'PCTnews' 30 - novembre 2012

310 views

Published on

El butlletí 'PCTnews' del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de la URV a Vila-seca, inclou en el seu número 30 les novetats en recerca, projectes i jornades, corresponents al mes de novembre de 2012

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
310
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

'PCTnews' 30 - novembre 2012

  1. 1. Nº 30 NOVEMBRE 2012 El PCT seleccionat com un dels 100íNDEX casos d’èxit d’universitats1 El PCT de Turisme i Oci, cas d’èxit seleccionat per iberoamericanes per RedEmprendia RedEmprendia Els dies 27 i 28 de novembre, en el marc de la trobada ‘Spin 2012’, RedEmprendia va presentar el manual ‘100 Buenas Prácticas de Emprendimiento Universitario’, una nova monografia de la col·lecció ‘Estudios RedEmprendia’ mitjançant la que2 Eines per millorar l’eficiència energètica al sector turístic s’aporten un centenar d’experiències desenvolupades i implementades a universitats compromeses amb l’emprenedoria universitària. El cas del PCT de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili ha estat una de les bones pràctiques seleccionades per RedEmprendia per formar part d’aquesta publicació de referència en l’àmbit iberoamericà del coneixement, l’emprenedoria i3 ‘Tendències Enotur’ analitza els certificats de qualitat en la recerca, i és també l’únic cas d’èxit centrat específicament en el turisme i l’oci. L’article que hi fa referència, preparat per Salvador Anton, director general del PCT, correspon al capítol 9 i detalla com s’ha creat aquest sistema d’innovació col·labo- enoturisme ratiu en l’àmbit del turisme i l’oci basat en mecanismes de relació entre universitat, empresa i administracions, segons el model de la triple hèlix de Henry Etzkwotiz.4 La Facultat de RedEmprendia és una xarxa duniversitats que promou la innovació i lempre- Turisme i Geografia nedoria responsables des del compromís amb el crexement econòmic, el respecte inaugura el curs al medi ambient i la millora de la qualitat de vida, en línia amb les seves acadèmic universitats, de les més rellevants a lespai iberoamericà. Compta amb el recolzament del banc Santander. El manual ‘100 Buenas Prácticas en Emprendimiento Universitario’ amb el capítol número 9 ‘Creación de un sistema de innovación colaborativo en el ámbito del turismo y el ocio. El Parque Científico y Tecnológico de Turismo y Ocio’ (pàgs. 61-65), es pot descarregar al web de Red Emprendia: www.redemprendia.org/publicaciones/coleccion- estudios-redemprendia
  2. 2. PCT NEWS NOVEMBRE 2012 2TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT / PCT DE TURISME I OCIEines per treballar per l’eficiència energèticai aconseguir reducció de costosEs tracten en la Jornada Estalvi i Eficiència Energètica en el sector turístic, celebrada el 20 de novembre.La jornada tècnica ‘Estalvi i Efi- l’intercanvi i la divulgació deciència Energètica al sector turís- tecnologies i programes d’èxit entic’, celebrada aquest novembre a la aquest camp per part de lesFacultat de Turisme i Geografia de empreses com Citrin Solar, E2Plus,la URV a Vila-seca, va aportar als Ciatesa, Schneider Electric, 3ex4 imés de 50 assistents experiències i South Bay EDC.eines per millorar l’eficiènciaenergètica a les instal·lacions i També es va comptar amb laallotjaments turístics. presència d’Eva Español, de la divisió de gestió energètica deMarc Armengol, president de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN)l’AEHT, va destacar durant la pre- que va transmetre bones pràctiques La presentació va ser a càrrec de (d’esquerrasentació que davant les dificultats per a l’estalvi i l’eficiència a dreta), Marc Armengol, president dede conjuntura actuals, que també energètica en turisme. l’AEHT, Joan Carles Bruno, de CREVER,afecten el sector turístic, era im- Salvador Anton, degà de la Facultat deportant aprofundir en una Turisme i Geografia de la URV i director Energy Efficiency Plus, E2Plus, vaoportunitat per reduir despeses en general del PCT, Josep Graset, president de destacar, com la majoria dels la FEHT, i Sergi de Lamo, director executiuenergia. ponents, que l’estalvi potencial de del PCT de Turisme i Oci. consums en un hotel és molt elevat iOrganitzada pel PCT de Turisme i va recomanar utilitzar les auditories Les presentacions dels ponents es podenOci i el Grup dEnginyeria Tècnica com una eina necessària per sol·licitar al PCT (info@pct-turisme.cat) o alAplicada (CREVER) de la Universitat aconseguir-ho, sempre amb la grup CREVER (alberto.coronas@urv.cat).Rovira i Virgili amb la col·laboració presència d’especialistes quede la Facultat de Turisme i Geogra- segueixin el procés.fia, lAssociació dEmpresarisdHostaleria de la província de Tar- Cal destaca, com va