Pendleranalysen Kystbanen 2010

3,413 views

Published on

Pendler tilfredshedsanalyse på Kystbanen janaur 2010

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pendleranalysen Kystbanen 2010

 1. 1. © www.efficiens.nu Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Analysen er udarbejdet for: Den 25. januar 2010
 2. 2. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Indhold 1 - Indledning ......................................................................................................................................... 3 2 - Metode og respondenter ................................................................................................................... 3 3 - Analysens resultater .......................................................................................................................... 4 4 - Analysens spørgsmål ......................................................................................................................... 7 Spørgsmål 1: Er passagerinformationerne inden rejsen blevet forbedret det seneste år? ........................................... 7 Spørgsmål 2: Er passagerinformationerne blevet forbedret under rejsen det seneste år? ........................................... 8 Spørgsmål 3: Er passagerinformationerne efter rejsen blevet forbedret det seneste år? ........................................... 9 Spørgsmål 4: Har du oplevet en bedre skiltning på stationerne det seneste år? ....................................................... 10 Spørgsmål 5: Oplever du at der er kommet mere kundefokus gennem det seneste år? ........................................... 11 Spørgsmål 6: Oplever du at trafikken på Kystbanen gennem det seneste år har kørt mere præcist i forhold til tidligere? ...................................................................................................................................................................... 12 Spørgsmål 7: Er du tilfreds med den nuværende køreplan på Kystbanen? ............................................................... 13 Spørgsmål 8: Er der tilfælde hvor du fravælger at tage Kystbanen og vælger alternativ transportform? ................. 14 Spørgsmål 9: Hvor mange gange ud ad 10 vælger du andre transportformer? .......................................................... 15 Spørgsmål 10: Hvilke alternative transportformer vælger du? ................................................................................... 16 Spørgsmål 11: Hvordan oplever du standarden i selve toget ..................................................................................... 17 Spørgsmål 12: Kender du til pendler garantien? ......................................................................................................... 19 Spørgsmål 13: Vidste du, at du kan få penge retur selvom du ikke er medlem af abonnement service? ................. 20 Spørgsmål 14: Hvis rettidigheden kommer under 92 % udløser det iflg. pendlergarantien en kompensation. Hvis rettidigheden i en måned er 80 %. - Hvad forventer du så at modtage? ..................................................................... 21 5 – Respondenternes kommentarer ...................................................................................................... 22 Analysen er udarbejdet af: Per Østergaard Jacobsen Christian Daugaard PDF fil af analysen kan bestilles via web: www.efficens.nu Evt. spørgsmål vedr. analysen kan rettes til Per Østergaard Jacobsen: pja@efficiens.nu Tlf.: 25 62 48 98 2 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 3. 3. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 1 - Indledning Pendleranalysen er udarbejdet for Pendlerklubben Kystbanen. Analysen er gennemført i perioden 11. januar til 20. januar 2010 som et webbaseret survey. Spørgerammen er udviklet i samarbejde med Pendlerklubbens talsmand, Michael Randropp. 2 - Metode og respondenter Respondenterne har udfyldt webbaseret spørgerammer via link fra Pendlerklubbens hjemmeside, samt gennem henvisning til analysen via omtale i forskellige medier. Link til analysen: http://surveys.efficiens.nu/Kystbanen Der er registeret 1342 besøgene til analysen. Heraf har 1112 besvaret analysen helt eller delvist. Det er responsprocent på 82,9 %. Der er 976 der har besvaret samtlige spørgsmål, svarende til 72,7 % af alle besøgende. Det er en meget flot responsprocent. Besvarelserne har fordelt sig således: I slutningen af spørgerammen har respondenterne haft mulighed for at skrive kommentarer i fri tekst. Det er 652 af respondenterne der har benyttet denne mulighed, det svarer til hele 67 %. Dette er en usædvanlighed høj respons, der ligger markant over resultat fra andre analyser. Det vidner om arrangement og interesse, når en så stor andel af respondenterne bruger tid på at skrive deres egne kommentarer. Disse kommentarer er medtaget bagerst i analysen. Det skal bemærkes, at kommentarerne er taget direkte og uredigeret fra analysen, og der kan således forekomme stave- og slåfejl i dette materiale. 3 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 4. 4. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 3 - Analysens resultater Introduktion: Analysen har taget udgangspunkt i pendlernes/brugernes oplevelser af Kystbanen som produkt/service. Den er gennemført i forbindelse med 1 års dagen for DSBFirst overtagelse af driften på Kystbanen. Da DSBFirst overtog driften, blev der lanceret en større reklamekampagne i form af dobbelte helsides annoncer og ½ sides annoncer i dagspressen samt billboards på stationerne, der bl. a. fortalte kunderne at: ”Hvis toget er forsinket, vil du ligeledes opleve langt bedre information og service end før – og forhåbentlig færre forsinkelser. Der er altså ikke tale om en revolution, men snarere en opgradering af i forvejen glimrende produkt.” En Kystbane på DSBFirst. Den Kystbane, du fortjener. Så du ikke bare har fornøjelsen at bo på Danmarks suverænt smukkeste strækning. Men kan nyde strækningen på den suverænt bedste måde. Tillykke..” 1 ”Kystbanen er blevet til DSBFirst. Og dermed har Nordsjælland fået en Kystbane med forbedrede tog, bedre service og mere information. I kan godt begynde at glæde jer” 2 Der var jo en klar melding og et løfte til pendler/brugerne om forbedringer på Kystbanen. Derfor er det naturligt efter et års drift at gøre status. Vi har således målt på pendlernes/brugernes oplevelser af disse løfter med særlig fokus på: 1) Tilfredshed med køreplanen 2) Oplevelse af rettidighed 3) Oplevelse af informationer 4) Oplevelse af service/standard i toget Hovedkonklusioner: Pendlerne/brugerne har som helhed ikke oplevet det lovede kvalitetsløft i forbindelse med skiftet fra DSB til DSBFirst. På de fleste områder opleves der faktisk i stedet en stigende utilfredshed med produktet/ servicen, og i bedste fald en uforandret oplevelse med produktet/servicen i forhold til perioden hvor DSB forestod driften af Kystbanen. Således er der altså 85 % der ikke har oplevet en større kunde orientering i forhold til tidligere og løfterne fra annoncerne synes således på ingen måde at være indfriet. Det er en markant udfordring at ens kunder ikke oplever en som kundeorienteret Blandt respondenterne er det således knap 60 %, der oplever at DSBFirst som lidt mindre/ meget mindre kundeorienterede i forhold til DSB, og 25 % siger at de oplever det som uændret. 1 Kilde: DSBFirst annonce i URBAN (2 x 1/1 side) mandag den 12. januar 2009 2 Kilde: DSBFirst annonce i URBAN ( 1/2 side) onsdag den 14. januar 2009 4 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 5. 5. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Analysen viser at hele 60 % af pendlerne/brugerne faktisk vælger andre transportformer som et alternativ/ supplement til Kystbanen. Blandt de respondenter, der vælger alternative transportformer, er det 50 % der mindst 3 gange ud af 10 gange vælger alternative transportformer. Det primære valg er transport i egen bil. Dette indikerer således et potentiale i et antal større rejsende for så vidt at køreplan, rettidighed, information og service bliver forbedret (oplevet som forbedret). Analysen afslører, at pendlerne/brugerne ikke er bekendt med de gældende regler om kompensation i forbindelse med forsinkelser, idet kun 17 % af respondenterne kender de korrekte regler – Her synes at være en kommunikationsopgave omkring at udbrede kendskabet til regler. 1) Tilfredshed med køreplanen -> Forbedrings potentialer der kan give flere kunder? Der er 55,2 % af respondenterne der siger, at de er tilfredse eller næsten tilfredse med den nuværende køreplan. Andre 43,6 % er direkte utilfredse eller noget utilfredse med køreplanen. Dette indikerer at DSBFirst har en udfordring, da næsten halvdelen af kunderne er utilfredse med produktet, og dette allerede inden de overvejer/påtænker at anvende det! Der burde være forbedringspotentialer på dette område, selv om man næppe vil kunne opnå en 100 % tilfredshed, så burde det være muligt, at opnå en væsentlig bedre tilfredshed gennem en opdatering/ revurdering af kørerplanen. Dette kunne ligeledes påvirke de 60 % af pendlerne/brugere der større eller mindre grad anvender andre transportformer. 