde!Dette vidner om en prioritering der har selskabets omkostninger i fokus og ikke det produkt der leveres til kunderne, hvis et flyselskab leverede enlignende løsning, ville det simpelthen gå konkurs! Standarten er langt under det man kan forvente af en strækning som kystbanen, jeg er skuffet.- kommer til at savne de meget søde og høflige svenske trainmanagers, når driften går over til DSB !Ja, hvorfor får man gang på gang at vide at toget kører med nedsat hastighed pga. sporarbejde lige efter Hellerup station. Me n der er aldrig eneneste arbejdsmand, arbejdskørertøj eller andet der indikerer at der foregår et arbejde med sporet?Der er sjældent siddeplads på de gennem gående toge fra Kokkedal på afgangendene07:22 til 08:22…Og i oktober 2011 har jeg oplevet at blive billeteret 11 gange ud af 41 afgange. 27 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Mange togsæt er i dårlig stand med døre, der ikke virker og hjul der larmer. Det første er ubekvemt, især med den "nye" afgangsprocedure, detandet må være nedslidende for skinnerne.Da Kystbanen er notorisk upålidelig ville det være en STOR service at indføre SMS notifikationer sådan som man længe har haft til bus og nu også S-tog.Meget ofte er der i afgangen fra Helsingør om morgen og i myldretid kun et kort tog. Det har nu stået på siden sidste vinter. Når man spørgerpersonalet kan de ikke svare på hvorfor man kun kører med kort tog. Jeg er glad for at skulle starte min rejse i Helsingør, da ganske ofte er der ingensiddepladser allerede i Espergærde /Humlebæk. Ganske ofte er toiletterne aflåst. Servicen er efterhånden på et niveau, hvor jeg overvejer at skiftetil bil. Det kunne være rart med internetadgang i toget. Når jeg tager fra arbejde tjekker jeg bane.dk for forsinkelser. På hje mmesiden ses er ofteingen forsinkelser, men når jeg ankommer til stationen 5 min. viser det sig ofte, at der alligevel kan være forsinkelser. Oplever ofte forsinkelserfredag eftermiddag/aften. Forsinkelserne er meget belastende, når man skal nå at hente børn på hjemvejen, og derfor er man nødt til at tage ettidligere tog for at være sikker på at nå frem i tide.Alt i alt er kørsel med tog til og fra København IKKE tilfredsstillende.Det sker stadig, at der på Nørreport er overensstemmelse mellem informationer i højttalerne, på toget og på infotavlerne.Det er uaccceptabelt, når tog først er ekstremt forsinkede, derefter overfyldt og sluttelig vender om inden endestationen. Som minimum bør maninformere i så god tid, at folk kan nå at indrette sig efter, at de kun kan komme til Nivå og ikke - som lovet - til Humlebæk og de nordligere stationer.Hvis toget er 40 minutter forsinket, og fyldt med stående passagerer, bør Helsingørtoget ikke vende om i Nivå - og hvis det alligevel gør, bør manikke vente med at informere til umiddelbart inden Kokkedal.Det er uacceptabelt, at man flere morgener i træk må nøjes med et tog, der er så kort, at folk står som sild i en tønde, så dørene dårligt kan lukkes.Det er stadig et problem, at togene er så ustabile, at man er nødt til at tage et tidligere tog, hvis man vil være sikker på at nå frem til tiden. Man kanaldrig regne med, at de kører til tiden, og man kan aldrig regne med at nå helt frem til bestemmelsesstedet uden diverse skift undervejs. Og mankan slet ikke være sikker på at få en siddeplads og dermed bruge toget til at få den afslapning eller arbejdsro, som netop er en af grundene til attage toget fremfor bilen.Flere stillekupeer og gratis trådløst internt (ligesom i S-tog og flere busser) ville være rart. I Kystbanen kan man pga. dårlig telefondækning ikkeengang gøre brug af sit eget mobile bredbånd. Der mangler i det hele taget faciliteter, som kan tilskynde til at tage toget, hvis man har brug for atkunne bruge (den ofte forlængede) transportid på at arbejde. Det nytter ikke noget, at man kommer for sent frem, skal stå op hele vejen oghverken kan tale i mobil eller bruge internettet.Rengøring i togene og på perroner er meget mangelfuld, det MÅ da kunne gøres bedre.Når der er forsinkelser/aflysninger kører mange tog kun til Snekkersten, det er ekstremt utilfredsstillende for de mange af os som skal helt tilHelsingør, det må simpelthen kunne gøres bedre!Hvornår bliver perronerne på Helsingør station repareret så det ikke er med livet som indsats at man færdes der om vinteren når der er sne og is?Nu kommer vinteren, og da togene stadig kommer helt fra Sverige, vil sneen snart forsinke togene fra Sverige så vi igen får massive forsinkelser iDanmark. Togene skal køre til Kastrup og Helsingør og ikke længere.At sige at man sætter busser ind når noget går galt er en joke. De kommer som regel flere timer senere og så er problemet mange gang løst ogpassager har måttet finde alternative måder at komme frem til deres mål.Realtime information er et must. Der kan desuden gøres mere for, at særligt togene i myldretiden som mimimum har 2 sæt.Der er stort set altid mangel på siddepladser på togene om morgenen fra Nivå station!Systemet/rejsen er blevet noget bedre, ingen tvivl herom. Når det så er sagt, må jeg som daglig pendler alligevel bemærke, at på hjemturen (somfor mit vedkommende da er fra Østerport station) forekommer der stadig en del forsinkelser. Det er en nedtur at komme frem til forsinkede tog pådet tidspunkt af dagen, og jeg frygter lidt for vintertiden. Vil tænke positivt og håbe det bedste.Jeg læste på et tidspunkt, at man ville have reserve tog parate i Kastrup for at imødekomme større forsinkelser. Bliver det brugt? Jeg kan desværreikke forestille mig, at Kystbanens service niveau kommer til at virke optimalt for de pendlerne før end togene vender i Kastrup og kører tilbage tilHelsingør igen. Toge til Øresundsregionen må være en anden "time table". Bedre bud har jeg ikke.Jeg oplever jævnligt, når togene er forsinkede fra Østerport mod Helsingør om eftermiddagen at der mangler information. Togene bliver barefjernet fra tavlen og næste tog kommer på. Der bliver ikke annonceret noget som helst i højtalerne. Myldretidstog om morgenen fra Helsingør er titkorte tog, hvilket medfører at mange må stå op hele turen ind.Jeg oplever mildest talt ingen service. Når jeg vælger andre former for transport, er det ofte at tage til Ørestad og handle, jeg er dybt afhængig afrettidige tog om aftenen, da min bus kun kører 1 gang i timen. Dette er sket flere gang hvor bussen ikke er nået. De har downsized togsættene ogderfor ofte pladsmangel i myldretidstogene. 28 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Myldetids toge fra Helsingør skal stoppe i Hellerup. Hvor der er en super S-tog service for hele Nord København. Der mange der bruge Hellerup menkun 3 tog der stopper hver time? Bedre Info med aflysninger/ forsinkelse. Hvorfor køre toge fra Helsingør til Sverige? Er det ikke bedre at Malmø erende station. ? Det er tit at forsinkelse opstår i Sverige og det giver en stor del at samlet problemer.De er enormt dårlige til at oplyse når toget er forsinket. Ofte bliver forsinkelsen på skærmen konstant forlænget med et eller to minutter ad gangen.Dette kan være ved i en time. Desuden er det frustrerende at toget fra Sverige er tvunget til at holde stille på HBG i næsten ti minutter.Det psykisk mest belastende ved at anvende Kystbanen er helt klart oplevelsen af at systemet har taget magten fra DSB. Står der en mængderejsende på eksempelvis Nørreport og skal til Vedbæk og toget er forsinket kan det ofte opleves at to ja gudhjælpemig tre gennemkørende togkører næsten tomme igennem til eksempelvis Rungsted eller Kokkedal. Ethvert fornuftigt tænkende menneske ville lade disse tog stoppe på allestationer op ad kysten. Der er sikkert en masse dårlige systemforklaringer herpå, men det er faktisk så gerende at jeg overvejer andretrasportmuligheder alene af den grund.Det ville være rat, med at tage cyklen gratis med kystbanen. Alternativet kan være man tager over Hillerød, det et jo gratis at tage cyklen med bådehos Lokalbanen og S-toget.gratis Wifi i togene burde være en selvfølgeLøbene bør vendes, så tog fra Kastrup kører til Helsingør og tog fra Sverige kører til Nivå.Derved elimineres alle de mange forsinkelser fra Sverige.Det vil være meget nemmere for First og Banedanmark at disponere, hvis det er Nivå-toget, der forsinkes fra Sverige.Banedanmark og First bør oprette en kystbanens Puls, hvor man med en smartphone altid kan se, hvor togene befinder sig lige nu på Kystbanen.Det kan ikke være ret svært. Man har alle data i systemerne, det handler bare om en smule webprogrammering og at det hele gør es enkelt ogoverskueligtRettidigheden er blevet bedre, men det ødelægges af, at togene ofte er for korte, så man enten må stå op - eller vælge et tidligere tog.Informationen på stationen og i togene er ofte forkert eller mangelfuld. F.eks. kan der stå på skærmen i Humlebæk, at toget stopper i Kokkedal.Hvorefter det kører igennem til Rungsted, som det skal iflg køreplanen. Det er lidt tilfældigt, om der annonceres med, at toget er kort. Oginformationer over højttaler systemet i myldretidstog er inddraget, mangelfuld eller direkte forkert. Åbenbart har visse train managers med ansvarfor toget ikke opdaget, at myldretidstog har et andet standsningsmønster end almindelige øresundstog. Det er specielt en udfordring, da IR4 togikke har informationssystem i toget med displays i modsætning til øresundstog.trainmanigeren skal være meget mere opmærksomme på, om alle er kommet ind eller ud af toget, inden de fløjter. der bør være lydgivere på alletogdørene for synshandicappede, niveauforskellene imellem perron og tog er for store på nogle af stationerne.Jeg synes at DSB-firsts bundniveau er rystende ringeDet kunne være rart med tog i begge retninger hvert 10. min. Skinnerne er der, og efter hvad folk siger i toget, så er det regelmæssige tog, helst tiltiden og med plads.Hvis man "misser" et tog, skal man vente 17-20 min. på en blæsende, kold, evt. våd perron, men kun 1 læskur, eller evt. gå over og "ose" i 7-elleven.Det er bare rigtig ærgerligt til den pris.Hver gang man har gæster der skal med toget, skal man kontrollere for forsinkelser, for at de ikke skal komme hjem med halsbetændelse oglungebetændelse, da der også ofte er forsinkelser om aftenen, og så hjælper et ikke engang altid.Hvis der var plads på motorvejen og til at parkere i København, så var der ikke nogen tvivl om hvad jeg valgte, men nu er det "pest eller kolera". ØVJeg ønsker 10 min. drift med stop på alle stationer på strækningen Helsingør Lufthavnen.I burde gerne sikre, at der altid er to togsæt pr. tog i alle tog fra/til Helsingør i myldretiden. Jeg oplever ofte, at de ekstra myldretidstog kører med ettogsæt, hvor der så ikke er plads til alle passagerer.Køreplansystemet er efter min mening det bedste der har været.Håber bare at det kan blive mere stabilt, og at man kunne sætte farten på myldretidstogene lidt op. De kører oftest i sneglefart mellem Østerportog Rungsted Kyst.Måske skal man droppe de gennemgående forbindelser fra Helsingør til Sverige. I stedet kan disse starte ved Østerport.Hvornår kan vi forvente at resten af sporene bliver renoverede?Elendige pladsforhold i de næsten altid overfyldte tog, der vill resultere i en katastrofe ved uheld....Manglende kapacitet er dræbende for kollektv trafik!Jeg syntes helt klart, at der skal ses på køreplanen, så der er 10 minutters drift. 29 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Bedre forbindelse til Hornbækbanen. ( Begge veje )De reducerede togsæt har medført en noget anstrengende rejseoplevelse.Hvis jeg stod på toget i Espergærde, ville jeg flere gange ikke have fået siddeplads i løbet af de seneste par uger.Tal dog dansk i toget. Ingen respekten stillekupe.Ofte1 togsæt i myldertid. Også hjem fra Kbh . Når togproblemer ingen man kam spørge i Kbh.Ingen viden om tog tider og priser i 7-eleven snekkersten og Helsingør.Bare kiosker med larmende musik.Flere stillekupeeer og flere togsæt, så man kan få sidderpladser.Når man kører hjem med et forsinket tog, så standser den stort set altid på skodsborg eller klampenborg eller lignende, da den skal vente, da ethurtigtog, der kun skal standse i hellerup, kokkedal m.v. skal overhale. Det er med til at smike køreplanen.Drop 1 klasse, der sidder ikke så mange. Der mangler plader ALLE andre steder i de overfyldte tog, og det giver ikke meget mening. Toget bliver joikke udnyttet. Det er kun departementschefer fra staten (og direktører fra styrelserne), som har gratis togkort, der sidder på 1. klasse med gratistogkort. Transportsministeriet giver togkort til deres departementchefer frit og gratis.Togenes tekniske standard er elendig. Døre og toiletter som ikke virker og derfor blokeres er tilfældet på 9 ud af 10 tog .Rengøringen er helt utilstrækkelig, især sæderne er meget meget ofte meget beskidte.Togenes grundlæggende kvalitet er meget dårlig, og vedligeholdelsen er umulig at nå i den tid togene ikke er i trafik, og opr etholdelsen aftrafikprogrammet prioriteres, med det resultat at en meget stor del af togene opererer med et stort antal fejl til stor gene og irritation forpassagererne.Var det ikke på tide at man fra de overordnede myndigheders side tog sig bare en lille smule samme.Men ak, det nytter måske ikke noget.Og dog, mon ikke den nye bestyrelsesformand ved hvad der skal gøres. Blot han havde magten til at gøre noget ved det.Vi kan blot håbet. Hils PeterNivå togene bliver altid lavest prioriteret. Når der er forsinkelser bliver vi yderligere forsinket fordi vi skal vente på overhalinger i klampenborg.VILDT irriterendeDen lovede bedre service ser ud til at være udeblevet.Det er ikke tilfredsstillende med svensktalende personale.Der er stadig for mange problemer med rettidigheden.I det hele taget har DSB First ikke været gode til at holde det de har lovet.Det er trist at opleve hvor lidt samarbejde der er mellem instanserne. Senest fredag 11. november om eftermiddagen på Nørreport. Vi ventede 1time på tog mod Helsingør og der blev på intet tidspunkt givet information om Kystbanen ud over en standardmeddelelse om at toggangen varforsinket. Det blev informeret om tog til Holbæk, Kalundborg mv. Men intet om Kystbanen. Afgangstiderne (=forsinkelserne) blev bare løbendeopdateret op oversigtstavlerne, dvs. at det forventede afgangstidspunkt blot blev reguleret med 1 minut for hvert minut der gik. Der var en totalhån overfor passagererne. Mens vi ventede brugte med begge spor til at køre mod København. Der var selvfølgelig ikke plads ti l alle de tog, med detresultat, at togene holdt og blokerede sporene på Nørreport. Og stadig fik vi ingen information ud over, at der var signalproblemer. Ingen forklaringpå hvorfor de var nødt til at køre togene mod København og ikke kunne køre den modsatte vej. Hvis vi fra begyndelsen havde fået besked om, at"det her, det kan komme til at tage lang tid og vi ved ikke hvor længe", så havde vi kunnet taget en alternativ rute over f.eks. Hillerød eller med enbus. Men nej, der blev virkelig pisset på passagererne. Vi vidste heller ikke, om det f.eks. kunne betale sig at tage s-toget til Hellerup og skifte tilKystbanen dér. Den klare fornemmelse er, at der ikke er nogen interesse for passagererne hos DSBFirst og Bane Danmark. Det ka n godt være, at deter kompliceret at afvikle trafikken, men det er ingen undskyldning for dårlig kundeservice. De ansvarlige burde fyres.Jeg har flere gange oplevet at tage Nivå-toget fra København for derefter at skulle vente undervejs, for at Helsingør-toget kan overhale. Da jeg skaltil Kokkedal, ville det være rart at være orienteret inden rejsens start, så man kan vælge det hurtigste tog.Der er elendig service i ferier til/fra Rungsted Kyst - kun 3 tog i timen og som regel også kun 1 togsæt, så man står som sild i en tønde.Når ¨så også togene er forsinket, eller vi bliver sat af på Hellerup station, så er målet fuldt.Togene fra Kastrup er ofte forsinket - forsinkelsen bliver først annonceret på afgangs tidspunktet - selvom man ved at toget er ikke er gået fraSverige. En forsinkelse skal annonceret meget før.Personalet ombord taler uforståligt svensk som ingen forstår. Hvorfor benytter man ikke computer?Togene om aftenen, fra Sverige, holder ca. 3-4 min udenfor hovedbanegården, hvilket gør at man mister viderforbindelse. Hvorfor denneforsinkelse? Hovedbanen skal straks give indkøringslys. Det virker som om Kystbanen har lavere prioritet end de andre tog fra Kastrup 30 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Når man tjekker DSBFIRST`s hjemmeside med trafikinformation stemmer den meget ofte ikke med de faktiske forhold.Det svensk/skånsktalende personale kunne godt gøre sig mere umage med deres sprog. Personer der ikke er fortroligt med svensk har megetbesvær med at forstå hvad der siges i højtalere.I togene findes der stillekupeer, førsteklasses kupeer, pladser til hunde og pladser til cykler og bagage. Der burde derfor også være pladser til folkder spiser i toget. Sæderne er ofte fedtede og beskidte og der flyder med krummer, madrester, papir og kaffekrus.Husk at sætte korte togsæt ind udenfor myldretiden.Fjerne skærmer på S-togen! De er meget irriterende og trættende.Der er for få vogne på myldretidstogene om morgenen især. Det er ofte svært at forstå beskeder i højttaleren, fordi togførern e taler meget skånsk,bør tale skandinavisk.Hvis jeg skulle svare ordentligt her, ville det blive et MEGET langt svar. Og det er vel egentlig ikke værd at bruge tiden på det, når der tydeligvishersker total ligegyldighed med passagernes forhold og tilfredshedhed. Lad mig derfor nøjes med kort at nævne de største problemer:- Mangelfuld og ikke-opdateret information ved forsinkelser (på perroner såvel som i tog)- Personalets mangelfulde sprogkundskaber (det vurde virkelig være i orden, at danske passagerer vælger at tale dansk)- Personalets meget ringe vidensniveau (f.eks. sammenlignet med personalet i "rigtige" DSB-tog i Danmark, der har LANGT mere styr på tingenesamt en helt anden vilje til at hjælpe)- Jeg oplever ofte personale (altid mandligt, svensk togpersonale), der meget tydeligt lugter af hash ... og gør det så kraftigt, at der ikke er tvivl om,at det er meget nyligt, de har røget (det skete aldrig før, DSB First overtog driften)- Manglende billetkontrol på de travle afgange - således, at der stadig er mange, der kører på 1. klasse med standardbillet- Møgbeskifte vinduer- Manglende standard for højttalerbeskeder i togene, således at der nogle gange ingen information gives, mens der andre gange g ives absurd megetikke-relevant information på op til fire sprog- Lyskunsten på Triangeln station. (Jeg led af epilepsi som barn og er sensitiv overfor blinkende lys ... lyskunsten er i den sammenhæng virkeligubehagelig og i nogle situationer direkte farlig)- Der gøres intet for at nedbringe de mange cykeltyverier på Trinangeln station- Hvis jeg skal nævne en enkelt positiv ting må det være, at jeg er vældig glad for 1. klassesloungen på HovedbanenJeg er pædagog, og tager ofte toget med en gruppe børnehavebørn. Vi har oplevet at togpersonalet blander sig i hvordan vi skal fordele børneneved ind- og udstigning; ved at bruge 2 forskellige døre ved indstigning. Med 22 børn er det vigtigste for os sikkerhed . Vi vil ikke g å på kompromismed vores pædagogik og sikkerhed, der tilsiger at vi alle går ind og ud af samme dør således at vi kan bevare overblikket og være tryg på at vi harfået alle børnene med ind og ud. Begrundelsen fra togpersonalet var at vi brugte for lang tid på at komme ind i toget. Vi syn es at når vi betalerindividuelle billetter, som alle andre passagerer, skal vi have lov til at gå ind og ud af de døre der passer bedst for os. (Dessuden var toget nærmesttomt den pågældende dag).Jeg oplever det helt uden fornemmelse for situationen, at efter afgang fra Helsingør så bliver man budt velkommen ofte først på svensk og så påengelsk i et dansk lokaltog. Herefter følger sædvanligvis en information om at toget skal til Kalmar eller Göteborg og hvilke svenske stationer manskal standse på. Stationerne mellem Helsingør og København nævnes sjældent. Dette til trods for, at de fleste passagere netop skal til stationermellem Helsingør og Københanv (eventuelt Kastrup), for hvis man skulle til f.eks. Gøteborg, så havde man vel taget færgen til Helsingborg og ikkeomkring København når nu man stiger på i Helsingør!!?Stop med at bruge unødvendige skattekroner på det skrammel IC4 tog. Skrot nu det lort og invester langsigtet. Brug penge på at udbygge heleDanmarks banenet til at kunne akkommodere standard eldrevne tog fra bl.a. Siemens, det kan kun blive billigere i længden end det totalt, helt ogaldeles, komplet fejlslagne IC4 projekt.De største problemer er rettidighed oginformationer i forbindelse med hyppige forsinkelserHvornår kommer der internet på Kystbanen?Hvorfor skal passagerer på Kystbanen belastes af sporskifte-problemer.... i Malmö?Når der er forsinkelser ville det være rart med en præcis besked om omfanget. Det opleves ofte som om forsinkelsen er mindst dobbelt så lang somdet oplyste. Til stor irritation.Det opleves som at der ofte er fejl på dørerne.Hvis DSB first vil have passagererne hurtigere ind i togene, vil det nok være smart at få ordnet dørerne.Har på det seneste oplevet store forsinkelser. Meget dårlig information på stationerne.Har ikke forstået, at det ikke er gået op for DSB-First, at der er mange mennesker der rejser med togene i weekenden. Korte tog og masser afkunder. De skulle overveje, at lave trafiktælling søndag eftermiddag. Togene er komplet fyldteAfgangene 7.19, 7.39 og 7.59 fra Nivå St.: der har på det seneste ofte været korte tog på netop disse myldretidsafgange. Det betyder at togetallerede er fyldt og folk står på gangene når det ankommer til Nivå. Eneste chance for at kunne få en siddeplads på vej til K øbenhavn er at vente 3 31 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011minutter på det tog, som starter i Nivå. Men eftersom toget stopper alle stationer, kommer man reelt 10 minutter senere til Kbh H og ikke kun de 3minutter.Når der på de nævnte afgange kommer et kort tog, bliver det efterfølgende Nivå-tog allerede godt fyldt på Nivå St. og Kokkedal st. Rejsende fraRungsted Kyst får de sidste ledige pladser og rejsende fra Vedbæk og Skodsborg skal stå hele vejen. Det sker desværre alt for ofte!Begræns Kystbanen til strækningen Helsingør-Malmø for at komme de evindelige forsinkelser til livs. Og lad Østerport st. være udgangspunkt fortogene til/fra strækningerne ud over MalmøHold op med at køre kystbanen til sverige.DSB folkene jeg snakker med på DSB 1 er også enige. Det er 2 dybt forskellige køremønstre i danmark og i sverige.Kystbanen bliver ikke præcis før de dropper at køre togene til sverige.Kystbanen er danmarks travleste ikke s-togslinie, og alligevel er den danske side kun 20% af den tur øresundstogene tager. Så er der ikke så megetat sige til at det ikke fungerer.DSB 1. Vi har fuld forståelse for at man kan blive nødt til at suspendere 1 klasse når togene er overfyldt, hvis bare vi kunne få vores penge tilbage.Vi bliver kastet frem og tilbage imellem togpersonale og DSBfirst og ingen vil tage et ansvar.Strækningen er udbudt med 1 klasse så skal den også køres med 1 klasse.Strandvejsfruernes tid er forbi! Det var godt engang at have luxustog som pendlertog men i dag har vi passeret 1980.Luk nu lortet og lad S-togene komme til. Udover de kører meget mere præcist og har bedre muligheder for cykler, barnevogne og kørestole, så erdet helt tosset at Kystbanen ikke som de andre "fingre".Det kræver lidt teknisk ombygning men nu da alle signaler snart skal skiftes, er det HELT OPLAGT at tage skridtet nu - det bliver aldrig billigere oglettere.Bemærk hvor kort til S-tog holder stille ved en perron i forhold - hold da op en masse køretid man kunne klippe af, også selvom det meste nok vilblive ædt af flere stop i indre by men for de mange der skal dertil, vil det OGSÅ være en fordel at de slipper for togskift.Win-win på alle fronter.Hurtigere tog - for hver ny køreplan går det langsommere og langsommere - vil gerne tilbage til hurtige togTog uden konstante fejl på dørerne vil mindske ventetidenJeg er uforstående overfor at myldretidstoget skal stoppe på Kokkedal st. og Rungsted Kyst når det er på Hellerup st. behovet tydeligvi s er. Kommerman fra Kokkedal kan man i øvrigt også tage Nivå toget. Derudover er jeg meget uforstående overfor at myldretidstoget med færre stop tagerlængere tid..?Kunne være fedt med en form for hurtigtog til KBH hvis det er noget der generelt er behov for.Koordinerer man slet ikke med busser? Min bus videre kører 1 minut før mit tog ankommer på Helsingør st. og jeg kan ankomme 1 minut for sentpå Helsingør st. med bussen når jeg skal med Kystbanen mod KBH. Surt. Jeg er dog forstående overfor at alle busser ikke kan passe perfekt medtogene.Jeg forstår ikke hvorfor det, på Nørreport, skal tage mange måneder før infoskærme og specielt uret bliver repareret.De sidste 14 dage har myldretidstog konsekvent været med 1 togsæt = folk står op.Der er ikke på noget tidspunkt givet information hvorfor af togpersonalet (train managers).Direkte adspurgt ved de ingenting. I dagspressen har vi hørt om Storstrømsbroen og kan måske selv udregne forklaringen (DSB First udlåner tog tilDSB).Når folk står op i togene, er der ALDRIG billettering. Train managers ser vi ikke. De holder sig altid væk, når folk kunne finde på at stille (ubehagelige)spørgsmål.Så der er stadig ikke meget servicemindedhed over for passagererne. Og train managers bliver ikke klædt på til at give korrekt information.I spørgeskemaet drejer en del af spørgsmålene sig om afrejsestationen, som i mit tilfælde er Skodsborg og om morgenen. Problemerne medrettidighed er langt større om aftenen ved tilbagerejse fra Nørrreport, hvor der flere gange om ugen er store forsinkelser og aflysninger. Af og tilsker aflyningerne med den utrolige begrundelse, at der mangler personale.Når jeg kommer fra min bopæl i Helsingør med bus, passer det som regel med togafgangen.Når jeg derimod kommer hjem om aftenen, kunne jeg før nå en bus fra Espergæde, men det kan ikke lade sig gøre mere. Det ville være rart hvistogtider passede med busserne, dette er især vigtigt om aftenen. Det er ikke rart at skulle gå hjem i mørke. 32 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011På Helsingør station, skal man de fleste gange op ad trapperne, hen ad boen og ned til bussen, som man lige ser bagenden af. Endnu kan jeg klaretrapperne, men for mange ældre er det et stort problem og der er lang vej også at gå udenom til busserne.Jeg oplever- gang på gang- at toget er forsinket. Deres information er bare ikke i orden.Er nok SÅ utilfreds med Kystbanen. Tør slet ikke tænke på, hvordan det vil gå til vinter, hvor jeg ikke har mulighed for at bruge min cykel.Om aftenen, er der konsekvent forsinkelser. Dette medfører at jeg kommer for sent på arbejde.Hvis toget kom til tiden, ville der ikke være noget problem.Om morgenen ved 07tiden, er togsættene for korte. Folk står op- og skal gøre det- hele vejen til Kbh- Malmø.Jeg er nok SÅ træt af DSBfirst.... hvis jeg var pendler fra Nordsjælland til - KBH- MALMØ, ville mit blodtryk forhøjes og min livskvalitet dale.Det er simpelthen under alt kritik....Det burde være gratis, at rejse med DSB- indtil de fik forholdene i ordenDsbFirst må meget gerne opdatere deres mobilside ved driftsforstyrrelser...det sker utroligt langsomt :-(Svært at svare på undersøgelsen fordi min morgentur til Nørreport altid fungerer fint, mens alle problemerne ligger når jeg skal hjem fra Nørreporttil Snekkersten, med fyldte tog og upræcise afgange og aflysninger.Jeg vil foreslå at I opdeler undersøgelsen i ud- og hjem-rejsen. Dette vil kunne dokumentere dette for rigtigt mange pendlere.Tog og skiftespor skal vintersikres.Al udvendig udstyr skal indkaples som på tog i Norge. Årsagen til forsinkelser om vinteren er på grund af forkertudviklet matriel og for få personer til rensning af skiftespor,, ikke på grund af organisation.Når der sker et eller andet så spærrer myndighederne banen i helt urimelig lang tid og giver DSB-First skylden. (siognalfejl, oversvømmelser o.s.v.).Andre steder i Verden kan man med højt sikkerhedsniveau godt liste tog igennem når der er noget galt. .Mangler fortsat information om når det er korte togDer er tydeligvis skruet ned for vedligeholdelsen af togene. Langt flere tog "banker" mod skinnerne pga. flader på hjulene. For nogle år siden var deren væmmelig ulykke i Tyskland, hvor et hjul gik i stykker, og dele af det kom op gennem gulvet og op i kupéen, netop pga. mgl . vedligeholdelse afhjulene. Dette er også medvirkende til, at jeg bruger Kystbanen mindre end før.Jeg synes det er irriterende, at der altid bliver talt svensk i et dansk tog. Mange gange er højttaleren også for høj.Sænk priserne....det har nået grænsen at skulle brug 100 kr på at tag til København!!!Informationen på perroner via højtalere er stadig elendig / ikke eksisterende (eller i bedste fald ubrugelig).Det er sket flere gang, at man står og venter på et tog, som er 3 minutter forsinket, og så 6, så 9 osv uden at der kommer nogen oplysninger andetend at toget er x min forsinket på skærmen.Afgange med ti minutters mellemrum fra Malmö virker bedre end med 20 min. mellemrum (som tidl.) da man ved indstilte eller forsinkede afgangenu som regel "blot" bliver forsinket til næste afgang, altså omkring en 10-minutters tid. Så ja, der er sket en lille forbedring efter indførelsen af dennye køreplan, men der er stadig lang vej til tilfredse kunder, der tør stole på at toget kører til tiden... for det gør det stadig for sjældent. Der erfortsat mange aflysninger og forsinkelser. Vi er udsat for det flere gange om ugen, og det er utilfredsstillende.Stop med at køre til Sverige og koncentrer jer om togdriften i DanmarkIrriterende med det lange stop på hovedbanegården, når jeg kommer fra lufthavnen.Tager ikke toget i flere uger, når det ikke kører til endestationen. Det er en rigtig dårlig oplevelse at blive sat af toget i Kokkedal og skal tage næstetog.Mobildækningen er ikke som lovet for et år siden blevet bedre. Der er alt for mange udfald og man har ikke mulighed for at udnytte tiden i toget tilat arbejdeOfte for korte togsæt. Det medfører at passagerer grundet pladsproblemer, placerer sig på 1. klasse, hvor jeg har abonnementskort til. Nårbilletkontrollen kommer, skal man opleve talrige skænderier mellem passagerer og togpersonale om rimeligheden i at de skal rejse sig fra sædet i 1.klasse og stille sig ud på gangen.Der er ikke altid aviser om morgenen på 1. klasse.Håndteringen af cykelparkeringen i aflåste "skure" er useriøs. Seven Eleven er dårlig til at kommunikere om det man betaler for. Pludselig skifter delåsekort. Man er ikke orienteret om hvor lang tid man tid har betalt for sin cykelparkering i de afløste "skure". 