assenyalarragona, la Federació Empresarial Schneider Electric, que els costosdHostaleria i Turisme de la pro- energètics representen un 30-35%víncia de Tarragona i la Diputació de de les despeses operatives d’unTarragona, la jornada va afavorir hotel o un 3% dels ingressos totals.INNOVACIÓ / CONSORCI MCTURRepresentants de la regió de los Ríos de Xile coneixen elsprojectes de recerca implementats pel PCT de Turisme i OciEl responsable de Desenvolupament i Transferència delPCT de Turisme i Oci, Jordi Calabuig, es va reunir el 21 denovembre amb dos representants de la regió xilena de losRíos acompanyats per la directora de Relacions UniversitatEmpresa de la Universitat de Lleida, per presentar-los elsprojectes de recerca i innovació desenvolupats des delparc científic en l’àmbit del turisme i l’oci.La visita es va emmarcar en un viatge de prospecciórealitzat a Catalunya per conèixer de primera màiniciatives i accions de transferència dutes a terme en polsde coneixement, amb un especial interès en el sectorturístic.
  3. 3. PCT NEWS NOVEMBRE 2012 3INTEL·LIGÈNCIA DE MERCATS / CONSORCI MCTUR‘Tendències Enotur’ analitza els mecanismescreats per certificar la qualitat en enoturismeS’ha publicat el número 3-4 corresponent als segon i tercer quadrimestres.El Consorci per a la Millora de la Pel que fa a l’apartat bones distintius de qualitat enoturísticsCompetitivitat del Turisme i l’Oci, pràctiques, el número 3-4 se d’alguns països competidors, jaen el marc del Pla de Reforçament centra en els mecanismes que siguin en forma de segells dede la Competitivitat de estableix cada destinació per qualitat, marques específiques ol’Enoturisme a les comarques de certificar la qualitat del servei clubs de producte.Tarragona cofinançat per la enoturístic.segona convocatòria del FEDER Eix En l’anàlisi realitzat es constaten1 i la Diputació de Tarragona, ha La qualitat constitueix un dels diferències segons quin siguieditat un nou número del butlletí elements competitius del sistema l’objecte certificat, el grau demonogràfic sobre enoturisme turístic. Cada país estableix el seu concreció dels requisits a complir,‘Tendències Enotur’. propi certificat, com és el cas de la la seva finalitat o l’agent impulsor Q a l’Estat espanyol, Qualité del certificat, aspectes queEn aquesta edició, corresponent Tourisme a França o Qualmark a s’especifiquen en detall alals segon i tercer quadrimestres, Nova Zelanda, entre d’altres. ‘Tendències Enotur’.s’analitzen la destinació compe- Aquests elements tenen una dobletidora Côtes du Rhône , la DO funció: des del punt de vista de Davant aquesta diversitat pel queConca de Barberà, les diferències l’oferta incrementen la seva fa als certificats de qualitat enentre perfils enoturístics per competitivitat i pel que fa a la serveis de turisme del vi, calnacionalitat en l’apartat d’esta- demanda, constitueix un element destacar que la seva importànciadístiques i mercats, la celebració diferenciador a l’hora d’escollir un recau en el seu reconeixement aldel Dia Europeu de l’Enoturisme i servei turístic. mercat turístic, de forma que laes realitza una comparativa de la marca esdevingui un valor afegitgestió enoturística per països a la En el butlletí s’ha dut a terme una per a l’oferta i per al conjunt de lasecció de política i governança. revisió de quins són els diferents destinació enoturística.INNOVACIÓ / CAMPUS D’EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL CATALUNYA SUDEl Fòrum CEICS avança en la creació d’un sistema d’innovació iconeixement del sud de CatalunyaLa necessitat dinnovar per assegurar el futur es vatractar durant el primera jornada del Fòrum del CampusdExcel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS)celebrat a finals de novembre, que aquest any es vadedicar a la innovació. Lobjectiu era tractar la innovaciócomençant pel sentit més ampli del concepte, peracabar parlant de projectes concrets dinnovació que esduen a terme a les comarques del sud de Catalunya. ElFòrum CEICS es va celebrar als campus de Bellissens iCatalunya de la URV amb lobjectiu, tal com va definir elrector de la URV, Francesc Xavier Grau, de construir “un Dintre de les diverses sessions celebrades, en l’acteespai territorial de coneixement i innovació al Sud de sobre experiències innovadores ‘Entendre les claus realsCatalunya”. de la innovació en la pràctica’, el director científic del PCT, Antonio Paolo Russo, va presentar el Parc CientíficEl Fòrum és el primer pas daquest procés que parteix i Tecnològic de Turisme i Oci. També s’hi van conèixerdunes fortaleses del territori: els sectors amb pes propi, dos exemples de generació de processos i pensamentla URV, agents de coneixement, serveis públics, d’iniciatives innovadores en l’àmbit del turisme i laadministracions i capital social, tal i com va exposar el descoberta del territori per part de Barbara Vastenavonddirector executiu del CEICS, Jordi Cartanyà. (Explora Tgn.cat) i Rafael López-Monné (Imatge i territori).