2) Oplevelse af rettidighed -> Markante problemer der gør ondt værre! Således er der 85,1 % der oplever at trafikken gennem det seneste år har kørt lidt værre eller meget værre. Heraf er der 67,5 % der direkte oplever at det er blevet meget værre. Knap 10 % oplever rettidigheden som uændret. Dette er en markant udfordring. Ikke alene giver dette forhold et mindre antal passagerer, men det giver også utilfredse og endda meget utilfredse kunder. Tid er en knaphedsfaktor i vores samfund. Derfor er en oplevelse af at vente og /eller være forsinket en stærk parameter, der direkte påvirker kundetilfredsheden og oplevelse af produktet/servicen. Og her det vigtigt at nævne, at det ikke nytter at ”gemme” sig bag en masse statistiker, der siger at rettidigheden er nogenlunde! Det er kundens oplevelse på perronen der tæller. Det er en af de afgørende faktorer for, om han eller hun vælger toget 10 ud af 10 gange, et mindre antal gange eller slet ikke. 3) Oplevelse af informationer -> Stadig udfordringer Et af de områder som DSBFirst lovede at forbedre var informationerne til de rejsende. Dette er ikke lykkedes, da 54,6 % oplever at informationerne inden rejsen er forringet eller meget forringet. Knap 30 % oplever at informationerne inden rejsen er uændret. Kun knap 14 % har oplevet forbedringer på dette område. 5 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 6. 6. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Tilsvarende oplever 37,5 % af respondenterne forringelser af informationerne under rejsen. Knap 35 % oplever disse som værende uændrede. Knap 26 % oplever informationerne under rejsen værende forbedret. Efter rejsen oplever knap 41 % at respondenterne informationerne som værende uændrede. Knap 27 % oplever informationerne som værende forringet. Næsten hver tredje respondent har her anført ved ikke som svar. 4) Oplevelse af service /standard i toget -> Status quo med pil ned ad! Overordnet set oplever respondenterne at servicen/standarden er uændret. Lidt over halvdelen siger at det er det samme som før. Knap 12 % oplever forbedringer i større eller mindre grad, imens knap 22 % oplever en forværring i mindre eller større grad. De enkelte områder er beskrevet nærmere under punkt 11 i gennemgangen af spørgsmålene. Det er naturligvis en stor udfordring, at de løfter som DSBfirst sidste år gav kunderne om bl. a bedre service, ikke er blevet indfriet. 6 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 7. 7. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 4 - Analysens spørgsmål Spørgsmål 1: Er passagerinformationerne inden rejsen blevet forbedret det seneste år? Værdi Svar % Ja - meget 7 0,7% Ja - lidt 136 13,2% Det samme 295 28,7% Nej - lidt værre 289 28,1% Nej - meget værre 272 26,5% Ved ikke 29 2,8% Antal respondenter: 1028 100,0% 7 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 8. 8. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Spørgsmål 2: Er passagerinformationerne blevet forbedret under rejsen det seneste år? Værdi Svar % Ja - meget 32 3,1% Ja - lidt 230 22,4% Det samme 353 34,4% Nej - lidt værre 161 15,7% Nej - meget værre 224 21,8% Ved ikke 27 2,6% Antal respondenter: 1027 100,0% 8 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 9. 9. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Spørgsmål 3: Er passagerinformationerne efter rejsen blevet forbedret det seneste år? Værdi Svar % Ja - meget 5 0,5% Ja - lidt 22 2,1% Det samme 418 40,7% Nej - lidt værre 141 13,7% Nej - meget værre 133 13,0% Ved ikke 308 30,0% Antal respondenter: 1027 100,0% 9 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 10. 10. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Spørgsmål 4: Har du oplevet en bedre skiltning på stationerne det seneste år? Værdi Svar % Ja - meget 19 1,9% Ja - lidt 163 15,9% Det samme 350 34,1% Nej - lidt værre 265 25,8% Nej - meget værre 205 20,0% Ved ikke 25 2,4% Antal respondenter: 1027 100,0% 10 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 11. 11. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Spørgsmål 5: Oplever du at der er kommet mere kundefokus gennem det seneste år? Værdi Svar % Ja - meget 16 1,6% Ja - lidt 105 10,4% Det samme 294 29,2% Nej - lidt værre 235 23,3% Nej - meget værre 325 32,3% Ved ikke 32 3,2% Antal respondenter: 1007 100,0% 11 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 12. 12. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Spørgsmål 6: Oplever du at trafikken på Kystbanen gennem det seneste år har kørt mere præcist i forhold til tidligere? Værdi Svar % Ja - meget 12 1,2% Ja - lidt 23 2,3% Det samme 97 9,6% Nej - lidt værre 177 17,6% Nej - meget værre 680 67,5% Ved ikke 18 1,8% Antal respondenter: 1007 100,0% 12 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 13. 13. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Spørgsmål 7: Er du tilfreds med den nuværende køreplan på Kystbanen? Værdi Svar % Ja - Den passer til mit behov 208 20,7% Delvist ja - Den passer nogenlunde til mit behov 347 34,5% Delvist nej - den passer ikke særlig meget til mit behov 240 23,8% Nej - Den passer slet ikke til mit behov 199 19,8% Ved ikke 13 1,3% Antal respondenter: 1007 100,0% 13 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 14. 14. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Spørgsmål 8: Er der tilfælde hvor du fravælger at tage Kystbanen og vælger alternativ transportform? Værdi Svar % Ja 607 60,3% Nej 375 37,2% Ved ikke 25 2,5% Antal respondenter: 1007 100,0% 14 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 15. 15. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Spørgsmål 9: Hvor mange gange ud ad 10 vælger du andre transportformer? Værdi Svar % 0-2 gange 314 51,7% 3-6 gange 187 30,8% 5-7 gange 50 8,2% 8-10 gange 56 9,2% Antal respondenter: 607 100,0% 15 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 16. 16. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Spørgsmål 10: Hvilke alternative transportformer vælger du? Værdi Svar % Bil 489 59,6% Bus 141 17,2% Taxi 65 7,9% Cykel 67 8,2% Andre 58 7,1% Der er 607 respondenter der har besvaret dette spørgsmål. Der var mulighed for at vælge en eller flere alternative transportformer. 16 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 17. 17. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Spørgsmål 11: Hvordan oplever du standarden i selve toget? Et overblik over den gennemsnitlige oplevelse af standarden i toget, er det blevet bedre det sidste år?: Respondenter = 1006 Et overblik over hvordan respondenterne oplevede standarden på de forskellige områder, er det blevet bedre gennem det sidste år? Værdi Ja - meget Ja - lidt Det samme Nej - lidt værre Nej - meget værre Ved ikke Total Varmen 18 65 736 117 38 32 1006 Dørerne i toget 13 49 692 150 68 34 1006 Mobil tlf. dækning 6 38 701 69 76 116 1006 Dríkkeautomater 9 26 265 65 78 563 1006 Toiletter 8 24 399 143 85 347 1006 Informationer 47 233 420 162 113 31 1006 Peronalets service 47 233 420 162 113 31 1006 Renlighed i toget 18 113 546 206 94 29 1006 På næste side er en grafisk oversigt af respondenternes besvarelse af de enkelte elementer 17 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 18. 18. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Hvordan oplever du standarden i selve toget? Er de nedenstående områder blevet bedre det seneste år? Antal respondenter = 1006 18 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 19. 19. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Spørgsmål 12: Kender du til pendler garantien? Værdi Svar % Ja 727 79,0% Nej 265 21,0% Antal respondenter: 992 100,0% 19 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 20. 20. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Spørgsmål 13: Vidste du, at du kan få penge retur selvom du ikke er medlem af abonnement service? Værdi Svar % Ja 393 55,1% Nej 598 44,9% Antal respondenter: 991 100,0% 20 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 21. 21. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Spørgsmål 14: Hvis rettidigheden kommer under 92 % udløser det iflg. pendlergarantien en kompensation. Hvis rettidigheden i en måned er 80 %. - Hvad forventer du så at modtage? Værdi Svar % Ved ikke 488 45,5% 20% af din månedskort pris? (100-80) 346 37,7% 12% af dit månedskort pris (92-80) 157 16,7% Antal respondenter: 991 100,0% 21 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 22. 22. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 5 – Respondenternes kommentarer På de følgende sider findes en uredigeret gengivelse af respondenternes kommentar. De er 652 af respondenterne der har benyttet denne mulighed. Det er hele 67 %. Dette er en usædvanlighed høj respons, der ligger markant over resultat fra andre analyser. Det vidner om arrangement og interesse når en så stor andel af respondenterne anvender tid på at skrive deres egne kommentarer. 22 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 23. 23. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Lav gratis internet som i S-togene. Personale ved oft emeget lidt og er bestemt ikke altid service minedede det er blver dårligere efter det er DSBFirst der er ansvarlig. Deres performance er direkte pinlig! 