33 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Vi blev lovet internet i toget med det kom aldrig.Det er direkte pinligt for DK med den dækning der er mellem Hovedbanen-Lufthavnen. Ikke engang E-datanetværket holder forbindelsen og det erpå strækningen mellem hovedstaden og en international lufthavn hvor mange har brug for at komme i kontakt med omverden og arbejdeundervejs.Ud over daglige forsinkelser, er det meget frustrerende at det oftest er toget til Nivå der bliver aflyst - så kan vi stå og se alle helsingør togene kørerforbi. Når der så kommer et tog kommer vi ofte til at vente i Klampenborg så Helsingør toget kan komme forbi. Jeg er klar over at det er et størrepuslespil, men der er også rigtig mange passagerer fra vedbæk og skodsborg der gang på gang bliver nedprioriteret. Det er også påfaldende at derer flere fredage med forsinkelser og aflysninger om eftermiddagen end der er fredage hvor togene kører til tiden. Jeg håber i passer godt på jerestog personale, da de står for skud for rigtig mange skarpe bemærkninger i toget og det skal de have ros for at håndtere godt.Noget personal er meget glade for at tale i højtaleranlægget. Det kunne godt begrænses. F.eks. behøver vi ikke i afgangen fra Hensingør at fåremset alle standsningerne i sverige frem mod endestationen.Det er uhensigtsmæssigt, at vi skal have informationer på svensk, når toget kører i Danmark. Personalet må lære sig de ord, der på dansk adskillersig fra svensk.Skiltene på stationerne bør ikke indeholde de svenske stationer.Fortæl at toget kører til Lufthavnen/Malmø og skift så destinationen, når toget kommer til Hovedbagegården.Få stoppet cyklingen på perronnerne. Det bliver til tider halvfarligt.Der blev spurgt til renligheden i toget. Men uden på toget skal der mere fokus på graffitiafrensningen.1. Der er stadig de gange, hvor man står på Nørreport og Østerport og venter forgæves på toget mod Helsingør.Specielt de gange, hvor det går galt for DSB/Bane Danmark, så er informationen på perronen nærmest utålelig.DSB ved jo godt, hvor toget befinder sig og hvad der er galt. Men, man vælger alligevel at rykke forsinkelsen frem med 1 minut ad gangen på tavlen ien uendelighed. Jeg har oplevet, at folk er stået på perronen på edn måde i mere end 1 time! Hvorfor ikke skrive et mere realistisk minuttal påtavlen fra starten, så vi passagerer ikke står stavnsbundet på perronen og eventuelt kan vælge en anden løsning og dermed ud nytte tiden bedre?Når jeg SKAL hente mit barn i børnehaven INDEN kl 17, så er det uvisheden om hvornår toget EGENTLIG kommer der får mig til næ rmest ateksplodere på perronen.Giv ordentlig og ikke mindst realistisk besked på perronen, istedet for at skrive ønsketænkning på tavlen.2. Signalfejl og lignende: Jeg kan ikke forstå, hvorfor signaler og lignende ikke bliver vedligeholdt og checket med jævne mellemrum. Måske bliverde, men der mangler i så fald information til passagerene om, hvad Bane Danmark gør for at afhjælpe problemet med signalerne.Signalfejl 2: På Nørreport og Hovedbanen hvor der er mange tog der kører igennem, hvorfor stopper HELE togdriften hver gang der er ET signal dergår ned? Hvorfor har man de steder ikke bare 2 signaler??!! Dvs hvis det ene går ned, så virker det andet eller lign. Det kan da ikke være rigtigt, nårDSB og Bane Danmark nu VED, at signalerne går ned med jævne mellemrum, at man ikke har et backup plan! Det svarer til, at man ikke har etreservehjul i sin bil.Informationen ifm forsinkelser/aflysninger er elendigDer bør være adgang til aflåst cykelbur på Hellerup station. Det er ikke muligt at blive skrevet op til de få pladser der er - og cyklerne kan ikke stå ifred i de uaflåste og meget overfyldte bure.Savner ordentlige parkeringsforhold med et rimeligt prisniveau for pendlere fra stationerne på Amager. Det kan ikke väre rigtigt at lavetrafikknudepunter som f ex Örestad Station og så tage en så ublu pris som 80 kr om dagen for at parkere. Man burde som pendler kunne få enparkeringsordning som er knyttet til periodekortet. Samlet koster det mig mindst 400 kr om ugen at parkere. Denne udgift skal lägges til togbillettenpå cirka 1500/måned - altså ialt godt 3100 kr om måneden for at komme på arbejde.Angående mit svar om rengöringsstandarden i togene: Egentlig er det ikke rengöringen der er noget galt med generelt, men sädern e er efterhåndengodt slidte og tränger til en makeover. Mange armlän mangler puden överst og bladholdere, borde etc tränger til en kärlig hånd/hovedrengöring.Fortsætter de gamle problemer mht manglende siddepladser.Aftenafgangene mod København forsinkede igen - der sættes åbenbart ikke ekstra tog ind - d.v.s jerg stoler kun på Kbh- toget i dagtimerne.Bedre fordeling af tog på kokkedalmod KBH, Ikke 17 og 3 min. mellem tog !Jeg ved godt at DSB overtager Kystbanen pr 10. december, men det kan nå at blive en "hård" måned.Her på det sidste har der flere gange været strømsvigt i Sverige med det resultat et toggangen i Danmark bliver påvirket, giver ingen mening, vendtogene fra Danmark i Kastrup så vi ikke skal stå og vente her i Danmark. Den anden dag var der en person påkørsel i Sverige, tragisk for personen iSverige, men det gav problemer her i Danmark op og ned af kysten giver ingen mening, atter kunne man vende togene i Kastrup så toggangen her iDanmark kunne køre til tiden.DSB/Bane Danmark er ikke uden skyld, signalproblemer mange steder, alt man får at vide er at der er signal problemer på hoved banen ellerØsterport, sidste gang i fredags, og at togene er forsinkede i op til 40 minutter, ikke noget om hvornår man regner med at næste tog modHelsingør/København vil komme, de bør jo have et system hvor de kan regne det ud. DSB & Bane Danmark bør være under et og ikke som nu delt i 34 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 20112 firmaer, på den måde er ansvaret kun et sted de 2 kan ikke sidde og beskylde hinanden om ikke at ville samarbejde.Når der er forsinkelser, så er der naturligvis ophobet sig betydeligt flere rejsende på afgangsperronen som skal med første t ogs afgang. Så er detofte kun et ½ tog som kommer frem og der skal passagerne i stort tal stå op exc. fra Østerport til Kokkedal/Humlebæk.Det ville være rat med bare et ur på nørreport der gik. Man kunne evt. sætte et ur på ank./afg. skærmene. Og flere bænke samme sted.Toiletter: hvordan kan det være at toiletterne evig og altid er ude af drift??Stillekupeer: tastelyde og støj fra folks høretelefoner...turister, der underlig nok ikke forstår piktogrammerne...og togkontrollørerne (der makskommer forbi 1 ud af 10 ture) der ikke kommenterer på disse ting når de går igennem, gør at jeg mange gange flytter ind i "støjkupeen", fordi jegbliver topirriteret, men alligevel ikke bryder mig om at sige noget.Undrer mig at kontrolløren ikke lige har tid at gå igennem, så folk finder ud af at slå tastelyde fra, skrue ned for deres musik etc..Úndrer mig i det hele taget at folk hører musik i stillekupe?! Kan man ikke lave noget kampagne/information ang dette!!!!!!Jeg er træt af at problemer fra Sverige skal påvirke min transportform. Siden balladen om first i Sverige, så er vi pludselig nedgraderet igen. Der erikke så stor fokus på os længere.Det er ulogisk, at man tænker isoleret på DSB First. Jeg er daglig pendler og bruger både DSB og DSB first. Der er utrolig dårlig mulighed for lynhurtigt at orientere sig på hovedbanegården om næste tog ud af København mod Høje Taastrup, når kyst banen er forsinket ind tilHovedbanegaarden. Husk - ofte betyder ½ minut at man ikke når den hurtigste forbindelse og må vente 10 minutter. Det betyder mege, når man iforvejen bruger over en time i transport hver vej dagligt!Sæderne er så ulækre og beskidte af spildt det ene og andet - hvorfor indfører I ikke forbud mod at spise i toget?Indfør elektronisk opdateret information i togene om forbindelsestog på den statiion, man kommer ind på1) Bring tog til tiden.2) Sørg for stor nok kapacitet mht. siddepladser.3) Sørg for ordetlig information på perronen. På Kokkedal mangler der skærme i enderne af stationen.4) Hold togene rene - herunder specielt toiletterne.Det er et problem at der mangler materiel. "myldretidstoget" hjem er næsten altid en kort stamme, og der er altså ikke plads nok.Selvom der er indregnet ekstra ventetid på Hovedbanegården oplever vi, når vi skal med fra Tårnby St. at toget enten aflyses eller kun kører fraHovedbanegården ved større forsinkelser fra sverige.De direkte myldretidstog fra Helsingør til alle stationer mellem Ryngsted kyst og Hellerup og omvendt, var årsag til at Kystbanen var et muligt valgfor mig.Der har for ofte været problemer, når man skal skifte mellem Helsingør-tog og Nivå-tog, til at det er brugbart.Stoppet ved Rungsted Kyst for alle tog gjorde, at man i nødstilfælde kunne cykle videre derfra, da jeg altid har cyklen med. Det kan jeg heller ikkemere, og tager derfor bilen.Når jeg med fly fra Kastrup lufthavn tager jeg taxi da jeg ikke kan være sikker på Kystbanen.ja - skær toggang til og fra Sverige fra!Jeg ønsker tog med 10-min. interval fra helsingør til hellerupDet vigtigste for mig er at gøre opmærksom på, at kapaciteten fra Kokkedal om morgenen i myldretiden er for lille. Togene kl. 7.22, 7.42 og 8.02 eroverfyldte.Det er nødvendigt - enten at indsætte mere end to togsæt eller også må myldretidstogene IGEN stoppe på Kokkedal. Det er en klar forringelse iforhold til tidligere, at de ikke stopper. Kokkedal station er altså et trafikknudepunkt.Det er særligt togene fra København mod helsingør der er enten aflyste el. forsinkede. Ikke mindst i de sene aftentimer . Hele ideen med at dissetoge ofte kommer fra langt oppe i Sverige har vist sig ikke at fungere. Hverken før el. efter den nye køreplan. Denne upålidelighed får mig til at tagebilen langt oftere end jeg ellers ville gøre. Al den spildtid og øget billisme er helt ude af trit med et moderne samfund, som gerne vil være bådeeffiktivt og bæredygtigt.jeg glæder mig til at der kommer nyt selskab fra decemberDSB bør sætte vogne nok ind på alle afgangene om morgenen, det er ofte tilfældet at der ikke er vogne nok på toget på afgangen 7.39 fra Nivå. Det 35 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011er ret irriterende,når det sker 1-2 gange om ugen - det er en dårlig start på dagen at man står som sild i en tønde i ca. ½ time inden man skal påarbejde.Forslaget er at der kommer dobbeldækkere på kystbanen, så vi har siddepladser nok.Generelt bedre, Der kunne væe bedre information på stationen i nivå kokkedal til folk der står op inden afgang i kokkedal om at tage næste tog (såtogpersonalet giver besked om mange stående) så disse kan vælge at tage toget 3/5 minutter efter og sidde). Samtidig at togpersonalet minder folkom at de kan tage fra Klampenborg/hellerup med S-tog, så de ikke behøver står op.På sene afgange i weekender, mere tjek på unge fulde der generer andre passagerer, ryger ! og sviner toget til. Mere rengøring på tog og Helsingørstation i weekenden, knuste flasker mv. Gerne vagter som i Helsingborg og Scandlines. Lave foranstaltninger så folk ikke cykler på perronen,advarsler fra personale, kampagner, skiltning, det burde udløse en bøde..De fleste spørgsmål kan besvares med: i de fleste tilfælde. Der er som regel pænt, rent, fint klima - men der sker da smuttere hvor der er svinet afaviser, øldåser, bræk eller enten tropevarmt eller polarkoldt. Da jeg "kun" kører morgen (mellem 0730-0810) og aften (mellem 1700-1830) er detsvært at vurdere hvor ofte det sker, men jeg vil skyde på jeg oplever ovenstående eksempler et par gange om måneden - bræk dog mest iweekenderne efter kl. 22...Jeg er stor tilhænger af "kontrolcirklen" - jeg gider ikke bryde mit hoved med ting jeg ikke kan kontrollere. Derfor gør det mig ikke noget at togenekan være forsinkede - denne "evne" kommer desværre alt for tit på overarbejde, da togene tit og ofte er forsinkede på mine afgange.Det absolut værste er dog den manglende info. Som d. 11.11.2011 - der var åbenbart signalproblemer på Østerport. Mens jeg sad i ca 30 minutterpå Nørreport blev der i højttalerne fortalt om disse problemer - og at der var forsinkelser på op til 40 minutter - disse forsinkelser var dog reelt 80-100 minutter (jeg kom på 15.55 toget kl. 17.28 på Nørreport - det er lidt mere end 40 minutter)Der bliver sagt inde i toget at der er flere tomme tog bag os, men der burde stå mindst en dsbfirst person på hovedbanen og lufthavnen for atinformere folk som panisk prøver at tiltvinge sig adgang og blokerer gangene samt dørene hvilket gør vi bliver endnu mere for sinket. Det er ikkeførste gang der har været madsive forsinkelser med ussel til ingen information - sidst talte jeg med en medarbejder på hovedbanen og hans bedstebud var at vi kiggede på afgangstavlerne, da han heller ikke vidste noget.Det er bare slet ikke godt nok...Information er SÅ vigtig når man venter på toget - foreksempel når toget er forsinket og ved ankomst er helt fyldt med passagere - så må det væremuligt at kunne sige om der er et tog der er mindre fyldt bag ved og præcis hvornår det kommer.Togene er latterlige korte om eftermiddagen, hvor peronnen er helt fyldt med passagere.Når toget er forsinket burde man ophæve 1. klasse kupe - så flest mulige kan komme til at sidde ned.Svensktalende personale dårligt at forstå, dårlige til at give informationer. Oplever at dansktalende personale er mere service minded, mereopmærksomme og mere glade.I vinterperioden er venteforholdene på Ørestaden under al kritik. Derudover oplevet som dårlig skiltning, specielt når man står og venter og der påtavlen kun står"pas på gennemkørende tog"... man venter og venter og venter. Der bliver lagt 1 minut på , 1 minut på , 1 minut på osv. Jeg har købt1. klasse for at kunne være nogenlunde sikker på en siddeplads fra Ørestaden og hjem. Dårligt at man skal vente 10 minutter på Kbh. H.Dårlig forbindelse med busser når man skal med et tidligt tog. Har hele sidste sæson oplevet at måtte gå til stationen fra min bopæl i Helsingør, dader ikke var nogen busser. Håber på en bedre koordination her til vinter også når man skal hjem om aftenen. Kystbanen kommer til Helsingør netopsom både Gillelejebanen og busser er kørt. !!! ??Nu må DSB DSBFirst altså yde os service og ikke forringe køreplanen her til vinter, påg. sne osv.som de altid bruger som undskyldning.Vi her på Kystbanen har ikke andre alternativer end at tage bilen, var her konkurence ? så vile DSB miste så mange kunder pga. den ureglmæssighedi togdriften, forvirringen ved aldrig at vide, hvornår man man kommer på job - eller hjem igen.Myldretidstogene er de meste rettidige og derfor at foretrække som passager, men desværre er det netop dem, der ofte har for få vogne, så manmå vælge mellem præcision eller siddeplads!Det er helt uacceptabelt, at jeg hver morgen kan se, at de sidste siddepladse i toget 7:19 fra Nivå bliver optaget fra Nivå så passagererne fraKokkedal må stå op.Det er meget tit at døre er aflåst.Toiletterne er meget tit aflåst.Varmesystemet er meget tit ude af drift.Alt i alt en uaccebtabel service fra DSBFirst over for passagererne.Jeg købte bil i december 2010, fordi jeg fik stress-symptomer, når jeg anvendte offentlig transport, især busforbindelser til-fra Kystbanen,Kystbanens uregelmæssige drift og at man fx ikke kunne lave en aftale i Roskilde, Rungsted, Næstved eller København UDEN at skulle være klar tilplan A, B, C, D osv. - med meget dårlig mobildækning. 36 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Desuden arbejder jeg ofte om aftenen i Hillerød, og selvom Lokalbanen plejer at være pålidelig, og jeg kunne tage cyklen med, så blev det umuligt,da Hillerød ikke have råd til at rydde sne i november-december 2010.En aften, hvor jeg fik fri kl. 23, tog jeg så en bus til Rungsted Kyst Stationen - og den var rettidig trods snevejr - men Kystbanen var allerede forsinketfra forrige tog. Den forventede ankomsttid blev ændret med få minutter, men efter næsten en time græd jeg af kulde, tog et tog til Hellerup,skiftede til et totalt overfyldt tog og var hjemme ved 2-tiden om natten.HVIS der havde været ÆRLIG information om næste togs ankomsttid, KUNNE jeg have ringet til familie i Rungsted og have overnattet der, men deter den hjerteløse ligegyldghed overfor brugerne af offentlig transport, der simpelthen opleves som ydmygende og formynderisk. Man står bare dermed sin magtesløshed og spilder sit liv og kan ikke engang bruge ventetiden på noget fornuftigt eller hyggeligt.Jeg får stadig ubehagelige stress- reaktioner, når jeg skal anvende især Kystbanen - så er der ændret perron, toget stopper ikke ved denne eller hinstation, eller kører ikke længere, så man må hjælpe turister med at får stå den danske eller skånske besked osv osv osv.Sidste år var jeg en måned i Berlin, hvor jeg oplevede hvor nemt og relativt billigt, det er at anvende offentlig transport. Ligeså i maj, på en kortferie, og i september var jeg 11 dage i London, hvor det var næsten umuligt at køre i vores udlejningsbil rundt om London (vi havde INGENintentioner om at køre i selve London, men ville have kørt rundt i Sydengland m.m.), og vi undgik myldretiderne i The Undergr ound. Med et OysterCard kunne vi køre i det meste af London og med busser i hele Storlondon, og der var også udmærkede forbindelser om natten, rene busser/tog ogrimelige ventetider, trods de smalle gader. Der er lavet særlige busbaner, der gør busserne mere effektive, og cyklister må køre i busbanerne, da derikke er cykelstier - eller plads til dem!Det er sørgeligt at offentlig transport er blevet så upålidelig og relativt dyrt i Danmark!I det lille land Luxemborg er offentlig transport så statsstøttet, så der er gratis bus i de mindre byer, der cirkulerer rundt og passer med togtiderne. Iweekends kan man købe et billigt kort, der gælder et døgn i hele landet. I Berlin gav jeg sidste år 79 Euro for 1 månedskort til zone 1 og 2 - det erreelt det meste af Berlin.Da jeg købte mit første månedskort til hele HT-området i 1976 kostede det 150 kr og mindstelønnen var lige steget til lidt over 30 kr/t. Kortet steg til175 kr, men relativt set er et månedskort langt dyrere idag!!! En enkeltbillet fra Helsingør til København kan ikke betale si g for en bilist, og i renbenzin er det også billigere med bilen end med et klip til alle zoner - de faste udgifter på bilen er der jo uanset...Jeg har aldrig ejet en bil før, men jeg har hurtigt vænnet mig til den. Resignation.Jeg tager meget sjældent til Kbh nu - i begyndelsen parkerede jeg ved en af Kystbanens stationer, men hvis det er om aftenen eller om søndagen,kan det lige så godt betale sig at køre derind - så er trafikken ikke for hård, og parkeringsafgiften til at betale.Hvad er ideen med et Myldretidstog som er halvveret så folk skal stå op. Og jeg har ovenikøbet hørt information på Nørreport hvor man opfordrefolk til at tage det næste tog - hvad med at sætte et togsæt mere på? Hvis man ser på køreplanen og vælger afgangen 16.09 fra hovedbanen, kandet vel kun betyde at man planlægger turen efter de tider man er fremme, så skal man vel ikke stå og vente ekstra tid (og sle t ikke på Nørreportpuha for en luft) fordi man ikke kan finde på at øge togsættene. Hvis man lige mangler matriel kl. 16.09 så byt dog rundt på nogle togsæt - presseter nok ikke så stort kl.17.29 og det er næsten altid 2 togsæt.Jeg bliver meget irriteret, når jeg står på Nørreport, og der bliver annonceret, at passagerer til Humlebæk, Espergærde, Snek kersten og Helsingørmed fordel kan vente på Øresundstoget, da myldretidstogene ofte er fulde.Det kan da ikke være rigtigt, at passagerer, der skal længst,skal vente på grund af, at der kun er et togsæt.For det første har man brugt de gamle Øresundstogtider til myldretidstoget, så de (ikke jeg) der regelmæssigt tog toget 33, 53,13, stadig tager dettog, men nu er det et kort tog, og derfor er det ofte fyldt. Mener man, at det kun er passagerer til Rungsted Kyst, der skal tage myldretidstogene??Mobildækningen på strækningen Tårnby -> København H er elendig. Flere steder opleves direkte manglende dækning.Informationerne på perronens infoskærm passer ikke. Angivelse af forsinkelsen stiger med ét minut - Hver gang der er gået et minut.Hvilket betyder, at de informationer som står på infoskærmen ikke er pålidelige/troværdige.Det er sjælden at jeg oplever billetkontrol. Specielt det svenske personel prioriterer at sætte sig i personalekabinen og hyg ge sig med egenmobiltelefon, i stedet for at tjekke billetter m.m.De gange jeg oplever billetkontrol, er det som regel dansk personel som foretager det.Sikkerheden i forbindelse med placering af cykler og barnevogne er ikke eksisterende.Jeg har flere gange været udsat for at gangene ved dørene (og her er der IKKE tale om selve flexrummet som er beregnet til cykler og barnevogne)er blokeret af cykler og barnevogne.Trainmanageren har flere gange stået og kigge på det at gangen er blokeret - Men griber ikke ind og får ryddet gangene.Denne uacceptable holdning til sikkerheden ombord kan få katastrofale følger såfremt toget skal evakueres i tilfælde af brand eller lignende.Det føles som en fornærmelse, når de ved forsinkelser nogle gange er begyndt at sige i højttalerne, at "toget kører i dag et kvarter senere end 37 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011planlagt" i stedet for at sige som det er, at toget i dag er et kvarter forsinket. Og så må de også meget gerne sige "desværre" og/eller, at debeklager. Ellers får man det indtryk, at de ud over at genere passagererne ved at sende forsinkede tog også er ligeglade.Togene er ofte for korte til antallet af passagerer.Jeg tager toget hjem fra arbejde sent om aftenen. Det virker ikke, som om DSBFirst er klar over, at der kommer rigtig mange passagerer efter storearrangengementer som fodboldlandskampe og Kulturnatten i København. De sender de samme størrelse (korte) tog som på almindelige aftener, også er der selvsagt ikke plads til alle i togene. Eller også ved de det godt, men vælger at lade være med at tage højde for det.Keld Nissen, SnekkerstenDe 9 minutters ophold på Hovedbanegården er et irritiationsmoment. Da DSB kørte fuldstændig samme trafikeringsmønster var det ikkenødvendigt med dette ophold. Det er jo en falliterklæring at noget sådant er nødvendigt.Endelig undrer det mig at når der er så store regularitetsproblemer, at DSB har fået tillladelse til at køre endnu flere lyntog til Kastrup de seneste år.Kan det have forværret problemerne?Man skulle jo tro at eksisternede trafik havde forret.Endelig skal personalet have ros. De er dygtige til at informere både på svensk/dansk og engelsk og virker meget serviceminded.PS: Flot ide med denne undersøgelse. Skyldes det administrative forhold, at de svenske trafikudbydere ikke medvirker i jeres orienteringsgruppe.Bevar Nivå som "Knudepunkt" - det var stærkt frustrerende, da NIvå (og Snekkersten) blev sprunget over.Også gerne myldretidstog, der stopper i Hellerup og Nivå - men ikke på bekostning af stabil drift iøvrigt!Genovervej, om forbindelsen til Sverige skal ændres - det er jo ofte problemer i Sverige, der forplanter sig til os.Information : Under normale forhold helt i norden, men når trafikken vælter, altså når der er mest behov for det svigter det af og til.Har ikke de problemer med min rejse som starter ved 6 tiden, men vi har fået mindre pladser.Er aircondition-anlæg blevet kemisk renset og efterset ?Der lugter ikke altid godt.Fredag den 11/11 var der signalproblemer ved Østerport. Igen var det en dårlig information.Indimellem bobler skrækscenariet med S-tog på Kystbanen.Evt S-tog til Kokkedal/Nivå/Helsingør er HELT uacceptabel. Det løser ikke problemerne på Kystbanen og vi vil få længere rejsetid (s elv om noglemåske hævder det modsatte). Der er i dag passagerer sv t 2½-3 overfyldte tog (a 2 togsæt). Hertil kommer de passagerer der i dag rejser fraKlampenborg til Kbh. S-tog kører langsommere, er mere ubekvemme og har ikke toiletter. S-banen har ikke kapacitet i Røret til de ekstra stammerder kræves.Vælg S-tog og glem alt om en fordobling af passagertallet til 2030. Til gengæld skal der bruges 3 spor på Helsingørmotervejen.Lad rigtige trafikkyndige udtale sig og ikke politikere og generalister på topposter i embedsmandsstanden. Forslaget blev i øvrigt forkastet af DSBhelt til bage til slutningen af 1980erneNørreport st: selv om man bygger en ny station burde man stadig vedligeholde Danmarks mest trafikkerede knudepunkt og skab tr yghed påstationen. Som den ser ud nu, er det simpelthen for dårligt. Beskidt og uhumsk. Dårlig skiltning, mørk og utryg.Korte tog: det er uacceptabelt, at f.eks afg 0805 fra Espergæder i okt. og nov. har kørt/kører med kun 3-4 vogne. Jeg har fået oplyst, at det skyldesreparation, hvilket jeg på ingen måde har forståelse for. Skal togene repareres må man gøre det i aften og natte timerne, men den form forplanlægning formår DSBFIRST åbenbart ikke. DSBFIRST er er service virksomhed, men det er åbenbart endnu ikke gået op for ledelsen.- Der SKAL være siddeplads til alle kunderne.- Det sker ofte at togene fra Sverige er forsinket, hvilket igen betyder forsinkelser fra Østerport mod Helsingør. Her er det ofte Nivåtogen som manikke evner at holde tilbage enten på Østerport eller på Klampenborg. I stedet lader man dem fortsætte nord på med det resultat at efterfølgenregionaltog også bliver forsinket.At DSBFIRST endu ike har formået at drive en effektiv togdrif kan kun skyldes, at der er for mange inkompetente personer i le delsen, men det er joogså en gammel statsvirksomhed, hvilket ikke borger på kvalitet.Jeg tvivler på DSBFIRST overhovedet har evenerne til at drive Kystbanen effektivt.mvhUlrich VossAt få alle døre til at virke altid burde opprioriteres. 38 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Kort tog i myldertid og ferie ud-hjem rejsedage er ikke acceptabelt.Mere fokus på cykelvogne á la S-banen - ligesom det bør være gratis at medbringe cykel.S-banen er mere oppe i skoene når det gælder nye tiltag - kystbanen lyser langt væk af brandslukning fremfor fremgang.Bedre information:- undgå dobbeltinformation dvs. at både personalet og højtaleren giver de samme informationer f.eks. om næste station.- skriv når et tog er kort- sørg for at info på nettet er opdateretDet er simpelhen for dårligt af aflyse tog og så sende sende halve tog bagefter. der står til folk til 3 toge, og så et halvt. det er da også halvfarligt atfolk som sild i en tønde og nede på trapperne, her tænker jeg på myldretog.En mobiltjeneste som kunne varsko om ændringer, forsinkelser mv. ville kunne afdæmpe en del af min utilfredsh ed med Kystbanen.Personalet i toget i Danmark bør tale dansk oh ikke skånskDet er frustrerende at der ofte er for få togvogne med - at jeg ofte oplever at ekstratog når jeg skal er overfyldte og at der i den situation er tilladtmed cykler i toget, der så optager adskillige sæder - cykler står spændt fast - men passagere får lov at stå - gad vide hvordan det kommer til at se udNÅR et tog en dag kollidere - 40 - 70 mennesker står op og bliver kastet rundt - men cyklerne kan tages hele ud...utroligt at personalet har overskud til at være så venlige og smilende som jeg faktisk oplever det. Til og med den danske medarbejder er venlige.Dog er svenskerne de suverænt bedste- en sand gevinst for Kystbanen.Mht information er det vanskeligt at tikke af: jeg vil ikke have information om det eller andet men vil bare have tog til tiden. Giver ikke merværdi atvide hvorfor det IKKE er muligt.Ja dert er for dårligt, at DSB ofte sætter kun et togsæt på strækningen, så folk må stå op i stort antal. Det er bestemt ikke rimeligt, med de priser derbetales.Har nu et år købt første klasse, for at kunne sidde ned, efter en knæoperation. Har tre spørgsmål:1. Hvorfor skal første klasses passagerer løbe frem og tilbage på perronen for at finde den korrekte vogn? Kan man ikke på Kystbanen angive, hvorpå perronen, første klasse vil holde?2. Kunne DSB ikke lave 1-tallet i pendlerkortet større, f.eks, som vandmærke på hele kortet? Det kunne hjælpe de stakkels togførere til nemmere atse det, og dermed ofså være nemmere for os.3. Når toget er stopfyldt, så er det for min skyld ok, at andre sætter sig på første klasse. Men kunne togføreren - som oftest så slet ikke billetterer -nøjes med at tjekke første klasse. Og på den måde sikre, at os der har betalt for at sidde der, rent faktisk også får muloghed for det.Husk når I ændre køreplaner at få movia og andre selskaber med i planlægning;-)Gør det tydeligere at stillekupeer ER stillekupeer! Fx med flere skilte..Der er selvfølgelig personale, der gør hvad de kan for at yde service, men det er langt fra et gennemgående træk. Det er totalt urimeligt athåndhæve forbud mod at sidde på første klasse i korte tog, hvor folk presses sammen. Jeg kan godt forstå, at de der har købt billet til første klasseikke skal finde sig, at 2. klasses passagerer kan sidde "gratis" på første klasse, men så vil jeg foreslå, at kunderne bliver kompenseret økonomisk. Deter ikke rimeligt, at hårdtarbejdende mennesker efter at have stået op en hel arbejdsdag ikke kan få en siddeplads i toget, når priserne påtransporten er så høje.Det er rigtig kedeligt, at der er så få vogne på myldretidstogene.Det medfører meget utilfredshed og en del yderliger forsinkelser. Det er nemlig svært for nye passager at stå på, og for rejs ende at stå af.Det er også meget trist, at dsb ofte vælger at låse nogle af dørene. Ikke kun de sidste og d første men også midt i toget. Det giver de sammenproblemer som ovenfor. Der er ingen forklaring på, hvorfor.1) Myldretidstog er ofte kun 3 vogne kl. 07.25 fra Espergærde - en af de mest benyttede, mens toget 07.05 fra Espg. ofte er på 9 vogne, til trods forat den har relativt få rejsende.Utroligt, at man tæller og tæller rejsende, men at det ingen indflydelse har på togenes kapacitet!2) Har flere gange oplevet uforskammet "service" fra kontrollørerne, når man i et overfyldt tog har sat sig ind i en tom 1. kl. afdeling. I stedet forforståelse fra personalet får man en bøde-blok stukket op i ansigtet og bliver overfuset af personalet om at man ikke har ret til at gå derind. OKsynspunkt hvis der er plads i standard kl. men uacceptabelt, når DSBFirst ikke kan stille med tilstrækkelig kapacitet. 