  4. 4. PCT NE EWS NOVEMBR 2012 RE 4 CO ONEIXEMENTLa Cos Daurad acollirà el sta da à2013 u de les fires de go una s olf La Facultat de Turism i Geo me ografia inaugu uramés im mportants del món s el curs i inicia la celeb l bració d dels de anys eu sAquest novembre s t s’ha fet pública Algar (Portugal) que la rve d’estudi unive is ersitari de tu is urisme a la UR RVcandiddatura de la CCosta Dauraadaper aco el Trave Market 201 ollir el 13,el princcipal esdeve eniment delsector del turisme del golf anivell internaciona ha resulta al, at D Durant l’acte s’h fet un hala guannyadora. re reconeixement a dues persones s q han treballa des de sempre que at reLa candidatura s’h estat ha a centre, M. Pila Salvany i al argestan amb l’impu del nt uls C Catalina Herrera -a la fotografia a a-,Patronat de Turism de la me q han rebut un placa. que naDiputació de Tarra agona, Lumin ne ’Associació CGolf i l’ Costa Daura ada La Facultat de Turisme i Geografia ha inaugurat, e 4 de desem a e G el mbre, el cursDestinació de Golf i Pitch&Puttt, 20012-13 i ha iniciat els act de celebració dels 10 anys d’estu tes 0 udis univer-que té la seva seu al PCT de sit taris de Turis sme a la URV De fet, am aquest mo el protag V. mb otiu gonisme deTurism i Oci a Vila me a-seca. El l’a acte ha estat dels estudiants.project també ha rebut el te El rector de la URV, France Xavier Grau, ha reconegut al centre, primer l escsuport de l’Agència Catalana d a de co a Escola Universitària i ara com a Facultat, ja que és un re om a a ecorregutTurism i de Turespaña. me d’èxit. Alhora h destacat també el paper de l’Ajun ha ntament de Vila-seca, V co ho ha fet el degà Salv om vador Anton, que hi ha ap postat des de primer dia el a,L’edició de l’IGTM 2013 es i la llavor que v suposar la Fundació d a va d’Estudis Turístics Costa Daurada aportarà a terme al Centre de à l’a 1998, am la qual es va crear la c any mb confiança suuficient entre el sector eConvenncions de PoortAventura, turístic i la universitat i va facilitar que hi hagués a e aquests estu udisque tam ha fet u aposta mbé una unniversitaris.decidid per aques da st Du urant aquest deu anys, han passat 742 estudiants per les aules i ts aesdeveeniment. acctualment n’hi ha uns 45 a la facultat en els gra 50 aus, màsters i doctorat. La celebració del desè aniversari, 10anysturisme, es podrà seguir a a Internet a trav de les xa vés arxes socials Facebook, T s Twitter i Youtube. PCT B BREUS L’Asssociació Hoteelera Salou- anual del se ector turístic de la Costa Jornad d’atenció al client rus de da Camb brils-la Pineda celebra la seva a Daurada i les Terres de l’Ebre. l l’Assocciació d’Apar rtaments Turístics Junta al PCT de T a Turisme i Oci Costa Daurada La Juunta de l’Ass sociació Hoteelera Limonium participa en el disseny de e e El 22 d novembre se celebrà a PCT de al Salouu-Cambrils-la Pineda, re enovada les rutes de BTT de l’Alt Camp de Turi isme i Oci un jornada d’ na ’im- en les eleccions ccelebrades e passat el Limonium, lo ocalitzada al PCT, ha mersió en l’atenció al client rus ó ó s, 25 d’octubre, es v reunir el 3 de va participat en els treballs de disseny i n s organit tzada per l’AAssociació d’Apar- desembre al PCT de Turisme i Oci. Els T edició de les rutes per fe amb BTT s er taments Turístics Costa Daura i C ada mem mbres de la Juunta van aprrofitar incloses en e projecte N el Natura + Mar Int tegral Soluti ions. l’ocas per visita les instal·lacions sió ar patrimoni = Turisme act a l’Alt tiu En aqu uesta línia, el proper gener del parc científic a Vila-seca. Camp, subv vencionat per Fons FEDE ER s’inicia aran dos curs d’idiome de sos es de la Unió Europea. nivell inicial i mitjà de rus i fran à ncès L’ACCCDTE guardo onada en la N del Nit per a pprofessionals del turisme s e. Turis sme de la Dipputació de Ta arragona Joan Albert Campos, ree elegit L’Ass sociació de CCàmpings de Costa e vicepresiden de l’AEEN nt Daurada i Terres de l’Ebre, am seu mb El president de l’Estació Nàutica t ó al PC va rebre e Premi Cost Dau- CT, el ta Costa Dauraada, Joan Alb Campos bert s, rada en la 23ena Nit del Turis sme que ha estat reelegit vicepre esident de organnitza la Dipu utació de Tarragona a l’Associació Espanola d’Estacions travé del seu Pa és atronat de Tu urisme i Nàutiques (AAEEN), instaal·lada al PCT T que s s’ha consolid com la trobada dat de Turisme i Oci a Vila-seca. Cont tacta amb e PCT de Tu el urisme i Oci a Twitter, a LinkedIn i a Slidesha re Pa Científic i T arc Tecnològic de Turisme i Oci – Universitat Rovira i Virgil - Campus Vila-seca 977 394 871 info li o@pct-turism me.cat

×