80% svarer til at stort set alle tog i myldretiderne er aflyst. I denne situation forventer jeg at få ALLE mine penge retur. Hvis man kører Kbh-Århus og bliver 1 time forsinket får man penge tilbage - hvis man dagligt kører på kystbanen og på en uge bliver > 1 time forsinket sammenlagt forventer jeg samme kompensation som togrejsen Kbh-Århus giver. Den samlede forsinkelse er pt > 1 time pr uge. At tog der aflyses ikke tæller med rettigheden er en joke - specielt tog der aflyses ml Nivå-Helsingør sker jo ganske ofte (læs: mindst en gang om ugen). Ønsker en rettigdighed der tager udgangspunkt i passagerernes oplevelse af rettidighed og ikke DSBFIrst's. Sp 14 kan ikke besvares ordentligt. Hvis 20% af togene er forsinkede mere end 5 minutter forventer jeg en klækkelig kompensation - ½ delen af mit månedskort. Hvad med de gange jeg rejser på klippekort - hvilket nu sker en del oftere da jeg bruger bilen mere hvorfor jeg er gået over til klippekort - ihvertfald de sidste par måneder. * Kørsel efter nødkøreplan er uacceptabelt og håndteres arbitrært. * Kapaciteten i myldretiden er komplet utilstrækkeligt. * Punktlighedskontrol kun i KBH H og Helsingør er utilstrækkelig, bør omfatte flere / alle stationer * Udvidelse af togenes serviceinterval fra 7000 til over 30,000 km er uansvarlig, og fører til øgede nedbrud, samt voldsom slitage af skinnerne pga. plane bremseflader ved hjulene. * Det 'svenske' materiel er af alt for ringe kvalitet, specielt dørre og sæder. * Samkørsel mellem Nordsjælland og Sydssverige er et politiskt mål, men har ingen pratisk relevans, og er til gensidig gene af svenske pendler in Sverige, og danske pendler i Danmark, odet forsinkelserne spreder sig unødvendigt. Man kan nøjes med et pendultog over Øresund og skift i hhv Malmö C og KBH H. * Togene som kommer fra Sverige er mindre rene end andre, det flyder tit med mængder af afflald. Jeg savner meget den gamle DSB-køreplans myldretidstog, som vi havde 3 af i timen både morgen og aften. De "forlængede" Nivå- tog er jo slet ikke en reel erstatning med alle de stop undervejs, som er dybt irriterende, når man kommer fra de nordlige stationer. Endvidere er det en hån mod os pendlere, når vi skal stuves sammen i et enkelt togsæt i myldretiden. Jeg kan heller ikke forstå, hvorfor alle tog fra Helsingør absolut skal fortsætte til Sverige. Hvis jeg, som bor i Helsingør, skal til stationer nord for Malmø, tager jeg altså færgen til Helsingborg og videre derfra. Der er billigere og hurtigere. Vend dog togene fra Sverige på Østerport og Helsingør-togene i Kastrup. Skal man længere, må man skifte tog. Ofte meget lidt plads i togene til og fra Sverige, mens der er få mennesker og meget plads i togene fra Kastrup til Nivå. Meget dårlig information om forsinkelser, når man står på perronen f.eks. i Kokkedal. Meget dårligt at togene ved forsinkelser ikke standser mellem Rungsted/Kokkedal og Helsingør. Meget dårligt at myldretidstogene ikke standser i Snekkersten. Så vidt jeg er blevet informeret er pendlergarantien blevet afskaffet fra 1. janaur 2010. Generelt er alt blevet dårligere. Færre afgange/ankomster fra/til Nivå i myldretiden, ingen information på stationerne, forkert skiltning af togenes afgange på Hbg. osv. osv. Havde jeg muligheden for alternativ transport ville jeg ikke mere benytte mig af 23 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 24. 24. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Kystbanen. Har flere gange oplevet at min yngste datter på 10 år sammen med andre voksne passagerer ikke har nået at stå af på Nørreport før dørene lukkede igen. Togpersonalets forklaring at toget var for langt. Ingen undskyldning. På det seneste kører de kun med 2 togsæt især om morgenen, hvilket medfører manglende siddepladser. DER SKAL SKE NOGET NU! oplever ofte at man kan køre fra København til Nivå uden at blive tjekket for billet, toiletterne virker som regel ikke eller drikek automaterne mobil dækning er jo ikke eksisterende fra hellerup til kokkedal og igen fra nivå til helsingør Det giver ikke mening at gøre lokaltrafikken ustabil både i Danmark og i Sverige - i nogle af de tættest befolkede områder. Er der nogen statistik på, hvor mange der rent faktisk benytter sig af forbindelsen? Og kunne de ikke skifte f.eks. på Hovedbanen? DSB firsts logo er misvisende, togene kører videre til store dele af Sverige. De svenske tog er både grimme, snavsede og upraktiske. Togene er tilsyneladende i dårlig tilstand, der mangler ofte togsæt eller der er hjul der larmer. Der er også problemer med varmen. Kystbanen kørte bedre selv under renovationen af sporene og nødkøreplan forrige sommer. De tog, der var annonceret kørte rent faktisk og der var plads i dem, bla. fordi man havde dobbeltdækkere og afskaffet den tåbelige "first". Hvorfor ikke lave en mindre ambitiøs køreplan og til gengæld holde den? Der blev i efteråret indført en politik om at springe stationer over ved forsinkelser. Dette bliver ofte meddelt passagererne i sidste øjeblik. At springe stationer over er nærmest kundefjendtligt, og kan kun tjene til at DSB first opnår bedre rettidighed på Hovedbanegården og Helsingør. Hver dag er et lotteri. Man ser tavlerne skifte fra et øjeblik til det næste - er toget nu aflyst eller bare 20 min forsinket? Bliver DSB First bedømt på kundetilfredshed? Grænsen for hvornår et tog er forsinket blev hævet, det virker utroværdigt. Det er for dårligt, at Nivå er blevet nedprioriteret i myldretiden. Herudover oplever jeg meget ofte, når togene er forsinkede, at man skal vente meget lang tid for at få et tog hjem fra Kbh. da de så aflyser toget helt, eller pga store forsinkelser ender med at køre forbi Nivå, og her bliver man så "smidt af" i Rungsted. Det er helt uacceptabelt. Forleden dag var morgentoget fra Nivå 8.09 forsinket. Pludselig forsvinder det bare fra tavlen og et gennemgående tog kører forbi Nivå! Og man lader fuldstændig som om, det er kørt til tiden! Det næste tog, 8.29 kom først 8.53. Da klokken var 8.25 stod der at toget 8.09 var forsinket og ville komme kl 8.30. Da kl er 8.30 bliver tavlen ændret og der står nu, at det kommer kl 8.27!!! Og sådan blev der ved med at stå på tavlen i lang tid. Sådan er det tit også fra østerport st. De skriver, at toget er forsinket men med et ankomsttidspunkt som allerede er flere minutter overskredet. Det er uforståeligt at de skriver ny ankomst tid som er overskredet! Det er irriterende som der umotiveret køres forbi stationer fordi man er forsinket. Hvorfor skal nogle stationer have bedre service ? Vi betaler vel alle i d.kr. !! Skærmene og højttalerudkald på stationerne er da snart en parodi i elendighed. Lad os få en operatør som ved hvad kunderne har behov for og giver det. Jeg synes at DSB1 behandler os groft og uanstændigt på Kystbanen. Flere gange har jeg oplevet, at myldretidstog er blevet aflyst, og at efterfølgende tog er et kort togsæt, hvilket resulterer i japanske tilstande, hvor folk ikke kan komme på toget pga. manglen de plads. Jeg har sågar oplevet at passagerer er kommet op at skændes på grund af dette Det er simpelthen groft uansvarligt og uprofessionelt fra DSB1' s side. Andre gange har jeg oplevet at et tog er forsinket, og at det efterfølgende tog ikke standser ved min station. 24 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 25. 25. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Alt i alt synes jeg, at DSB1 er totalt uegnede til at drive Kystbanen, og det er mig en gåde, hvorfor der ikke fra myndighedernes side er skredet ind endnu, og man gør sig efterhånden nogle tanker om, at der måske er korruption, nepotisme og kammerateri involveret i at DSB1 fik udbuddet. Jeg skynder mig lige at gøre opmærksom på, at togpersonalet altid har været høflige og imødekomne, selvom de ofte er udsat for frustrerede passagerer. Når alt kører som det skal, er det en fornøjelse at køre med toget, men det er bare dybt skuffende at føle sig til grin over for DSB1 og gang på gang komme for sent på arbejde. Der er alt for meget besvær med hvilke tog der stopper i Snekkersten. Er det det rigtige tog man er ved at stige på? Stopper det alligevel i Snekkersten pga. forsinkelser? Stopper det alligevel IKKE i Snekkersten pga. forsinkelser? Det er rent lotto. I det hele taget er den ekstreme nedprioritering af Snekkersten mht. standsninger, antal togsæt i de tog der stopper, information osv. en utroligt stor gene til meget lille nytte. Hvad er der blevet af at forbedre mobildækningen? Hvad er der blevet af det trådløse internet i toget? Og ikke til de fulstændigt tossede priser med 1 kr/minut som man har hørt om i togene til Jylland. Vi vil bare gerne have tog til tiden. Hvorfor skal det være så svært? Der burde være gratis internet i Kystbanetogene. Med alt den tid folk spilder i Kystbanen, ved de utallige forsinkelser og stop, burde DSB First i det mindste kompencere, ved at folk så kunne arbejde fra toget gratis.. Der er allerede gratis internet i S-togene (som jo slet ikke har de samme problemer som Kystbanen) - så teknologien er tilstede og nem at implementere. Forholdene vedr. brug af mobiltelefoner burde i samme moment også forbedres. Det er på tide DSB First giver noget tilbage til deres kunder. Vi betaler i dyre domme for vores billetter (månedskort) og har daglig problemer med forsinkelserne. "Det kan jo snart dårligt nok betale sig at togene kører uden forsinkelser - ens kollegaer vil jo bare blive forvirrede hvis man pludselig begynder at møde til tiden." Jeg er ikke pendler, men benytter Kystbanen ret ofte. Jeg skønner, at jeg i ca. 50% af mine rejser har været berørt af forsinkelser og samtidig manglende infomation. Jeg har oplevet at stå på Hellerup Station og ventet på tog til Helsingør i ca. 1 time og et kvarter, hvor det ene tog efter det andet blev aflyst uden nogen forklaring. Kystbanens drift i rent DSB-regie var ikke ideel, men med DSB-First er det blevet værre. Jeg stå på i Nivå, og kan godt mærke at vi har fået mindre afgange, jeg savner meget efter kl 8.00 mere tog, jeg aflevere i skolen 2 gange om ugen, når jeg ikke den 8.09 kommer der først et tog igen 8.29 Hvis jeg bruger Nivå toget på vej hjem, bliver vi ofte sat af på Rungsted Kyst, derfor undgår jeg at benytte denne rute, det er især mandag og fredag, der er problemer med Nivå toget. For at være helt ærlig er jeg begyndt at møde meget tidligt 3 gange om ugen, da der ofte er mindre problemer her - men det betyder at jeg er med toget 5.49, heldigt at dette passer min arbejdsgiver, denne tidlig mødetid gør, at jeg nu møder meget præcis, hvor jeg før kom 10-20 min forsent næsten dagligt, også når jeg skulle hjem på det senere tidspunkt var der store problemer, på mine tidlige dag er der kun problemer kun1-2 om ugen og det er max 5 min forsinkerlser Som Nivåborger er det stærkt irriterende, at togene i myldretiden springer over Nivå (og Snekkersten). Giv os betjeningen af disse stationer tilbage! DSBFirst er nogle amatører Jeg har i perioder på 2 mdr. ad gangen pendlet til Malmø fra Østerport. INGEN toiletter har jeg oplevet ofte. Dårlig renlighed.Og upræcise tog.Er der ingen der der fjerner affald og aviser eller checker toiletter i 12 timer.!!? Da jeg også har pendlet mellem Østerport til Kristianstad fra torsdag til søndag, har jeg oplevet pinligt korte togstammer i 25 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 26. 26. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 weekenden-der på den lange afstand HVER weekend adstedkom overfyldte tog uden mulige sæder til passagerer med lange afstande.!HVER weekend.!! Også her afløste og ikke reparede toiletter.-Jeg har henvendt mig skriftligt om dette-og intet blev rettet op.!(Jeg synes det er synd for togpersonalet, der står magtesløse) Ingen servicepersonale,der feks er effektive og reparere disse ting-da togene alligevel er forsinket. Visse dage har der været orangeklædte mænd med papirposer til at tage lidt affald. De arbebejder langsomt og uden overblik OG uden kompetance for feks. forbedring af de altafgørende IKKE-fungerende toiletter. Togene er alt for præget af DSB first/last manglende interne..og eksterne information.!!!!!!! Det er ikke acceptabelt at hovedpartet af personalet i togene taler svensk, når togene opererer i Danmark. Kører man fra Espergærde kl. 7 om morgenen, så går det meget godt. Men kører man omkring kl. 8, så er den gal igen. Lige så snart togene kommer fra København og op til Helsingør, så går det galt. Hjemturen fra Østerport er praktisk taget altid forsinket. Nogle gange er togene 20 minutter forsinket, men det betyder bare forsinkelse og ikke aflysning, hvad man ellers ville mene. Og hvorfor skal passagerer til Snekkersten og Nivå springes over med hurtigtogene? Jeg må sige, at det ikke kun er køreplanen, der er noget galt med, det er forsinkelserne i al almindelighed, som har flureret lige siden DSB First (eller skulle man sige last) overtog driften. Samtidig er der meget mindre informationsservice på stationerne, idet DSB, som driver kioskerne og 7-eleven fralægger sig et hvert ansvar. Man er derfor overladt til sig selv, hvis man har noget at klage over på stedet. Det er simpelthen for dårligt, at så mange passagerer skal "lide" under dårlig planlægning. Trafikministeren den gang gav pendlerne mellem Svendborg og var det Nyborg kompensation for sporændringer og forsinkelser på 1 måned fri kørsel. Jeg synes, at vi som pendlere på Kystbanen må finde sig i meget mere, som samtidig har kørt i længere tid. Så burde det ikke være på sin plads, at Kystbane-pendlere snart fik lidt kompensation. Gik det vildt for sig, så fik man en kop kaffe gratis. Glem det, og se at få gjort noget ved det. Det virker som om, at de lange togstrækninger i Sverige giver en del forsinkelse, inden de når til Danmark. Det er under al kritik at der oftest savnes et togsæt - burde være 3 men er kun 2, hvorved passagere der står på efter Helsingør ikke kan få siddeplads. Det er ligeledes direkte uforståeligt at der på en bane med 20-minutters drift kan opstår forsinkelser på over en time - . Ligeledes underligt at der ofte opstår forsinkelser på strækningen til/fra Helsingør, fordi der afventes signal - flere gange kan der på grund af aflysninger ikke logisk set være tog foran. Ang. spørgsmål 14 - hvordan giver 20% af månedskortet kr. 100-80???? - jeg betaler ca. 1.200 - så det må da minimum være 220??? Iøvrigt et godt initiativ - omend det burde være kommet via DSB First.... - men de har vel ikke lyst til at kommunikere med deres kunder.. Jeg er stor set holdt op med at bruge toget, da jeg aldrig kan stole på at det kommer til tiden og ofte bare kører forbi min station (skodsborg). De enkelte gange hvor jeg alligevel har valgt at tage toget har det hver gang være aflyst eller forsinket. Hvis jeg skal tilbage til toget skal der godt nok ske ændringer. Dårlig skiltning - hvis man ikke kører med Kystbanen til dagligt, må det være svært at finde rundt i forskellen på alle de tog, der kører til Helsingør. Og når der er store forsinkelser, hvorfor lader man så ikke toget stoppe ekstraordinært i Nivå og Snekkersten i stedet for at sætte passagerene af i Rungsted, hvor de så kan stå og vendte på endnu et forsinket tog. Under al kritik at informationen ikke er bedre, kan være meget frustrerende og lever ikke op til målsætningen overhovedet. Og jeg forstår ikke hvorfor at hurtigtogene stort set aldrig for lov til at overhale "bumletoget" så forsinkelserne bliver begrænsede. DSB var skidt - DSBfirst er værre! Burde skifte navn til DSBthird eller værre! Under pkt. 5 er det ikke nemt at definere kundefokus! Og derfor mit afvigende svar. Jeg har svært ved at se hvorfor det efter DSB First's overtagelse for et år siden, pludselig - og for det meste - er Trafikstyrelsens skyld med alle de forsinkelser, aflysninger og at toge derfor må vende på stationer! Er aftalen mellem de to selskaber så meget anderledes end da DSB havde kørslen på Kystbanen? For for et år siden var der da ikke alle de problemer..... eller måske andre skylden kunne lægges på!!! Jeg vil gerne understrege, at det er af stor vigtighed, at kørerplanen KAN OVERHOLDES. Jeg er næsten ligeglad om toget kører to eller tre gange i timen - bare det KØRER. Det er særdeles utilfredsstillende, at skulle tage toget en eller to afgange før, for at være sikker på at være fremme rettidigt. 26 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 27. 27. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Køreplanen er god nok - det gælder bare om at få den overholdt Kystbanen har udviklet sig til at ligge på niveau lavere end i U-lande. Det er mere undtagelsen end reglen, hvis man overholder egne fastsatte afgangstider. Har man et morgenmøde skal man sikre sig ved at tage to afgange før planlagt eller bilen. Informationsniveauet ligger på et meget lavt niveau, og var jeg udlænding, ville jeg være helt uden info eller hjælp til, hvordan jeg ellers skulle tage alternative busser ligesom jeg heller ikke ville vide, hvor hvad der sker omkring de utallige forsinkelser. DSB-First er et forfærdelig dårligt produkt og trænger til konkurrence samt en kompetent ledelse. Der mangler myldretidsforbindelser mellem Snekkersten og København H. Det gælder før kl. 7 fra Snekkersten og den sene eftermiddag retur fra København H. Her er der kun ét myldretidstog i timen, hvor der før var 3. Sidste afgang ligger i øvrigt for tidligt. Kompentationen kommer de let over, de smider os bare af på en eller anden station så de kan indhente tid, så kan vi igen stå og vente. Traffen for forsinket tog burde være meget højere, og det burde ikke være tilladt at smide folk ud i kulden igen. Her skal de tænke over at vi allerede har stået og ventet på togen i lang tid når toget så endelig kommer bliver vi smidt af igen. Der går ikke lang tid før jeg køre i bil hver dag i stedet for tog, hver gang jeg skal til møde er jeg alligevel nød til at tage bilen for at være sikker på at møde til tiden. ..- nej egentlig ikke !! Følger med på hjemmesiden samt artiklerne i Helsingør Dagblad omkring diverse problemer som talsmanden gør udemærket :o) Måske man kunne fastholde de lokale politikeres pres overfor trafikministeren / trafikstyrelsen etc. Tror at det er svært kun at presse på fra pendlerklubben. Måske man kunne gøre mere opmærksom på pendlerklubben for at hverve flere medlemmer. Ved ikke hvor mange "pendlere" der rejser dagligt med Kystbanen (30.000?), ....- synes nemlig ikke der stod særlig mange modtagere af mailen for at udfylde denne undersøgelse. KEEP UP THE GOOD WORK !!!! :o))) Den sidste uge har været et sandt mareridt i Kystbanen. Det kulminerede fredag morgen, hvor det ene tog efter det andet blev aflyst fra Helsingør. Da der endelig var et tog, der kørte, var det et kort tog, der allerede var fyldt op ved Snekkersten, så resten af turen var en farce med vrede passagerer, der var ved at komme op at slås. Det tog mig 2 timer at komme fra Helsingør til Frederiksberg. Det orker jeg ikke mere, så nu kører jeg i bil, selv om jeg ikke bryder mig om at belaste miljøet og gerne vil tage offentlig transport - hvis det altså fungerer! Der mangler myldretidstog hjem fra københavn. Flere stop på Snekkersten st, da det er her der er parkeringsplader for os der bor i Helsingør. Jeg fravælger de tog, der stopper på næsten alle stationer. Tog omkring kl. 16 - 16:30 fra København er tit overfyldte Jeg skriver jævnligt min frustration ud. Det har indtil videre ikke bragt nogle ændringer i min pendler-hverdag. Desværre. Det betyder ikke, at jeg ikke stadig har de samme ønsker. Tidligere myldretid om fredagen (alle institutioner i nordsjælland lukker kl. 16, første myldretidstog (der stopper i Snekkersten) afgår fra Nørreport kl. 15.29. Det er typisk det eneste tog der afgår rettidigt og det kan så ikke bruges om fredagen, hvor man har ekstra pres på for at hente børnene inden institutionerne lukker. Når der lukkes en time tidligere fredag i institutionen, bør myldretiden også starte en time tidligere for DSBFirst - det gør den jo typisk også ude på vejnettet om fredagen, hvis man skeler lidt til dagligdagen i den virkelige verden nu og da. Jeg har stadig kun 4 tog i timen der kan bringe mig hjem - mod 6 før DSBFirst kom til. Desuden tager turen nu længere end den gjorde før. Det er svært at opleve det som serviceforbedringer. Det føles snaere som en gidseltagning. Men alt dette har vi jo været igennem før. Den dag der rent faktisk er nogen der gider høre efter hvad vi siger og så handle på det - vil være en stor dag i DSBFirsts historie. Træt-sur-pendler fra Snekkersten Jeg er medlem af pendlergarantien, men har ikke det seneste år - mig bekendt - modtaget noget som helst i kompensation. Generelt er det et dagligt irritationsmoment, at togene er forsinkede, og at der navnlig om aftenen er kørt så store forsinkelser ind, at tog, der i følge køreplanen skulle standse på et antal stationer, i stedet springer dem over. Så man bliver endnu mere forsinket, 27 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 28. 28. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 hvis man er så uheldig, at ens station bliver sprunget over. DSB'1s egne rettidighedstal bør undersøges. Der bør udvikles et online system i foreningen, hvor man kan indtaste forsinkelser osv. På den måde kan man komme tættere på et virkelighedsbillede. Hvor svæt kan det være! Uduelig ledelse og dårlig aftale mht driften-transportminnisteren aner ikke hvad han har et gøre med!! Det hele er til sørgeligt grin! Forhør Ministeren om muligheden for på nogle strækninger, at hæve den nuværende hastighed fra 120 km/t til muligvis 140 km/t. det giver en fleksibilitet til indhentelse af forsinkelser. Samtidig bør hele filosofien omkring kystbanen ændres, således at fokus ikke bliver på at udarbejde en køreplan som kører hvert 10 minut i myldertiden med stop på alle stationer, men mere hen i retning af, at så mange passagere som muligt på den kortest mulige tid kan komme ind på arbejdet om morgene om hjem om aftene. Fastholder man ideen om faste tider, kan man jo arbejde på at videreføre S-toget fra Klampenborg og helt frem til Helsingør. Som det er nu , bliver en passager fra Helsingør til København befordret med en gennemsnitshastighed på ca. 60 km/t. hvilket er det samme som S- toget til Køge kan præstere. Noget helt andet er, at det virker mærkværdigt, at DSB-First har ret til at vende et tog i Snekkersten, når Helsingør må betrages som et trafikalt knudepunkt med både færge, lokal bane og busser! Godt initiativ. Jan Forringet køreplan, der burde være hurtig-toge i myldretiden som før, nu er det kun 1 i timen om eftermiddagen og det er alt for lidt. Meget dårlig information om togafgange ved forsinkelser, især på hovedbanen, hvor personalet aldrig ved noget som helst og bliver fornærmede når man prøver at afkræve dem et svar. Det kan også undre mig meget, at der næsten udelukkende er svenske togførere/train managers på Kystbanen. Jeg forstår svensk og har dermed ingen problemer, men der er jo mange som ikke gør. Det er mærkeligt at der stort set ingen danske togførere er længere, hvad er forklaringen på det? Det er dårlig service overfor de danske passagerer. På trods af løfte om bedre internet- og mobildækning på Kystbanen, er intet sket i 2009. Informationen er fortsat fuldstændig mangelfuld. Man må tage afsted minimum en ½ time tidligere, hvis man har møder eller skal til lufthavnen, fordi regelmæssigheden og pålideligheden er så ringe. Alt for ofte kommer toget for sent - og oven i det med for få vogne!! Der er for mange planskift i løbet af dagen - det betyder forvirring om hvor togene egentlig standser og kører til. Samtidig kan perron-informationerne ikke følge med - det er som om der ikke er styr på hvilke tog der kører hvor - og det er der jo når man går på nettet - "landets puls" kan alle tog jo følges - måske man skulle opsætte den informationstavle på alle stationer med kortoversigt hvor alle tog kunne følges .... det ville måske være bedre end forkerte afgangstider/forsinkelser... servicen er så dårlig på kystbanen, så for at beholde mit job har jeg set mig nødsaget til at investere i en bil. Da jeg har flextid på min arbejdsplads kan jeg bedre og mere sikkert vælge min afgang ad den vej. Ikke et godt alternativ, men økonomisk for mig, en gevinst. Ønsker mere information i de tilfælde, hvor et 'for kort' tog er på vej. I sådanne tilfælde ville det være rart at vide, hvornår det efterfølgende tog afgår. Når DSB"First" (man tænker "Last") sender disse ualmindeligt korte tog afsted, kunne de overveje at tildele toget nogle "passager-pakkere" á la dem man bruger i Tokyos metro, der sørger for at passagererne rykker ordentligt sammen. Jeg har været ude for stå på perronkanten uden mulighed for at komme ind i et tog. Det er bare ikke i orden. Jeg er meget skuffet over, hvordan DSB First kører på strækningen mellem Malmø og Ørestad. Der er ofte forsinkelser og aflyste tog uden forklaringer. Og så sker det alt for tit, at der kommer korte tog, hvor man står som sild i en tønde, og hvor folk får det 28 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 29. 29. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 fysisk dårligt. Vi betaler mange penge hver måned for at kunne køre med DSB First, men det føles som om, at selskabet er komplet ligeglade med service. Nu kører jeg fra Malmø C, men jeg tør slet ikke tænke på, hvordan de, der står på i Malmø Syd har det. De står konstant op, og der er næsten aldrig plads til dem. Flere gange er vi kørt, hvor rigtig mange har stået tilbage på perronen. Det er dybt uacceptabelt. Som en konsekvens af den dårlige forbindelse mellem Malmø C og København, flytter min kæreste og jeg nu tilbage til København. Vi kan ikke længere forsvare at komme for sent på arbejde på grund af forsinkede eller aflyste tog. Ærgerligt, for vi er meget glade for at bo i malmø - og før DSB First kom til, gik det rigtig godt med at pendle. Men nu er det helt galt. Hej Michael - behøvere at være anonym - ja jeg har tidligere korresponderet med dig, men skal gerne kort opsummere: . Tidligere, i januar 2009 har jeg jo benævnt Kystbanen som Den Svenske BLINDTARM, hvor forsinkelser fra Sverige kunne blive reguleret, således at det aktuelle togsæt ved den følgende afgang mod Sverige kunne afgå rettidiget fra København H. - dette er jo til fulde blevet bevist. NEJ - Trafikstyrelsen må/SKAL foranledige at køreplanen skal være som den var FØR 10/1-2009, sådan at Kystbanen atter bliver en DANSK strækning, med det i mange år godt fungerende princip 'lukket kredsløb'. Gerne nu med DSBFirst som operatør, MEN få en aftale i stand mellem BaneDanmark og DSB (uden First) at DSB kører myldretidstrafikken, som før med direkte forbindelser morgen/aften til og fra stationer ud over Sjælland. Ja, det var det behov jeg havde - hjem/arb: Helsingør-Høje Taastrup. Bemærk: Jeg skriver 'havde', for jeg ER holdt op med toget og benytter bil siden maj 2009 !!! . Men Trafikminister og -styrelse er vel ikke til at råbe op, så dem som må benytte Kystbanen - undskyld: Den Svenske BLINDTARM må nok have tålmodighed til den løbende koncession udløber og hvem ved ? måske endnu længere - god 'fornøjelse'. 1. Køreplanen: Håbløst for passagerer til Nivå og Snekkersten, at kun hvert 2. tog standser her i myldretiden, mens der er 6 tog i timen udenfor myldretiden og i weekenden. Det giver yderligere lange ventetider ved forsinkelser, når man ikke kan bruge alle tog, der kører på strækningen. Myldretidsdriften bør øge serviceringen af stationerne i myldretiden, ikke reducere antallet af tog! 2. Informationer: Ved forsinkelser oplyses forsinkelser altid sådan, at antallet af minutter, som toget er forsinket, øges gradvist fra 3 til 6 til 9... minutter. Passagererne bliver kun mere irriterede, når korrekt informationer ikke gives straks. 3. Kioskerne på stationerne bør kunne fungere som billetkontor og fx også tage imod reklamationer eller refundere billetter. 4. Når togdriften bryder helt sammen, bør DSB First påtage sig ansvar for at transportere passagererne hjem, uanset hvis "skyld" det er, at togene ikke kan køre. Har oplevet at stå 2 timer på Østerport uden transport nordpå og fået at vide, at jeg kan bruge Movia's busser. Begrundelsen fra DSB First for ikke at sætte busser ind: "Det er ikke vores skyld, at togene ikke kan køre"! Jeg røg ud af pendlergarantien, da man gik over til DSB-first. Det ved jeg, at flere andre pendlere også er. Det er ringe service. Problemet for mig er, at jeg ikke kan finde ud af komme ind i garantien igen. angående sp. 9: Selvom jeg sat flest krydser i uændret standard, er det ikke ensbetydende med, at jeg synes standarden var/er i orden, bare at den ikke er ændret. Det ville være på sin plads med en køreplan hvor vi ikke havde så mange tog der tager over Øresund. da det øjensynligt er der de fleste større forsinkelser opstår. Der ville kunne spares flere minutter på strækningen, hvis døråbning og dørlukning i Øresundstogene var lige så hurtig og effektiv som i IC4-togene og (navnlig) S-togene, og især hvis togføren ikke skulle bruge så meget tid på at få toget klar til afgang fra en station (fløjte, afvente lukning af alle dører undtagen hans egen, kigge på alle dører udefra, signal til lokomotivfører, afvente lukning af hans egen dør). Et kysbanetog standser normalt 9 gange fra Helsingør til Nørreport, og jeg vil tro, at der er ½-1 minuts spildtid pr. stop på ovennævnte procedure. Som pendler fra Helsingør er det mit indtryk, at Helsingør station ofte er en flaskehals, selv ved små forsinkelser, og dette er også et forhold, der taler afgørende for 2008-køreplanen, hvor bumletogene vendte i Nivå. Til gengæld er eftermiddagstoget non-stop Østerport-Nivå en stor gave til pendlere på den nordlige del af strækningen (når der ikke er forsinkelser). Det største problem er uforudsigeligheden. Det er ikke til at vide, hvornår der er forsinkelser, og derfor vælger jeg praktisk talt altid andre transportformer, hvis tidsrammen er stram, og jeg derfor ikke kan tage af sted i god tid. 29 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 30. 30. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Af og til er det i samlet transporttid hurtigere at cykle fra Kokkedal til Hellerup. 