39 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Ja! DSB - Kystbanen skal være mere konsekvent med at uddele bøde til dem der ikke har billetter. Det er gang på gang at vi oplever at nogen står påtoget uden billet (undskyld) især unge indvandrere. De spidser bare personalet af med en eller anden syvsover historie og så slipper de konsekventfor en bøde. For derefter at grine og lave finger gestures efter personalet såsnart disse vender ryggen. Det er irriterende, urimeligt og uforskammetog vi er ved at være godt trætte af at se på det.Reglen siger, at det koster 600 kr i bøde at køre i tog uden billet. Jamen så hold jer dog til det, eller også gi os alle et klippekort hvor vi alle kan køreuden billet engang imellem uden at få en bøde for det. Det kan da kun være rimelig at vi andre også får lidt flexibilitet en gang imellem.En anden ting er alt det druk der sker på Kystbanetogene. Det er dog uforskammet at man har lov til at sidde og drikke åbenlyst på togene iDanmark og at man samtidig kan sidde og genere en hel vogn af folk omkring sig.Til tider stinker togene simpelthen af værtshus, når der er spildt øl og dette er løbet op og ned ad gulvet. Gulvene er klistrede og ulækre og skullevaskes lidt oftere.DSBFirst kundeservice/svar pr mail er relativ hurtig men overfladisk og til tider arrogant.Det virker som om der stadig er meget langt fra DSBFirst til passageren.Kundemagasinet virker ikke relevant.Toiletforhold og varme, samt ventilation i stillezoner er ikke gode nok.Jeg anvender information på bane.dk (især afgang/ankomst) dagligt og håber at denne service fortsat får stort fokus.Jeg har været i dialog med Fredensborg Kommune om bedre bustransport fra Kokkedal Nord til Kokkedal st. 1 gang hver anden time er ikke godtnok.Der sker ikke noget og Kokkedal St. har store problemer med parkering af biler. Det er da klart, når den offtenlige transport til stationen er så ringe.Der sker ikke noget. Om aftenen må man tage en taxi hjem.Ønsker flere togvogne, rene wc, bedre parkering v stationen, billigere billetter, færre aflysninger og forsinkelser. Det er stressende at skulle nå athente børn og aldrig vide om man kan nå det i tide. Det sidste er klart det vigtigste for at få hverdagen til at fungere. Der er stress nok m job og småbørn..I forbindelse med den nye køreplan for busserne til og fra Snekkersten er der slet ikke noget der passer sammen.Det sidste stykke tid har der meget ofte været korte tog i myldretiden - både morgen og eftermiddag - og det gælder både myldretidstog ogordinære tog.Der er alt for mange forsinkelser på togene fra Sverige videre mod Helsingør.Det er alt, alt for ofte at der "mangler" et togsæt om morgenen ind mod byen, hvilket gør at det er stort set umuligt at komme på toget, når det nårNivå. Det kan ofte være 3 dage på en uge.Drop eller neddrosl velkomst-hilsenen når toget starter fra Helsingør station hvor man skal høre om alle de svenske togstationer toget kommer til iløbet af nogle timer.Der er INGEN der tager toget fra Helsingør til Karlskrona eller Göteborg.Så vi behøver ikke høre om det, og alle de mellemliggende stationer heller ikke.Især ikke først på dansk/svensk og siden på engelsk.1) Togpersonalets tilstedeværelse på aftenafgangene er meget varierende. Ofte bliver de i deres "egne rum" under hele turen og dukker kun op vedstationerne, når de skal lukke dørene.2) Temperaturen og træk omkring benene er ofte meget generende, specielt når man er "tvunget til" at sidde stille i mindst 45 minutter i sammetræk og kulde. Problemet synes at forværres på strækningen mellem Nivå og Helsingør.3) Togpersonalets informationer ved afgang fra Helsingør er af MEGET varierende karakter. Ind imellem er disse meget langvarige (ofte meget højt)og meget generende og unødige. Jeg har modsat togpersonalet ingen tro på, at nogen af de passagerer, der er stået på i Helsingør, har nogenintension om at køre med til stationerne nord for Malmø. Hvorfor skal vi så høre på alle deres navne opremset oven i købet nogen gange på op tilflere sprog ? Det er unødig generende information !Det ville være rart, hvis togpersonalet havde instruks om at give de samme KORTE nødvendige informationer ved afrejse fra Helsingør.Jeg forstår ikke togene stadig er SÅ forsinkede mod Helsingør - der blev jo lavet en såkaldt robust køreplan og lovet ekstra tog fra Hovedbanegårdenog nordpå hvis togene fra Sverige svigtede - dem ser vi åbenbart IKKE om morgenen - ligeledes skulle der være en buffer på Hovedbanegården - dvs.togene skulle holde en længere pause der - men det er åbenbart ikke nok - eller måske skulle det være ved Østerport - for togene er som oftesforsinked når de når Humlebæk. Vi er altså også nogle der skal på job den anden vej!Jeg har tilmeldt mig godtgørelsesordningen ved forsinkelser - det er fint, men jeg kan ikke vælge mellem de stationer jeg kører fra og til;Hovedbanen skiller, så jeg enten kan vælge mellem Hovedbanen og Ørestad eller mellem Kokkedal og Hovedbanen - jeg burde kunne vælge mellemKokkedal og Ørestad. Nu har jeg valgt mellem Hovedbanen og Ørestad, da det er togene fra Sverige der altid er forsinket! 40 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011DSB First burde arbejde på driften fra Sverige - de er ALTID forsinket - især lige efter myldretid om aftenen, hvor jeg altid skal med - det er megetirriterende at man altid skal vente hvis man tager senere hjem end kl. 17-18.Gruer for vintermånederne - december 2010 var hæslig - her fravalgte jeg til sidste Kystbanen til fordel for min bil, men det burde jo ikke værenødvendigt.1. Rettidigheden om aftenen fra KBH H mod Helsingør er under al kritik. Der er forsinkelser næsten hver gang hvor jeg skal me d efter kl. 20.2. Der mangler seriøst p-pladser ved Rungsted Kyst st østsiden3. Afgangen kl. 7:48 fra RK består meget ofte kun af fire vogne, som er næsten helt fyldt4. Mere konsekvent handling fra train managers når folk ikke respekterer stillezone5. Højtaleropfordring til at passagerer "rykker ind" til vinduesplads og ikke optager sæder med deres bagage. Kedeligt at det skal være sådan, menhver morgen møder jeg passagerer, som sidder på gangplads og lader bagage stå på vinduesplads. Eller de sidder ved vindue men har bagage pågangplads. Især stort problem ved korte tog.6. Vi mangler trådløs netforbindelse som vi er blevet lovet længe ...Ja, I ved det sikkert allerede, men det undrer mig at myldretidstogene ofte er korte (tre vogne) og bumleren har mange vogne. Det tvinger mig overi bumleren, og det var vel meningen at togdriften skulle indrettes efter passagerernes behov og ikke omvendt. Rettidigheden hjemad ved 18-tidener ofte dårlig og der er altså koldt og kedeligt på Østerport, når det er flere gange i ugen.Hellere 3 tog afgange i timen der er rettidige end mange tog afgange hvor togene er forsinkede eller aflyste.Busforbindelserne til og fra Helsingør St. passer dårligt sammen togafgangene. Dette er endog meget udtalt om efter kl. 19.Jeg har oplyst, at jeg kommer (fra Hellebæk) til Helsingør med cykel,men det forekommer, at jeg tager lokalbanen. Nu opdager jeg, atØresundstogets kommende køreplan vil betyde, at stationerne (i hvert fald) Hellebæk og Højstrup kun betjes med lokaltog én gang i timen. Dette erufattligt, måske er dt Lokalbanens skyld, men Pendlerklubben må principielt må hjælpe og støtte pendlere fre en tilstydende bane.Hordan kan man, bortset fra mig, fuldstændig glemme elever, lærlinge og ældre mennesker??Fejlinformation, der får en til at spilde endnu mere tid end end nødvendigt, skal udryddesDe skal ikke informere om, at man skal komme til siden, når toget samtidig er forsinket.De skal give et klar svar på, hvornår det næste tog kommer.De skal ikke fortælle, at togene kører uregelmæssigt, når de slet ikke kører.De skal ikke bare flytte tidspunktet frem med 2-3 minutter ad gangen, når toget rent faktisk er meget mere forsinket.Kom til tiden og gør jer umage!Det er blevet bedre (mere præcist) om morgenen (udrejse). Men hjemrejse (fra Tårnby) er der alt for tit forsinkelser.I dagtimerne kører togene efterhånden til tiden men efter kl 19 så bliver kørslen meget dårlig specielt er det meget kaotisk både i lufthavnen og fraKBH H efter kl 22 hvor der tit er aflyste tog INGEN information om hvornår de kommer og jeg hader efterhånden at skulle med t og på det tidspunktog jeg har ofte været tvunget til at tage en taxa i stedet. Jeg siger stakkels de udlændinge der skal med toget i lufthavnen de står og er heltopgivende fordi der ikke kommer nogen informationDet er utroligt, at man indsætter korte tog ved myldretidstogene. Det hænder ret ofte, at passagerer fra Humlebæk ikke kan få en siddeplads. Detsamme gælder om eftermiddagen fra Østerport. Virkelig dårligt.Inför pendel Hovedbane - Malmö C, tillåt ett öresundspendelkort för 1900 kr i månaden täcka även resor till Lund och övriga Skåne, samt sänk prisetpå biljetterna!!!Jeg mener, at DSBFirst burede være mere fleksible omkring udskrivelse af bøder, når man tænker på hvor dårlig service de selv leverer. Jeg haroplevet en helt ung dreng få set sin billet af en togfører og uden at denne kunne se, at den ikke var i orden. 10 min efter kom der kontroil, somkunne konstatere, at billetten ikke var stemplet korrekt og udskrev en bøde på kr. 750,- Det skal lige nævnes at den stakkels dreng aldrig kørte medtoget normalt og kun var 12 år. Selvom flere af os andre passagerer kommenterede det overfor den ekstra togrevisor, så var besk eden et umådeligtarrogant og uforskammet svar retur. Flere gange når man kører fra Hellerup efter kl.16.30, oplever man at toget til Nivå kommer først, da det erforsinket. Ingen får at vide, at det efterfølgende tog vil overhale Nivå-toget på Klampenborg. Dette betyder, at os der tager det første tog, kommersenere hjem, and hvis vi havde haft muligheden for at vente. Det burde man kunne oplyse om via højtalerne på Hellerup. Man ved det jo allerede,når man kører fra f.eks. Østerport. I det hele taget er informationen under al kritik. Og alt alt for ofte kører der kun et togsæt, hvilket gør, atpassagerer, cykler mm er totalt stuvet sammen. Så Information Information er alt afgørende, hvis DSB m.fl. skal have os til fortsat at køre medtoget. Man kunne lære af Subway i London.Om morgenen kl. 6.15 fra Humlebæk er der sjældent forsinkelser. Om eftermiddagen mellem 16.00 og 17.00 kan d er forekomme forsinkelser. Dogikke så ofte som ved den tidligere køreplan, så ventetiden på Kbh. H. virker åbenbart. 41 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Informationen i højtalerene ved forsinkelser er dog stadig elendig. Her mangler der helt klart en koordinering mellem DSBFirst og Banestyrelsen.Mange gange er informationen i højtalerne direkte misvisende og har ingen som helst sammenhæng med togdriften på Kystbanen.Det må simpelthen kunne gøres bedre.Myldretidstogene bør minimum også stoppe på både Kokkedal og Hellerup station, som jeg mener er væsentlige for skift til henholdsvis bus og s-tog. Ligeledes tager det den samme tid for togene at køre samme strækning, selvom myldretidstogene standser ved færre stationer.Det mest optimale ville være indførelse af ti-minutters drift i dagtiden på Kystbanen ved at køre de nuværende Nivå-toge helt til Helsingør og ladalle toge standse ved samtlige stationer. Det tager kun nogle få minutter længere at køre strækningen, men til gengæld kommer det til at passebedre med busserne, når der skiftes til tyve-minutters drift om aftenen.Meget bedre information er også ønskelig, når der er forsinkelser. Dette er også vigtigt for planlagte ændringer, der på nuvæ rende tidspunkt ersærdeles ringe - specielt på den digitale front, hvor det typisk ikke er muligt at download en opdateret køreplan over ændringerne.Bedre information, mere synlighed fra personale selvom de ofte ikke billettere kan de mindste vise sig i toget i stedet for at gemme sig ipersonalekupeeen sker ofte om eftermiddagen, hvor jeg også mest oplever forsinkelser. Men til gengæld skal der også tilfalde personalet stor rosfor information selvom det mange gange foregår på klingende svensk. I lang til har togene kørt med nedsat hastighed gennem Skodsborg hvorfor??? savner et nyhedsbrev der forklarer mangler og tiltag og feks. tilbud om billigere rejser om søndagen så man kan tage familien med hvorfor bliverdet ikke annonceret ud. det kunne da også meldes ud i samråd med pendlerformand. Til Banedanmark eller hvem der nu står for h øjtalerudkald, i erfor anonyme ved forsinkelser når jeg kører fra snekkersten stationJa, når hele toget er propfyldt bør man lade folk sidde på 1. klasse i stedet for at blive smidt væk for i stedet at skulle stå i mellemgangen. Svagservice.Og hvorfor kan man hverken tale i telefon eller være på nettet. Det MÅ kunne løses...Jeg håber meget at der i den nye køreplan er taget hensyn til at bus354 med afgang fra Nivå retning Holte lige er kørt, når Kystbanen ankommer fra København. Det faktum at Kystbanens køreplan blev ændret midtpå året har gjort at min daglige rejsetid er blevet forlænget med 20 minutter, hvilket altså er næsten 2 timer om ugen, som j eg sagtens kan brugeanderledes end at stå og vente på en bus.Temmelig ofte er togene for korte om morgenen. Består ofte af kun 1 togsæt. Det sker også jævnligt at i selv de lange togsæt, 2 sæt, mangler derpladser.Jeg har ikke mulighed for at tage alternativ transport til og fra København.Det er absolut blevet bedre med den nye togplan, men der mangler meget endnu. Vi er alt for afhængige af hvad der foregår i Sverige og hvornårder sker forsinkelser der. Jeg rapporterer næsten hver gang der har været uregelmæssigheder eller andet på Kystbanen, og det er ofte p.t. syntesjeg.Additional comments:1. Way too many "kort tog" especially during rush hour and especially when there are other probelms (delays and cancellations).2. Communication is terrible, especially when trains are delayed. All too often, the "expected" departure time just counts up one minute at a time,instead of providing a realistic estimate of when the train will arrive. This makes it difficult to make a decision about alternative transport and tocommunicatate expectations to my colleagues.3. The train managers only walk through the train once to check tickets, otherwise they are invisible. Problems with unruly passengers,malfunctioning equipment, etc. are not managed at all.4. The clocks on the regional train platform at Nørreport Station (both analog and digital) have been out of order for over 6 months!5. The traffic information on DSB Firstd website is unusable. Sometimes it is in Swedish(!), and it is not updated frequentl y enough to be of any use.6. Many announcements on the train are in Swedish. This is incomprehensible and unforgivable.Få nu gang i den internetforbindelse i Kystbanetoget, så man har mulighed for at kunne arbejde under togturenNu ændrer Kystbanen igen køreplan, med det resultat at HHGB (Lokalbanen) springer 3 stoppesteder over. Jeg kunne tænke mig en langt bedrekoordinering.Der er næsten altid forsinkelser fra Østerport sidst på eftermiddagen med det resultat, at man misser sin videre transport.Myldretidstogene fra Østerport består oftest af et enkelt togsæt, og toget er derfor altid overfyldt. På stationen opfordres man til at vælgeØresundstoget i stedet, men myldretidstoget er vel sat ind for at rejsende, som skal længst, kan springe de mellemliggende stationer over. Når manved, togene er overfyldt, kan der vel sættes et ekstra togsæt på.Det må snart være på tide, at det bliver gratis at medbringe sin cykel i toget på samme måde som det er det i S-tog. At det skal koste over 20 kr attage sin cykel med fra Espergærde til fx Hellerup er ikke rimeligt.Generelt er det blevet bedre - om morgenen. Der er tit forsinkelser om eftermiddag, aften. 42 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Jeg hader når togene er overfyldte (f.eks. for korte). derfor tager jeg næsten altid toget hjem fra Hovedbanen (det passer og så fint i forhold tilarbejde) istedet for Nørreport.Det er også svært at finde favoritpladsen om morgenen, men jeg får i det mindste en siddeplads.Det er *** irriterende når sporene (perronen) skifter på Hovedbanen.(Jeg synes det er en fornærmelse når fløjten skal lyde 1 minut FØR afgang, men det sker heldigvis aldrig. Er køreplanen til for DSB ellerpassagererne?).Vi vil have flere myldretids tog og flere gennemkørende tog.Sænk prisen og kør som S-toge, dvs flere toge i timen til tiden !Grundet forsinkelser der starter omkring kl. 7 fra Helsingør om morgenen, og overfyldte tog har jeg valgt at møde kl. "skidt" for at afhjælpe disse. Erdet acceptabelt at skulle stå op om natten for at kunne tage et tog der kører til tiden og at der er plads!!!???Hvorfor er det at der i ni ud af 10 tilfælde ikke kommer vand ud når vi skal vaske fingre på toiletterne!?Det er utilfredsstillende, at én person kan optage fem pladser! Det er provokerende at det er ok at medtage sin cykel, når der er mangel på plads!Alt imen man , som stående passager, forsøger at finde noget at holde fast i, for ikke at vælte.Og så er der en anden ting, som bare ikke passer til virksomheden som måske gerne vil udstråle professionalisme. Det er IKKE særlig lækkert at blivebilleteret af train manager, som stinker af nikotin!Togene kører mere rettidigt om morgenen - men om eftermiddagen er der ofte forsinkelser. I den forbindelse er der dårlig kommunikation om,hvilket tog, det bedst kan betale sig at tage (myldretidstog ctr normal tog - man ved aldrig om et af togene bliver overhalet under vejs).Myldertidstogene fra hovdbanen mod Helsingør om eftermiddagene er de rene kvægtog - vi sidder/står som sild i en tønde og må ikke benytte 1.klasses kupeer, vi bliver smidt væk og bedt om at skifte tog... Det er simpelthen en skændsel at der ikke er siddepladser nok! Der skal sættes flerevogne på.Morgentog fra Hgør kører generelt rettidigt. Eftermiddagstog fra CPH/Tårnby kører generelt med store forsinkelser/aflysninger og ofte med kort togi den værste myldretid.Generelt ikke tilfredsstillendeDen information der gives på kystbaneperronen på Nørreport, drukner alt for tit i trafikstøj fra ankommende tog eller tog der er ved at starte. Deter vældig frustrerende, at forsøge, at få fat i, ofte vigtig information, når den er næsten umulig, at høre igennem f.eks. motor og bremsestøj fraandre tog. Såfremt informationen var givet 1 - 2 minutter senere ville det være muligt at modtage den uden problemer. Det burde være muligt forinformatøren, at kunne vurdere, hvornår det bedste tidspunkit er for levering af information, ved kamera eller medhør fra en modtager et andetsted på perronen.Havde jeg mulighed for anden transport ville jeg benytte denne!For mange forsinkelser, for få afgange, for lidt information, de fleste tiltag er en latterliggørelse af brugere.Jeg har hørt at man fra den 11. december skal lave togetiderne om, så at de slet ikke kommer til at passe med når færgen kommer i havn. Dette erjeg helt uforstående overfor. Hvorfor kan man slet ikke samarbejede med færgerne? Som det er nu, passser det helt perfekt. Hvorfor ændre nogetder fungerer godt?Et ønske om oftere kontrol på 1.kl. Især om eftermiddagen/aftenen sidder der mange uden gyldig billet.Først og fremmest synes jeg, at det er et problem med den manglende siddeplads. De sidste 2-3 uger har man kun kørt med "halve tog", således atdet på Espergærde (min afgangsstation om morgenen som oftest med toget 07:25) allerede er svært at finde en siddeplads.Det andet som "irriterer" mig er, at når man skal hjem om eftermiddagen og lige checker trafikinfo på "bane.dk", så kan man være helt sikker på, atdet som hovedregel altid er anderledes på perronen, end det var 5 min før på nettet. Hvor toget er anført som præcist på nett et, er det somhovedregel altid forsinket når man møder op på f.eks. Nørreport. Det er som om, at systemerne ikke er de samme som det som oplyses på nettet ogdet som rent faktisk står på skærmene på perronen (?).MEN, jeg må også tilstå, at togene er særdeles præcise om morgenen efter at køreplanen blev ændret siden sommerferien. Dén ros skal de doghave :o)Men, irriterende at man ikke altid kan få en siddeplads. Men, hvad vil man helst have ? præcise tog og så stå op ? .....- eller forsinkede tog med ensiddeplads ? :o)))Keep up the good work og tak fordi du (Michael) stadig har mod og lyst til at tale pendlernes "sag" !!!HilsenJørgen Boberg 43 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Vedbæk Station: Der mangler lys på trapper og i tunnelen. "Glasventesalene" er uhumske - bliver brugt til overnatning (ved godt, det ikke er DSBsskyld), men ville være rart med en ordentlig spuling af glasburet. Lad det være muligt at døren kan stå åen i glasburet, så der kan luftes igennem.Ærgerligt at Vedbæk ikke har flere afgange i timen. Der er mange passagerer. Da aflysninger af Nivå-togene rammer mange passagerer, er detuhørt, at de "gennemgående" tog, som kører oftere, ikke har pligt til at standse ved de ramte stationer. Vores tid er såmænd lige så meget værd,som de passagerer, som har mulighed for mange forbindelser.Vær opmærksom på den ofte ringe information på stationen ved ændringer. Har været ude for, at det på Vedbæk fremgik af skærmen, at alle togvar aflyst og bus var indsat - det passede dog ikke, men da alle passagerer gik og ledte efter "togbus" nåede ingen op på perronen, da toget kom. Også skal tog heller ikke køre før tid!"Informations-skuret" på perronen på København H er bemandet i underlige tidsinternaler. Personalet sidder i buret og kommer ikke ud for athjælpe i situationer, hvor f.eks. toge er aflyst. De kan/vil ikke svare på spørgsmål - så det er vist spild af penge, at opretholde et ret ukompetenthold, som mest er interesseret i pleje deres eget.Togpersonalet er kompente og venlige og er fine til at informere om ændringer - bl.a. med at Nivå-toget kun kører til Hovedbanen, hvorfor det kanvære hensigtsmæssigt at tage metro fra Nørreport til lufthavnen.Grunden til at jeg bliver nødt til at "ofre" bil til/fra stationen er, at toget flere gange om ugen er forsinket, så forbindelsesbus er kørt, dvs. at enfornyet forsinkelse på 20 min. er resultatet.Det må være muligt at kommunikere mere præcise estimater for forventet afgang i forbindelse med forsinkelse!Til tider ankommer myldretidstog i kort udgave. Allerede fra Espergærde skal forlk stå op.Jeg har for nuværende en erstatningssag (rejsetidsgaranti) liggende.Tidligt, første, morgentog (5.12) til lufthavnen var aflyst, og vi måtte tage en taxa til 600 kr for at må vor check-inn tid.Hjemmesiden og blanketten siger , svar inden 14 dage, jeg har nu ventet i mere end 1 måned.man kan ikke komme i direkte kontakt med det kontor som behandler den slags, men kun via kundekontakt, som sender besked om at man ønskerkontakt.svaret var at man har så travlt at min anmodning ligger langt nede i bunken og jeg må bare være tålmodig.Tidligere da der var flere afgange kørtes der ofte med 3 togsæt, det undrer mig at der nu er færre afgange og jeg har ikke set et tog med 3 sæt i langtid. Dette gør at morgentogene ofte er overfyldt.Dette er en af grundene til jeg har valgt 1. klasse, men personalet "glemmer" at checke om de mange der sætter sig på 1. i de overfyldte tog reel thar 1. klasses rejsehjemmel.Jeg er dybt bekymret for udliciteringstrangen og privatiseringstrangen idet en kontraktstyring automatisk betyder, at den politiske styring ogdermed brugernes mulighed for at få ændrede forhold forsvinder f den vej.jeg ser gerne et system, hvor brugerne har indflydelse. Det har man ikke gennem privatiseringer, hvor profit kommer til at fylde alt.Lad os få/fastholde en ejer og leverandør, som har interesse i os kunder.Endelig ikke en privat ejer, som bare skal tjene penge på os alle og ikke har en samfundsinteresse.Der stadig plads til forbedringer for så vidt angår oplysninger på stationerne og i togene når der er aflysninger og forsinkelser.var nødt til at sætte (forkert) kryds i spørgsmål 19 for at komme videre. Grunden til at jeg vælger anden transport er enten pga mange aflysningereller at Kystbanen ikke dækker det område jeg skal til.Mht. personale, så er de fleste meget serviceorienterede, men nogle få er direkte ubehagelige.Man kører med alt for mange korte tog i myldretiden. Jeg tager toget fra Snekkersten, men selv om det er første station efter Helsingør er togetofte næsten fyldt når jeg står på, dvs. at folk må stå op allerede fra Espergærde.Kommentarer til spørgsmål 12Informationen under rejsen er meget svingende. Det er lige fra overinformation og "Ha en pragtfuld dag allesammen" til slet intet, ikke et ord.Kommentarer til spørgsmål 16Jeg har svaret nej på spørgsmålet om jeg ville fravælge DSBFirst og vælge noget andet. ind imellem. Dette p.g.a., at jeg ikke har nogenvalgmuligheder. Jeg "hænger" på DSBFirst.Der mangler tit materiale, således at toget er overfyldt og man skal sidde på gulvet. Desuden er dørene tit i stykker, og det gør det endnu værre i etoverfyldt tog. Vi betaler så meget om måneden for vores månedskort, at det burde være muligt at stille med tilstrækkeligt og ordentligtvedligeholdt materiale.Start myldretiden en time tidligere om fredagen. Alle institutioner i Helsingør kommune lukker kl. 16 fredag og det er for sent med det førstemyldre-tog kl. 15.13 fra Nørreport. Myldretogene er de eneste, der næsten aldrig er forsinket fredag eftermiddag. Ellers er fredagen oftest den daghvor øresundstogene bliver ramt af "svensk feber" og kommer for sent over sundet. Jeg vil gerne være sikker på at kunne hente mine børn - uden atskulle forlade min arbejdsplads (på Kgs. Nytorv) kl. 14 for at være sikker på at nå det.Ellers går det bedre med rettidigheden - tak. Fortsæt den gode udvikling. 44 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Der er ingen forbindelser, hvis du skal til Kastrup Lufthavn og flyve meget tidligt om morgenen.Der mangler elevator på Helsingør Station.Jeg synes, at det er meget dårligt, når myldretidstoget 7.29 og 7.35 begge er korte tog.Således var i over en uge (31.10. - 7.11)Det er rigtig synd for de, som stiger på i Rungsted eller Kokkedal, at der kun er ståpladser til dem.Det sædvanlige: Hvornår får vi bedre mobildækning. Etablering af trådløst netværk.Køreplanerne ændres for ofte.Info om forsinkelser.I forbindelse med oplysning af forsinkelser på info-tavlerne er det mere reglen end undtagelsen at den reelle forsinkelse (samlede forsinkelse)angives.Eksempel:Et tog er forsinket, tavlen viser 5min....efter 1min venten forventes det at toget kun er 4min forsinket, men typisk bliver der stik mod al logik lagt1min til den samlede forsinkelse, så den pludselig er 6min. Jeg har flere gange oplevet at forsinkelser løbende er vokset med helt op til 20min ellermere. Ud over at man som ventende passager ikke ved, hvor lang tid man skal stå og vente, så er det umuligt at beslutte om man skal vælgealternative transport istedet; e.g. tage bilen som står på stationen. Det er desuden umuligt at informere ventende kollegaer om, hvornår de kanforvente at man kommer til morgen mødet.Priser.Det er mig stadig en gåde at priserne er så høje, med eller uden pendlerkort, klippekort eller billet.Pladsforhold.Pladsfoholdene i myldretidstogene er kritisable. Jeg vælger tit at stå på i Espergærde for at være sikker på at få en siddeplads. Når toget kommerHumlebæk opstår de plads problemerne typisk og de første passagerer må stå op.Kundetilbud.Ved sammenligning med DSB S-tog, så er der MEGET stor forskel på de ekstra services der tilbydes. S-togene var hurtigere ude mht. frit internet,gratis medbringelse af cyklen i toget etc. etc. Hvornår kommer Kystbanen ind i kampen!?Fremtiden??Jeg har meget lidt tiltro til at Kystbanen kan håndterer alle de passagerer der potentielt set kan komme til, når Betalingsringen etableres, eller nårHelsingørmotorvejen skal udbygges.vil det ikke være muligt at sætte ekstra vogne på myldertidstogene, det gælder især når togene kører nordpå der er stort set aldrig siddepladsertilbage når toget når østerport.Da kokkedal er et knudepunkt burde flere tog stoppe her. Ofte kommer myldretidstoget flere minutter for tidligt på Rungsted kyst og Østerport.Toget kunne her med fordel have stoppet i Kokkedal og medtaget nogle af de passagerer der skal stå op på de ordinære afgange. Det erdemotiverende at se halv tomme tog køre forbi stationen, når man ved at man kommer til at stå op på afgangen lige efter.Flere siddepladser i myldretiden. Togene er ofte proppede, så der ingen siddepladser er - især om morgenen. Og rejser man bare to sammen på engod dag, har man stadig ikke en chance for at finde to pladser sammen.Bedre information om forsinkelser i god tid og ikke løbende skrue op, mens man venter - vær ærlig fra starten, så man evt. kan bruge ventetiden pånoget fornuftigt.Bedre billet-service på stationerne. 7eleven må ofte henvise til DSB, hvis man fx ønsker ændring af pendlerkort eller lign. Men samtidig lukker I DSB-billetkontorer løbende, så det bliver enormt tidskrævende. Hvis formålet er, at man som passager giver op og sidder tilbage m ed en følelse af atblive snydt, så er det lykkes!Jeg finder det i den grad utilfredsstillende at der er tog i myldertiden både morgen og aften der er korte tog. Der ikke plads til folk og man stårskulder ved skulder.Det må kunne gøres bedre.Få nu lvet Kystbanen om til en dansk pendlerstrækning.Lad så øresundstog afgå fra Kbh. HDet er lidt overraskende, at I ikke har sat fokus på hvordan den nye køreplan systematisk har snydt kunder, politikere og offentligheden: rejsetidener blevet forøget med ca. 10%. Det er klart, at når man planlægger 10% ekstra rejsetid (nedsætter sin produktivitet med 10%), så er det ingen kunstat fremstå som en succes. Det er en skandale, at rejsetiden befinder sig på det samme niveau som for 40 år siden.Myldertidstog igen skal stoppe på Hellerup Station, som er knudepunkt for S-tog og Busser 45 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Rettidigheden er blevet meget bedre med den nye køreplan, til gengæld er der kommet mange korte tog, med deraf følgende pladsmangel - isærom eftermiddagen.Cykelparkeringsforhold på Humlebæk st. er ringe, mudder på skoene når det regner - gaflerne til at holde Cyklen er i stykke etc.Ofte er togene korte. Her flere gange i den senere tid ikke kunnet kommet med toget - og måtte vente til næste tog pga. mange passagerer. Antalletaf vogne i myldretiden er ofte ikke tilpasset det reelle behov.Ikke alt er skidt: Pendlerklubbens arbejde er imponerende. Flot og tak.Informationen på Nørreport st. svigter ofte, og selve stationen/perronerne er mørke og uhyggelige om aftenen - ikke trygge for kvinder, der rejseralene.I venteskuret på Humlebæk st. sidder der ofte alkoholikere og drikker, og man må ikke sætte sig på "deres bænk". Skuret indbyder ellers ikke tilophold, da det blæser koldt ind.Der er ikke bus efter kl. 19.09 mellem Humlebæk og Fredensborg, og iøvrigt er der kun timedrift en del af tiden mod ½ times drift i myldretiderne.Kystbanen er genial - når den fungerer. Det er ærgerligt at den er så ustabil (forsinkelser, for korte tog i myldretiden så man må stå op og ikke kankomme til at arbejde eller læse, elendig mobildækning, varmen fungerer ikke, toiletterne er spærret, nogle af dørene er aflåst), og det er svært foralmindelige passagerer at forstå at det skal være så svært at køre tog. Det er trods alt ikke et nyt fænomen.Jeg håber meget at DSBFirst kan få endnu mere kundefokus så man koncentrerer sig om det væsentlige, nemlig at levere en stabil og pålideligservice. Jeg holder meget af at køre med Kystbanen når det fungerer; det er for mig den ideelle transportform til arbejde, og selvom det erforholdsvis dyrt så betaler jeg med glæde når det fungerer.Jeg vill sætte pris på rejsende til Rungsted Kyst station fra Østerport ved forsinkelser kunne blive oplyst om det kan betale sig at tage det tog derstopper undervejs eller vente på hutig toget.Hjemrejse fra nørreport nordpå (i tiden fra 18 - 20) er for ustabil, muligvis fordi DSB sender tog gennem tunnelen til svanemøllen, dette giver storuregelmæssighed og irriterende ventetid.5 til 10 minutters forsinkelse betragter jeg ikke som et stort problem men et kvarter til tyve minutter er ikke OKDet er et ekstremt stort problem, at der er så få siddepladser i de gennemkørende tog fra Kokkedal St. (afgang 02, 22, 42). Jeg står op stort set hv ermorgen. Og jævnligt sker det også, at man simpelthen ikke kan komme med toget, fordi det er så overfyldt.Kokkedal Stations ventesal er under al kritik - uhyre snavset og meget ulækker. Jeg har flere gange gjort First opmærksom på forholdene.Det halter fortsat med information ved forsinkelser. Torsdag aften skulle jeg med tog fra Nørreport til Rungsted kl. 19.43. Det var imidlertidforsinket, og pludselig forsvandt det fra lystavlen, men der blev ikke givet nogen information. Ca. 19.50 blev der sagt i højttaleren, at Nivå togetdesværre måtte aflyses, da det holdt med en fejl på Hovedbanen. Det næste tog til Nivå ville derfor først komme 20.03. Kl. 19.53 kom Helsingørtoget, og da jeg ved en pludselig indskyldelse ser op på tavlen, ser jeg, at det standser på alle stationer! Jeg iler op i toget, uden at være helt sikkerpå, om jeg nu risikerer ikke at kunne komme af mellem Hellerup og Kokkedal. Jeg får fat i togpersonalet, som fortæller, at toget standserekstraordinært på alle stationer. Det havde været rart, om man havde sagt dette i højttaleren, da der måske var personer på p erronen, som ikkenåede at opdage, at Helsingør toget ville stoppe ekstraordinært på alle stationer.Jeg synes, at de togsæt, som hører til øresundsbanen, er de dårligste af togsættene. Der er tit vrøvl med temperaturen, der ligger tit affald og de er idet hele taget sådan lidt nussebeskidte i det. Jeg vælger så vidt det er muligt at tage myldretidstogene, da de er rene, ryddelige og har en behageligatmosfære at sidde i.Og så synes jeg stadig, at når togene er forsinket i den ene land, så burde man vende alle tog i Lufthavnen, så forsinkelsern e ikke flytter med oversundet.Men det kan måske ikke lade sig gøre i virkeligheden - det ved jeg jo selvfølgelig ikke :-)Det er fint, at togene kører mere præcist - men det er irriterende at:* myldretidstog kører ofte meget langsomt (der er lagt alt for meget luft ind i forhold til, hvor lang tid togturen reelt kunne vare)* uklar prioritering ved forsinkelse: Det er umuligt at forudsige hvilket tog, man med fordel kan tage - om det forankørende tog med stop ved allestationer vil blive overhalet* om man med fordel kan tage det almindelige tog til Helsingør fordi det får prioritet over myldretidstogetInformation ved forsinkelser er fortsat alt for dårlig - især på København H om eftermiddagen, hvor jeg oplever flest forsinkelser.Jeg savner tidligere morgentog til Helsingør.Savner stop på Hellerup på myldretidstoget fra Helsingør.Da bus og tog ikke passer sammen, bruger jeg ca. 30 min. i alt på ventetid mellem bus og tog, det kunne undgås ved flere tog med stop i Hellerup, 46 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011som der var tidligere.Det ville være dejligt hvis der kom styr på køreplaner, stabilitet og pladser i togene. Jeg er begyndt at lede efter job i lokalo mrådet, fordi jeg ikke kanregne med Kystbanen, og det er for stor en stressfaktor i min pressede hverdag.Vedrørende den altid manglende plad i togene - specielt om morgenen - har jeg udsat min afgangstid med ét tog. Tidligere tog jeg altid et togmellem 7.40 - 7.50, men efter ny køreplan blev inført er toget 7.42 så overfyldt at jeg har valgt tog-afgang kl. 8.02. Grundet et dårligt knæ kan jegikke stå op i et kørende tog i over 30 minitter.Det virker meget provokerende at se kilometerlange tomme tog køre nord på om morgenen, når man så skal "stå som sild i en tønde" i sydgåendetog i myldretiden. Kokkedal er - og har været gennem flere år - Nordkystens største station hvad angår passagerer, så det kan da ikke kommer bagpå DSB med de mange passagerer."Toget kører når tryllefløjten lyder - kom i god tid til toget" er ren hån mod os pendlere. Sådan en kampagne kan man først køre, når forsinkelserskyldes togpassagererne. men det er jo ikke tilfældet nu. Og når det skyldes togpassagerer, så er det jo fordi toget er forsinket eller det forrige toger aflyst, og så vil alle da gerne med toget, hvilket skaber kaos i forb. med ind og udstigning.Tilsvarende er kampagnen "Der er ofte mange passagerer med myldretidstoget til helsingør. Passagerer til Nivå, Humlebæk, Espergærde,Snekkersten og helsingør kan med fordel benytte Øresundstoget". Hvorfor mon vi, som rejser langt, gerne vil med myldretidstoget? 1. der er typiskfærre forsinkelser på disse tog!! 2. der er færre stop. Faktisk for mit vedkommende kun 2 stop. Og da jeg, fordi jeg rejser langt hver dag, prøver atoptimere min rejsetid ved at arbejde undervejs, så giver færre stop færre forstyrrelser undervejs og dermed mere arbejde fra hånden.Hvad med at opfordre til at skabe bedre forhold for de lang-distance-rejsende? Det er jo trods alt os, som bruger flest minutter i toget. F.eks. brugerjeg mere end 5 timer i toget hver uge. Jeg føler at der er mere leflen for potentielle pendlere i Rungsted end der er for de mere sikre pendlere somos, der kommer mere nordfra.Hvorfor ikke samarbejde med Scandlines/HH-Ferries, for at gøre livet nemmere for alle os pendlere...?JA, alle tog skal standse på Hellerup st. og ikke kun øresundstogKøreplanen med afgang 02 05 22 25 42 45 fra Kokkedal virker mere som 20 min. drift. Der burde være 10 min mellem togene i stedet.Informationen på Nørreport er under al kritik. Man ved aldrig hvad klokken er, informationstavler virker ikke eller sporadisk, især i forbindelse medskift til Metro eller S-tog og vice versaI den seneste tid har jeg oplevet at toget gentagne gange er kørt for tidligt ! hvilket må siges at være meget utilfredsstillende. Har påtalt det overforkonduktør der bare har skuldertræk til overs for dette.Som pendler på Vedbæk kunne man godt ønske sig noget mere flesibilitet med hensyn til at de gennemgående toge stoppede når de andre erforsinkede/aflyst.Ved ikke om det vedører pendlerklubben, men der er opstået en del trafikale problemer på vedbæk stations parkering i forbindelse med indførelseaf "sluse" hvor alle billister skal forbi Vedbæk skoles afsætning af elever, det har selvfælgelig kun betydning vedr. togafgange 7.52 og især 8.12 menda det er her at hovedparten af pendlere tager toget er det rimeligt kaotisk.rettidighed kunne fortsat være bedreWiFi i togeneBedre info når forsinkelser, så at et tog der f. ex. ender med at være 12-15 min forsinket først meldes som rettidigt, og når tidspunktet for ankomster overskredet står der først forsinket 3min, når den nye tidsfrist er overskredet står der så 5min etc etc, indtil toget endelig ruller ind - op til 15minsenere end forventet - tid der kunne være brugt til at købe ind eller andet istedet for at stå og fryse.Fra København H kører der for tit korte tog i Muldretiden. Jeg er heldig at komme på toget der og få en plads, men der efter er der ikke flerepladser.Jeg glæder mig meget til der bliver væsentlig bedre luftkvalitet på Nørreport station, da jeg af og til får det meget dårligt, p.g.a. meget dårlig luft iforbindelse med, at der har været et dieseltog.Dette går ud over helbreddet hos mange mennesker og er meget utilfredsstillende, så jeg glæder mig meget til at luftkvaliteten bliver forbedret, omikke før så senest når ombygningen er faldet på plads.Hvis det er muligt, så ville det være dejligt, hvis man kunne undgå at dieseltog stopper på Nørreport station.Venligt hilsenMichael Karby Bakhauge 47 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Kom nu DSB First - hvor mange chancer skal I have. Hvis I har påtaget jer en opgave I ikke kan magte er det ingen skam at melde det ud - tværtimodligger skamen i at blive ved med at lave fejtagelser.Information på Nørreport. Urene på regionaltogsperronen.Urene på perronen virker ikke. - selvom der er mindst 4 uge (analoge og digitale). Dette er pinligt, og sender et signal om at tingene ikke bliver tagetalvorligt. Jeg pendler ofte i følgeskab med udenlandske kolleger, og det er bliver opfattet som om manglende præcision bliver accepteret, når ikkeengang uret bliver holdt ved lige.Information ved forsinkelse - specielt om eftermiddagen, Nordgående tog fra Nørreport.Når der er forsinkelser, hænder det ofte at togets forventede afgangstid er om 1-2 minutter. Det tolker jeg som om toget er kørt fra Hovedbanen,da det jo ellers ikke kan køre fra Nørreport om 1-2 minutter.Så rykkes ankomsttiden 1 min, og dette fortsætter - nogle gange så toget er forsinket op til 20 minutter.Hvis toget ikke er kørt fra hovedbanen bør logikken være at der er minimum 3 minutter til forventet afgang på Nørreport.Ved at skrive et tidspunkt indikeres det at man ved hvornår toget vil køre. Kan man ikkei stedet skrive "forventet afgangstid = ukendt" - eller påanden måde indikere, når der er stor usikkerhed om hvornår toget vil køre.Mobildækningen i de danske tog er faktisk blevet ok. Nu mangler de svenske tog, som jeg kører mest med.Det er irriterende, at togene fra København mod nord kører med 3 minutters mellemrum, for så at efterlade et hul på 17 minutter. Det var megetbedre / mere fleksibelt før, hvor der var 10 minutter mellem togene.Ved indskrænkninger/ændringer i køreplanen kunne dette godt annonceres tydeligt med skiltning nogle dage før det sker.Oplever meget ofte at der ved indskrænkninger i køreplan ikke sættes flere vogne på toget, så togkapaciteten er stærkt reduceret. Nogle gangemed kun et vognsæt, der erstatter 3 tog.Jeg oplever slet ikke nogen forbedring af de 7 minutter ekstra - der er lige så mange forsinkelser som før i nordlig retning, mange endda på 10-20minutter. Mod syd er der større rettidighed - men kan stort set regne med køreplanen.Der er ofte manglende skærminformation på perronerne.Det svenske personale er meget servicemindede, men det er altså et problem, at stort set al højttalerinformation er på svensk eller endda skånsk.Jeg kender flere, som slet ikke forstår det.På perronen ved Ørestad station, er der ingen informationstavler og højtalerne kan man ikke høre, dette betyder at man ikke kan følge med i, hvormeget ens tog er forsinket og hvad der sker med det, da der ofte blot står på tavlen at det næste tog er gennemkørende.Man kan selvfølgelig gå op af trapperne og tjekke det, dette har dog for mit vedkommende, medført at jeg så ikke kunne nå ned igen, da mit togkom,mens jeg stod deroppe..Det virker ikke tilfredsstillende, at de passagerer der påstiger Kokkeldal, og nogle gange Nivå, skal stå op indtil Hellerup. DSB First kender vel tilmyldretid og kan sætte flere vogne på, skulle man mene?DSB-First hjemmeside er meget ofte ikke ført ajour med trafikinformationer.Det er ikke særlig positivt at have ventet mere end 20 min på et tog og der på hjemmesiden står den sædvanlige tekst "Togene går til tiden".Det virker som om at når klokken passerer 3 så står tiden stille på hjemmesiden, som iøvrigt er fyldt med gamle pressemeddelser etcMeget, meget tydligere skilte til "stille zone"Myldretidstogene må meget gerne gå tilbage til den gamle køreplan med ca. afgang midt mellem de regulære afgange. Ikke så gennemtænkt medhhv. 6 eller 14 minutter mellem afgangene.WiFi og bedre mobildækning ønskes!!Bedre mærkning udenpå toget af stillekupeens placering - også gerne flere stillekupeer!Det virker underligt, at toget fra Skodsborg kl. 8.16 oftest kun består af 1 togsæt, når der er så mange passagerer, der skal med. Hvis man tagertoget 1 time senere, så består det oftest af 2 togsæt og på det tidspunkt, skal ikke så mange med.Det virker ulogisk.Jeg kunne godt tænke mig nogle myldretidstog mellem 8 og 9 om morgenen fra København og nordpå. Personalet burde i højere grad sørge for, atroen i stillezonerne bliver respekteret, også når de larmende er udlændinge eller indvandrere. Der står tit fastfoodemballage på bordene. Detrydder jeg selv op, men ville gerne være fri. Det er ret ulækkert. Der er for få bænke på Espergærde Station og den ene informationstavle er istykker. Seven-Eleven-kioskerne ved mindre om trafikforbindelser end DSB-personale.Det kan værer svært at få plads i stillekupeerne i myldretiden, så flere af dem er et desideratum. Hvis stillekupeerne altid var placeret på sammested i toget og ikke snart midt i, snart forrest og bagerst, ville passagererne sikkert også komme hurtigere på plads og toget dermed kunne afgå 48 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011mere præcist.Mobildækning og (gratis!) internet er - sammen med siddepladser nok - de primære argumenter for at få bilister som mig over i toget: hvis bareman kunne arbejde/bruge tiden konstruktivt i toget, betød transporttid/rettidighed ikke så meget.Det er mig derfor TOTALT uforståeligt, at dette endnu ikke er på plads i Kystbanen - som det ellers talrige gange er blevet lovet fra DSB/DSBFirstsside. Den seneste melding om, at en løsning nu er på vej i de danske togsæt (kun hver 3.), giver absolut ingen mening, for det giver stadig ikkepassagererne sikkerhed for at kunne arbejde i toget - så kan de lige så godt lade være og bruge pengene på noget andet.Mvh,Søren Brandt LassenTogene skal være lange nok specielt om morgenen - det er meget utilfredsstillende at stå op det meste af vejen. Jeg får det dårligt af, at stå op forlænge ad gangen men det kan jeg ikke forvente, at de andre passagerer skal kunne forstå (det opfattes nok som snyd). Bliver vintersæsonen somtidligere, er jeg ikke sikker på at jeg vil forny mit pendlerkort hele sæsonen.1. Stillezoner er meget ønskeligt.2. Speak reglerne for stillezoner jævnligt, men ikke hele tiden. Alternativt opklæb reglerne.3. Advar også om, at der på Nivå Station, perrron 1 ved trappen, er meget langt ned til perronen. Ved Rungsted Kyst Station skal vi hver dag høre"mind the gab" mm. Allerbedst vil være, at få ombygget perronerne de relevante steder for bedre sikkerhed.4. Undlad at takke publikum hver gang vi når endestationen. Hvad med alle de andre, der er stået af på stationer undervejs. D e bliver ikke takket.Det er hentet direkte fra luftfarten. "Kystbanen drives af DSBFirst, vi håber de har haft en behagelig rejse og håber at de vil rejse med os igen".Som rejsende Kokkedal-Østerport er Nivå-toget lidt af joker, idet det ved forsinkelser vender på Rungsted Kyst. Fra København får man ofte førstbesked om dette efter Hellerup, og så kan man stå på Rungsted og se det gennemgående tog til Kokkedal køre forbi.Togførerne taler svensk og ikke dansk!Jeg synes der skal billetteres på strækningen Tårnby / københavn og retur. Det sker måske i 3% af afgangenSiden det blev ændret, at myldretidstog ikke standser på Hellerup, har jeg undret mig.Hellerup er en station, hvor mange mennesker står af/på for at fortsætte på tværs med S-tog eller med bus.For en del år siden passede bus og tog sammen i Helsingør om morgenen. Nu ankommer bussen 4 minutter efter toget er kørt og da der kun er 20-minutters drift til Hellerup er det irriterende.Jeg tager helt bevidst myldretidstoget fra Rungsted til Østerport om morgenen og retur om eftermiddagen, selv om det er over dobbelt så langt formig at cykle til stationen. Disse tog er næsten aldrig forsinkede, og der er som oftest siddeplads. Det kan dog nogle gange være slemt hjem omeftermiddagen. Det er helt tydeligt, at disse tog nogenlunde kan holde køreplanen, fordi de ikke kører til Sverige. Det er utåleligt, at DSB fastholder,at togene skal fortsætte til Sverige. Det giver SÅ mange problemer. En anden ting, som jeg er noget utilfreds med, er, at vi, der rejser med DSB, skalbetale for at tage cyklen med i toget, hvorimod de, der tager S-toget, gratis kan tage cyklen med. Det kan ikke være rigtigt, at der skal være så storforskel på, om man tilfældigvis bør i Birkerød eller i Hørsholm.Hvorfor er der kun pendlerkompensation for forsinkede tog og ikke for aflyste tog? Som om det var mindre generende at det ikke kommer end atdet er forsinket???I forbindelse med uregelmæssigheder er det nærmere reglen end udntagelsen at der misinformeres i en grad der gør, at man mist er mere tid, ogoplever større frustration end nødvendigt.Når driften er uregelmæssig ifølge højttalerne, kan den ifølge radioen være indstillet indtil videre.Når en given afgang som (16.56) er forsinket frahovedbanen og der anføres at den vil afgå 17.10 og man går en tur ovenpå og k ommer rned 17.00og ser toget (16.56) forlade perronnen, medens der stadig står forventet afgang 17.10 på skiltene, føler man sig ikke særlig g odt behandlet.NejKan være problemer med at forstå information i toget, når både tog-fører og loko-fører kun taler svensk, - der er efterhånden mange der ikkeforstår svensk - især unge.DSB-First har med opslag og andet forbudt at man stige på toget når fløjten lyder,jeg har oplevet at stå ved en dør med mange mennesker der er ved at stige på toget og inden alle er kommet ind, fløjter tog-føren - skal jeg så blivestående udenfor og vente på næste tog ....Det er utroligt, at der stadig ikke er mobildækning/trådløst netværk i toget.Rettidighed bør måles pr passager istedet for pr tog. Det ville ikke være det store problem, og det ville give et mere sandt billede. Det er jo 49 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011ligemeget at toget kører rettidigt, når der ikke er mange med!Det er blevet bedre det sidste halve års tid - vi nærmer os gamle DSB serviceniveauDer er fortsat alt for ofte korte tog på strækningen.Der er alt for tit aflåste døre som betyder ekstra tid for togene på stationen og dermed forsinkelser. Dog er det blevet noget bedre mht. at fløjte afmens folk ikke engang er kommet ud af toget endnu og en stor kø venter på at komme ind.Stadigvæk korte tog i myldretiden.Gruer for vinteren.Det er ikke altid let at forstå, hvad personalet i toget siger, nogle af dem taler udpræget skånsk. Jeg er blind og føler mig ikke tryg ved indstigning.Ofte står personalet helt i den ene ende af toget, dørene er meget svære at finde for blinde og der kan være langt imellem, så det tager tid for mig,og jeg aner ikke, om jeg er set af train manager - som næsten aldrig kommer og hjælper. Lydgiver på dørene er kun én i hvert togsæt: alt for lidt ogubrugeligt! Døre er ofte aflåst og så må man løbe videre, ikke trygt uden syn.Hvornår kommer uret til at virke igen på Nørreport Station.Både det almindelige ur og det digitale har ikke virket i mange måneder.Manglende materiel betyder at bestemte afgange meget ofte kun består af et togsæt (om morgenen).Jeg rejser på 1. klasse for at sikre mig en plads. Der bør være en lettere mulighed for andre at købe en tillægsbillet. I dag skal der håndskrives enbillet og "hardcore-kunrder) vil så betale med Dankort eller 500 kr. hvilket ikke kan lade sig gøre. Indfør en billetautomat ved indgangen til 1. klassehvor man kan købe en billet. Det vil gavne os alle.DSB First:Altid synligt togpersonale i hver afgang ønskes.Dansktalende personale ønskes (selv om jeg er stor fan af Sverige og svensk, så synes jeg at DSB First skylder alle sine kunder, at informationer somgives, fortælles i et letfatteligt sprog, dansk, svensk og engelsk.)Togpersonalet skal i sin synlighed også sørge for ro og orden i toget.Banedanmark:Sørg for at meddele informationer om toggangen i højtalere (udover skærmene) løbende. Ofte udenfor myldretiden mandag til fredag samt iwwekends kommer der kun meget få informationer hvis toggangen er uregelmæssig. Det er ikke godt nok kun at lefte for pendlern e. Øvrigerejsende har også krav på en god kvalitet i det købte produkt (transporten).Information på Helsingør st. er normalt ok. På Københavns Hovedbanegård er der ofte manglende information, oftest omkring sporændringer.Dørene (inde i togene) er tit i stykker. Informationen i toget er meget varierende. Tit rigtig fin, andre gange dårlig/mangelfuld.Hvis forbindelsen ikke bliver bedre, vil det absolut påvirke mit valg, hvis/når jeg på et tidspunkt står og skal vælge om vi vil flytte nærmere påKøbenhavn.Ofte kun et togsæt på afgang 7:18 fra Helsingør. Folk står op fra Espergærde/Humlebæk. Forstår ikke at de ikke ændre på det.Forstår ikke hvad de informerer om på Nørreport for tiden. Hun siger "at rejsende til Kokkedal, Nivå, Humlebæk, Espergærde, S nekkersten ogHelsingør med fordel kan tage Øresundstoget i stedet for myldretidstoget fordi det ofte er fyldt." Men myldretidstoget stopper jo ikke i Kokkedal ogNivå og de må vel sætte flere vogne på hvis det er så populært. Jeg går altid selv til myldretidstog om eftermiddagen på Nørr eport, da det næstenaltid kører til tiden. Har en ide om at Øresundstoget fra Sverige oftere er forsinket. Desuden burde myldretidstoget køre lidt hurtigere endØresundstoget - Begge veje Om morgen holder vi tit 4-5min på Østerport for at få lov til at køre videre:-(Synes de er bedst om morgen til at holde tiderneSom nævnt tidligere i besvarelsen, så er det et meget stort ønske, at Hellerup bliver opprioriteret og kommer til at indgå i myldretidskøreplanensom det gjorde for ca. halvandet år siden.Jeg kan forstå at togdrift er besværligt og at mange ting kan påvirke driften. En ting er dog 100% påvirkeligt, og det er den direkte formidling ogkommunikation på stationer og i togene, og der er meget at hente. På både den danske og den svenske side er informationer på højttalere oglysskilte ofte ikke i overensstemmelse med virkeligheden; skiltet siger et, over højttaleren får men noget andet at vide og når toget kommer er detet helt andet tog. Man får i sådanne tilfælde, som ikke er sjældne men flere gange om ugen på mine afgange, fornbemmelsen af at der ikke er styrpå situationen.Kommunikationen kan klart forbedres.Hvad med en elektronisk lystavle over de tog og busser som afgår fra en given station på linien. Der er jo ingen mobil - og FM radiodækning fraKlampenborg til Helsingør. Det er helt vanvittigt i 2011. Man har virkelig en fornemmelse af discount når man kører med kystbanen. Det virker 50 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011heller ikke som om togene bliver vedligeholdt. Der er ofte toiletter ude af drift.Trådløs internet er nok en uopnåelig drøm i Kystbanetoget.Parkeringsforhold ved stationer fra Humlebæk og videre ind mod København er meget under dimensionerede. Især på Rungsted st. er det svært atfinde plads efter kl. 7.15 er alt optaget - også bliver valget bilen, da jeg 2 - 3 gange ugentligt skal til/fra Rungsted st. til hhv. København ellerSnekkersten.Jeg kører oftest med myldretids tog. De er mere regelmæssige, og der er meget bedre plads i toget, ikke kun i forhold til antal passager, men mestpladsforhold pr. sæde. Det er meget klemt i Øresundstogene, og der er dårlig luft.Hvis jeg ikke kan bruge myldretids tog frem og tilbage vælger jeg bilen.Manglende siddepladser i toget er en stor gene - sker når der er for kort tog, og det sker jævnligt.At toget kører for tidligt er uforståeligt.Dårligt netværk er en pestilens, man vil gerne bruge tiden på en nyttig måde.Hvorfor kan man ikke købe te?Det er alt for dyrt at tage toget.I forbindelse med spørgsmål 19, så har jeg ikke andre muligheder end at tage toget. Jeg har enkelte gange taget til Kokkedal og taget bus 150S tilbyen, hvis toget har været aflyst, og man ikke har vist, hvornår der ville komme et tog.Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde nogle flere myldretidstog også i Nivå. Jeg har svært ved at forstå, at man lige præcis skal springe 2 stationerover for at kunne passe tiderne. Og som jeg tidligere har nævnt, så er afgangene lagt på en sådan måde, at de 2 tog kører næsten lige efterhinanden, og så er der ca. 17 min. til næste tog.Det ville også være fint med flere pladser i toget. Jeg tager selv et ret tidligt tog, for at være sikker på, at der er pladser nok, og toget bliver alligevelfor det meste fyldt op på Kokkedal st.Min oplevelse med parkeringen på Espe:gærde station er kun positiv for jeg ankommer tidligt (6:45) eller før. Når jeg en sjæl den gang kommer efter8 er der store problemer med at finde plads.Generalt er der meget ofte problemer med termperaturen i togene, om vinterne for koldt og sommer varmt.Renligheden i togene er under alt kritik, om morgen er det ikke så slemt (undtaget tidligt lørdag morgen og sændag morgen) Der i mod er det heltskævt om aften, der ligger ofte affald på borde og fylte poser hænger under borende samt meget snusket gang araler, benytter af princip ikketoiletterne da jeg har haft så dårlige oplevlser med dem at jeg ikke ønkser at benytte disse.Mit indtryk af personalet er at de har givet op?!? De svenske medarbejder er til tider meget svære at forstå og komunikere med. G eneralt for allemedarbejderne, kan de med enelte positive undtaglser karakteriseres som meget lidt servicemindet, de kan, til eksempel, gå forbi en passerger dersidder med fødderne på sædet uden at bemærke dette over for ved kommende.Jeg tager normalt med 7:39 fra Nivå, men den er i perioder betjent med 1 togsæt. Det betyder at jeg må tage 7:42 som er langsommere, eller haveen ubehagelig overfyldt rejse. Hvis Jeg tager 7:42 bliver jeg 20 minutter forsinket i den anden ende af min rejse, hvilket giver mig en arbejdstid derer 0:50 - 1:40 time længere på ugebasis.Da togene den anden vej også er kommet til at korrespondere dårligere er jeg lidt utilfreds for tiden.Frit og velfungerende Internet i toget burde i vore dage være en selvfølgeSom pendler med månedskort er jeg død træt af at se personer uden rejsemiddel blive hjulpet og ikke modtage bøde.Jeg forstår ikke hvorfor man ikke skiller togene i Kastrup - altså køre fra Kastrup til Sverige og fra Kastrup til Helsingør. De kollegaer og andre jegkender der kommer fra Malmø og Sverige, der skal til København benytter Metro fra Kastrup. Jeg er overbevist om at dette vil give færreforsinkelser på begge sider.I myldretiden er det oftere reglen end undtagelsen, at især myldretidstogene kun kører med et togsæt, hvilket betyder at mange står op hele vejen.Dette finder jeg utrolig utilfredsstillende, især set i lyset af hvor mange penge vi hver måned lægger. En enkelt gang eller to kan tilgives, man har daforståelse for togsæt der pludselig går i stykker el. lign., men det er som om at det er et forhold som DSBFirst ikke har tænkt sig at ændre på, og detkan jeg kun stille mig uforstående overfor.Arbejder også weekender, syntes der er meget forsinkelse i weekend i forhold til hverdage.Stillekupe burde også fremhæves bedre der er meget snak i weekend. Virker som om togpersonale har lidt svært ved at sige til folk at det er enstillekupe, hvis de er der når de snakker.Ifølge Michael Randropps mail d. 09-10-2011 19:58 er der i september leveret en rettidighed på ca. 90 %.Det holder helt klart ikke for strækningen Vedbæk-Espergærde om aftenen. Siden jeg begyndte at notere forsinkelserne (17.10.11) har mere endhver andet tog jeg har rejst med været forsinket.Mit største problem med kystbanen er at jeg ikke kan være sikker på at den kører. 51 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Jeg arbejder i kbh og bor i Hørsholm. Hvis jeg skal hente børn om fredagen, hvor institutionen lukker kl.16 ville toget 14.59 være fint, men da jegflere gange har oplevet at togene om fredagen er aflyst eller forsinket er jeg tvunget til at tage et tidligere tog for at være sikker på at kunne nåinstitutionen inden lukketid.Det er en usikkerhed som stresser meget.Informationsniveauet er fortsat for dårligt. Især i ydertiderne - tidligt morgen og sent aften - er informationen ringe omkring forsinkelser, aflyste togetc.I oktober/november har der været gentagende forsinkelser om aftene på Øresundstogene fra København H.Der sker en gang imellem at toget kører for tidligt fra station.Jeg har en gang fået at vide, at det er fordi togførere kører efter deres eget ure. Det kan ikke være rigtig, at man skal gå og indstille sit ur eftertogførrerens ur (det har vi som pendlere ikke en jordisk chance til).Jeg synes det er for dårligt, at vi ofte oplever, at togene bliver overhalet i Klampenborg uden, at der er orienteret herom på forhånd, så man kunnehave afventet et hurtigtog (som vi godt nok ikke har for mange af) på Østerport station.Der er for mange døre i toget, der ofte ikke virker.Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er det et stort problem, at så mange mennesker spilder deres tid med at vente på forsinkede tog - oftepga. materiel, som ikke virker ordentligt.Hellerup er et knudepunkt hvor mange skal af og på, fatter ikke, at myldretidstogene ikke standser der, som de gjorde tidligere. Mange skal videretik skoler mv. De toge der standser er ofte overfyldte, og det tager rigtig lang tid, at få passagerne af og på.Dejligt at mærke at der er kommet mere styr på det :-)Lær jeres personale at tale dansk i Danmark, og forvent de kender rejseplaner der ikke vedrører lige netop deres tog (giv dem en i-pad). F.eks. kandet være super at togføreren kender til det bagvedliggendes togs standsninger så der kan blive anbefalet at man skifter tog (hvilket jeg altid skal) påen anden station end hvad køreplanen anbefaler - specielt ved forsinkelser og aflyste tog. Det vil også være en god service at man kan se hvilkebusser der kører fra stationen inde i toget.Forvent ikke at passagererne gider høre på sikkerhedsinstruktioner på svensk og engelsk hver dag - det må være nok at kunne læse det.I skal passe på I ikke I jeres iver for at komme hurtig frem (vinder tid) kommer til at tabe en masse passagerer fordi de ikke gider værematematikprofessorer for at regne ud hvordan man kommer frem til destinationen. Simplificer køreplanen ved at udnytte de mellemliggendestationer. Nedlæg de stationer I ikke gider servicere.Forslag: Lad kystbanen køre hvert 15 minut med stop på alle stationer fra Helsingør til København i tidsrummet 6-18. Passagerer til Malmø ellerandre svenske destinationer kan skifte på Hovedbanegården.Begrebet myldretidstog er godt - for dem der skal langt. For pendlere der skal af og på på de mellemliggende stationer er det drønirriterende ikke atfå tog og bus til at fungere sammen samt se det ene tog efter det andet drøne igennem, og så når "bumletoget" kommer, er det kort og overfyldt.I kan gøre det bedre - det er kun et spørgsmål og øvelse og helikopteroverblik!Jeg vælger af og til bilen, når jeg skal hjem sent om aftenen. Det skyldes, at jeg har oplevet, at toget har været aflyst, og jeg synes, det er megetutrygt at stå på en station kl. om natten og skulle vente en hel time.Jeg vil meget gerne have muligheden for at tage toget om natten, og jeg synes således, det er vigtigt at prioritere, at togen e går om natten også.Der var en meget stor forsinkelse 7/11 på over 1 time, hvor der var signalfejl på Østerport. Resultatet var, at der ikke kom noget tog igennemØsterport. Hvorfor vælger man ikke at vende toget fra Malmø på Hovedbanegården, så det returnerer til Malmø?- Flere vognsæt i myldretiden (det sker ofte at toget næsten bliver fyldt på Nørreport)- Nødplan når togene er forsinket fra Sverige. Det kan ikke være rigtigt at togene kører med forsinkelse på kystbanen pga. problemer i Sverige, såmå DSB indsætte nyt tog fra Hovedbanen.- Få styr på kørerledninger, sporskift. skinner, togsæt mv., så der ikke skal være nødkørerplan hver gang det regner kraftigt, sner eller fryser. Manbliver efterhånden en smule træt af alle deres undskyldningerne. Jeg er ligeglad med hvem der er skyld i problemerne, bare fi x det!- Håber de har styr på det når Nørreport skal renoveres, så man slipper for bruge al for meget ekstra tid.Internet på Kystbanen!Konsekvent kun et togsæt på myldretidstog kl. 17.13 fra Nørreport er en joke. Derudover er morgentogene ofte helt propped e. Forsinkelser påhjemturen nordpå er mere reglen end undtagelsen.Jeg vil tilføje til spørgsmål 16, at kunne jeg vælge en anden transportform, så gjorde jeg det, men det er desværre ikke muli gt, så derfor er jegdesværre tvunget til at finde mig i hvad som helst fra DSB Firsts side, som på den måde tager passagerer som mig som gidsler - meget ubehageligt. 52 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Til spørgsmålet om plads i toget, så vil jeg gerne benytte lejligheden til at give udtryk for stor utilfredshed med den kendsgerning, atmyldretidstogene meget konsekvent kun består af ét togsæt, og det er simpelthen for lidt til alle de mange passagerer, der ønsker at benytte disseafgange og på den måde spare tid i en travl hverdag. Det tvinger os, der tager fra Rungsted om morgenen, til at tage enten en afgang før eller efter,for der er simpelthen ingen plads at få, og meget ofte er toget så overfyldt, at det er direkte farligt at tage med, fordi man er tvunget til at stå såyderligt ved dørene. Og ligeledes om eftermiddagen, hvor man er nødt til at tage toget fra Hovedbanegården eller chance den på Nørreport, for nårtoget når frem til Østerport, er man bestemt ikke sikker på at kunne få en plads. Det giver simpelthen ingen mening, når det kan afhjælpes ved blotat sætte et togsæt mere på!Korte tog i myldretiden burde forbydes! Det er især møg irriterende når både toget fra Helsingør og toget fra Nivå er der ankommer 3 minuttersenere er korte og der derfor hurtigt bliver overfyldt!Der er ikke muglihed i undersøgelsen for at skelne mellem afgangs og ankomst stationen,i mit tilfælde er der milevid foreskæl d (Malmø central,medexelent information,og Nørreport med stort set fraværende information).Når jeg svarer at der ikke er de store pladsproblemer,hænger det sammen med at jeg konsekvent tar tilbage til en station før den jeg i virkelighedenskulle bruge,det vil sige at jeg i Malmø,hvor jeg bor på Trianglen,tager bussen tilbage til Malmø central for at være sikker på at jeg og mine gigt knæfår et sted og sidde ned,Lige sådan i København tar jeg konsekvent tilbage til Nørreport,også med bus,hvor min naturlige station ville væreHovedbanegården.Tænk hvis alle gjorde det,så skulle man længere og længere den forkerte vej,og så ville det blive nødvendigt med længere tog ogflere afgange uden at nogle blev transporteret længere.Måske er der allerede nu mange der gør det samme,hvad ved jeg.Miliømæsigt er det joheller ikke for smart. Mvh. SørenOverværede for nogle uger siden at en konduktør verbalt overfaldt en passager med pendlerkort, der havde glemt at klippe for en cykel i et tog, dervar mere end plads nok i. Eftersom passageren skyndte sig ud og klippe på en efterfølgende station, og at man næppe kan finde på at snyde forunder 12 kroner i et tog, der altid har kontrol, var jeg mildt sagt forbløffet over, at konduktøren forlangte at den pågældende passager derefterskulle stå af toget. Herefter måtte andre i toget sætte konduktøren og togføreren (der må være fejlinformeret af sin kollega) på plads verbalt,hvorfor det udelukkende var udtryk for selvtægt og ren og skær hævn, at personalet smed medpassagerens cykel ud før toget kørte videre.Heldigvis er personalet altovervejende særdeles kompetent og har fin konduite.Det virker, som om personalet har fået pålagt bare at dele nogle bøder ud. Opleves oftere.Jeg selv havde et par dage klippekort inden min ferie og glemte selvfølgelig at klippe en dag. Jeg skyndte mig hen og meddelte det til konduktørenog regnede med at kunne klippe i Espergærde - men nej. Det var så lige 750 kr eller hvor meget det nu koster - eller stå af i Espergærde. Jeg valgteselvfølgelig det sidste, men det var meget provokerende, at man behandler sine kunder på den måde - synes nok, at vi må finde os i meget indimellem og at tolerance må være gensidig.Desuden synes jeg, at det er en farlig procedure, at man fløjter - og derefter går ind og kører, som det er annonceret som ny procedure tidligere pååret.Efter sommerferien er kystbane trafikken meget mere efter køreplanen.Jeg er meget tilfreds, undtagen når de aflyser myldretidstog.Vil gerne have myldretidstoget til at standse i Hellerup, som er et knudepunkt med forbindelse til F-linjen, andre S-tog samt mange busser.Der er virkelig mange rejsende med Kystbanen, der skal af/på i Hellerup.Min søn, som benytter Kystbanen mellem Espergærde og Hovedbanegården har konstateret at myldretidst ogene på de seneste kun består af etenkelte togsæt, mod normalt 2 togsæt!I øresunds togene er sæderne bare ikke gode at sidde i når man er 1,80 cm høj, nakkestøtten glider hele tiden ned og kommer til at sidde mellemskulderbladene på mig, og det er bare ikke behageligt + det er et stort irritationsmoment, når man ellers skal til at sidde og nyde sin rejse ! ! !Billetsalget tilbage på Østerport og Helsingør station. Servicen der var betydlig beder end hos 7-eleven. Første prioritet på en station må værebilletsalg/information fremfor pølser og slik som kan købes mange andre steder.Svensk togpersonale -Det er tit jeg ikke forstår, hvad de siger i højtaler - før de gentager på engelsk.Mobildækningen er ikke blevet bedre - det er meget lidt dækning på strækningen.Den køreplandsmæssige afgangstid skal være den rigtige afgangstid. Så ikke mere tilfælde, hvor tagets afgangstid pludselig er annonceret nogleminutter tidligere, så vi ikke når vores tog, fordi det kører "til tiden" nogle minutter før.Mellem Hellerup og Snekkersten kan man tage S-tog til Hillerød og derfra tage Lokalbanen. Den mulighed har jeg benyttet mig af i en rækketilfælde.Når vi taler om afgang fra Nivå: Der afgår 6 tog i timen, men fordi der kun er 3 minutter mellem hurtigtog og t og der stopper ved alle stationeropleves det som om man på Kystbanen fra Nivå mod København kun har 20 minutters drift, hvilket i lyset af stort antal passagerer ikke er optimalt.Togtiderne på Kystbanen passer ikke særlig godt med Hornbækbanen. Det er irriterende, at komme til Helsingør og se kystbanen køre, uden atkunne komme med. 53 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Omvendt er det irriterende, når man kommer til Helsingør og misser Hornbæktoget fordi Kystbanen er nogle minutter forsinket.Jeg tager fra Kokkedal station mod København kl. 06.02 om morgenen og, oplever ikke de store problemer. Derimod er togene mod Helsingør stadigforsinkede flere gange om ugen på dette tidspunkt.Fra København mod Helsingøre omkring kl 17 er der stadig forsinkelser / korte tog / aflysninger. Især Nivå-toget er forsinket - det virker som om,det altid bliver holdt tilbage for at give plads til Helsingør-togene. Passagerer til Klampenborg, Skodsborg og Vedbæk betaler lige så meget for dereskort/billetter, som alle adre, men får en urimeligt dårlig service, når Nivå-togene bliver forsinket/aflyst.Når der optræder forsinkelser, er informationsniveauet om, hvornår der kommer et tog, jeg kan bruge, stadig elendigt. Jeg er ret ligeglad med at fåat vide, at et tog (foreløbigt) er x antal min forsinket, når jeg kommer ned på Østerport Station - det jeg gerne vil vide, er hvornår der kommer ettog, der standser på Rungsted eller Kokkedal station.det er utrolig irriterende, at personalet taler svensk og finsk - i stedet for dansk. der er mange og meget lange taler i højtaleren jeg ikke forstår, såder er sikkert information jeg går glip af.det er også utrolig aggreverende, at personalet bare står og glor på passagererne i stedet for at sige, hvad de vil ( som oft est er det ved billetkontrol- tror jeg, de plejer så at gå videre, når man hiver kortet frem)Der mangler "Andet" som afkrydsningsmulighed ved spørgsmål 19, som jeg har været nødt til at besvare med "For dyrt", selvom mit valg skyldesnoget rent praktisk. Det bør I få rettet i en fart!I skal lære at stave.Der er sammenhænge mellem tog og bus - ifølge fart- og tidsplaner.Virkeligheden er desværre ikke sådan.På vej hjem fra arbejde holder toget generelt udenfor Helsingør station og venter på at køre til perron. Dette uanset om toget er forsinket eller ej -men det skaber forsinkelse. Når vi kan gå fra "borde", kan mange se bussen kører.Om morgenen ser jeg ofte, at toget fra Gilleleje kommer til Helsingør Station næsten samtidig med, at toget kører. Heldigvis er der myldretidstog,men passagerer fra Gilleleje må desværre vente 10 minutter for at komme videre. Sammenhænge på den strækning burde sikres bedre.Der indsættes nu igen alt for ofte korte tog, som gør, at der altid er nogle, som må stå op.Der burde være kompensation, når der ikke er plads til alle, ligesom med forsinkede tog!!Hvis DSB havde været et privat firma med konkurrence, så havde DSB alrdrig overlevet med den elendige service. De ville simpelthen dø! Os, derarbejder i et privat firma, ved, hvor meget god service betyder for at overleve i markedet. Ellers dør vi, når konkurrenterne "stjæler" markedet.Som det har været nævnt i flere år, er informationsniveauet omring forsinkelser mv. på stationerne helt uacceptabelt ringe.Efter kaoset på Kystbanen sidste vinter, gruer jeg virkelig meget for den kommende vinter. Det ville i den forbindelse være rart at få informationerom, hvilke tiltag DSB/DSBFirst har taget for at undgå et lignende kaos i år. De har nu haft flere år til at tilpasse sig de meget kolde vintre, vi oplever,så man må forvente, at de i år har nogle helt konkrete - og realistiske - planer for at leve op til deres pligt som udbyder af offentlig transport, ogsåselvom der er sne og is.På Nivå station, hvor jeg rejser fra, står vi som rejsende ekstremt udsat for vejrliget. Når toget, som vi især oplevede sidste vinter, er forsinket, ogman samtidig ikke modtager nogen form for information om forventet ankomst, er det meget frustrerende, at man ikke engang kan gå i læ for sne,blæst og frostgrader. Så føles det lidt som at bo i Sibirien; både vejr- og udviklingsmæssigt.Når jeg rejser fra Østerport mod Nivå, og der er forsinkelser på Kystbanen, er det meget frustrerende, at man ikke kan regne med, at det første togder kører, også er det, der når først frem til Nivå. Jeg har flere gagne oplevet, at holde stille i 5 -10 min. for at lade et andet tog passere, som såkommer væsentligt hurtigere frem til min slutdestination. Hvis jeg spørger personalet, om hvilket tog det bedst kan betale sig at tage, kan de ikkesvare mig, for de ved ikke, om de/vi bliver holdt tilbage. Dybt utilfredsstillende og fuldstændig umuligt at prøve at forstå, hvordan DSBFirstdisponerer/prioriteterTelefondækningen og det totale fravær af Internet er utåleligt. Det kan da ikke være så svært at rette, og koster så lidt.Hvis tog er forsinket så skal man sørge for, at der er ekstra siddepladser. Det skaber vrede og frustration, når kunderne udover forsinkelsen skal ståsom sild i en tønde.Som meddelt tidligere, så har vi fortsat problemer med, at der er siddepladser i togene/eller korte togsæt på afgangene fra Kokke dal kl. 7.22 og7.42. Dette er utilfredsstillende, så derfor vælger jeg som regel at tage toget kl. 7.02 fra Kokkedal til Østerport, også selv om jeg først skal møde påØsterbro kl. 8.00-8.30.Det er et stor ønske at få flere afgange, eller også at få længere togsæt,så vi undgår pladsproblemer.Var det ikke muligt at få de ekstratoge, der kører om morgenen fra Helsingør 6.18-8.18, der kører uden stop Humlebæk og Rungsted Kyst til atstoppe i Kokkedal? For et par år siden havde vi netop dette tog, som bl.a. kørte fra Kokkedal 7.28 og uden stop til Østerport. 54 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Informationerne over højtaler er ikke tilfredsstillende, dog var der en positiv oplevelse i mandags 14.11.11 fra Østerport med toget afgang 16.23,der blev vi informeret, utroligt, vi kiggede allesammen og sagde hold da op, så fortsæt bare med disse informationer.Der er tit dårlig information og kontrol vedr. baggage. Folk sætter baggage i sedet, blokerer midtgangen, bruger ikke baggage-vognene. Ogsåproblematikken med at alle gerne vil stå ved udgangen. Der er for lidt kontrol og vejledning.Generelt er jeg tilfreds med togafgangen, men det er slet ikke tilfredsstillende at toget som normalt afgår kl. 22-42-02 fra Snekkersten station er etkort tog.Køreplanen:Det virker ikke gennemtænkt, at der er et Nivåtog med afgang forholdsvis tæt på myldretogene. Hver gang et nivåtog er forsink et, hvilket sketmeget ofte, så kører myldretoget i meget lav hastighed bagved Nivåtoget for at vente på dette. med det resultat, at myldretoget først kan gøreoptimalt - efetr Nivå. hvad er så pointen ved at have et myldretog?Det hedder ikke sjælent - det hedder sjældent. Ret det lige. Det virker bedre, når der ej er stavefejl.Jeg oplever stadig megen forsinkelse på togene, da min endestation er Københavns Hovedbanegård og jeg derfor ikke har gavn af den "buffer-tid"der er indlagt inden toget kører videre til Nørreport.Det er altid dumt at komme med påstande, når man ikke har datagrundlaget til det, så derfor vil jeg sige at min oplevelse er, at der på samtlige t oger tekniske fejl med enten dørene, toiletterne eller kaffeautomaterne. Jeg har sågar oplevet at trave hele toget igennem uden at finde et enestetoilet der fungerede.Jeg ved I kæmper for at give os en god tog-oplevelse og der er sket forbedringer siden sidste vinter...vi er der bare ikke helt endnu.Jeg arbejder i Høje Tåstrup, så er jeg glad for direkte forbindelse fra Helsingør til Ringsted og omvendt i mylder tiden, selvom der er 8 minutterophold på HBG om morgenen. Håber at dette fortsættes også om sommeren.Det kniber opfte med at opformere togstammer, og have backup når der er store events i København eller Malmö. F.eks. når landskamp er afslutteti Parken, er der ofte kun 1 togsæt i retning mod Helsingør, hvilket er alt for lidt.Der bør derfor være en funktion, der holder øje med events der giver anledning til ekstraordinære passagerbelastninger, og agerer på dette.Man kunne overveje at indføre gratis internet i togene, som de har I busserne mange steder. Det ville være med til at udnytte rejsetiden bedre oghermed at lette frustrationsniveauet ved forsinkelser.For min del er der ingen andre alternativ end at tage Kystbanen (da eneste alternativ ellers er med bil og der ikke er parker ing ved mit arbejde, harjeg ikke engang beregnet fordeler/ulemper). Men var der et alternativ ville jeg til tider helt klart vurderet dette, da Kystbanen (desværre) til tiderSLET IKKE lever op til mine forventninger til offentlig transport.Med understregelse af til tider, vil jeg dog medgi at Kystbanen til andre tider fungere helt udmærket. Desværre er de negative sider (primærtpladsmangel) i øjeblikket så altoverskyggende, at det samlede indtryk ligger langt under tilfreds.Når der som på det seneste har været store forsinkelser pga. signal fejl, føles vi på kystbanen meget nedprioriteret. Ventede den 11/11 i over entime uden nogen information overhovedet på kystbanetogene.Det ville klæde Banedanmark at være lidt hurtigere til at tage udgangspunkt i hovedbanen, og starte togdriften derfra, i stedet for Hensingør ellerandre steder. Det er uholdbart at der skal gå så lang tid inden der bliver fundet en løsning, da vi ikke har andre alternativer, vi har også børn der skalhentes i institution, og dette var ikke muligt i fredags.Hvad siger man til pædagogen når man ringer, eller sin 16 måneder gamle datter??? Jeg ved ikke hvornår jeg kommer, der kan gå timer endnu, vianer ingen ting.Det var ligeledes umuligt at få mere information hos DSB.Man kan godt mærke at togene er slidte. Det er ofte at der enten er aircondition når det er koldt, eller slet ingen varme på.Det er irriterende at der ikke er internetadgang i toget, mange pendler langt og man kan udnytte tiden i toget bedre.Kan man ikke lægge godstrafikken UDEN om myldretiderne?Alt for lang ventetid i København, når man skal hjem om eftermiddagen fra Ørestad til Snerkkersten .Bedre samarbejde på tværs af landsgrænserne. At man tydeligt giver information om tog til Sverige, ikke kun tog fra Sverige på Kastrup. Atrejseplanerne er bedre integreret, at den estimerede forsinkelsen er bedre. Bedre information om forsinkelser i det hele taget.Bedre information ved forsinkelser. Tit er der ingen info. Det hænder at der siges noget i højtalerne på Østerport, men man kan ikke høre det pågrund af larm fra andre tog.Jeg oplever mere det er Banedanmark, der har et problem med dårlige skinner, dårlige ledninger og dårlige signaler. 55 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Jeg vil helst køre med offentligt transport, og synes grundlæggende at ydelsen på Kystbanen burde kunne dække mit behov, som er megetstandard. Men der mangler plads om morgenen, og bedre info om afgang sent på døgnet.Undlad højttalerhåbet om at passager har haft en god rejse, specielt irriterende når der har været aflysninger og forsinkelser.Togførere bør kontrollere billetter og rejsende lidt oftere.En del indvendige automatiske døre er ofte ikke fungerende.Indsæt flere vogne i myldretiden, så der er siddeplads til alle. En af fordelene ved at tage togen er jo netop at man kan udnytte tiden til at arbejde.Det bringer mig til punkt 2 - internet og mobildækning på strækningen burde være på pladsDet største problem jeg har oplevet er dørene. Oplevede for en måneds tid siden at jeg i sidste øjeblik trykkede for at åbne døren på Nørreport -døren begyndte at gå op - og jeg skyndte mig ud - men da dørene var gået en trediedel op begyndte de at lukke i igen og min rygsæk kom i klemme.Der gik vild panik i mig. Jeg nåede ... først at komme "ud af" rygsækken og dernæst flå den til mig inden toget kørte.Jeg har tidligere tænkt, at de som kommer galt af sted med dørene, er dem som løber ricisi og tager chancer. Men jeg tager absolut ingen chancer -når dørene er på vej op, regner man da helt klart med, at nu kan man komme ud uden problemer. Sådan som det skete den dag, kan det ske vedhver afgang.Har ikke fuldt særligt meget med i debatten om dette tidligere, det vedrørte ikke mig, men i dag synes jeg er det er en rigtig grim situation at stå i.Det kan ske for alle. Puha, nu forstår jeg bedre situationen med barnevognen som sad i klemme - på Ørestaden, tror jeg det var. Det må i da megetgerne melde tilbage til demSpørgsmålet er, om det ikke er spild af tid at besvare disse spørgeskemaer. Der bliver jo ikke gjort noget konsturktivt fra DSB side.Hvsi jeg henvender mig til DSB, via mail, med spørgsmål omkring driften eller "regler" i Kystbanen, får du modtstridende og direkte uintelligentesvar retur.Hvis det er det generelle niveau hos DSB, og det er min fornemmelse, er alle disse tiltag unødvendige.Jeg har dog respekt for jer, som stædigt bliver ved med at prøve at ændre forholdene.I myldertiden kører der kun et tog hver 20. minut som stopper ved Hellerup station til trods for, at rigtig mange passagere står af/på ved Hellerupstation. Så flere afgange, som stopper ved Hellerup station, ville gøre mit liv nemmere :)Hold nu fokus på tiden, kunderne og giv al den information som der ønskes ( og det er meget )Alt for mange afgange har for få togsæt.Specielt myldretidstog fra Østerport mod Helsingør. Jeg opfordrer til at der sættes mindst 2 togsæt på alleafgange !Personalet/trainmanagers ses oftere end før til at kontrollere billetter, men det sker at de ikke er synlige. De bør mindst 1 gang på strækningenØsterport-Helsingør vise sig ved at gå gennem HELE toget og checke billetter. Intet urimeligt krav, synes jeg.Forstår simpelthen ikke hvorfor de nogle gange ikke gør det. Der er altid længere strækninger mellem stationer, hvor det må k unne lade sig gøre.Eneste undtagelse bør være, når toget er pakket med folk, der står som sild i en tønde.Jeg har rejst med Kystbanen i over 25 år, og "ved" hvad jeg taler om.Når man skal skifte til bus SKAL der være DSB personale til at styre informationen samt nogenlunde sørge for, at der er orden i, hvem som kommerpå bussen -- der plejer at være fuldstændig kaos og ingen ved noget som helst.Train managers skal kunne oplæse beskeder - det er irriterende at høre på, når de famler sig frem til informationen.Når der ikke kan angives nogenlunde præcis tid på forsinkelse, så skal der stå "ukendt" i stedet for at tiden bare bliver forskudt hert minut (ellerhvert tredje minut).Jeg synes at togenes antal af togsæt ikke har noget med trafikpresset at gøre.Især i weekenderne kan der være trang plads.Kufferttrængsel i toget til og fra Kastrup til Købehavns Hovedbanegård er ikke så sjældent et problem. Ved en evt hurtig evakuering tror jeg det vilvære svært at komme ud på grund af kuffertophobning i dørrummene. Personalet virker ligeglade med det.Det er mig en gåde hvorfor der ikke indsættes S-togs drift på kystbanen - incl gratis medbringelse af cykel.Hvis man virkelig vil have folk over i det offentlige transport system bør man gøre det væsentlig billigere for kunderne.Slutteligt skal det siges at hele management af DSB First samt det financielle tab er skammeligt. Ikke nok med at kunderne skal acceptere dårligereservice, men samtidig at man som skatteborger skal betale for sådan inkompetence er enormt frustrende. Det vil klæde DSB first med en ordenligundskyldning.Der er rigtigt mange, der står af på Hellerup om morgenen. Kan myldretidstogene ikke standse der?De små stationer, her specielt Vedbæk og Skodsborg og hele Nivå linjen, nedprioriteres i voldsom grad, så det oftest er dé tog der aflyses ellerforsinkes voldsomt til fordel for Helsingør togene. Det er urimeligt at få aflyst sit tog og så se 3-4 andre tog med ledig kapacitet køre forbi ... ellerskulle holde i 10 min på Klampenborg st. for at lade et par forsinkede Helsingør tog overhale. Så overvejer man virkelig at købe bil nr. 2! 56 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Bedre information.Kørslen fra Kävlinge st i Sverige er væsentligt forringet. De svenske Påkatog er ofte forsinkede, således at man ikke når sit øresundstog ved togskift.Det kunne være rart med lidt flere stop på Kävlinge st, der er den hurtigst voksende kommune i Sverige..Kommunikation er jo en svær ting, men det ville klæde alle om det blev betydeligt bedre, spececielt i de situation, hvor ingen ting fungerer, det er jomed til at øge irritationen. Og også hensigtsmæssigt, om oplysningerne der så meldes ud hænger sammen/er i overensstemmelse medvirkelighedens verdenSørg for at myldretidstog også standser - begge veje - på en så central station som HellerupUndgå kun at køre med et vognsæt på de mest trafikerede afgange - sker meget/alt for ofte. Og samtidig kan man så se, at et meget langt ognærmest kun halvfyldt myldretidstog blot kører forbi. Tillad at 1klasses kupéen bruges af alle i situationer, hvor I kun kør er med et vognsæt.Internet/mobildækning i togene please...Så kan man bruge sin rejsetiden til noget.Giv os nu bedre trafikinformation på skærmene - én ting er at toget ikke kører (til tiden) men giv os dog info - togne ved man jo hvor er!Gør rentTal danskInformér mange gangeInformér ad flere kanalerUdvikl en info-appKør til tidenKør ikke før tidenGør wifi tilgængeligt (som S-tog)Gør wifi gratis (som S-tog)Aflys mindreGør det til en regel at man må benytte 1 når toget er overfyldtTag det MEGET alvorligt, at Nørreport snart lukkes (2013)- 1000% fokus på at mindske gener med tab af passagerer til følge - personligt regner jegmed at køre i bil, da jeg ikke tror en døjt på at DSB kan løfte opgavenFra nord mod København er der i mange morgentog ikke siddeplads efter Espergærde. Meget irriterende for rejsende fra Humlebæk og længereind.Fra København mod nord er der i mange eftermiddagstog ikke siddeplads efter Østerport.Det er problematisk, at man som pendler ikke kan komme på internettet, når man kan gør dette i S-toget. Endvidere er mobilnettet elendigt, hvilketdet gør svært at arrangere andre transportformer, når toget er forsinket eller aflyst.Det er et stort problem med pladsmangle omkring afgange mellem kl. 7.30 og 8.15.Tak for jeres indsats og arbejde i sagen.Det er tit at de små borde foran sæderne er beskidte.Infoamtionen er meget mangelfuld. F.eks. i fredgs, hvor vi stod i en time på hovedbanegården uden tog mod lufthavenn og Sv erige inden nogensagde, at man ikke anede, hvornår driften blev genoptaget. Sådanne udmedlinger er ikke i orden - hvor var busser??? Samtidig malede en stemmeat der gik tig mod Sverige hver 20. minut...Internet i toget mnagler også.Måske kan man afskaffe båndet med udtalelsen om at man håber, man har haft en behagelig rejse.Tusind tak for det store arbejde af formanden for pendlerklubben -Se nu at få oprettet en SMS service så man kan modtage sms beskeder om morgenen, hvis der er forsinkelser eller aflysninger af tog. Det ergammeldags at man skal lytte til P4 København for at høre om status for kystbanen.Når sneen kommer og der sker aflysninger, så overvejer jeg bilen til klampenborg, og så S-tog videre mod hovedbanen, så kan man tage andre medpå vejen :-)NejkampagnenSåfremt man fortsætter med at køre langsommer og langsommere kan man sætte S-tog ind på strækningen.Mht til ombygning af overgangsbroen på Kokkedal Station:Jeg har hørt og læst flere steder, at DSBs ombygning på stationen vil være samtidig med Hørsholms Kommunes ombygning af bilbroen (som også 57 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011har cykel- og gangsti) til Lågegyde. Hvis dette sker, og der altså blokeres samtidigt for trafik over jernbanen ved Kokkedal Station på overgangsbroensåvel som på bilbroen, vil det være totalt kaotisk trafikmæssigt. Tusindvis af mennesker vil så skulle bruge oceaner af tid i månedsvis for at kommetil stationen.Derfor vil jeg og mange andre pendlere fra Kokkedal-området bede DSB og Hørsholm Kommune indtrængende om et fornuftigt samarbejde for atforhindre dette kaos. Så vores bøn er til disse to instanser:Sørg venligst for at de to ombygninger IKKE bliver samtidigt. Det vil mange takke jer for!Jeg har det ønske ved myldretid skal der ikke komme korte toge.Det ville være dejligt den dag man har en aftale i enten i København eller Helsingør og man toger toget ikke er nødt til at tage 1 eller 2 tog før afstedhvis man skal være sikker på ikke at komme for sent til sin aftale.Et lille tip til DSBFIRST om søndagen:Det ville være dejligt hvis DSBFIRST kunne finde på at sende tog afsted med 2 togsæt, og ikke som meget tit kun sende et tog afsted med ét togsæt,så man skal side og stå som sild i en tønde, og været generet af alle de cykler der også er med om søndagen og ikke altid står i cykelvognene, fordider ikke er plads det samme gælder for barnevognene.ALTSÅ KUNNE DET VÆRE SMART MED EN VOGN KUN TIL CYKLER OG BARNEVOGNE. SELVFØLGELIG SKAL REJSENDE DER IKKE HAR CYKLER OGBARNEVOGNE MED IKKE FORVILDE SIG IND I DEN VOGN.Der kunne måske også gøres noget mere ved at det er næsten umuligt at få plads til sine kufferter når man tager toget hjem enten fra lufthavneneller hovedbanen. Vi er jo ikke alle sammen over 180 cm høj så vi kan få kufferten op på "hattehylden". Det kan da godt være der er plads tilbagagen andre steder, men hvor? Hvorfor er der ikke den service evt. med skilte i toget om hvor vi så gør af bagagen. I det hele taget er servoce itoget en by i RuslandIndimellem virker det som om antallet af vogne på togstammerne er tilfældige. I myldertiden er der nogle gange kun 3 vogne og man står som sild ien tønde. Uden for myldertiden er der lange togsæt og oceaner af plads.Det må være rimeligt at der er siddeladser til alle rejsende.Jeg kunne vælge at køre bil hver dag, men jeg synes man bør bruge et kollektivt transportmiddel når man kan. Bla. af hensyn til vores miljø ogomverden.HVIS man vil have flere af min "slags" ind i toget, så skal bus og tog passe sammen. Man må tage hensyn til, at vi er en hel del der IKKE arbejder fra"8 til 16" som f.eks. har bruge for sene, hurtige afgange. Afgange der passer med andet end en "tele bus" som alligevel aldri g er der hvor man skalbruge den.Så synes jeg man bør have kontrol i DSB 1ste; der er alt for mange gratiser der blot sætter sig der når toget er overfyldt (det er det hver dag)Skel til Oslo Hovedbanegård når det handler om rygning på perronnerne; der har man gode zoner som rygerne kan bruge. Og vi andre kan stå etandet sted fx ift vindretning etc.vhHenrik BilleSe nu at få styr på de højtaler udmeldelser på Nørreport station - man skulle tro at ekstra togene kun er for passagerer til Rungsted, idet i anbefalerat rejsende til de efterliggendestationer mod nord med fordel kan tage det normale kystbanetog. Da ekstra togene primært er for rejsende til Rungsted og Humlebæk ogefterliggende stationer. Ja! så forstår jeg ikke udmeldingen.Grunden til at mange tager ekstra toget, er nok fordi de kører på de tidspunkter hvor der er videre forbindelse. Så lidt fleksibilitet med ekstra vognepå ekstra togeneI vil komme langt med ærlige udmeldinger, for selvfølgelig kan der ske utilsigtede forsinkelser!Så vidt jeg ved gælder stadig de afgangsprocedurer, hvor personalet ikke behøver se sig om inden de fløjter, og at det er ulovligt at stå på efter atdet er fløjtet. Foruden at det kan være farligt, er det også ubehageligt. Når man kommer om morgenen i Helsingør og går fremad langs med toget,kunne man tidlligere hurtigt stå på når de fløjtede. Det tør jeg ikke rigtigt mere, især ikke da de desuden kan fløjte et minut inden afgang.Det der med at gå frem og springe på i sidste øjeblik er et lulksusproblem, men afgangsproceduren er farlig og bør ændres - og det er forvirrende foralle at tiden i køreplanen tydeligvis ikke er for passagerne, som står på, men for lokoføreren, som sætter toget i bevægelse. Det bør det ogsåændres på,Prøv at få til stand et samarbejde med Scandlines/HH-Ferries, så att færgernes afgange passer bedre til Kystbanen...Husk at forsinkelser er ikke bare forsinkelser. Når man er afhængig af tilsluttende kollektiv trafik, kan 5 minutters forsink else blive til 45 minutter.Det et derfor problematisk for den samlede trafik, at der skæres så meget på lokaltrafikken i Nordsjælland. 