45 - 75 min. alt efter vind og vejr. Endelig er det fra dør til dør billigere og hurtigere for mig at tage bilen. Helt sygt. Skaf nogle flere togsæt - eller undlad at udleje. Rejser fra Svågertorp. Turen fra Svågertorp - Kastrup (begge veje) er under al kritik. Jeg har forståelse for at man en gang imellem skal stå op, men ikke at togene skal proppes til et niveau, hvor både komfort og sikkerhed er under al kritik. Det er ikke usædvanligt at jeg et par gange om ugen priser mig lykkelig for overhovedet at få plads i toget. Som passager fra Snekkersten er man hårdt ramt af DSBFirst. For det første er der kun 20 minutters drift i myldretiden og dernæst risikerer man at de tog der burde stoppe i Snekkersten ikke stopper når man er på vej hjem. Tågen om aftenen (kl 1700-1900) fra Hellerup mod Helsingør er næsten altid forsinkede 3 minutter...nu regner man i princip med det... Forbindelsen til/fra Nivå er helt utilfredsstillende i myldretiden. Jeg er af DSBFirst hidtil blevet mødt med det argument, at der ligger trafiktællinger til grund for den ændrede køreplan. Hertil skal bemærkes, at de trafiktællinger jeg har deltaget I ikke har været papiret værd, da man ikke har kunnet aflevere de udleverede sedler November, december og januar har været helt håbløse. 2 gange pr. uge pendler jeg fra Humlebæk til Malmö, de resterende 3 dage til Ørestad, hvor jeg skal videre med bus, der kører hvert 20. minut. Malmö: 4 gange på 2 uger blev vi bedt om at skifte tog/rykke sammen i et togsæt på grund af problemer med infosystemet, og på grund af forsinkelsen, der opstod af denne grund kørte toget så kun til hovedbanen, hvor der så skulle skiftes tog igen! Ørestad eftermiddag/aften: "Herligt" at denne station kan springes over ved forsinkelser, men det burde være muligt at informere om, at toget ikke standser, inden det suser forbi, samtidig med at skiltet rettes til gennemkørende tog! Ørestad morgen: På trods af at jeg har 13 min. til at skifte fra tog til bus, "lykkes" det ofte at komme for sent! - Skyldes fortrinsvis kø fra Østerport mod København H, men dette bør der kunne tages højde for, det er jo samme mængde tog der skal passere hver dag!!! Ørestad - infosystem: Monitor med info om ankommende/afgående tog er kun placeret ved indgangen, dvs. at står man nede ved perronen, kan man ikke følge med i ændringer. På perronen er det kun muligt at følge med, hvad angår næste tog. Højtalere findes kun ude på perronen, men da det ofte er meget blæsende/koldt på Ørestad, er der mange, der står inde i "trappegangen", hvilket betyder man ikke kan høre evt. information. Normalt lader jeg mig ikke gå på af forsinkelser og møder planlægger jeg altid, så jeg minimum har ½ time til evt. forsinkelser. Men de seneste måneder har der været så mange forsinkelser, så jeg har noteret forsinkelser, samt undskyldninger. Og jeg synes det er urimeligt at anvende 4 - 5 timer på transport pr. dag på denne strækning, hvilket ikke har været unormalt de seneste måneder. I forbindelse med forsinkelser fra Malmö har jeg en del gange været udsat for, at der holder 2 tog klar til afgang. Normalt vælger man så det tog, der har tidligste afgangstidspunkt (forsinket tog). Jeg har gjort mig til vane at spørge personalet, hvilket der vil afgå først - de kan som regel ikke svare, men håber på det er dem! - Hvis man så er så "heldig", at det er det andet tog der kører først, kan man være helt sikker på, at man ud over at komme senere afsted, med forøget rejsetid til følge, også bliver bedt om at skifte tog i København, da toget ikke kører videre, hvilket yderligere forøger rejsetiden! På det seneste har der været en del korte togsæt, dette resulterer i forsinkelser, da det tager længere tid at få folk ind og ud af togene!!! Mange aflåste døre og eller døre der markeres aflåst uden at være det! - Er der for få togsæt, så der ikke er tid til at reparere/vedligeholde? - Gælder også infosystem!!! Jeg har ondt af personalet på toget, de er prisgivet! Som det også fremgår af mine svar, mener jeg at DSBfirst slet ikke lever op til en standart man kan forvente i et topmoderne og effektivt samfund. Jeg tør knapt tænke på hvor mange arbejdstimer der går tabt pga. uregelmæssigheder på strækningen. At jeg selv vælger at tage bilen oftere og oftere er dybt utilfredsstillende - ikke mindst for miljøet, men desværre helt nødvendigt, hvis jeg skal møde frem til tiden - i bare nogenlunde godt humør! Jeg flyttede til Humlebæk for 3 år siden bla. under forudsætning af at det tager ca. en halv time at nå ind til København - og ca. 50 min. til Kastrup. Tager vi toget har vi vænnet os til at tage et tidligere tog end egentligt nødvendigt iflg. tidsplan, og det får os til at føle vi bor dobbelt så langt væk, end vi gør. DEt er simpelthen ikke acceptabelt. 30 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 31. 31. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Jeg kører altid i stillekupé og har flg. forslag: • Indfør forbud mod brug af laptops i stillekupéer – folk hamrer i tasterne, så det lyder som maskingeværsalver. • Indfør forbud mod brug af hovedtelefoner – mange har skruet så højt op for volumenknappen, at deres støj kan høres helt ned i den anden ende af kupéen (og hvorfor sætter disse personer sig overhovedet i en stillekupé, når de overdøver al anden lyd med deres egen støj ...?). • Statistik på forsinkelser skal ikke have en "buffer" på 3 minutters forsinkelse - det er lige præcis det der gør, at man ikke når sin lokale forbindelse, når man ankommer til sin bestemmelses-station. Det er på tide at togene snart kører mere præcist. Man skal virkelig elske kollektiv trafik, ikke have andre muligheder eller have fleksible arbejdstider for at blive med at bruge toget. Hvis jeg ikke havde flextid ville jeg helt klart køre i bil Brug Snekkersten station til myldretidstogene, for dårlig service og spild af vores skattepenge. Kan godt være at det ser fint ud, med rettidigheden på nogle afgange, men det er altså ikke smart at stige på toget på Østerport, med forventning om at kunne komme af på Espergærde og så opleve flere gange, at toget kører uden stop mellem Østerport og Helsingør for at indhente forsinkelser - det er så dårlig service. Nok er nok ..DSB Frist har påtaget sig en opgave de ikke kan magte derfor bør de kaste håndkældet i ringen og sige tak for nu. Hvergang jeg skriver til deres kundeservice p.g.a. af massive forsinkelser for jeg et standard svar retur og jeg fornemmer køen ved håndvasken hos DSB Frist - ingen tager ansvar og ingen gør noget... dengang DSB havde driften på kystbanen kunne de finde ud af af dele taxaboner ud til deres kunder ved store forsinkelser, dette ellers så udemærket tiltag har DSB Frist ikke taget til sig - hvorfor ikke mon ? Hilsen Thomas Bernsen (Nivå - Nørreport ) Nu kører jeg fra Nivå .Jeg har 2 gange været ude for at man aflyste toget med afgang 7.09 pga personalemangel og at så kan man kigge på at toget der ikke standser i Nivå kører forbi. Jeg synes at man burde lade det stopppe ekstraordinært på Snekkersten og NIvå, når man aflyser tog. Det er hellere ikke i orden at sætte korte tog ind for toget er fyldt op når det når Østerport. Det er uhyrre sjældent at den forventede ankomst ved forsinkelser stemmer overens med virkeligheden. Den reelle forsinkelse fremgår så godt som aldrig af skiltningen . Fx "toget er 6 min forsinket", men reelt er toget ihht køreplanen mindst 8-9 min forsinket. Dette problem gør at registrering af togenes forsinkelse bliver pænere end hvad sandt er. Og dermed en mindre rejsekompensation. Er ikke pendler men benytter meget ofte Kystbanen til Hellerup og oplever gang på gang forsinkelser, aflysninger, dårlig eller ingen information især mellem kl. 17-18.30 fra Hellerup til Helsingør, der er den tid, jeg benytter Kystbanen hjem. Et eksempel: Der meddeles i toget, at toget ekstraordinært holder i Klampenborg. Toget kører forbi. Der meddeles senere, at det gjorde det alligevel ikke! En anden gang meddeles det i toget efter Hellerup mod Helsingør: "Næste station Kokkedal" Passagerer går til døren. Toget holder og kører igen. Så lyder det i højtaleren: "Det var Rungsted Kyst, næste station er Kokkedal" En tredig gang oplyses det i toget, at det ikke kører videre end til Rungsted Kyst, alle skal skifte der til anden perron. Op over gangbanen med bagage. Efter en tid beordres vi tilbage til den perron, vi kom tra. Folk med kuffert var ved at fiortvivle!!! Service????? Har pendlet i 40 år.Det har aldrig været mere besværligt end nu.Ventede 1 time lør d.28 nov 2009 og kom forsent til en julefrokost.Skulle hjem -Humlebæk-fra lufthavnen 23.24 d 26.12.09, toget kom men kun til Hovedbanen, S-tog til Hellerup skifte perron, da alle var inde i toget skift til etandet på en anden perron, stv sagt er det meget besværligt med 2 kufferter 2 skiposer en kælk og 2små rygsække. Toget har ikke for mig været rettidigt på noget tidspunkt andet end få gange kl 8.00 fra Humlebæk .Ekstratogene der ikke standser er de mest rettidige. Jeg ønsker flere tog morgen og aften som ikke standser mellem Østerport og Humlebæk præcis som før f.eks 7.00 og eftermiddag mindst 2 i timen fra 15.30. 31 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 32. 32. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Jeg arbejder inden for sundhedsvæsenet og har skiftende arbejdstider, der kan DSB FIrst ikke bruges. Klampenborg, Skodsborg, Vebæk bliver ikke serviceret! Skodsborg Station er lukket og låst og klippemaskinerne er ofte i nedbrud! DSB First burde skifte navn til DSB Sidst og ansætte et personale der behersker bare en lille smule dansk. Hellere færre tog der så kører til tiden. Tror det er svært at få tingene til at fungere så længe kystbanen kører som noget nær S-tog i Danmark og som fjernbane i Sverige. Folk der skal videre til Sverige burde skifte på Hovedbanen. I øvrigt dejligt at du/I gider arbejde for bedre vilkår - tak for det. Jeg syntes det er svært at gennemskue, hvornår der kommer beløb til udbetaling fra Pendlergarantien. Jeg har netop opsagt mit job i København bl.a. på baggrund af den uregelmæssige togdrift. Jeg har ellers haft job i København siden 1991. Jeg synes, at 'aberne' ofte placeres forkert. Husk, at monitorvisning og perronudkald er BaneDanmark! Jeg tror, de enkelte mennesker gør, hvad de kan, men især driften lider under, at det ikke er en flok sammentømrede. erfarne folk, der sidder der, men for en stor del nye (fra 11/1-09), som ikke ved, hvad man 'lige plejer at gøre' i diverse situationer - og så kan en lillebitte forsinkelse vælte hele dagen. Jeg har i øvrigt mange gange hørt passagerer højt brokke sig over 'Hvad siger de, hvad siger de - vi forstår ikke svensk!' Det synes jeg er ret pinligt. Jeg er meget glad for 10-minutters drift på Rungsted Kyst! Uden den ville jeg overveje at tage en anden vej, selv om det tager længere tid - pga. fleksibiliteten. Forsinkelserne er naturligvis et problem, men det er faktisk værst med manglende plads - og dette problem "mangedobles" ved forsinkelser. Det kunne være rart med et forecast på ,hvornår de følgende tog kommer ved en forsinkelse - så man kan tage et "informeret" valg om evt. at vente på næste tog. Afstem prisniveau med kvalitet - hvis det nuværende kvalitetsniveau fastholdes så halvér prisen. Hvis kvaliteten sættes op (information, RETTIDIGHED, ingen stokastiske aflysninger og sløjfen af stop på stationer) er prisen for så vidt i orden. Men hvis de sætter prisen op igen - så er jeg den der køber en bil. Jeg har brug for at alle tog i myldretiden standser på Snekkersten station da det er der der er pakeringspladser til bilen. Jeg savner også et myldretidstog der kører mellem 6:30 og 7:00 om morgnen. Er myldretidstog ikke tog der kører hurtigt igennem på det lange stræk mellem østerport og Kokkedal/Nivå ? Der kunne godt være flere hutigkørernde tog mod Helsingør i myldretiden om eftermiddagen, der er nu kun 1 i timen. Jeg synes det er enormt frustrerende når forsinkede tog fra Købnehavn til Helsingør efter afgang fra Hellerup lige pludselig ændres til at køre fx Rungsted Kyst - helsingør uden stop. Passager til mellemliggende stationer oplever dermed ekstra forsinkelser Taget i betragting af at DSB First gik ud med de helt stor løfter om at nu skulle rettidighed op og informationen skulle kraftigt forbederes. Dette virkede i en kort periode for aå at flade tilbage til det gamle niveau eller i fler tilfælde dårligere. Største problem er plads i togene. Lad togene köre Helsingør - Hovedbanegården og omvendt og lad kunderne skifte tog på Hovedbanegården hvis de skal videre mod lufthavnen og Malmö. Desuden foreslår jeg 20 min. drift med stop på alle stationer i stedet for at dele banen i Nivå. 32 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 33. 33. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 At togene ikke stopper i Snekkersten er en skandale. Den nye køreplan oplever jeg som glimrende. Det er lækkert med timinuttersdrift, og det skal der ikke ændres på. Desuden mener jeg, at der kører en hetz mod DSBFirst for tiden, som helt glemmer betydningen af sporarbejdet i Malmø og Trafik- og Banestyrelsen rolle i forsinkelser. Derimod må du meget foreslå internet i togene, da der efterhånden både er det i S-tog og fjerntog. Train personnel should speak Danish (and also possibly English, in addition) when making passenger announcements in Denmark. Swedish, and only Swedish, is completely unacceptable. Få lavet en køreplan der ikke er for ambitiøs. Det absolut vigtigste er at den holder. Folk der rejser med toget er tit og ofte også afhængige af en bus i enten den ene, den anden eller begge ender. Kører Kystbanen ikke til tiden, misser man meget ofte sin busforbindelse, hvilket bevirker at rejsetiden bliver MEGET forøget. Hjælp os NU - vi er mange der er ved at være mere end desperate. Det må kunne lade sig gøre at få lavet en køreplan der laver et lyn pendler tog til passagere nord for rungstedkyst. Da DSBFirst overtog(med ny køreplan) blev rejsetiden øget for ovennævnte stationer, hvilket med nye skinner og systemer virket lidt uambiøst. Jeg ville ønske, at DSBFirst og Trafikstyrelsen ville udarbejde en REALISTISK køreplan. En plan man kan regne med! Planlægningen på Kystbanen har i årtier - altså også før DSBFirst - båret præg af overambitiøse mål fra DSBs side. Tænk bare på dengang vi fik Øresundstogene. Svenskerne var fornuftige og lod dem kun køre til Malmö indtil de virkede. DSB lod dem straks køre helt til Helsingør mens de brød sammen/gik i stå og skabte kaos ikke baretil lufthaven, men helt til Helsingør. Før det, da vi havde de gamle røde tog, kørte togene ofte til Holbæk, Kalundborg eller lign., så forsinkelser vest for København bredte sig til Kystbanen, især i aftentimerne. Så en REALISTISK køreplan! Lad være med at springe Ørestad Station over. Kom med korrekte information på skærme og over højttaler. Lad være med at sige, at et tog er forsinket i 3 min, for derefter at ændre det til 6 min når de 3 min er gået, for derefter at ændre det til 9 min når de 6 min er gået, for derefter at ændre det til 15 min, når der 9 min er gået. Og så kommer toget efter 20 min. Skriv forsinkelsens omfang fra starten. Betjeningen af Nivå station er blevet utroligt forringet. Især i myldretiderne. F.eks. det tog der går 8.09 er som regel kun et togsæt med store gener til følge og der er 20 minutter til nsæte tog, hvis det går rettidigt! Ofte ved man ikke på forhånd, om stationen springes over eller der f.eks. kun køres til Rungsted pga. problemer. Sådan var det med fler e på hinaden følgende tog i fredags, hvor man ikke fik oplyst, at det kun kørte til Rungsted efter 40 minutters venten på Nørreport. Og så kunne man holde, mens det tog blev overhalet af et, der holdt i Nivå. Flere afgange på Snekkersten Station! Tilbage til udgangspunktet med 6 afgange i timen så Snekkersten kan komme til at fungere som tiltænkt dvs som pendler station for Helsingør. Jeg er medlem af pendlergarantien, men hører aldrig noget fra dem. Jeg arbejder nu lige ved Svanemøllen, Egentlig burde jeg tage toget til Nivå og videre. Det burde ikke tage mere end 28 minutter. Istedet vælger jeg hver dag, at tage min bil og sidde i kø på E47 i en time, fordi togene er så uregelsesmæssige. De er jo ikke bare uregelmæssige i myldretiden, men hele tiden. På to mdr forsøgte jeg fem gange, at tage toget, fire af gangene måtte jeg cykle hjem og hente bilen - den ene gang blev jeg endda opfordret til det af DSBFirsts kundeservice, da hun ikke kunne sige om der overhovedet var et tog på Helsingør Station (det var den 11/12). Køreplanen er elendig, Servicen på Nivå station er blevet halveret, vi har nu 3 toge i timen, mod 6 før. Men jeg betaler jo ikke halvt så meget for at køre med.. ?? Jeg kan desværre slet ikke bruge DSBFirst til noget, efter et år nu kan de stadig ikke finde ud af det, det er bare ikke godt nok. Føler mig lidt fanget, for E47 er jo gået helt i stå, da mange andre, som jeg, har opgivet Kystbanen... Og deres pendler garanti - det giver jeg ikke noget for... Det burde 33 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 34. 34. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 være meget nemmere, at reklamere end hvad det er.. Og Michael - tak for din indsats ! Generelt er kommentaren fra medarbejdere, at det er de andre, der har skylden for forsinkelser m.v. , og den enkelte kan derfor ikke svare på ens spørgsmål. De får kun samme information som vi pendlere får. Primært aftentog, der er forsinket. Nu er det jo også svært at være forsinket fra Helsingør til Espergærde, hvor jeg bor. Her bør der være flere afgange, hvorved sårbarheden ved forsinkelse også reduceres. Netopkobling virker ikke, selv om der reklameres med hot-spot. Der er ingen nyudvikling. jeg ville tro, at Arriva vill have udviklet information, nyheder m.v. i togene. Ser frem til at høre mere om undersøgelsen Køreplanen - især i forhold til Nivå og Snekkersten - er elendig. Forbedres den ikke, vil jeg gøre alt for at finde alternative transportformer. Alt for mange afgange med "kort tog". Det eneste der ikke er blevet ringere det sidste år, er personalet, der skal have meget ros for den måde de tackler de mange daglige overfusninger på. Ud over det store og gode arbejde I gør og som jeg gerne vil påskønne, har jeg blot en enkelt kommentar. Det synes som om DSB First spekulerer i at give information om uregelmæssigheder så sent som muligt både på hjemmesiden men ikke mindst på stationstavlerne. Altså selvom der en tilfældig dag er en kendt uregelmæssig togdrift bliver det først i de allersidste minutter inden togafgang signaleret med først 3 min forsinkelse så 6 min osv.. Det gælder både førstkommende tog, men de næste tog er fortsat "rettidige", selvom alle kan regne ud, at en forsinkelse ikke bare sådan forsvinder fra et tog til det næste i myldertiden. Dette er en nyskabelse i forhold til før 11. januar 2009. Samtidig kan man opleve, at den uregelmæssige drift ikke er angivet på hjemmesiden, og når den så bliver angivet der, er det med tidsangivelser for publicering bagud i tid. Togsæt: Det er helt uacceptabelt, at man oplever DSBFIRST kører med for korte togsæt, så passagererne er nødt til atstå op. Det kan heller ikke være rigtigt, at man låner togsæt sæt ud til den DSB, så de kan dække den øvrige sjællandske traffik. Der burde være Kystbanetog som kun kørte mellem Kastrup og Helsingør. Til sidst burde skal DSBFIRST have en præmie i kreative højtaler informationer. De er om noger eksperter i dårlige undskyldninger grænsende til løgnagtige og det er på tide de stopper den med blade på skinnerne eller glatte spor. I andre lande kan man godt finde ud af togdrift. Lad os få tyskerne til at drive Kystbanen. Det er en skandale at forsinkede tog ikke stopper i Tårnby og Ørestad. Har flere ganget måtte skifte tog, når jeg kom fra Malmø. Og det er umuligt at planlægge transitture til Kbh. H, når man ikke ved om toget stopper. Det betyder, at vi må langt tidlgiere afsted end nødvendigt, hvis vi skal med toget til provisen. Jeg har tit undret mig, når der bliver skrevet at toget er 3 min. forsinket på tavlerne. Eks. toget 07:38 er forsinket ca. 3 min. Når klokken så bliver 07:41 og toget kommer så forsvinder forsinkelsen på tavlen. Det giver jo umiddelbart stof til eftertanke, hvis det er den måde DSB First får rettidige tog. Det er mig også en konstant forundring, at der så ofte kun kommer 1 togsæt på de tider hvor der er allerflest mennesker med toget. Det er ALT for tit man er nødt til at stå op enten til eller fra København. Det kan simpelthen ikke være rigtigt når man betaler i dyre domme for et tog kort. DSB First leverer simpelthen ikke varen. Den eneste grund til jeg bruger dem er fordi jeg ikke har andre alternativer. Desværre oplever man jo gentagne gange at tog om morgenen bliver aflyst. Det betyder for os som står på Snekkersten at vi så får 40 minutters ventetid, da vi jo i forvejen har oplevet den store forringelse at få fjernet de fleste myldretidstog. Det bliver så næsten for meget for de fleste, når myldretids togene bare suser forbi imens vi står og venter. 