58 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Efter en lang periode med tog til tiden, er der igen begyndt at komme forsinkelser, hvilket som altid er dårligt informeret - ofte bliver den visteforsinkelse blot forlænget når man når til tidspunktet. Dog oplever jeg megen information hvis forsinkelsen er få minutter (3-6) her kan det godtgentages flere gange i højtalerne. Men ved "større" forsinkelser, mangler informationen som ofte helt.Generelt yder togpersonalet en god service. Dog undre jeg mig over at der er indført ekstern billetkontrol er det for at holde billetprisen oppe??Jeg tager ofte toget fra Hellerup til Helsingør sidst på aftenen. Det er ofte forsinket og når det sker er der ofte meget dårlige eller ingeninformationer. Det er ikke noget rart tidspunkt at stå og vente i det uvisse!Ja lige nu er jeg på barsel, men jeg gruer for at skulle med kystbanen igen og opleve overfyldte tog pga sne, fastklemte folk og en helt igennem enforfærdelig vinter sidste år. Jeg var gravid og måtte ofte blive hjemme og arbejde eller måtte tage min bil fordi jeg var bange for at stå på overfyldtestationer og blive mast. Blev flere gange dårlig fordi der var så overfyldt - ofte får jeg en af de sidste pladser på snekkersten. Jeg ville foretrække 3tog i timen men så med lange lange sæt så de kører til tiden og der er plads til alle.Og så - ingen betalingsring for os heroppe før Kystbanen kører med 99% træfsikkerhed! Tak for indsatsen.Hilsen Mia HartzbechUrene på Nørreport Station er en skandale. Skal vi vente i 3 år+ før de viser noget i retning at tiden?Mens præcision og antal aflysninger om morgenen er ok nu, er det mindre godt sidst på dage (efter kl. 17.00).Det er for ringe, at der i 2011 ikke tilbydes en fungerende internetforbindelse i Kystbanen. Internet tilbydes f.eks. i S-tog.Visse af Kystbanens tog giver heller ikke mulighed for at arbejde via mobilnet.DSB: Velkommen til 2011. Vi der arbejder via pc, mister muligheden for at lægge en indsats mens vi undervejs, hvilket kunne gavne arbejdsgivereneller familien.Jeg kan ikke forestille mig en vigtig togforbindelse i et andet europæisk land, hvor der ikke tilbydes internet til de rejsende.Ren stenalder for DSBFirst :)De må snart forstå at disse langsomt accellererende tog slet ikke duer til pendler traffik. Samt at der kun er 4 dører i et tog sæt. Få nu snart fat inoget som S-tog, hurtigt fra 0-120 km/t, hurtige døre, 8 døre mindst per togsæt. Måske kan det i virkeligheden løse nogle af de manglende togsætder skal bruges til fyn og jylland, nå nu IC4 er totalt fiasko.Ligeledes forstår ikke hvad togføreren skal lave, hvorfor kan en lokofører ikke lukke døren, og fløjte i gang. I stedet kunne man så brugetogrevisoere, som faktisk giver folk bøder når de har "glemt" at klippe. Det sker så tit, at folk sige - ååh nej, har glemt mit kort i dag - og togføferenså svare, ok så lad gå. Det er så tydeligt at de ikke ejer et kort.Nå men bare lidt surt malurt.Jeg oplever at stillekupeerne meget ofte er optaget, når jeg står på på Nivå station.Der er klart flere og flere, der vælger at sidde der i ro og fred.Derfor er DSB nødt til at stille flere stillekupeer til rådighed for os passagerer.Orienteringen gennem højttalerne på stationerne, især nordpå ( Nivå og andre station) er på ingen måde tilfredstillende - det kan ikke være rigtigt,atvi skal stå der og ingenting få at vide.Med venlig hilsenLisbet JoensenHvorfor kører myldretidstogene 15.13 og 16.13 fra Nørreport, altid kun med 1 vognsæt?Det virker fuldstændigt uacceptabelt, når man ved togforsinkelser henviser til et eller andet, der er sket i Sverige !!Alle tog bør standse på Hellerup, da myldertidstoge oftest er overfyldte inden Nivå i de bagerste vogne, da vi er mange der skal videre fra Hellerupmed S-tog og bus. Regionaltog har de få gange jeg har valgt dette altid haft rigelig plads, men desværre standser dette ikke i Hell erup.De gange hvor toget består af kun et sæt, er der KUN ståpladser fra Espergærde og det bliver sædvane så snart vi får frost og sne.Informationsniveauet er generelt for lavt. Nogle gange modsiger informanderne hinandens informationer. Det må være muligt at informere korrektpå Københavns Hovedbanegård om ankomsttid fra Sverige.Når et tog er forsinket mere end 20 minutter, så må der være et andet tog fra Sverige på sporet. det er ofte ikke tilfældet, i sær om aftenen hvortogdriften i forvejen er reduceret.Banegårdsområdet er uryddeligt og forsømt, og man kommer derfor i en trist østeuropæisk stemning.Jeg kunne ønske mig at modtage sms ved uregelmæssig eller aflyst togangn.Jeg synes simpelthen det er for ringe at man anno 2011 ikke kan sørge for både at have internetadgang samt en ordentlig mobil telefondækning påstrækningen.Dagligt er jeg vidende til folks kamp med opkald de må gentage pga af udfald. 59 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Jeg selv har valgt at trække resigneret på skuldrene, da dette problem åbenbart for DSBFirst/Baneservice er lige så stort et projekt som at sende folktil månen. Sagen er bare den, at for amerikanerne lykkedes det, men det synes som om det aldrig vil komme til at lykkes for førnævnte parter, at fåløst mobiltelefonproblematikken. Det er en skam uden sidestykke.Venlig hilsenThomas Rulis, HelsingørDa jeg ikke har bil,er jeg tvunget til at bruge KYSTBANEN.MEEN man får afprøvet sin tålmodigshedgrænser jævnligt.Selv i weekenden er derforsinkelser.Undskyldninger er der nok af,et eksembel:Toger kører lagsomt,der er ikke kørestrøm nok i ledningerne! Ja,jeg viste ikke om jeg skulle grine ellergræde.Afgang 8.18 er altid fyldt og passagerr fra rungsted og ind efter må stå op. Det er en populær afgsng især for os børnefamili er så det er surt at måttestå op. Jeg fravælger toget selvom afgang ville passe mig bedst.Det største problem synes jeg er dårlig/manglende information ved forsinkelse/afslysning - både påstation og på hjemmeside - specielt dsb Firsts hjemmeside, lidt bedre på bane danmarks.Det er stort set hver dag at togene på kystbanen ikke kører som de skal. Det er det største problem. til tider forstår jeg heller ikke hvorfor man ommorgnen sender et kort tog, og så der kl 11-12 der sender man de lange toge hvor der slet ikke er brug for alt den plads. Kystbanens forhold er altfor dårlige i forhold til prisen på billetter.Hvorfor består myldretidstogene oftest af ét vognsæt?1. Den virkelig dårlige mobilsækning burde kunne forbedres! Det kan simpelthen ikke være rigtigt at dækningen er så dårlig - og når man brugerknap 2 timer på transport hver dag ville det virkelig hjælpe.2. Information om aflysninger på stationen ved afgang. Det sker stadig at vi sidder ondt tog på Helsingør, forleden var det på østerport, ogsåkommer/holder der et andet tog som pludselig kører først, unden vi er informeret om dette!3. Forslag: internet i togene. S-togene og intercityruterne har det. Med så mange daglige pendlere der kunne udnytte transport tiden på arbejdeville det være optimalt med internet adgang.Det er vigtigt at vi får korrekt trafikinformation om forsinkelser således at jeg kan tage stilling til om at benytte andre alternativer. Hvis der er i enlang periode ikke køre tog, kan det betale sig for mig at tage metroen til Ørestad og gå til Tårnby station. Det tager 15 minutter at gå.Det er vildt irreterende når der er forsinkelser, ogder er tog der skal holde og vente ved en station, for at blive overhalet, og man først bliverorienteret om dette, når det sker. Man har ikke en chance for at disponere selv. Hvis man på afgangstidspunktet på stationern e før, blev adviseretom at, næstkommende tog muligvis vil overhale, har man valget om man vil stå og fryse, og komme hurtigere frem, eller tage "snegletoget"Kan ikke forstå at tavlerne ved forsinkelser mange gange flytter afgangstidspunktet 1 til 3 min ad gangen, men resultatet er mange gange, at det erop til 20 min forsinket( specielt om eftermiddagen) nogen gange med resultatet af toget helt forsvinder uden aflysning. hverken i højtaler eller påskærmene. Dette bevirker også, at man som passager ikke har mulighed for at disponere anderledes, f.eks at handle i mellemtiden, eller vælgeanden transportform, da man hele tiden bliver holdt hen med at det kun er nogle få min. forsinket.Jeg kører ikke så ofte ind til byen mere, men hvis der stadig benyttes den informationsmetode på tavlerne, at man skifter forsinkelsestidspunkt udmed nogle minutters mellemrum i rigtig lang tid, er det en meget stor irritationskilde. Det betyder, at man er stavnsbåndet til f.eks. at stå i denstærkt forurenede luft på Nørreport-perronnen, fordi man hver gang, der skiftes forsinkelsestid tror på, at nu kommer toget så nok på det nyeannoncerede tidspunkt, f. eks 17.24. Når klokken så er blevet 17.27 og toget stadig ikke er kommet, skiftes tallet på tavlen ud til 17.31 og så videre.Det kan stå på i forfærdeligt lang tid og er meget mere frustrerende end rent ud at få at vide, at toget er forsinket og vi ved ikke, hvornår detkommer.Man kunne have brugt tiden til noget fornuftigt oppe på gaden i frisk luft i stedet.- 7 min ophold på KH bør ikke være en permanent løsning- Fremtidig rygning forbudt på perroner vil være dejligt- Transporttid er ifølge nuværende køreplan et par minutter langsommere i forhold til køreplan for et par år siden. Kan transporttiden ikkereduceres?- Alt i alt dejligt at køre med Kystbanen. Venligt og høfligt personale.Informationen er alt for dårlig.Der står en afgang på monitoren, mens en anden nævnes i højtalerne og en helt tredie i toget.Lyspanelet i toget viserofte: næste station Rungsted Kyst, mens toget ikke standser før Kokkedal.Cykelplads i toget bør forbedres, cykler fylder for meget nu, og alt for ofte er der ikke plads, hvis man stiger på 3-4 stationer efter start. 60 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Når tog er forsinket er det uheldigt, at forventet afgang løbende ændres. Nogle gange helt til næste tog. Man ved aldrig, om man skal findealternativ.Der spildes meget tid på, at man ved fly- eller fjerntog forbindelser er nødt til at tage 30-45 min tidligere af sted, for at være sikker på at nåforbindelsen.Aflåste døre og toiletter, der ikke fungerer bør ikke figurere i den udstrækning som nu.Togpersonalet er utrolig venlige, hjælpsomme og viser stor conduite.Jeg synes forsinkelserne er meget og at det betyder meget ekstra transport til helsingborg.Jeg synes det bør kompenseres meget mere, det er arbejdstid og tid koster penge.jeg synes at du skal have tildelt et nyt månedskort.Information om forsinkelser fra Østerport er ofte utilfredsstillende.3 min af gangen, hvor en info om tre min forsinkelse burde betyde at toget er ved at forlade Nørreport, men ofte medfører en gentagelse af at deter yderligere 3 min forsinket, en procedure der gentages flere gange.Hvis man kommer til Humlebæk Station efter kl. 9 om morgenen, er der ingen p-pladser (på vandsiden).For ofte er togene for korte, så der er ståpladser hele vejen - og ind imellem så mange passagerer, at man står som sild i en tønde - bogstaveligttalt!!!Det er en kedelig start på dagen - og yderst trættende på hjemturen. Har flere gange oplevet, at alle passagerer ikke kunne komme med toget.Hvis net- og mobildækningen blev forbedret, så den holder hele vejen, ville det blive nemmere at arbejde i toget - og dermed mere attraktivt at tagetoget for nuværende bilister.Myldretidstogene er stadig ofte for korte i forhold til efterspørgslen. Jeg ender ofte med at tage det tog, der kommer lige efter og stopper ved allestationer for at få en plads. Men det betyder jo så også at jeg kommer lidt senere på arbejde.Der er brug for en valgmulighed mere når det gælder mobildækningen på kystbanen: "Helt og aldeles utilfredsstillende og nærmest uanvendelig."Det er 5 år siden jeg flyttede til Helsingør og blev daglig pendler mellem Helsingør og København, og mobildækningen har været konstant ringe oger overhovedet ikke blevet forbedret det mindste i alle de 5 år. DSB og DSBfirst har i det mindste gjort små fremskridt, men for mit mobilselskabsvedkommende (3) virker det som om de overhovedet ikke forsøger at forbedre deres meget mærkbart dårlige dækning.Jeg ville gerne kunne arbejde i toget med min bærbare og med internet-/telefonforbindelse via min mobil. Men det er bare ikke muligt med denkomplet ringe dækning og de mange udfald. Jeg håber at mobilselskaberne snart tager sig sammen og får deres eksisterende netværk til at fungerestabilt, frem for at poste penge i 4G, 5G, 6G osv, når de foregående Ger stadig ikke fungerer på et anvendeligt niveau på Kystbanen.Det sker relativ ofte at der mangler togsæt hvilket bevirker at toget er så fuldt at mange må stå efter i Espergærde eller Humlebæk - Der ersimpelhen godt nok!Det er ofte at toiletter er i dårlig stand; enter virker de ikke eller så er de så ulækkre at man ikke vil bruge dem.Når togene kommer fra Sverige er de ofte ikke særlige renlige - der er ofte madposer, tomme drikke emballage, samt aviser liggende mange steder.Espergærde-Nørreport som regel ok, Nørreport-Espergærde næsten altid forsinkelser og overfyldte tog.Hvorfor skal alle afgange absolut køre igennem til Sverige? Det siger næsten sig selv, at der ikke skal meget til at give forsinkelser og aflyste tog. Nårman skal til Fyn og Jylland, skal man jo skifte på Hovedbanen. Drømmen om Øresundsregionen er for urealistisk i forhold til d e mange pendlere, derdagligt kører mellem Helsingør - Nørreport.Nu snakker man ovenikøbet hurtig vedtagelse af Betalingsringen. Hvor skal alle de mennesker være, der i øjeblikket vælger bil en til København istedet for? Der er ikke en gang ståpladser til dem. Hvor vil regeringen få tog fra til at klare merbelastningen? Som det er nu, er det en plage at væreafhængig af Kystbanen. DSB First er det værste, man har budt os i de 31 år, vi har boet i Espergærde.I øvrigt er vi i Danmark og taler dansk. Hvorfor skal vi have informationer på svensk, ofte aldeles uforståelige, undertiden på engelsk, men hvorforikke dansk? De danske togførere er desuden mere servicemindede end de svenske.Oplever at den sidst indførte køreplan mellem østerport og Hyllie er forringet i forhold til tidligere. Jeg har næsten altid 10 min vente tid. Detbetyder at jeg faktisk er 10-15 minutter længere om at komme hjem til Hyllie station end når jeg tager afsted om morgen fra Hyllie. Om morgentager min transport 45 minutter fra station til jeg er på arbejdet. Hvilket må siges at være særdeles tilfredsstillende. Når jeg derimod skal hjem oghente børn og først kan forlade mit arbejde kl. 16 så skal jeg være mere end heldig for at kunne opretholde samme transportti d. Det medfører atjeg ofte skal løbe mellem togene.10 min om eftermiddagen er lang tid når man skal overholde lukketiden i institutionen.Har opgivet at stole på DSB First og Kystbanen, der er tit og ofte forsinkelser eller aflysninger og køreplanen passer ikke til mine behov.Har fundet mig et andet arbejde, hvor jeg ikke er afhængig af Kystbanen. 61 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011mobildekkningen er extremt darligDa vi flyttede til Espergærde for ti år siden var der otte afgange i timen i myldretiden når man skal af i Hellerup. Nu er der tre!!! Det er sgu ganskeenkelt for ringe. Lad dog det gennemkørende tog fra Helsingør stoppe i Hellerup. De par min gør ingen forskel for passagerer, der skal så langt.Alternativt send bumletoget hele vejen op til Helsingør eller i det mi date Snekkersten.Jeg syntes at det fungerer glimrende i myldertiden, men til gengæld er problmet størst i aftentimerne - hvor man er afhængig af togdriften fraSverige.At man burde vende tilbage til at togene KUN kørte til Malmø C - derved var problemerne små.At sørge for at der ALTID er mindst to togsæt tilkoblet myldertidstogene fra Helsingør om morgenen.Jeg er meget træt af, at togene både om morgenen og om eftermidagen kører med for få togsæt, så man er nødt til at stå op. Forleden morgenmåtte jeg endda stå op fra Espergærde og hele vejen ind til København. Det kan simpelthen ikke være meningen.Hvorfor der kommer så mange KORTE tog og helt specielt når der er forsinkelser????Nu har man da en forestilling om, hvordan det er at være burhøne.Hvad med de tog man læste om, som står/stod stand by på Hovedbanegården i tilfælde af forsinkelser, står de bare og ruster, for der er i høj gradbrug for dem.Når jeg trækker mig tilbage fra det pulserende liv, vil det være en stor sidegevinst, ikke mere at være afhængig af Kystbanen. Ærgerligt, for nårkøreplanen overholdes!!!!!!!!!!!!! er det bare en herlig togtur.Alle tog skal stoppe i Hellerup og de passageger der skal til Sverige skal skiffe på Hovedbanegården så vi ikke hele tiden får forsingelser fra sverigesom ikke kommer os ved.Arbejder tit i weekenden - det er frustrerende toget mod Helsingør sjældent kommer til tiden - mange gange er det kun en enkelt dør der er låst - såman må løber for at nå den rettet dør - inden toget kører - hvilket ikke altid lykkedes for nogen - i weekenden - det er sikkert en weekendspøgblandt personalet- Alle morgen og eftermiddags/aften tog bør være lange !- Informationen på stationerne bør være KUNDErettet og ikke togforløbs-rettet- Morgentogene er generelt blevet MEGET mere præcise - flot - problemet ligger om eftermiddagen omkring kl 17-17.30 på Østerport: Det tager forlang tid at bortrangere de sydfra kommende tog med endestation på Østerport - som så spærrer for Kystbanen.- Hvordan kan man "komme tættere" pendlerklubben - ingen kritik af Randropps arbejde - han gør det godt - men et tilbud om måske at kunnebidrage med frivillig arbejdskraftDet er ALT for dyrt, jeg kan (når jeg alligevel har en bil) køre bil til samme pris.Flere afgange så man ikke skal stå op mellem Kokkedal/Hellerup.Jeg finder informationsniveuet meget uensartet. Den ene dag komme laange tekster på dansk svensk engelsk og ind imellem også fransk. andregange og oftere en meget søvnig stemme som bare laller noget af.Toiletforholdende er under al kritik. Der stinker. flyder med jeg ved ikke hvad og endnu værre så er de mere reglen end undtagelsen at toilet er udeaf drift og selv når man sku være så heldig at der er to togsæt med så sker det såmænd også at det andet toilet er ude af drift. Kaffeautomaterne erofte ude af funktion.Stilleukpe. Håndhæves generelt ikke af personalet.Jeg tager primært myldretids tog hvor det er IC3 tog er kører for der er standard information rene toiletter mm generelt af e n bedre standard.Her er iøvrigt en ide til service. Træk en vittighed i toget. få folk til at grine lidt. skab nogen hyggeligere rammer.Giv passagagerne en følelse af at deer velkomne i toget. Overrask med det lille ekstra.Sæt iøvrig prisen op med 50 % og garanter en masse dejlge ydelser der følger med . Herunder garant for at der aldrig mangler plads. Indfør mobilzoner og indfør forbud mod mobil andre steder. Få en restaurantvogn så man kan købe morgenmad i togetForbind IC 3 tog på kystbane med lyn toget til fyn og jylland.Jeg har sådan lidt i baghovedet, at vi da snart skal have bil nummer 2, for det er mit helt klare indtrykt, at indførelse af rejesekortet, vil gøre detmeget dyre at tage toget. Jeg har kigge lidt på rejsekortet.dk, og selvom rabatniveauet ikke er meldt ud, så er det åbenbart, at det bliver markantdyre, hvis rabat niveauet ikke er væsenforskelligt fra de andre områder. Og hold da helt fest, hvor bliver det nogle dyre måneder til at begynde med.Jeg kan godt se det smarte i, at man kun betaler for det man bruger ..... men så bliver det jo hurtigt til at jeg lige tager bilen i fritiden i stedet fortoget - som det er nu har jeg jo allerede betalt.Og hvorfor skal de der tog pinedød til sverige? Hvad om det hele skiftede i Tårnby eller hovedbanen. Ja det vil være til gene for Øresundspendlere -men de er da i mindre tal i forhold til dem, der bare skal til og fra KBH. 62 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Jeg glæder mig over, at kystbanen oftest køre til tiden om morgenen.Men endnu en gang: De mange og store forsinkelser om aftenen - særligt efter myldretiden - er ikke acceptable. Og om vinteren kan det ydermerevirke ekstra belastende. Og hvis man så oven i købet ikke får at vide, hvornår næste tog kommer, så er det rigtig slemt.Det vil altid være at foretrække lidt færre afgange men præcise, fremfor et forsøg på mange afgange, som man ikke kan regne m ed.Der mangler P-pladser på Kokkedal + Rungsted stationer, når man ankommer lige efter rush-hour. Frustrende at skulle nå et tog... og ikke kunneaflevere bilen !!!***P-pladsen på Nivå er alt for SMAL og KRUMMER så meget, at bilernes forparti faktisk rammer jorden - dvs . skraber imod (lak-skader mv) underparkeringen, både sommerdage pga manglende fri-højde og den smalle P-plads.... og om vinteren det samme + nu også snebunker !!! Kan mandrage DSB til ansvar for dette ?? Rimelig simple udbedringsmulighed - pladsen ER til rådighed... der mangler bare et par anlægsgartnere - så er deren WIN-WIN situation ;-)***Perronen på Østerport station virker som et langt forblæst tunnel-rør, der er ingen mulighed for at søge læ for vinden midt på perronen(tværgående glas-sider kunne måske være en fordel, for at bryde vind-fænomenet)- og når man har ventet 20 min er man fuldstændig bundfrossenFlere vogne på myldretidstoge - istedet for deres information om, at man " med fordel" tage næste tog.Jeg forstår ikke, hvorfor togsættene ofte er korte, når jeg rejser i myldretrafikken.Her i efterår/vinterperioden synes jeg, at det trækker voldsomt fra ventilationen, og man kan ikke regulere på den. Ligeledes trækker det fradørerne. Dette er især et problem på Hovedbanegården, hvor der er indlagt et længere ophold.Jeg har flere gange oplevet, at toget ikke kører videre end til Hovedbanegården pga diverse problemer. Det får man først at vide, når manankommer til Hovedbanegården. Jeg ville have stor glæde af den viden allerede på Nørreport, hvor jeg med fordel vil kunne ski fte til Metroen.Istedet er jeg "tvunget" til at vente på næste tog.Jeg har nu pendlet fra Snekkersten til København i 10 år. Vi har bil som står der hjemme på parkeringspladsen. Jeg er dog ikk e specielt begejstret forat køre bil, man skal meget tidligt at sted om morgenen for at undgå kø på motorvejen og jeg nyder at køre tog, hvor man kan slappe af og læseavisen. I maj måned gav jeg op -jeg mødte på arbejde hver morgen og brokkede mig og tilsvarende når jeg kom hjem. Togene var og er evigt og altidforsinkede, man bliver stuvet sammen som kvæg og får ingen eller misvisende informationer om forsinkelser og aflysninger. Så siden maj har jegkørt bil, dog tager jeg stadig toget nogle gange om ugen, da manden skal bruge bilen for at køre unger til sport. -og hvilken lettelse at blive herreover sin egen tid! Så hvis der nu indføres en betalingsring er det da helt absurt -jeg tager hjertens gerne toget -men så skal det virke og det gør detikke! -og efterhånden er jeg træt af at høre på alle undskyldningerne -det interessere mig ikke -få det bare til at virke. Det vigtigste er tog til tiden oggaranti for at det kører. Er der nogen der har regnet på, hvad det samfundsmæssigt koster i tabt arbejdsfortjeneste -for de fleste langt over 12minutter om ugen! I togene kan man høre hvilke konsekvener det har for det arbejdende folk -når de febrilsk atter og atter igen via mobil ringer tilderes arbejdsplads for at afbøde kosekvenserne af at de igen kommer for sent. Min tandlæge er sågar gået over til at tage afs ted en time tidligeredagligt -da han jo har patienter der venter.Kom nu vi vil gerne toget -men få det nu til at fungere!I virkeligheden er der underkapacitet på Kystbanen. I myldretiden er togene overproppede og bidrager til en ringere oplevelse. Det er intet under,at man ikke få flere mennesker over i togene. Hvor skulle man gøre af ekstra passagerer?hvad blev der af undersøgelsen af mulighederne for S-togs drift på kystbanen?Kystbanen skal kun betjene Kystbanen til København H eller til lufthavnen .Bedre oplysning i lys-tavlen i toget. Den skal ikke gentage 100 gange næste station! Vi skal bare se hvor toget stopper. Så gerne S-togets info-tavlebrugt i KystbanenDen togafgang jeg benytter om morgenen er der stort set aldrig nogle problemer med. Men hjemrejsen fra Østerport er alt for ofte præget af atman er nødsaget til at stå op hele vejen pga. pladsmangel. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan benævne en togafgang "myldretidstog" også ikke havde et vognsæt der matcher dette. Der er jo for få vogne i forhold til antallet af passagerer. Så det er dybt utilfredsstillende efter endtarbejdsdag, hvor man ser frem til en halv times hvil i toget hjem, at stå og "dingle" i en midtergang - jeg betaler immervæk næsten 1.200,00 kr. formit månedskort.Ville ønske at Kystbanens myldretidstog standsede i Hellerup som tidligere.Det gør det mere fleksibelt mht busser og mødetider på jobbet.På nogle stationer bør der være mere end ét sæt info-skærme med oplysning om togafgange og -forsinkelser/-aflysninger. Fx på Kokkedal station,hvor passagerer der cykler til stationen og ikke benytter den forreste del af toget er tvunget til at gå et pænt stykke for at kunne orientere sig o mstatus på togdriften. Disse skærme bør være opsat der hvor man ankommer til stationen, så man hurtigt kan orientere sig om status.Hvis der i myldertiden aflyses et tog, er det næsten 100% sikkert at næste tog alene består af et togsæt (halv størrelse), så får alle rigtigt"fornøjelsen" at køre med DSB. 63 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Det mangler troværdighed når forsinkelser tit forklares med et eller andet problem i Sverige, når bekendte der bruger DSB Fist i Sverige, oplyser atpå de samme forsinkelser får de besked på at det er problemer i Danmark.regulariteten er blevet bedre i dagtimerne, men om aftenen mangler "bufferen" på Kh, hvilket ofte giver store f orsinkelser.Afg 7.22 fra Kokkedal er overfyldt. Forslag er at lade myldretidstogene fra Hg standse på Hellerup, hvilket vil flytte mange passagerer fra nord forNivå over i myldretidstoget og derved skabe plads i Øresundstogene.Afgangstidspunktet på Nivåtogene ligger for tæt på Øresundstogene (kun 3 min i mod tidlige 5 min.)Kedeligt at se, at buffertiden på Kh er fjernet fra 11/12. Frygter store forsinkelser igen.Endvidere bør focus på regularitet peges meget mere i retning af Trafikstyrelsen og Banedanmark, da operatørregulariteten nu ligger meget flot.Jeg har personlig boet i et andet lande end Danmark (og har rejst meget i verden). Dog har jeg har aldrig oplevet så ringe service og tog som den iDanmark. Det er ufatteligt så ringe en stand tog og service og kommunikation fra DSB er i.Jeg synes man skal afskaffe 1:e klasse på Kystbanen. Gennem længere tid er toget med afgang 7.18 fra Helsingør bestået af 1 t ogset. Folk står somsild i tønde mens der siffer 5 personer i 1:eklassa kupén. De modige som vover sig ind bliver jaget ud igen af personalet. Det synes jeg er dybtoartigt. Det samme gører sig tit gældende om eftermiddagen fra Østerport station.Der er alt for meget information i toget om morgonen. Det er næsten udelukkende pendlere på de tidlige afgange. Vi har ikke brug for at høre vedhvilke stationer toget stopper. nogle gange bliver der også opremset alle stationer toget ikke stopper ved. Tit taler personalet for højt i hæjtalerenså stillezonen er ikke altid så stille.Der er for lidt toge i myldretiden, ofte er der ikke pladser til alle.Togpersonalet er utrolig svingende , rent servicemæssigt. Der er desværre personer som nyder det at ha´magt og uniform på - og på ingen måde harindlevelse i de problemer som de rejsende udsættes for.Informationen på stationerne er udpræget ringe.Flere gange skifter information på skærmene , så de ikke passer med hvilke toge der ankommer og afgår fra stationen - til stor forvirring for defleste.Informationen kan skifte når passagererne allerede er gået ind i toget , hvor dt så viser at være det forkerte tog.Myldretidstoget kunne godt stoppe på Hellerup.ville være en stor fordel.Det ville være dejligt, hvis forsinkelser helt kunne undgås. Som det er pt. er der forsinkelser dagligt. Især sent på dagen, når man skal hjem kørertogene med nedsat hastighed pga enten sporarbejde og/eller der ligger et forsinket tog foran. Så turen fra København K til Sn ekkersten kan sagtenstage 50 minutter. Også med et myldretidstog. Og det er ikke OK.Jeg har alvorligt brug for, at der kommer fungerende internet i togene. Det skulle have været indført siden sidst i september, men det fungererstadig ikke. Ofte er der slet ikke signal, og når der er signal er der ikke hul igennem til internettet.Jeg har i mere end 30 år pendlet fra Espergærde til hovedsagelig Nørreport og når der opstår uregelmæssigheder i togdriften og vi ikke kan kommevidere eller ved hvornår vi kommer videre, har der alle dage været mangel på højttalerkommunikation! Noget af det værste er uvisheden og denlarmende tavshed. Den logik DSB ligger for dagen når kunderne skal transporteres fra A til B i en opstået situation, er en gåde og undren forkunderne som statsbanerne skal leve af?Der skal dog rettes en tak til rette ansvarlige for at vi er belvet fri for dieseldrevne tog.Håber det er muligt også efter 11.dec. at køre med tog direkte til Malmø uden togskifte.Det er et problem med mange cykler i toget - også og specielt i S-toget. Det er også et stort problem, at der cykles på perronerne. Det er endvidereet problem, at der ofte tales i stillekupeerne.Der er alt for få pladser i stillekupeer til os der gerne vil arbejde eller hvile undervejs, dørene står ofte åbne ud til gangen og en stor del afpassagererne i stillekupeer sidder med musik i ørerne som høres i hele kupeen. Man kan vælge selv at henstille til at skrue ned men får enten ingenreaktion eller trusler om øretæver og lign. Personalet skrider aldrig ind over for dette selvom de også hører det. Det ville være en stor hjælp, trorjeg, hvis man sagde i højttaleren som DSB i sin tid gjorde det, at elektronisk udstyr, også lyttebøffer, ikke hører hjemme i stillekupeer. De folk kan jolige så godt sidde i almindelig kupé. jeg forstår godt at der kan være udfordringer i forhold til tog til tiden, men det burde være nemt at sikrepasssagererne bedre forhold undervejs.Jeg savner flere myldertidstog, som stopper ved Hellerup station. Vi er mange, som bruger Hellerup station.Det eneste andet alternativ for en pendler mellem Snekkersten og Kbh. er bilen.At tage Lille Nord over Hillerød og med S-tog derfra tager alt for lang tid. 64 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Det er dybt utilfredsstillende at mere end hundrede års praksis med at toget afgår på det tidspunkt, der står i køreplanen nu er ændret, så det kørerefter et gummiur lidt før køreplanens angivelse. Tog skal køre, som køreplanen angiver. Gummiuret generer mere end forsinkelser. Jeg har oplevetadskillige gange, at der køres op til to - tre minutter før! Det betyder at jeg nu oplever at være nervøs, hver gang jeg skal med toget, fordi jeg ikkeved om netop denne togfører har tænkt sig at køre mange minutter før. I hele mit liv er jeg ankommet lige til tiden, når jeg skulle med toget. Nubruger jeg mange unødvendigt spildte minutter på perronerne både på ud og hjemtur, fordi jeg ikke længere kan stole på køreplanensafgangstidspunkt. Jeg venter gerne tålmodigt på toget, når det er forsinket, nu venter toget bare ikke længere på at køre, til jeg kommer på detangivne tidspunkt i køreplanen.Det er simpelhen urimeligt at køreplanen bliver ændret i nordgående retning mod Helsingør, da forbindelses leddet (bus) ikke passer og man harspildtid på mere end 20 min, og da det er den sene tid på aften og familien venter med mad. Informationer på stationer og på dsbfirsts hjemmesideer en skandale når det kommer til info om forsinkelser.Ved første lejlighed, forlader jeg dsb som transportmiddel, og køber bil. Jeg har desuden valgt at når jeg næste gang vælger et nyt job, bliver detinden for komunnegrænsen, aldrig mere "ud at se med dsb"! Livet er simpelthen for kort til at bruge dsb som transport middel.ofte kun et togsæt. Det medfører ingen plads hverken sidende eller stående. Har oplevet at afgang signal fra togføren blev givet 1-2 min. førtidsplan( skete 3 gange i sept. md. ) Ingen problemer med at forstå og kommunikerer med svensk personale, dette personal er ofte venligere ogimødekommende end dansk personale.Forsinkelser er oftest sidst på dagen ca. kl. 16 fra Ørestad mod Nivå. Om morgenen kl 7:19 er toget næsten altid til tiden.Vedr. spørgsmål 16: Jeg har ikke mulighed for at fravælge Kystbanen, da jeg ikke har bilJeg har mulighed for at afkorte min dag på arbejdet, hvis der var ordentlig mobildækning til at komme på min arbejdscomputer i toget og dencomputer anvender mobil opkobling. Som oftest er der ikke dækning fra ca Snekkersten og til lidt efter Rungsted, kun sporadisk.Hurtige tog til tiden, hurtig hjem og ordentlig computerforbindelse og ikke overfyldte toge samt rene borde m.m. Elsker de vogne med ekstrabenplads.Kun mine sædvanlige årlige kommntarer - at med DSB First blev Kystbanestrækningen til Den Svenske Blindtarm DSB !!, som benyttes til atregulere uregelmæssigheder opstået i SverigeJeg mangler sammenhængen mellem Kystbanen og DSBs DANSKE, primært regionalnet men også ICnet.Før DSB First blev Kystbaneoperatør startede/sluttede visse IC-tog i morgen/aften myldretider i Helsingør og dette var dengang fremragende.De nye afgangstider giver dårlige intervaller mellem togene, henh.vis 3 og 17 min., så den såkaldte 10 min. drift er ikke en realitet.Ved større driftforstyrrelser kunne jeg godt tænke mig at man fik en mere reel information om, hvornår næste tog kan forventes, i stedet for denautomatiske besked "togene kører hvert 20. min." eller "der må påregnes forsinkelser.." F.eks kunne man sige: "togene befinder sig aktuelt på x-station og x-station, så har man en mulighed for at regne sig nogenlunde frem til, hvornår næste tog kan komme (det kunne måske give mulig hedfor at nå i kiosken eller på toilettet).Grundlæggende er jeg tilfreds med min togtransport og vil ikke bytte med at sidde i en bil på motorvejen.Jeg synes rejsegarantiordningen skal ændres. I dag er fokus alene på togenes rettidighed, fokus burde i stedet alene være på passagerernesrettidighed.Rettidigheden af et tog med 25 passagerer midt på dagen skal således kun vægte med 1/10 i forhold til rettidigheden af et tog med 250 passagererom morgenen.Det er klart at denne måde at opgøre rettidigheden på bliver mindre eksakt, for man kender ikke den præcise antal passagerer i de enkelte tog, menved at udnytte den viden man løbende indsamler om passagerernes rejsemønstre, så vil det i praksis blive mere retvisende end den nuværendemodel.Denne ændring skal sikre, at der i langt højere grad end i dag er fokus på at få det til at fungere i peak-hours.Jeg abonnerer på månedskort til 1. klasse. Når der er overfyldt i togene sætter rigtig mange passagerer sig ind på 1. klasse - uden tilkøb - fordi demener at have krav på en siddeplads. Det betyder at jeg ikke kan få plads på 1. klasse. Og når der er overfyldt vælger togpersonalet ofte ikke atkontrollere. Jeg kan så stå op hele vejen - på 2. klasse -og se alle dem der ikke betaler sidde ned inde på 1. Det er ikke i orden.Toget til lufthavnen som køre hele tiden sænker tit tiden på afgangen på øresundtogetMyldretidstogene mod københavn om morgenen er for korte, hvorfor man altid skal sta op. De skal vare dobbelt så lange. Ofte mã man vente pa etnyt tog for overhovedet at komme ind I toget. Hvad blev der af Internet I toget som var lovet I sommeren 2011?Jeg har måtte vælge 1. klasse for at være sikker på en siddeplads. Er det ikke en falliterklæring for standardproduktet? 40% mere for hvad?Håbløs mobil-/internetdækning og ingen information om planer for forbedring.Personale der kommer i konflikt med passagere grundet manglende plads og som derfor ikke ønsker at kontrollere billetter. 65 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Jeg er træt af at altid skulle stå op, når jeg tager toget fra Kokkedal.Priserne SKAL ned. Jeg tager gerne toget, men hvis det prismæssigt er næsten det samme som at tage bilen, så prioriterer jeg komfort og sætter migned i min bil.Jeg er oprørt over den (for mig) manglende information om DSB-Firsts rabat system mht forsinkelser!Jeg synes at den (i første omgang information og dernæst selve rabatordningen) burde have været automatisk i forbindelse med, at jeg hat væretpå fast pendler-kort gennem en lang årerække - og med samme faste bopæl.Jeg erfarer nu at den faktisk findes - og at jeg i øvrigt ikke - trods dokumentation - kan få andel i rabatten med tilbagevirkende kraft.Min oplevelse af DSBs behandling af sagen har været patroniserende og nedladende...Ofte er der kun indsat et enkelt togsæt, hvor der burde være mindst to togsæt i stammen. Dog er det ikke systematisk, så det er svært at planlæggehvornår det er muligt at få en siddeplads så man kan arbejde på vejen.Svarene knytter sig til morgentrafikken i retning mod Nørreport. Om eftermiddagen i retning mod Helsingør er der næsten daglige forsinkelser ogsiddepladskapaciteten er kritisk.Mere information når toget er forsinket - blandt andet er der ikke noget værre end at sidde i et tog der ikke kører for blot at se toget på den andenperron køre, så svært kan det da ikke være at sige højtaleren om det er det ene eller det andet tog der kører først.Det er virkelig skuffende med både service og tog til tiden, der er stor mangel på "value for money" det er imponerende at der ikke er større fokouspå at løse disse problemer. Derudover er togene meget ofte overfyldte og meget beskidte, med toiletter der ikke virker.Det ville være ønskeligt at informationsniveauet i forbindelse med manglende tog/forsinkelser blev væsenligt forøget (på perr onnen) Kan leve medmeget, hvis man ved hvorfor toget ikke afgår som planlagt.Bedre information på bane.dkHar valgt 1. Klasse, for at være sikker på en siddeplads.Det er desværre langt fra sikkert. Da jeg har dårlig ryg kan jeg ikke stå op på turen til Hellerup.Derfor fravælges toget og bilen tages i stedet.1. Klasse bruges af alle også dem som ikke betaler, det er stærkt utilfredsstillende.Sidepladser til alle i myldretid er det vigtigste lige nu.Forholdende på Nørreport perron er helt kritiske. diesel røgen er aldeles skandaløs, og det er ufatteligt at dsb kan mene de er grønne (el toge). Detved man de ikke er når man hver dag står på nørreport og venter medens det ene diesel lokomotiv efter det andet kører igennem.Urene virker ikke, der er ofte forkert eller ingen information på tavlerne.En anden ting jeg vil nævne er at det er stært generende at der yges i stor stil på perronerne, især om morgenen. Det burde vøre røgfrit.I tilfælde af forsinkelser er det ofte meget svært at finde ud af, hvilket tog der kører først - evt. hvis et ordinært tog er forsinket og et myldretidstogafgår. Ofte kan personalet på perronen eller end ikke lokoføreren svare på dette. Afgangstavler siger ikke noget. Det ville være fint med en tekstsom "første tog mod Helsingør" og sikkerhed form, at det ene tog ikke overhaler det andet eller springer stationer over.Bedre information om, hvilke tog, der kommer først frem mod Helsingør. Har flere gange prøvet at sidde i Nivå toget, som kører først men så bliveroverhalet af et forsinket Helsingør-tog inden Nørreport - det er meget frustrerende!! Altså bedre information inden man sætter sig i toget og bedreinformation i togene om, hvornår det kan betale sig at skifte til et andet, fordi Nivåtoget bliver overhalet. Dette er primær t et problem i retningenKøbenhavn - Helsingør.Togdriften er endnu ikke til at stole på. Helt generelt er meddelelserne til passagerene ofte uklare og nogle gange misvisende eller direkte forkerte.Man føler sig prisgivet et stystem, man ikke kan gennemskue, og som tilsyneladende ikke har passagerernes bedste for øjet. DSB First,Trafikstyrelsen og Banedanmark er til for passagerernes skyld - ikke omvendt.Det er ikke til at forstå, at driften af Kystbanen skal være en sådan udfordring. Der er passagergrundlag, stationer, skinner , tog, personale... Men erder en ledelse? Husk lige, at det er de rejsende, der betaler prisen - hver gang det går galt.Den ny køreplan har dog været et godt skridt i en rigtig retning. Jeg vælger at tro på, at der kommet et tidspunkt, hvor man som passager hargenvundet tilliden til Kystbanen. Men jeg har efterhånden heller ingen andre krav end et tog til tiden og en siddeplads.Afgangene nordpå om aftenen er alt for tit forsinkede, hvilket betyder at min eneste busforbindelse hjem er kørt. Da bus-intervallet er enten 40eller 60 minutter gør det ofte, at Kystbanen vælges fra.Det er for ringe myldretidstogene ikke standser i hellerup 66 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Bedre info på stationerne og i togene. Færre overfyldte toge, specielt om mogenen. Det kan ikke have sin rigtighed at vi skal betale så høje priser ogikke være sikker på at få en siddeplads eller side så klemt hver eneste dag. Håber på lidt forbedringer, på forhånd tak!Myrldetidstoget om morgen fra Humlebæk kl. 07.29 er ofte et kort tog. Det betyder ståpladser for mange passagerer alledrede fra Humlebæk. Deter meget utilfredsstillende.Det er utilladeligt og burde være helt forbudt at aflyse afgange!For eks. i dag søndag den 20. nov. blev et tog aflyst med afgang fra Skodsborg kl. 14.16. Det medfører så mange problemer for os rejsende.Endvidere bliver vi stedmoderligt behandlet på Skodsborg og Vedbæk( Nivåtoget), som underprioriteres af DSB.Jeg synes principielt, at alle tog burder standse ved alle stationer og inden tog fare forbi os, når der er forsinkelser eller aflysninger. Der manglertotalt fleksibilitet.Endvidere er opholdsstederne på stationerne under al kritik.: Uden varme.I de gode gamle dage havde man de skønne stationsbygninger med varme og hygge. Hvis man vil have flere passager tilbage, skal man ibrugtagedisse igen og opsige lejerne.og fredag den 11 novNår man tager toget fra København H, bliver jeg tit stående på Tietgensbroen fordi skiltene ikke viser hvorfra toget kører, alternativet er, at manstår på perronen hvor toget er annonceret og så kører det ind på en anden perron - så det op og ned at ad trappen for at nå toget - uden held.Så det føles som en ren gætte konkurence.Det ville være dejligt hvis togene fra Kokkedal hhv. København H ikke kørte med "kun" tre minutters mellemrum - ca ti ville jo være perfekt og dethar det jo også vætet før.Jeg håber den nye køreplan, der kommer i december, er lige så god som den nuværende mht. myldretidstogene.I efteråret er der blevet kørt med korte togsæt på mange af afgangene. Det har sågar været svært at få på i Espergærde. Det er en kedelig start påarbejdsdagen, når man står op fra Espergæde til Nørreport.Tak til pendlerformanden for det gode arbejde, han gør for os pendlere.Jeg er meget træt af forsinkelser på strækningen. Det sker flere gange om ugen at det tog, jeg skal med, er forsinket eller aflyst.Efter snart 2 år med DSB First har vores familie sat huset til salg for at flytte ind til Hellerup alt. København. DSB Firsts performance på minstrækning har været helt igennem katastrofal, og de har aldrig nogensinde formået at klare en hel uge i løbet af to års tid, uden forsinkelser,midlertidige stop, ad hoc ændringer i køreplanen etc. For mig at se, er det en gåde hvordan de stadig er i besiddelse af den licitation, da det enestede indført efter overtagelsen er forsinkede tåg, uuddannet personale, dårlig service, ikke eksisterende kommunikation, amatøragtig planlægning ognul forudseende. Vi er 4 personer i min familie der er dybt afhængige af Kystbanen hver hverdag, og derfor har vi besluttet at flytte et andet sted, etsted der vi ikke er nød til at stole mere på Kystbanen. Det er nemlig pointløst:-)Bedre forhold for cykler med kystbanen!1/ man kan ikke købe månedskort til cykel på kystbanen2/ det er ikke gratis at tage cykler med som i S-tog og lokalbane3/øget fokus på cykelparkeringsforhold ved stationenerne4/ arbejde for nem adgang til cykelservice ved stationerneDet ville gøre togturen betydelig bedre, såfremt der var større sæde kapacitet i togene.Mange af togene er slidte og misligeholdt. Der flyder især på hjemturen senere på dagen ( Nørreport - Kokkedal) med aviser, krus, dåser - lær ogsåsvenskerne at rydde op efter sig( danskerne har efterhånden lært det) Håber ikke vi dansker efterlade affald og gamle danske aviser til svenskerne.Håber på en bedre info. denne vinter i tilfælde af strømsvigt - Mobiltelefonen er jo opfundet og burde på en eller anden måde kunne tilkobles enhøjttaler på stationerne, så man ikke skal stå i hele og halve time, uden at blive informeret om hvornår et vil ankomme.Jeg har i 3 (tre) år afventet svar fra Banedanmark på banale spørgsmål om infotavler og fladskærme med overskydende kapacitet, der kunneanvendes til bredere info, om fx Regionstog og Lokalbanen. Efter flere rykkere gav jeg op. Der er for mange kokke derinde.Jeg forstår ikke, hvorfor information i toget er så forskellig - fra overhovedet ikke en lyd til alt for mange informationer på adskillige sprog.Hvorfor rangerer meddelelser angående sikkerhed ikke højere? Hvorfor meddeles ikke hver eneste gang, at bagagen ikke må fylde ud over hyldenskant og at bagage ikke må stå i midtergangene. Det er yderst tilfældigt, om disse meddelelser er på, i hvert fald på den stræ kning jeg kører: Malmötil Nørreport.Netop disse meddelelser er absolut slet ikke på, når toget er stopfyldt - og netop da er de jo vældigt vigtige, hvis en krisesituation skulle opstå.Venlig hilsen, Bodil Studsgaard.Det speak der annoncerer Næste station lyder påtaget og er ikke til at holde ud at høre på. Kunne DSB First ikke få skiftet d et ud med en der kanudtale stationsnavne på helt almindelig dansk ? Lyt f.ex. til metroens speak. 67 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Endnu bedre: kør med silent tog, der er ingen der ikke kender navnet på næste station.Hvis jeg havde en bil ville jeg forlængst have fravalgt kystbanen.Jeg tager kun kystbanen pga. ovenstående og så fordi jeg er stor tilhænger af kollektiv trafik. MEN det er svært at bevare loyaliteten efter de sidstepar år. Hvis jeg skal nå noget stoler jeg ALDRIG på kystbanens tider men tager afsted meget lang tid før.I øvrigt er Hellerup station blevet en meget dårlig station at vente på, når man skal nordpå efter at ventesalen er blevet nedlagt. Jeg gruer forvinteren, hvis den bliver ligeså hård og med ligeså store forsinkelser, når man ikke kan gå indenfor.Man kan selvfølgelig stå uden for Seveneleven, men der er meget gennemtræk, dårlig plads pga. skilte og opbevaring af kasser og paller, endvidereer det jo et gangareal for passagerer og så er man voldsomt generet af røg fra dem der ryger under halvtaget lige ved siden af.Det er også blevet lidt af et mareridt at skulle købe billetter og pladsbilletter på stionerne når de stakkels unge mennesker samtidig skal sælgepølser, fylde op osv.Suk - det er ikke den måde man får flere til at benytte den kollektive trafik!Hvorfor indsætter man ikke toge, der er lange nok. Hvorfor afskaffer man ikke 1. klasse, da der sjældent sidder nogen derinde (hvis der siddernogen, har jeg hørt, at det er gratister, såsom statslige embedsmænd). Hvorfor skal man nogen gange vente på et tog skal overhale, når man skalhjem ? hvorfor er det næste tog mere vigtig end det jeg sidder i ?1. DSB skal ændre så man kun kører mellem Lufthavn-Helsingør og tilbage Helsingør -Lufthavnen.Drop kørsel til Malmø etc. Lad al kørsel til Sverige ske fra Lufthavnen- Malmø og retur.2.Se nu at få elektrificeret de jernbaner, så togene kan køre lige så præcis som i f.eks Berlin, Firenze og Barcelona; og i standard udgaver. Afskafdiesel togene.Det var måske en idé at gøre det muligt at benytte tomme 1. klasse pladser når der er mange stående passagerer. Det vil både virke servicemindedog ærligt (istedet for bare, - morgen efter morgen at beklag,e at der desværre kun køres med korte tog).Man bør måske også overveje en bedre uddannelse af personalet. Når man står i et overfyldt og forsinket tog, så virker det ret stødende at møde ensur ansat som bruger bræfterne på at skælde ud over en manglende zone, en cykel der står i den forkerte vogn o.lign.Jeg forstår ikke, at man lader togene køre den ofte lange strækning Sverige/Danmarkog omvendt, når man ved, at det ofte er medvirkende til forsinkelserne.Lad Københavns lufthavn være endestation for tog fra Sverige og Helsingør/Nivå,og så må der skiftes tog der.Dårlig information på stationene.Forkerte og manglende information er normalt.Manglende dækning på mobil er meget generende. Ønsker wifi - der virker.Lad Kystbanen køre på Kystbanen og opgiv tanken om at forbinde Helsingør med Helsingborg. Det er fint at toget kører til Lufthavnen, menlad folkkifte tog påKbh. H, som de ogå gør når rejsen går til Jylland, viderer på Sjælland eller til Tyskland..Det er arbejdet i Malmø som har været til tore gene for pendlere som blot kører i DK.Problemer med signalfejl og total manglende information gjorde rejsen d. 11 nov.mod Kastrup til et sandt mareridt for de rejsende som skulle nå flytil London og Zürich. Toget holdt stille i ca. 85 min. ved Nordhavn, uden ordentlig information.Forstår ofte ikke at man i nogle tilfælde kører med et halvt togsæt,og når man spørger hvor resten at toget er henne, får man ofte et svar men ikke kan bruge til nogetForslag:Lad driftsansvarligt personale som led i deres arbejde regelmæssigt rejse med jernbanen og rapportere deres oplevelser som br ugere på alleniveauer, både de kontante (overholdelse af køreplaner) og bløde kvaliteter (miljøet i vognene mv.)mvhLorentz Tom-PetersenNår der virkelig er problemer er skærme nede, ligeledes mgl Info medarbejdere.Tal dog dansk i danske tog i Danmark.7 eleven aner intet om regler for billetter. Ved særkørsel har de ikke køreplanerne.De vil hellere sælge kioskvare og høre musik. Gælder især snekkersten, espergærde og humlebæk.Hvorfor ikke gratis internet som s-tog. Og fortsat dårlig mobildækning.Ofte glat på gangbroer morgen og aften.Gratis internet og i det hele tage bedre internetdækning i toget ville være en rigtig god tinvolDer ville også være fint hvis der var fokus på mere ro itoget, ikke kun i stillekupeer. Der er efterhånden rigtig meget larm fra høretelefoner, video og musik der spilles fra pc med mere. 68 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Bedre muligheder for opkobling på WiFi ville være rart.Efter mit synspunkt er det vigtigste Togenes rettidighed, således at man kan stole på de tider, der er anført i køreplanen.I mange år har jeg benyttet Kystbanen i forbindelse med transport til/fra arbejdsplads. I sin tid kørte togene fra Helsingør i myldretiden ommorgenen videre ud på Sjælland, f.eks. Kalundborg, Slagelse mv. Modsat om eftermiddagen. Dette blev sløjfet med den begrundel se, at eventuelleforsinkelser ude på Sjælland forplantede sig til Kystbanen.Da man begyndte at køre til/fra Sverige, udarbejdede man en køreplan, hvor forsinkelser forplantede sig videre i systemet.Hvad nu, hvis man omdanner Kystbanen til to baner. 1)Helsingør - Kastrup Lufthavn, 2)Østerport - Malmö. Det har andre før mig foreslået!! men forDSB er det tilsyneladende en meget vanskelig sag. I sin til ændrede man kørslen til 1Helsingør - København H, 2)København H - Sjælland.Hvorfor vil det være så vanskeligt at ændre kørslen på Kystbanen som foreslået ovenfor???Er pensionist så er ikke så beroende af precice tider,som da jeg var i arbejde. MEN at tåget næsten altid er forsinket tra Malmø er ikke til at holdeud. Hvorfor ikke køre vores tog til Kastrup - Helsingør, som i gamle dage og da fungerede det bedre.Nedlæg DSB-First og lad DSB eller Arriva køre togene. DSB-First har bevist, at de ikke er i stand til at løfte opgaven - til trods for, at Kystbanen erDanmarks mest lukrative banestrækning.Jeg er træt af at stå op specielt til lufthavnen, jeg har det sidste år fravalgt toget næsten helt, da man ikke kan regne med at det går til tiden, og atdet da jeg tog tåget dagligt ofte var overfyldt, hvem har lyst til at stå op efter en lang arbejdsdag.Forstår heller ikke at der drøner et rigtigt langt og næsten tomt tog forbi Kokkedal kl. 7.35, når der så godt som HVER dag kommer et kort tog kl.7.42 som stopper på Kokkedal, men som er så overfyldt, at der bare ikke kan komme flere ind i toget, på Kokkedal station har denne afgang fåetkælenavnet "kreaturdiligensen" og folk må vente på bumleren, og dermed bruge mere tid på den daglige transport.Kokkedal blev få år tilbage lavet til trafikknudepunkt - stedet hvor rigtig mange busser kører fra og til - der er ikke meget fleksibelt trafikknudepunkttilbage på Kokkedal station.Samtidig kører togene med 3 min. imellem, så istedet for 6 afgange som vi havde før, så har vi reelt kun 3 nu. Jeg har kæmpet nu i 2½ år - har ligekøbt ny bil - den kommer til at trille til København dagligt, når det bliver lysere i vejret, med mindre der virkelig sker en forbedring.myldretidstog burde stoppe på Hellerup - knudepunkt med S-tog!!1.Bedre information på stationen ønskeligt2. Svenske kontrolløre skal kende danske regler bedre og omvendt (hvis man spørger om noget er det tit de ikke kan svare eller slet ikke forstårhvad man siger - godt man er 2 sproget)At indlægge lang pause på Kbh. hjælper ikke for rejsende fra Ørestaden til f.eks. Kokkedal, Det skaber blot irritation og hvi s ellers togene kørte tiltiden, hvilket jo er målet for hele strækningen, så er den eneste der får en fordel DSBFirst idet de så ikke skal kompensere for forsinkelser, menhvad får kunderne, de får længere rejsetid end da damptogene kørte.Det er som oftest signalerne, der er årsagen til forsinkelserne.Jeg har ofte måtte afspassere timer eller arbejde længere om eftermiddagen på grund af forsinkede morgentog. Det er enormt frustrende atoffentlige transportmidler fungerer så ringe som kystbanen gør. Vi har i vores familie derfor taget konsekvensen af de mange forsinkelser ogbesluttet, at jeg skal tage bilen i det nye år. Kystbanens mange forsinkelser hænger ganske enkelt ikke sammen med en børnefamiles travlehverdag. Så desværre - DSbFirst... endnu en tabt kunde!Det ville gøre mit liv meget nemmere om der var en station ved Sluseholmen altså mellem Ørestad og Kbh H.Personalet må meget gerne hjælpe til med at anvise folk andre pladser end lige der hvor der er barnevognspladser. Det er umåd eligt irriterende atpersonalet bare vader forbi et helt fyldt barnevognsområde når der rent faktisk er rigeligt med pladser i resten af toget. Uddan ner DSB ikkepersonalet i at vejleder kunderne til de rigtige pladser?Ofte forsinkelser da der afventes personale. Dette er ikke OK!Har ofte målt hastigheden af toget med gps i telefonen. Vi kører ofte ikke mere end 60 km i timen. Der burde kunne køres meget hurtigere på denstrækning.Har på det sidste oplevet at der er utroligt koldt i togetAngående personalets service i et tidligere spørgsmål, har jeg svaret "ved ikke", for personalet gemmer sig altid i deres kup é på turen gennem indreby - på sin vis er det jo dumt at betale for turen, når personalet ikke kommer ud fra skjulet.1) Infosystemet passer ikke til dette århundrede...hellere ikke til sidste århundrede. Dårligt.2) Jeg kan ikke forstå korte tog i myldretid. Heldigvis har jeg ikke så langt at rejse men der er mange med baggage, ældre, b ørn, osv.3) Der er næsten altid en døre som ikke fungerer. 69 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 20114) Det er meget irriterende at høre at der er forsinkelser og aflysninger pga et eller andet i Sverige. Jeg mener at danskern e får ikke noget fordel atforbinde de to togsystemer. Måske kystbanen skulle køre til lufthavnen og svenske tog skulle køre til KBH H. Lidt overlap og skulle dække de flestepassagerer.5) Hvorfor laver det hele bare ikke om til at bruge s-tog.....Togene til Rungsted fra København er om eftermiddagen overfyldteBåde ved min udrejse og min hjemrejse er der hhv. 3 minutter og 17 minutter mellem togene, dvs. hvis man lige kommer for sent til det sidste tog,er der næsten 20 minutter til næste afgang. Når nu man er så priviligeret at have 6 tog i timen, ville det være en stor fordel, at de kørte med mereregelmæssige mellemrum, dvs. cirka hvert tiende minut.Alt i alt har der dog været store fremskridt mht. togforbindelserne mellem mit hjem og mit job.Det er kun når man tager fra Helsingør at det ikke passer med S-toget linie CHvis man bare kunne køre 2 min før fra Helsingør i aftentimerneOg toget holder der jo alligevel, så kunne man nå S-toget fra Klampenborg til Charlottenlund.