34 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 35. 35. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Så mit forslag er: kunne man indføre en ordning hvor myldretidstogene lige stopper og tager os med hvis det ordinære tog er aflyst? Ellers er vi godt på den oppe i Snekkersten, hvor vi ikke lige kan tage bussen/ S-tog. DSB First udstiller virkelig sin dårlige service, hver gang toger brager igennem Snekkersten, når man er strandet ovenpå en aflysning. ad 14) Når rettidigheden er nede på 80%, kan jeg ikke bruge kystbanen som transportmiddel længere (uanset kompensationens størrelse). Mit arbejde kræver at kunne planlægge møder om morgenen uden at skulle tage 1 time tidligere afsted for at være helt sikker på, at det kan nås! Når rettidigheden er så langt nede, kan jeg ikke få aftaler om eftermiddagen til at fungere. Det går ud over både arbejdsliv og privatliv, at bruge så meget ekstra tid på transport, som det har været tilfældet i 2009 - og at have så store problemer med at kunne planlægge / aftale noget! Som pendler fra Nivå til Kbh (Islands Brygge) er jeg bundet til kystbanen, og er i yderste konsekvens nødt til at skifte job, hvis forholdene ikke bliver væsentligt bedre! Det er under al kritik at særligt morgen togene bliver aflyst, eller stærkt forsinkede. Og oftest bliver det først oplyst, når toget allerede burde være kørt fra st. samtidig er det enormt frustrerende at der dagligt er min. 3 min. forsinkelse i eftermiddagstogene., specielt fordi det aldrig ender med kun at være 3 min. Derudover mangler der opdateringer på dsbfirsts hjemmeside ang. togtrafikken. Oftest står der blot at togene kører til tiden, men når man så når til st, er der alligevel forsinkelser eller aflysninger. Det er belastende at man ofte kommer for sent på arb, på trods af at jeg prøver at ta' et tidligere tog. Bedre betjening af Snekkersten station - tilbage til den gamle køreplan. Mobildækningen er ikke blevet bedre selvom det var en af de mange ting DSBFirst sagde de kunne gøre bedre. Der mangler løbende oprydning i toget af gratis aviser og lignende. Det er for dårligt når standnings mønsteret brydes. Eks. køres uden stop Østerport - Helsingør og lignende. Lav tre ruter fra Helsingør til Kastrup: 1. En rute som stopper mellem Helsingør og Humlebæk og dernæst kun stopper i Hellerup samt på de resterende stationer. 2. En rute som starter starter i Nivå og som standser mellem Nivå og Rungsted og dernæst i Hellerup samt på de resterende stationer. 3. En rute som starter i Vedbæk og som standser mellem Vedbæk og Hellerup samt på de resterende stationer. Uden at have regnet på dette vil jeg tro, at dette kunne give nogle hurtigere ture gennem Nordsjælland. Udover dette bør man også overveje at mindske afhængigheden til Sverige (jo længere strækninger desto større sandsynlighed for forsinkelser). DSB togpersonale gør en god forskel. Det er tydeligt, at de mangler information fra ledelsen, men dog forsøger at hjælpe passagererne, men ofte får personalet heller ingen informationer DSB information og kundeservice (ej togpersonale) er stort set IKKE EKSISTERENDE! - og værre endnu, det virker som om DSB ikke interesserer sig for passagererne. Man kan står og venter på et tog der ikke kommer - skiltene viser hvert 3 minut at toget er forsinket (med det minuttal som man har ventet) men ingen information om hvornår det forventes at ankomme. Som pendler er det umuligt at planlægge vigtige møder eller gøremål hvis DSB er indvolveret - uden at man tager afsted minimum 20-40 minutter før beregnet. Det er en uforskammet hensynsløshed overfor passagerernes fritid, som anvendes på de talrige ventetider! Ventetiderne indgår ikke i passagerernes arbejdstider! Med venlig hilsen John Arnoldus Regulariteten er under al kritik, skal jeg noget vigtigt tør jeeg ikke andet end at tage en togafgang 40 - 60 min før, end det er nødvendigt iht. køreplanen. Det er helt galt her i 2010, at man helt generelt ikke kan regne med at komme frem til tiden med offentlig trafik. Der er ofte problemer og forsinkelser fredag eftermiddag, hvor man gerne vil hjem i ordentlig tid og holde week-end. Skønt fredagen ofte betyder lidt kortere arbejdstid på jobbet, får man sjældent gavn af denne ekstra halve time pga. DSB Firsts 35 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 36. 36. Pendleranalysen på Kystbanen 2010 forsinkelser. Er meget træt af overfyldte korte togsæt i myldretiden. Fortryder ofte at jeg opsagde min (gratis) parkeringsplads til lbil til fordel for rejse med tog til og fra arbejde. En realistisk køreplan. DSBfirst kender til de ombygninger der er f.eks. i Malmö så burde det være muligt at lave en køreplan der kan overholdes ved eventuelt at sætte færre tog ind. I så fald ved pendlerne hvad de har og om det kan betale sig at tage toget eller bilen. Generalt bør der strammes op omkring afgangstider. Det er også vildt at man grundet annonceret sne, sætter pendler garantien ud af kraft. Desuden mener jeg at der skal kompenseres tidligere når der tales om minuttals forsinkelser. Sidst - tror at offentlig transport er det eneste sted hvor man betaler fuld pris, for en service man alligevel ikke får! - Hvorfor skal man f.eks. stå op, når man har løst billet til at sidde ned??? Jeg synes, at det er en fantastisk service, at man kan køre med toget til lufthavnen, men for at være sikker på at nå check-ind tiden, tager jeg et tog minimum 2 afgange før end nødvendigt - blot for at være på den sikre side. Det samme gør sig gældende, hvis jeg skal med IC tog fra Kbh. H. Kystbanestrækningen skal laves om til s-tog. er træt af at der gives information på svensk i togene. Vi er trods alt i Danmark. Var inde på DSB danske hjemmeside for opdatering om togdriften, og der var ved også gud også opdateret på svensk. Jeg har også oplevet at den optaget besked der gives fra kastrup lige før ankomst til Hovedbane gården kun har været på svensk og engelsk. Det er ikke tilfredsstillende at kaffe og sodavandsautomaten tilbagebetaler i svensk valuta. Siden årsskiftet har der kun været tre vognsæt på toget 7.56 fra Rungsted - specielt om mandagen, men også andre dag. Resultatet er, at der kun er ståpladser. Hvorfor denne ændring? Hvorfor er der færre tog til Nivå i myldretiden i forhold til før DSBFirst tog over ? Der bor faktisk mange mennesker i Nivå som bruger toget Først og fremmest en køreplan der holder. Men der skal også flere gennemgående tog på strækningen i myldretiderne. Før DSBfirst havde vi 6 tog i eftermiddags myldretiden, der kørte enten Østerport eller Hellerup - Kokkedal uden stop. Nu har vi 3 der kører uden stop Hellerup - Rungsted og 1 der kører uden stop Østerport - Nivå. Det er en klar forringelse. De øvrige tog er bumletog, der standser næsten alle steder og har derfor ingen interesse. Er pendlere (svensk, men er boende i Helsingør) fra Helsingør-Nørreport siden 1993 - har oplevet mange ændringer undervejs, men DSB first er nok det værste! Det er mange små og store ting der er irriterende, men fremfor alt, at man aldrig kan stole på afgangstiderne. Eller hvilken perron man nu skal finde i Helsingør - "den længst væk fra stationsbygningen..." Nr 2 til 13 - der er kun tre perroner (nå, OK, 4 inkl den til Gilleleje). Længst væk, hvad mener de? Alle tog, har forreste/bagerste vogn op til Stationsbyggnaden! Den dummeste forklaring der er kommet ud fra højtaleranlægget på Nørreport er nok: "Toget er forsinket pga af at det var forsinket fra Sverige". eller "toget er forsinket pga politiets arbejde i Kastrup" Øhh? Systemen på Nørreport - når de ikke ved hvornår toget kommer, lægger de (hvem?) tre minutter på ad gangen - en slags automatisk sikkerhed, der det er tydeligt, at det er en "maskine" der er startet. Også fordi, der kommer ingen information ud fra højtalerne. Optimisme: en fysisk umlugihed at et tog der afgår fra Helsingør, f.eks xx.05, kan afgå fra Snekkersten xx.08 - det er aldrig sket, og kommer aldrig til at ske! Koordination - spørgsmålstegn tidligere over for hvem der giver informationen ud i højtalerne - har oplevet, op til flere gange, at der kommer forskellige forklaringer ud til samme togafgang. Og, ja, jeg fryser i disse tider - togene er iskolde, på trods af at der kommere varme ud fra radiatorerne. Små irriterende ting: hvorfor skal vi, der står på i Helsingør, få hele rejsen at vide - alle stationer, hvor hyggeligt det bliver, og at forreste og bagerste dør er aflåst? Synd for dem, der står på i Snekkersten eller bagefter - de bliver ikke ligeså kloge som os! 36 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse

×