(Det er ikke super fedt at stå på Klampenborg og vente 18 minutter en sen aften)Så hellere tage Kystbanen til Hellerup for så at vente der i 18. minutter.Fra Charlottenlund til Hellerup og vidre med Kystbanen passer det perfekt med dennye køreplan - så hvis det bare fungerede begge veje tog jeg gerne Kystbanenlidt oftere, men der er mange gener hver gang jeg tager hjem.1. Busforbindelserne i Rungsted til bumletoget mod Kbh (Klampenborg) er for optimiske. 3 min i flg køreplanen er alt for lidt i morgentrafikken. Harskrevet det til Movia, men kan se i de nye køreplaner, at der intet er gjort.2. Når jeg tager toget til Malmø, oplever jeg ofte, at ellers rettidige tog bliver forsinket ved lufthavnen, idet det tager tid at få rejsende med megenog/eller stor bagage ind og ud af togene. I weekenden, hvor jeg rejser til Malmø, er der normalt kun 1 togstamme, så toget kan være ret fyldt. Især iretning mod Malmø står folk med deres mega kufferter og spærre i indgangene i flex-afsnittet. Så et par minutters længere ophold ved lufthavnenkunne sikkert også afhjælpe nogle forsinkelser både på Kystbanen og videre i Sverige, hvor jeg gerne vil nå et Pågatåg.IngenSpred afgangene mere jævnt ud på timen og ikke lige i rap 3 min imellem det hurtige og det langsomme. Mere rettidighed. Overordnet venligtpersonale men visse uvenlige ansatte der burde lære mere om kundevenlighed, og give ikke en følelse af de prøver at fange en uden billet (specielthvis når man som fast betalende pendler benytter wcet og de står og banker på døren). LANGT flere togsæt på i myldretiden, det er svært at stå opmed tunge tasker med pc etc i når man står som sild i tønde.Stillezonen fungerer absolut ikke, folk respekterer det slet ikke og det hjælper ikke engang at venligt tysse på folk. Hvis det lillebitte skilt på dørenikke hang så lavt og var så småt ville folk måske se det med det samme og vælge en anden kupé, så det igen var muligt for andre at få ro til atarbejde i stillezonen.Desuden er skærmene i kuperne ofte slukket, dem der viser hvilken station man er ved og hvornår man er ved de følgende. De er meget nyttigespecielt ved forsinkelser og måtte gerne være tændt hele tiden. Ligeså med urene og skærmene på stationerne (specielt nørreport og østerport) dermeget ofte er slukket/ødelagt. Det gør det ofte svært at stå på det rigtige tog med/uden stop etc. og ik ende et forkert sted.Spørgsmål 13 ang personale: det er da meget individuelt altså personbestemt og det er rengøringen da også. hvornår ankommer man selv til etnyligt rengjort tog, eller et som har kørt hele dagen.Spørgsmål 16: Om jeg vælger anden transportform, kan jeg da blive nødt til, når toget slet ikke har tænkt sig at holde på Rungsted.Måske man skulle undersøge hvornår på dagen, pendlerne er mest tilfredse/utilfredse.Jeg tager primært det første myldretidstog mod København om morgenen og det første mod Helsingør om eftermiddagen. Det er meget sjældentder er nogle problemer med disse toge både pladsmæssigt men men også tidsmæssigt. Men hører ofte eder omkring togdriften lidt senere pådagen.Informationsniveauet skal hæves væsentligt med relevante oplysninger, der giver muligheder for at vurdere alternativer, f.eks ville det være nyttigtat vide, at der er mulighed for at det tog man stiger på vil blive overhalet senere med deraf følgende ventetidHøjeste prioritet må være installation/sikring af bedre forbindelse til mobilnetværk eller WiFi. Det vil formodentlig lokke flere pendlere til.Som beskrevet er korte togsæt til stor irritation - selvom det ikke sker så tit.Der er for mange forsinkelser - særligt om eftermiddagen/aftenen når jeg skal hjem dvs. fra KBH. til Rungsted.Myldretidstoget om morgenen er ALTID overfyldt ved ankomst til Rungsted, så man skal mase sig ind og det ikke er muligt at finde siddeplads. Detburde være muligt at sætte ekstra vogne på toget. 70 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Som udgangspunkt er jeg rimelig tilfreds med antallet af afgange og tidspunkter på Kystbanen - hvis de overholdes. Det store problem er ivirkeligheden antallet af forsinkelser, aflysninger samt ofte alt for korte tog på Kystbanen.Særlig med hensyn til aflysinger/forsinkelser er det sæsonbetonet da særligt vintersæsonen de sidste par år har medført urimelige forsinkelser ogaflysinger der i høj grad påvirker ens mulighed for at varetage et fuldtidsarbejde - særligt når man er småbørnsfamilie og ikke bare kan forlængearbejdsdagen for at kompensere for tabt arbejdstid.Nu står vinteren for døren så man kan allerede nu frygte den daglige rejsetid det næste halve år...Sidste vinter var problemet med aflysninger og forsinkelser, i henhold til DSBFirst på den danske side af Sundet, mange problemer med tilfrosnesporskifter i Sverige. Hvis det i den komne vinter skulle viser sig at Sverige igen belaster togdriften i Danmark kunne man så ikke, som en nødplan,dele øresundsforbindelsen i to; Helsingør-København H og København H-Malmø (mv.). Herved kunne passagere på den danske side stadig få enordentlig togdrift, og nå på arbejde i ordenlig tid, på trods af eventuelle problemer i Sverige.Få løst signal - og skiftespor problematiken ved Østerport og mellem Dybbelsport og Hovedbanen.For mig er der i prioriteret rækkefølge følgende tre centrale opgaver for DSB:1) At toget ankommer til tiden2) At toget afgår til tiden3) At der er rimelig plads til at alle kan sidde nedNår disse ting er opfyldt, bliver andre ting vigtige, men ikke før.Jeg synes DSB first stort set har klaret sig tilfredsstillende i 2011 set i forhold til tidligere år :-)1. Jeg oplever stadigt stigende kundetilgang og stadigt større pladsproblemer i togene. Jeg synes det er en fejlvurdering af udbyder, når passagererikke kan tilbydes en plads fra 3. station på ruten. Hvordan stemmer dette overens med passagertællinger?2. Som pendler mellem Humlebæk og Hellerup savner jeg flere togafgange (tidligere var der 7 afgange i timen i myldretiden mod nu 3 afgange) -ikke mindst fordi der er rigtigt mange passagerer der benytter netop denne strækning.3. Det sidste års tid er der ofte aflåste døre i togene. Det skaber panik på perroner og i togene ved ind- og udstigning - især i kombination med denindførte politik om hurtig afgang fra stationen. Til tider har kun forreste og bageste togsæt haft åbne døre, hvorfra alle passagerer så skal for dele sigtil midten af toget og nå at afstige fra.4. Toiletterne har også ofte aflåste døre, hvilket skaber problemer for børn og ældre.Det meste er bare ikke iorden. Der altid forsinkelser når jeg skal med toget. Hvert år er det enten sne, blade, blæst, en nedfalden køreledning,defekt signallys eller e. lign der er årsagen til alle disse forsinkelser. DSB er som et hul i jorden. IC4 toget ligger allerede dybest i det enorme hul.Håber i får styr på sammenhængen imellem de forskellige transportmidler i det offentlige system i form af busser, s-tog og kystbane tog fx.Der er det søde, imødekommende, lidt overskudsagtige, smilende og friske personale. Behold dem endelig, og ros dem … Men så er der dekrakilske, dem der ingen forståelse har for, at der måske findes et par stykker der stadig ikke har fundet ud af at der er kommet flere zoner, ogklippet en enkelt zone for lidt. Ingen forståelse har for en evt. turist, der ikke var klar over man ikke kunne købe billet i toget. Ikke kan lade en nåtoget, og køre med til København, selvom man er kommet for sent op, burde ha’ fornyet sit månedskort, men har glemt det, eller måske ikke nåetdet pga. laaang kø på stationen, og selv tænker ”no problem, det klarer jeg i København” .. Dem der rigtig gerne vil gi’ bøder, altså til alle andre endunge ”friske drenge” som de sjovt nok ikke magter at tage kampen op med… Fjern dem gerne. PT burde der være nok af søde friske mennesker attage af. Jeg har kørt med Kystbanen i 16 år. I mange år havde jeg en ”hjemme-fornemmelse” i toget, og havde som oftest set togføreren før. Detsker sjældent nu, men som skrevet møder jeg heldigvis stadig personale med ”den gamle rare ånd”.Langt flere ville benytte kystbanen, hvis der både var flere p-pladser og ordentlige forhold for cyklister. Dvs. sikker, overvåget og aflåstcykelparkering, evt. med kodekort og en månedlig betaling på fx 50-100 kr.Der burde være gratis internet i Kystbanen!I en del af togvognene (dem med lys træbeklædning) er sæderne yderst ukomfortable og bærer præg af manglende ergonomisk udfor mning idetden sædvanlige nakkepude (der kan skubbes op og ned) ikke er til stedet og man ergo ikke har nogen støtte til hovedet.Rengøring - eller mangel på samme - er desværre ofte utilfredstillende.Stor ros til personalet!!!Jeg vil gerne have at der bliver ryddet op i cyklerne på Østerport station. Det er et stort kaos.Tog til tiden - Jeg er meget tilfreds.spørgsmål 18 er dårligt formuleret - grunden til at man tager bil e rnok fordi man skal et sted,hvor der er langt til en station!det svenske personale MÅ snart lære noget mere dansk,det er håbløst at forstår deres meddeleser i højtaler i tog.Trods henvendelse til DSB First - og svar med dels søforklaring og dels et vist løfte om forbedring, oplever man stadig, at (fra Østerport omeftermiddagen mod Nivå/Hør)-bumletoget er forsinket - og viser samme eller næsten samme afgangstidspunkt som det gennemkørende. 71 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011- bumletoget får lov at køre først, selv om hurtigtoget holder og venter i horisonten.- det oplyses sjældent eller aldrit - i modsætning til en overgang for nogle år siden, hvor man tænkte lidt med den indvendige side af hoved et -hvilket tog, der vil ankomme først til Hør.- enkelte gange overhales bumletoget så af hurtigtoget, men som regel er de gange, hvor man har satset på, det ikke ville ske, og får således en langnæse.Hurtigtogets regelmæssighed har dog været meget bedre hjemadgående på det sidste, men man vover næsten ikke at tro, det er permanent.Overordnet skal togene kun køre i Danmark. Vi skal ud af den unaturlige afhængighed af forhold i Sverige, og så skal Banedanmark lære atdisponere ordentligt, når der alligevel måtte opstå problemer.Bruger ofte Kystbanen om aftenen og her er der ofte kun 1 togsæt til de mange rejsende.Vil man have teater- og biografkunderne til at bruge toget, så skal der være plads nok.Ofte oplever jeg omkring kl. 22 - 23 at toget er forsinket fra Sverige, men at der kører indtil flere stammer mod Østerport. Hvis man brugteKøbenhavn H som skiftestation for loko- og togfører, så kunne man indsætte toget rettidigt fra KH, og man kunne lade toget fra Sverige vende påØsterport.Ved forsinkelser på Nivå-løbene vendes der ofte i spor 2 i Rungsted. I dette spor er der ikke elevator, og det giver store gener for rejsende medcykle, baggage, barnevogn m.m.Personalet i toget har jo ikke tid, og er heller ikke forpligtet til at hjælpe, da de jo skal vende stammen og køre retur mod København. Dette ermeget uhensigtsmæssigt !Der er stadig for meget fokus på tog-rettidighed (materiel) og for lidt på passager-rettidighed. Det er vel noget der er afgjort ved kontrakten, daDsbFirst ikke får indtægter/bonus for andet end rettidighed af selve toget.Nu hvor DSB skal til at betjene enkelte afgange på Kystbanen kan jeg også forudse problemer med den indførte afgangsprocedure, som ikke erforenelig med "Sikkerheds InstRukser for DSB".Prioriteter:1) hyppige afgange2) rettidighed3) siddeplads, da alle togture bruges til arbejdeGerne trådløst netDer er alt for ofte forsinkelser hjem fra København om eftermiddagen. Om morgenen er det til gengæld et kæmpe problem, når ma n indsætter etkort tog, hvor vi står stuvet sammen. Det er meget ubehageligt og helt uacceptabelt. Iøvrigt er der generelt meget varmt i toget om vinteren.Det er ufatteligt at myldretidstog - kl- 16:16 og 16:36 er korte tog hvor der atlid er overfyldt og ingen siddepladser.Togene skal komme til tiden - ingen forsinkelser!! - især om eftermiddagen (fra Hellerup til Snekkersten) - så jeg kunne nå min bus. Ser meget gerneat togene komme til stationen ca 10 min før bussen (801) kommer, så det ikke bliver forgævet for mig og andre. Specielt om aftenen skal togenekomme til tiden. Det er ubehageligt at gå gennem det grønne område om aftenen - vigtigt at vi tager med bus.Når ellers toget kører til tiden, så kører det imponerende flot til tiden.Måske skal jeg tilføje, at jeg har et "mimrekort", således at mine observationer primært stammer fra tidsrummet 9.00 - 15.00 (påstigning)Der er ofte for lidt plads p.g.a. for få vogne. F.eks. i dag, hvor flere måtte vente til næste tog.Stop gratisaviserne på stationerne, folk kan åbenbart ikke administrere at få noget gratis men smider/efter aviserne hvor det lige passer dem.Hvorfor i alverden er der en mekanisk annoncering af kommende station når togføreren umiddelbart før eller efter annoncerer n øjagtigt det sammeog hvorfor på engelsk ????Sæt lydstyrken ned i stillezonerneI fortæller passagerer der allerede sidder i toget, at det i øvrigt ikke stopper før f.eks. Østerport - så er det lige som for sent. OG det står jo påskiltene. Bliver vi alle antaget som mindre bemidlede fordi der er nogle skvadderpander som ikke læser skiltet.Det gælder mest sen eftermiddag eller aften hvor tog er forsinkede, der ved man ikke hvor længe toget er forsinket- der vises et par minuttersforsinkelse til at starte med og så flytter tidspunktet bare i det uendelige. Og informationen lyder bare at - Vi ved ikke hvor lang tid der går indentoget kommer!På det senste har der været mange signalfejl, som forårsager forsinkelser.Kan man ikke styre dette på en anden måde, så det hele ikke går i stå i halve timer? Når der så endelig kommer tog er de så stuvende fyldt med folk,at det er umuligt at mase sig ind for at få en ståplads.Alt for mange tog er korte tog, så der står folk osse på nakken af hinanden. Det er somme tider at sammenligne med tog i Indien, men der forventerjeg ligesom heller ikke en højere standard. 72 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Vi tager aldrig toget hvis vi fx skal ud at rejse med fly fra Kastrup - fordi man ikke kan regne med at nå frem i tide og fordi vi ikke orker at sidde derog være nervøse - det ville ellers være så nemt.....Det var en meget stor fordel i starten hvor DBS First kørte på strækningen, at togene (stort set) altid afgik fra spor 3-4 på KH. Nu løber man oftemellen 1-2 og 3-4, idet myldretidstogene kan afgå fra alle 4 spor. Det er særligt uhensigtsmæssigt, hvis man kommer fra Dybbølsbrosiden afTietgensbroen, hvorfra der ikke er adgang til spor 1-2.Jeg vil gerne have at Kystbanetoget fortsætter syd på, så jeg ikke har ventetid på Hovedbanegården.Hver weekend rejser jeg fra Espergærde til Græsted. Efter køreplanen blev ændret, ankommer Kystbanen til Helsingør samtidig med atHornbækbanens tog afgår. Jeg er derfor nød til at tage afsted med toget før og får således 20 minutters ventetid i Helsingør.På hjemturen er det også galt. Hornbækbanen ankommer i minuttal 12 og indtil kl. 19 afgår Kystbanen i minuttal 15. Skal man over broen til spor 2er det meget ofte man oplever, at dørerne lukkes 45 sekunder før afgang. Nu er dørerne lukket, så fægten med armene til togføreren, der står itogets bagende har ingen effekt. Efter 30 sekunders venten, sætter toget i gang for næsen af os 20 - 30 passagerer !Om aftenen er det helt sikkert, at dørerne lukker i samme sekund at vi myldre ud af Lokalbanens tog. Jeg har ofte hørt medrejsende bande over detekstremt dårlige samarbejde mellem de to baner - "næste gang tager jeg sku bilen".Er det virkeligt ikke muligt at tilpasse de to baners tog således, at der i weekenden er 5 minutters overgangstid i Helsingør begge veje?Det vil være dejligt, hvis Nivå toget mod Kbh. med afgang 02, 22 og 42 lå mere forksudt fra de tog der ankommert il Nivå kl. 19, 39 og 59, så der somtidligere var 10 min, imellem togene mod Kbh fra Nivå.Det samme gælder Nivå toget fra København, der også køre 3 min efter de øvrige tog mod Helsingør.En lille kommentar er, at det svenske personale virker mere serviceorienterede end det danske personale, der hurtigere giver op, når der skal givesinformation. Det skal siges, at jeg er dansk;-)Personalet i togene kunne være meget bedre til løbende at oplyse om uregelmæssigheder. Ofte ændres planen så toget enten ikke standser iRungsted som planlagt eller standser i Rungsted selvom det IKKE var planen. Mange af medarbejderne har nærmest ingen ke ndskab til stationerne.DSB oplyser ikke rettidigt om forsinkelser. Dvs. man kan checke på nettet derhjemme og alligevel skulle vente på et tog i tyve minutter. Ofte får manførst at vide at toget er forsinket, på det tidspunkt toget skulle køre fra perronen. På det tidspunkt har man ligesom selv regnet det ud og vil helstbare have en pålidelig oplysning om hvornår toget så kører.Hvad med 2 systemer. Et Helsingør til Kastrup (og retur) med standsning ved alle stationer. 20 min. drift. Og et Østerport ti l Sverige (og retur). Såbliver os med bopæl på kystbanen ikke ramt af sporskifte uorden i Karlskrona og signalfejl i Varberg.For de fleste står af mellem Østerport og Kastrup (og omvendt). Så skal man vidre så er mulighederne for at skifte på dette stykke jo enorm.Folk tuder for meget over DSB!Folk de konstant klager over at togene ALTID er forsinket, kan jeg kun sige til: Tag bilen eller hold din kæft!At jeg personligt oplever bedrede forhold skyldes nok, at jeg i øjeblikket tager togetinden 6.30, og derfor har god plads og roligt og præcist tog.Rettidighed og stabilitet er det helt centrale. Om morgenen er rettidigheden generelt OK fra Nivå til København, selv om det er ubehageligt, attogene jævnligt er for korte og derfor overfyldte. Men jeg kan se, at de nordgående tog fra Nivå om morgenen næsten altid er forsinket, og jævnligtganske meget. Det må være vildt irriterende for pendlere mod Helsingør.Den elektroniske skiltning (skærmene) på fjerntogsperronen på Nørreport har i mange år været helt håbløs - der blev rigtig ofte annonceret etandet tog, end det som faktisk kom. Det er blevet en hel del bedre i det seneste år, men der er stadig plads til forbedringer. Os garvede pendlerekan jo ofte gennemskue den forkerte skiltning, men folk som sjældnere tager toget kan jo ikke.Og endelig, et hjertesuk vedr. skærmene: Hvorfor valgte I så små typer, da designet blev ændret sidste gang (det er flere år siden)? Mit syn er ikkedårligt, men jeg kan simpelthen ikke læse de mindre typer, som viser de stationer, som toget holder ved, uden at gå helt he n til skærmen. Fx er detto slags Helsingør-tog, og man kan kun skelne dem på afgangstiden og på forskellene i stationer, der standses ved. Så hvis man ikke lige kan huskekøreplanen, er man altså afhængig af at kunne læse "det med småt". Måske syntes designeren, at det var pænest at det meste af skærmen fremstårren og uden skrift, men det er vel vigtigere at informationen kommer frem? PLEASE, lad funktionalitet gå foran æstetik ved næste design-revision!!Jeg vælger generelt at tage 0722 ell. 0742 fra Kokkedal, som kører non-stop mellem kokkedal og hellerup. Det er derfor særdeles utilfredsstillendeat DSB First vælger at sætte en kort togstamme ind på strækningen, som tilfældet var mandag den 21/11 kl. 0742 fra Kokkedal. Folk stodbogstaveligt som sild i en tønde. Det er slet og ret ikke acceptabelt.Der burde i myldretiden indsættes flere togsæt.Det er faktisk hver dag at der ikke er plads til at sidde ned 73 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Jeg har gennem snart et halvt år nedskrevet i log hvor mange sæt der kører i myldretiden.Mange gange er der kun 1 togsæt hvilket betyder at man står som sild i tønde fra Nivå til østerbottenPrøv nu at indsætte 3 sæt i myldretiden, det vil helt sikkert blive påskønnet.Til sidst så prøv at få togene til at køre til tiden!!!!!!!!Forholdene er klart forbedret, men er vist stadig hyppigt påvirket af hændelser på den svenske side [men også danske problemer]Der mangler internetforbindelse i togene.Mobil telefonnettet er for dårligt - specielt på strækningen Klampenborg-Rungsted.Sæderne i togene er meget nedslidte, hvilket betyder at visse personer hjælper yderligere på vej med knive etc. Sørg for at r eparere skader med detsamme!Sæderne er generelt for smalle.Cykler er et kraftigt irritationsmoment - specielt når toget i forvejen er stop fyldt. Forbyd cykler i myldretiden eller indfør specifikke vogne kun forcyklende. Det er en provokation, at der ikke er siddepladser, fordi tre cykler skal "sidde" ned!Jeg savner meget at myldretidstoget er stoppet med at standse på Nivå st.Jeg synes at det værste er når der kommer et tog med kun et togsæt.Jeg rejser kl 8 om morgenen, så der er totalt mange mennesker og så er et togsæt bare 3 for lidt.Jeg sender en stor tak til Talsmanden for hans kæmpe store indsats.takDet er meget tit at ventilationen ikke fungerer. Muligvis togpersonalet sparrer ? Man kan jo ikke åbne vinduer og er tvunget til at sidd er i enkvælmende atmosfere offorbrugt luft fra masse af rejsende.Dette er sundhedfarligt og er med til at sprede influensa og ligende sygdomme.Varmen er ikke tandt i alle vogneMange toaletter er lukket. kun en fungerer for hele togsæt i de fleste tilfælde.Myldretidtogerne køre med 1-2 togsæt og der er ikke engang ståplads.Jeg er rigtigt ked af at en del af morgen togene kun har 3 vogne så at vi tit får stå i toget ved disse afgange. Jeg synes stadig at der minimum er 2gange per uge som toget er forsinket og desværre alt for tit at Vedbæk toget slet ikke kommer og vi står og venter i over 30 minutter.Det største problem er de mange aflysninger og den rute jeg tager tager væsentlig længere tid end for f.eks. 3 år siden. Jeg kan ikke forstå hvorfornår der kører den samme mængde togeUd over forsinkelserne på mine daglige togture i myldretid morgen/eftermiddag frem og tilbage til arbejde, oplever jeg, når jeg tager toget på andretidspunkter, helt usædvanligt mange og virkelig massive forsinkelser. Senest kan således nævnes fredag den 19.11, hvor forsinkelsen på mit tog varpå 1 time (ganske ubekvemt, når kl. er 23.00), og onsdag den 23.11, hvor forsinkelsen på afgang 20.56 fra Østerport var på 40 min!! Når jeglejlighedsvis har skullet til Kbh. en formiddag i en weekend, har toget flere gange ganske enkelt været aflyst! Således er jeg kommet for sent tilbrunch to gange i træk (altså med ugers mellemrum, men det virker jo næsten for tilfældigt, hvis der vitterlig "kun" skulle være tale om aflysninglige netop de pågældende to weekenddage.) Og af uransagelige årsager falder det ingen ind i disse situationer at lade hurtigtoget uden stopKokkedal-Hellerup stoppe ved de mellemliggende stationer, hvilket ellers forekommer at være en rimelig og hensigtsmæssig løsning på en sådanaflysning. Senest i øvrigt 6.11.2011 (hvor jeg skulle til Hubertusjagt) var toget godt nok ikke aflyst, men udgik fra Rungsted og det med en delforsinkelse! Der er således ikke kun tale om forsinkelser i myldretid, idet disse - som nævnte eksempler viser - i overraskende høj grad også sker påandre tidspunkter. En løsning med færre, men til gengæld sikre og præcise afgange (som jeg ellers godt kunne gå ind for) synes derfor desværreheller ikke at være en option, når det kan konstateres, at dette allerede nu ikke fungerer uden for myldretid. At være afhængig af kystbanen ersåledes - desværre - en rigtig ærgerlig ting.Hvorfor indsættes der ikke nogle LÆNGERE tog? Det er tit i myldretiden, at der er korte togstammer, så man må stå op. Det er megetutilfredsstillende!Der er stadig problemer med forsinkelser med afgangene mod Helsingør særlig om aftenen, mens det ikke synes at være tilfældet med afgangenefra Helsingør.Kvaliteten af togene er overordnet gode selvom der kan være problemer med døre og toiletter, der er aflåst. At få S-tog i stedet vil være en klarforringelse.Det er meget vigtigt, at parkeringsfaciliteterne udbygges, især hvis der indføres trængsels-afgifter omkring København. Det er vigtigt, at Kystbanenses som et attraktivt alternativ.I den forbindelse burde man overveje en gratis uge for billister, hvor man kunne køre gratis mod at vise kørekort. (På det tidspunkt bør den lovedegratis internet-forbindelse være etableret).Jeg synes, det er vildt frustrerende, når man, efter at have ventet meget lang tid på sit forsinkede tog, under togrejsen bliver informeret om, at nuer toget så forsinket, at det vender om førend planlagt - - - med det resultat, at man bliver smidt af i Rungsted, hvor man skal vente på det næste 74 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 • Pendleranalysen på Kystbanen november 2011tog mod Kokkedal.Endnu mere irriterende er det, når der, medens man står på perronen i Rungsted og venter på det næste tog mod Kokkedal, kører et hurtigtog forbi(uden stop i Rungsted).Eller når man om morgenen på Kokkedal Station får at vide, at ens tog kl. 8.05 idag udgår fra Runst ed, fordi det er så forsinket, at det ikke har tid tilat hente passagerer i Nivå og Kokkedal. Hvordan i himlens navn skal jeg på det tidspunkt nå at komme fra Kokkedal til Runsted for at tage togetderfra kl. 8.08?Eller når man står på Østerport, som f.eks. fredag den 11. november, fra kl. 17.56 og næsten 1 time frem, førend der kører et tog mod Helsingør. Ettog, som ekstraordinært stopper ved alle mellemstationer, men som pludselig ikke kører helt til Helsingør, således som ellers planlagt, fordi detganske enkelt er så forsinket. Og i den time, man står på Østerport, får man ingen anden besked, end at Øresundstogene grundet signalproblemeridag er forsinket i op til 45 minutter. Vi står en hel hær og kikker op på skærmene, som viser ny forventet afgang ca. hvert andet minut. Med detresultat, at man end ikke tør gå op i Irma for at handle, af angst for, at toget kommer lige præcis i de minutter, man er i Irma. Og når toget såendelig kommer, er der ingen varme i toget - - - som om man ikke var kold nok efter at have stået på perronen i knap 1 time.Eller når man spørger konduktøren, om dette forsinkede bumletog bliver overhalet af hurtigtoget, hvortil konduktøren svarer f uldstændig udenindlevelse, at det ved han eller hun da virkelig ikke.Parkering ved afgangsstationen: Der er god plads når jeg kommer kl. 7.00 om morgenen. Hvis man kommer efter 9.00 er der problemer med atfinde en plads. Har så parkeret ved Centersiden, hvor der er 2 timers parkering. 3. række fra Centret burde udvides til 12 ti mers parkering.Når jeg tager toget 7.09 er der altid god plads. Når jeg skal følges med min datter, som skal af på Hellerup, tager vi toget 7.15. Her er der stormangel på siddepladser. Jeg syntes vi er dårligt stillet når vi skal fra Humlebæk til Hellerup. H er er der 20 min. drift. Det er for dårligt. Hvorfor laderman ikke Nivå-togene starte/slutte i Helsingør? Man kunne også vælge, at lade myldretidstoget stoppe i Hellerup, hvilket jeg syntes ville være enrigtig god ide. Der er rigtig mange rejsende til Hellerup. Man ville også få en bedre fordeling af passagererne. Når jeg er med 7.09 er der tit ventetidpå Rungsted Kyst og Østerport, så der burde være plads i køreplanen til at stoppe på Hellerup.Jeg har i den sidste tid bemærket, at når jeg står og venter på myldretidstoget på Nørreport kl. 16.13, bliver der sagt i højttalerne, at dette tog somregel er overfyldt (husker ikke ordret) og at man med fordel kan tage det efterfølgende tog, hvis man skal af på - her nævnes så flere stationer.Hvorfor sætter man ikke bare et ekstra togsæt på i stedet for at køre med et ekstremt kort tog på denne afgang? Jeg har oplevet at ved senereafgange med myldretidstoget, at man har kørt med ekstrem lange togsæt, hvor der ikke er så mange passagerer. Dette er VIRKELIG DÅRLIGT.Vedr. toiletforholdende: i myldretidstogene er der som regel ok, men i Øresundstogene er der tit mange aflåste toiletter. Dette er også VIRKELIGDÅRLIGT.der stænker af tobak og sprut så man ikke vil benytte læ skuret på humlebæk stationder er tit bodaga der med øldrikkende personer med høje stemmer og hunde der løber rundt. Det må der gøres noget ved.Når man kigger på rettidigheden giver det mere mening at kigge på det i myldertid. Det er (næsten) lige meget om togerne kører præcist når det ermidt om natten.Det vil sige mere om serviceniveauet, at måle/viser rettidigheden i forhold til peak transport perioder ligesom myldertiden .Informationen på perronen er meget mangelfuld, når der er problemer. Når alt kører efter planen er det nemt at orientere sig, men så snart der erforsinkelser får man indtryk af at systemet er utilstrækkeligt og/eller at dem der betjener det mister overblikket. Specielt oplever jeg detprovokerende, at man oplever at "forventet afgangstid" rykkes 3 minutter hvert tredie minut indtil det skulle springe fra 18 til 21 minutter - såslettes afgangen fra tavlen, så det pludselig ser ud som om toggangen er rettidig, fordi næste tog kører til tiden. Det er svært at forstå, at man ikketidligere kan se, at dette tog enten aflyses eller reelt er 20 minutter forsinket, og så meddeler det, så vi passagerer ved hvad vi kan forvente. Detopleves som ren manipulation og dermed som utroværdigt og som dårlig service :(Lav køreplanen om således at der reelt er 6 tog i timen i stedet for faktisk 3 tog med et par minutters mellemrum - hvor det første tog ALTID (08.02fra Kokkedal mod Hellerup) er overfyldt om morgenen og man er nødt til at lade det køre for at tage det næste.Vil være meget bedre for punktligheden at toget ikke kør hela vejen til Sverige, men istedet at toget kør fra Helsingør-københavn, og skifter till etanadet tog mellem København og Sverige. Det er surt at toget næsten altid er forsinket.Har været pendler i en årrækkeForsinkelser og aflysninger var uforenelige med det at have et barn som skal hentes i institutiotionJeg har oplevet at blive sat af i Nivå flere gange uden Info om hvornår vi kom videre og måtte ringe til børnehave og beklage ikke afhentning indenlukketidOplevet daglige forsinkelser som gør af jeg var næst til at gå fra arbejdet 1-2 afgange tidligere end påkrævet for at være sikker på at nå frem tilbørnehave inden lukketid etc etcTil sidst måtte jeg købe en bil og opgive KystbanenDet er dybt tragisk 75 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse